kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жа?сылы? жасау

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мектеп Шамал?ан станциясында?ы ?аза? орта мектебі мектепке дейінгі ша?ын орталы?пен КММ   К?ні  12.12.2014жыл     

№26 Та?ырыбы : Жаным тол?ан жа?сылы?  

??ндылы?ы А?и?ат         ?асиеттер  мейірімділік,с?йіспеншілік

 М??алім Копбаева Г.А.    Сыныбы  3- сынып  О?ушылар саны  28  о?ушы.

Саба?ты? ма?саты: «А?и?ат» ??ндылы?ыны? м?ніне с?йене отырып,жа?сылы? жасау ??ымыны? м?нін  ашу

 Саба?ты? міндеттері:

- Жа?сылы? жасауды? адам ?міріндегі ма?ыздылы?ы туралы т?сінік беру.

- Жа?сылы? жасай білу іскерліктерін дамыту.

- Мейірімділікке,с?йіспеншілікке т?рбиелеу.

 •  

Ресурстар:  о?улы?, д?птер, ?нтаспа, DVD, «» ?ні, теледидар,жапыра?сыз а?ашты? суреті,т?рлі т?сті ?а?аздан ?иыл?ан ж?рекшелер мен жапыра?тар.

1

Саба?ты? барысы:

?йымдастыру кезе?і:

Саба?та?ы жа?ымды к?йге келу      « Н?р?а б?лену»

Рахмет.          Балалар ?з ?серлерімен б?ліседі.

О?ушыларды т?гендеу  5типті ескеру (т?ртіп, талап, тазалы?, тынышты?, татулы?).

2

?й тапсырмасын тексеру :

«Жан Ана » ??гімесіні?

-Жан Ананы? бойынан ?андай ізгі ?асиеттерді к?рді?дер?

-Ауыл адамдарыны? іс-?рекеті д?рыс деп ойлайсы?дар ма?

-Жан Ананы? бойында?ы ?асиеттерді ?здері?ні? айнала?да ж?рген та?ы кімдерді? бойынан к?рді?дер?

3

Д?йекс?з.  Жа?ымды ой пікір

 «Біреуге жа?сылы? етсе?,ол жа?сылы?тары?ды міндет етпе?дер»

                                                                                            Ы.Алтынсарин

-Д?йекс?зден ?андай ой т?йуге болады?

-Жа?сылы? жасау ?шін адам?а ?андай ?асиеттер ?ажет?

-Осында?ы «міндет етпе» деген с?зді? ма?ынасын ?алай т?сінді?дер?

-И?, балалар,жа?сылы? ол шын ж?рекпен жасалатын ізгі іс.Жа?сылы? жасау ?шін адамдар?а мейірімділік,с?йіспеншілік сия?ты асыл ?асиеттер ?ажет.Біз жаса?ан жа?сылы?ымызды міндет етпей,оны? ?айтарымын с?рамай шын ж?регімізбен жасауымыз ?ажет.т.б

Ыбырай Алтынсарин  ?азіргі ?останай облысыны? аума?ында?ы Аман?ара?ай ауданында 1841 жылы  д?ниеге келген.

Ол ?аза? хал?ыны? аса к?рнекті жазушысы,?о?ам ?айраткері,?аза? ?лтты? мектебіні? негізін ?алаушы.Ыбырай атамызды? балалар?а арнал?ан к?птеген е?бектері бар,соны? ішінде «Кел,балалар о?ылы?!» ?ле?ін б?ріміз білеміз,

4

М??алімні? сыйы

О?и?а немесе ??гіме айту.

                Бір ж?лдызды ??т?ару (??гіме)

 Бір к?ні те?із жа?асын жа?алап  келе жат?ан бір кісі бір н?рселерді жерден алып те?ізге ла?тырып жат?ан бір баланы к?реді. Жа?ында?анда оны? тол?ынмен жа?а?а шы?ып ?ал?ан те?із ж?лдыздарын ??т?арма? болып жат?анын бай?айды. Ал к?кжиекке дейін созылып жат?ан жа?а болса, те?із ж?лдыздарына толып-а? ?ал?ан екен.

-Сен не істеп жатырсы??-деп с?райды ?лгі кісі.

-Б?лар ерте? су ?айт?ан?а дейін жа?ада ?алып ?ойса, ?ліп ?алады ?ой,-дейді бала та?ыр?ап.

-Б?л а?ыма?ты? ?ой!,-дейді ?ызбаланып ?лгі адам, -?арашы олар ?аншама, жа?ада мы? емес, миллионы жатыр. Бір ?зі? еште?е ?згерте алмайсы?, сені? осы жасап жат?ан тірлігі?ні? м?ні бар ма?

Бала жерден келесі те?із ж?лдызын ?олына алып, шамалы ойланып т?рып, былай депті:

-Мені? жаса?ан тірлігімні? м?ні мен ма?ызы ?те зор, ?сіресе , мына бір те?із ж?лдызы ?шін.

-??гімеде бала таби?атты? ?ай б?лшегіне жа?сылы? жасады?

-Баланы? іс-?рекеті сендерге ?нады ма?

-Баланы? ісін «а?ыма?ты?» деп айт?ан кісіні? пікірімен келісесі?дер ме?

    -Жа?сылы? жасауды? м?ні неде?

Т?йінделетін ой:

Жа?сылы?ты ?лкен немесе кіші,к?п немесе аз деп б?ліп ?арау?а болмайды.Е? бастысы сол жасал?ан жа?сылы?ты? ж?регі?нен шы?ып,риясыз жасалуы екенін т?сіндіріп ?темін.

Сыныптан тыс т?рбие журналынан

5

Шы?армашылы? ж?мыс

«Мен ?андай жа?сылы? жасадым

Тапсырма:

       О?ушылар?а жасыл т?сті ?а?аздан ?иыл?ан жапыра? кесінділері таратылып беріледі ж?не олар?а осы жапыра?тар?а ?здеріні? жаса?ан бір жа?сылы?тары туралы (ол адамдар?а,жан-жануарлар?а,?сімдіктерге тб) естеріне т?сіріп жазу ж?не ол жаз?андарын дауыстап о?ып,та?тада ілулі т?р?ан а?аш бейнесіні? б?та?тарына желімдеу ?сынылады.

  Міне, балалар,жана гана жапыра?ы жо? к?ріксіз,ш?лдеп т?р?ан а?аш бейнесін біз ?зімізді? жа?сы істерімізбен жайнатып жібердік.

Адамдар да д?л осылай айналасында?ы адамдарды? мейіріміне,с?йіспеншілігіне ш?лдеп,жа?сылы?ты а?сайды.Сонды?тан  да айналамызда?ы адамдар?а жа?сылы? жасаудан жалы?пай,?зімізді? де,?згелерді? де жандарына жадыратып,?уаныш сыйлап ж?рейік!

А?аш суреті бейнеленген а? плакат,жапыра? кесінділері.

6

Топпен ?н айту

Кел, балалар, к?лейік!

Кел, балалар, к?лейік!

К?лкіменен т?лейік!

?аба? т?йген не керек?

К??ілді боп ж?рейік.

Кел, балалар, к?лейік!

К?лкіменен т?лейік!

К?лкі к??іл ашады,

К?ліп ?мір с?рейік.

Кел, балалар, к?лейік!

К?лкіменен т?лейік!

К?лкімізді к?н ?ылып,

Г?л ?ссін деп тілейік.

7

?й тапсырмасы

«К?н мен г?лдер» ??гімесіні? мазм?нына дайынды?.

                                                             ?.Толы?баев.

8

Саба?ты? ?орытынды с?ті

Ал, балалар, тынышталып,денелері?ді бос ?стап,к?здері?ізді ж?мса?ыздар да болады.Б?гінгі саба?ымыз туралы ойланып,?здері?е ?андай ой т?йгендері? туралы ойла?ыздар.

Рахмет,келесі саба?ымызда ?айта кездескенше сау болы?ыздар!

Мен ?депті баламын

Мені ?лкендер ?депті деп ма?тайды,

Мінезімнен теріс ?ылы? таппайды.

Ал егер сен жал?ау болса? тілазар,

Ондай ?дет жа?сылы??а жатпайды.

?айырмасы:

Айт?ан тілді аламын,

Айт?ан жерге барамын,

Мен ?депті, мен ?депті баламын!

?арсы алдынан кесіп ?тпей к?лдене?,

?ашанда мен ?лкендерге жол берем.

Абайсызда ?алса біреу с?рініп,

Сол заматта с?йеніш боп ?ол берем.

Тілін алып кішіні? де к?ріні?,

К??ілінен шы?ып ж?рмін б?ріні?.

Ата-ананы? айт?ан с?зін ты?дауды,

?дептілік белгісі деп таныдым.

БАЛА ТIЛЕГI

Бал-балалы?, балдыр?ан ша? сан арман,

Барлы? бала армандау?а жарал?ан.

Кел, достарым, ?ндетi?дер, биле?дер,

Г?лденсiн деп атамекен – ?ара орман.        

Болаша?ты? иесiмiз б?рiмiз,

Ту?ан жердi? т?рлендiрер н?рiмiз.

Алтын бесiк — ?лан-байта? елiмде,

Жар?ын болсын шыр?ап айтар ?нiмiз.

?алы?та?ан к?гершiнi к?гiнде,

М??аймасын ешбiр бала елiмде.

Ата берген батаменен к?ркейсiн,

?лы Отаным, тiлегiм сол менi? де

Просмотр содержимого документа
«Жа?сылы? жасау »

Мектеп Шамалған станциясындағы қазақ орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталықпен КММ Күні 12.12.2014жыл

№26 Тақырыбы : Жаным толған жақсылық

Құндылығы Ақиқат Қасиеттер мейірімділік,сүйіспеншілік

Мұғалім Копбаева Г.А . Сыныбы 3- сынып Оқушылар саны 28 оқушы .


Сабақтың мақсаты: «Ақиқат» құндылығының мәніне сүйене отырып,жақсылық жасау ұғымының мәнін ашу

Сабақтың міндеттері:

- Жақсылық жасаудың адам өміріндегі маңыздылығы туралы түсінік беру.

- Жақсылық жасай білу іскерліктерін дамыту.

- Мейірімділікке,сүйіспеншілікке тәрбиелеу.


Ресурстар: оқулық, дәптер, үнтаспа, DVD, «» әні, теледидар,жапырақсыз ағаштың суреті,түрлі түсті қағаздан қиылған жүрекшелер мен жапырақтар.

1

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру кезеңі:

Сабақтағы жағымды күйге келу « Нұрға бөлену»

Рахмет. Балалар өз әсерлерімен бөліседі.Оқушыларды түгендеу 5типті ескеру (тәртіп, талап, тазалық, тыныштық, татулық).


2

Үй тапсырмасын тексеру :

«Жан Ана » әңгімесінің

-Жан Ананың бойынан қандай ізгі қасиеттерді көрдіңдер?

-Ауыл адамдарының іс-әрекеті дұрыс деп ойлайсыңдар ма?

-Жан Ананың бойындағы қасиеттерді өздеріңнің айналаңда жүрген тағы кімдердің бойынан көрдіңдер?


3

Дәйексөз. Жағымды ой пікір

«Біреуге жақсылың етсең,ол жақсылықтарыңды міндет етпеңдер»

Ы.Алтынсарин

-Дәйексөзден қандай ой түйуге болады?

-Жақсылың жасау үшін адамға қандай қасиеттер қажет?

-Осындағы «міндет етпе» деген сөздің мағынасын қалай түсіндіңдер?


-Иә, балалар,жақсылық ол шын жүрекпен жасалатын ізгі іс.Жақсылық жасау үшін адамдарға мейірімділік,сүйіспеншілік сияқты асыл қасиеттер қажет.Біз жасаған жақсылығымызды міндет етпей,оның қайтарымын сұрамай шын жүрегімізбен жасауымыз қажет.т.б

Ыбырай Алтынсарин қазіргі Қостанай облысының аумағындағы Аманқарағай ауданында 1841 жылы дүниеге келген.

Ол қазақ халқының аса көрнекті жазушысы,қоғам қайраткері,қазақ ұлттық мектебінің негізін қалаушы.Ыбырай атамыздың балаларға арналған көптеген еңбектері бар,соның ішінде «Кел,балалар оқылық!» өлеңін бәріміз білеміз,

4

Мұғалімнің сыйы

Оқиға немесе әңгіме айту.

Бір жұлдызды құтқару (әңгіме)

Бір күні теңіз жағасын жағалап  келе жатқан бір кісі бір нәрселерді жерден алып теңізге лақтырып жатқан бір баланы көреді. Жақындағанда оның толқынмен жағаға шығып қалған теңіз жұлдыздарын құтқармақ болып жатқанын байқайды. Ал көкжиекке дейін созылып жатқан жаға болса, теңіз жұлдыздарына толып-ақ қалған екен.

-Сен не істеп жатырсың?-деп сұрайды әлгі кісі.

-Бұлар ертең су қайтқанға дейін жағада қалып қойса, өліп қалады ғой,-дейді бала таңырқап.

-Бұл ақымақтық қой!,-дейді қызбаланып әлгі адам, -қарашы олар қаншама, жағада мың емес, миллионы жатыр. Бір өзің ештеңе өзгерте алмайсың, сенің осы жасап жатқан тірлігіңнің мәні бар ма?

Бала жерден келесі теңіз жұлдызын қолына алып, шамалы ойланып тұрып, былай депті:

-Менің жасаған тірлігімнің мәні мен маңызы өте зор, әсіресе , мына бір теңіз жұлдызы үшін.

-Әңгімеде бала табиғаттың қай бөлшегіне жақсылық жасады?

-Баланың іс-әрекеті сендерге ұнады ма?

-Баланың ісін «ақымақтық» деп айтқан кісінің пікірімен келісесіңдер ме?

-Жақсылық жасаудың мәні неде?


Түйінделетін ой:

Жақсылықты үлкен немесе кіші,көп немесе аз деп бөліп қарауға болмайды.Ең бастысы сол жасалған жақсылықтың жүрегіңнен шығып,риясыз жасалуы екенін түсіндіріп өтемін.


Сыныптан тыс тәрбие журналынан

5

Шығармашылық жұмыс

«Мен қандай жақсылық жасадым

Тапсырма:

Оқушыларға жасыл түсті қағаздан қиылған жапырақ кесінділері таратылып беріледі және оларға осы жапырақтарға өздерінің жасаған бір жақсылықтары туралы (ол адамдарға,жан-жануарларға,өсімдіктерге тб) естеріне түсіріп жазу және ол жазғандарын дауыстап оқып,тақтада ілулі тұрған ағаш бейнесінің бұтақтарына желімдеу ұсынылады.

Міне, балалар,жана гана жапырағы жоқ көріксіз,шөлдеп тұрған ағаш бейнесін біз өзіміздің жақсы істерімізбен жайнатып жібердік.

Адамдар да дәл осылай айналасындағы адамдардың мейіріміне,сүйіспеншілігіне шөлдеп,жақсылықты аңсайды.Сондықтан да айналамыздағы адамдарға жақсылық жасаудан жалықпай,өзіміздің де,өзгелердің де жандарына жадыратып,қуаныш сыйлап жүрейік!Ағаш суреті бейнеленген ақ плакат,жапырақ кесінділері.

6

Топпен ән айтуКел, балалар, күлейік!

Кел, балалар, күлейік!

Күлкіменен түлейік!

Қабақ түйген не керек?

Көңілді боп жүрейік.

 

Кел, балалар, күлейік!

Күлкіменен түлейік!

Күлкі көңіл ашады,

Күліп өмір сүрейік.

 

Кел, балалар, күлейік!

Күлкіменен түлейік!

Күлкімізді күн қылып,

Гүл өссін деп тілейік.

7

Үй тапсырмасы

«Күн мен гүлдер» әңгімесінің мазмұнына дайындық.

Қ.Толықбаев.8

Сабақтың қорытынды сәті

Ал, балалар, тынышталып,денелеріңді бос ұстап,көздеріңізді жұмсаңыздар да болады.Бүгінгі сабағымыз туралы ойланып,өздеріңе қандай ой түйгендерің туралы ойлаңыздар.

Рахмет,келесі сабағымызда қайта кездескенше сау болыңыздар!
Мен әдепті баламын

Мені үлкендер әдепті деп мақтайды,

Мінезімнен теріс қылық таппайды.

Ал егер сен жалқау болсаң тілазар,

Ондай әдет жақсылыққа жатпайды.Қайырмасы:

Айтқан тілді аламын,

Айтқан жерге барамын,

Мен әдепті, мен әдепті баламын!

 

Қарсы алдынан кесіп өтпей көлденең,

Қашанда мен үлкендерге жол берем.

Абайсызда қалса біреу сүрініп,

Сол заматта сүйеніш боп қол берем.Тілін алып кішінің де кәрінің,

Көңілінен шығып жүрмін бәрінің.

Ата-ананың айтқан сөзін тыңдауды,

Әдептілік белгісі деп таныдым.БАЛА ТIЛЕГI

Бал-балалық, балдырған шақ сан арман,

Барлық бала армандауға жаралған.

Кел, достарым, әндетiңдер, билеңдер,

Гүлденсiн деп атамекен – қара орман.        

 

Болашақтың иесiмiз бәрiмiз,

Туған жердiң түрлендiрер нәрiмiз.

Алтын бесiк — ұлан-байтақ елiмде,

Жарқын болсын шырқап айтар әнiмiз.

 

Қалықтаған көгершiнi көгiнде,

Мұңаймасын ешбiр бала елiмде.

Ата берген батаменен көркейсiн,

Ұлы Отаным, тiлегiм сол менiң де
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Жа?сылы? жасау

Автор: Копбаева Гулмира Абаевна

Дата: 29.04.2015

Номер свидетельства: 206974

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) "Ашы? т?рбие са?аты. ??стар -к?ктем жаршысы "
  ["seo_title"] => string(48) "ashyk-t-rbiie-sag-aty-k-u-star-koktiem-zharshysy"
  ["file_id"] => string(6) "160003"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1421992397"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(58) "??с келді к?ктемді алып ?анатына. "
  ["seo_title"] => string(37) "k-u-s-kieldi-koktiemdi-alyp-k-anatyna"
  ["file_id"] => string(6) "211914"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1431701561"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(80) "«Алтын сақа» (интеллектуалды ойын – сайысы)"
  ["seo_title"] => string(40) "altyn_sak_a_intielliektualdy_oiyn_saiysy"
  ["file_id"] => string(6) "372940"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1482565569"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(93) ""Рухани-адамгершілік тәрбие- елжандылықтың кепілі""
  ["seo_title"] => string(50) "rukhani_adamgershilik_t_rbie_elzhandylyktyn_kepili"
  ["file_id"] => string(6) "513843"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1559915692"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства