kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыныптан тыс шара «?ыз саны 2014!»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныптан тыс шара  «?ыз саны 2014!»


Ма?саты: Адамзат баласын жары? д?ниеге ?келіп, оны т?рбиелеп ?сіретін ана екенін т?сіндіру. Ана е?бегін еш н?рсемен ?лшеуге болмайтынын, т?н ?й?ысын т?рт б?ліп, баласын азамат етіп т?рбиелейтін, сонды?тан да барлы? ананы, болаша? ана болар ?ыздарды сыйлау?а, ??рметтеуге т?рбиелеу. ?ыздарды ?семдікке, іскерлікке баулу. ?зін к?пшілікті? алдында ?стай білуге, жасымай ?нерін к?рсете білуге т?рбиелеу.
Жоспары:
I б?лім «Ана - ?мір шуа?ы» ?деби монтаж
II б?лім «Наурыз аруы» бай?ауы.
??тты?тау с?з:
- ??рметті апалар, аналар, ?ыздар сіздерді 8 наурыз мейрамдары?ызбен ??тты?таймын! Б?л к?ні е? жылы сезімдер – ?айырымдылы? пен кішіпейілділік, ?міт пен сенім, махаббат пен адалды? бірігеді.
«8 наурыз - тамаша мереке, к?ктем - мерекесі, таби?атты? оянатын мезгілі, адамны? ба?ыты мен махаббат кезе?і», - деп елімізді? президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев атап ?тті.
Арда?ты аналар?а, салма?ты ?желерге арнал?ан
«Ана - ?мір шуа?ы» б?лімін бастайы?.
1 - о?ушы: 
Жер бусанып, 
К?к шы?ып, 
Ары?тардан су а?ты. 
Б?рлеп ?сіп к?к шыбы? 
Ж?тып жатыр шуа?ты.
Аналарды? мерекесі
Б?рімізді ?уантты.
2 - о?ушы:
Сегізінші наурыз
Келген кезі к?ктемні?
Босап ба?ша-бауымыз
М?з, ?ар еріп кеткен к?н.
3 - о?ушы: 
Сегізінші наурыз 
К?лімсіреп к?ктен к?н 
Елге ?сынып сары уыз 
Елжіреп н?р т?ккен к?н. 
4 - о?ушы:
Сегізінші наурыз
Жыл ??сы ?шып жеткен к?н
Тамшы жерге салып із
Жа?быр ж?пар сепкен к?н.
5 - о?ушы: 
Арнада су тасынып 
К?зге т?скен беттен г?л 
?лкен - кіші асы?ып, 
К?ткен мейрам неткен б?л? 
6 - о?ушы:
Жо? еш?андай дауымыз
Мереке е? жайдары
?йткені б?л наурыз
Аналарды? мейрамы.

Ерсін мен Мерхатты? орындауында «Анасы мен Ба?лан» к?рініс.
?н: ??тты?таймын мама!
?р о?ушы ?з анасына жылы лебізін, тілегін білдіреді.

II б?лім «Наурыз аруы» бай?ауы.
Бай?ауды? шарты: 1. «Таныс болайы?...»
2. «Білімді мы?ды жы?ар...»
3. «?ол ?нер – мол ?нер»
4. «?нерлі - ?рге ж?зер»
5. «Д?м думан»
6. «Ерекше киім ?лгісі»
(Сайыс?а ?атысатын ?ыздарды ?лдар ?олынан алып клас?а кіреді)

?ыздар мен ?лдарды таныстыру.
Н?рт?леуова Н?райым Марат?ызы – жауапкершілігі жо?ары, белсенді о?ушы. Ол ?н айт?анды, би билегенді ?натады. ?демі киінгенді, с?лулы?ты с?йетін кербез ?ыз.
Ережепов Мерхат Бекзат?лы – Саба?ты жа?сы о?иды. Ол тапсырыл?ан істі баяу, біра? тияна?ты орындайды. Мерхат ?йінде бауырларына ?ам?ор а?а.
Н?рланова Ш??ыла Н?рлан?ызы - іске шира?, ?р пысы?. Ш??ыланы? жан - жа?ында?ыларды ?з ісімен, ?ылы?ымен баурап алатын си?ырлы мінезі бар. Ол кіші болса да апайларына сырттай ?ам?ор болып ж?реді. Ш??ыла шы?ыс билерін билегенді ?натады.
Сапиолаев Еркінбек ?айрбек?лы - ?з ойын еркін жеткізе білетін, жан - жа?ты білімді бала. Ол зерттегенді, ба?ыла?анды одан ?орытынды шы?ар?анды ?натады. Д?ниетану п?нін ерекше жа?сы к?реді. Еркінбек к?пшіл, досы к?п бала.
Назарбекова Айгерім Ма?сат?ызы - ?згелерден ерекше бірбеткей мінезі бар. Жанында?ы достарыны? ?уанышына ?уана білетін ерке ?ыз. Айгерім анасыны? ?ол?анаты, сі?лісіні? ?ам?ор апайы.
?айр?азин Ерн?р ?айр?азы?лы - ?те ж?лымыр, а?к??іл бала. Ерн?р айналасында?ы ??былысты, ?згешелікті тез бай?а?ыш, шира? ойлы. Ол ?ле? айт?анды ?натады. Жастайынан е?бек етуге ?йренген е?бек?ор бала.
Рахымбаева Айгерім Елдар?ызы – достарыны? арасында, ата-анасыны? алдында ?зін ерке сезінетін, ?ылы?ты ?ыз. Ол билегенді, ?сіресе ?нді биін жа?сы к?реді.
Айгерімні? жазуы ?те тамаша.
Ахметов Айдос Айт?азы?лы - ?р шаруа?а пысы?, шапша? ?имылдайтын бала. Айдос сурет сал?анды, дайын ?лгілерді боя?анды, реп стильіндегі ?ле?дерді, биді жа?сы к?реді. Есте са?тау ?абілеті ?те жа?сы.
Азинова Айтол?ын Тал?ат?ызы – ма?та?анды ?нататын, к?п с?йлемейтін салма?ты, ?я? мінезді ?ыз. Айтол?ын ?йде апайларыны? істегенін ?айтала?анды жа?сы к?реді. Билегенді, сі?лісіні? шашын ?ріп, с?ндегенді жа?сы к?реді.
Хайса Еламан Хайса?лы – дос пейілді, бас?алар?а жаны ашы?ыш, мейірімді бала. Еламан билегенді, сурет сал?анды ?натады. Ол есеп шы?ар?анда алдына жан салмайды.
Н??ыманова Алуа – елгезек, іскер, ?иялы ?те жо?ары дамы?ан, шы?армашыл. Алуаны? ж?регі жылылы??а толы, мейірімді, жаны н?зік ?ыз. Алуа а?асымен ойна?анды жа?сы к?реді. Ол мультфильм к?ргенді ?натады.
Табыл?азы Ернар Ермек?лы – тияна?ты, тазалы??а жаны ??мар бала. Мінезі ?те ж?мса?, кішіпейіл. Ернар «?ара жор?а» биін тамаша билейді. Математика саба?ын с?йіп о?иды.
Бим?ханова Айым - байсалды, салма?ты ?ыз. Ол ма?тан?анды ?натпайтын ?арапайымдылы?ы басымды?ынан, білсе де ?ндемей отыратын ерекше сабырлы мінезі бар. Айым кітап о?ы?анды ?натады.
?ажын?ров Азат Санат?лы – дос пейілді, а??ылда?ан мінезді бала. Ол ?н айт?анды, би билегенді ?натады. ??гімені жа?сы мазм?ндайды. Азат достарыны? арасында елгезектігімен ерекшеленеді.

?ыздар?а жеребе алдыру ар?ылы шы?у ретін аны?тау.
Ернар Ш.
?ыз дегені? ?ыз?алда?,
??лпырады жайнайды.
Тотыдайын таранып,
Б?л-б?л ??стай сайрайды.

Сегізінші наурыз к?ктем келді,
Жарасады ?ыздарды? киген б?ркі.
Даярлан?ан с?луларды к?птен бері,
Мерекеде ба?алайтын кезі келді, - деп сыныбымызды? ару ?ыздарыны? арасында ?тетін «Наурыз аруы» атты сайысты бастайы?.

- Сайысты бастамас б?рын ару ?ыздарымыз?а ?діл ба?а беретін, ?азылар ал?асын сайлап алайы?.

«Таныс болайы?...»
«?ыз - ?мірді? ?ыз?алда?ы» - деген ?ой,
Талай заман мойында?ан ерен ой.
«Сегізінші наурыз» мерекеде,
Танысу?а алдары?а, хас с?лулар келген ?ой.
Айдос
?арсы алайы?, халайы?!
Ару?а к?з салайы?.
?ошеметтеп сайыскерді,
?анекей ?ол со?айы?!
- Ендеше орта?а с?лу ?ыздарымыз келіп, ?здерін таныстыру?а р??сат етейік.

Та?па? «??тты?таймын мама» Мерхат Е.
«Білімді мы?ды жы?ар...»
«Ма?ал – с?зді? м?йегі» - дер даналар,
Білмегендер ма?алды артта ?алар.
М?нін ??ып жаттап ал?ан ?ыздарымыз,
Б?гінгі к?н алдары?да дараланар – деп ?ыздарымыз ?з ?нерлерімен ?оса білімдерін к?рсететін ма?ал - м?тел сайысын бастайы?. Ару ?ыздарымызды? 1 минутта ?анша ма?ал айта алатынын бай?ау.

«?ол ?нер – мол ?нер»
Ою деген к?нені? к?зі, ескіні? с?зі,
Сыр шертіп, ??гімелер келді кезі.
?ыздарды? сауса?тары майыс?анда,
Дейсіздер - «хас шеберді? келді ?зі».

Би: «?ара жор?а» Ернар Ш.

«?нерлі ?рге ж?зер»
?нерлілер ?анат ?а?ар ?алы?тап,
?н салады, би билейді шалы?тап.
?ыздарымыз ?айсы мы?ты екенін,
Б?гінгі к?н сайысымыз аны?тар.

Ал, орта?а ша?ырайы? сендерді,
Бар ?нерді салатын бір кез келді.
Талантты да, жас ж?лдызды к?руге,
?нерліні с?йетіндер к?п келді.

«Д?м думан»
«Ас – адамны? ар?ауы»- б?рі білер,
Та?амны? алуан т?рін білесі?дер.
Б?гінде ?ыздарымыз ?кепті асты,
Даярла?ан ?з ?олымен, ол бір ?нер – деп, ?ыздарымызды ?йден, аналарыны? к?мегімен даярла?ан та?амымен орта?а ша?ырайы?.

«Брейк биі» Ахметов Айдос

«Мен жаса?ан ерекше киім ?лгісі.»
«Адам к?ркі - ш?берек» деген екен,
?азірде с?н ?лгілер керек екен.
?р аруды? ?з бейнесі ?згеше,
Сыр шертеді тал?амы, б?лек елден – деп, ару ?ыздарымызды? ешкімге ??самайтын, ?з ?иялынан туында?ан киім ?лгісін тамашалайы?.

Ару ?ыздарымызды? ?нерін ба?алап - саралау ?орытындысын таныстырып, марапаттау, ??тты?тау ?азылар ал?асына тапсырылады.

Просмотр содержимого документа
«Сыныптан тыс шара «?ыз саны 2014!» »

Сыныптан тыс шара «Қыз саны 2014!»


Мақсаты: Адамзат баласын жарық дүниеге әкеліп, оны тәрбиелеп өсіретін ана екенін түсіндіру. Ана еңбегін еш нәрсемен өлшеуге болмайтынын, түн ұйқысын төрт бөліп, баласын азамат етіп тәрбиелейтін, сондықтан да барлық ананы, болашақ ана болар қыздарды сыйлауға, құрметтеуге тәрбиелеу. Қыздарды әсемдікке, іскерлікке баулу. Өзін көпшіліктің алдында ұстай білуге, жасымай өнерін көрсете білуге тәрбиелеу.
Жоспары:
I бөлім «Ана - өмір шуағы» әдеби монтаж
II бөлім «Наурыз аруы» байқауы.
Құттықтау сөз:
- Құрметті апалар, аналар, қыздар сіздерді 8 наурыз мейрамдарыңызбен құттықтаймын! Бұл күні ең жылы сезімдер – қайырымдылық пен кішіпейілділік, үміт пен сенім, махаббат пен адалдық бірігеді.
«8 наурыз - тамаша мереке, көктем - мерекесі, табиғаттың оянатын мезгілі, адамның бақыты мен махаббат кезеңі», - деп еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап өтті.
Ардақты аналарға, салмақты әжелерге арналған
«Ана - өмір шуағы» бөлімін бастайық.
1 - оқушы: 
Жер бусанып, 
Көк шығып, 
Арықтардан су ақты. 
Бүрлеп өсіп көк шыбық 
Жұтып жатыр шуақты.
Аналардың мерекесі
Бәрімізді қуантты.
2 - оқушы:
Сегізінші наурыз
Келген кезі көктемнің
Босап бақша-бауымыз
Мұз, қар еріп кеткен күн.
3 - оқушы: 
Сегізінші наурыз 
Күлімсіреп көктен күн 
Елге ұсынып сары уыз 
Елжіреп нұр төккен күн. 
4 - оқушы:
Сегізінші наурыз
Жыл құсы ұшып жеткен күн
Тамшы жерге салып із
Жаңбыр жұпар сепкен күн.
5 - оқушы: 
Арнада су тасынып 
Көзге түскен беттен гүл 
Үлкен - кіші асығып, 
Күткен мейрам неткен бұл? 
6 - оқушы:
Жоқ ешқандай дауымыз
Мереке ең жайдары
Өйткені бұл наурыз
Аналардың мейрамы.

Ерсін мен Мерхаттың орындауында «Анасы мен Бағлан» көрініс.
Ән: Құттықтаймын мама!
Әр оқушы өз анасына жылы лебізін, тілегін білдіреді.

II бөлім «Наурыз аруы» байқауы.
Байқаудың шарты: 1. «Таныс болайық...»
2. «Білімді мыңды жығар...»
3. «Қол өнер – мол өнер»
4. «Өнерлі - өрге жүзер»
5. «Дәм думан»
6. «Ерекше киім үлгісі»
(Сайысқа қатысатын қыздарды ұлдар қолынан алып класқа кіреді)

Қыздар мен ұлдарды таныстыру.
Нұртөлеуова Нұрайым Маратқызы – жауапкершілігі жоғары, белсенді оқушы. Ол ән айтқанды, би билегенді ұнатады. Әдемі киінгенді, сұлулықты сүйетін кербез қыз.
Ережепов Мерхат Бекзатұлы – Сабақты жақсы оқиды. Ол тапсырылған істі баяу, бірақ тиянақты орындайды. Мерхат үйінде бауырларына қамқор аға.
Нұрланова Шұғыла Нұрланқызы - іске ширақ, әр пысық. Шұғыланың жан - жағындағыларды өз ісімен, қылығымен баурап алатын сиқырлы мінезі бар. Ол кіші болса да апайларына сырттай қамқор болып жүреді. Шұғыла шығыс билерін билегенді ұнатады.
Сапиолаев Еркінбек Қайрбекұлы - Өз ойын еркін жеткізе білетін, жан - жақты білімді бала. Ол зерттегенді, бақылағанды одан қорытынды шығарғанды ұнатады. Дүниетану пәнін ерекше жақсы көреді. Еркінбек көпшіл, досы көп бала.
Назарбекова Айгерім Мақсатқызы - өзгелерден ерекше бірбеткей мінезі бар. Жанындағы достарының қуанышына қуана білетін ерке қыз. Айгерім анасының қолқанаты, сіңлісінің қамқор апайы.
Қайрғазин Ернұр Қайрғазыұлы - өте жұлымыр, ақкөңіл бала. Ернұр айналасындағы құбылысты, өзгешелікті тез байқағыш, ширақ ойлы. Ол өлең айтқанды ұнатады. Жастайынан еңбек етуге үйренген еңбекқор бала.
Рахымбаева Айгерім Елдарқызы – достарының арасында, ата-анасының алдында өзін ерке сезінетін, қылықты қыз. Ол билегенді, әсіресе үнді биін жақсы көреді.
Айгерімнің жазуы өте тамаша.
Ахметов Айдос Айтқазыұлы - Әр шаруаға пысық, шапшаң қимылдайтын бала. Айдос сурет салғанды, дайын үлгілерді бояғанды, реп стильіндегі өлеңдерді, биді жақсы көреді. Есте сақтау қабілеті өте жақсы.
Азинова Айтолқын Талғатқызы – мақтағанды ұнататын, көп сөйлемейтін салмақты, ұяң мінезді қыз. Айтолқын үйде апайларының істегенін қайталағанды жақсы көреді. Билегенді, сіңлісінің шашын өріп, сәндегенді жақсы көреді.
Хайса Еламан Хайсаұлы – дос пейілді, басқаларға жаны ашығыш, мейірімді бала. Еламан билегенді, сурет салғанды ұнатады. Ол есеп шығарғанда алдына жан салмайды.
Нұғыманова Алуа – елгезек, іскер, қиялы өте жоғары дамыған, шығармашыл. Алуаның жүрегі жылылыққа толы, мейірімді, жаны нәзік қыз. Алуа ағасымен ойнағанды жақсы көреді. Ол мультфильм көргенді ұнатады.
Табылғазы Ернар Ермекұлы – тиянақты, тазалыққа жаны құмар бала. Мінезі өте жұмсақ, кішіпейіл. Ернар «Қара жорға» биін тамаша билейді. Математика сабағын сүйіп оқиды.
Бимұханова Айым - байсалды, салмақты қыз. Ол мақтанғанды ұнатпайтын қарапайымдылығы басымдығынан, білсе де үндемей отыратын ерекше сабырлы мінезі бар. Айым кітап оқығанды ұнатады.
Қажынұров Азат Санатұлы – дос пейілді, аңқылдаған мінезді бала. Ол ән айтқанды, би билегенді ұнатады. Әңгімені жақсы мазмұндайды. Азат достарының арасында елгезектігімен ерекшеленеді.

Қыздарға жеребе алдыру арқылы шығу ретін анықтау.
Ернар Ш.
Қыз дегенің қызғалдақ,
Құлпырады жайнайды.
Тотыдайын таранып,
Бұл-бұл құстай сайрайды.

Сегізінші наурыз көктем келді,
Жарасады қыздардың киген бөркі.
Даярланған сұлуларды көптен бері,
Мерекеде бағалайтын кезі келді, - деп сыныбымыздың ару қыздарының арасында өтетін «Наурыз аруы» атты сайысты бастайық.

- Сайысты бастамас бұрын ару қыздарымызға әділ баға беретін, қазылар алқасын сайлап алайық.

«Таныс болайық...»
«Қыз - өмірдің қызғалдағы» - деген ғой,
Талай заман мойындаған ерен ой.
«Сегізінші наурыз» мерекеде,
Танысуға алдарыңа, хас сұлулар келген ғой.
Айдос
Қарсы алайық, халайық!
Аруға көз салайық.
Қошеметтеп сайыскерді,
Қанекей қол соғайық!
- Ендеше ортаға сұлу қыздарымыз келіп, өздерін таныстыруға рұқсат етейік.

Тақпақ «Құттықтаймын мама» Мерхат Е.
«Білімді мыңды жығар...»
«Мақал – сөздің мәйегі» - дер даналар,
Білмегендер мақалды артта қалар.
Мәнін ұғып жаттап алған қыздарымыз,
Бүгінгі күн алдарыңда дараланар – деп қыздарымыз өз өнерлерімен қоса білімдерін көрсететін мақал - мәтел сайысын бастайық. Ару қыздарымыздың 1 минутта қанша мақал айта алатынын байқау.

«Қол өнер – мол өнер»
Ою деген көненің көзі, ескінің сөзі,
Сыр шертіп, әңгімелер келді кезі.
Қыздардың саусақтары майысқанда,
Дейсіздер - «хас шебердің келді өзі».

Би: «Қара жорға» Ернар Ш.

«Өнерлі өрге жүзер»
Өнерлілер қанат қағар қалықтап,
Ән салады, би билейді шалықтап.
Қыздарымыз қайсы мықты екенін,
Бүгінгі күн сайысымыз анықтар.

Ал, ортаға шақырайық сендерді,
Бар өнерді салатын бір кез келді.
Талантты да, жас жұлдызды көруге,
Өнерліні сүйетіндер көп келді.

«Дәм думан»
«Ас – адамның арқауы»- бәрі білер,
Тағамның алуан түрін білесіңдер.
Бүгінде қыздарымыз әкепті асты,
Даярлаған өз қолымен, ол бір өнер – деп, қыздарымызды үйден, аналарының көмегімен даярлаған тағамымен ортаға шақырайық.

«Брейк биі» Ахметов Айдос

«Мен жасаған ерекше киім үлгісі.»
«Адам көркі - шүберек» деген екен,
Қазірде сән үлгілер керек екен.
Әр арудың өз бейнесі өзгеше,
Сыр шертеді талғамы, бөлек елден – деп, ару қыздарымыздың ешкімге ұқсамайтын, өз қиялынан туындаған киім үлгісін тамашалайық.

Ару қыздарымыздың өнерін бағалап - саралау қорытындысын таныстырып, марапаттау, құттықтау қазылар алқасына тапсырылады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Сыныптан тыс шара «?ыз саны 2014!»

Автор: Каримова Алия Сериковна

Дата: 14.02.2015

Номер свидетельства: 172999

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(57) "Сыныптан тыс шара: "Ж?лдызды с?т""
  ["seo_title"] => string(27) "synyptantyssharazhuldyzdyst"
  ["file_id"] => string(6) "312468"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1459344241"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(97) ""Информатика әлемі" информатикадан сыныптан тыс шара"
  ["seo_title"] => string(51) "informatika_liemi_informatikadan_synyptan_tys_shara"
  ["file_id"] => string(6) "387464"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1486140383"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(95) "Сыныптан тыс шара: «Жігітті? жампозы кім,сарала?ыз?» "
  ["seo_title"] => string(53) "synyptan-tys-shara-zhighittin-zhampozy-kim-saralan-yz"
  ["file_id"] => string(6) "175389"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1424266674"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) ""Білімділер" сайысы (сыныптан тыс шара) "
  ["seo_title"] => string(37) "bilimdilier-saiysy-synyptan-tys-shara"
  ["file_id"] => string(6) "194990"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1427827621"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(97) "Сыныптан тыс шара Мені? ?аза?станым – мені? болаша?ым "
  ["seo_title"] => string(58) "synyptan-tys-shara-mienin-k-azak-stanym-mienin-bolashag-ym"
  ["file_id"] => string(6) "172488"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1423826887"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства