kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тіл ?старту саба?ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

?арасу мемлекеттік тілде о?ытатын негізгі мектебі

     

Ашы? саба?

?аза? тілі

8-сынып

Тіл ?старту. «Тарихха шолу».

Дайында?ан:  Ар?ын?азина Айг?л Та?ат?ызы,

I- санатты м??алім

?арасу ауылы, 2015 жыл

?аза? тілі, 8-сынып

К?нделікті саба? жоспары

Саба? № 89, 24.04.2015 ж.

Саба?ты? та?ырыбы:  Тіл ?старту. «Тарихха шолу».

Саба?ты? ма?саты: 

- о?ушыларды? ?аза? тіліні? фонетикасы, грамматикасы  бойынша ал?ан білімдерін тексеру, 5-8 сыныптар бойы ал?ан білімдеріні? н?тижелілігін к?рсету;

-о?ушыларды ту?ан елі тарихында бол?ан т?рлі о?и?аларды білуге, ??рметтеуге, бабаларды? ел т?уелсіздігі жолында ат?ар?ан ?ызметтеріне бас июге, б?гінгі бірлікті д?ріптеуге т?рбиелеу;

- о?ушыларды сын т?р?ысынан ойлау?а ?йрету, ізденіс, шы?армашылы? ойлау ?абілеттерін дамыту.

Типі:                           ?айталау саба?

Т?рі:                            сайыс

?дістері:    с?ра?-жауап,тіл дамыту,  іздену.        

К?рнекілігі:   ?оржындар, ?има ?а?аздар, о?улы?, ж?мыс д?птері, ба?алау текшелері.        

П?наралы?  байланыс:    тарих, ?дебиет. 

ТСО:                           интербелсенді та?та, слайдттар.

  

Саба?ты? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і Мені уа?ыт шы?дады, шыны?тырды.

            «К?рес - ба?ыт» дегенді шын ??тырды.

             «?аза?пын» деп жау?а айтам ?аса?ана,

             Біліп ?ойсын, болса ойы ж??ысатын 

- деп «Мен - ?аза?пын» поэмасында  Ж?бан Молда?алиев а?амыз жырла?андай «Тарихха шолу» деп аталатын б?гінгі тіл ?старту саба?ымызды бастаймыз.

«Психологиялы? дайынды?»  «?рмек» ойыны ар?ылы ж?ргізіледі. О?ушылар бір-біріне жа?сы тілектер айтып жіп ла?тырып, бір ?шын ?здері ?стап отырады.

 • ??рметті о?ушылар, міне, осы тілектерді? жал?асы ретінде мен сіздерге с?ра? ?оямын, жауап берген адам жіпті а?ырындап жинап отырады, со??ы о?ушы ма?ан тілек айтып жіпті береді.

  ?ызы?ыушылы?ты ояту. «Кім жылдам ?» ойыны ар?ылы о?ушыларды? саба??а ?ызы?ушылы?ын арттыру.

 • Биыл ?аза?станда ?андай айтулы мерекелер аталып ?тіледі?

 • ?аза?ты? ал?аш?ы хандары кімдер?

 • ?аза?ты? со??ы ханы кім?

 • «Шы?ысты? ?ос ж?лдызы» - Совет Ода?ыны? Батырлары кімдер?

 • Рейхстаг?а кім Же?іс туын тікті?

 • ?аза?стан Хал?ы Ассамблеясы ?ашан ??рылды?

 • ?те жа?сы ендеше сіздер берген жауаптары?ыз?а ?арай : ханды? туралы с?ра??а жауап бергендері?із бір топ, ?ал?ан с?ра??а жауап бергендері?із екінші топ болып отыра ?ойы?ыздар. Біз барлы?ымыз бірігіп тарихха шолу жасаймыз. ?р аялдама?а то?тап сонда білгендерімізбен б?лісіп, алатын сыйлы?тарымызды жандары?ызда?ы ?оржындары?ыз?а саласыздар, саба? со?ында жина?ан сыйлы?тары?ызды санап, ба?алаймыз.

  «Тарих ата»  ж?не «Келешек» топтары

  ΙΙ.Сайыс саба??а кірісу:

 • «?аза? ханды?ы» аялдамасы

  Эпиграф

  «?аза? хал?ы сан ?асырлар бойы ?зіні? егемендігі мен т?уелсіздігі ?шін к?ресіп келді. ?зіні? е? жа?сы ?асиеттеріні?: ?атер т?нген с?тте бірігіп, ?йымдаса білуіні?, сондай-а? бас?а халы?тармен бейбітшілік,

  келісім мен тату к?ршілік жа?дайында т?ру?а деген ынты-ы?ыласыны? ар?асында ол тарих тас?ыныны? астында ?алып ?оймай, ?зіні? мемлекеттігін ?алпына келтіре алды».   Н.Назарбаев

  А) «?аза? ханды?ы» м?тінінде берілген к?нерген с?здерді тап.

  ?) 3 к?нерген с?збен с?йлем ??ра.

  Б) Осы с?йлемдерге синтаксистік талдау жаса.

  В) «Ей, Абылай, Абылай» ж?не «?ыз?ыш ??с» ?ле?дері о?ылады.

  О?ушылар жауаптары киіз ?йлермен ба?аланады. (1 тапсырма - 1 киіз ?й).

  Осы аялдамамен  Ж?бан а?амызды? мына бір тамаша ?ле?і ар?ылы ?оштас?ым келеді:

  Ж?ргенімде ж?деткен т?нде езіле,

  Д?р сілкінтіп д?мпуіл тиді ?зіме.

  ?лы аралдай жер-м?хит астында?ы

  ?ал?ып шы?тым т?нектен к?н к?зіне

 • «Отты жылдар жа??ыры?ы» аялдамасы

  Эпиграф :

  «Ерлік –елге м?ра, ?рпа??а - ?ран»

 • ??рметті о?ушылар, б?л аялдама неліктен осылай аталды деп ойлайсыздар?

  А) Ребус ар?ылы тапсырманы шешу.

  ?) Слайдта?ы ?ле?ді жаттау?а 5 минут уа?ыт беру, содан со? жат?а жаздырту:

  Кестелі орамал

  Кестелі а? жібек орамал

  Алыстан жолда?ан с?йген жар

  "Жауынгер жарым сен, есі?е ал"

  Деп жаз?ан оюлап хаты бар

  "Жауынгер жарым сен, есі?е ал"

  Деп жаз?ан оюлап хаты бар

  Б) «Кестелі орамал» с?зіне фонетикалы? талдау жасау

  О?ушылар жауаптары ?шб?рыш хаттармен ба?аланады. (1 тапсырма - 1 ?шб?рыш хат).

  «Кестелі орамал» ?нін ты?дап, со?ыс хроникасын к?румен ая?талады.

 • «Европа да, Азия да емеспін мен.» аялдамасы

  Эпиграф :

  «Бірлік бар жерде – тірлік бар».

  Мына берілген с?здерді ?олдана отырып эссе жаз, та?ырып ?ой:

  А) Бірлік, дана халы?, ?лттар т?тасты?ы, халы?тар досты?ы, діні бас?а, ?аза?стан хал?ы ассамблеясы, 130 астам ?лт, тату-т?тті, ауыз бірлік ж?не т.б.

Бірлік к?ніне

             «Бірлік бар жерде - тірлік бар» дейді дана хал?ымыз. Б?л с?з тегіннен тегін айтылмаса керек. ?лттар т?тасты?ы мен халы?тар досты?ыны? ар?асында б?гінде мемлекетіміз дамып келеді. Еліміз ?ркен жайып, ?рбір ша?ыры? шатты? пен ?уныш?а ке?елсін. Бір ту астында жинал?ан халы?тарды? тілі бас?а-діні бас?а біра? айтар, а?сар тілектері бір.  «Тілі бас?а-тілегі бір, ж?зі бас?а-ж?регі бір» ?лтаралы?  келісім  мен бірлікті? ар?асында, міне, биыл  «?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? 20 жыл». ?аза?стан б?гінде ?лттар мен ?лыстар мекендеген досты? пен туыс?анды?ты?, ынтыма? пен ырысты? ордасына айналды. Елбасы Н.?.Назарбаев халы?тар досты?ы бірлік пен татулы? орны??ан елді? жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?стан болуы керектігін ?лы міндет етіп ?ойды. ?аза?стан халы?тары осынау ?лы к?шті? басында ?ол ?стасып бірге ж?рмек. ?аза?стан Республикасын мекен еткен 130 дан астам ?лт ?кілі к?ні б?гінге дейін ынтыма?тасты??а, бір ?йді? баласындай тату-т?тті жарасымды тіршілік кешіп келеді. Ж?зі бас?а бол?аны мен ж?регі бір, тілі бас?а бол?анымен тілегі бір, ма?сат-м?ддесі орта?, бірлігі мы?ты, досты?ы берік ?лттар ?аза? еліні? салт-д?ст?ріне, ?лтты? ??ндылы?тарына ??рметпен ?арайды, сондай-а? ?аза? хал?ыны? ?арапайымдылы?ы, ?она?жайлылы?ы, бауырмалдылы?ы ?шін ерекше ба?алайды, бастысы-?здері ?оныс тепкен ?аза?стан жеріні? барлы? ?ланымен ауыз бірлікте, туыс болуды к?здейді.

?) Аспан?а, ?лем ке?істігі, жер серігі, Бай?о?ыр, ?арыш айла?ы, То?тар ?уб?кіров, Тал?ат М?сабаев, 200 к?нге жуы? ж?не т.б.

?арышкерлер к?ні

          Ерте заманнан – а? адам баласы аспан?а назар аударып келеді. Ал ?азір аспан туралы тияна?ты білім алып, ?лем ке?істігін игере бастады. Д?ние ж?зінде ал?аш рет ?арышты ба?ылайтын жерді? жасанды серігі 1957 жылы 7 ?азанда аспан ке?істігін зерттей бастады. «Бай?о?ыр» кешені – адамзат тарихында?ы е? ал?аш ?арыш айла?ы. Осыны? ?зі бізді? елімізді «космосты? гавань» деп ?лы?тау?а ???ы? береді. Бай?о?ыр кешеніне балама алатын ?арыш айла?ы жер бетінде жо?. Ресей федерациясы «Бай?о?ыр» ар?ылы ?зіні? мемлекеттік ?арыш ба?дарламасын ж?зеге асырып жатыр ж?не коммерциялы? космос аппараттарын ?шыруда. ?арышта ?арышкерлер міндетін ?арыш кемесі - ?рі ?й, ?рі ?ылыми зертхана. Онда ?арышкерлер т?рып, зерттеу ж?мыстарын ж?ргізеді. ?з елімізден шы??ан ?арышкерлер - То?тар ?уб?кіров пен Тал?ат М?сабаевта ?арыш?а ?шып, зерттеу ж?мыстарын ж?ргізді. Тал?ат М?сабаев «Союз ТМ - 27» ?арыш кемесіні? басшысы болып, ?арышта 200 к?нге жуы? ж?рді. ?арышкерлер халы?аралы? ж?не мемлекеттік ма?ызы бар тапсырмалармен ?атар ?ылыми зерттеулер ж?ргізуге басшылы? жасады. 

Б) 1 с?йлемге морфологиялы? талдау жаса.

О?ушылар жауаптары ша?ыра?пен ба?аланады. (1 тапсырма - 1 ша?ыра?).

В)  ма?алды жал?астыр :

1 - топ Отан туралы:

Отан елді? анасы,

Ел ерді? анасы.

Отан ?адіріне жетпеген ?з ?адіріне жетпейді.

Отан от басынан басталады.

Отан оттан да ысты?,

жалыны бар шо?тан да ысты?.

Отансыз адам — ормансыз б?лб?л. 

Отансызды? оты жанбайды.

Отан ?шін е?бек етсе?

хал?ы?ны? с?йген ?лы боласы?.

Отан ?шін к?рес — ерге тиген ?лес.

Отан ?шін от?а т?с — к?ймейсі?,

Ары? ?шін алысса? — ?лмейсі?.

Отаны бірді? ж?регі бір,

Ж?регі бірді? тілегі бір.

Отанын сат?ан о?бас.

Отанын с?йген: от?а жанбайды, су?а батпайды.

Отаны? тыныш — сен тыныш.

2-топ ерлік  туралы:

Ел ?мітін ер а?тар,

Ер ата?ын ел са?тар.

Батыр туса ел ырысы,

Жа?быр жауса жер ырысы.

?оянды ?амыс ?лтіреді,

Ерді намыс ?лтіреді.

Ат басына к?н туса,

Ауызды?ымен су ішер;

Ер басына к?н туса,

Етігімен су кешер.

Ел барда, ер ?ор болмас,

Ер барда, ел ?ор болмас.

Батырды жауда, шешенді дауда сына.

Елі?ді с?йсе? ерлік істейсі?. 

ΙΙΙ. Ба?алау.     

ΙV. ?йге тапсырма: Осы ?ш аялдаманы? та?ырыбыны?   біреуін та?дап ша?ын шы?арма жазып келу.

V. Рефлексия: «?рмекші» тренингі ар?ылы не т?сініп, не т?сінбегендерін ?орытындылайды, тілек тілейді.

- Б?гінгі «Тарихха шолу» саба?ын а?ын Ж?бан Молда?алиевті? ?ле? жолдарымен ая?та?ым келіп отыр:

Мен - ?аза?пын белдімін, байта? елмін.

?айта тудым, ?мірге ?айта келдім.

Б?ратана емеспін, Отаным бар,

Соны? менде к?ші бар, нарлы?ы бар.

Просмотр содержимого документа
«Тіл ?старту саба?ы»

Қарасу мемлекеттік тілде оқытатын негізгі мектебі

Ашық сабақ

Қазақ тілі

8-сынып

Тіл ұстарту. «Тарихха шолу».


Дайындаған: Арғынғазина Айгүл Таңатқызы,

I- санатты мұғалім
Қарасу ауылы, 2015 жыл

Қазақ тілі, 8-сынып

Күнделікті сабақ жоспары

Сабақ № 89, 24.04.2015 ж.

Сабақтың тақырыбы: Тіл ұстарту. «Тарихха шолу».

Сабақтың мақсаты:

- оқушылардың қазақ тілінің фонетикасы, грамматикасы бойынша алған білімдерін тексеру, 5-8 сыныптар бойы алған білімдерінің нәтижелілігін көрсету;

-оқушыларды туған елі тарихында болған түрлі оқиғаларды білуге, құрметтеуге, бабалардың ел тәуелсіздігі жолында атқарған қызметтеріне бас июге, бүгінгі бірлікті дәріптеуге тәрбиелеу;

- оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға үйрету, ізденіс, шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту.

Типі: қайталау сабақ

Түрі: сайыс

Әдістері: сұрақ-жауап,тіл дамыту, іздену.

Көрнекілігі: қоржындар, қима қағаздар, оқулық, жұмыс дәптері, бағалау текшелері.

Пәнаралық байланыс: тарих, әдебиет.

ТСО: интербелсенді тақта, слайдттар.


Сабақтың барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі Мені уақыт шыңдады, шынықтырды.

«Күрес - бақыт» дегенді шын ұқтырды.

«Қазақпын» деп жауға айтам қасақана,

Біліп қойсын, болса ойы жұғысатын

- деп «Мен - қазақпын» поэмасында Жұбан Молдағалиев ағамыз жырлағандай «Тарихха шолу» деп аталатын бүгінгі тіл ұстарту сабағымызды бастаймыз.

«Психологиялық дайындық» «Өрмек» ойыны арқылы жүргізіледі. Оқушылар бір-біріне жақсы тілектер айтып жіп лақтырып , бір ұшын өздері ұстап отырады.

 • Құрметті оқушылар, міне, осы тілектердің жалғасы ретінде мен сіздерге сұрақ қоямын, жауап берген адам жіпті ақырындап жинап отырады, соңғы оқушы маған тілек айтып жіпті береді.

Қызығыушылықты ояту. «Кім жылдам ?» ойыны арқылы оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру.

 1. Биыл Қазақстанда қандай айтулы мерекелер аталып өтіледі?

 2. Қазақтың алғашқы хандары кімдер?

 3. Қазақтың соңғы ханы кім?

 4. «Шығыстың қос жұлдызы» - Совет Одағының Батырлары кімдер?

 5. Рейхстагқа кім Жеңіс туын тікті?

 6. Қазақстан Халқы Ассамблеясы қашан құрылды?

 • Өте жақсы ендеше сіздер берген жауаптарыңызға қарай : хандық туралы сұраққа жауап бергендеріңіз бір топ, қалған сұраққа жауап бергендеріңіз екінші топ болып отыра қойыңыздар. Біз барлығымыз бірігіп тарихха шолу жасаймыз. Әр аялдамаға тоқтап сонда білгендерімізбен бөлісіп, алатын сыйлықтарымызды жандарыңыздағы қоржындарыңызға саласыздар, сабақ соңында жинаған сыйлықтарыңызды санап, бағалаймыз.

«Тарих ата» және «Келешек» топтары

ΙΙ.Сайыс сабаққа кірісу:

 1. «Қазақ хандығы» аялдамасы

Эпиграф

«Қазақ халқы сан ғасырлар бойы өзінің егемендігі мен тәуелсіздігі үшін күресіп келді. Өзінің ең жақсы қасиеттерінің: қатер төнген сәтте бірігіп, ұйымдаса білуінің, сондай-ақ басқа халықтармен бейбітшілік,

келісім мен тату көршілік жағдайында тұруға деген ынты-ықыласының арқасында ол тарих тасқынының астында қалып қоймай, өзінің мемлекеттігін қалпына келтіре алды». Н.Назарбаев


А) «Қазақ хандығы» мәтінінде берілген көнерген сөздерді тап.

Ә) 3 көнерген сөзбен сөйлем құра.

Б) Осы сөйлемдерге синтаксистік талдау жаса.

В) «Ей, Абылай, Абылай» және «Қызғыш құс» өлеңдері оқылады.

Оқушылар жауаптары киіз үйлермен бағаланады. (1 тапсырма - 1 киіз үй).

Осы аялдамамен Жұбан ағамыздың мына бір тамаша өлеңі арқылы қоштасқым келеді:

Жүргенімде жүдеткен түнде езіле,

Дүр сілкінтіп дүмпуіл тиді өзіме.

Ұлы аралдай жер-мұхит астындағы

Қалқып шықтым түнектен күн көзіне


 1. «Отты жылдар жаңғырығы» аялдамасы

Эпиграф :

«Ерлік –елге мұра, ұрпаққа - ұран»

 • Құрметті оқушылар, бұл аялдама неліктен осылай аталды деп ойлайсыздар?


А) Ребус арқылы тапсырманы шешу.

Ә) Слайдтағы өлеңді жаттауға 5 минут уақыт беру, содан соң жатқа жаздырту:

Кестелі орамал

Кестелі ақ жібек орамал

Алыстан жолдаған сүйген жар

"Жауынгер жарым сен, есіңе ал"

Деп жазған оюлап хаты бар


"Жауынгер жарым сен, есіңе ал"

Деп жазған оюлап хаты бар


Б) «Кестелі орамал» сөзіне фонетикалық талдау жасау

Оқушылар жауаптары үшбұрыш хаттармен бағаланады. (1 тапсырма - 1 үшбұрыш хат).

«Кестелі орамал» әнін тыңдап, соғыс хроникасын көрумен аяқталады.

 1. «Европа да, Азия да емеспін мен ....» аялдамасы

Эпиграф :

«Бірлік бар жерде – тірлік бар».

Мына берілген сөздерді қолдана отырып эссе жаз, тақырып қой:

А) Бірлік, дана халық, ұлттар тұтастығы, халықтар достығы, діні басқа, Қазақстан халқы ассамблеясы, 130 астам ұлт, тату-тәтті, ауыз бірлік және т.б.

Бірлік күніне

«Бірлік бар жерде - тірлік бар» дейді дана халқымыз. Бұл сөз тегіннен тегін айтылмаса керек. Ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз дамып келеді. Еліміз өркен жайып, әрбір шаңырық шаттық пен қунышқа кеңелсін. Бір ту астында жиналған халықтардың тілі басқа-діні басқа бірақ айтар, аңсар тілектері бір. «Тілі басқа-тілегі бір, жүзі басқа-жүрегі бір» ұлтаралық келісім мен бірліктің арқасында, міне, биыл «Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жыл». Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың, ынтымақ пен ырыстың ордасына айналды. Елбасы Н.Ә.Назарбаев халықтар достығы бірлік пен татулық орныққан елдің жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан болуы керектігін ұлы міндет етіп қойды. Қазақстан халықтары осынау ұлы көштің басында қол ұстасып бірге жүрмек. Қазақстан Республикасын мекен еткен 130 дан астам ұлт өкілі күні бүгінге дейін ынтымақтастыққа, бір үйдің баласындай тату-тәтті жарасымды тіршілік кешіп келеді. Жүзі басқа болғаны мен жүрегі бір, тілі басқа болғанымен тілегі бір, мақсат-мүддесі ортақ, бірлігі мықты, достығы берік ұлттар қазақ елінің салт-дәстүріне, ұлттық құндылықтарына құрметпен қарайды, сондай-ақ қазақ халқының қарапайымдылығы, қонақжайлылығы, бауырмалдылығы үшін ерекше бағалайды, бастысы-өздері қоныс тепкен Қазақстан жерінің барлық ұланымен ауыз бірлікте, туыс болуды көздейді.


Ә) Аспанға, әлем кеңістігі, жер серігі, Байқоңыр, ғарыш айлағы, Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, 200 күнге жуық және т.б.


Ғарышкерлер күні

Ерте заманнан – ақ адам баласы аспанға назар аударып келеді. Ал қазір аспан туралы тиянақты білім алып, әлем кеңістігін игере бастады. Дүние жүзінде алғаш рет ғарышты бақылайтын жердің жасанды серігі 1957 жылы 7 қазанда аспан кеңістігін зерттей бастады. «Байқоңыр» кешені – адамзат тарихындағы ең алғаш ғарыш айлағы. Осының өзі біздің елімізді «космостық гавань» деп ұлықтауға құқық береді. Байқоңыр кешеніне балама алатын ғарыш айлағы жер бетінде жоқ. Ресей федерациясы «Байқоңыр» арқылы өзінің мемлекеттік ғарыш бағдарламасын жүзеге асырып жатыр және коммерциялық космос аппараттарын ұшыруда. Ғарышта ғарышкерлер міндетін ғарыш кемесі - әрі үй, әрі ғылыми зертхана. Онда ғарышкерлер тұрып, зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Өз елімізден шыққан ғарышкерлер - Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевта ғарышқа ұшып, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Талғат Мұсабаев «Союз ТМ - 27» ғарыш кемесінің басшысы болып, ғарышта 200 күнге жуық жүрді. Ғарышкерлер халықаралық және мемлекеттік маңызы бар тапсырмалармен қатар ғылыми зерттеулер жүргізуге басшылық жасады. 


Б) 1 сөйлемге морфологиялық талдау жаса.

Оқушылар жауаптары шаңырақпен бағаланады. (1 тапсырма - 1 шаңырақ).

В) мақалды жалғастыр :

1 - топ Отан туралы:

Отан елдің анасы,

Ел ердің анасы.


Отан қадіріне жетпеген өз қадіріне жетпейді.


Отан от басынан басталады.


Отан оттан да ыстық,

жалыны бар шоқтан да ыстық.

Отансыз адам — ормансыз бұлбұл.


Отансыздың оты жанбайды.


Отан үшін еңбек етсең

халқыңның сүйген ұлы боласың.


Отан үшін күрес — ерге тиген үлес.


Отан үшін отқа түс — күймейсің,

Арың үшін алыссаң — өлмейсің.


Отаны бірдің жүрегі бір,

Жүрегі бірдің тілегі бір.


Отанын сатқан оңбас.


Отанын сүйген: отқа жанбайды, суға батпайды.


Отаның тыныш — сен тыныш.

2-топ ерлік туралы:

Ел үмітін ер ақтар,

Ер атағын ел сақтар.


Батыр туса ел ырысы,

Жаңбыр жауса жер ырысы.


Қоянды қамыс өлтіреді,

Ерді намыс өлтіреді.


Ат басына күн туса,

Ауыздығымен су ішер;

Ер басына күн туса,

Етігімен су кешер.


Ел барда, ер қор болмас,

Ер барда, ел қор болмас.


Батырды жауда, шешенді дауда сына.


Еліңді сүйсең ерлік істейсің.


ΙΙΙ. Бағалау.

ΙV. Үйге тапсырма: Осы үш аялдаманың тақырыбының біреуін таңдап шағын шығарма жазып келу.

V. Рефлексия: «Өрмекші» тренингі арқылы не түсініп, не түсінбегендерін қорытындылайды, тілек тілейді.

- Бүгінгі «Тарихха шолу» сабағын ақын Жұбан Молдағалиевтің өлең жолдарымен аяқтағым келіп отыр:

Мен - қазақпын белдімін, байтақ елмін.

Қайта тудым, өмірге қайта келдім.

Бұратана емеспін, Отаным бар,

Соның менде күші бар, нарлығы бар.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Тіл ?старту саба?ы

Автор: Ар?ын?азина Айг?л Танат?ызы

Дата: 13.01.2016

Номер свидетельства: 276091

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(73) "?арышты зерттеу ж?не ?арышты? экологиясы "
  ["seo_title"] => string(50) "g-aryshty-zierttieu-zh-nie-g-aryshtyn-ekologhiiasy"
  ["file_id"] => string(6) "121572"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1413996354"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(86) "?арышта?ы тілдер ?леміне саяхат (?ш тілде ?ткізу)."
  ["seo_title"] => string(48) "garyshtagytildierlieminiesaiakhatushtildieotkizu"
  ["file_id"] => string(6) "307483"
  ["category_seo"] => string(11) "astronomiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458357772"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) ""Ғарышқа саяхат" тақырыбында ашық сабақ"
  ["seo_title"] => string(44) "g_aryshk_a_saiakhat_tak_yrybynda_ashyk_sabak"
  ["file_id"] => string(6) "389046"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1486481558"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства