kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?БТ-?а психологиялы? дайынды?

Нажмите, чтобы узнать подробности

"?БТ-?а психологиялы? дайынды?"


Е? алдымен психолог ?зін таныстырып, тренингті? ережесімен таныстырып кетеді. Олар:
1. Ашы? ?арым-?атынас;
2. К?тері?кі к??іл-к?й;
3. Бір-бірін ты?дау;
4. К?терілген ?ол белгісі;
5. ?азір ж?не осында.
«Танысу» жатты?уы.
Ма?саты: Топта?ы адамдармен танысу ж?не ?андай к?з?араспен ?арайтынын, топ?а ?зін ?алай ?стайтынын ба?ылау.
Жатты?у барысы: Адамдарды ше?берге т?р?ызып, бірін-бірі ?олдарын ?стап т?рып ?зіні? атын айтады да, оны кім ?ойды, оны? шы?у тарихын, ?зіні? атыны? ?андай ма?ына беретінін айту. Атыны? бас ?рпіне байланысты ?андай жа?сы ?асиеттерді жат?ызу?а болады, соны айтады. Енді ала?ан сипа?ан кезде ?андай сезімде болды?ыздар. Ала?ан сипауды? да ?зіндік психологиялы? ерекшеліктері бар екен.
Сергіту жатты?уы: «Мейірімді балалар»
– Балалар, біз сендермен топ ?йымдастырып отырмыз. ?зімізді бір б?тін топ ретінде сезіну ?шін «Мейірімді балалар» жатты?уын ?сынамын. Ше?бер жасап бір-бірі?е иы? тіресіп, ?олдары?нан ?ста?дар. Балалар дем алады. Бір ?адам ал?а аттап, дем аламыз, бір ?адам арт?а аттап, дем шы?арамыз. Балаларды? ж?регі со?ады. Екі ?адам ал?а, екі ?адам арт?а адымда. Рахмет.
«Сыр санды?» жатты?уы. Ойлану?а арнал?ан «Сыр санды?» ойыныны? шартын таныстырамын. Мен с?ра?тарды о?имын. Сендер ?р с?ра??а 2-3 о?ушы жауап беруі керек. Барлы?ы 10 с?ра?.
Ойынны? шарты: Біз бір-бірімізді жа?ын тану ?шін барлы?ы?а «сыр санды?ты» ?сынамын. Топты? ?р ?атысушысы «сыр санды?та?ы» ая?талма?ан с?йлемді ?з с?зімен ая?тайды.
1. Е? ?лкен ?ор?ыныш – б?л.
2. Мен мынадай адамдар?а сенбеймін.
3. Мен ренжимін, егер.
4. Мен ?мытпаймын, егер.
5. Ма?ан к??ілсіз, егер.
6. Егер ма?ан дауыс к?терсе, мен.
7. Мен ?арсылас?анда.
8. Егер мен сенімсіз болсам, онда.
9. Егер ма?ан біреу ?нап ?алса
10. Егер, мен шаршасам.
– С?йлемді ая?та?анда, ?андай сезімде болды?дар? ?рине, ?р?айсымыз ?ор?ыныш, сенімсіздік, с?тсіздік сезімдерінен ?ттік. Ренжіген, нашар к??іл-к?й немесе к??ілсіздік бол?ан шы?ар. Б?л с?тте ?олдау мен с?йенішті ?ажет етеміз.
Тренинг та?ырыбы: «Жеміс-жидек»
Тренинг ма?саты: ?жым?а, топ?а келген б?тен адам?а бейімделуіне к?мектеседі.
Жеміс-жидектер аттарын айтып шы?ады. Алдында айтылып кеткен жеміс-жидек ?айталанбауы керек. Барлы?ы ?зіне жеміс-жидек та?дап бол?аннан кейін, ?атысушыларды? ішінен ?з еркімен бір адам орта?а шы?ады да, осы топты? ішіндегі айтыл?ан жеміс-жидектерді ?айталап шы?ады. Егер ?айталай алмаса, ойын?а ?атысушылар айыпп?л т?леуін талап етеді. Егер ?айталай алса, онда ол адам?а ?ошемет к?рсетіледі. Б?л жатты?уды? б?лігінде есте са?тау, зейінмен ж?мыс істейді. Жатты?тырушы ортада т?рады, ал топты? ішіндегі ?атысушыларды? біреуі ойынды бастайды.
К?збе к?з
Ма?саты: осы кезе?де топ ?атысушылары тере? ?рі сенімді ?атынас орнатулары ?шін.
К?нделікті ?мірде біз, адамдар, ?арым-?атынасты? тек ?сті?гі, тере? емес жанасуларымен ?ана?ат ететміз, бір-бірімізді т?сінуге тырыспаймыз да! ?атысушылар?а 3-5 минут аралы?ында бір-біріні? к?здеріне ?арап т?рып, ?рбірімен жанасу орнату ?шін.
Тал?ылау кезінде ?ойылатын с?ра?тар:
r Осы жатты?у кезінде ?андай сезімде болды?ыздар?
r К?здік ?атынас орнату кімге ?иын?а т?сті?
r Неліктен ?иын болды?
«Б?зыл?ан телефон» жатты?уы
Ма?саты: вербальде де?гейде бірін-бірі т?сінуді ?йрену ?шін.
?атысушылар бір-бірден тізбекке т?рады. Ж?ргізуші тізбекті? со?ына т?рады. Осылайша барлы? ?атысушылар бір-біріне ар?аларымен т?рады. Иы??а ?а?ыспен ?атысушы алдында т?р?ан ?атысушы?а ?арауды ?сынады. Содан кейін ол ым-ишара ар?ылы бір затты к?рсетеді ( сірі?ке ?орабы, пситолет, волейболды доп ж?не т.б.). Бірінші ?атысушы екінші ?атысушы?а ?арайды ж?не ж?негі иы? ?а?ысымен оны? ?арауын с?райды, сосын затты к?рсетеді ж?не сол сия?ты ары ?арай а?ыр?ы ?атысушы?а дейін. Е? а?ыр?ы ?атысушы сол затты атайды. шарттары: барлы?ы да дыбыссыз орынадалады, тек ?ана ым-ишара ар?ылы, тек ?ана ?айталауды с?рау?а болдады ж?не ?атысушылар кезегі жетпей б?рылмауы керек.
Тал?ылау кезінде ?ойылатын с?ра?тар:
r ?атысушылар бір-біріне ?депті болды ма?
r Кімге ?з досын т?сінуге ?иын болды?
«Ар?а?а ар?а» жатты?уы
Ма?саты: к?нделікті ?мірде болмайтын ?арым-?атынасты? т?жірибесін алу.
Екі ?атысушы бір-біріне ар?аларымен отырады ж?не осы жа?дайда 3-5 минут ??гіме ??рады. Ая?талысымен олар ?з сезімдерімен б?ліседі.
Тал?ылау кезінде ?ойылатын с?ра?тар:
r осы ??гіме к?нлеікті ??гімеге ??сады ма, мысалы, телефонды? ??гіме, ?андай айырмашылы?тар бар:
r ??гіме ??ру о?ай болды ма;
r ??гіме ?алай болды - ашы? па ?лде жо? па.
?ал?андары да д?л осылай істей алады.
«Періште» ойыны.
Барысы:
Ойын?а барлы? о?ушы ?атысады. Кішкентай ?а?аздар?а о?ушыларды? атын жазып, б?ктеп жасырамыз, б?ктеген ?а?аздарды ?р о?ушы бір-бірден алады ж?не оны ешкімге айтпай, ??пия ?стауы керек. ?йткені ол сол адамны? періштесі болады, ойын о?у жылыны? ая?ына дейін ж?реді, сол аралы?та ??пия періште та?да?ан ?а?азында?ы адамды ?р ?ашан ?ор?ап, о?ан жа?сы к??іл-к?й сыйлап, ?инал?анда ?ол ?шын беріп, сыйлы?та сыйлап т?ру?а болады. Талапкерді? со??ы к?ні кім ?зіні? періштесі бар екенін сезінгені туралы айтамыз.
«Не жа?алы? бар» жатты?уы.
Ма?саты: б?лшектеріне дейін зейінді ?оя білуді дамыту.
Барысы: ересек адам та?та?а геометриялы? фигураларды салады. Та?та?а балалар кезекпен келіп, жетіспей т?р?ан б?ліктерін ?осымша сала отырып, суретті ая?ына дейін жеткізеді. Біл бала та?та?а шы?ып, суретті толы?тыра баста?анда, ?ал?ан ойыншылар к?зін ж?мып отырады, ж?ргізушіні? командасы бойынша, олар к?здерін ашып, та?та?а ?андай б?лік ?осыл?анны? айтады. Ойын ?аншалы?ты ?за??а созыла баста?анда, соншалы?ты жа?а б?ліктерді табу ?иын?а т?седі

Просмотр содержимого документа
«?БТ-?а психологиялы? дайынды?»

«Бекітемін»

Мектеп директоры: И.Адхамов11 сынып оқушыларының ЖОО-ға кіру үшін емтихандарды қазақ тілінде

тапсыруды таңдаған оқушылар тобына арналған

тест сабақтардың жоспары

Тақырыбі

Сағат

Мерзімі

1

Кіріспе.Физикалық және эканомикалық география.

1


2

Жер-күн жүйесінің планетасы.

1


3

План және карта.

1


4

Жер қабықтары.

1


5

Материктер мен мұхиттар.

1


6

Материктер мен мұхиттар табиғатының алуан түрлілігі.

1


7

Материктернің табиғат зоналары,географиялық орны, ішкі сулары.

1


8

Дүние жүзілік мұхиттаның географиялық орны.

1


9

Қазақстанның физика-географиялық сипаттамасы.

1


10

Қазақстанның пойдалы қазбалары, топырағы . Қорықтар мен ұлттық саябақтары .

1


11

Халық шаруашылығы салалары .

1


12

Қазақстанның эканомикалық-географиялық тұрғыдан шолу.

1


13

ҚР эканомикалық аудандарының географиясы.

1


14

Тәуелсіз мемлекеттер достығы

1


15

Әлемнің эканомикалық-әлеуметтік және саяси географиясы.

1


16

Әлемнің табиғат ресурстары

1


17

Әлемнің аймақтық сипаттамасы

1


18

Адамзаттың ғаламдық мәселелері.

1
География пәні мұғалімі: С.Омарова


«Бекітемін»

Мектеп директоры: И. Адхамов


№ 28 Ақбай жалпы орта мектебіндегі биология пәні мұғалімі Д.Адхамованың оқушыларды олимпиадаға дайындық жұмыстарының жылдық жоспары. 2013 жылТақырыбі

Сағат

Өтілетін уақыты

1

Кіріспе.Тірі организмдер

1

14.01.2013

2

Өсімдіктер.Өсімдік жасушасы,ұлпалары.

1

28.01.2013

3

Өсімдіктердың вегетативті мүшелері:тамыр,өркендер,бүршіктер,сабақ,жапырақ,гүл.

Өсімдіктердің жынысты көбебі. Тозандану мен ұрықтану. жемістер.тұқым.

1


04.02.2013

4

Жануарлар. Қарапайымдар.

1

18.02.2013

5


Көпжасушалы жануарлар жасушалар,ұлпалар,мүшелер жүесі.

Көпжасушалы жануарлардың құрылысы мен тіршілігі және асқорыту жүесі, тыныс алуы,зәр шығару.


1

11.03.2013

6

Көп жасушалы жануарлардың қан айналымы,қозғалуы, тірек-қимыл жүесі,көбеюі және дамуы.

1

25.03.2013

7

Тірі табиғаттың дүниеге жіктелуі.Вирустар,бактериалар, саңырауқұлақтар.

1

15.04.2013

8


Төменгі сатындағы осімдіктер:(мүкшектестер,қырық буынтектестер,қырық жапырақшектес өсімдіктер) балдырлар,қыналар

Жоғары сатындағы өсімдіктер: мүкшектестер,қырық бүынтектестер,қырық жапырақшектес өсімдіктер.

1


29.04.2013

9


Ашық және жабық тұқымды өсімдіктер.

Қостарнақты және даражарнақтылар класы. Гүл формуласы.

1


13.05.2013

10

Жануарлар дүниесі. Омыртқасыз жануарлар:жалпақ құрттар типі,буылдық құрттар типі.Былқылдақ денелілер.

1

20.05.2013

11


Буынаяқтылар типі. Өрмекшітектестер,бунақденелілер.

Желелі жануарлар,қондауырша.Омыртқалы жануарлар.Балықтар.Қосмекнділер класы.

1


10.06.2013

12

Жорғалаушылар класы.

1

15.07.2013

13

Құстар класы.

1

12.08.2013

14

Сүтқоректілер класы.

1

09.09.2013

15

Адам ағзасының құрылысы мен қызметіне жалпы жолу.16

Ішкі секреция бездері эндокриндік аппарат.

1

23.09.2013

17


Жүйке жүесіне жалпы жолу.

Сезім мүшелуі.

1


14.10.2013

18

Тірек-қимыл жүйесі.

1

21.10.2013

19


Ағзаның ішкі ортасы қан.

Тынысалу,асқарту жуесі.

1


11.11.2013

20

Цитология негіздері.

1

25.11.2013

21


Ағзалардың көбеюі және жеке дамуы.

Генетика мен сурыптанудың негіздері.

1


09.12.2013

«Бекітемін»

Мектеп директоры: И. Адхамов


№ 28 Ақбай жалпы орта мектебіндегі биология пәні мұғалімі Д.Казакбаеваның оқушыларды олимпиадаға дайындық жұмыстарының жылдық жоспары. 2013 жылТақырыбі

Сағат

Өтілетін уақыты
1

Кіріспе.Тірі организмдер

1

14.01.2013

2

Жануарлар. Қарапайымдар.

1

28.01.2013

3

Көпжасушалы жануарлар жасушалар,ұлпалар,мүшелер жүесі.

Көпжасушалы жануарлардың құрылысы мен тіршілігі және асқорыту жүесі, тыныс алуы,зәр шығару.

1


04.02.2013

4

Көп жасушалы жануарлардың қан айналымы,қозғалуы, тірек-қимыл жүесі,көбеюі және дамуы.

1

18.02.2013

5

Тірі табиғаттың дүниеге жіктелуі.Вирустар,бактериалар, саңырауқұлақтар.

1

11.03.2013

6

Төменгі сатындағы осімдіктер:(мүкшектестер,қырық буынтектестер,қырық жапырақшектес өсімдіктер) балдырлар,қыналар

1

25.03.2013

7

Жоғары сатындағы өсімдіктер: мүкшектестер,қырық бүынтектестер,қырық жапырақшектес өсімдіктер.

1

15.04.2013

8

Ашық және жабық тұқымды өсімдіктер.

Қостарнақты және даражарнақтылар класы. Гүл формуласы.

1

1

29.04.2013

9

Жануарлар дүниесі. Омыртқасыз жануарлар:жалпақ құрттар типі,буылдық құрттар типі.Былқылдақ денелілер.

1

13.05.2013

10

Буынаяқтылар типі. Өрмекшітектестер,бунақденелілер.

1

20.05.2013

11

Желелі жануарлар,қондауырша.Омыртқалы жануарлар.Балықтар.Қосмекнділер класы.

1

10.06.2013

12

Жорғалаушылар класы.

1

15.07.2013

13

Құстар класы.

1

12.08.2013

14

Сүтқоректілер класы.

1

09.09.2013

15

Адам ағзасының құрылысы мен қызметіне жалпы жолу.16

Ішкі секреция бездері эндокриндік аппарат.


23.09.2013

17

Жүйке жүесіне жалпы жолу.


14.10.2013

18

Сезім мүшелуі.

1

21.10.2013

19

Тірек-қимыл жүйесі.

1

11.11.2013

20

Ағзаның ішкі ортасы қан.

1

25.11.2013

21

Тынысалу,асқарту жуесі.

1

09.12.2013


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?БТ-?а психологиялы? дайынды?

Автор: Омарова Сабира Юлдашбековна

Дата: 23.12.2015

Номер свидетельства: 269446

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) "Математика Шаршы "
  ["seo_title"] => string(19) "matiematika-sharshy"
  ["file_id"] => string(6) "182917"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1425646270"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства