kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Funny English"

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 23.02.2016

Білім беру саласы: «?атынас»

Б?лімі: А?ылшын тілі

Та?ырыбы: "Funny English"

Ма?саты: 1.Білімділігі: Балаларды 1 ден 10 ?а дейін тура ж?не кері санай білуге, отбасы м?шелерін а?ылшын тілінде атай білуге, т?стерді атай білуге, с?ра?тар?а ?з бетінше еркін жауап бере білуге бейімдеу.

2.Дамытушылы?ы: С?раулы "What do you see?", "How many?" с?ра?тарын т?сініп,  о?ан жауап бере білуге да?дыландыру.

3.Т?рбиелілігі: Ойын ар?ылы балаларды? шет тіліне деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру.

?діс-т?сілдер: К?рсету, т?сіндіру, с?ра? – жауап, ойындар, ?ндер айту, слайдпен ж?мыс

С?здік ж?мыс:  baby dugs, bridge, train, fox

?ажетті ??рал-жабды?тар,

к?рнекіліктер:  интерактивті та?та,сандар мен ?ріптер жазыл?ан текшелер, пиктограмма текшелері, смайлик карточкасы

Билингвизм компоненттері: baby dugs – утки –  ?йректер, bridge – мост – к?пір, train – поезд - пойыз, fox – лиса – т?лкі

Іс-?рекет кезе?дері

Жетекшіні? іс-?рекеттері

Балаларды? іс-?рекеті

Мотивациялы? ?оз?аушылы?

- Good morning children!

- Балалар, бізді? б?гінгі о?у іс - ?рекетіміз ерекше бол?алы т?р. Сендерді? балаба?шада а?ылшын тілін ?алай ме?геріп ж?ргендері?ді к?ру ?шін бізге б?гін ?она?тар келіп отыр. К?ніки, ?она?тарымызбен амандасып жіберейік.

- Well done! Let`s make a circle and sing a song «How are you today?»

- Thank you, sit down!

- What season is it now?

- How many months are there in  the winter?

- Well done!

- Good morning, Assylzat Sabitkyzy!

- Good morning, teachers!

(Балалар ?ажайып та?тадан «How are you today?» атты ?нді шыр?айды)

- It is winter

- Three months. They are December, January, February

?йымдастыру-іздестіру

 - Балалар сендер менімен бірге «А?ылшын еліне» саяхат жасап ?айт?ылары? келе ме?

- Олай болса, «А?ылшын еліне» біз немен жете аламыз?

- Д?рыс айтасы?дар. Біз к?н сайын к?лікке де автобус?а да мініп ж?рген болармыз. Олай болса, саяхат жасау ?шін біз б?гін пойыз?а мінейік.

 - Балалар, б?л кімні? дауысы? Сендер б?л ?ызды танисы?дар ма?

- Ол  сонда ?аза? тілінде емес, ?ай тілде с?йлеп т?р?

- Солай ма? Олай болса, к?ніки біз де Даша?а а?ылшын тілін ме?геріп ж?ргенімізді к?рсетейік

- Жарайсы?дар! Балалар, таспада к?рсетілген «How many?» с?ра?ы ?андай ма?ынаны білдіреді?

- Б?рекелді, балалар, к?ніки барлы?ымыз та?ы да мына ?ажайып та?тамыз?а назар аударайы?шы. Дашаны? бізге  айтары бар секілді.

(№1 бейнетаспаны ?осып, Дашаны? анасы екеуі ойын – сауы? кешеніне бар?ысы келетінін, біра? ол  ?шін бірнеше тапсырманы орындау керектігін айтады)

- Балалар, Даша анасы екеуі к?лікке мініп, ойын – сауы? кешеніне бара жат?ан кезде алдарынан нелер шы?ты?

- Олай болса, ?йректер а?ылшын тілінде «baby dugs» болады

- Д?рыс айтасы?дар. Біз Даша мен оны? анасына ойын-сауы? кешеніне жетуге к?мектесуіміз керек. Оларды? алдынан шы??ан кішкентай ?йректер біздерге мынадай тапсырма дайындап ?ой?ан екен. Б?л тапсырманы? аты "What do you see?", "How many?" деп аталады. Б?л тапсырманы? шарты: бір сурет к?рсетіледі. Мен сендерге "What do you see?" с?ра?ын ?оямын. Сендер ма?ан «I see …» c?з тіркесін ?олдану ар?ылы жауап бересі?дер. Сонымен ?атар "How many?" с?ра?ына суретте к?рсетілген заттарды санап бересі?дер.

Ойынны? шарты т?сінікті болса, бастаймыз. Stand up, Arlan. Come, here! What do you see?

(Бейнетаспада Даша мен анасы ?йректерді? аналарыныны? ?асына орал?анын к?ріп ?уанып жат?аны к?рсетіледі. Алайда, жолда келе жат?ан кезде оларды? алдынан пойыз шы?ады.)

- Балалар, Даша мен оны? анасы бізден та?ы да к?мек с?рап жатыр. Оларды? алдынан не шы?ты?

- Пойыз а?ылшын тілінде ?алай болады ж?не оны? т?сі ?андай?

- Д?рыс айтасы?дар. Ал енді «blue train» бізге тапсырма дайындап ?ой?ан екен. Оны? тапсырмасын орындаймыз ба?

- Олай болса, Даша мен оны? анасына к?мектесу ?шін  «blue train» бізге дайында?ан тапсырмасы «Отбасы» та?ырыбына арналма?. (М??алім балалар?а ?р т?рлі суреттер, есімдіктер бар текшелерді береді. М??алімні? тапсырмасы бойынша балалар сол текшеден с?йлем ??рау керек. М?селен, «Мені? анам бар» деген с?йлемге балалар «I», «have got», «a», «mother» текшелерін тауып с?йлем ??райды.

- Жарайсы?дар, а?ылдыларым. Даша мен оны? анасы сендерге пойызды? тапсырмасын орында?андары? ?шін ал?ыс айтып жатыр. Алайда, Дашаны? анасы су ?сті к?пірінен ?те алмай т?р. Себебі, к?пір сынып ?ал?ан екен. Е? алдымен, к?пір а?ылшын тілінде ?алай болатынын айтайы?шы.

- Б?рекелді! Ал енді к?пір ж?нделу ?шін  біз ?демі сергіту с?тін орындап жіберейік.

- Жарайсы?дар балалар! Біз сынып ?ал?ан к?пірді де  си?ырлап ж?ндеп  жібердік. Well done, thank you!

(Бейнетаспада к?пірді? ж?нделіп, Даша мен оны? анасы ?уанып жат?аны к?рсетіледі. Ойын – сауы? кешеніне жетуге аз – а? ?ал?анда, оларды? алдын ?у т?лкі б?гейді. Ол к?лікті? барлы? д??гелектерін шешіп алады. Даша мен оны? анасы олар?а к?мектесулерін с?райды)

- Балалар, Даша мен оны? анасыны? алдынан шы??ан т?лкі а?ылшын тілінде «fox» болады. ?у т?лкі Даша мен оны? анасына к?лікті? д??гелектерін ?айтару ?шін бізге тапсырма дайындап ?ой?ан екен. Тапсырмасын орындаймыз ба?

Олай болса, ?у т?лкіні? «Ж?мба?ты? жауабын тап» деген тапсырмасын орындаймыз.

Б?л тапсырманы? да жа?сы орындал?анын к?ріп, ?у т?лкі Даша мен оны? анасына к?лікті? д??гелектерін ?айтарады. Олар арманда?ан ойын – сауы? орталы?ына да жетеді. Балалар?а да ал?ысын білдіреді.)

-И?

- by car, by bus, by train, by plain etc.

(пойызды? дауысымен балалар ж?ріп, «А?ылшын еліне» келіп то?тайды, балалар пойыздан т?скен бойда оларды  Даша атты с?йікті кейіпкері ?арсы алады)

- И?, б?л Даша

- Даша а?ылшын тілінде с?йлеп т?р

(Балалар интерактивті та?тада к?рсетіліп жат?ан «How many?» бейнетаспасына назар аударады ж?не сол ?нді бірге шыр?айды)

- Неше? ?анша?

Балалар бейнетаспа?а назар аударады

- ?йректер

«baby dugs»

Балалар педагогты м??ият ты?дайды

- I see 5 cars

Ойын осылай жал?асады. Балалaр ойын?а белсене араласады

- пойыз

- blue train

- И?.

Балалар ойын?а белсене араласады

- bridge

(Балалар ?ажайып та?тада к?рсетілген сергіту с?тін орындайды)

Балалар бейнетаспа?а назар аударады

«fox»

- и?

(Балалар ?ажайып  та?тада к?рсетілген ж?мба?ты? жауабын тауып, оны а?ылшын, орыс тілінде айтады).

Рефлексивті-

т?зетушілік

- Б?рекелді балалар. Бізді? б?гінгі о?у іс - ?рекетіміз керемет ?тті. Сендер де белсене ?атысып, Даша мен оны? анасыны? алдынан кездескен тапсырмаларды б?лжытпай орындай білді?дер. О?у іс - ?рекетін ?орытындылай келе, барлы?ымыз 1 ден 10 ?а дейін тура ж?не кері санайы?. Сонымен ?атар а?ылшын тіліні? ?ріптерін атайы?.

- Балалар, мен сендерді? б?гінгі о?у іс - ?рекетіні? ?на?ан немесе ?нама?анды?ын к?ру ?шін сендерге мынадай смайликтер таратып берейін. Балалар, егер сендерге о?у іс - ?рекеті ?наса, к?ліп т?р?ан смайликті к?тері?дер. Ал ?намаса, ?аба?ын т?йіп т?р?ан смайликті к?тері?дер.

- Well done, thank you! The lesson is over!

- Good bye, children!

   See you soon!

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one

-  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O

Балалар ?з еркімен смайликтерді жо?ары к?тереді

- Good bye, Assylzat Sabitkyzy. Good bye, teachers!

К?тілетін н?тижелер:

Нені  білу керек: 1 ден 10 ?а дейін тура ж?не кері санай білуді, отбасы м?шелерін а?ылшын тілінде атай білуді, т?стерді атай білуді;

Нені игереді: спецификалы? дыбыстарды? д?рыс айтылуын;

Нені біледі: ?р ?ойыл?ан с?ра?тар?а на?ты да еркін жауап беруді, сергіту с?ттерін жасауды;

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Funny English"»


Күні: 23.02.2016

Білім беру саласы: «Қатынас»

Бөлімі: Ағылшын тілі


Тақырыбы: "Funny English"


Мақсаты: 1.Білімділігі: Балаларды 1 ден 10 ға дейін тура және кері санай білуге, отбасы мүшелерін ағылшын тілінде атай білуге, түстерді атай білуге, сұрақтарға өз бетінше еркін жауап бере білуге бейімдеу.


2.Дамытушылығы: Сұраулы "What do you see?", "How many?" сұрақтарын түсініп, оған жауап бере білуге дағдыландыру.


3.Тәрбиелілігі: Ойын арқылы балалардың шет тіліне деген қызығушылықтарын арттыру.


Әдіс-тәсілдер: Көрсету, түсіндіру, сұрақ – жауап, ойындар, әндер айту, слайдпен жұмыс


Сөздік жұмыс: baby dugs, bridge, train, fox


Қажетті құрал-жабдықтар,

көрнекіліктер: интерактивті тақта,сандар мен әріптер жазылған текшелер, пиктограмма текшелері, смайлик карточкасы


Билингвизм компоненттері: baby dugs – утки – үйректер, bridge – мост – көпір, train – поезд - пойыз, fox – лиса – түлкіІс-әрекет кезеңдері

Жетекшінің іс-әрекеттері

Балалардың іс-әрекеті

Мотивациялық қозғаушылық

- Good morning children!

- Балалар, біздің бүгінгі оқу іс - әрекетіміз ерекше болғалы тұр. Сендердің балабақшада ағылшын тілін қалай меңгеріп жүргендеріңді көру үшін бізге бүгін қонақтар келіп отыр. Кәніки, қонақтарымызбен амандасып жіберейік.

- Well done! Let`s make a circle and sing a song «How are you today?»


- Thank you, sit down!

- What season is it now?

- How many months are there in the winter?

- Well done!


- Good morning, Assylzat Sabitkyzy!


- Good morning, teachers!


(Балалар ғажайып тақтадан «How are you today?» атты әнді шырқайды)

- It is winter

- Three months. They are December, January, February


Ұйымдастыру-іздестіру

- Балалар сендер менімен бірге «Ағылшын еліне» саяхат жасап қайтқыларың келе ме?

- Олай болса, «Ағылшын еліне» біз немен жете аламыз?

- Дұрыс айтасыңдар. Біз күн сайын көлікке де автобусқа да мініп жүрген болармыз. Олай болса, саяхат жасау үшін біз бүгін пойызға мінейік.


- Балалар, бұл кімнің дауысы? Сендер бұл қызды танисыңдар ма?

- Ол сонда қазақ тілінде емес, қай тілде сөйлеп тұр?

- Солай ма? Олай болса, кәніки біз де Дашаға ағылшын тілін меңгеріп жүргенімізді көрсетейік

- Жарайсыңдар! Балалар, таспада көрсетілген «How many?» сұрағы қандай мағынаны білдіреді?

- Бәрекелді, балалар, кәніки барлығымыз тағы да мына ғажайып тақтамызға назар аударайықшы. Дашаның бізге айтары бар секілді.

(№1 бейнетаспаны қосып, Дашаның анасы екеуі ойын – сауық кешеніне барғысы келетінін, бірақ ол үшін бірнеше тапсырманы орындау керектігін айтады)

- Балалар, Даша анасы екеуі көлікке мініп, ойын – сауық кешеніне бара жатқан кезде алдарынан нелер шықты?

- Олай болса, үйректер ағылшын тілінде «baby dugs» болады

- Дұрыс айтасыңдар. Біз Даша мен оның анасына ойын-сауық кешеніне жетуге көмектесуіміз керек. Олардың алдынан шыққан кішкентай үйректер біздерге мынадай тапсырма дайындап қойған екен. Бұл тапсырманың аты "What do you see?", "How many?" деп аталады. Бұл тапсырманың шарты: бір сурет көрсетіледі. Мен сендерге "What do you see?" сұрағын қоямын. Сендер маған «I see …» cөз тіркесін қолдану арқылы жауап бересіңдер. Сонымен қатар "How many?" сұрағына суретте көрсетілген заттарды санап бересіңдер.

Ойынның шарты түсінікті болса, бастаймыз. Stand up, Arlan. Come, here! What do you see?

(Бейнетаспада Даша мен анасы үйректердің аналарынының қасына оралғанын көріп қуанып жатқаны көрсетіледі. Алайда, жолда келе жатқан кезде олардың алдынан пойыз шығады.)

- Балалар, Даша мен оның анасы бізден тағы да көмек сұрап жатыр. Олардың алдынан не шықты?

- Пойыз ағылшын тілінде қалай болады және оның түсі қандай?

- Дұрыс айтасыңдар. Ал енді «blue train» бізге тапсырма дайындап қойған екен. Оның тапсырмасын орындаймыз ба?

- Олай болса, Даша мен оның анасына көмектесу үшін «blue train» бізге дайындаған тапсырмасы «Отбасы» тақырыбына арналмақ. (Мұғалім балаларға әр түрлі суреттер, есімдіктер бар текшелерді береді. Мұғалімнің тапсырмасы бойынша балалар сол текшеден сөйлем құрау керек. Мәселен, «Менің анам бар» деген сөйлемге балалар «I», «have got», «a», «mother» текшелерін тауып сөйлем құрайды.

- Жарайсыңдар, ақылдыларым. Даша мен оның анасы сендерге пойыздың тапсырмасын орындағандарың үшін алғыс айтып жатыр. Алайда, Дашаның анасы су үсті көпірінен өте алмай тұр. Себебі, көпір сынып қалған екен. Ең алдымен, көпір ағылшын тілінде қалай болатынын айтайықшы.

- Бәрекелді!!! Ал енді көпір жөнделу үшін біз әдемі сергіту сәтін орындап жіберейік.

- Жарайсыңдар балалар! Біз сынып қалған көпірді де сиқырлап жөндеп жібердік. Well done, thank you!

(Бейнетаспада көпірдің жөнделіп, Даша мен оның анасы қуанып жатқаны көрсетіледі. Ойын – сауық кешеніне жетуге аз – ақ қалғанда, олардың алдын қу түлкі бөгейді. Ол көліктің барлық дөңгелектерін шешіп алады. Даша мен оның анасы оларға көмектесулерін сұрайды)

- Балалар, Даша мен оның анасының алдынан шыққан түлкі ағылшын тілінде «fox» болады. Қу түлкі Даша мен оның анасына көліктің дөңгелектерін қайтару үшін бізге тапсырма дайындап қойған екен. Тапсырмасын орындаймыз ба?

Олай болса, қу түлкінің «Жұмбақтың жауабын тап» деген тапсырмасын орындаймыз.

Бұл тапсырманың да жақсы орындалғанын көріп, қу түлкі Даша мен оның анасына көліктің дөңгелектерін қайтарады. Олар армандаған ойын – сауық орталығына да жетеді. Балаларға да алғысын білдіреді.)

-Иә


- by car, by bus, by train, by plain etc.

(пойыздың дауысымен балалар жүріп, «Ағылшын еліне» келіп тоқтайды, балалар пойыздан түскен бойда оларды Даша атты сүйікті кейіпкері қарсы алады)

- Иә, бұл Даша

- Даша ағылшын тілінде сөйлеп тұр

(Балалар интерактивті тақтада көрсетіліп жатқан «How many?» бейнетаспасына назар аударады және сол әнді бірге шырқайды)

- Неше? Қанша?
Балалар бейнетаспаға назар аударады- Үйректер


«baby dugs»

Балалар педагогты мұқият тыңдайды- I see 5 cars

Ойын осылай жалғасады. Балалaр ойынға белсене араласады


- пойыз


- blue train- Иә.


Балалар ойынға белсене араласады

- bridge

(Балалар ғажайып тақтада көрсетілген сергіту сәтін орындайды)


Балалар бейнетаспаға назар аударады


«fox»- иә

(Балалар ғажайып тақтада көрсетілген жұмбақтың жауабын тауып, оны ағылшын, орыс тілінде айтады).


Рефлексивті-

түзетушілік- Бәрекелді балалар. Біздің бүгінгі оқу іс - әрекетіміз керемет өтті. Сендер де белсене қатысып, Даша мен оның анасының алдынан кездескен тапсырмаларды бұлжытпай орындай білдіңдер. Оқу іс - әрекетін қорытындылай келе, барлығымыз 1 ден 10 ға дейін тура және кері санайық. Сонымен қатар ағылшын тілінің әріптерін атайық.

- Балалар, мен сендердің бүгінгі оқу іс - әрекетінің ұнаған немесе ұнамағандығын көру үшін сендерге мынадай смайликтер таратып берейін. Балалар, егер сендерге оқу іс - әрекеті ұнаса, күліп тұрған смайликті көтеріңдер. Ал ұнамаса, қабағын түйіп тұрған смайликті көтеріңдер.

- Well done, thank you! The lesson is over!

- Good bye, children!

See you soon!One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one

- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O


Балалар өз еркімен смайликтерді жоғары көтереді
- Good bye, Assylzat Sabitkyzy. Good bye, teachers!
Күтілетін нәтижелер:

Нені білу керек: 1 ден 10 ға дейін тура және кері санай білуді, отбасы мүшелерін ағылшын тілінде атай білуді, түстерді атай білуді;

Нені игереді: спецификалық дыбыстардың дұрыс айтылуын;

Нені біледі: әр қойылған сұрақтарға нақты да еркін жауап беруді, сергіту сәттерін жасауды;


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Funny English"

Автор: C?битова Асылзат С?бит?ызы

Дата: 29.02.2016

Номер свидетельства: 300421

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(23) "Theme:  Funny English "
  ["seo_title"] => string(19) "theme-funny-english"
  ["file_id"] => string(6) "196536"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428065076"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(107) "Бастауыш сыныптар?а арнал?ан "Funny English" концертіні? сценариі"
  ["seo_title"] => string(62) "bastauyshsynyptargaarnalganfunnyenglishkontsiertininstsienarii"
  ["file_id"] => string(6) "271023"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1451355671"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) "funny english арнаулы курс "
  ["seo_title"] => string(26) "funny-english-arnauly-kurs"
  ["file_id"] => string(6) "162854"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1422422981"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(20) "Funny English lesson"
  ["seo_title"] => string(20) "funny_english_lesson"
  ["file_id"] => string(6) "507101"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1555265826"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "Разработка внеклассного мероприятия "Funny English" "
  ["seo_title"] => string(54) "razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-funny-english"
  ["file_id"] => string(6) "151730"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1420735992"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства