kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Коучинг презентациясы "О?ушыны? ойлау ж?не с?йлеу ?абілетін дамытуда?ы диалогті? ма?ызы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:
О?ушыны? ойлау ж?не с?йлеу ?абілетін дамытуда?ы диалогті? ма?ызы.

Ма?саты: Диалогтік о?ыту ар?ылы о?ушыларды? ?ызы?ушылын арттыру, білім де?гейін к?теру, с?йлеу м?дениетін ?алыптастыру.

К?тілетін н?тиже: Берілген тапсырмаларды орындау барысында  ?атысушылар диалогтік о?ытуды? ?діс-т?сілдерін ме?геріп, о?ушыны? п?нге ?ызы?ушылы?ын арттыруда?ы тиімділігі туралы к?з?арастар ?алыптастырып, ?з саба?тарында  пайдалануды ?йренеді.

 

«Диалогтік о?ыту»- «м??алім-о?ушы» сондай-а? «о?ушы-о?ушы» арасында шы?армашылы?пен ?тетін, ?з пікірін негізді, т?жырымды т?рде білдіруге жетелейтін ?нгімені ынталандырып, ?уаттайтын о?ыту ?дісі.

О?ушыларды? бірлескен с?хбаты:

•О?ушыларды? та?ырып бойынша ?з ойларын білдіруіне м?мкіндік береді;

•Бас?а адамдарда т?рлі идеяларды? болатынды?ын о?ушыларды? т?сінулеріне к?мектеседі;

•О?ушыларды? ?з идеяларын д?лелдеуіне к?мектеседі;

•М??алімдерге о?ушыларды о?ыту барысында оларды? о?ушылары ?андай де?гейде екендігін т?сінуге к?мектеседі.

??гімені? т?рлері

??гіме-дебат барысында:
1) ой-пікірлерде ?лкен алша?ты? болады ж?не ?р?айсысы ?з шешімдерінде ?алады;
2) ресурстарды біріктіруге ба?ыттал?ан азда?ан талпыныс жасалады;
3) ?арым-?атынас к?біне «Ия, б?л солай», «Жо?, олай емес» деген ба?ытта ж?зеге асады;
4) орта бірлесуден г?рі, к?біне б?секелестікке ба?ыттал?ан.

Кумулятивтік ??гіме барысында бай?алатын жайлар:

1)айтыл?ан пікірлермен ты?даушыларды? ?р?айсысы механикалы? т?рде келісе береді;

2)??гіме білім алмасу ма?сатында ж?ргізілгенімен, о?ан ?атысушылар ?згелер ?сын?ан ?андай да болсын идеяларды т?зімділікпен ты?дайды;

3)идея ?айталанады ж?не жасалынады, біра? ?немі м??ият ба?алана бермейді.

Зерттеушілік ??гіме ж?ргізілу ?стінде:

1)?ркім а?ыл?а ?онымды м?лімет ?сынады;

2)?ркімні? идеясы пайдалы ретінде ба?алан?анады, м??ият ба?алау ж?ргізіледі;

3)?атысушылар бір-біріне с?ра? ?ояды;

4)?атысушылар с?ра? ?ояды ж?не айт?андарын д?лелдейді, осылайша ??гімеде д?лелдеме «к?рінеді», келісімге ?мтылады;

С?ра?ты? т?рлері:

Т?рткі болу: т?рткі болу?а арнал?ан с?ра?тар бірінші жауап алу ?шін ж?не о?ушыны? жауабын т?зетуге к?мектесу ?шін ?ажет, айталы?, с?ра?ты ?арапайым етіп ?ою, ?ткен материал?а оралу, ой?а салу, д?рысын ?абылдау ж?не толы?ыра? жауап беруге итермелеу.

Сына?тан ?ткізу: сына?тан ?ткізуге арнал?ан с?ра?тар о?ушылар?а ана??рлым толы? жауап беруге, ?з ойларын аны? білдіруге, ?з идеяларын дамытуда к?мектесетіндей етіп ??рылуы ?ажет, сондай-а? «Сіз мысал келтіре аласыз ба?» деген сия?ты с?ра?тар тапсырманы орындау барысында о?ушы?а ба?дар беріп отырады.

Бас?а?а ба?ыттау: с?ра?ты бас?а о?ушылар?а ?айта ба?ыттау, мысалы, «К?мектесе алатындар бар ма?»

О?ытуды диалогтік т?сілмен дамытуда с?ра? ?ою ар?ылы м??алім:

•О?ушыларды та?ырып бойынша ж?не сындарлы с?йлеуге ынталандырады;

•О?ушыларды? шынайы ?ызы?ушылы?ы мен сезімдерін аны?тайды;

•О?ушыларды? сын т?р?ысынан ойлауына ы?пал етеді;

•О?ушыларды? бір-бірінен ?йренуіне, бас?а о?ушыларды? идеяларын ??рметтеуіне ж?не ба?алауына ы?пал етеді;

•??гіме ж?не  ой елегінен ?ткізу к?мегімен ойын жина?тау?а к?мек береді, іс-?рекеттерін тере?детеді ж?не шо?ырландырады;

Топты? ж?мыстар

Р?лдік ойындар:

1.Басшы мен ?ызметкер

2.М??алім мен о?ушы

3.??рбылар

М?тінмен ж?мыс. С?ра? ?ою ар?ылы сындарлы с?йлеуге бейімдеу

Блиц-кездесу

?ріптесі?із екеуі?із, біреуі?із та?та?а, ал екінші?із ?арама-?арсы жа??а ?арап отыры?ыз. 

Бірінші ?атысушыда келесі ?ріптесіне ?тпей т?рып, т?менде келтірілген негізгі с?зді (дерді) т?сіндіру ?шін бар-жо?ы 30 секунды бар –м??алім т?сіндіру ?шін  негізгі с?зді мысал ретінде келтіреді.   

Рефлексия

«Интервью» ?дісі

Келешекке тапсырма:

Диалогтік о?ыту ?дісін саба?та, сыныптан тыс ж?мыстарда ?олдануды т?жірибеге енгізу

Просмотр содержимого документа
«Коучинг презентациясы "О?ушыны? ойлау ж?не с?йлеу ?абілетін дамытуда?ы диалогті? ма?ызы"»

Тақырыбы:  Оқушының ойлау және сөйлеу қабілетін дамытудағы диалогтің маңызы.

Тақырыбы: Оқушының ойлау және сөйлеу қабілетін дамытудағы диалогтің маңызы.

Мақсаты: Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың қызығушылын арттыру, білім деңгейін көтеру, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: Берілген тапсырмаларды орындау барысында қатысушылар диалогтік оқытудың әдіс-тәсілдерін меңгеріп, оқушының пәнге қызығушылығын арттырудағы тиімділігі туралы көзқарастар қалыптастырып, өз сабақтарында пайдалануды үйренеді.

Мақсаты: Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың қызығушылын арттыру, білім деңгейін көтеру, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже: Берілген тапсырмаларды орындау барысында қатысушылар диалогтік оқытудың әдіс-тәсілдерін меңгеріп, оқушының пәнге қызығушылығын арттырудағы тиімділігі туралы көзқарастар қалыптастырып, өз сабақтарында пайдалануды үйренеді.

«Диалогтік оқыту»- «мұғалім-оқушы» сондай-ақ «оқушы-оқушы» арасында шығармашылықпен өтетін, өз пікірін негізді, тұжырымды түрде білдіруге жетелейтін әнгімені ынталандырып, қуаттайтын оқыту әдісі. Оқушылардың бірлескен сұхбаты:

«Диалогтік оқыту»- «мұғалім-оқушы» сондай-ақ «оқушы-оқушы» арасында шығармашылықпен өтетін, өз пікірін негізді, тұжырымды түрде білдіруге жетелейтін әнгімені ынталандырып, қуаттайтын оқыту әдісі.

Оқушылардың бірлескен сұхбаты:

 • Оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын білдіруіне мүмкіндік береді;
 • Басқа адамдарда түрлі идеялардың болатындығын оқушылардың түсінулеріне көмектеседі;
 • Оқушылардың өз идеяларын дәлелдеуіне көмектеседі;
 • Мұғалімдерге оқушыларды оқыту барысында олардың оқушылары қандай деңгейде екендігін түсінуге көмектеседі.
Әңгіменің түрлері Әңгіме-дебат барысында: 1) ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде қалады; 2) ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады; 3) қарым-қатынас көбіне «Ия, бұл солай», «Жоқ, олай емес» деген бағытта жүзеге асады; 4) орта бірлесуден гөрі, көбіне бәсекелестікке бағытталған. Кумулятивтік әңгіме барысында байқалатын жайлар:

Әңгіменің түрлері

Әңгіме-дебат барысында: 1) ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде қалады; 2) ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады; 3) қарым-қатынас көбіне «Ия, бұл солай», «Жоқ, олай емес» деген бағытта жүзеге асады; 4) орта бірлесуден гөрі, көбіне бәсекелестікке бағытталған.

Кумулятивтік әңгіме барысында байқалатын жайлар:

 • айтылған пікірлермен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе береді;
 • әңгіме білім алмасу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайды;
 • идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді.
Зерттеушілік әңгіме жүргізілу үстінде:

Зерттеушілік әңгіме жүргізілу үстінде:

 • әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады;
 • әркімнің идеясы пайдалы ретінде бағаланғанады, мұқият бағалау жүргізіледі;
 • қатысушылар бір-біріне сұрақ қояды;
 • қатысушылар сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді, осылайша әңгімеде дәлелдеме «көрінеді», келісімге ұмтылады;
Сұрақтың түрлері: Түрткі болу: түрткі болуға арналған сұрақтар бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, айталық, сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелеу. Сынақтан өткізу: сынақтан өткізуге арналған сұрақтар оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуда көмектесетіндей етіп құрылуы қажет, сондай-ақ «Сіз мысал келтіре аласыз ба?» деген сияқты сұрақтар тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отырады. Басқаға бағыттау: сұрақты басқа оқушыларға қайта бағыттау, мысалы, «Көмектесе алатындар бар ма?»

Сұрақтың түрлері:

Түрткі болу: түрткі болуға арналған сұрақтар бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, айталық, сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелеу.

Сынақтан өткізу: сынақтан өткізуге арналған сұрақтар оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуда көмектесетіндей етіп құрылуы қажет, сондай-ақ «Сіз мысал келтіре аласыз ба?» деген сияқты сұрақтар тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отырады.

Басқаға бағыттау: сұрақты басқа оқушыларға қайта бағыттау, мысалы, «Көмектесе алатындар бар ма?»

Оқытуды диалогтік тәсілмен дамытуда сұрақ қою арқылы мұғалім:

Оқытуды диалогтік тәсілмен дамытуда сұрақ қою арқылы мұғалім:

 • Оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге ынталандырады;
 • Оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін анықтайды;
 • Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауына ықпал етеді;
 • Оқушылардың бір-бірінен үйренуіне, басқа оқушылардың идеяларын құрметтеуіне және бағалауына ықпал етеді;
 • Әңгіме және ой елегінен өткізу көмегімен ойын жинақтауға көмек береді, іс-әрекеттерін тереңдетеді және шоғырландырады;
Топтық жұмыстар Рөлдік ойындар: Басшы мен қызметкер Мұғалім мен оқушы Құрбылар Мәтінмен жұмыс. Сұрақ қою арқылы сындарлы сөйлеуге бейімдеу

Топтық жұмыстар

Рөлдік ойындар:

 • Басшы мен қызметкер
 • Мұғалім мен оқушы
 • Құрбылар

Мәтінмен жұмыс. Сұрақ қою арқылы сындарлы сөйлеуге бейімдеу

Блиц- кездесу Әріптесіңіз екеуіңіз, біреуіңіз тақтаға, ал екіншіңіз қарама-қарсы жаққа қарап отырыңыз. Бірінші қатысушыда келесі әріптесіне өтпей тұрып, төменде келтірілген негізгі сөзді (дерді) түсіндіру үшін бар-жоғы 30 секунды бар – мұғалім түсіндіру үшін негізгі сөзді мысал ретінде келтіреді.  Сіздің негізгі сөзіңіз : 9

Блиц- кездесу

Әріптесіңіз екеуіңіз, біреуіңіз тақтаға, ал екіншіңіз қарама-қарсы жаққа қарап отырыңыз.

Бірінші қатысушыда келесі әріптесіне өтпей тұрып, төменде келтірілген негізгі сөзді (дерді) түсіндіру үшін бар-жоғы 30 секунды бар мұғалім түсіндіру үшін негізгі сөзді мысал ретінде келтіреді.

Сіздің негізгі сөзіңіз :

9

Сабақта диалогтік оқытуды қолданудағы Кедергілер Артықшылықтар Кедергіні жеңу жолдары 10

Сабақта диалогтік оқытуды қолданудағы

Кедергілер

Артықшылықтар

Кедергіні жеңу жолдары

10

Рефлексия «Интервью» әдісі Келешекке тапсырма: Диалогтік оқыту әдісін сабақта, сыныптан тыс жұмыстарда қолдануды тәжірибеге енгізу

Рефлексия

«Интервью» әдісі

Келешекке тапсырма:

Диалогтік оқыту әдісін сабақта, сыныптан тыс жұмыстарда қолдануды тәжірибеге енгізу


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Коучинг презентациясы "О?ушыны? ойлау ж?не с?йлеу ?абілетін дамытуда?ы диалогті? ма?ызы"

Автор: Ер?алиева Г?лжан Айдын?ызы

Дата: 06.11.2015

Номер свидетельства: 249149

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства