kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Таным белестері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты:  о?ушыларды? бойында адам туралы, оны? д?ние танымды? к?з?арасы туралы жа?ымды к?з?арас ?алыптастыра отырып, олар?а ?зін – ?зі жетілдіріп, ?зін ?зі дамыту ж?не ба?алай  білу туралы т?сінік беру.

Міндеттері:

-адамны? танымды? ?абілетіні? ?мірлік ?станым, ?мірлік ба?ытты д?рыс та?дау ар?ылы дамып, жетіліп отыратын ?асиет екендігін ??ындыру;

- о?ушыларды ?з бойыларында?ы м?мкіндіктерді тиімді пайдалана алу?а ?йрету;

- о?ушыларды таным жолында кездесетін ?иыншылы?тарды же?е білуге ж?не ?здігінен ізденуге т?рбиелеу.

Тынышты? с?ті: (5 мин)

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды  шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты. 

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді?  ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз  н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз  тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді. 

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша  т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде  отыра т?ры?ыз. 

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем  сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.

Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.

Рахмет. 

2. ?й тапсырмасын тексеру. Н.Р. К?нхожаевты? «?мірлік ба?ыт» атты ма?аласын о?ып, т?сініп келу.

- адам?а ?мірлік ба?ыт не ?шін керек деп ойлайсы?дар?

- сендер ?мірлік жолы?ызды ?алай та?дар еді?дер?

та?ырыпты? мазм?нын ашатын с?ра?тар ар?ылы о?ушылар?а м?тіндегі негізгі ойды таптырып, оларды? ??ндылы?ты м?нін ?з пікірлерімен пайымдату.

3. Д?йекс?з.

Иоганн Гетены?  с?зі: «Адам ?лемді ?аншалы?ты таныса, соншалы?ты ?зін де тани т?седі. ?зін – ?зі ?алай тану?а болады? борышы?ды ?тей баста?ан с?ттен бастап-а?, ?зі?ді тани аласы?».

- д?йекс?зді? ма?ынасын ?алай т?сінесі?дер?

- ?зін – ?зі ?алай тану?а болады?

 - 1 – 2 о?ушы?а о?ыту.

- д?птерге жазу.

4.??гімелесу:  Б. ?лжа?сы?лыны? «То?ыз жауы? та?ы бар.» ?ле?ін айтып беру.

- о?ушылар а?ын ойын ?з с?здерімен жал?астырады.                                                                             

5. Шы?армашылы? ж?мыс. Тапсырма.

 Берілген ой-т?жырымды жал?астыр:

Просмотр содержимого документа
«Таным белестері »

Өзін – өзі тану сабағының жоспары


Мектебі: «Қайнар орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ

Мерзімі: сабақ №1 – 2

Тақырыбы: Таным белестері

Құндылығы: іс-әрекет құндылықтарын қалыптастыру

Қасиеттер: ізеттілік, сыйластық, адамгершілік

Мұғалімі: А. А. Джалилова Сыныбы: 10;

Оқушылар саны: 13

Мақсаты: оқушылардың бойында адам туралы, оның дүние танымдық көзқарасы туралы жағымды көзқарас қалыптастыра отырып, оларға өзін – өзі жетілдіріп, өзін өзі дамыту және бағалай білу туралы түсінік беру.

Міндеттері:

-адамның танымдық қабілетінің өмірлік ұстаным, өмірлік бағытты дұрыс таңдау арқылы дамып, жетіліп отыратын қасиет екендігін ұғындыру;

- оқушыларды өз бойыларындағы мүмкіндіктерді тиімді пайдалана алуға үйрету;

- оқушыларды таным жолында кездесетін қиыншылықтарды жеңе білуге және өздігінен ізденуге тәрбиелеу.


Сабақ барысы 1. Ұйымдастыру кезеңі

Тыныштық сәті: (5 мин)

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.

Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты.

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын... Нұр менің ішімде... Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз...

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.

Жаймен көзіңізді ашуға болады.

Рахмет.


2. Үй тапсырмасын тексеру. Н.Р. Күнхожаевтың «Өмірлік бағыт» атты мақаласын оқып, түсініп келу.

- адамға өмірлік бағыт не үшін керек деп ойлайсыңдар?

- сендер өмірлік жолыңызды қалай таңдар едіңдер?

тақырыптың мазмұнын ашатын сұрақтар арқылы оқушыларға мәтіндегі негізгі ойды таптырып, олардың құндылықты мәнін өз пікірлерімен пайымдату.

3. Дәйексөз .

Иоганн Гетеның сөзі: «Адам әлемді қаншалықты таныса, соншалықты өзін де тани түседі. Өзін – өзі қалай тануға болады? борышыңды өтей бастаған сәттен бастап-ақ , өзіңді тани аласың».

- дәйексөздің мағынасын қалай түсінесіңдер?

- өзін – өзі қалай тануға болады?

- 1 – 2 оқушыға оқыту.

- дәптерге жазу.

4.Әңгімелесу: Б. Әлжақсыұлының «Тоғыз жауың тағы бар...» өлеңін айтып беру.

- оқушылар ақын ойын өз сөздерімен жалғастырады.

5. Шығармашылық жұмыс. Тапсырма.

Берілген ой-тұжырымды жалғастыр:

 • Біздің танымымыз артқан сайын орындайтын міндетіміз де көбейе береді.

 1. Топпен ән айту:

Ән «Ана туралы жыр»

Сөзін жазған: Ғ. Қайырбеков

Әнін жазған: Ш. Қалдаяқов

Әлемнің жарығын

Сыйладың сен маған,

Даланың әр күнін

Жинадың сен маған.

Сен берген құстардың

Қанаты самғаған,

Балалық құштарым

Өзіңе арналған.

Қайырмасы.

Әлдилеп аялап

Өсірген жемісін.

Самал жел сая бақ

Құшағың мен үшін.

Есейіп кетсемде,

Мен саған сәбимін.

Көгілдір көктемдей,

Көзіңнен танимын.

2.Өтеуге борышым,

Анашым жан сырым.

Іздедім сен үшін,

Әлемнің асылын.

Әлемнің байлығын,

Сыйлар ем, кеш мені.

Сыйлар ем ай, күнін

Қолыма түспеді.

Қайырмасы

7. Үй тапсырмасы. Шешендік сөздер «Ол - ақыл» оқып, түсініп келу.


8. Тыныштық сәті: (3 мин)

-Балалар, денелеріңді түзу ұстап, бастарыңды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырыңдар. Көздеріңді жұмсаңдар да болады. Ауаны терең жұтып, еркін тыныс алыңдар. Өздеріңнің тыныс алуларыңды бақылап, бақытқа, махаббат пен тыныштыққа толы таза, шипалы ауаның тұла бойларыңа толғанын сезініңдер.

Ал енді көздеріңді ашсаңдар да болады.


5-т

Татулық, тәртіп, талап, тыныштық, тазалық.


Бейне ролик

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Таным белестері

Автор: Жолдасбаева Даметкен Сапановна

Дата: 20.03.2015

Номер свидетельства: 189382

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "Өзін-өзі тану белестері."
  ["seo_title"] => string(28) "ozin_ozi_tanu_bieliestieri_1"
  ["file_id"] => string(6) "414744"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1494577652"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(43) "Өзін-өзі тану белестері"
  ["seo_title"] => string(28) "ozin_ozi_tanu_bieliestieri_2"
  ["file_id"] => string(6) "429896"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1506500814"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(45) ""Өзін-өзі тану белестері""
  ["seo_title"] => string(26) "ozin_ozi_tanu_bieliestieri"
  ["file_id"] => string(6) "404047"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1490679162"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) ""Таным белестері""
  ["seo_title"] => string(18) "tanym_bieliestieri"
  ["file_id"] => string(6) "385225"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1485704110"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(54) "Аттанды? бала ша?тан-болаша??а "
  ["seo_title"] => string(35) "attandyk-bala-shak-tan-bolashak-k-a"
  ["file_id"] => string(6) "212762"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1431927744"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства