kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ойыл ??іріні? топономикасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?т?бе облысыны? ?зендері Ор, Ойыл, ?обда мен оны? салаларына ж?не ша?ын су ?оймаларыны? (Ащыбек, Ма?аджан, ?ызылсу, ?улие, Айталы) су ?ор?ау айма?тары мен белдеулерін ж?не оларды шаруашылы?та пайдалану режимін белгілеу туралы

А?т?бе облысы А?т?бе облысты? ?кімдігіні? 2013 жыл?ы 16 ?ырк?йектегі № 299 ?аулысы. А?т?бе облысыны? ?ділет департаментінде 2013 жыл?ы 09 ?азанда № 3651 болып тіркелді

 • М?тін
 • Ресми жарияланым
 • А?парат
 • ?згерістер тарихы
 • Сілтемелер
 • Екі тілде
 • К?шіру
 • ?а?аз?а шы?ару

      ?аза?стан Республикасыны? 2003 жыл?ы 9 шілдедегі Су кодексіні? 39-бабына, 116-бабыны? 2-тарма?ына, ?аза?стан Республикасыны? 2001 жыл?ы 23 ?а?тарда?ы «?аза?стан Республикасында?ы жергілікті мемлекеттік бас?ару ж?не ?зін-?зі бас?ару туралы» За?ы 27-бабына, ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2004 жыл?ы 16 ?а?тарда?ы № 42 «Су ?ор?ау айма?тары мен белдеулерін белгілеу Ережесін бекіту туралы» ?аулысына с?йкес Ор, Ойыл, ?обда ?зендері мен оны? салаларына ж?не ша?ын су ?оймаларыны? (Ащыбек, Ма?аджан, ?ызылсу, ?улие, Айталы) ластануын, ?о?ысталуын ж?не сар?ылуын болдырмау ?шін А?т?бе облысыны? ?кімдігі ?АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Белгіленсін:
      Ор, Ойыл, ?обда ?зендері мен оны? салаларына ж?не ша?ын су ?оймаларыны? (Ащыбек, Ма?аджан, ?ызылсу, ?улие, Айталы) су ?ор?ау айма?тары мен белдеулеріні? ені бекітілген жобаны? негізінде;
      Ор, Ойыл, ?обда ?зендері мен оны? салаларына ж?не ша?ын су ?оймаларыны? (Ащыбек, Ма?аджан, ?ызылсу, ?улие, Айталы) су ?ор?ау айма?тары мен белдеулерін шаруашылы? пайдалану режимі осы ?аулыны? ?осымшасына с?йкес.
      2. «А?т?бе облысыны? таби?и ресурстар ж?не таби?атты пайдалануды реттеу бас?армасы» мемлекеттік мекемесі бекітілген жобалы? ??жаттаманы Ор, Ойыл, ?обда ?зендері мен оны? салаларына ж?не ша?ын су ?оймаларыны? (Ащыбек, Ма?аджан, ?ызылсу, ?улие, Айталы) ластануына, ?о?ысталуына ж?не сар?ылуына жол бермеу ж?не су ?ор?ау айма?тары мен белдеулеріні? аума?ын пайдалану режимін са?тауды ?амтамасыз ету ж?нінде іс-шаралар ?зірлеу ?шін М??алжар, Хромтау, Ойыл ж?не ?обда аудандарыны? ?кімдеріне тапсырсын.
      3. Ор, Ойыл, ?обда ?зендері мен оны? салаларына ж?не ша?ын су ?оймаларыны? (Ащыбек, Ма?аджан, ?ызылсу, ?улие, Айталы) су ?ор?ау айма?тары ж?не белдеулері шегінде орналас?ан жер ал?аптары бар М??алжар, Хромтау, Ойыл ж?не ?обда аудандарыны? ?кімдеріне к?сіпорындарды?, ?йымдарды? ж?не бас?а да шаруашылы? ж?ргізуші нысандарды? басшыларына оларды? ведомстволы? ба?ыныстылы?ына ж?не меншік нысанына ?арамастан;
      бекітілген жоба?а с?йкес су ?ор?ау айма?тары ж?не белдеулеріні? шегінде орналас?ан ж?не оларды? жай-к?йіне зиянды ?сер ететін нысандарды шы?ару немесе жою ж?нінде ж?мыстар ж?ргізуге;
      оларды? тиісті санитарлы? к?йде к?тіп ?сталуын, шаруашылы?та пайдалану режимін са?тауды, сондай-а? су ?ор?ау белгілерін са?ты?ын ?амтамасыз етуге ?сыныс жасалсын.
      4. «А?т?бе облысыны? таби?и ресурстар ж?не таби?атты пайдалануды реттеу бас?армасы» мемлекеттік мекемесі осы ?аулыны бас?арманы? ?аламтор-ресурсында орналастыруды ?амтамасыз етсін.
      5.дОсы ?аулыны? орындалуын ба?ылау облыс ?кіміні? орынбасары Р.К.Кемалова?а ж?ктелсін.
      6. Осы ?аулы ал?аш ресми жариялан?аннан кейін к?нтізбелік он к?н ?ткен со? ?олданыс?а енгізіледі.

      Облыс ?кімі                               А. М?хамбетов

Облыс ?кімдігіні?
2013 жыл?ы 16 ?ырк?йектегі
№ 299 ?аулысына ?осымша

А?т?бе облысыны? ?зендері Ор, Ойыл, ?обда мен оны? салаларына ж?не ша?ын су ?оймаларыны? (Ащыбек, Ма?аджан, ?ызылсу, ?улие, Айталы) су ?ор?ау айма?тары мен белдеулеріні? шаруашылы? пайдалану режимі

      1. Су ?ор?ау айма?тарыны? шегінде:
      авиациялы?–химиялы? ж?мыстарды ж?ргізуге;
      ?сімдіктерді? зиянкестеріне, ауруларына ж?не арамш?птерге ?арсы химиялы? ??ралдар ?олдану?а;
      топыра?ты ты?айту ?шін к?? а?ындары пайдалану?а;
      улы химикаттар, минералды ты?айт?ыштар мен жанар-жа?ар май материалдары ?оймалары, аппаратуралар?а улы химикаттар ??ю ала?дары, мал шаруашылы?ы кешендері мен фермалары, ?ндірістік, т?рмысты? ж?не ауылшаруашылы?ы ?алды?тарын ??ю ж?не к?му орындары, молалар мен малк?мінділері, сар?ынды сулар жина?ыштар орналастыру?а;
      к?? мен ?о?ысты жина?тау?а;
      техникалы? ?ызмет к?рсету пунктерін орналастыру?а ж?не салу?а, авток?ліктерге, тракторлар?а ж?не бас?а да машиналар мен механизмдерге, оларды жуу ж?не ж?ндеу ж?ргізуге;
      су ?ор?ау айма?тары 100 метрден кем бол?ан ж?не іргелес жат?ан аума? баурайыны? тіктігі 3 градустан ас?ан кезде саяжайлы? немесе бау–ба?шалы? учаскелер орналастыру?а;
      к?лік ??ралдарыны? т?ра?тары, соны? ішінде олар саяжайлы? ж?не бау ба?шалы? учаскелерді? аума?тарында да орналастыру?а;
      жергілікті ат?арушы органдарды? ж?не су ?орын пайдалану ж?не ?ор?ау, ?орша?ан ортаны ?ор?ау, жер ресурстарын бас?ару, энергиямен жабды?тау ж?не халы?ты? санитарлы?–эпидемиологиялы? салауаттылы?ы саласында у?кілетті органдарды? келісімінсіз ?иматтарды, ??рылыстарды, коммуникациялар мен бас?а нысандарды реконструкциялау, сонымен бірге пайдалы ?азбалар ?ндіру, жер ?азу ж?мыстарды ж?не бас?а ж?мыстар ж?ргізуге жол берілмейді.
      2. Суды ?ор?ау белдеулері шегінде:
      ж?йелі т?рде жер жырту?а, ты?айт?ыштар пайдалану?а;
      шайыл?ан топыра? ?йінділері жинау?а;
      мал жаю?а, ж?не оларды? жаз?ы лагерлерін (д?ст?рлі суат орындарын пайдаланба?анда) ?йымдастыру?а;
      саяжайлы? ж?не бау–ба?шалы? учаскелер жай?астыру?а;
      жеке т?р?ын ?й немесе саяжайлы? ж?не бас?а ??рылыстар?а учаскелер б?луге жол берілмейді.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ойыл ??іріні? топономикасы »

Ақтөбе облысының өзендері Ор, Ойыл, Қобда мен оның салаларына және шағын су қоймаларының (Ащыбек, Мағаджан, Қызылсу, Әулие, Айталы) су қорғау аймақтары мен белдеулерін және оларды шаруашылықта пайдалану режимін белгілеу туралы

Ақтөбе облысы Ақтөбе облыстық әкімдігінің 2013 жылғы 16 қыркүйектегі № 299 қаулысы. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 09 қазанда № 3651 болып тіркелді

 • Мәтін

 • Ресми жарияланым

 • Ақпарат

 • Өзгерістер тарихы

 • Сілтемелер

 • Екі тілде

 • Көшіру

 • Қағазға шығару

      Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексінің 39-бабына116-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы 27-бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 16 қаңтардағы № 42 «Су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу Ережесін бекіту туралы» қаулысына сәйкес Ор, Ойыл, Қобда өзендері мен оның салаларына және шағын су қоймаларының (Ащыбек, Мағаджан, Қызылсу, Әулие, Айталы) ластануын, қоқысталуын және сарқылуын болдырмау үшін Ақтөбе облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Белгіленсін:
      Ор, Ойыл, Қобда өзендері мен оның салаларына және шағын су қоймаларының (Ащыбек, Мағаджан, Қызылсу, Әулие, Айталы) су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ені бекітілген жобаның негізінде;
      Ор, Ойыл, Қобда өзендері мен оның салаларына және шағын су қоймаларының (Ащыбек, Мағаджан, Қызылсу, Әулие, Айталы) су қорғау аймақтары мен белдеулерін шаруашылық пайдалану режимі осы қаулының қосымшасына сәйкес.
      2. «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі бекітілген жобалық құжаттаманы Ор, Ойыл, Қобда өзендері мен оның салаларына және шағын су қоймаларының (Ащыбек, Мағаджан, Қызылсу, Әулие, Айталы) ластануына, қоқысталуына және сарқылуына жол бермеу және су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағын пайдалану режимін сақтауды қамтамасыз ету жөнінде іс-шаралар әзірлеу үшін Мұғалжар, Хромтау, Ойыл және Қобда аудандарының әкімдеріне тапсырсын.
      3. Ор, Ойыл, Қобда өзендері мен оның салаларына және шағын су қоймаларының (Ащыбек, Мағаджан, Қызылсу, Әулие, Айталы) су қорғау аймақтары және белдеулері шегінде орналасқан жер алқаптары бар Мұғалжар, Хромтау, Ойыл және Қобда аудандарының әкімдеріне кәсіпорындардың, ұйымдардың және басқа да шаруашылық жүргізуші нысандардың басшыларына олардың ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан;
      бекітілген жобаға сәйкес су қорғау аймақтары және белдеулерінің шегінде орналасқан және олардың жай-күйіне зиянды әсер ететін нысандарды шығару немесе жою жөнінде жұмыстар жүргізуге;
      олардың тиісті санитарлық күйде күтіп ұсталуын, шаруашылықта пайдалану режимін сақтауды, сондай-ақ су қорғау белгілерін сақтығын қамтамасыз етуге ұсыныс жасалсын.
      4. «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыны басқарманың ғаламтор-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      5.дОсы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Р.К.Кемаловаға жүктелсін.
      6. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыс әкімі                               А. Мұхамбетов

Облыс әкімдігінің
2013 жылғы 16 қыркүйектегі
№ 299 қаулысына қосымша

Ақтөбе облысының өзендері Ор, Ойыл, Қобда мен оның салаларына және шағын су қоймаларының (Ащыбек, Мағаджан, Қызылсу, Әулие, Айталы) су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылық пайдалану режимі

      1. Су қорғау аймақтарының шегінде:
      авиациялық–химиялық жұмыстарды жүргізуге;
      өсімдіктердің зиянкестеріне, ауруларына және арамшөптерге қарсы химиялық құралдар қолдануға;
      топырақты тыңайту үшін көң ағындары пайдалануға;
      улы химикаттар, минералды тыңайтқыштар мен жанар-жағар май материалдары қоймалары, аппаратураларға улы химикаттар құю алаңдары, мал шаруашылығы кешендері мен фермалары, өндірістік, тұрмыстық және ауылшаруашылығы қалдықтарын құю және көму орындары, молалар мен малкөмінділері, сарқынды сулар жинағыштар орналастыруға;
      көң мен қоқысты жинақтауға;
      техникалық қызмет көрсету пунктерін орналастыруға және салуға, автокөліктерге, тракторларға және басқа да машиналар мен механизмдерге, оларды жуу және жөндеу жүргізуге;
      су қорғау аймақтары 100 метрден кем болған және іргелес жатқан аумақ баурайының тіктігі 3 градустан асқан кезде саяжайлық немесе бау–бақшалық учаскелер орналастыруға;
      көлік құралдарының тұрақтары, соның ішінде олар саяжайлық және бау бақшалық учаскелердің аумақтарында да орналастыруға;
      жергілікті атқарушы органдардың және су қорын пайдалану және қорғау, қоршаған ортаны қорғау, жер ресурстарын басқару, энергиямен жабдықтау және халықтың санитарлық–эпидемиологиялық салауаттылығы саласында уәкілетті органдардың келісімінсіз ғиматтарды, құрылыстарды, коммуникациялар мен басқа нысандарды реконструкциялау, сонымен бірге пайдалы қазбалар өндіру, жер қазу жұмыстарды және басқа жұмыстар жүргізуге жол берілмейді.
      2. Суды қорғау белдеулері шегінде:
      жүйелі түрде жер жыртуға, тыңайтқыштар пайдалануға;
      шайылған топырақ үйінділері жинауға;
      мал жаюға, және олардың жазғы лагерлерін (дәстүрлі суат орындарын пайдаланбағанда) ұйымдастыруға;
      саяжайлық және бау–бақшалық учаскелер жайғастыруға;
      жеке тұрғын үй немесе саяжайлық және басқа құрылыстарға учаскелер бөлуге жол берілмейді.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Завучу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ойыл ??іріні? топономикасы

Автор: Тулеуова Жумагул Замзина

Дата: 22.02.2015

Номер свидетельства: 177411

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(29) "Жануарлар әлемі"
  ["seo_title"] => string(18) "zhanuarlar_liemi_5"
  ["file_id"] => string(6) "468125"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1525162669"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства