kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілінен тест тапсырмалары

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза? тілі п?нінен тест тапсырмалары.

11-сынып, І н?с?а.

1. Ілгерінді ы?палды к?рсет.

А) Ас?азан

В) Те?ізші. 

С) Есала?. 

Д) Итбалы?. 

Е) ?ызылорда. 

2. ?ай ?ріп жуан, ?рі жі?ішке дауысты?а жататынын белгіле.

А) ?

В) о.

С) у.

Д) ?

Е) а.

3. «Жо?ары» с?зіні? антонимін к?рсет

А) Алыс 

В) Т?мен 

С) Аз 

Д) Сол 

Е) О?

4. Синоним с?здерді к?рсет

А) А?ылды, мейірімді 

В) Сабырлы, ашуша? 

С) Жауапты, ?абілетті 

Д) ?асиет, ??рмет 

Е) М?дениетті, ?нерлі

5. Омоним болатын с?зді к?рсет

А) Мектепте ысты? тама? береді. 

В) Анам т?скі тама? дайындап жатыр. 

С) Аттар жайылып ж?р. Аттарды жарыс?а дайындау керек.

Д) ?она? аттан т?сті. Т?рлі т?сті ?а?аз сатып алдым.

Е) Т?нгі ауа сал?ындай бастады. Та??ы ауа ?те таза.

6. Тура ма?ыналы с?зді тап

А) Ашы? терезе

В) Ашы? мінез 

С) Ашы? дала

Д) ?олы ашы? 

Е) Ашы? ??гіме

7. –лы? ж?рна?ын ?абылдайтын с?зді к?рсет.

А) За? 

В) ?ала

С) Адам 

Д) Аудан 

Е) Б?лік

8. Жал?анатын септік т?рін аны?та:

А?за фосфорды ж?мырт?а ?німдері. алады.

А) Шы?ыс септік 

В) Табыс 

С) Жатыс 

Д) К?мектес 

Е) Ілік

9. Жа?а с?здерді? жасалуын. дейді.

А) бірігу 

В) ?осарлану

С) б?лшектеу 

Д) морфология 

Е) с?зжасам

10. Затты? ??ымны? атауы болатын с?зді к?рсет.

А) Б?рын 

В) ?демі 

С) Мы? 

Д) А?аш 

Е) Ауылды?

11. Дара сын есімді к?рсет.

А) ?те ?демі 

В) ?ызыл ала 

С) ?демі 

Д) ?п-?демі 

Е) ?зын бойлы

12. Т?бірлес с?здерді тап.

А) Ж?мыс, ж?мыскер 

В) ?алам, ба?ша. 

С) Зат, доп 

Д) ??лынша?, бота. 

Е) Тал, ?ам?ор.

13. ?осымшасы д?рыс жазыл?ан с?зді к?рсет.

А) Біз келді 

В) Біз жетеуміз. 

С) Біз жетеумін.

Д) Біз жете. 

Е) Біз жетеумын.

14. Б?йры?ты с?йлемді к?рсет.

А) Те?ге ?немді с?йеді. 

В) Те?ге – ?лтты? валюта. 

С) Тиыннан те?ге ??ралады. 

Д) А?шаны ?немдей біл. 

Е) А?ша – халы? байлы?ы.

15. Толы?тауышты тап.

Досым ?ызы? кітап сатып алды.

А) Алды.

В) ?ызы?. 

С) Сатып. 

Д) Кітап. 

Е) Досым.

16. С?йлемні? басында келген ?ыстырма с?зді тап.

А) К?н ысты?.

В) Мені?ше, сен кітапты к?п о?исы?. 

С) Астана – жас ?ала. 

Д) Ол, б?лкім, б?гін келмейді.

Е) Сен кітапты, ?рине, к?п о?исы?.

17. Жайылма с?йлемді к?рест.

А) Ол о?ып ж?р. 

В) Жастар мерекесі.

С) Уа?ыт бітті.

Д) Мен мектепке тез жиналдым. 

Е) Уа?ыт жо?.

18. Бастауыш пен баяндауыш сан есімнен болып т?р?ан с?йлемді к?рсет.

А) Бізге керек сан – он. 

В) Сегіз о?ушы кешігіп келді

С) Ол алтыда келеді. 

Д) ?штен екіні ал.

Е) ?ш жерде ?ш – то?ыз.

19. С?йлемні? т?рін к?рсет.

Т?н. Тынышты?. 

А) Жайылма. 

В) Жа?ты 

С) Жа?сыз. 

Д) Атаулы. 

Е) Жала?. 

20. ?тір мен леп белгісіні? ?ойылу себебін белгіле.

Ойпырмай, к?нні? суы?ын-ай!

А) ?аратпа с?з 

В) Еліктеуіш с?з 

С) О?шау с?з 

Д) Ода?ай с?з 

Е) ?ыстырма с?з

21. Біреуге тілек ретінде айтылатын с?з:

А) хат 

В) бата 

С) а?ыл 

Д) ке?ес 

Е) пікір

22. Семей жері?ні? ата?ты адамы:

А) Абай 

В) Жамбыл 

С) Ма?жан 

Д) М. ?озыбаев 

Е) А. Байт?рсынов

23. ?ос с?зді к?рсет.

А) Басшы 

В) ?йшік 

С) ?ара?ат 

Д) Б?гін 

Е) К?ні-т?ні

24. Біріккен с?зді к?рсет.

А) Жазушы 

В) Орынды? 

С) Биыл 

Д) Бала-ша?а 

Е) Замандас

25. Туынды с?зді к?рсет.

А) Айна

В) Отыр 

С) Балалы? 

Д) Баланы?

Е) Айна?а


?аза? тілі п?нінен тест тапсырмалары.

11-сынып, ІІ н?с?а.

1. Ілгерінді ы?палды к?рсет.

А) Есала?. 

В) Те?ізші. 

С) сыныпта

Д) Итбалы?. 

Е) ?ызылорда. 

2. ?ай ?ріп дауыссыз, дауысты?а жататынын белгіле.

А) ?

В) о.

С) у.

Д) ?

Е) а.


3. «ары?» с?зіні? антонимін к?рсет

А) Алыс 

В) Т?мен 

С) семіз 

Д) Сол 

Е) О?

4. Синоним с?здерді к?рсет

А) А?ылды, мейірімді 

В) Мол, к?п 

С) Жауапты, жауыпты емес 

Д) ?асиет, ??рметтеген 

Е) М?дениетті, ?нерлі

5. Омоним болатын с?зді к?рсет

А) Мектепте ысты? тама? береді. 

В) Анам т?скі тама? дайындап жатыр. 

С) Ж?з те?ге бер. Аттар ж?зге жуы?.

Д) ?она? аттан т?сті. Т?рлі т?сті ?а?аз сатып алдым.

Е) Т?нгі ауа сал?ындай бастады. Та??ы ауа ?те таза.

6. Тура ма?ыналы с?зді тап

А) Ашы? кітап

В) Ашы? мінез 

С) Ашы? дала

Д) ?олы ашы? 

Е) Ашы? ??гіме

7. –лы? ж?рна?ын ?абылдайтын с?зді к?рсет.

А) За? 

В) Бала

С) Адам 

Д) Аудан 

Е) Б?лік

8. Жал?анатын септік т?рін аны?та:

А?за фосфорды ж?мырт?а. алады.

А) Шы?ыс септік 

В) Табыс 

С) Жатыс 

Д) К?мектес 

Е) Ілік

9. Жа?а с?здерді? жасалуын. дейді.

А) бірігу 

В) ?осарлану

С) туынды с?з

Д) морфология 

Е) б?лшектеу

10. Затты? ??ымны? атауы болатын с?зді к?рсет.

А) Б?рын 

В) ?демі 

С) Мы? 

Д) А?за 

Е) Ауылды?

11. Дара сын есімді к?рсет.

А) ?те ?демі 

В) ?ызыл ала 

С) жас 

Д) ?п-?демі 

Е) ?зын бойлы

12. Т?бірлес с?здерді тап.

А) ?ала, ?алалы? 

В) ?алам, ба?ша. 

С) Зат, доп 

Д) ??лынша?, бота. 

Е) Тал, ?ам?ор.

13. ?осымшасы д?рыс жазыл?ан с?зді к?рсет.

А) Біз жетеміз. 

В) Біз жетеумыз. 

С) Біз жетеумін.

Д) Біз жетеу. 

Е) Біз жетеумын.

14. Б?йры?ты с?йлемді к?рсет.

А) Те?ге ?немді с?йеді. 

В) Те?ге – ?лтты? валюта. 

С) Тиыннан те?ге ??ралады. 

Д) Саба?тан кешікпе. 

Е) А?ша – халы? байлы?ы.

15. Толы?тауышты тап.

Досым ?ызыл алма сатып алды.

А) Алды.

В) ?ызыл. 

С) Сатып. 

Д) Алма 

Е) Досым.

16. С?йлемні? басында келген ?ыстырма с?зді тап.

А) К?н ысты?.

В) Біріншіден, сен кітапты к?п о?исы?. 

С) Астана – жас ?ала. 

Д) Ол, б?лкім, б?гін келмейді.

Е) Сен кітапты, ?рине, к?п о?исы?.

17. Жайылма с?йлемді к?рсет.

А) Ол о?ып ж?р. 

В) Жастар мерекесі.

С) Жаз келді.

Д) Мен мектепке тез жиналдым. 

Е) Уа?ыт жо?.

18. На? осы ша?та?ы етістікті к?рсет.

А) Ты?дап отыр. 

В) ?намайды. 

С) Келген жо?. 

Д) Келіп ?алдым.

Е) Шыдамайды.


19. С?йлемні? т?рін к?рсет.

Жаз. 

А) Жайылма. 

В) Жа?ты 

С) Жа?сыз. 

Д) Атаулы. 

Е) Жала?. 

20. ?тір мен леп белгісіні? ?ойылу себебін белгіле.

Пах, к?н тамаша -ай!

А) ?аратпа с?з 

В) Еліктеуіш с?з 

С) О?шау с?з 

Д) Ода?ай с?з 

Е) ?ыстырма с?з

21. Біреуге тілек ретінде айтылатын с?з:

А) хат 

В) бата 

С) а?ыл 

Д) ке?ес 

Е) пікір

22. Ту?ан жері?ні? ата?ты адамы:

А) Абай ??нанбаев 

В) Жамбыл Жабаев

С) Шо?ан У?лиханов 

Д) М. ?озыбаев 

Е) А. Байт?рсынов

23. ?ос с?зді к?рсет.

А) Басшы 

В) ?йшік 

С) ?ара?ат 

Д) Б?гін 

Е) ата-ана

24. Біріккен с?зді к?рсет.

А) Жазушы 

В) Орынды? 

С) Биыл 

Д) К?кшетау 

Е) Замандас

25. Затты? меншіктілігін білдіретін ?осымшаны тап.

А) Септік жал?ау. 

В) К?птік жал?ау. 

С) Т?уелдік жал?ау. 

Д) Болымсызды?. 

Е) Жіктік жал?ау.

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілінен тест тапсырмалары»

Қазақ тілі пәнінен тест тапсырмалары.

11-сынып, І нұсқа.

1. Ілгерінді ықпалды көрсет.

А) Асқазан

В) Теңізші. 

С) Есалаң. 

Д) Итбалық. 

Е) Қызылорда. 

2. Қай әріп жуан, әрі жіңішке дауыстыға жататынын белгіле.

А) ұ

В) о.

С) у.

Д) ө

Е) а.

3. «Жоғары» сөзінің антонимін көрсет

А) Алыс 

В) Төмен 

С) Аз 

Д) Сол 

Е) Оң

4. Синоним сөздерді көрсет

А) Ақылды, мейірімді 

В) Сабырлы, ашушаң 

С) Жауапты, қабілетті 

Д) Қасиет, құрмет 

Е) Мәдениетті, өнерлі

5. Омоним болатын сөзді көрсет

А) Мектепте ыстық тамақ береді. 

В) Анам түскі тамақ дайындап жатыр. 

С) Аттар жайылып жүр. Аттарды жарысқа дайындау керек.

Д) Қонақ аттан түсті. Түрлі түсті қағаз сатып алдым.

Е) Түнгі ауа салқындай бастады. Таңғы ауа өте таза.

6. Тура мағыналы сөзді тап

А) Ашық терезе

В) Ашық мінез 

С) Ашық дала

Д) Қолы ашық 

Е) Ашық әңгіме

7. –лық жұрнағын қабылдайтын сөзді көрсет.

А) Заң 

В) Қала

С) Адам 

Д) Аудан 

Е) Бөлік

8. Жалғанатын септік түрін анықта:

Ағза фосфорды жұмыртқа өнімдері... алады.

А) Шығыс септік 

В) Табыс 

С) Жатыс 

Д) Көмектес 

Е) Ілік

9. Жаңа сөздердің жасалуын ... дейді.

А) бірігу 

В) қосарлану

С) бөлшектеу 

Д) морфология 

Е) сөзжасам

10. Заттық ұғымның атауы болатын сөзді көрсет.

А) Бұрын 

В) Әдемі 

С) Мың 

Д) Ағаш 

Е) Ауылдық

11. Дара сын есімді көрсет.

А) Өте әдемі 

В) Қызыл ала 

С) Әдемі 

Д) Әп-әдемі 

Е) Ұзын бойлы

12. Түбірлес сөздерді тап.

А) Жұмыс, жұмыскер 

В) Қалам, бақша. 

С) Зат, доп 

Д) Құлыншақ, бота. 

Е) Тал, қамқор.

13. Қосымшасы дұрыс жазылған сөзді көрсет.

А) Біз келді 

В) Біз жетеуміз. 

С) Біз жетеумін.

Д) Біз жете. 

Е) Біз жетеумын.

14. Бұйрықты сөйлемді көрсет.

А) Теңге үнемді сүйеді. 

В) Теңге – ұлттық валюта. 

С) Тиыннан теңге құралады. 

Д) Ақшаны үнемдей біл. 

Е) Ақша – халық байлығы.

15. Толықтауышты тап.

Досым қызық кітап сатып алды.

А) Алды.

В) Қызық. 

С) Сатып. 

Д) Кітап. 

Е) Досым.

16. Сөйлемнің басында келген қыстырма сөзді тап.

А) Күн ыстық.

В) Меніңше, сен кітапты көп оқисың. 

С) Астана – жас қала. 

Д) Ол, бәлкім, бүгін келмейді.

Е) Сен кітапты, әрине, көп оқисың.

17. Жайылма сөйлемді көрест.

А) Ол оқып жүр. 

В) Жастар мерекесі.

С) Уақыт бітті.

Д) Мен мектепке тез жиналдым. 

Е) Уақыт жоқ.

18. Бастауыш пен баяндауыш сан есімнен болып тұрған сөйлемді көрсет.

А) Бізге керек сан – он. 

В) Сегіз оқушы кешігіп келді

С) Ол алтыда келеді. 

Д) Үштен екіні ал.

Е) Үш жерде үш – тоғыз.

19. Сөйлемнің түрін көрсет.

Түн. Тыныштық. 

А) Жайылма. 

В) Жақты 

С) Жақсыз. 

Д) Атаулы. 

Е) Жалаң. 

20. Үтір мен леп белгісінің қойылу себебін белгіле.

Ойпырмай, күннің суығын-ай!

А) Қаратпа сөз 

В) Еліктеуіш сөз 

С) Оқшау сөз 

Д) Одағай сөз 

Е) Қыстырма сөз

21. Біреуге тілек ретінде айтылатын сөз:

А) хат 

В) бата 

С) ақыл 

Д) кеңес 

Е) пікір

22. Семей жеріңнің атақты адамы:

А) Абай 

В) Жамбыл 

С) Мағжан 

Д) М. Қозыбаев 

Е) А. Байтұрсынов

23. Қос сөзді көрсет.

А) Басшы 

В) Үйшік 

С) Қарақат 

Д) Бүгін 

Е) Күні-түні

24. Біріккен сөзді көрсет.

А) Жазушы 

В) Орындық 

С) Биыл 

Д) Бала-шаға 

Е) Замандас

25. Туынды сөзді көрсет.

А) Айна

В) Отыр 

С) Балалық 

Д) Баланың

Е) Айнаға


Қазақ тілі пәнінен тест тапсырмалары.

11-сынып, ІІ нұсқа.

1. Ілгерінді ықпалды көрсет.

А) Есалаң. 

В) Теңізші. 

С) сыныпта

Д) Итбалық. 

Е) Қызылорда. 

2. Қай әріп дауыссыз, дауыстыға жататынын белгіле.

А) ұ

В) о.

С) у.

Д) ө

Е) а.


3. «арық» сөзінің антонимін көрсет

А) Алыс 

В) Төмен 

С) семіз 

Д) Сол 

Е) Оң

4. Синоним сөздерді көрсет

А) Ақылды, мейірімді 

В) Мол, көп 

С) Жауапты, жауыпты емес 

Д) Қасиет, құрметтеген 

Е) Мәдениетті, өнерлі

5. Омоним болатын сөзді көрсет

А) Мектепте ыстық тамақ береді. 

В) Анам түскі тамақ дайындап жатыр. 

С) Жүз теңге бер. Аттар жүзге жуық.

Д) Қонақ аттан түсті. Түрлі түсті қағаз сатып алдым.

Е) Түнгі ауа салқындай бастады. Таңғы ауа өте таза.

6. Тура мағыналы сөзді тап

А) Ашық кітап

В) Ашық мінез 

С) Ашық дала

Д) Қолы ашық 

Е) Ашық әңгіме

7. –лық жұрнағын қабылдайтын сөзді көрсет.

А) Заң 

В) Бала

С) Адам 

Д) Аудан 

Е) Бөлік

8. Жалғанатын септік түрін анықта:

Ағза фосфорды жұмыртқа... алады.

А) Шығыс септік 

В) Табыс 

С) Жатыс 

Д) Көмектес 

Е) Ілік

9. Жаңа сөздердің жасалуын ... дейді.

А) бірігу 

В) қосарлану

С) туынды сөз

Д) морфология 

Е) бөлшектеу

10. Заттық ұғымның атауы болатын сөзді көрсет.

А) Бұрын 

В) Әдемі 

С) Мың 

Д) Ағза 

Е) Ауылдық

11. Дара сын есімді көрсет.

А) Өте әдемі 

В) Қызыл ала 

С) жас 

Д) Әп-әдемі 

Е) Ұзын бойлы

12. Түбірлес сөздерді тап.

А) Қала, қалалық 

В) Қалам, бақша. 

С) Зат, доп 

Д) Құлыншақ, бота. 

Е) Тал, қамқор.

13. Қосымшасы дұрыс жазылған сөзді көрсет.

А) Біз жетеміз. 

В) Біз жетеумыз. 

С) Біз жетеумін.

Д) Біз жетеу. 

Е) Біз жетеумын.

14. Бұйрықты сөйлемді көрсет.

А) Теңге үнемді сүйеді. 

В) Теңге – ұлттық валюта. 

С) Тиыннан теңге құралады. 

Д) Сабақтан кешікпе. 

Е) Ақша – халық байлығы.

15. Толықтауышты тап.

Досым қызыл алма сатып алды.

А) Алды.

В) Қызыл. 

С) Сатып. 

Д) Алма 

Е) Досым.

16. Сөйлемнің басында келген қыстырма сөзді тап.

А) Күн ыстық.

В) Біріншіден, сен кітапты көп оқисың. 

С) Астана – жас қала. 

Д) Ол, бәлкім, бүгін келмейді.

Е) Сен кітапты, әрине, көп оқисың.

17. Жайылма сөйлемді көрсет.

А) Ол оқып жүр. 

В) Жастар мерекесі.

С) Жаз келді.

Д) Мен мектепке тез жиналдым. 

Е) Уақыт жоқ.

18. Нақ осы шақтағы етістікті көрсет.

А) Тыңдап отыр. 

В) Ұнамайды. 

С) Келген жоқ. 

Д) Келіп қалдым.

Е) Шыдамайды.


19. Сөйлемнің түрін көрсет.

Жаз. 

А) Жайылма. 

В) Жақты 

С) Жақсыз. 

Д) Атаулы. 

Е) Жалаң. 

20. Үтір мен леп белгісінің қойылу себебін белгіле.

Пах, күн тамаша -ай!

А) Қаратпа сөз 

В) Еліктеуіш сөз 

С) Оқшау сөз 

Д) Одағай сөз 

Е) Қыстырма сөз

21. Біреуге тілек ретінде айтылатын сөз:

А) хат 

В) бата 

С) ақыл 

Д) кеңес 

Е) пікір

22. Туған жеріңнің атақты адамы:

А) Абай Құнанбаев 

В) Жамбыл Жабаев

С) Шоқан Уәлиханов 

Д) М. Қозыбаев 

Е) А. Байтұрсынов

23. Қос сөзді көрсет.

А) Басшы 

В) Үйшік 

С) Қарақат 

Д) Бүгін 

Е) ата-ана

24. Біріккен сөзді көрсет.

А) Жазушы 

В) Орындық 

С) Биыл 

Д) Көкшетау 

Е) Замандас

25. Заттың меншіктілігін білдіретін қосымшаны тап.

А) Септік жалғау. 

В) Көптік жалғау. 

С) Тәуелдік жалғау. 

Д) Болымсыздық. 

Е) Жіктік жалғау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
?аза? тілінен тест тапсырмалары

Автор: Мизанбаева Гульнур Ойратовна

Дата: 09.02.2016

Номер свидетельства: 290938

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(55) "?аза? тілінен тест тапсырмалар"
  ["seo_title"] => string(29) "kazaktilinientiesttapsyrmalar"
  ["file_id"] => string(6) "335598"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1466496694"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(105) "Қазақстан тарихы пәнінен тест тапсырмалары жауаптарымен"
  ["seo_title"] => string(62) "k_azak_stan_tarikhy_p_ninien_tiest_tapsyrmalary_zhauaptarymien"
  ["file_id"] => string(6) "398598"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1489045429"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(59) "Қазақ тілінен тест тапсырмалары"
  ["seo_title"] => string(31) "kazak_tilinen_test_tapsyrmalary"
  ["file_id"] => string(6) "509074"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1556960451"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(73) "6-сынып?а ?аза? тілінен тест тапсырмалары"
  ["seo_title"] => string(38) "6synypkakazaktilinientiesttapsyrmalary"
  ["file_id"] => string(6) "332439"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1464960031"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(77) "3 сынып?а арнал?ан ?аза? тілінен тест жина?ы "
  ["seo_title"] => string(51) "3-synypk-a-arnalg-an-k-azak-tilinien-tiest-zhinag-y"
  ["file_id"] => string(6) "166836"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1422992160"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства