kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілі тест тапсырмалары, 7 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза? тілі тест тапсырмалары

7 сынып.

К?птік жал?ауы жал?анбайтын ?атарды табы?ыз.

А) Заман, кесте, к??іл.

B) 2 кг алма, тары, мол.

С) Байланыс, т?бе, санды?.

D) Жілік, со?па?, бала.

E) ?уаныш, кезе?, м?тін.

Д?рыс жауап: В

Т?уелденген зат есімдерге ?осымшасы ?згеріп жал?анатын септіктер ?атарын к?рсеті?із.

А) Ілік, атау, барыс.

B) Ілік, жатыс, шы?ыс.

С) Барыс, табыс, жатыс.

D) Табыс, жатыс, шы?ыс.

E) Жатыс, шы?ыс, к?мекес.

Д?рыс жауап: С

Зат есімні? аны?тауыш ?ызметіндегі с?зін табы?ыз.

A) Анасыны? тілін алма?ан азап?а ?алады.

B) Ке? болса?, кем болмайсы?.

C) Ол ?ре? келеді.

D) Абай ?атты ?уанды.

E) М?ны? тамыры тере?де.

Д?рыс жауап: А

Сын есімні? шырай т?рін к?рсеті?із.

A) 3.

B) 4.

C) 2.

D) 5.

E) 1.

Д?рыс жауап: С

К?шейтпелі шырайды к?рсеті?із.

A) А?ыра?, к?кше.

B) ?уа?, боза?.

C) С?рша, боз?ыл.

D) Аппа?, аса тере?.

E) Сар?ылт, к?ре?деу.

Д?рыс жауап: D

К?шейтпелі шырайды к?рсеті?із.

A) Кішірек, к?кше.

B) К?кшіл, к?ктеу.

C) С?рлау, к?кшілтім.

D) К?кпе?бек, шым?ай ?ызыл.

E) ?о?ыр?ай, с?рлау.

Д?рыс жауап: D

Салыстырмалы шырайды к?рсеті?із.

A) ?п-?зын.

B) С?п-суы?.

C) ?лкенірек.

D) Аппа?.

E) Тым биік.

Д?рыс жауап: С

С?йлемнен аны?тауыш ?ызметін ат?арып т?р?ан сын есімді белгіле?із.

Жа?сыны? жа?сылы?ын айт, н?ры тасысын.

A) Жа?сыны?.

B) Жа?сылы?ын.

C) Айт.

D) Н?ры.

E) Тасысын.

Д?рыс жауап: А

С?йлемнен баяндауыш ?ызметін ат?арып т?р?ан сын есімді белгіле?із.

Сен бір арты? к?ркемсі?.

A) Сен.

B) Бір.

C) Арты?.

D) Жо?.

E) К?ркемсі?.

Д?рыс жауап: Е

С?йлемнен пысы?тауыш ?ызметін ат?арып т?р?ан сын есімді к?рсеті?із.

?ле?мен с?зді желдей ??йындат?ан.

A) ?ле?мен.

B) С?зді.

C) Желдей.

D) ??йындат?ан.

E) Жо?.

Д?рыс жауап: С

С?йлемнен сан есімді к?рсеті?із.

Біз екі-екіден б?ліндік.

A) Біз.

B) Екі-екіден

C) ?демі.

D) Б?ліндік.

E) Пысы?тауышы жо?.

Д?рыс жауап: В

Етістікті? болжалды келер ша? т?рін табы?ыз.

A) Барма?пын.

B) Кетпекпіз.

C) Алмады?.

D) Айт?анмын.

E) Келерміз.

Д?рыс жауап: Е

Етістікті? ма?сатты келер ша? т?рін к?рсеті?із.

A) Жазба?пын.

B) Айтармын.

C) Келмеспіз.

D) С?йлепті.

E) Тартты.

Д?рыс жауап: А

Ауыспалы ?ткен ша?та т?р?ан с?зді аны?та?ыз.

A) ?арайтынмын.

B) Айт?анмын.

C) Келіппін.

D) Болыпты.

E) ?сіпті.

Д?рыс жауап: А

С?здерді? орын т?ртібі ар?ылы байланысын табы?ыз.

A) О?ушыларды? кітабы.

B) А?ырына дейін к?ту.

C) Алтын с?уле.

D) ?ылымды егеру.

E) ?иял?а шомылу.

Д?рыс жауап: C

Интонация ар?ылы байланыс?ан с?здерді табы?ыз.

A) ?аза? ?ндері.

B) Болаша?ты армандау.

C) Асан – студент.

D) Г?лдеген ауыл.

E) Мектеп басшысы.

Д?рыс жауап: C

С?здерді? септеулік шылау ар?ылы байланысын аны?та?ыз.

A) Айт?ан сайын т?сіну.

B) ?р т?рлі.

C) Астана?а бару.

D) Г?лдерді? иісі.

E) ?тір себу.

Д?рыс жауап: A

С?здерді? жал?ау ар?ылы байланысын к?рсеті?із.

A) Арман ?шін аттану.

B) Білімді азамат.

C) ?ш д?птер.

D) Биік д?реже.

E) К?лді? жа?асында.

Д?рыс жауап: E

С?здерді? жал?ау ар?ылы байланысын к?рсеті?із.

A) Со??ы ?о?ырау.

B) Ауыл?а ?айту.

C) ?діл болу.

D) Ая? асты.

E) ?зер жету.

Д?рыс жауап: B

С?здерді? орын т?ртібі ар?ылы байланысын табы?ыз.

A) Дала?а шы?у.

B) ?арыш?а сапар.

C) ?йіне ?арай кету.

D) Ну орман.

E) Балаларды жинау.

Д?рыс жауап: D

Интонация ар?ылы байланыс?ан с?здерді белгіле?із.

A) Д?ние ?шін талас.

B) С?бит – жазушы.

C) Алым-салы? жинады.

D) Т?рт-бес ат.

E) Аман-есен жету.

Д?рыс жауап: B

С?здерді? байланысу т?сіліні? ?анша т?рі барын белгіле?із.

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 2.

E) 5.

Д?рыс жауап: C

Септеулік шылаумен байланысып т?р?ан тіркесті к?рсеті?із.

A) Жиналыстан кейін.

B) ?азыбекті? жоспары.

C) ?амысты к?л.

D) Туыс адам.

E) Орта мектеп.

Д?рыс жауап: А

Жал?аулы? шылау ар?ылы байланысып т?р?ан тіркесті табы?ыз.

A) ?лия о?ыды.

B) А? пен ?ара.

C) Мектепке дейін.

D) Мектепке ?арай.

E) Сен отыр.

Д?рыс жауап: В

Орын т?ртібі ар?ылы байланысып т?р?ан тіркесті к?рсеті?із.

A) Д?ркенбайдан с?раса? етті.

B) О?ан телефон ар?ылы ?мір етті.

C) Тас жолды а?аш к?рекпен к?редік.

D) С?уле – суретші.

E) Мен поезд ар?ылы келдім.

Д?рыс жауап: С

Матаса байланысып т?р?ан тіркесті табы?ыз.

A) Г?лнар ?йретті.

B) Ісімен жа?сы.

C) Мені? ?ылы?ым.

D) Жалт-жалт ?арау.

E) Сіз келді?із.

Д?рыс жауап: С

С?з тіркесіндегі ?иысуды табы?ыз.

A) Білімді ?ыз.

B) Білім алу.

C) Ойлы адам.

D) Ол келді.

E) Саба? кестесі.

Д?рыс жауап: D

?абыса байланысып т?р?ан тіркесті табы?ыз.

A) ?дейі келдім.

B) ?йді? шатыры.

C) М??алім айтты.

D) Мектепте о?иды.

E) Белгілі а?ын.

Д?рыс жауап: Е

Ме?геруді к?рсеті?із.

A) Жолаушылар келді.

B) Мектеп ?йі.

C) Сыныпта отыр.

D) Таулы ?лке.

E) ?нді шайы.

Д?рыс жауап: С

Етістікті с?з тіркесін к?рсеті?із.

A) Кірпіш ?й.

B) Бес бала.

C) О?ы?ан ?ыз.

D) С?зіне та??алды.

E) ?демі ?уен.

Д?рыс жауап: D

Есімді с?з тіркесін к?рсеті?із.

A) Біліміне та??алды.

B) ?нді ты?дады.

C) Кеше келді.

D) Бесінші сынып.

E) К?п ойланды.

Д?рыс жауап: D

С?з тіркесіні? т?рін к?рсеті?із.

A) 5.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 1.

Д?рыс жауап: В

Лепті с?йлемді аны?та?ыз.

A) Па! Шіркінні? с?зі!

B) Мынау ?оян жепті ?ой.

C) Не к?дігі?із бар еді?

D) ?андай ай?а? тапты?ыз?

E) Ерте? ?ызы? болады.

Д?рыс жауап: A

Б?йры?ты с?йлемді к?рсеті?із.

A) Алатауды? к?ркін айтса?шы, шіркін!

B) Ауыл?а а?ындар келді.

C) Мен шебер бола алар ма екенмін?

D) Осы жа?дай сені? де есі?де болсын.

E) М?селесі шешілді.

Д?рыс жауап: D

С?йлемді аны?та?ыз.

A) Тепсе темір ?зетін.

B) А? ша?ала.

C) ?ызыл к?ре? шай.

D) Су?а ж?зу жарысы.

E) Біз жидек тердік.

Д?рыс жауап: E

С?раулы с?йлемді аны?та?ыз.

A) Ол бізге келмеді.

B) Ол бір ?ызы? д?уір екен.

C) ?йде пеш жо?.

D) Десятниктері? кім.

E) Пай-пай, мына атты? семізін-ай.

Д?рыс жауап: D

С?раулы с?йлемді к?рсеті?із.

A) Осыны? б?рі рас.

B) Беу шіркін, тауды? к?йі, тасты? к?йі.

C) Адамнан мы?ты не бар екен.

D) Бала ?арсы айту?а с?з таба алмады.

E) Оралым мені?, Оралым.

Д?рыс жауап: C

Айтылу т?рлеріне ?арай с?йлемдерді? неше т?рге б?лінетінін аны?та?ыз.

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

Д?рыс жауап: D

Хабарлы с?йлемні? ерекшелігін белгіле?із.

A) Іс-?рекетті? белгілі бір ша?та ж?зеге асатынды?ын білдіреді.

B) Жетек с?ра?тар ар?ылы жасал?ан с?йлем.

C) Ерекше эмоциямен айтылатын с?йлем.

D) К??іл-к?йді білдіретін с?йлем.

E) Б?йры?  не шартты рай?а –шы, -ші ж?рна?ыны? жал?ануы ар?ылы жасал?ан с?йлем.

Д?рыс жауап: А

-а?, -ай, -ау, ?ой шылауларыны? ?атысымен жасалатын с?йлем т?рін аны?та?ыз.

A) Хабарлы с?йлем.

B) Б?йры?ты с?йлем.

C) Лепті с?йлем.

D) Жай с?йлем.

E) С?раулы с?йлем.

Д?рыс жауап: С

Ма, ме, ба, бе, па, пе шылауларыны? ?атысуымен жасалатын с?йлемді ата?ыз.

A) Хабарлы с?йлем.

B) Б?йры?ты с?йлем.

C) Лепті с?йлем.

D) Жай с?йлем.

E) С?раулы с?йлем.

Д?рыс жауап: Е

С?йлем т?рін белгіле?із.

Жібермесем, са?ы сынады-ау( )

Т?уекел, жіберсем бе екен( )

A) Хабарлы с?йлем.

B) Б?йры?ты с?йлем.

C) Лепті с?йлем.

D) Жай с?йлем.

E) С?раулы с?йлем.

Д?рыс жауап: С

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілі тест тапсырмалары, 7 сынып»

www.testent.ru

Қазақ тілі тест тапсырмалары

7 сынып.


Көптік жалғауы жалғанбайтын қатарды табыңыз.

А) Заман, кесте, көңіл.

B) 2 кг алма, тары, мол.

С) Байланыс, төбе, сандық.

D) Жілік, соқпақ, бала.

E) Қуаныш, кезең, мәтін.

Дұрыс жауап: В


Тәуелденген зат есімдерге қосымшасы өзгеріп жалғанатын септіктер қатарын көрсетіңіз.

А) Ілік, атау, барыс.

B) Ілік, жатыс, шығыс.

С) Барыс, табыс, жатыс.

D) Табыс, жатыс, шығыс.

E) Жатыс, шығыс, көмекес.

Дұрыс жауап: С


Зат есімнің анықтауыш қызметіндегі сөзін табыңыз.

A) Анасының тілін алмаған азапқа қалады.

B) Кең болсаң, кем болмайсың.

C) Ол әрең келеді.

D) Абай қатты қуанды.

E) Мұның тамыры тереңде.

Дұрыс жауап: А


Сын есімнің шырай түрін көрсетіңіз.

A) 3.

B) 4.

C) 2.

D) 5.

E) 1.

Дұрыс жауап: С


Күшейтпелі шырайды көрсетіңіз.

A) Ағырақ, көкше.

B) Қуаң, бозаң.

C) Сұрша, бозғыл.

D) Аппақ, аса терең.

E) Сарғылт, күреңдеу.

Дұрыс жауап: D


Күшейтпелі шырайды көрсетіңіз.

A) Кішірек, көкше.

B) Көкшіл, көктеу.

C) Сұрлау, көкшілтім.

D) Көкпеңбек, шымқай қызыл.

E) Қоңырқай, сұрлау.

Дұрыс жауап: D


Салыстырмалы шырайды көрсетіңіз.

A) Ұп-ұзын.

B) Сұп-суық.

C) Үлкенірек.

D) Аппақ.

E) Тым биік.

Дұрыс жауап: С


Сөйлемнен анықтауыш қызметін атқарып тұрған сын есімді белгілеңіз.

Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын.

A) Жақсының.

B) Жақсылығын.

C) Айт.

D) Нұры.

E) Тасысын.

Дұрыс жауап: А


Сөйлемнен баяндауыш қызметін атқарып тұрған сын есімді белгілеңіз.

Сен бір артық көркемсің.

A) Сен.

B) Бір.

C) Артық.

D) Жоқ.

E) Көркемсің.

Дұрыс жауап: Е


Сөйлемнен пысықтауыш қызметін атқарып тұрған сын есімді көрсетіңіз.

Өлеңмен сөзді желдей құйындатқан.

A) Өлеңмен.

B) Сөзді.

C) Желдей.

D) Құйындатқан.

E) Жоқ.

Дұрыс жауап: С


Сөйлемнен сан есімді көрсетіңіз.

Біз екі-екіден бөліндік.

A) Біз.

B) Екі-екіден

C) Әдемі.

D) Бөліндік.

E) Пысықтауышы жоқ.

Дұрыс жауап: В


Етістіктің болжалды келер шақ түрін табыңыз.

A) Бармақпын.

B) Кетпекпіз.

C) Алмадық.

D) Айтқанмын.

E) Келерміз.

Дұрыс жауап: Е


Етістіктің мақсатты келер шақ түрін көрсетіңіз.

A) Жазбақпын.

B) Айтармын.

C) Келмеспіз.

D) Сөйлепті.

E) Тартты.

Дұрыс жауап: А


Ауыспалы өткен шақта тұрған сөзді анықтаңыз.

A) Қарайтынмын.

B) Айтқанмын.

C) Келіппін.

D) Болыпты.

E) Өсіпті.

Дұрыс жауап: А


Сөздердің орын тәртібі арқылы байланысын табыңыз.

A) Оқушылардың кітабы.

B) Ақырына дейін күту.

C) Алтын сәуле.

D) Ғылымды егеру.

E) Қиялға шомылу.

Дұрыс жауап: C


Интонация арқылы байланысқан сөздерді табыңыз.

A) Қазақ әндері.

B) Болашақты армандау.

C) Асан – студент.

D) Гүлдеген ауыл.

E) Мектеп басшысы.

Дұрыс жауап: C


Сөздердің септеулік шылау арқылы байланысын анықтаңыз.

A) Айтқан сайын түсіну.

B) Әр түрлі.

C) Астанаға бару.

D) Гүлдердің иісі.

E) Әтір себу.

Дұрыс жауап: A


Сөздердің жалғау арқылы байланысын көрсетіңіз.

A) Арман үшін аттану.

B) Білімді азамат.

C) Үш дәптер.

D) Биік дәреже.

E) Көлдің жағасында.

Дұрыс жауап: E


Сөздердің жалғау арқылы байланысын көрсетіңіз.

A) Соңғы қоңырау.

B) Ауылға қайту.

C) Әділ болу.

D) Аяқ асты.

E) Әзер жету.

Дұрыс жауап: B


Сөздердің орын тәртібі арқылы байланысын табыңыз.

A) Далаға шығу.

B) Ғарышқа сапар.

C) Үйіне қарай кету.

D) Ну орман.

E) Балаларды жинау.

Дұрыс жауап: D


Интонация арқылы байланысқан сөздерді белгілеңіз.

A) Дүние үшін талас.

B) Сәбит – жазушы.

C) Алым-салық жинады.

D) Төрт-бес ат.

E) Аман-есен жету.

Дұрыс жауап: B


Сөздердің байланысу тәсілінің қанша түрі барын белгілеңіз.

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 2.

E) 5.

Дұрыс жауап: C


Септеулік шылаумен байланысып тұрған тіркесті көрсетіңіз.

A) Жиналыстан кейін.

B) Қазыбектің жоспары.

C) Қамысты көл.

D) Туыс адам.

E) Орта мектеп.

Дұрыс жауап: А


Жалғаулық шылау арқылы байланысып тұрған тіркесті табыңыз.

A) Әлия оқыды.

B) Ақ пен қара.

C) Мектепке дейін.

D) Мектепке қарай.

E) Сен отыр.

Дұрыс жауап: В


Орын тәртібі арқылы байланысып тұрған тіркесті көрсетіңіз.

A) Дәркенбайдан сұрасаң етті.

B) Оған телефон арқылы әмір етті.

C) Тас жолды ағаш күрекпен күредік.

D) Сәуле – суретші.

E) Мен поезд арқылы келдім.

Дұрыс жауап: С


Матаса байланысып тұрған тіркесті табыңыз.

A) Гүлнар үйретті.

B) Ісімен жақсы.

C) Менің қылығым.

D) Жалт-жалт қарау.

E) Сіз келдіңіз.

Дұрыс жауап: С


Сөз тіркесіндегі қиысуды табыңыз.

A) Білімді қыз.

B) Білім алу.

C) Ойлы адам.

D) Ол келді.

E) Сабақ кестесі.

Дұрыс жауап: D


Қабыса байланысып тұрған тіркесті табыңыз.

A) Әдейі келдім.

B) Үйдің шатыры.

C) Мұғалім айтты.

D) Мектепте оқиды.

E) Белгілі ақын.

Дұрыс жауап: Е


Меңгеруді көрсетіңіз.

A) Жолаушылар келді.

B) Мектеп үйі.

C) Сыныпта отыр.

D) Таулы өлке.

E) Үнді шайы.

Дұрыс жауап: С


Етістікті сөз тіркесін көрсетіңіз.

A) Кірпіш үй.

B) Бес бала.

C) Оқыған қыз.

D) Сөзіне таңғалды.

E) Әдемі әуен.

Дұрыс жауап: D


Есімді сөз тіркесін көрсетіңіз.

A) Біліміне таңғалды.

B) Әнді тыңдады.

C) Кеше келді.

D) Бесінші сынып.

E) Көп ойланды.

Дұрыс жауап: D


Сөз тіркесінің түрін көрсетіңіз.

A) 5.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 1.

Дұрыс жауап: В


Лепті сөйлемді анықтаңыз.

A) Па! Шіркіннің сөзі!

B) Мынау қоян жепті ғой.

C) Не күдігіңіз бар еді?

D) Қандай айғақ таптыңыз?

E) Ертең қызық болады.

Дұрыс жауап: A


Бұйрықты сөйлемді көрсетіңіз.

A) Алатаудың көркін айтсаңшы, шіркін!

B) Ауылға ақындар келді.

C) Мен шебер бола алар ма екенмін?

D) Осы жағдай сенің де есіңде болсын.

E) Мәселесі шешілді.

Дұрыс жауап: D


Сөйлемді анықтаңыз.

A) Тепсе темір үзетін.

B) Ақ шағала.

C) Қызыл күрең шай.

D) Суға жүзу жарысы.

E) Біз жидек тердік.

Дұрыс жауап: E


Сұраулы сөйлемді анықтаңыз.

A) Ол бізге келмеді.

B) Ол бір қызық дәуір екен.

C) Үйде пеш жоқ.

D) Десятниктерің кім.

E) Пай-пай, мына аттың семізін-ай.

Дұрыс жауап: D


Сұраулы сөйлемді көрсетіңіз.

A) Осының бәрі рас.

B) Беу шіркін, таудың күйі, тастың күйі.

C) Адамнан мықты не бар екен.

D) Бала қарсы айтуға сөз таба алмады.

E) Оралым менің, Оралым.

Дұрыс жауап: C


Айтылу түрлеріне қарай сөйлемдердің неше түрге бөлінетінін анықтаңыз.

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

Дұрыс жауап: D


Хабарлы сөйлемнің ерекшелігін белгілеңіз.

A) Іс-әрекеттің белгілі бір шақта жүзеге асатындығын білдіреді.

B) Жетек сұрақтар арқылы жасалған сөйлем.

C) Ерекше эмоциямен айтылатын сөйлем.

D) Көңіл-күйді білдіретін сөйлем.

E) Бұйрық не шартты райға –шы, -ші жұрнағының жалғануы арқылы жасалған сөйлем.

Дұрыс жауап: А


-ақ, -ай, -ау, ғой шылауларының қатысымен жасалатын сөйлем түрін анықтаңыз.

A) Хабарлы сөйлем.

B) Бұйрықты сөйлем.

C) Лепті сөйлем.

D) Жай сөйлем.

E) Сұраулы сөйлем.

Дұрыс жауап: С


Ма, ме, ба, бе, па, пе шылауларының қатысуымен жасалатын сөйлемді атаңыз.

A) Хабарлы сөйлем.

B) Бұйрықты сөйлем.

C) Лепті сөйлем.

D) Жай сөйлем.

E) Сұраулы сөйлем.

Дұрыс жауап: Е


Сөйлем түрін белгілеңіз.

Жібермесем, сағы сынады-ау( )

Тәуекел, жіберсем бе екен( )

A) Хабарлы сөйлем.

B) Бұйрықты сөйлем.

C) Лепті сөйлем.

D) Жай сөйлем.

E) Сұраулы сөйлем.

Дұрыс жауап: СПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
?аза? тілі тест тапсырмалары, 7 сынып

Автор: Итжанова Алия Кулмырзаевна

Дата: 09.04.2016

Номер свидетельства: 316750

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(80) "Қазақ әдебиетінен тест тапсырмалары 9-сынып"
  ["seo_title"] => string(42) "kazak_debietinen_test_tapsyrmalary_9_synyp"
  ["file_id"] => string(6) "484355"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1541672804"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(65) "Қазақстан тарихы тест тапсырмалары"
  ["seo_title"] => string(38) "k_azak_stan_tarikhy_tiest_tapsyrmalary"
  ["file_id"] => string(6) "455668"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1518071848"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(57) "?аза? тілінен тест тапсырмалары"
  ["seo_title"] => string(34) "k-azak-tilinien-tiest-tapsyrmalary"
  ["file_id"] => string(6) "290938"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1455035075"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(137) "ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНЕН 8-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ ІІ НҰСҚА"
  ["seo_title"] => string(80) "k_azak_tili_p_ninien_8_synyp_ok_ushylaryna_arnalg_an_tiest_tapsyrmalary_ii_nu_sk"
  ["file_id"] => string(6) "366589"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1481042823"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(121) "ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНЕН 8-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ"
  ["seo_title"] => string(71) "k_azak_tili_p_ninien_8_synyp_ok_ushylaryna_arnalg_an_tiest_tapsyrmalary"
  ["file_id"] => string(6) "366583"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1481042682"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства