kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?лем на?ты ?ылымдар тілінде.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жаратылыстану-математикалы? ба?ытында?ы  п?ндер апталы?ыны? ашылу сценарийі.

Та?ырыбы:
?лем на?ты ?ылымдар тілінде.
Ма?саты:
• Мектеп к?лемінде ?йымдастырыл?ан апталы?ты? негізгі ма?саты – м?мкіндігінше мектепті? барлы? о?ушыларын белсенді ?атыстыру;
• О?ушыларды? ойлау ?абілеті мен логикалы? ?абілеттерін арттыру;
• Жаратылыстану-математикалы? ба?ытында?ы  п?ндер бойынша білімдерін тере?дету;
• жаратылыстану, математика п?ндерге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру;

Апталы?ты? ашылуына 1-11 сынып о?ушылары ?атысады.
??рал –жабды?тар: ?алымдарды? на?ыл с?здері жазыл?ан плакаттар, зал шарлармен безендірілген.
Барысы:
Ашылу ?уені ойнайды.
1- Ж?ргізуші
-Уа, халайы?, халайы?,
Б?рі?е жар салайы?.
Б?гінгі к?н т?рінде
Дарындылар елінде
Тап?ыштарды? тілінде,
Есеп шешіп, жарысып
Ж?мба? шешіп а?дысып
2- Ж?ргізуші
Шабыт тасып шал?ысып,
Есеппенен ?н салысып.
К??ілді апта жасайы?
Ж?мба? шерді шашайы?
Ат салысып аянбай
Бар ?нерге басайы?
1-ж?ргізуші
Асып ?сте саспайы?
Батыл ?адам бастайы?
Еркі?ді билеп барынша
Жарыста сір?, ?алыспа
Кеш ?ызы?ын ей, достар.
Осылайша шабытпен
К?не енді бастайы?.
2-ж?ргізуші
М?нда ?ызы? табылар
Жа?ылтпаш, ж?мба? б?рі бар.
Айтыс, тартыс та?ы бар
С?з ж?мба? та, сан ж?мба?.
Суретті ж?мба?, шеш ж?мба?.
О-о-ой, бір ?ызы? апта болар,
?здері?мен бес болар.
1-ж?ргізуші.
Барлы?тары?ызды п?ндер апталы?ыны? ашылуымен ??тты?таймыз! Апталы?та б?рі бар – ашы? саба?тар, жарыстар, конкурстар... Тамашалап, белсенді ат салысып, білімді жастар екенімізді к?рсетейік!
2-ж?ргізуші: Б?гінгі к?ні барлы? ?ылымдарды? ішіндегі е? ауыр ж?не е? ?ызы? болып к?рінетін ?ш егіз п?нні? мектебіміздегі алыптарын орта?а ша?ырайы?.
П?Н БОЛЫП КИІНГЕН  О?УШЫЛАР ШЫ?ЫП, ТА?ПА?ТАР О?ИДЫ.
«Информатиктер» тобы!
Армысы?дар, жинал?ан ?ауым!
??т?арып ауыр бейнеттен
Техниканы ?йреткен
Роботтай – адамды
Тіл бітіріп с?йлеткен
Компьютер емей немене
Білмегенді білдірген
?лшеп киім кигізген
Барлы? істі ат?арып
Пайдасын елге тигізген
Компьютер емей немене
Б?рі?із ма?ан ?ара?ыз!
Ойынымызды бастайы?
Алуан т?рлі ойларды
Ортамыз?а тастайы?.
Информатика п?нінен
К?рсетіп біздер батырлы?
Ой тол?алы? ж?йелі
Та?дайымыз?а татырлы?
«Физиктер» тобы
Уа, халайы?, халайы?!
Б?рі?е жар салайы?!
Б?гінгі к?н т?рінде,
Физика елінде,
Физика тілінде,
Есеп шешіп жарысып,
Ж?мба? шешіп а?дысып…
Шабыттасып шал?ысып,
Есеппен ?н салысып.
К??ілді апта жасайы?,
Ж?мба? шерді шашайы?.
Ат салысып аянбай,
Бар ?нерге басайы?.
«Математиктер» тобы
?ылымдарды? патшасы атан?ан,
Евклид, Фалес, Пифагордан бата ал?ан,
Т?збейтін ?тірікке жал?анды??а!
Жасы?тан емессі? сен ?аталдансы?
А?ыл – ойды т?ртіпке келтіретін
На?ыз п?н математика атан?ансы?
Жас достар,
М?ны жа?сы ??айы?
Математика ?ылымы
??рметтеуге лайы?
Д?ниедегі ??былысты? м?ніне
Таби?атты?, ?оз?алсты? б?рінде
М?мкін емес есептерсіз т?сіну
Есебі?із д?ние кілті ?лі де.
2-Ж?ргізуші: ??рметті к?рермендер, химия, биология, география п?ндерін с?йіп о?итын о?ушылар?а ??рмет к?рсетейік!

«Химиктер» тобы

Химия - ырыс б?ла?ы
Шал?ы?ан байлы? мол д?улет
Аялап к?тіп т?р алда
Болаша?ымыз - н?р с?улет
Аялдама, ал?а ?мтыл
??діретті бізді? ой
Сенде байлы?, сенде ырыс
Сенімен ?мір с?нді ?ой

 

?сімдік – тіршілік,

Химия – анасы

С?йлейді бір жаз?ан

Ал осы химия к?шіндей

?алымдар атасы жыр жаз?ан

Жер деген бір б?тін д?ние,

Матас?ан, т?тас?ан элемент

Осынша бірлікті са?та?ан

Химия – керемет!

 

«Географтар» тобы

Таби?атты? бар байлы?ы даламда

Жер – Ананы? жатты?ы жо? адам?а

Тама? та, киім де, денсаулы? та

Б?рі, б?рі таби?атты? ?олы?да

К?ті?дер, бапта?дар, к?бейті?дер к?ркейті?дер

?немде жетеді адам затына

Барлы?ы мына мені? ?олымда

Ол мына менмін – география п?німін.

 

1-Ж?ргізуші: ??рметті к?рермендер, апталы?ты? ашылуына орай назарлары?ыз?а «Математикалы? ертегі» ?сынамыз. ?арсы алы?ыздар!
Ертеде ?жесі мен 2 немересі т?рыпты. Бір к?ні немерелері мектептен шаршап келіп, математика саба?ын жек к?ріп, екеуі де ашуланыпт. Сонда:
- Сен осы математика саба?ын жа?сы к?ресі? бе?
- Жо?, осы математика саба?ы, сандар, есептер соны? б?рі ма?ан жыныма тиеді.
-Сен ше?
- Мен де сол саба?ты жек к?ремін. Осы математика саба?ы, сандар, есептер, фигуралар болмаса ?ой. Мен осы саба? ?шін бас?а саба?тарды о?ып ?лгермеймін ж?не есептерден басым ?атады,- деп екеуі де, ?стелді? ?стінде ?йы?тап ?алады.
Б?ны? б?рін естіп ?ал?ан сандар, барлы?ы жиналып, а?ылдасып, бас?а амал жо? екенін біліп, балалардан ?ашып кетеді.
Кейінірек оларды? б?лмесіне кірген ?жесі шошып кетеді.
- Ойбай- а- а- й! ??дай са?тасын! Мынау сандар ?айда ?ашып кеткен? Б?гін нешінші к?н, са?ат неше бол?анын білмейміз ?ой.
- Балаларым, айналайындар, т?ры?дар!
- А? Не болды? Біз еште?е білмейміз,- деп немерелері та? ?алды.
- Сендер, математикасаба?ын жа?сы к?рмегендіктен сандарды? б?рі ?ашып кетті., енте? ертемен т?рып сандарды іздеуге шы?айы?. Енді б?дан бас?а амаламыз жо?,- деп ?жесі ?ай?ырады.
Сол кезде есікті біреу ?а?ып, ?жесі т?рып ?араса бір ?ария адам келіп т?р екен.
- С?леметсіз бе? – деп ?ария амандасады.
- Сізде математиканы жек к?ретін бала бар ма, мен соларды іздеп келе жатыр едім?
- Бізде м?ндай бала жо?. Бізде б?рі жа?сы.,- деп ?жесі немерелерін ?ор?аштайды.
- Са?ат неше болды?- деп с?райды.
- Са?ат, ээммм-ээээ- деп ?жесі айта алмайды.
- А-а-аай! ?ап, б?лем! Сендерде екен ?ой сандарды? б?ріні? ?ашып кеткен. Осы математика ?леміні? за?ы бойынша мына апталы?ты ?ызы?ты, белсенді ?атыссандар ?ана сандар ?айтып келеді!!
2-ж?ргізуші: ??рметті на?ты ?ылымдарды с?юші ?ауым. Сіздерге со?ында айтарымыз бар:
Есептеуге ж?йрiк болса? жасы?нан,
Математика?а орын берсе? басы?нан,
Барлы? ?ылым са?ан ?йiр болады,
Досы? солар – табылатын ?асы?нан.
1-ж?ргізуші:
Мы?ты болса? – алда?ыны басып оз,
Мы?ты болса? – артта?ыны жеткізбе.
Мы?ты болса? – тай?анама к?к м?зда,
Мы?ты болса? – б?геттерді б?зып ?т.
Мы?ты болса? – заманы?ды к?ктеп ?т - дей отырып, мы?тылар?а арнал?ан математика, физика, информатика п?н апталы?ында о?ушылар?а ?лкен же?істерді, м??алімдерге табыс тілейміз!
2-ж?ргізуші: Осымен «?лем на?ты ?ылымдар тілінде» атты салтанатты ашылумызды ая?тау?а р?хсат еті?іздер.

1-ж?ргізуші: Барша?ызды апталы?ты? жанды, жансыз таби?и ??былыстарыны? жер, к?к, тау, те?ізді? ?ажайып сырларын бірге ашу?а ша?ырамыз!

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?лем на?ты ?ылымдар тілінде. »Жаратылыстану-математикалық бағытындағы пәндер апталығының ашылу сценарийі.

Тақырыбы:
Әлем нақты ғылымдар тілінде.
Мақсаты:
• Мектеп көлемінде ұйымдастырылған апталықтың негізгі мақсаты – мүмкіндігінше мектептің барлық оқушыларын белсенді қатыстыру;
• Оқушылардың ойлау қабілеті мен логикалық қабілеттерін арттыру;
• Жаратылыстану-математикалық бағытындағы пәндер бойынша білімдерін тереңдету;
• жаратылыстану, математика пәндерге деген қызығушылығын арттыру;

Апталықтың ашылуына 1-11 сынып оқушылары қатысады.
Құрал –жабдықтар: ғалымдардың нақыл сөздері жазылған плакаттар, зал шарлармен безендірілген.
Барысы:
Ашылу әуені ойнайды.
1- Жүргізуші
-Уа, халайық, халайық,
Бәріңе жар салайық.
Бүгінгі күн төрінде
Дарындылар елінде
Тапқыштардың тілінде,
Есеп шешіп, жарысып
Жұмбақ шешіп аңдысып
2- Жүргізуші
Шабыт тасып шалқысып,
Есеппенен ән салысып.
Көңілді апта жасайық
Жұмбақ шерді шашайық
Ат салысып аянбай
Бар өнерге басайық
1-жүргізуші
Асып әсте саспайық
Батыл қадам бастайық
Еркіңді билеп барынша
Жарыста сірә, қалыспа
Кеш қызығын ей, достар.
Осылайша шабытпен
Кәне енді бастайық.
2-жүргізуші
Мұнда қызық табылар
Жаңылтпаш, жұмбақ бәрі бар.
Айтыс, тартыс тағы бар
Сөз жұмбақ та, сан жұмбақ.
Суретті жұмбақ, шеш жұмбақ.
О-о-ой, бір қызық апта болар,
Өздеріңмен бес болар.
1-жүргізуші.
Барлықтарыңызды пәндер апталығының ашылуымен құттықтаймыз! Апталықта бәрі бар – ашық сабақтар, жарыстар, конкурстар... Тамашалап, белсенді ат салысып, білімді жастар екенімізді көрсетейік!
2-жүргізуші: Бүгінгі күні барлық ғылымдардың ішіндегі ең ауыр және ең қызық болып көрінетін үш егіз пәннің мектебіміздегі алыптарын ортаға шақырайық.
ПӘН БОЛЫП КИІНГЕН ОҚУШЫЛАР ШЫҒЫП, ТАҚПАҚТАР ОҚИДЫ.
«Информатиктер» тобы!
Армысыңдар, жиналған қауым!
Құтқарып ауыр бейнеттен
Техниканы үйреткен
Роботтай – адамды
Тіл бітіріп сөйлеткен
Компьютер емей немене
Білмегенді білдірген
Өлшеп киім кигізген
Барлық істі атқарып
Пайдасын елге тигізген
Компьютер емей немене
Бәріңіз маған қараңыз!
Ойынымызды бастайық
Алуан түрлі ойларды
Ортамызға тастайық.
Информатика пәнінен
Көрсетіп біздер батырлық
Ой толғалық жүйелі
Таңдайымызға татырлық
«Физиктер» тобы
Уа, халайық, халайық!
Бәріңе жар салайық!
Бүгінгі күн төрінде,
Физика елінде,
Физика тілінде,
Есеп шешіп жарысып,
Жұмбақ шешіп аңдысып…
Шабыттасып шалқысып,
Есеппен ән салысып.
Көңілді апта жасайық,
Жұмбақ шерді шашайық.
Ат салысып аянбай,
Бар өнерге басайық.
«Математиктер» тобы
Ғылымдардың патшасы атанған,
Евклид, Фалес, Пифагордан бата алған,
Төзбейтін өтірікке жалғандыққа!
Жасықтан емессің сен қаталдансың
Ақыл – ойды тәртіпке келтіретін
Нағыз пән математика атанғансың
Жас достар,
Мұны жақсы ұғайық
Математика ғылымы
Құрметтеуге лайық
Дүниедегі құбылыстың мәніне
Табиғаттың, қозғалстың бәрінде
Мүмкін емес есептерсіз түсіну
Есебіңіз дүние кілті әлі де.
2-Жүргізуші: Құрметті көрермендер, химия, биология, география пәндерін сүйіп оқитын оқушыларға құрмет көрсетейік!

«Химиктер» тобы

Химия - ырыс бұлағы
Шалқыған байлық мол дәулет
Аялап күтіп тұр алда
Болашағымыз - нұр сәулет
Аялдама, алға ұмтыл
Құдіретті біздің ой
Сенде байлық, сенде ырыс
Сенімен өмір сәнді ғой


Өсімдік – тіршілік,

Химия – анасы

Сөйлейді бір жазған

Ал осы химия күшіндей

Ғалымдар атасы жыр жазған

Жер деген бір бүтін дүние,

Матасқан, тұтасқан элемент

Осынша бірлікті сақтаған

Химия – керемет!


«Географтар» тобы

Табиғаттың бар байлығы даламда

Жер – Ананың жаттығы жоқ адамға

Тамақ та, киім де, денсаулық та

Бәрі, бәрі табиғаттың қолыңда

Күтіңдер, баптаңдар, көбейтіңдер көркейтіңдер

Үнемде жетеді адам затына

Барлығы мына менің қолымда

Ол мына менмін – география пәнімін.


1-Жүргізуші: Құрметті көрермендер, апталықтың ашылуына орай назарларыңызға «Математикалық ертегі» ұсынамыз. Қарсы алыңыздар!
Ертеде әжесі мен 2 немересі тұрыпты. Бір күні немерелері мектептен шаршап келіп, математика сабағын жек көріп, екеуі де ашуланыпт. Сонда:
- Сен осы математика сабағын жақсы көресің бе?
- Жоқ, осы математика сабағы, сандар, есептер соның бәрі маған жыныма тиеді.
-Сен ше?
- Мен де сол сабақты жек көремін. Осы математика сабағы, сандар, есептер, фигуралар болмаса ғой. Мен осы сабақ үшін басқа сабақтарды оқып үлгермеймін және есептерден басым қатады,- деп екеуі де, үстелдің үстінде ұйықтап қалады.
Бұның бәрін естіп қалған сандар, барлығы жиналып, ақылдасып, басқа амал жоқ екенін біліп, балалардан қашып кетеді.
Кейінірек олардың бөлмесіне кірген әжесі шошып кетеді.
- Ойбай- а- а- й! Құдай сақтасын! Мынау сандар қайда қашып кеткен? Бүгін нешінші күн, сағат неше болғанын білмейміз ғой.
- Балаларым, айналайындар, тұрыңдар!
- А? Не болды? Біз ештеңе білмейміз,- деп немерелері таң қалды.
- Сендер, математикасабағын жақсы көрмегендіктен сандардың бәрі қашып кетті., ентең ертемен тұрып сандарды іздеуге шығайық. Енді бұдан басқа амаламыз жоқ,- деп әжесі қайғырады.
Сол кезде есікті біреу қағып, әжесі тұрып қараса бір қария адам келіп тұр екен.
- Сәлеметсіз бе? – деп қария амандасады.
- Сізде математиканы жек көретін бала бар ма, мен соларды іздеп келе жатыр едім?
- Бізде мұндай бала жоқ. Бізде бәрі жақсы.,- деп әжесі немерелерін қорғаштайды.
- Сағат неше болды?- деп сұрайды.
- Сағат, ээммм-ээээ- деп әжесі айта алмайды.
- А-а-аай! Қап, бәлем! Сендерде екен ғой сандардың бәрінің қашып кеткен. Осы математика әлемінің заңы бойынша мына апталықты қызықты, белсенді қатыссандар ғана сандар қайтып келеді!!
2-жүргізуші: Құрметті нақты ғылымдарды сүюші қауым. Сіздерге соңында айтарымыз бар:
Есептеуге жүйрiк болсаң жасыңнан,
Математикаға орын берсең басыңнан,
Барлық ғылым саған үйiр болады,
Досың солар – табылатын қасыңнан.
1-жүргізуші:
Мықты болсаң – алдағыны басып оз,
Мықты болсаң – арттағыны жеткізбе.
Мықты болсаң – тайғанама көк мұзда,
Мықты болсаң – бөгеттерді бұзып өт.
Мықты болсаң – заманыңды көктеп өт - дей отырып, мықтыларға арналған математика, физика, информатика пән апталығында оқушыларға үлкен жеңістерді, мұғалімдерге табыс тілейміз!
2-жүргізуші: Осымен «Әлем нақты ғылымдар тілінде» атты салтанатты ашылумызды аяқтауға рұхсат етіңіздер.

1-жүргізуші: Баршаңызды апталықтың жанды, жансыз табиғи құбылыстарының жер, көк, тау, теңіздің ғажайып сырларын бірге ашуға шақырамыз!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?лем на?ты ?ылымдар тілінде.

Автор: Оспанова Сауле Кусмановна

Дата: 01.12.2014

Номер свидетельства: 137997

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(66) "Халы? ертегілеріндегі ?ас?ыр бейнесі"
  ["seo_title"] => string(47) "khalyk-iertieghilierindieghi-k-ask-yr-bieiniesi"
  ["file_id"] => string(6) "330263"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1464175835"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства