kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Разработка открытого урока по английскому языку

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ыс?а мерзімді жоспар

Сілтеме

К?нтізбелік жоспар, ?дістемелік ??ралдар, 6 сынып, а?ылшын тілі Кембридж о?улы?ы

М??алім

Наримбетова Гульнар Назарбаевна

Сыныбы:

     6-сынып

П?ні: а?ылшын тілі

К?ні: 17.02.2015ж

Саба?ты? та?ырыбы

Сын есімдер. Б?лімді ?айталау

Жалпы ма?саты :

1.Білімділік: ?ткен та?ырыпты пысы?тау. Салыстырмалы ж?не к?шейтпелі шырайды ажырата білу.

2.Дамытушылы?: О?ушыларды?  ойлау, есте са?тау ?абілеті мен еркін с?йлеу ?абілетін  дамыту. Шы?армашылы?ын тудыру.

3.Т?рбиелік: Топта?ы ынтыма?тасты??а т?рбиелеу. Сыни т?р?ыда ойлай отырып ?діл ба?а беруді ме?герту. Орта? бір т?жырым?а келуге да?дыландыру.

О?у н?тижелері:

1.?тілген та?ырыптар  туралы ?з ойларын жеткізе алады, білімдерін к?рсетеді

2. Венн диаграммасын жасап, оны ортада ?ор?ау?а ?йренеді.

3.Та?ырыптарды ме?геріп, негізгі ойды аны?тау?а ?йренеді, ?мірмен байланыстырады

Т?йінді идеялар

О?ушыларды? сыни т?р?ысынан ойлауын дамыта отырып,та?ырыптарды?  т?рбиелік м?нін жете т?сіну,?мірде ?олдану.

Кезе?дер

М??алімні? орындайтын іс - ?рекеті

О?ушыларды? орындайтын іс - ?рекеті

О?ыту ?дісі

Ба?алау

І

?йымдастыру кезе?і

Сыныпта?ы ахуалды аны?тайды.Оларды же?у жолын ?арастырады.  Greeting:

 -Good afternoon!  - How are you? - I’m very glad to see you, take your seats.

 Calling the register: -Who is on duty today? – Who is absent today? – What  date is it today? – Let’s start our lesson!

Кезекші сыныпты? ахуалын баяндайды.

Ынтыма?тасты? атмосфера ?алыптастыру

Топ?а б?лу        

Топ?а санау бойынша 2 топ?а б?лу

О?ушылар ше?бер жасап т?рып, бір-біріне тілек айтады. Топ басшысы сайланып, ба?алау пара?тары ?сынылады.

I wish you happiness!

I wish you good luck to you!

Got «5» today!

Don’t worry be very happy!

You are clever girl!

You are clever student!

I desire you health.

You’ll be active!

О?ушылар м??алімді м??ият ты?дап тапсырманы орындайды. Санау ар?ылы 2 топ?а б?лінеді. Бір-біріне тілек айтады. Топ басшысы ба?алау пара?ына о?ушыларды ба?алайды.

Топ?а б?лу т?сілі

Критерий бойынша ба?алау пара?ы

Ми?а шабуыл. М??алім топ?а ми?а шабуыл?а байланысты тапсырманы о?иды.  Warming up activity:  Brainstorming  “Ми?а шабуыл” (арты? с?зді тап)
      1  orange  apple   chicken    banana
      2  hamburger  sandwich  carrot  potato
      3  milk    juice    tea     bread

 4. T-shirt   book   pen  pencil

О?ушылар арты? с?зді табады.

Жеке ж?мыс

ІІ. ?й  тапсырмасын                 с?рау                                                           

диалог ??ру.       

 Checking- up home task:  T: What was your home task?  P: To make the dialogue.

Ж?пты? ж?мыс. О?ушылар та?та?а шы?ып дайында?ан диалогтарын айтады.

СТО ?дісі

О ?О ба?алау ?дісі

Диалогты д?рыс ??р?ан ба?

ІІІ. ?ткенді ?айталау. Ереже айту

To review: ?ткен та?ырыпты бекіту. Сын есімні? шырайларыны? ережелерін ?айталап, мысалдар келтіреді. М??алім о?ушылар?а Венн диаграммасын жасатады.

О?ушылар сын есімдерді? ?алай жасалатыны туралы ережені айтып, мысалдар келтіреді. Венн диаграммасын толтырып, ?ор?айды.

Жеке ж?мыс, ж?пты? ж?мыс. СТО

  ІV.Шы?рмашылы?    тапсырма

The І group. Short adjectives. Give comparative  and superlative forms.   

1)  Slow
2)  New
3)  Easy
4)  Big

6) Good
7) Hot

8) Tall

9) Old

10) Small

The ІІ group.  Long  adjectives. Give comparative  and superlative forms.   

1)Beautiful

2)Wonderful

3)Important

4)Dangerous

5)Expensive

6)Difficult

7)Interesting

8)Powerful

Топты? ж?мыс. 1,2 топ?а тапсырмалар беріледі. Сын есімдерді салаыстырмалы, к?шейтпелі шырайда жазады.

Топты? ж?мыс. Ж?пты? ж?мыс. СТО

       V.Сергіту      с?ті

Сергіту с?ті.  Play game. /Colors. Adjectives. Nouns /

О?ушылар ше?берге т?рып т?стерді айтады, ал бір о?ушы сол т?стерді? барлы?ын есіне са?тап алады. Ол теріс ?ара?анда о?ушылар орындарын ауыстырады. Кімні? ?андай т?с та?да?анын табу керек. Та?ы сол сия?ты сын есімдер мен зат есімдерді жасырады.

СТО, есте са?тау ?абілеттерін ?алпына келтіру.

?І. Шы?армашылы? ж?мыс 

Answer the questions.
1. What is the highest mountain in Kazakhstan?       
2. What is the longest river in Kazakhstan?              
3. What is the most important city in Kazakhstan?   
4. What is the national sport in  Kazakhstan?
5. Which is the shortest month in a year?
6. Which is the warmest season of the year?             
7. Who is the most popular Kazakh poet?
8. Who is the biggest animal in world?
9. What is the largest country in the world? 

10.What is the national food of Kazakhstan?

Слайдта?ы с?ра?тар?а жауап береді.

О?уды ж?не о?ытуды ба?алау

Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту

Суреттер с?йлейді. М?нда ?р топ ?здеріне т?скен суреттерге ?арап с?йлем ??растырады.

О?ушылар суреттерге ?арап с?йлем ??рады.

СТО ?дісі

О ?О ба?алау ?дісі

 

             VІІ.Тест тапсырмалары

Round– up activity:  Саба?ты ?орытындылауТест тапсырмалары.

The І group.

1.  Katia’s  dad is _________ than Sophie’s dad.

          a)   taller        b)  more tall

2.  Jim is _________ than Ken.

          a)   talkativer     b) more talkative

3.  Is Janet _________ than Ralph?

           a)  older           b)  more old

4. Bronwen’s dog is _________ than Dai’s dog.

           a)   friendlier      b)  more friendly

5.  Josef  is _________ at sport than Petra.

           a)  more good      b)  better

6. Are you _________ than your friend?

          a)  hard-workinger         b)  more hard-working

О?ушылар тест с?ра?тарына жауап береді. Бір-біріні? тестерін тексереді.

?зара ба?алау.

О?О ба?алау ?дісі

 

The ІІ group. Conclusion.  Test
1. My car is ____________than of my friend’s
a) faster  b) fastest  c) the fastest
2. She is ________person  in class
a) intelligent  b) more intelligent  c) the most intelligent
3. Football is ________ sport in the world
a) popular  b) more popular  c) the most popular
4. My class is _____________in the school
a) good   b) better   c) the best
5. Your work is ________ in class
a) the worst     b) worse     c) bad

6. Joe’s bike is _________ than Fred’s bike.

 a ) faster   b) more faster  c) fast

О?ушылар тест с?ра?тарына жауап береді. Бір-біріні? тестерін тексереді.

?зара ба?алау.

О?О ба?алау ?дісі

VІІІ. Ба?аллау

С?ра?тар:

-?андай шырайларды білесі?дер? Салыстырмалы, к?шейтпелі шырай дегеніміз не?

-?андай ж?рна?тары бар? -мысал келтірі?дер

Giving homеtask:  Сын  есімдерді  ?атыстырып 

?зі?ні?  жан?я? туралы  жаз.Example:My brother is taller than me. (мені?  а?ам  ма?ан  ?ара?анда  ?зыныра?). My grandmother is the oldest in the family. (мені?  ?жем жан?ямызда?ы   е?  ?лкені.)

Giving marks and comments.  

Топ басшыларыны? ба?алауын с?райды

О?ушылар с?ра?тар?а жауап береді. ?й тапсырмасын алады. Топ басшылары топ м?шелерін критерийлер бойынша ба?алайды

Сын т?р?ысынан ойлау.

?зара ба?алау

ІХ.?орытынды

Стикер таратылып беріледі.

Стикерге ?з пікірін жазады, та?та?а жапсырады.

Сын т?р?ысынан ойлау

Просмотр содержимого документа
«разработка открытого урока по английскому языку »

Қысқа мерзімді жоспар

Сілтеме

Күнтізбелік жоспар, әдістемелік құралдар, 6 сынып, ағылшын тілі Кембридж оқулығы

Мұғалім

Наримбетова Гульнар Назарбаевна

Сыныбы:

6-сынып

Пәні: ағылшын тілі

Күні: 17.02.2015ж

Сабақтың тақырыбы

Сын есімдер. Бөлімді қайталау

Жалпы мақсаты :

1.Білімділік: Өткен тақырыпты пысықтау. Салыстырмалы және күшейтпелі шырайды ажырата білу.

2.Дамытушылық: Оқушылардың ойлау, есте сақтау қабілеті мен еркін сөйлеу қабілетін дамыту. Шығармашылығын тудыру.

3.Тәрбиелік: Топтағы ынтымақтастыққа тәрбиелеу. Сыни тұрғыда ойлай отырып әділ баға беруді меңгерту. Ортақ бір тұжырымға келуге дағдыландыру.


Оқу нәтижелері:

1.Өтілген тақырыптар туралы өз ойларын жеткізе алады, білімдерін көрсетеді

2. Венн диаграммасын жасап, оны ортада қорғауға үйренеді.

3.Тақырыптарды меңгеріп, негізгі ойды анықтауға үйренеді, өмірмен байланыстырады

Түйінді идеялар

Оқушылардың сыни тұрғысынан ойлауын дамыта отырып ,тақырыптардың тәрбиелік мәнін жете түсіну,өмірде қолдану.

Кезеңдер

Мұғалімнің орындайтын іс - әрекеті

Оқушылардың орындайтын іс - әрекеті

Оқыту әдісі

Бағалау

І

Ұйымдастыру кезеңі

Сыныптағы ахуалды анықтайды.Оларды жеңу жолын қарастырады. Greeting:

-Good afternoon!  - How are you? - I’m very glad to see you, take your seats.

Calling the register: -Who is on duty today? – Who is absent today? – What date is it today? – Let’s start our lesson!

Кезекші сыныптың ахуалын баяндайды.

Ынтымақтастық атмосфера қалыптастыру


Топқа бөлу

Топқа санау бойынша 2 топқа бөлу

Оқушылар шеңбер жасап тұрып, бір-біріне тілек айтады. Топ басшысы сайланып, бағалау парақтары ұсынылады.

I wish you happiness!

I wish you good luck to you!

Got «5» today!

Don’t worry be very happy!

You are clever girl!

You are clever student!

I desire you health.

You’ll be active!

Оқушылар мұғалімді мұқият тыңдап тапсырманы орындайды. Санау арқылы 2 топқа бөлінеді. Бір-біріне тілек айтады. Топ басшысы бағалау парағына оқушыларды бағалайды.

Топқа бөлу тәсілі


Критерий бойынша бағалау парағы
Миға шабуыл. Мұғалім топқа миға шабуылға байланысты тапсырманы оқиды. Warming up activity: Brainstorming “Миға шабуыл” (артық сөзді тап)
1 orange apple  chicken    banana
2 hamburger  sandwich  carrot  potato
3 milk    juice    tea     bread

4. T-shirt book pen pencil

Оқушылар артық сөзді табады.

Жеке жұмыс

ІІ. Үй тапсырмасын сұрауҮй тапсырмасы: диалог құру.

Checking- up home task: T: What was your home task?  P: To make the dialogue.


Жұптық жұмыс. Оқушылар тақтаға шығып дайындаған диалогтарын айтады.

СТО әдісі

О үО бағалау әдісі

Диалогты дұрыс құрған ба?ІІІ. Өткенді қайталау . Ереже айту

To review: өткен тақырыпты бекіту. Сын есімнің шырайларының ережелерін қайталап, мысалдар келтіреді. Мұғалім оқушыларға Венн диаграммасын жасатады.

Оқушылар сын есімдердің қалай жасалатыны туралы ережені айтып, мысалдар келтіреді. Венн диаграммасын толтырып, қорғайды.

Жеке жұмыс, жұптық жұмыс. СТО


ІV.Шығрмашылық тапсырма

The І group. Short adjectives. Give comparative  and superlative forms.   

1) Slow
2) New
3) Easy
4) Big

6) Good
7) Hot

8) Tall

9) Old

10) Small

The ІІ group. Long adjectives. Give comparative  and superlative forms.   

1)Beautiful

2)Wonderful

3)Important

4)Dangerous

5)Expensive

6)Difficult

7)Interesting

8)Powerful

Топтық жұмыс. 1,2 топқа тапсырмалар беріледі. Сын есімдерді салаыстырмалы, күшейтпелі шырайда жазады.

Топтық жұмыс. Жұптық жұмыс. СТОV.Сергіту сәті

Сергіту сәті. Play game. /Colors. Adjectives. Nouns /


Оқушылар шеңберге тұрып түстерді айтады, ал бір оқушы сол түстердің барлығын есіне сақтап алады. Ол теріс қарағанда оқушылар орындарын ауыстырады. Кімнің қандай түс таңдағанын табу керек. Тағы сол сияқты сын есімдер мен зат есімдерді жасырады.


СТО, есте сақтау қабілеттерін қалпына келтіру.


ҮІ. Шығармашылық жұмыс

Answer the questions.
1. What is the highest mountain in Kazakhstan?
2. What is the longest river in Kazakhstan?
3. What is the most important city in Kazakhstan?
4. What is the national sport in Kazakhstan?
5. Which is the shortest month in a year?
6. Which is the warmest season of the year?
7. Who is the most popular Kazakh poet?
8. Who is the biggest animal in world?
9. What is the largest country in the world?

10.What is the national food of Kazakhstan?

Слайдтағы сұрақтарға жауап береді.Оқуды және оқытуды бағалау

Талантты және дарынды балаларды оқыту


Суреттер сөйлейді. Мұнда әр топ өздеріне түскен суреттерге қарап сөйлем құрастырады.

Оқушылар суреттерге қарап сөйлем құрады.


СТО әдісі

О үО бағалау әдісіVІІ.Тест тапсырмалары

Round– up activity:  Сабақты қорытындылауТест тапсырмалары.

The І group.

1.  Katia’s dad is _________ than Sophie’s dad.

a)   taller       b)  more tall

2.  Jim is _________ than Ken.

a)   talkativer    b) more talkative

3.  Is Janet _________ than Ralph?

a)  older       b)  more old

4. Bronwen’s dog is _________ than Dai’s dog.

a)   friendlier      b)  more friendly

5.  Josef is _________ at sport than Petra.

a)  more good      b)  better

6. Are you _________ than your friend?

a)  hard-workinger         b)  more hard-working

Оқушылар тест сұрақтарына жауап береді. Бір-бірінің тестерін тексереді.

Өзара бағалау.

ОүО бағалау әдісі
The ІІ group. Conclusion. Test
1. My car is ____________than of my friend’s
a) faster b) fastest c) the fastest
2. She is ________person in class
a) intelligent b) more intelligent c) the most intelligent
3. Football is ________ sport in the world
a) popular b) more popular c) the most popular
4. My class is _____________in the school
a) good b) better c) the best
5. Your work is ________ in class
a) the worst b) worse c) bad

6. Joe’s bike is _________ than Fred’s bike.

a ) faster b) more faster c) fast


Оқушылар тест сұрақтарына жауап береді. Бір-бірінің тестерін тексереді.

Өзара бағалау.

ОүО бағалау әдісі
VІІІ. Бағаллау

Сұрақтар:

-Қандай шырайларды білесіңдер? Салыстырмалы, күшейтпелі шырай дегеніміз не?

-Қандай жұрнақтары бар? -мысал келтіріңдер

Giving homеtask:  Сын  есімдерді  қатыстырып 

өзіңнің  жанұяң туралы  жаз.Example:My brother is taller than me. (менің  ағам  маған  қарағанда  ұзынырақ). My grandmother is the oldest in the family. (менің  әжем жанұямыздағы   ең  үлкені.)

Giving marks and comments 

Топ басшыларының бағалауын сұрайды

Оқушылар сұрақтарға жауап береді. Үй тапсырмасын алады. Топ басшылары топ мүшелерін критерийлер бойынша бағалайды

Сын тұрғысынан ойлау.

Өзара бағалау


ІХ.Қорытынды

Стикер таратылып беріледі.

Стикерге өз пікірін жазады, тақтаға жапсырады.


Сын тұрғысынан ойлау
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
разработка открытого урока по английскому языку

Автор: Наримбетова Гульнар Назарбаевна

Дата: 10.04.2015

Номер свидетельства: 199804

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(170) "Методическая разработка открытого урока английского языка во 2 классе на тему "Food. How things taste?" "
  ["seo_title"] => string(109) "mietodichieskaia-razrabotka-otkrytogho-uroka-anghliiskogho-iazyka-vo-2-klassie-na-tiemu-food-how-things-taste"
  ["file_id"] => string(6) "222082"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1435836123"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "Открытый урок английского языка 5 класс "Семья""
  ["seo_title"] => string(50) "otkrytyi_urok_anghliiskogho_iazyka_5_klass_siem_ia"
  ["file_id"] => string(6) "354085"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1477984178"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(133) "Методическая разработка урока английского языка по теме "Мои увлечения" "
  ["seo_title"] => string(82) "mietodichieskaia-razrabotka-uroka-anghliiskogho-iazyka-po-tiemie-moi-uvliechieniia"
  ["file_id"] => string(6) "179158"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1424955870"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(181) ""Are you a good friend?" разработка к уроку английского языка в 5 классе по УМК Ю.А. Комаровой "Английский язык""
  ["seo_title"] => string(80) "are_you_a_good_friend_razrabotka_k_uroku_anghliiskogho_iazyka_v_5_klassie_po_umk"
  ["file_id"] => string(6) "354204"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1478006922"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(89) "Разработка открытого урока по теме: “Visiting museums” "
  ["seo_title"] => string(54) "razrabotka-otkrytogho-uroka-po-tiemie-visiting-museums"
  ["file_id"] => string(6) "158935"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421833005"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства