kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Алтын к?з аруы - 2015 жыл

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:     «Алтын  к?з  аруы – 2015»

Ма?саты:

 • Жас  б?лдіршінге  ?орша?ан  ортада?ы  т?рлі  ??былыстарды ж?не к?з  кереметтілігін  на?ты  ай?ындап  ашу?а, таби?атты  с?йюге,са?тау?а  ?йрету.
 • Инабатты, иманды, іскер,  м?дениетті жеке  т?л?аны  ?алыптастыру.
 • ??ыптылы??а, шымыр да  шапша?  ой  ж?йректілігіне,  тал?ампазды??а, таза,  ?демі  болу?а  т?рбиелеу.

К?рнекіліктер:  Сахнада  к?з  к?ріністері, к?здік  дастархан  м?зірі, на?ыл  с?здер,  шарлар, слайд-шоу.

Барысы:

1-ж?ргізуші: Армысыздар, ?ла?атты ?стаздар!

2- ж?ргізуші: Бармысыздар, жадыра?ан жас достар!

1-ж?ргізуші : Берекелі, мерекелі алтын к?з ??тты болсын!

2- ж?ргізуші : Уа, халайы?, халайы?!

1-ж?ргізуші : М?нда назар салайы?!

2- ж?ргізуші : Мерекесі халы?ты?

1-ж?ргізуші : Алтын к?зге арнал?ан,

2- ж?ргізуші: «Алтын  к?з  аруы» бай?ауын бастайы?!

1- ж?ргізуші:  Б?гінгі бай?ауымызды ?нерлі ш?кірттерімізді? сыйынан бастайы?!

2- ж?ргізуші: Сахнада 2 «__» сынып о?ушысы __________________________

1- ж?ргізуші:  Мы?  б?рал?ан   арулар  а?дап  басып,

                          Келеді  міне  орта?а  тол?ып  тасып.

                          Арулары  сыйла?ан, хал?ым  мені?,

                          К??ілді  ?ошеметпен  ?арсы алайы?!

                              (Арулар орта?а шы?ады)

2- ж?ргізуші: Бірінші ару  - білімді, ме?герген  бар  ілімді.

______________________________________________2 «__» сынып о?ушысы.

1- ж?ргізуші: Екінші  ару  - елжіреп, баурап  алар  мейірмен

2 «__» сынып о?ушысы ______________________________________________

2- ж?ргізуші: ?шінші  ару - ?нерлі, т?геді  бар  ?нерін

2 «__» сынып о?ушысы ______________________________________________

1- ж?ргізуші: Т?ртінші  ару - ?нші  ?ыз, бойында  бар  ?нері.

2 «__» сынып о?ушысы ______________________________________________

2- ж?ргізуші: Бесінші  ару – биші  ?ыз, тал  шыбы?тай  б?рал?ан.

2 «__» сынып о?ушысы ______________________________________________

1- ж?ргізуші: Алтыншы  ару – ал?ырлы, таудай  биік  талабы.

2 «__» сынып о?ушысы ______________________________________________

2- ж?ргізуші: Жетінші  ару  - ибалы, хал?ы  с?йер  илана

2 «__» сынып о?ушысы ______________________________________________

1- ж?ргізуші: Сегізінші  ару – сезімтал, селт  еткізер к?рерменді.

2 «__» сынып о?ушысы ______________________________________________

2- ж?ргізуші: То?ызыншы ару  - сымбатты, ?ырлана ?араса? – ажарлы.

2 «__» сынып о?ушысы ______________________________________________

1- ж?ргізуші: Оныншы ару – наз ару, н?зіктігі ?имылынан а? к?рінеді.

2 «__» сынып о?ушысы ______________________________________________

2- ж?ргізуші: ?андай  жа?сы   аруларымызды?  к??іл  к?йі. Ендеше  уа?ытты к?п  созбайы?. Аруларымыз,  мына  мені?  ?олымда?ы  жасырын  сандарды  алып,  ?здері?ізді?  реттік  сандары?ыз  бойынша    орналасы?дар.

1-ж?ргізуші: Б?рекелді,  осы  сайысымызды  саралап, даралап, ?діл ба?а  беретін   ?діл  ?азыларды  сайлап,  сайысымызды?  жоспарымен  таныстырып  ?тсек. ?діл  ба?а  берушілер:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

2- ж?ргізуші: Бай?ауымыз келесі б?лімдер бойынша ?теді:

1.Таныстыру. (?рбір ?атысушы белгілі  бір  бейне ар?ылы ?зін-?зі таныстырады)

2.?з ?нері – (ару ?ыздарымыз ?н, би немесе т.б. ?з  бойында?ы  ерекше  ?абілеттерін тамашалатады)

3.С?ра? – жауап (?дептілік, салт  д?ст?р  бойынша)

4.?ол  ?нері – (?р  ару   ?зіні?  ерекше  ?айталанбас  дара  т?л?а  екендігін  ?ол ?нерін к?рсету ар?ылы д?лелдейді)

1-ж?ргізуші:Кімге болсын с?йкімді бір ?ара?ан,

                      К??ілімді  баурап  алып  барасы?. 

                      Г?лге  орайсы?, к?лімдейсі?,  баурайсы?,

                      Елге  жаннат   ерке   талас  арусы?!

1-б?лімде ару ?ыздарымыз ?з-?здерін таныстырады. Аруларымыз?а с?з берейік.

№1 АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

№2 АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

№3 АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

№4 АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

№5 АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

№6 АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

№7 АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

№8 АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

№9АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

№10 АРУ 2 «__» сынып о?ушысы ___________________________________________

2-ж?ргізуші: К?рермендер атынан музыкалы? сый: 2 «__» сынып о?ушысы _________________________________________________________________________.

1-ж?ргізуші: Асыл тастан, ?нер жастан,

                       Сол шынды?ты к?нделікті,

                       К?ріп ж?рміз ?мірден.

                       ?нерімен танысайы?,

                      Тілекші боп к??ілден.

2-б?ліміміз ?нер сайысына  кезек  берсек. 

(?р аруды?  аты  аталып  ша?ырылады)

1-ж?ргізуші:  «Білгенге-маржан»

                     Білім а??ан селдей-ді,

                      Біра? о?ай келмейді.

                     Ала білсе? білім к?п,

                     А?ыл-ой?а кел дейді.

                     Білім ой мен арымыз,

                     Рухани ол н?ріміз.

                     Сайыскерлер сіздерге,

                     ?ол со?амыз б?ріміз! 

- Б?л б?лімде сайыскерлер с?ра?тар?а жауап береді.

(?р аруды?  аты  аталып  ша?ырылады)

Тез жауап беретін с?ра?тар. Жауап тек бірінші ?ол к?терген сайыскерден ?абылданады. ?рбір д?рыс ?пай?а 1?пайдан беріледі.

1. ?азір жылды? ?ай мезгілі?
2. К?з айларын ата?
3. К?з айларында ?андай мерекелер бар?

4. Б?гінгі к?нді, апта атын, ай атын, жылды ата.

5. 15 ?азан к?ні — ?андай мерекеге байланысты демалды??

6. Бізді? мектеп-лицейімізді? директорыны? аты-ж?ні кім?

- Енді мен жеміс-жидектерді? т?стерін, пішіндерін, д?мдерін сипаттаймын. Ал сендер ?андай жеміс-жидек екенін табу керексі?дер.

7. Домала?. Т?сі ?ызыл. Д?мі т?тті. (Алма)
8. Пішіні сопа?ша. Т?сі жасыл. (?ияр)
9. ?ызыл. ?ыш?ыл. (Шие)
10. Сопа?ша. Сары. (С?біз)

2-ж?ргізуші:О заманда аш?ан ?аза? ?нер сырын,

                      ?нер жастан жалы?дар.

                      Ша?ыр?ан сайыстар?а бірі-бірін,

                      ?нерпаздар-дарындар,

                      К?рейік тамашалап к?рермендер,

                    К?рсетсін сайыскерлер ?здері дайында?ан ?ол?нерін,-дей келе 4-б?ліміміз ?ол?нер сайысында ?ыздарымызды? ?ол ?нерлерін тамашалайы?.

                         (?р аруды?  аты  аталып  ша?ырылады)

1-ж?ргізуші: Ендігі кезекте «Алтын к?з аруы – 2013» ж?лдегерін аны?тайтын  да  кез  жетті. ?діл ?азылар ал?асы дайын бол?анша, сахна т?ріне  2 «__» сынып о?ушысы __________________________________________________ _____________ша?ырамыз.

                               (Аруларымызды  марапаттау  кезе?і  )

2-ж?ргізуші: Білім-те?із, мектепті кеме дейміз,

                       Білім мен т?рбие егіз неге дейміз,

                       ?дебі мен т?лімі ?ндесетін,

                      Жастарды болаша??а жетелейміз.

                      Же?істер мен же?ілістен т?ратын,

                      ?мір к?рес,жеткізе ме м?ратын.

                      Же?бедім деп, же?ілдім деп ренжімеген,

                      ?атысу да бір же?іс,жан болса? сен ??атын.

                      ?ош демейміз, ?лі талай сайыстар бар,

                      ?нерлері? ?рлей берсін, ?айыспа?дар,   - дей отырып, б?гінгі "К?з аруы - 2013" бай?ауын ая?таймыз. Же?істі к?ндерде кездескенше, достар

Просмотр содержимого документа
«Алтын к?з аруы - 2015 жыл»

Астана қаласы

«№26 балабақша-бастауыш мектеп» кешені
«Күз сыйы-2013»
Өткізген: Аукенова А.Т.

2015-2016 оқу жылы

Тақырыбы: «Алтын күз аруы – 2015»

Мақсаты:

 • Жас бүлдіршінге қоршаған ортадағы түрлі құбылыстарды және күз кереметтілігін нақты айқындап ашуға, табиғатты сүйюге,сақтауға үйрету.

 • Инабатты, иманды, іскер, мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру.

 • Ұқыптылыққа, шымыр да шапшаң ой жүйректілігіне, талғампаздыққа, таза, әдемі болуға тәрбиелеу.

Көрнекіліктер: Сахнада күз көріністері, күздік дастархан мәзірі, нақыл сөздер, шарлар, слайд-шоу.

Барысы:


1-жүргізуші: Армысыздар, ұлағатты ұстаздар!

2- жүргізуші: Бармысыздар, жадыраған жас достар!

1-жүргізуші : Берекелі, мерекелі алтын күз құтты болсын!

2- жүргізуші : Уа, халайық, халайық!

1-жүргізуші : Мұнда назар салайық!

2- жүргізуші : Мерекесі халықтың

1-жүргізуші : Алтын күзге арналған,

2- жүргізуші: «Алтын күз аруы» байқауын бастайық!


1- жүргізуші: Бүгінгі байқауымызды өнерлі шәкірттеріміздің сыйынан бастайық!

2- жүргізуші: Сахнада 2 «__» сынып оқушысы __________________________

1- жүргізуші: Мың бұралған арулар аңдап басып,

Келеді міне ортаға толқып тасып.

Арулары сыйлаған, халқым менің ,

Көңілді қошеметпен қарсы алайық!

(Арулар ортаға шығады)

2- жүргізуші: Бірінші ару - білімді, меңгерген бар ілімді.

______________________________________________2 «__» сынып оқушысы.

1- жүргізуші: Екінші ару - елжіреп, баурап алар мейірмен

2 «__» сынып оқушысы ______________________________________________

2- жүргізуші: Үшінші ару - өнерлі, төгеді бар өнерін

2 «__» сынып оқушысы ______________________________________________

1- жүргізуші: Төртінші ару - әнші қыз, бойында бар өнері.

2 «__» сынып оқушысы ______________________________________________

2- жүргізуші: Бесінші ару – биші қыз, тал шыбықтай бұралған.

2 «__» сынып оқушысы ______________________________________________

1- жүргізуші: Алтыншы ару – алғырлы, таудай биік талабы.

2 «__» сынып оқушысы ______________________________________________

2- жүргізуші: Жетінші ару - ибалы, халқы сүйер илана

2 «__» сынып оқушысы ______________________________________________

1- жүргізуші: Сегізінші ару – сезімтал, селт еткізер көрерменді.

2 «__» сынып оқушысы ______________________________________________

2- жүргізуші: Тоғызыншы ару - сымбатты, қырлана қарасаң – ажарлы.

2 «__» сынып оқушысы ______________________________________________

1- жүргізуші: Оныншы ару – наз ару, нәзіктігі қимылынан ақ көрінеді.

2 «__» сынып оқушысы ______________________________________________


2- жүргізуші: Қандай жақсы аруларымыздың көңіл күйі. Ендеше уақытты көп созбайық. Аруларымыз, мына менің қолымдағы жасырын сандарды алып, өздеріңіздің реттік сандарыңыз бойынша орналасыңдар.

1-жүргізуші: Бәрекелді, осы сайысымызды саралап, даралап, әділ баға беретін әділ қазыларды сайлап, сайысымыздың жоспарымен таныстырып өтсек. Әділ баға берушілер:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

2- жүргізуші: Байқауымыз келесі бөлімдер бойынша өтеді:

1.Таныстыру. (әрбір қатысушы белгілі бір бейне арқылы өзін-өзі таныстырады)

2.Өз өнері – (ару қыздарымыз ән, би немесе т.б. өз бойындағы ерекше қабілеттерін тамашалатады)

3.Сұрақ – жауап (әдептілік, салт дәстүр бойынша)

4.Қол өнері – (әр ару өзінің ерекше қайталанбас дара тұлға екендігін қол өнерін көрсету арқылы дәлелдейді)

1-жүргізуші:Кімге болсын сүйкімді бір қараған,

Көңілімді баурап алып барасың.

Гүлге орайсың, күлімдейсің, баурайсың,

Елге жаннат ерке талас арусың!

1-бөлімде ару қыздарымыз өз-өздерін таныстырады. Аруларымызға сөз берейік.

№1 АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

№2 АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

№3 АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

№4 АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

№5 АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

№6 АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

№7 АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

№8 АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

№9АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

№10 АРУ 2 «__» сынып оқушысы ___________________________________________

2-жүргізуші: Көрермендер атынан музыкалық сый: 2 «__» сынып оқушысы _________________________________________________________________________.


1-жүргізуші: Асыл тастан, өнер жастан,

Сол шындықты күнделікті,

Көріп жүрміз өмірден.

Өнерімен танысайық,

Тілекші боп көңілден.

2-бөліміміз Өнер сайысына кезек берсек.

(әр арудың аты аталып шақырылады)

1-жүргізуші: «Білгенге-маржан»

Білім аққан селдей-ді,

Бірақ оңай келмейді.

Ала білсең білім көп,

Ақыл-ойға кел дейді.

Білім ой мен арымыз,

Рухани ол нәріміз.

Сайыскерлер сіздерге,

Қол соғамыз бәріміз!

- Бұл бөлімде сайыскерлер сұрақтарға жауап береді.

(әр арудың аты аталып шақырылады)

Тез жауап беретін сұрақтар. Жауап тек бірінші қол көтерген сайыскерден қабылданады. Әрбір дұрыс ұпайға 1ұпайдан беріледі.

1. Қазір жылдың қай мезгілі?
2. Күз айларын ата?
3. Күз айларында қандай мерекелер бар?

4. Бүгінгі күнді, апта атын, ай атын, жылды ата.

5. 15 қазан күні — қандай мерекеге байланысты демалдық?

6. Біздің мектеп-лицейіміздің директорының аты-жөні кім?

- Енді мен жеміс-жидектердің түстерін, пішіндерін, дәмдерін сипаттаймын. Ал сендер қандай жеміс-жидек екенін табу керексіңдер.

7. Домалақ. Түсі қызыл. Дәмі тәтті. (Алма)
8. Пішіні сопақша. Түсі жасыл. (Қияр)
9. Қызыл. Қышқыл. (Шие)
10. Сопақша. Сары. (Сәбіз)

2-жүргізуші:О заманда ашқан қазақ өнер сырын,

Өнер жастан жалыңдар.

Шақырған сайыстарға бірі-бірін,

Өнерпаздар-дарындар,

Көрейік тамашалап көрермендер,

Көрсетсін сайыскерлер өздері дайындаған қолөнерін,-дей келе 4-бөліміміз Қолөнер сайысында қыздарымыздың қол өнерлерін тамашалайық.

(әр арудың аты аталып шақырылады)

1-жүргізуші: Ендігі кезекте «Алтын күз аруы – 2013» жүлдегерін анықтайтын да кез жетті. Әділ қазылар алқасы дайын болғанша, сахна төріне 2 «__» сынып оқушысы __________________________________________________ _____________шақырамыз.

(Аруларымызды марапаттау кезеңі )

2-жүргізуші: Білім-теңіз, мектепті кеме дейміз,

Білім мен тәрбие егіз неге дейміз,

Әдебі мен тәлімі үндесетін,

Жастарды болашаққа жетелейміз.

Жеңістер мен жеңілістен тұратын,

Өмір күрес,жеткізе ме мұратын.

Жеңбедім деп, жеңілдім деп ренжімеген,

Қатысу да бір жеңіс,жан болсаң сен ұғатын.

Қош демейміз, әлі талай сайыстар бар,

Өнерлерің өрлей берсін, қайыспаңдар, - дей отырып, бүгінгі "Күз аруы - 2013" байқауын аяқтаймыз. Жеңісті күндерде кездескенше, достар

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Алтын к?з аруы - 2015 жыл

Автор: Аукенова Асель Турсыновна

Дата: 26.11.2015

Номер свидетельства: 258563

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(34) "Алтын күз мерекесі"
  ["seo_title"] => string(21) "altyn_kuz_mieriekiesi"
  ["file_id"] => string(6) "379511"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1484474649"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(111) "Т?уелсіздік –туым, ?астерлім-тілім мен дінім, ?аруым-білімім"
  ["seo_title"] => string(52) "tuielsizdiktuymkastierlimtilimmiendinimkaruymbilimim"
  ["file_id"] => string(6) "270369"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1451096046"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) "С?з сырына саяхат «Алтын ?а?па» ойыны "
  ["seo_title"] => string(39) "soz-syryna-saiakhat-altyn-k-ak-pa-oiyny"
  ["file_id"] => string(6) "152749"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1420901147"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) "Алтын кірпік, ай ?аба?ты Арулар "
  ["seo_title"] => string(32) "altyn-kirpik-ai-k-abak-ty-arular"
  ["file_id"] => string(6) "169574"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1423419957"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(36) "«Алтын киімді адам»"
  ["seo_title"] => string(15) "altynkiimdiadam"
  ["file_id"] => string(6) "255531"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1447947170"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства