kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«К?мекші мектеп ба?дарламасы бойынша ?йде о?ытылатын о?ушыны? даму ??зіреттілігін ба?алау кестесі ж?не о?у жоспарын ?йымдастыру ерекшеліктері.

Нажмите, чтобы узнать подробности

    «К?мекші  мектеп  ба?дарламасы  бойынша  ?йде  о?ытылатын  о?ушыны?  даму  ??зіреттілігін  ба?алау  кестесі  ж?не  о?у  жоспарын  ?йымдастыру  ерекшеліктері.

КІРІСПЕ

Д?ниені? бір ?ызы?ы бала демекші б?лдіршіндер бізді? болаша?ымыз.Б?лдіршін ?шін  ?мірдегі е? жетілген м?ртебелі адам-ата-анасы  болса,   білім н?рін беретін ?лы т?л?а-?стаз.Т?уелсіз елімізде білім беру, т?рбиелеу м?селесі-?зекті,кезек к?ттірмейтін та?ырып.Таяуда ?ана Елбасымыз Н.?.Назарбаев ?аза?стан хал?ына жолдауында былай деді: «Бізді? хал?ымыз еш?ашан б?гінгідей ба?ытты т?рмыс кешіп к?рген емес.Т?уелсіздік ал?аннан бері 1300 ден астам денсаулы? са?тау нысаны мен 1700ден астам білім оша?ын салды?.Одарды? барлы?ын е? со??ы ?лгідегі ??ралдармен жабды?тады?». Ия,Елбасымызды? к?регендігіні? ар?асында ала?сыз к?н кешудеміз.Б?гінгі жиынымыз?а ар?ау болып отыр?ан инклюзивті балаларда елбасымызды? назарынан тыс  ?ал?ан жо?.?рбір баланы? денсаулы?ын,ауру салдарын ?йрене отырып тегін д?рі-д?рмек, ем,о?у,к?тушіге ж?не ?зіне ?аржы,компьютерлер берілуде.

   «Бала т?рбиесі-б?л бір ?нер, ?нер бол?анда ауыр ?нер,жеке бір ?ылым иесі болуды тілейтін ?нер.Баланы д?рыс т?рбиелеу ?шін ?ркімні? ?з т?жірибесі жетпейді.Бас?а адамдарды? т?жірибесімен  танысу керек»  деп  ?аза?ты?  ?лы  а?ыны, а?артушысы  Ма?жан Ж?мабаев  ?алай  д?л  тауып  айт?ан  десе?ізші.

Ия, б?гінгі жиын  ?кінішке  орай  жиі  кездесіп  т?ратын  а?ыл-ой дамуы 

б?зыл?ан    балаларды  о?ыту  мен  т?рбиелеуге  арналады.  Б?л

санатта?ы  балалар  клиникалы?  ж?не  психологиялы?  жа?ынан  ?р

тектес  топты  ??райды.  Оларды?  бас  миыны?  дамуына  немесе 

оны?  органикалы?  жа?ынан  д?рекі за?ымдауына  байланысты 

биологиялы?  факторларды?  ма?ызы  ?лкен.  Б?л  т?л?аныпсихологиялы?, 

с?йлеу  тілі  баяулы?ы  бай?алады.  ?з-?зіне  ?ызмет  к?рсету  да?дыларын 

кеш  ?абылдайды,  ?арапайым  мектептік  білімді  де е?  о?ай,   ?арапайым 

т?сілмен,  о?айдан  біртіндеп  ?иын?а  я?ни аса  ??ыптылы?пен  білімні? 

бірізділігін  са?тауды  ?ажет  етеді. Б?л  ?стаздан  педагогикалы?  ?деп  пен 

шеберлікті  талап  етеді.  Осы  орайда  ?йде  о?ытылатын  ?стаздарды? 

мені?  жеке  пікірімше  е?бек  ?тілі  кемінде  15  жыл бір  мектепте  істеген 

озат  м??алімге  берілуін  ?сынатын  едім. ?йткені, шеберлік   пен педагогикалы?  ?деп  осы  жылдар  арасында  о?  н?тижесін  бере  бастайды.

М?мкіндіктері  шектеулі  о?ушылар?а  т?мендегі  тип  балалары  кіреді:

1.Есту  ?абілеті  б?зылымдарымен.

2.К?ру  ?абілеті  б?зылымдарымен.                                                                                                                                                                             3.Тірек-?оз?алыс апараты  б?зылымдарымен.

4.Ауыр  тіл  б?зылымдарымен.

         5.Психикалы?  даму  тежелісімен.

          6.Же?іл-а?ыл – ой  кемістігімен.

         7.Орташа  а?ыл-ой  кемістігі.

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
««К?мекші мектеп ба?дарламасы бойынша ?йде о?ытылатын о?ушыны? даму ??зіреттілігін ба?алау кестесі ж?не о?у жоспарын ?йымдастыру ерекшеліктері.»

1. «...Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей бақытты тұрмыс кешіп көрген емес. Тәуелсіздік алғаннан бері 1300ден астам денсаулық сақтау нысаны мен 1700ден астам білім ошағын салдық. Олардың барлығын ең соңғы үлгідегі құралдармен жабдықтадық...» Н.Ә.Назарбаев.

1. «...Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей бақытты тұрмыс кешіп көрген емес. Тәуелсіздік алғаннан бері 1300ден астам денсаулық сақтау нысаны мен 1700ден астам білім ошағын салдық. Олардың барлығын ең соңғы үлгідегі құралдармен жабдықтадық...» Н.Ә.Назарбаев.

2. «Бала тәрбиесі- бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Баланы дұрыс тәрбиелеу үшін әркімнің өз тәжірибесі жетпейді. Басқа адамдардың тәжірибесімен танысу керек.» М.Жұмабаев.

2. «Бала тәрбиесі- бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Баланы дұрыс тәрбиелеу үшін әркімнің өз тәжірибесі жетпейді. Басқа адамдардың тәжірибесімен танысу керек.» М.Жұмабаев.

Мүмкіндігі шектеулі балалар кімдер?

Мүмкіндігі шектеулі балалар кімдер?

 • 1.Есту қабілеті бұзылымдарымен.
 • 2.Көру қабілеті бұзылымдарымен.
 • 3.Тірек-қозғалыс апараты бұзылымдарымен.
 • 4.Ауыр тіл бұзылымдарымен.
 • 5.Психикалық даму тежелісімен.
 • 6.Жеңіл-ақыл – ой кемістігімен.
 • 7.Орташа ақыл-ой кемістігі.
Мақсатым: Жаңа технология элементтерін пайдалану арқылы жас ұрпақтың шығармашылық қабілетін арттыру барысында сапалы біліммен саналы тәрбиені ұштастыру.

Мақсатым: Жаңа технология элементтерін пайдалану арқылы жас ұрпақтың шығармашылық қабілетін арттыру барысында сапалы біліммен саналы тәрбиені ұштастыру.

Қалай жетістікке жеттім?

Қалай жетістікке жеттім?

 • Ата-анамен ұстаздың байланысының мықтылығы.
 • Дәрігерлердің бақылауы.
 • Үйдегі оқумен мектептің сабақтастығы ( оқушыны мектеппен, кітапханамен мерекелік кештерде, сыныптан тыс үйірме сабақтарға қатыстыру).
 • Сабақты нәтижелі етіп, ізденіп көрнекілікпен, уақытпен санаспай өту.
 • Баланың өмірдегі өз орны бар екенін, достары, ұстаздары, ата-анасы жақсы көретінін сезіндіру үшін әрекеттің басымдығы деп білемін.
Көмекші мектеп бағдарламасы бойынша үйде оқытылатын 3 «ә» сынып оқушысы Таңгирберген Дастанның даму құзыреттілігін бағалау кестесі  № Интегралды әсер ету дағдылары 1 Айы   қараша 2 Салауатты өмір салты (сабақ бөлм.оқу құрал.және оқушының тазалығы). күні қараша 3 Тілдік қатынас (сәлемдесу, қоштасу т.б.) 3 13 13 Сөздік қоры (ауыз.жазб) 4 4 17 19 20 қараша Қоршаған ортаны тануы. 4 желтоқсан 5 4 24 26 27 3 Математикалық ұғымдарды меңгеруі. 3 6 2(1ж) 3 4 желтоқсан 3 4 4 8 10 11 3 Ақпаратпен, ТОҚ пен жұмыс. 4 7 желтоқсан Бейнелеу және әуенді құзыреттілік. 3 8 4 3 желтоқсан 15 18(17ж)19 4 4 Шығармашылық жұмыс (ойлау қабілеті, ынтасы көңіл-күйі) 5 9 22 24 25 5 3 4 4 4 4 10 3 4 3 Отбасы және достарымен іс-әрекет. 4 4 3 4 5 3 4 3 Сауаттылық негіздері мен ұсақ қол моторикасы. 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4

Көмекші мектеп бағдарламасы бойынша үйде оқытылатын 3 «ә» сынып оқушысы Таңгирберген Дастанның даму құзыреттілігін бағалау кестесі

Интегралды әсер ету дағдылары

1

Айы

 

қараша

2

Салауатты өмір салты (сабақ бөлм.оқу құрал.және оқушының тазалығы).

күні

қараша

3

Тілдік қатынас (сәлемдесу, қоштасу т.б.)

3 13 13

Сөздік қоры (ауыз.жазб)

4

4

17 19 20

қараша

Қоршаған ортаны тануы.

4

желтоқсан

5

4

24 26 27

3

Математикалық ұғымдарды меңгеруі.

3

6

2(1ж) 3 4

желтоқсан

3

4

4

8 10 11

3

Ақпаратпен, ТОҚ пен жұмыс.

4

7

желтоқсан

Бейнелеу және әуенді құзыреттілік.

3

8

4

3

желтоқсан

15 18(17ж)19

4

4

Шығармашылық жұмыс (ойлау қабілеті, ынтасы көңіл-күйі)

5

9

22 24 25

5

3

4

4

4

4

10

3

4

3

Отбасы және достарымен іс-әрекет.

4

4

3

4

5

3

4

3

Сауаттылық негіздері мен ұсақ қол моторикасы.

3

3

3

4

3

4

3

4

4

4

3

3

4

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

4

3

3

4

4

3

4

3

4

5

3

3

3

4

Агрессия.

Агрессия.

Қазақ тілі пәнінің міндеттері:

Қазақ тілі пәнінің міндеттері:

 • 1. Жалпы оқу дағдысымен машығын қалыптастыру (мәтінді оқыту, түсінігін айттыру, сөйлемдерді жаздыру).
 • 2. Оқушылардың қоршаған орта, дүние танымы туралы түсініктерін қалыптастыру (жыл мезгілдері, отбасы, табиғат, адам т.б)
 • 3. Патриоттық тәрбие беру. Шәкіртттердің бойында адамгершілік, әсемдік қасиетін қалыптастыру.
Көрнекілікті пайдалану. (Сюжетті, түрлі-түсті)

Көрнекілікті пайдалану. (Сюжетті, түрлі-түсті)

 • Көзбен көреді, қолмен ұстайды, қайта-қайта жаңғыртады есте сақтау қабілеті артады. (анализ-синтез, оңайдан қиынға, ақтан қараға, бірізділік, түсіндіру, көрсету, шабыттандыру. Шабыттандыру, көрсету, түсіндіру).
Математика пәнінің өзге пәндермен байланысы. Математика Қазақ тілі Ана тілі Бейнелеу Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау География

Математика пәнінің өзге пәндермен байланысы.

 • Математика
 • Қазақ тілі
 • Ана тілі
 • Бейнелеу
 • Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау
 • География

Қорытынды Оқушының мүмкіндігіне қарай нәтижелі оқытудың мүмкін болатын жоғары деңгейіне жеткізуге ұмтылу қажет. Ұсыныс: Көмекші мектеп бағдарламасымен оқытылатын оқушыларға “Ашық есік күндері” ұйымдастырылса.(психолог, әл. пед.мед. бике, кітапхана, спорт зал.) Аудан көлемінде Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай “Бейбітшілік балалардың көзімен “ тақырыбында сурет салу бойынша сайыс өткізілсе. (ұстаз бен баланың еңбегі ескерілсе )

Қорытынды

 • Оқушының мүмкіндігіне қарай нәтижелі оқытудың мүмкін болатын жоғары деңгейіне жеткізуге ұмтылу қажет.

Ұсыныс: Көмекші мектеп бағдарламасымен оқытылатын оқушыларға “Ашық есік күндері” ұйымдастырылса.(психолог, әл. пед.мед. бике, кітапхана, спорт зал.)

Аудан көлемінде Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай “Бейбітшілік балалардың көзімен “ тақырыбында сурет салу бойынша сайыс өткізілсе. (ұстаз бен баланың еңбегі ескерілсе )


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 3 класс

Автор: Табылдиева Гулнара Сады??ызы

Дата: 23.02.2016

Номер свидетельства: 297772

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства