kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Наше знамя - независимость. Наша цель – мир и благоденствие».

Нажмите, чтобы узнать подробности

1-ж?ргізуші:   Армысыздар б?л кешті? ?она?тары

                          Хал?ымны? ?р?ашанда ?она?-ба?ы

                          С?лем бердік,кешімізді? к?рермені

                          ?аза?ты?,ол аны? ?ой,?нер-кені

                          Тарихи кешімізге ?ош келді?із

                          Алдарында болаша? ?ре?дері.

(Осы кезде К?ріпкел келеді)

1-ж?ргізуші:   К?ріпкел ?айдан ж?рсі??

К?ріпкел:-Батысты? д?мін татып, Сарыар?аны? ке? даласын кесіп ?тіп Шы?ыс?а жеттім. Шы?ысты? н?рланып ат?ан к?ніне ку? болдым. Ат басын О?т?стікке тіреп,  Алатаудан ас?анда осында беттеген адамдарды к?рдім.

1-ж?ргізуші:   К?ріпкел, жол бойы не к?рді?із?

К?ріпкел: -Жол бойы к?ргенім, ке?-байта? ?аза?станны? шал?ай жерлері жа?саруда. Салтын са?тап, тілін дамытуда, тарихын ?астерлеп, болаша??а ны? басуда.

1-ж?ргізуші:   -К?ріпкел,бізді? мейрамымызды? ?она?ы болы?ыз, ?рпа? ?нерін к?ріп,?зі?із де ?атысы?ыз.

К?ріпкел: - Рахмет.

(К?ріпкел жай?асып отырады.  Осы кезде Желая? ж?гіріп келеді.)

1-ж?ргізуші:   -Желая?, ?айдан ж?рсіз?

Желая?:-Желмен жарысып, ??стан озып, осы жерге жеттім. Жолда Тарих анамды к?рдім. ?азір келіп ?алатын щы?ар.

1-ж?ргізуші:   -Жа?сы хабарына рахмет, ?она? болы?ыз.

(Желая? т?рге барып отырады.)

Осы кезде Тарих ана келеді.

1-ж?ргізуші:   -Тарих ана,т?рлеті?із.Сіз туралы Желая? айт?ан.Жай ж?рмеген  шы?арсыз. ?андай б?йымтайы?ыз бар? С?раныз.

Тарих ана:-Мен ?аза? хал?ыны? б?рын?ысы мен б?гінгісін ?рпа?ты? ?алай са?та?анын білгім келеді.

1-ж?ргізуші:   - Тарих ана, ?рпа? ?нерін, білімін к?рі?із, т?рге отыры?ыз.

(Тарих ана жай?асып отырады. О?ушылар та?па?тарын айтады.)    

Ведущая Екатерина: День государственной независимости Республики Казахстан - главный государственный праздник, который ежегодно отмечается 16 декабря.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего Союза приняла закон о независимости. 16 декабря 1991 года – Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал Конституционный Закон Республики Казахстан  "О государственной независимости Республики Казахстан".

Ведущий: Вот уже 23 года наша страна – независимое демократическое государство. Нурсултану Абишевичу Назарбаеву принадлежат такие слова:

  «Наше знамя - независимость.

Наша цель – мир и благоденствие.

В этом мире у нас есть лишь одна Родина – это Казахстан! »

1. Альмир:

   Елімні? атын айтсам – ?аза?стан,

   Жерімні? атын айтсам – ?аза?стан!

   ?ойнауы ?азына?а тол?ан мекен,

   Байлы?ым атын айтсам –

   ?аза?стан!

2. Алена:

   Она велика: от Алтая до Каспия

   Она широка, как народа душа.

   Она же – Европа, она же и Азия,

   И волны Урала, и всплеск Иртыша.

3. Милана:

   Немало на свете невиданных стран

   Чудесных, богатых, красивых,

   Но дорог сердцу лишь ты,    

   Казахстан,

   Давший мне жизнь и силы!

4. Веремеенко Екатерина:

   Ведь здесь проживает особый

   народ –

   С открытой и щедрой душою

   И в дни изобилья, и в годы невзгод

   Мы вместе, мы рядом с тобою.

5.Сушкова Екатерина:

  Так пусть твой богатый и гордый

   народ

   Не знает ни войн, ни напастей!

   Пусть в мире, согласье и дружбе

   живет

   И каждый пусть будет счастлив!

6.Алина:

Моя Родина – это красоты природы,

Это счастья, любви большой океан.

Это символ богатства, символ свободы,

Моя Родина – мой независимый     Казахстан!

Ведущий: Сегодня Республика Казахстан – свободное независимое государство. Но таким оно стало не сразу. Наша страна прошла нелегкий путь. На протяжении веков Казахстан стремился к своей независимости. Им не редко приходилось защищать свою землю от врагов. Но благодаря стремлению жить в мире и согласии с другими народами, Казахстан смог восстановить свою государственность.

1-ж?ргізуші:   О?ушылар,естерінде болсын, ?аза? хал?ыны? батырлары тек ?лы Отан со?ысы жылдарында ?ана емес, сонымен ?атар бейбіт ?мірде Отан ?шін жандарын ?и?ан.

Ал, енді сізге Тарих анаТ?уелсіздік та?ы ат?аннан бастап ?аза?стан Республикасыны?  ?ол жеткізген  табыстарынан хабар берейік.

Тарих ана: Сіздер т?уелсіз ?аза? еліні? е? жас ?ланысыздар. Сонды?тан ?з жерімізді, ?з елімізді ?келерін мен аталарын сия?ты ?адірлеуге, с?юге, ?ор?ау?а тиіс екенімізді естен шы?армандар.

1-ж?ргізуші:   Желто?сан к?терілісіні? ар?асында 1991 жылы еліміз ?з алдына егемендік алып, т?н?ыш Т?уелсіз ел д?ниеге келді. 1991 жылы желто?санны?  бірінде Республика ж?ртшылы?ы т?н?ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республиканы? Презитенті етіп сайлады.

1-ж?ргізуші:   1992 жылы 4 маусымда Президент «?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік Туы, Елта?басы, ?н?раны» туралы За??а ?ол ?ойды.

Ведущий: 16 декабря 1991 года вышел Закон о Государственной Независимости Республики Казахстан. И, как в каждом независимом государстве,  в нашей стране были приняты свои государственные символы – Флаг, Герб, Гимн. 
Это произошло в 1992 году  4 июня Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев подписал законы о Государственном флаге, о Государственном гербе и о музыкальной редакции Государственного гимна, текст которого был заменен новым в 2006 году. 

4 июня 1992 года навсегда останется в истории и в памяти народа как день рождения Государственного герба Республики Казахстан.
Флаг, Герб, Гимн – это официальные атрибуты, которые способствуют укреплению государственности.

Каждый гражданин страны обязан знать и уважать государственные символы: и взрослый, и ребенок!

   Ермек Айжан:

   Р?мізім- елдігімні? белгісі,

   Білу керек бала да?ы е? кіші.

   Р?міздерім-???ран,ту, елта?ба,

   Р?міздерді жат?а білген ж?н кісі.

            ( ?ара жор?а биі)

1-ж?ргізуші:   1991 жылы ?азан айында т?н?ыш ?аза? ?арышкері То?тар ?уб?кіров ?арыш?а ?шты.

Алайда,1994 жылы 30-маусымда ?аза? хал?ыны? екінші ?ыраны –?арышкер Тал?ат М?сабаев а?амызды? аспан к?гіне 6 айлы? сапар?а аттан?анын ма?танышпен айта аламыз.

1-ж?ргізуші:   1995жылы 30 тамызда Ата За?ымыз ?абылданды.

Ата За?ым-Алтын За?ым, арда?ым,

1-ж?ргізуші:   ??рметті Тарих ата Ару ?ала –Астана туралы білгініз келе ме?

1997-жылы Астана А?мола ?аласына к?шірілді.

     Курмашева Аймира

     Заман  жа?а, ел жа?а,

     К?лімдейді ке? далам.

     ?з Астанам-?з Ордам,

     С?йенерім сен ?ана!

     Ас?а?тай бер, астанам,

     Берекеге баста?ан!

     Болаша?ты? есігін

     ?з ?олымен аш ма?ан.

1-ж?ргізуші:   1988 жылы мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілді? ?олданылу аясын ке?ейту

Ведущий:  Давайте, ребята, теперь поговорим о флаге и его элементах.
Шакен Онласынович Ниязбеков – автор Государственного флага Республики Казахстан, заслуженный деятель искусств республики, один из основоположников дизайнерского искусства Казахстана. 


 

    Литвинова Алена:

    К?к аспандай к?кпе?бек

    ?аза?стан жалауы.

    К?к емес ол тектен-тек

    Елді? ашы? ?аба?ы.

    Лебзак  Милана:

    А? ниеті –алтын к?н,

    Ас?а? арман-?ыраны.

    Жалауы б?л хал?ымны?,

    М?ртебесі, ма?таны

Шота Валиханов – автор Государственного герба Республики Казахстан, заслуженный архитектор Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Известный общественный деятель.
Жандарбек Малибеков – автор Государственного герба Республики Казахстан, заслуженный архитектор Узбекистана.
 

Курмашева Аймира:

Елта?басы елімні? 
Неткен ?йб?т, ?демі! 
Т?ны?ындай к??ілді? 
Ортада-аспан ?лемі. 


??т, береке, ша?ыра?, 
Орын ал?ан ол т?рден. 
?анатты ?ос ар?ыма?. 
Екі жа?тан к?мкеркен. 


Т?уелсіздік жолында 
Талай-талай тер там?ан. 
Билігім ?з ?олымда, 
Еркіндігім-Елта?бам.

Рустемова Алина:

Коней мифических полет – 
Крылатая мечта народа,
Чтобы росли из года в год
Могущество страны, свобода.

Сушкова Екатерина

Гордимся символом страны – 
Мы гербом нашим величавым.
На нем небес голубизна
И золотых лучей начало.

Литвинова Алена:

Звезда, как символ высоты,
Страны моей, просторов ясных.
Такой нигде нет красоты
Степей и рек, озер прекрасных.

Литвинова Алена:

И герб венчает шанырак –
Великой дружбою народов. 
Умеем в мире жить мы так,
Что сила крепнет год от года.
 

Нажимеденов Жумекен Сабырович – автор текста Государственного гимна Республики Казахстан, выдающийся поэт, лауреат премии Союза молодежи Казахстана.
Шамши Калдаяков – автор музыки Государственного гимна Республики Казахстан, выдающийся композитор, народный артист Республики Казахстан, лауреат премии Союза молодежи Казахстана.
Назарбаев Нурсултан Абишевич – автор текста Государственного гимна Республики Казахстан, выдающийся государственный деятель, доктор экономических наук, академик.
Символы нашего государства – есть неоспоримое свидетельство суверенитета и независимости, единства народов и власти. Все граждане государства – и взрослые, и дети – обязаны уважительно относиться к государственным символам, знать и понимать их символику. Уважать Флаг, Герб и Гимн своей страны – значит уважать и почитать свою Родину.

Ермек Айжан

?н?раным-жан?раным, 
Айтар ?нім-с?йлер с?зім. 
Ту?ан жерім-са?ынарым - 
Мы? ?айталап айтам м?ны. 

Сушкова Екатерина:

Наш гимн звучит на торжестве,
И наполняет сердце гордость.
Единая мечта у всех –
Страны незыблемой сплоченность

1-ж?ргізуші:   1993 жылы,12 ?арашада т?л те?геміз  д?ниеге келді. Ал, 2006 жылы ?арашада ?олданыс?а жа?а ?лгідегі те?гелер енгізілді,

Курмашева Аймира:

?лтты? те?гем-?аза?ымны? байлы?ы,

?лылы?ы ?лтымны?-к?н мен айы.

Елімні? берекесі-байлы?ы артып,

?аза? елін ел танысып

?лтты? те?гем ар?ылы.

Ж?ргізуші:  Тарих ана бізді? жастарымыз?а бата бері?із.

   ХХ1 ?асыр?а а? тілек

Басшыларымыз алысты к?рсін.

Жекешелеріміз табыс6ты болсын!

?ыздарымыз саналы,с?лу,

?лдарымыз намысты болсын!

?алада, мейлі ?ырда болсын,

Келген, кеткен ырза болсын!

Ведущий: На этом заканчивается наш классный час, посвящённый Дню Независимости Казахстана. Невозможно в пределах одного академического часа охватить панораму прошлого, настоящего и будущего Казахстана. У нас ещё будет возможность неоднократно прикоснуться к живым истокам родной земли.

Сушкова Екатерина:

Согласия, единство, лад –
Духовное родство народов,
У Казахстана нет преград,
Живем под знаменем свободы!

Рустемова Алина:

Мы дети свободной и мирной страны.
Народ наш великий не хочет войны.
И матери наши, и наши отцы
За мир, за свободу, за счастье борцы

Айжан:  Мы,  молодое  поколение – будущее Казахстана. Нам его строить и беречь, укреплять мир и дружбу между народами. Мы должны сохранить мир на древней и прекрасной земле – это важнейшее условие процветания. Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за свой народ, за свою страну, свою землю и историю. И нам сегодня надо помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить будущее. И мы призываем всех своих сверстников, всех молодых людей, посвятить себя служению Родине – Республике Казахстан.

Лебзак Милана:

Мой Казахстан!

Ты славный выбрал путь!

Путь мира и добра!

И мы по этому пути

С тобою навсегда!

Свободен, величав и первоздан,

Звезде подобный средь земель и стран,

Кюй счастья ты наигрываешь звонко,

Родной мой лучезарный Казахстан!

Танец

Песня «Атамекен»

Просмотр содержимого документа
««Наше знамя - независимость. Наша цель – мир и благоденствие». »


Тема мероприятия «Наше знамя - независимость.

Наша цель – мир и благоденствие».Класс -5 «Б» Учитель Аширалиева П.К.


1-жүргізуші: Армысыздар бұл кештің қонақтары

Халқымның әрқашанда қонақ-бағы

Сәлем бердік,кешіміздің көрермені

Қазақтың,ол анық қой,өнер-кені

Тарихи кешімізге қош келдіңіз

Алдарында болашақ өреңдері.

(Осы кезде Көріпкел келеді)

1-жүргізуші: Көріпкел қайдан жүрсің?

Көріпкел:-Батыстың дәмін татып, Сарыарқаның кең даласын кесіп өтіп Шығысқа жеттім. Шығыстың нұрланып атқан күніне куә болдым. Ат басын Оңтүстікке тіреп, Алатаудан асқанда осында беттеген адамдарды көрдім.

1-жүргізуші: Көріпкел, жол бойы не көрдіңіз?

Көріпкел: -Жол бойы көргенім, кең-байтақ Қазақстанның шалғай жерлері жақсаруда. Салтын сақтап, тілін дамытуда, тарихын қастерлеп, болашаққа нық басуда.

1-жүргізуші: -Көріпкел,біздің мейрамымыздың қонағы болыңыз, ұрпақ өнерін көріп,өзіңіз де қатысыңыз.

Көріпкел: - Рахмет.

(Көріпкел жайғасып отырады. Осы кезде Желаяқ жүгіріп келеді.)

1-жүргізуші: -Желаяқ, қайдан жүрсіз?

Желаяқ:-Желмен жарысып, құстан озып, осы жерге жеттім. Жолда Тарих анамды көрдім. Қазір келіп қалатын щығар.

1-жүргізуші: -Жақсы хабарына рахмет, қонақ болыңыз.

(Желаяқ төрге барып отырады.)

Осы кезде Тарих ана келеді.

1-жүргізуші: -Тарих ана ,төрлетіңіз.Сіз туралы Желаяқ айтқан.Жай жүрмеген шығарсыз. Қандай бұйымтайыңыз бар? Сұраныз.

Тарих ана:-Мен қазақ халқының бұрынғысы мен бүгінгісін ұрпақтың қалай сақтағанын білгім келеді.

1-жүргізуші: - Тарих ана, ұрпақ өнерін, білімін көріңіз, төрге отырыңыз.

(Тарих ана жайғасып отырады. Оқушылар тақпақтарын айтады.)

Ведущая Екатерина: День государственной независимости Республики Казахстан - главный государственный праздник, который ежегодно отмечается 16 декабря.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего Союза приняла закон о независимости. 16 декабря 1991 года – Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал Конституционный Закон Республики Казахстан "О государственной независимости Республики Казахстан".

Ведущий: Вот уже 23 года наша страна – независимое демократическое государство. Нурсултану Абишевичу Назарбаеву принадлежат такие слова:


«Наше знамя - независимость.

Наша цель – мир и благоденствие.

В этом мире у нас есть лишь одна Родина – это Казахстан! »

1. Альмир:

Елімнің атын айтсам – Қазақстан,

Жерімнің атын айтсам – Қазақстан!

Қойнауы қазынаға толған мекен,

Байлығым атын айтсам –

Қазақстан!


2. Алена:

Она велика: от Алтая до Каспия

Она широка, как народа душа.

Она же – Европа, она же и Азия,

И волны Урала, и всплеск Иртыша.


3. Милана:

Немало на свете невиданных стран

Чудесных, богатых, красивых,

Но дорог сердцу лишь ты,

Казахстан,

Давший мне жизнь и силы!

4. Веремеенко Екатерина:

Ведь здесь проживает особый

народ –

С открытой и щедрой душою

И в дни изобилья, и в годы невзгод

Мы вместе, мы рядом с тобою.


5.Сушкова Екатерина:

Так пусть твой богатый и гордый

народ

Не знает ни войн, ни напастей!

Пусть в мире, согласье и дружбе

живет

И каждый пусть будет счастлив!!


6.Алина:

Моя Родина – это красоты природы,

Это счастья, любви большой океан.

Это символ богатства, символ свободы,

Моя Родина – мой независимый Казахстан!


Ведущий: Сегодня Республика Казахстан – свободное независимое государство. Но таким оно стало не сразу. Наша страна прошла нелегкий путь. На протяжении веков Казахстан стремился к своей независимости. Им не редко приходилось защищать свою землю от врагов. Но благодаря стремлению жить в мире и согласии с другими народами, Казахстан смог восстановить свою государственность.

1-жүргізуші: Оқушылар,естерінде болсын, қазақ халқының батырлары тек Ұлы Отан соғысы жылдарында ғана емес, сонымен қатар бейбіт өмірде Отан үшін жандарын қиған.

Ал, енді сізге Тарих анаТәуелсіздік таңы атқаннан бастап Қазақстан Республикасының қол жеткізген табыстарынан хабар берейік.

Тарих ана: Сіздер тәуелсіз қазақ елінің ең жас ұланысыздар. Сондықтан өз жерімізді, өз елімізді әкелерін мен аталарын сияқты қадірлеуге, сүюге, қорғауға тиіс екенімізді естен шығармандар.

1-жүргізуші: Желтоқсан көтерілісінің арқасында 1991 жылы еліміз өз алдына егемендік алып, тұнғыш Тәуелсіз ел дүниеге келді. 1991 жылы желтоқсанның бірінде Республика жұртшылығы тұнғыш рет Нүрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республиканың Презитенті етіп сайлады.

1-жүргізуші: 1992 жылы 4 маусымда Президент «Қазақстан Республикасының мемлекеттік Туы, Елтаңбасы, Әнұраны» туралы Заңға қол қойды.

Ведущий: 16 декабря 1991 года вышел Закон о Государственной Независимости Республики Казахстан. И, как в каждом независимом государстве, в нашей стране были приняты свои государственные символы – Флаг, Герб, Гимн. 
Это произошло в 1992 году 4 июня Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев подписал законы о Государственном флаге, о Государственном гербе и о музыкальной редакции Государственного гимна, текст которого был заменен новым в 2006 году. 

4 июня 1992 года навсегда останется в истории и в памяти народа как день рождения Государственного герба Республики Казахстан.
Флаг, Герб, Гимн – это официальные атрибуты, которые способствуют укреплению государственности.

Каждый гражданин страны обязан знать и уважать государственные символы: и взрослый, и ребенок!

Ермек Айжан:

Рәмізім- елдігімнің белгісі,

Білу керек бала дағы ең кіші.

Рәміздерім-әңұран,ту, елтаңба,

Рәміздерді жатқа білген жөн кісі.

( қара жорға биі)

1-жүргізуші: 1991 жылы қазан айында тұнғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты.

Алайда,1994 жылы 30-маусымда қазақ халқының екінші қыраны –ғарышкер Талғат Мұсабаев ағамыздың аспан көгіне 6 айлық сапарға аттанғанын мақтанышпен айта аламыз.

1-жүргізуші: 1995жылы 30 тамызда Ата Заңымыз қабылданды.

Ата Заңым-Алтын Заңым, ардағым,

1-жүргізуші: Құрметті Тарих ата Ару Қала –Астана туралы білгініз келе ме?

1997-жылы Астана Ақмола қаласына көшірілді.

Курмашева Аймира

Заман жаңа, ел жаңа,

Күлімдейді кең далам.

Өз Астанам-өз Ордам,

Сүйенерім сен ғана!

Асқақтай бер, астанам,

Берекеге бастаған!

Болашақтың есігін

Өз қолымен аш маған.

1-жүргізуші: 1988 жылы мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту

Ведущий: Давайте, ребята, теперь поговорим о флаге и его элементах.
Шакен Онласынович Ниязбеков – автор Государственного флага Республики Казахстан, заслуженный деятель искусств республики, один из основоположников дизайнерского искусства Казахстана. Литвинова Алена:

Көк аспандай көкпеңбек

Қазақстан жалауы.

Көк емес ол тектен-тек

Елдің ашық қабағы.

Лебзак Милана:

Ақ ниеті –алтын күн,

Асқақ арман-қыраны.

Жалауы бұл халқымның,

Мәртебесі, мақтаны

Шота Валиханов – автор Государственного герба Республики Казахстан, заслуженный архитектор Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Известный общественный деятель.
Жандарбек Малибеков – автор Государственного герба Республики Казахстан, заслуженный архитектор Узбекистана.

Курмашева Аймира:

Елтаңбасы елімнің 
Неткен әйбәт, әдемі! 
Тұнығындай көңілдің 
Ортада-аспан әлемі. 


Құт, береке, шаңырақ, 
Орын алған ол төрден. 
Қанатты қос арғымақ. 
Екі жақтан көмкеркен. 


Тәуелсіздік жолында 
Талай-талай тер тамған... 
Билігім өз қолымда, 
Еркіндігім-Елтаңбам.


Рустемова Алина:

Коней мифических полет – 
Крылатая мечта народа,
Чтобы росли из года в год
Могущество страны, свобода.


Сушкова Екатерина

Гордимся символом страны – 
Мы гербом нашим величавым.
На нем небес голубизна
И золотых лучей начало.


Литвинова Алена:

Звезда, как символ высоты,
Страны моей, просторов ясных.
Такой нигде нет красоты
Степей и рек, озер прекрасных.

Литвинова Алена:

И герб венчает шанырак –
Великой дружбою народов. 
Умеем в мире жить мы так,
Что сила крепнет год от года.


Нажимеденов Жумекен Сабырович – автор текста Государственного гимна Республики Казахстан, выдающийся поэт, лауреат премии Союза молодежи Казахстана.
Шамши Калдаяков – автор музыки Государственного гимна Республики Казахстан, выдающийся композитор, народный артист Республики Казахстан, лауреат премии Союза молодежи Казахстана.
Назарбаев Нурсултан Абишевич – автор текста Государственного гимна Республики Казахстан, выдающийся государственный деятель, доктор экономических наук, академик.
Символы нашего государства – есть неоспоримое свидетельство суверенитета и независимости, единства народов и власти. Все граждане государства – и взрослые, и дети – обязаны уважительно относиться к государственным символам, знать и понимать их символику. Уважать Флаг, Герб и Гимн своей страны – значит уважать и почитать свою Родину.

Ермек Айжан

Әнұраным-жанұраным, 
Айтар әнім-сөйлер сөзім. 
Туған жерім-сағынарым - 
Мың қайталап айтам мұны. 


Сушкова Екатерина:

Наш гимн звучит на торжестве,
И наполняет сердце гордость.
Единая мечта у всех –
Страны незыблемой сплоченность

1-жүргізуші: 1993 жылы,12 қарашада төл теңгеміз дүниеге келді. Ал, 2006 жылы қарашада қолданысқа жаңа үлгідегі теңгелер енгізілді,

Курмашева Аймира:

Ұлттық теңгем-қазағымның байлығы,

Ұлылығы ұлтымның-күн мен айы.

Елімнің берекесі-байлығы артып,

Қазақ елін ел танысып

Ұлттық теңгем арқылы.

Жүргізуші: Тарих ана біздің жастарымызға бата беріңіз.

ХХ1 ғасырға ақ тілек

Басшыларымыз алысты көрсін.

Жекешелеріміз табысты болсын!

Қыздарымыз саналы,сұлу,

Ұлдарымыз намысты болсын!

Қалада, мейлі қырда болсын,

Келген, кеткен ырза болсын!

Ведущий: На этом заканчивается наш классный час, посвящённый Дню Независимости Казахстана. Невозможно в пределах одного академического часа охватить панораму прошлого, настоящего и будущего Казахстана. У нас ещё будет возможность неоднократно прикоснуться к живым истокам родной земли.

Сушкова Екатерина:

Согласия, единство, лад –
Духовное родство народов,
У Казахстана нет преград,
Живем под знаменем свободы!


Рустемова Алина:

Мы дети свободной и мирной страны.
Народ наш великий не хочет войны.
И матери наши, и наши отцы
За мир, за свободу, за счастье борцы

Айжан: Мы, молодое поколение – будущее Казахстана. Нам его строить и беречь, укреплять мир и дружбу между народами. Мы должны сохранить мир на древней и прекрасной земле – это важнейшее условие процветания. Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за свой народ, за свою страну, свою землю и историю. И нам сегодня надо помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить будущее. И мы призываем всех своих сверстников, всех молодых людей, посвятить себя служению Родине – Республике Казахстан.

Лебзак Милана:

Мой Казахстан!

Ты славный выбрал путь!

Путь мира и добра!

И мы по этому пути

С тобою навсегда!

Свободен, величав и первоздан,

Звезде подобный средь земель и стран,

Кюй счастья ты наигрываешь звонко,

Родной мой лучезарный Казахстан!

Танец

Песня «Атамекен»

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
«Наше знамя - независимость. Наша цель – мир и благоденствие».

Автор: Аширалиева Пернегуль Каржаубаевна

Дата: 06.04.2015

Номер свидетельства: 197685

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(109) "Разработка внеклассного мероприятия ко Дню Независимости. "
  ["seo_title"] => string(63) "razrabotka-vnieklassnogho-mieropriiatiia-ko-dniu-niezavisimosti"
  ["file_id"] => string(6) "111521"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1407579812"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(97) "16 декабря - День Независимости Республики Казахстан!"
  ["seo_title"] => string(50) "16diekabriadienniezavisimostiriespublikikazakhstan"
  ["file_id"] => string(6) "283637"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1453867333"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(153) "Основные инструменты в графических редакторах. Основные операции. Палитры цветов. "
  ["seo_title"] => string(91) "osnovnyie-instrumienty-v-ghrafichieskikh-riedaktorakh-osnovnyie-opieratsii-palitry-tsvietov"
  ["file_id"] => string(6) "172450"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423823542"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(224) "Внеклассное мероприятие к Дню Независимости Республики Казахстан : Игра- путешествие " Казахстан: вчера, сегодня, завтра" "
  ["seo_title"] => string(132) "vnieklassnoie-mieropriiatiie-k-dniu-niezavisimosti-riespubliki-kazakhstan-ighra-putieshiestviie-kazakhstan-vchiera-sieghodnia-zavtra"
  ["file_id"] => string(6) "208555"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1430840908"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Велика Казахстанская земля "
  ["seo_title"] => string(31) "vielika-kazakhstanskaia-ziemlia"
  ["file_id"] => string(6) "171013"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1423631503"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства