kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Lesson 1 theme Hello!

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? ма?саты: «Шет тілі», «а?ылшын тілі» ??ымдарын ?алыптастыру, атап айт?анда - тілдік коммуникативтік да?дыларды ?алыптастыру.

К?тілетін н?тиже:

п?ндік: бастап?ы есту ж?не дыбыстау да?дылары мен білімдерін дамыту; Hi, Hello, a teacher лексикалы? бірліктерін ме?геру; Good morning, Hello, goodbye, I'm. ?Ф (модельді фраза б?дан ары ?арай); ?олдану; we, say, and ЛБ есту ар?ылы ?абылдау;

т?л?алы?: о?ушы ?шін жа?а болып табылатын білім алушы ?леуметтік р?лін т?сіну. О?ушыны? а?ылшын тілін ?йренуге ?ызы?ушылы?ын, жады мен зейінін дамыту;

ж?йелік-?рекеттік: о?улы? пен д?птерді пайдалануды? бастап?ы да?дылары.

Саба?ты материалды? ?амтамасыз ету:

м??алім ?шін: CD-ойнат?ыш, д?ниеж?зіні? географиялы? картасы, атаулары а?ылшын тілінде жазыл?ан заттарды? орамалары, Лондонны? к?рнекі жерлеріні? суреттері фонында бейнелентен ?ар?аны? суреті.

о?ушылар ?шін: о?улы?, ж?мыс д?птері.

П?наралы? байланыс: музыка ("We say hello" ?нін орындау), гео­графия (а?ылшын тілі ресми тіл болып табылатын елдерді? атаулары).

Саба?ты? барысы

І ?йымдастыру с?ті

М??алім: С?леметсі?дер ме, балалар!

ІІ Саба?ты? та?ырыбы мен ма?саты? хабарлау

- Балалар, біз сендермен бірге жа?а «А?ылшын п?нін» о?итын боламыз. Б?гінгі саба?та а?ылшын тілінде ?ай елдер с?йлейтінін білеміз, кейбір дыбыстарымен ж?не а?ылшын тілінде бір-бірімізбен с?лемдесуді ?йренеміз.

ІІІ Тірек білімдерді белсендіру

Б?гін мен сендерге ??р ?ол келген жо?пын. Мына заттар?а, оларды? сыртында жазыл?ан жазулар?а ?ара?дар. Б?л жазулар ?ай тілде жазыл?анын білесі?дер ме? (С1: а?ылшын тілінде). Жарайсы?дар! Б?гін сендер ?шін есте ?аларлы? к?н. Біздер а?ылшын тілін ?йрене бастаймыз. ?р саба?та а?ылшын тілін ?йрене отырып, а?ылшын тіліні? с?здері, ?ндері ж?не та?па?тары ?леміне ?ызы?ты саяхат жасайтын боламыз. Д?ниеж?зі картасына ?арандаршы. А?ылшын тілі Англия, Аме­рика, Канада, Австралия ж?не Жа?а Зеландия т?р?ындары ?шін ана тілі болып табылады (м??алім картадан а?ылшын тілінде с?йлейтін елдерді к?рсетеді ж?не атайды).

- Балалар, ?рт?рлі елдерді? адамдары бірін-бірі т?сіне алады ма? Ата-аналары?мен бірге шетелде бол?андары? бар ма? (Балалар бол?ан елдерді атайды). ?рт?рлі елдерді? адамдары ?зара ?ай тілде с?йлеседі? Д?рыс, а?ылшын тілінде. Балалар, а?ылшын тілінде ?андай с?здерді білесі?дер? (CI: Yes, No etc.) Осы о?у жылынан бастап а?ылшын тілін о?ып ?йренеміз.

IV Жа?а материал мен ж?мыс.

Фонетикалы? ойын.

- Балалар, А?ылды ?ар?а бізге а?ылшын тілін ?йренуге к?мек к?рсетеді. Mr. Wise Crow! Ол бізге Англияны?, Лондон ?аласынан ?шып келді. Онда оны ?за? жасайтынды?ы ж?не а?ылы ?шін ??рмет т?тады (Лондонны? ?ызы?ты жерлеріндегі ?ар?аны? суретін к?рсетеді). Mr. Wise Crow ?те а?ылды ж?не к?рделі а?ылшын дыбыстарын ме?геруге к?мек к?рсетеді.

Mr. Wise Crow бізді Лондон?а серуендеуге ша?ырады /еі/, /еі/, /еі/. Ал енді, балалар, сендерді? кезектері? келді. А?ылды ?ар?аны? артынан дыбыстарды ?айталандар. Now you. Repeat after Mr. Wise Crow, please: /еі/, /еі/, /еі/. ?те жа?сы, балалар. Well done, children! Бізді? досымыз кішкене тасты басып кетіп, ая?ын ауыртып алды: /аі/, /аі/, /аі/. Repeat after Mr. Wise Crow: /аі/, /аі/, /аі/. Well done, children! Досымызды м??ият ты?дандар, ол не айтып т?р? Б?л /d/ дыбысы. Repeat after Mr. Wise Crow, please: /d/, /d/, /d/. Балалар, б?л жай дыбыс емес. Тілдері?ді алды??ы жо?ар?ы тістері?ні? артында?ы б?дыр жерге тіреп, осы дыбысты та?ы бір айтып к?реміз: /d/, /d/, /d/. Б?л дыбыс Mr. Wise Crow т?ратын ?аланы? атауында кездеседі. Ты?дандар. Listen: /l?ndan/, / l?ndan /, / l?ndan /. Енді Лондон с?зін а?ылшын тілінде айтамыз. Repeat, please: / l?ndan /, / l?ndan /, / l?ndan /. Well done, children!

О?улы?пен ж?мыс

l-жатты?у. Listen to your teacher and repeat.

- Суретке ?ара?дар. 1 ?ырк?йекте ?андай мерекені атап ?теміз? Суретте кімді к?ріп т?рсы?дар?

М??алім: Good morning, I'm a teacher! - С?леметсі?дер ме, мен м??аліммін!

Repeat after me : Good morning!

?детте та?ерте? ересек адамдар?а «Good morning!» дейміз, біра? бір-бірлері?е «Ні!» немесе «Неllо!» деуге болады. Бір-бірі?мен амандасы?дар.

Бала: Hello, I'm Alibek! - С?леметсіз бе, мені? атым ?лібек!

Repeat after me: Hello, I'm Alibek!

Танысу ?шін: Who are you? деген с?ра?ты ?ойы?дар. Мені? с?ра?ыма жауап беріп к?рі?дер: Who are you? - І am Anar.

Track 1

Teacher: - Good morning. I'm a teacher.

Alibek: - Good morning.I'm Alibek.

«Танысу» дидактикалы? ойыны. (Балалар ше?берге т?рып, с?лемдеседі: - Hello, I'm. с?здеріні? к?мегімен ?здерін таныстырады. Одан кейін: Who are you? с?ра?ын ж?не о?ан берілетін жауапты пысы?тайды.)

2-жатты?у. Listen and sing.

- Енді ?н ты?даймыз.

Track 2.

Listen and sing.

We say hello,

We say hi!

Hello and hi,

Hello and hi.

We say - Біз с?йлейміз.

Балалар, осы та?па?ты аударып к?рейік. Балалар м??аліммен бірге ?н айтады.

3-жатты?у. Listen and repeat.

- Біздін кейіпкерлерді? не айтып т?р?анын ты?даймыз. Ал енді, ба­лалар, ?р с?йлемді аударып, балаларды? со?ынан ?айталаймыз.

Track 3

- Hi! I'm Anar. I'm a girl.

-Hi! I'm Olga. I'm a girl.

- Hello, I'm Alibek. I'm a boy.

- Hello, I'm Misha. I'm a boy.

- Енді кейіпкерлерге ?здері?ді таныстыру кезегі келді. Берілген ?лгіні пайдалана отырып, кезекпен ?здері?ж?нінде ??гімелеп бері?дер.

?р бала?а ?зі туралы ??гімелеп беруге жа?дай жаса?ыз.

Сергіту с?ті

- Шарша?ан шы?арсы?дар. Сонды?тан дене шыны?тыру жатты?уларын жасаймыз (жатты?улар балалар ?шін к??ілді ж?не ?ызы?ты болу керек). С?здерді с?йкес ?имылдармен ж?не ишарамен к?рсетуді ?мытпа?дар.

- ?имылдарды орындап, с?здерді мені? со?ымнан ?айтала?дар.

Hands up! Hands down!

Shake! Shake!

Stand up! On the tiptoes

Turn around. Step aside,

Step left! Step right!

Д?птермен ж?мыс

Ж?мыс д?птерінде бекітуге арнал?ан жатты?у жасау ?сынылады.

1- жатты?у. Finish the picture and say: a boy, a girl, a teacher. О?ушылар?а балаларды? ж?не м??алімні? ая?талма?ан суреттерін толы?тырып салу міндеттеледі ж?не оларды а?ылшын тілінде атаулары керек.

2- жатты?у. Draw yourself and say your name.

О?ушылар ?здеріні? суреттерін салып, ?здерінін есімдерін айтады. ?осымша практикалы? ж?мыс ретінде саба?та ?тілген: I am a girl. I am a boy с?йлеу ?лгілеріне с?йкес ?здері ж?нінде ??гімелеп берулерін с?рау керек.

V Саба?ты ?орытындылау.

- Балалар, б?гін сендер ?ай елдерде а?ылшын тілінде с?йлесетінін, а?ылшын тілі халы?аралы? тіл екенін білді?дер. Саба?та ?зі? ?шін та?ы ?андай жа?алы? ашты?? Саба? со?ында ата-аналары?а не туралы айтар едіндер? (С1.: Біз а?ылшын тілінде амандасуды Hello - «С?леметсі? бе» с?зін айтуды ?йрендік). Б?гін ?йренген с?здерді есімізге т?сірейік. (С1.: a teacher, hello, hi, a boy, a girl.) Сонымен бірге ?з атымызды а?ылшын тілінде айтып ?йрендік. I'm. (м??алім бірнеше баладан а?ылшын тілінде ?з аттарын атауын с?райды).

М??алім: Well done, children!

- Енді біз саба?ты? басында ?йренген ?нді ?айталаймыз. Б?л ?н адамдар бір-бірімен амандас?ан кезде айтылатын с?здерді есте са?тау?а к?мектеседі. Мені? со?ымнан ?айтала?дар:

We say hello,

We say hi!

Hello and hi, Hello and hi,

?те жа?сы! Сендер б?гін жа?сы ж?мыс істеді?дер. Well done, children!

Ал енді ?оштасамыз: Goodbye!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Lesson 1 theme Hello! »

Lesson 1

Сабақтың тақырыбы: Hello!


Сабақтың мақсаты: «Шет тілі», «ағылшын тілі» ұғымдарын қалыптастыру, атап айтқанда - тілдік коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже:

пәндік: бастапқы есту және дыбыстау дағдылары мен білімдерін дамыту; Hi, Hello, a teacher лексикалық бірліктерін меңгеру; Good morning, Hello, goodbye, I'm... ҮФ (модельді фраза бұдан ары қарай); қолдану; we, say, and ЛБ есту арқылы қабылдау;

тұлғалық: оқушы үшін жаңа болып табылатын білім алушы әлеуметтік рөлін түсіну. Оқушының ағылшын тілін үйренуге қызығушылығын, жады мен зейінін дамыту;

жүйелік-әрекеттік: оқулық пен дәптерді пайдаланудың бастапқы дағдылары.

Сабақты материалдық қамтамасыз ету:

мұғалім үшін: CD-ойнатқыш, дүниежүзінің географиялық картасы, атаулары ағылшын тілінде жазылған заттардың орамалары, Лондонның көрнекі жерлерінің суреттері фонында бейнелентен қарғаның суреті.

оқушылар үшін: оқулық, жұмыс дәптері.

Пәнаралық байланыс: музыка ("We say hello" әнін орындау), гео­графия (ағылшын тілі ресми тіл болып табылатын елдердің атаулары).

Сабақтың барысы

І Ұйымдастыру сәті

Мұғалім: Сәлеметсіңдер ме, балалар!

ІІ Сабақтың тақырыбы мен мақсатың хабарлау

- Балалар, біз сендермен бірге жаңа «Ағылшын пәнін» оқитын боламыз. Бүгінгі сабақта ағылшын тілінде қай елдер сөйлейтінін білеміз, кейбір дыбыстарымен және ағылшын тілінде бір-бірімізбен сәлемдесуді үйренеміз.

ІІІ Тірек білімдерді белсендіру

Бүгін мен сендерге құр қол келген жоқпын. Мына заттарға, олардың сыртында жазылған жазуларға қараңдар. Бұл жазулар қай тілде жазылғанын білесіңдер ме? (С1: ағылшын тілінде). Жарайсыңдар! Бүгін сендер үшін есте қаларлық күн. Біздер ағылшын тілін үйрене бастаймыз. Әр сабақта ағылшын тілін үйрене отырып, ағылшын тілінің сөздері, әндері және тақпақтары әлеміне қызықты саяхат жасайтын боламыз. Дүниежүзі картасына қарандаршы. Ағылшын тілі Англия, Аме­рика, Канада, Австралия және Жаңа Зеландия тұрғындары үшін ана тілі болып табылады (мұғалім картадан ағылшын тілінде сөйлейтін елдерді көрсетеді және атайды).

- Балалар, әртүрлі елдердің адамдары бірін-бірі түсіне алады ма? Ата-аналарыңмен бірге шетелде болғандарың бар ма? (Балалар болған елдерді атайды). Әртүрлі елдердің адамдары өзара қай тілде сөйлеседі? Дұрыс, ағылшын тілінде. Балалар, ағылшын тілінде қандай сөздерді білесіңдер? (CI: Yes, No etc.) Осы оқу жылынан бастап ағылшын тілін оқып үйренеміз.

IV Жаңа материал мен жұмыс.

Фонетикалық ойын.

- Балалар, Ақылды Қарға бізге ағылшын тілін үйренуге көмек көрсетеді. Mr. Wise Crow! Ол бізге Англияның, Лондон қаласынан ұшып келді. Онда оны ұзақ жасайтындығы және ақылы үшін құрмет тұтады (Лондонның қызықты жерлеріндегі қарғаның суретін көрсетеді). Mr. Wise Crow өте ақылды және күрделі ағылшын дыбыстарын меңгеруге көмек көрсетеді.

Mr. Wise Crow бізді Лондонға серуендеуге шақырады /еі/, /еі/, /еі/. Ал енді, балалар, сендердің кезектерің келді. Ақылды Қарғаның артынан дыбыстарды қайталандар. Now you. Repeat after Mr. Wise Crow, please: /еі/, /еі/, /еі/. Өте жақсы, балалар. Well done, children! Біздің досымыз кішкене тасты басып кетіп, аяғын ауыртып алды: /аі/, /аі/, /аі/. Repeat after Mr. Wise Crow: /аі/, /аі/, /аі/. Well done, children! Досымызды мұқият тыңдандар, ол не айтып тұр? Бұл /d/ дыбысы. Repeat after Mr. Wise Crow, please: /d/, /d/, /d/. Балалар, бұл жай дыбыс емес. Тілдеріңді алдыңғы жоғарғы тістеріңнің артындағы бұдыр жерге тіреп, осы дыбысты тағы бір айтып көреміз: /d/, /d/, /d/. Бұл дыбыс Mr. Wise Crow тұратын қаланың атауында кездеседі. Тыңдандар. Listen: /lʌndan/, / lʌndan /, / lʌndan /. Енді Лондон сөзін ағылшын тілінде айтамыз. Repeat, please: / lʌndan /, / lʌndan /, / lʌndan /. Well done, children!

Оқулықпен жұмыс

l-жаттығу. Listen to your teacher and repeat.

- Суретке қараңдар. 1 қыркүйекте қандай мерекені атап өтеміз? Суретте кімді көріп тұрсыңдар?

Мұғалім: Good morning, I'm a teacher! - Сәлеметсіңдер ме, мен мұғаліммін!

Repeat after me : Good morning!

Әдетте таңертең ересек адамдарға «Good morning!» дейміз, бірақ бір-бірлеріңе «Ні!» немесе «Неllо!» деуге болады. Бір-біріңмен амандасыңдар.

Бала: Hello, I'm Alibek! - Сәлеметсіз бе, менің атым Әлібек!

Repeat after me: Hello, I'm Alibek!

Танысу үшін: Who are you? деген сұрақты қойыңдар. Менің сұрағыма жауап беріп көріңдер: Who are you? - І am Anar.

Track 1

Teacher: - Good morning. I'm a teacher.

Alibek: - Good morning.I'm Alibek.

«Танысу» дидактикалық ойыны. (Балалар шеңберге тұрып, сәлемдеседі: - Hello, I'm ... сөздерінің көмегімен өздерін таныстырады. Одан кейін: Who are you? сұрағын және оған берілетін жауапты пысықтайды.)

2-жаттығу. Listen and sing.

- Енді ән тыңдаймыз.

Track 2.

Listen and sing.

We say hello,

We say hi!

Hello and hi,

Hello and hi.

We say - Біз сөйлейміз.

Балалар, осы тақпақты аударып көрейік. Балалар мұғаліммен бірге ән айтады.

3-жаттығу. Listen and repeat.

- Біздін кейіпкерлердің не айтып тұрғанын тыңдаймыз. Ал енді, ба­лалар, әр сөйлемді аударып, балалардың соңынан қайталаймыз.

Track 3

- Hi! I'm Anar. I'm a girl.

-Hi! I'm Olga. I'm a girl.

- Hello, I'm Alibek. I'm a boy.

- Hello, I'm Misha. I'm a boy.

- Енді кейіпкерлерге өздеріңді таныстыру кезегі келді. Берілген үлгіні пайдалана отырып, кезекпен өздеріңжөнінде әңгімелеп беріңдер.

Әр балаға өзі туралы әңгімелеп беруге жағдай жасаңыз.

Сергіту сәті

- Шаршаған шығарсыңдар. Сондықтан дене шынықтыру жаттығуларын жасаймыз (жаттығулар балалар үшін көңілді және қызықты болу керек). Сөздерді сәйкес қимылдармен және ишарамен көрсетуді ұмытпаңдар.

- Қимылдарды орындап, сөздерді менің соңымнан қайталаңдар.

Hands up! Hands down!

Shake! Shake!

Stand up! On the tiptoes

Turn around. Step aside,

Step left! Step right!

Дәптермен жұмыс

Жұмыс дәптерінде бекітуге арналған жаттығу жасау ұсынылады.

1- жаттығу. Finish the picture and say: a boy, a girl, a teacher. Оқушыларға балалардың және мұғалімнің аяқталмаған суреттерін толықтырып салу міндеттеледі және оларды ағылшын тілінде атаулары керек.

2- жаттығу. Draw yourself and say your name.

Оқушылар өздерінің суреттерін салып, өздерінін есімдерін айтады. Қосымша практикалық жұмыс ретінде сабақта өтілген: I am a girl. I am a boy сөйлеу үлгілеріне сәйкес өздері жөнінде әңгімелеп берулерін сұрау керек.

V Сабақты қорытындылау.

- Балалар, бүгін сендер қай елдерде ағылшын тілінде сөйлесетінін, ағылшын тілі халықаралық тіл екенін білдіңдер. Сабақта өзің үшін тағы қандай жаңалық аштың? Сабақ соңында ата-аналарыңа не туралы айтар едіндер? (С1.: Біз ағылшын тілінде амандасуды Hello - «Сәлеметсің бе» сөзін айтуды үйрендік). Бүгін үйренген сөздерді есімізге түсірейік. (С1.: a teacher, hello, hi, a boy, a girl.) Сонымен бірге өз атымызды ағылшын тілінде айтып үйрендік. I'm .... (мұғалім бірнеше баладан ағылшын тілінде өз аттарын атауын сұрайды).

Мұғалім: Well done, children!

- Енді біз сабақтың басында үйренген әнді қайталаймыз. Бұл ән адамдар бір-бірімен амандасқан кезде айтылатын сөздерді есте сақтауға көмектеседі. Менің соңымнан қайталаңдар:

We say hello,

We say hi!

Hello and hi, Hello and hi,

Өте жақсы! Сендер бүгін жақсы жұмыс істедіңдер. Well done, children!

Ал енді қоштасамыз: Goodbye!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Lesson 1 theme Hello!

Автор: Тащанова Аем Камидуллаевна

Дата: 31.05.2015

Номер свидетельства: 216662

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) "Тема урока : " Hello!" "
  ["seo_title"] => string(17) "tiema-uroka-hello"
  ["file_id"] => string(6) "215461"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1432707099"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "Ашы? саба?. Theme: "What is your name?""
  ["seo_title"] => string(29) "ashyksabakthemewhatisyourname"
  ["file_id"] => string(6) "310819"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459098671"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "Plan of the lesson Do you like your room?"
  ["seo_title"] => string(40) "plan-of-the-lesson-do-you-like-your-room"
  ["file_id"] => string(6) "315136"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459840419"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(20) "Hello Kip! Good dog!"
  ["seo_title"] => string(15) "hellokipgooddog"
  ["file_id"] => string(6) "283180"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453801532"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(19) "Theme:Reading sings"
  ["seo_title"] => string(19) "theme_reading_sings"
  ["file_id"] => string(6) "491051"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1544973767"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства