kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Аялай біл сен деп со??ан ж?ректі 7 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зiн - ?зi тану саба?ыны? жоспары Мектеп: ?ар?алы №3 орта мектеп, мерзiмі 04.02.2015 жыл Та?ырып: «Аялай біл, сен деп со??ан ж?ректі» ??ндылы?: С?йіспеншілік. ?асиеттер: кешірімді болу,шынайылы?, жанашырлы?. М??алiм: Айнакулова Ш.Ж. 7 «б» сынып Саба? ма?саты: жаны?да ж?рген жа?ын адамдарды сыйлау?а, ??рметтеуге ?йрету Міндеттері: - адамдарды? бір-біріне деген мейірім-шапа?атыны? м?н ма?ынасынт?сіндіру; - жаны?да ж?рген жа?ын адамдар?а деген с?йіспеншіліктерін дамыту; - жаны?да ж?рген жа?ын адамдарды сыйлау, ?адірлей білуге т?рбиелеу; Ресурстар: (??ралдар, м?лiметтер) Саба? барысы: ?йымдастыру кезе?i. Тынышты? с?тi. Н?р?а б?лену Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін. Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек - ?алауы?ызды шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты. Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді? ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды. Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді. Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын. Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір - т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын». Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде отыра т?ры?ыз. Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз. Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады. Рахмет. О?ушылар ?з ?серлерімен б?ліседі. ?й тапсырмасын тексеру. ( Тамырын жайып тере?ге) 1. Отбасында ?лкендерді? айт?ан а?ыл – ке?естері. 2. Отбасында ?андай а?асыны?, іні, ?андай ?арындассы?? ?зі? а?алы??а т?рарлы? ?андай іс-?рекеттер жасап ж?рсі?дер (О?ушыларды? ?йден салып келген суреттерін тал?ылау). Саба? барысын талдау: Д?йекс?з. Таби?атта?ы барлы? жылу-к?ннен, ?мірдегі барлы? жылу-адамнан. Жаны?да ж?рген жа?ын адамдар?а ж?рек жылуын жеткізе білу. Айнала ?орша?ан адамдар, отбасы м?шелері, ??рбы – ??рдастар достар Арасында?ы сыйласты? ??рмет. Адамдарды? бір – біріне мейірім – шапа?аты жаны?да?ы жа?ын адамдарды сезіне білу, оларды аялай білу. ?рбір ?арым – ?атынасты ізгі ниетке ??р?ан жа?дайда Ауызбіршілік са?талып, ж?ректер ?йлесімділік табатыны с?зсіз. М?тінмен ж?мыс: Р. Акдемірді? «Ана махаббаты» м?тінімен таныстыру ?йді? е? ?демі жері ?сті?гі ?абатта?ы б?лмені? терезесі еді. Ол жерден б?кіл к?ше ж?не ?аланы ?орша?ан таулар тамаша к?рінетін. Ана к?нде кешке ?арай балаларымен к?ні ?за? ж?мыста ж?рген ерін де ?детінше сол жерде ?арсы алатын.Жексенбі кешінде де к?ндегі жерінде отырып, ері мен балаларыны? ?йге ?айтуын асы?а к?тетін. Алыстан оларды? т?белері к?рініп, ?йге жетер –жетпестен ?уанышпен амандасатын. Ана кемтар еді. К?п жылдардан бері ая?тары сал болып, нау?астан ж?ре алмай ?ал?анды- ды. Біра? сонда да к?зі балаларыны? ?стінен т?спейтін, киімдерінен кішкене бір да? немесе ая? кйімдерінен батпа? ізін к?рсе шыр-пыр болатын. Балаларыны? о?ан ы?ылас б?ліп, бірге кезген серуендерін, ты?да?ан ?уендерін ж?не о?у жа?дайларын естіген сайын к?здері жанып, оларды шын к??ілімен ты?дайтын. ?сіресе балалары ?рісте жайыл?ан сиырларды ж?не бір к?ні к?тпеген жерден алдарынан шы??ан ?оянды к?ргендерін т?сіндірген кезде ана ?зін сондай ба?ытты сезінетін. Бір к?ні ?кесі балаларына: «Келесі жексенбіде бір ?алашы??а кетеміз. Ол жерде біраз ж?мыстарым бар. Та??а жуы? пойызбен жол?а шы?ып, кеште ?айтып ораламыз», -дейді. Балалар ?уан?андарынан ?олдарын шапала?тап жібереді. Б?л ?зен жа?асында демалып, к??іл к?теру. Бірден нелер алатындарын ойланды; Ар?а?а асатын с?мке, ??тылар, футбол добы, аспалы тор т?сек. Бас?а да біраз н?рселер. Балалар ?зара ?ызы? ??гімеге кірісіп кетті. Ана бір к?ні бойына ?йде жал?ыз ?алатынын ойла?анда к??ілі ??лазып м??айып ?алды. Іші пыс?аннан ?зін алдаусыратып терезе жанына отырып, ?анша кітап о?ыса да, уа?ытын ?ткізе алмайтынын т?сінді. Шіркін, балаларыны? бірі жанында ?алса ?ой. Біра?, ана ешн?рсе демеді. Себебі балаларыны? к??іл к?йін б?зу?а ха?ы жо? еді. Т?стен кейін анасыны? жанында отыр?ан кіші ?лы бір кітап о?ып берді. Анасы да ?лыны? ?ате о?ы?ан с?здерін ?айталап,к?мегін тигізуде. Анашым,- деп сыбырлады.- Мен жексенбі к?ні сені? ?асында ?ал?ым келеді. Біра? ешкімге айтпай а? ?ойшы, жарай ма? Анасы ?лын аймалап: Жарайды, ?лым. Сені? б?л шешімі?е ризамын, жексенбі к?ні ішім пыспайтын болды, - деді. Келесі к?ні та?ерте? кішкене ?ызы ас ?йде ж?мыс істеп ж?ргенде ?олайсыз бір жа?дай болды. Айша жу?ан таба?ын с?ртемін дегенде, жерге т?сіріп, сындырып алды. ?зі де ?атты ?обалжыды, б?ны анасы да к?ріп т?р еді, ?ызына жа?ындап: Жаны? аман болсын, ?ызым. Шкафта бас?а да таба?тарымыз бар, - деп к?лімсірей с?йледі. Кішкене ?ыз анасыны? б?л с?зіне ?атты ?уанды. ?йінен о?у?а шы?ар алдында: -Анашым, білесі? бе, жексенбі к?ні мен ?йде ?аламын. Бірге болайы?шы. Біра? ешкімге айтпа, - деді. Ана кешке ?арай б?лмесіне барып, тігін тігіп жат?ан. ?лкен ?лы ішке кірді. Жан-жа?ына ?арап, ?ялып ?рлі-берлі ж?рді. Бір н?рсе айт?ысы келген сия?ты. Біра? ешн?рсе айтпады. Анасыны?: -Балам, бір жа?дай болды ма? – деп с?рауына тура келді. -Не ?ой.Бір ойыншы? ?ша? жасап жатыр едім. Мен жексенбі к?ні ?йде ?алып, соны бітірсем бола ма? Бас?алары барсын. Мен ?йде сені? жаны?да ?алсам. ?алай ?арайсы?? Біра? м?ны ?кем де, бауырларым да білмей-а? ?ойсыншы. Осындай мейірбан ж?не т?сінігі мол балаларыны? барлы?ына ?уан?ан ананы? к?здеріне жас толды. Кешке барлы? бол?ан жа?дайды балаларынан ??пия т?сіндірген кезде, ?келер: -Жексенбіде бас?аша демалармыз. Фабриканы? иесімен с?йлесіп, жол?а бір машина алармын. Отыратын т?рт кісілік орын бар. ?лкен ?лына ?арап, сен ж?ргізушіні? ?асына отырса?, б?ріміз де сиямыз. Сен де барасы?, бізді? ?сынысымыз?а не дейсі?? – дейді. Ана ?ол шапала?тап ?уана келісім берді. Олар сол жексенбіні шынында да ?те тамаша ?ткізді. Олар осы бір демалыс к?нін жылдар бойы ?мытпады. Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс. М?тін бойынша с?ра?тар: I-топ Балаларды? саяхаттан бас тартуыны? себебі неде? II-топ Балалары саяхат?а жиал?ан кезде ана ?андай сезімде болды деп ойлайсы?дар? III-топ Егер сен осы балаларды? орнында болса? не істер еді «Со?ыр Ана» фильмінен ?зінді Фильмді к?рген со? ?р топ ?з ішкі сезімдерін а? ?а?аз?а жазу. Интерактивті та?та ?й тапсырмасы. Д?птермен ж?мыс. № 17 саба? бойынша екінші Тест с?ра?тарын орындап келу ?ортынды О?ушылар б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлерін, т?йген ойларын стикерлерге жазып к??ілді смайликтерге жабыстырып, б?гінгі саба? к??ілдерінен шы??анды?ын білдірді. Ата – ана ж?регіні? ?лпілін сезе біл. Оларды? жанарынан к??іл хошы мен тынышты?ты, ба?ыт пен ?уаныш с?улесін, беймасызды?ымен ?бігерленуін, ?иналысы мен кейістігін к?ре біл. Ата - ананы? к?зінен оны? жан д?ниесін к?ре білуге жастайынан ?йрен.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Аялай біл сен деп со??ан ж?ректі 7 сынып »

Топқа бөлу

Топқа бөлу

ДӘЙЕКСӨЗ Табиғаттағы барлық жылу-күннен, Өмірдегі барлық жылу-адамнан.           

ДӘЙЕКСӨЗ

Табиғаттағы барлық жылу-күннен,

Өмірдегі барлық жылу-адамнан.

 

       

Жаныңда жүрген жақын адамдарға жүрек жылуын жеткізе білу. Айнала қоршаған адамдар, отбасы мүшелері, құрбы – құрдастар достар Арасындағы сыйластық құрмет. Адамдардың бір – біріне мейірім – шапағаты жаныңдағы жақын адамдарды сезіне білу, оларды аялай білу. Әрбір қарым – қатынасты ізгі ниетке құрған жағдайда Ауызбіршілік сақталып, жүректер үйлесімділік табатыны сөзсіз.

Жаныңда жүрген жақын адамдарға жүрек жылуын жеткізе білу. Айнала қоршаған адамдар, отбасы мүшелері, құрбы – құрдастар достар Арасындағы сыйластық құрмет. Адамдардың бір – біріне мейірім – шапағаты жаныңдағы жақын адамдарды сезіне білу, оларды аялай білу. Әрбір қарым – қатынасты ізгі ниетке құрған жағдайда Ауызбіршілік сақталып, жүректер үйлесімділік табатыны сөзсіз.

Аялай біл, сен деп соққан жүректі

Аялай біл, сен деп соққан

жүректі

Жаныңда жүрген жақын адамдарды сыйлауға, құрметтеуге үйрету Адамдардың бір-біріне деген мейірім-шапағатының мән –мағынасын түсіндіру; Жаныңда жүрген жақын адамдарға , отбасы мүшелеріне деген сүйіспеншіліктерін дамыту; Жақын адамдарды сыйлай, қадірлей білуге үйрету

Жаныңда жүрген жақын адамдарды

сыйлауға, құрметтеуге

үйрету

Адамдардың бір-біріне деген мейірім-шапағатының мән –мағынасын

түсіндіру;

Жаныңда жүрген жақын адамдарға , отбасы мүшелеріне деген сүйіспеншіліктерін дамыту;

Жақын адамдарды сыйлай, қадірлей

білуге үйрету

ОҚЫП ҮЙРЕНЕЙІК «Ана  махаббаты» Р.Акдемір Балалардың саяхаттан бас тартуының себебі неде? Балалары  саяхатқа  жиналған  кезде  ана  қандай  сезімде  болды  деп  ойлайсыңдар?

ОҚЫП ҮЙРЕНЕЙІК

«Ана  махаббаты»

Р.Акдемір

 • Балалардың саяхаттан бас тартуының себебі неде?
 • Балалары  саяхатқа  жиналған  кезде  ана  қандай 

сезімде  болды  деп  ойлайсыңдар?

 • Егер сен осы балалардың орнында болсаң не істер едің?
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС    I - топ – эссе жазу; II – топ – өзіңнің жақындарыңды қалай қуантар едің? III – өлең жалғасын жазу.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС

 

I - топ – эссе жазу;

II – топ – өзіңнің жақындарыңды

қалай қуантар едің?

III – өлең жалғасын жазу.

«Соқыр ана» филімінен үзінді

«Соқыр ана» филімінен үзінді

Аялы алақаны Күлкісі мейірімі Ыстық жүрегі Мейірімді көздері Махаббаты ТАПСЫРМА 1. Мен үшін ананың ….қымбат Ананың Жан жылуы

Аялы алақаны

Күлкісі

мейірімі

Ыстық жүрегі

Мейірімді көздері

Махаббаты

ТАПСЫРМА

1. Мен үшін ананың ….қымбат

Ананың

Жан жылуы

Асқар тау Отбасын асыраушы Ақылшы Мақтаныш Қорған Отбасының тірегі 2. Мен үшін әке ….. Әке Қамқоршы

Асқар тау

Отбасын асыраушы

Ақылшы

Мақтаныш

Қорған

Отбасының тірегі

2. Мен үшін әке …..

Әке

Қамқоршы

Болашағымыз Бауыр етіміз асыраушымыз Өмірінің жалғасымыз Көмекшіміз Ақылшымыз 3. Отбасындағы бала ..... Бала Үмітіміз

Болашағымыз

Бауыр етіміз

асыраушымыз

Өмірінің жалғасымыз

Көмекшіміз

Ақылшымыз

3. Отбасындағы бала .....

Бала

Үмітіміз

Үйге тапсырма:

Үйге тапсырма:

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ ! Сіздерге жүректің жылулығын, жанның сұлулығын тілейміз

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА

РАХМЕТ !

Сіздерге жүректің жылулығын, жанның сұлулығын тілейміз


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Аялай біл сен деп со??ан ж?ректі 7 сынып

Автор: Айнакулова Шамша Жолтаевна

Дата: 24.10.2015

Номер свидетельства: 243345

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства