kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Мені? Отаным -?аза?стан"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Мені? Отаным - ?аза?стан
Ма?саты: 
Білімділік: Жас ?рпа?ты Отанын с?юге, елімізді? р?міздерін ?астерлеуге, бай - ?уатты ел екендігін ма?тан етуге ?йретіп, ту?ан еліне, жеріне деген с?йіспеншілігін арттырып, махаббат сезімін ояту; 
Дамытушылы?: Отанын, ту?ан жерін ?ор?ай білуге, хал?ымызды? талантты а?ындарыны? ?ле?дері мен ата - бабаларымызды? ?нгеге етіп ?алдыр?ан даналы? с?здері ар?ылы о?ушыларды ?лтжандылы??а, атамекенін к?зді? ?арашы?ындай са?тай білуге, патриотты? сезімге т?рбиелеу; 
Т?рбиелік: Ойларын ж?йелі т?рде жеткізе білу, шы?армашылы?пен ж?мыс жасап, м?нерлеп ?ле? о?ып, ма?ынасын т?сіне білу да?дыларын дамыту.
К?рнекілігі: Елбасы суреті, ?аза?стан Республикасыны? картасы, р?міздер, авторларыны? суреттері, ?анатты с?здер, г?лдер, слайд, Астана ж?не Арал ?алаларына байланысты суреттер.
?дісі: с?ра? - жауап, ??гімелеу, т?сіндірмелі, к?рнекілік
Формасы: т?рбие са?аты
Т?рбие ?рдісі: Азаматты?, патриотты? ж?не полим?дениеттік т?рбие беру.
Барысы: І ?йымдастыру кезе?і
О?ушыларды д??геленте т?р?ызып, ?она?тарды ?арсы алып, т?рбие са?атыны? та?ырыбымен таныстырамын.
Біз б?гін ата - аналармен бірлесе отырып, «Мені? Отаным - ?аза?стан» та?ырыбында т?рбие са?атын ?ткелі отырмыз. ?ту барысында ?з Отанымыз туралы ой - пікірлерімізді орта?а салып,, Отандары?а арнап сал?ан суреттері?ді к?реміз, ?з ойлары?нан жаз?ан шы?армалары?ды ты?даймыз.
?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік ?н?раны орындалады.
- Балалар, бізді? Отанымыз ?алай аталады екен?
- ?аза?стан
- ?аза?стан жері ?андай?
- ?аза?стан жері ?лкен, ?демі, ?рі бай.(слайд)
- Д?рыс айтасы?дар, балалар, ?аза?стан жері батыстан шы?ыс?а ?арай 300 000 ша?ырым?а, солт?стіктен о?т?стікке ?арай 1700 ша?ырым?а созылып жатыр.(?Р - ны? физикалы? картасынан к?рсету)
- Бізді? еліміз - жеріні? ке?дігімен ?атар, таби?и байлы?ы да мол мемлекет. ?ріс толы малы, тайдай тула?ан балы?ы, те?іздей тол?ы?ан егіні, дала толы а? - ??сы, таусылмас кен байлы?ы да жеткілікті, мол.(слайдтан к?рсетіледі)
Хор: «Отан»
- Балалар, «Отан» деген с?зді ?алай т?сінеміз?(ой - пікірлерін ты?дау)
- Осы айтыл?ан ойларымызды? д?рысты?ына к?з жеткізу ?шін ?азір мынадай ?ле? шума?тарын ты?дап к?рсек.
1 - о?ушы: 
К?п аузынан т?спейтін, Отан - сені? ата - ана?,
Отан деген немене?, Отан - досы?, бауыры?.
Оны? т?л?а т?с кейпін, Отан - ?лке?, астана?,
Достым білгі? келе ме? Отан - аудан, ауылы?.
2 - о?ушы: 
Отан - жерім, Отан - суым,
Отан - ?уат, н?р береді.
Отан - ?ран, Отан - туым,
Отан м??гі г?лденеді.
С?йемін мен Отанымды,
Г?л жайна?ан жерімді.
С?йемін мен ата - анамды,
Мені ?сірген елімді.
3 - о?ушы: 
Отан деген - атамекен,
Отан деген - ту?ан жер.
Отан - ана, Отан - пана,
?аза?стан - ту?ан ел.
4 - о?ушы: 
Отанды біз атамекен,
Деп аялап айтамыз.
?йткені оны мекен еткен
Бабамыз бен атамыз.
5 - о?ушы: 
Отанды жас - к?ріміз де,
Ту?ан жер деп с?йеміз.
?йткені онда б?ріміз де,
Туып, ?мір с?реміз.
М??алім:
- Балалар, бізді? ту?ан жеріміз, кіндік ?анымыз там?ан жер ?алай аталады?
- Арал
Ту?ан жеріміз Арал бізді? Отанымыз ?аза?станны? кішкентай ?ана бір б?лшегі болып есептеледі. Біз осы жерде ?мір с?ріп жатырмыз.
?азір, сендер «Ту?ан жер» ?ле?ін м??ият ден ?ойып отырып ты?дап, ?з ойлары?ды айту?а дайындалып отыры?дар.(?зім о?имын)
Осы кезде Аралды? ?сіп - ?ркендеп келе жат?анды?ын сипаттайтын т?рлі суреттер топтамасы слайдтан к?рсетіледі, зер салып ?арап отырамыз.
- Бізді? ?з ту?ан жеріміз Аралды са?ын?ан кезіміз болды ма?(ты?дау)
?азір ?. Мырза ?ліні? «Не ?шін?» ?ле?ін екі о?ушыны? орындауында тамашалайсыздар. 
Ата - ана «Ту?ан жер» ?ле?ін о?иды.
Ту?ан жерін с?ймейтін адам жо?. Олай болса, ту?ан жер туралы ?андай ма?ал - м?телдер біледі екенбіз?
1. Ту?ан жер - т??ыры?
Ту?ан ел - ?ыдыры?.
2. Ту?ан жерді? к?ні де ысты?, т?ні де ысты?.
3. Ту?ан жер – алтын бесік.
4. Ту?ан жерді? топыра?ы да ысты?.
Хор: «Атамекен» (ата - аналарды? оындауында)
Мирас Ж. Сма?овты? «Ту?ан ел» ?ле?ін о?иды
10 - о?ушы: 
Отан дегеніміз - адамны? туып ?скен жері, ту?ан - туыс?андарымен, жа?ындарымен бірге т?ратын атамекені. ?аза? елінде т?ратын адамдарды? Отаны - ?аза?стан Республикасы.
Б?рі: ?аза?стан - Туымен т??ырлы,
Елта?басымен е?селі,
?н?ранымен айбатты.
М??алім:- Балалар, 1992 жылы 4 маусымда жа?а мемлекеттік р?міздер - Елта?ба, Ту бекітілді. Міне, б?гінгі та?да ?аза?стан ?з алдына Т?уелсіз мемлекет. Бізді? ?зімізді? Туымыз, Елта?бамыз, ?н?ранымыз бар. Егеменді ?аза?станбыз.
Хор: «Елта?басы елімні?» ?ні 
11 - о?ушы: 
Тас жаратын семсердей тілімдесі?
Ж?регімде, дінімде, ділімдесі?.
Байлы?ым, ба?ытымсы?, арда?ты Отан
Ойым да, т?нім де, к?німдесі?.
М??алім: ?аза? хал?ы с?з ?адірін білген, ?асиетті с?зді ?астерлеп, аузынан тастамай, ?неге ретінде данышпанды?ын ?ле? ?рнектерімен ?рнектеп, тере? ма?ыналы с?здерімен зерделеп келе жат?ан халы?. Тере? ма?ыналы с?з ?нері ар?ылы т?лім - т?рбиесі зор ойлар айта білген. ?азір ?аза? хал?ыны? ?ш биіні? с?зіне назар аударалы?.
Орта?а Т?ле би, ?азыбек би, ?йтеке би т?рінде киінген ?ш бала шы?ып, с?здерін айтады.
12 - о?ушы: 
Жа?а ?ана ?аза?ымны? та?ы атты,
Алу ма?сат Ел деп ал?ыс сауапты.
?р отбасы, ?рбір ?аза?, ?р адам,
Т?уелсіздік са?тау ?шін жауапты.
13 - о?ушы: 
Ел тарихы, жер тарихы ?зіміз,
Болаша?ты? ?асиетті к?зіміз.
Барлы? ?лтпен бауырласып жетелеу,
А?, ?араны тіліп т?рса с?зіміз.
Осы жерде ата - ана т?уелсіздік та?ырыбына ?ле? о?иды.
Хор: «Біз ?мірді? г?ліміз»
14 - о?ушы:
Отан - мені? ?зегім,
?иыны? болса т?земін.
Алда?ы ба?ыт ша?тарды,
Ж?регіммен сеземін.
15 - о?ушы: 
Отаным - мені? ?зегім,
?ыры?ды шарлап, кеземін.
Білу керек ?р ?рпа?,
Бес сауса?тай ?з елін.
16 - о?ушы: 
Отаным - м??гі ?ор?аным,
?алаймын ба?ыт ?он?анын.
С?йемін ж?не сонды?тан,
?зенін, к?лін, орманын.
17 - о?ушы:
Ба?ытты боп ж?ргенім,
Сені? ар?а?, ?лы Отан.
Елім мені? тірегім,
??ша?ы?да г?л атам.
18 - о?ушы: 
Ата, ?жем, ?кем, анам -
Т?ртеуі де «Отан!» ма?ан
Т?ртеуі де «Ботам» дейді
«Ер азамат атан!» дейді
Ма?танамын Отаныммен,
Отаныма «Ботамын»мен
19 - о?ушы: 
Сар?ылмайтын ?уатым,
Тірегімсі? сен, Отан!
М??гі со?ып т?ратын,
Ж?регімсі?, сен Отан!
Хор: «С?йікті Отаным»
20 - о?ушы:
Ке? байта? ?аза?стан мені? ту?ан ?лкем, оны? ас?ар таулары мен айдын к?лдері, жай?ал?ан орманы, жасыл жайлауы - мені? а? бесігім. Сонды?тан да мен оны анамдай с?йемін.
О?ушыларды? шы?армашылы? ж?мыстары ты?далады.
Шы?армаларын о?ып, ?з ойларын орта?а салады. Суреттерін таныстырамын.
21 - о?ушы:
Біз жас ?лан - Отан ана ?ркені
?міт арт?ан болаша?ы, ерте?і.
Ту?ан елді? да??ын к?кке ?рлетіп,
Г?лге б?леп жасартамыз ?лкені.
?н «Ба?ытты балалы? ша?»
22 - о?ушы: 
Отан дейміз от жа??ан жерімізді,
Отан дейміз ?сірген елімізді
Отан дейміз ту?ан жер, атамекен
Биік тау, орман, то?ай к?лімізді
Ата – ана орындауында «Ту?ан ел» ?ні домбыраны? с?йемелдеуімен.
23 - о?ушы: 
Отан дейміз ке? - байта? астананы,
Жасыл жайлау, жа?а жол, жас ?аланы.
Отанны? шеті де жо?, шегі де жо?
Ол біра? ?з ?йі?нен басталады.
24 - о?ушы: 
?аза?стан - к?к байра?ты ел еді?,
Сен дегенде л?пілдейді ж?регім.
?зі? мені? ма?танышым, тірегім,
?зі? мені? ?уанышым, ба?ытым
25 - о?ушы 
?ыран ??сым к?к аспанда сам?асын,
Желбіресін к?к байра?ы? сан ?асыр!
Жас ?ландар, берік ?ста туы?ды
Жар?ыратып ту?ан елді? та?басын.
26 - о?ушы: 
?ойнауы мол кенге т?н?ан
Ке? жайлауы мал?а тол?ан,
Жер?йы?тай жері дархан
Жаны жомарт елі дархан
Б?рі: Ол бізді? - ?аза?стан!
Н?рай: «Отан» М. Ма?атаевты? ?ле?ін о?иды.
Хор: «Біз ?аза?стан балаларымыз»
?орытынды:
Б?рі: ?аза?стан, сен за??ар биіксі?, ке?сі?. Бізді? жанымыз ?зі?е деген ма?таныш?а б?ленген. Біз сені? аты?ды жер бетіне жар салар перзенті?біз, т?уелсіздікті мы?тап ?ол?а ?стайтын бала?быз!
М??алім:
Біз - т?уелсіз ?аза? еліні? е? жас жеткіншектеріміз. Сонды?тан ?з жерімізді, ?з елімізді, ?келеріміз бен аталарымыз сия?ты ?адірлеуге, с?юге, ?ор?ау?а тиісті екенімізді естен шы?армайы? дегім келеді.
?стаздар, ата - аналар, о?ушылар сіздерге к?п - к?п рахмет. Сау болы?ыздар!

Просмотр содержимого документа
«"Мені? Отаным -?аза?стан"»

Тәрбие сағатының тақырыбы: Менің Отаным - Қазақстан
Мақсаты: 
Білімділік: Жас ұрпақты Отанын сүюге, еліміздің рәміздерін қастерлеуге, бай - қуатты ел екендігін мақтан етуге үйретіп, туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, махаббат сезімін ояту; 
Дамытушылық: Отанын, туған жерін қорғай білуге, халқымыздың талантты ақындарының өлеңдері мен ата - бабаларымыздың өнгеге етіп қалдырған даналық сөздері арқылы оқушыларды ұлтжандылыққа, атамекенін көздің қарашығындай сақтай білуге, патриоттық сезімге тәрбиелеу; 
Тәрбиелік: Ойларын жүйелі түрде жеткізе білу, шығармашылықпен жұмыс жасап, мәнерлеп өлең оқып, мағынасын түсіне білу дағдыларын дамыту.
Көрнекілігі: Елбасы суреті, Қазақстан Республикасының картасы, рәміздер, авторларының суреттері, қанатты сөздер, гүлдер, слайд, Астана және Арал қалаларына байланысты суреттер.
Әдісі: сұрақ - жауап, әңгімелеу, түсіндірмелі, көрнекілік
Формасы: тәрбие сағаты
Тәрбие үрдісі: Азаматтық, патриоттық және полимәдениеттік тәрбие беру.
Барысы: І Ұйымдастыру кезеңі
Оқушыларды дөңгеленте тұрғызып, қонақтарды қарсы алып, тәрбие сағатының тақырыбымен таныстырамын.
Біз бүгін ата - аналармен бірлесе отырып, «Менің Отаным - Қазақстан» тақырыбында тәрбие сағатын өткелі отырмыз. Өту барысында өз Отанымыз туралы ой - пікірлерімізді ортаға салып,, Отандарыңа арнап салған суреттеріңді көреміз, өз ойларыңнан жазған шығармаларыңды тыңдаймыз.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны орындалады.
- Балалар, біздің Отанымыз қалай аталады екен?
- Қазақстан
- Қазақстан жері қандай?
- Қазақстан жері үлкен, әдемі, әрі бай.(слайд)
- Дұрыс айтасыңдар, балалар, Қазақстан жері батыстан шығысқа қарай 300 000 шақырымға, солтүстіктен оңтүстікке қарай 1700 шақырымға созылып жатыр.(ҚР - ның физикалық картасынан көрсету)
- Біздің еліміз - жерінің кеңдігімен қатар, табиғи байлығы да мол мемлекет. Өріс толы малы, тайдай тулаған балығы, теңіздей толқыған егіні, дала толы аң - құсы, таусылмас кен байлығы да жеткілікті, мол.(слайдтан көрсетіледі)
Хор: «Отан»
- Балалар, «Отан» деген сөзді қалай түсінеміз?(ой - пікірлерін тыңдау)
- Осы айтылған ойларымыздың дұрыстығына көз жеткізу үшін қазір мынадай өлең шумақтарын тыңдап көрсек.
1 - оқушы: 
Көп аузынан түспейтін, Отан - сенің ата - анаң,
Отан деген немене?, Отан - досың, бауырың.
Оның тұлға түс кейпін, Отан - өлкең, астанаң,
Достым білгің келе ме? Отан - аудан, ауылың.
2 - оқушы: 
Отан - жерім, Отан - суым,
Отан - қуат, нәр береді.
Отан - ұран, Отан - туым,
Отан мәңгі гүлденеді.
Сүйемін мен Отанымды,
Гүл жайнаған жерімді.
Сүйемін мен ата - анамды,
Мені өсірген елімді.
3 - оқушы: 
Отан деген - атамекен,
Отан деген - туған жер.
Отан - ана, Отан - пана,
Қазақстан - туған ел.
4 - оқушы: 
Отанды біз атамекен,
Деп аялап айтамыз.
Өйткені оны мекен еткен
Бабамыз бен атамыз.
5 - оқушы: 
Отанды жас - кәріміз де,
Туған жер деп сүйеміз.
Өйткені онда бәріміз де,
Туып, өмір сүреміз.
Мұғалім:
- Балалар, біздің туған жеріміз, кіндік қанымыз тамған жер қалай аталады?
- Арал
Туған жеріміз Арал біздің Отанымыз Қазақстанның кішкентай ғана бір бөлшегі болып есептеледі. Біз осы жерде өмір сүріп жатырмыз.
Қазір, сендер «Туған жер» өлеңін мұқият ден қойып отырып тыңдап, өз ойларыңды айтуға дайындалып отырыңдар.(өзім оқимын)
Осы кезде Аралдың өсіп - өркендеп келе жатқандығын сипаттайтын түрлі суреттер топтамасы слайдтан көрсетіледі, зер салып қарап отырамыз.
- Біздің өз туған жеріміз Аралды сағынған кезіміз болды ма?(тыңдау)
Қазір Қ. Мырза Әлінің «Не үшін?» өлеңін екі оқушының орындауында тамашалайсыздар. 
Ата - ана «Туған жер» өлеңін оқиды.
Туған жерін сүймейтін адам жоқ. Олай болса, туған жер туралы қандай мақал - мәтелдер біледі екенбіз?
1. Туған жер - тұғырың
Туған ел - қыдырың.
2. Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық.
3. Туған жер – алтын бесік.
4. Туған жердің топырағы да ыстық.
Хор: «Атамекен» (ата - аналардың оындауында)
Мирас Ж. Смақовтың «Туған ел» өлеңін оқиды
10 - оқушы: 
Отан дегеніміз - адамның туып өскен жері, туған - туысқандарымен, жақындарымен бірге тұратын атамекені. Қазақ елінде тұратын адамдардың Отаны - Қазақстан Республикасы.
Бәрі: Қазақстан - Туымен тұғырлы,
Елтаңбасымен еңселі,
Әнұранымен айбатты.
Мұғалім:- Балалар, 1992 жылы 4 маусымда жаңа мемлекеттік рәміздер - Елтаңба, Ту бекітілді. Міне, бүгінгі таңда Қазақстан өз алдына Тәуелсіз мемлекет. Біздің өзіміздің Туымыз, Елтаңбамыз, Әнұранымыз бар. Егеменді Қазақстанбыз.
Хор: «Елтаңбасы елімнің» әні 
11 - оқушы: 
Тас жаратын семсердей тілімдесің
Жүрегімде, дінімде, ділімдесің.
Байлығым, бақытымсың, ардақты Отан
Ойым да, түнім де, күнімдесің.
Мұғалім: Қазақ халқы сөз қадірін білген, қасиетті сөзді қастерлеп, аузынан тастамай, өнеге ретінде данышпандығын өлең өрнектерімен өрнектеп, терең мағыналы сөздерімен зерделеп келе жатқан халық. Терең мағыналы сөз өнері арқылы тәлім - тәрбиесі зор ойлар айта білген. Қазір қазақ халқының үш биінің сөзіне назар аударалық.
Ортаға Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би түрінде киінген үш бала шығып, сөздерін айтады.
12 - оқушы: 
Жаңа ғана қазағымның таңы атты,
Алу мақсат Ел деп алғыс сауапты.
Әр отбасы, әрбір қазақ, әр адам,
Тәуелсіздік сақтау үшін жауапты.
13 - оқушы: 
Ел тарихы, жер тарихы өзіміз,
Болашақтың қасиетті көзіміз.
Барлық ұлтпен бауырласып жетелеу,
Ақ, қараны тіліп тұрса сөзіміз.
Осы жерде ата - ана тәуелсіздік тақырыбына өлең оқиды.
Хор: «Біз өмірдің гүліміз»
14 - оқушы:
Отан - менің өзегім,
Қиының болса төземін.
Алдағы бақыт шақтарды,
Жүрегіммен сеземін.
15 - оқушы: 
Отаным - менің өзегім,
Қырыңды шарлап, кеземін.
Білу керек әр ұрпақ,
Бес саусақтай өз елін.
16 - оқушы: 
Отаным - мәңгі қорғаным,
Қалаймын бақыт қонғанын.
Сүйемін және сондықтан,
Өзенін, көлін, орманын.
17 - оқушы:
Бақытты боп жүргенім,
Сенің арқаң, Ұлы Отан.
Елім менің тірегім,
Құшағыңда гүл атам.
18 - оқушы: 
Ата, Әжем, Әкем, анам -
Төртеуі де «Отан!» маған
Төртеуі де «Ботам» дейді
«Ер азамат атан!» дейді
Мақтанамын Отаныммен,
Отаныма «Ботамын»мен
19 - оқушы: 
Сарқылмайтын қуатым,
Тірегімсің сен, Отан!
Мәңгі соғып тұратын,
Жүрегімсің, сен Отан!
Хор: «Сүйікті Отаным»
20 - оқушы:
Кең байтақ Қазақстан менің туған өлкем, оның асқар таулары мен айдын көлдері, жайқалған орманы, жасыл жайлауы - менің ақ бесігім. Сондықтан да мен оны анамдай сүйемін.
Оқушылардың шығармашылық жұмыстары тыңдалады.
Шығармаларын оқып, өз ойларын ортаға салады. Суреттерін таныстырамын.
21 - оқушы:
Біз жас ұлан - Отан ана өркені
Үміт артқан болашағы, ертеңі.
Туған елдің даңқын көкке өрлетіп,
Гүлге бөлеп жасартамыз өлкені.
Ән «Бақытты балалық шақ»
22 - оқушы: 
Отан дейміз от жаққан жерімізді,
Отан дейміз өсірген елімізді
Отан дейміз туған жер, атамекен
Биік тау, орман, тоғай көлімізді
Ата – ана орындауында «Туған ел» әні домбыраның сүйемелдеуімен.
23 - оқушы: 
Отан дейміз кең - байтақ астананы,
Жасыл жайлау, жаңа жол, жас қаланы.
Отанның шеті де жоқ, шегі де жоқ
Ол бірақ өз үйіңнен басталады.
24 - оқушы: 
Қазақстан - көк байрақты ел едің,
Сен дегенде лүпілдейді жүрегім.
Өзің менің мақтанышым, тірегім,
Өзің менің қуанышым, бақытым
25 - оқушы 
Қыран құсым көк аспанда самғасын,
Желбіресін көк байрағың сан ғасыр!
Жас ұландар, берік ұста туыңды
Жарқыратып туған елдің таңбасын.
26 - оқушы: 
Қойнауы мол кенге тұнған
Кең жайлауы малға толған,
Жерұйықтай жері дархан
Жаны жомарт елі дархан
Бәрі: Ол біздің - Қазақстан!
Нұрай: «Отан» М. Мақатаевтың өлеңін оқиды.
Хор: «Біз Қазақстан балаларымыз»
Қорытынды:
Бәрі: Қазақстан, сен заңғар биіксің, кеңсің. Біздің жанымыз өзіңе деген мақтанышқа бөленген. Біз сенің атыңды жер бетіне жар салар перзентіңбіз, тәуелсіздікті мықтап қолға ұстайтын балаңбыз!
Мұғалім:
Біз - тәуелсіз қазақ елінің ең жас жеткіншектеріміз. Сондықтан өз жерімізді, өз елімізді, әкелеріміз бен аталарымыз сияқты қадірлеуге, сүюге, қорғауға тиісті екенімізді естен шығармайық дегім келеді.
Ұстаздар, ата - аналар, оқушылар сіздерге көп - көп рахмет. Сау болыңыздар!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
"Мені? Отаным -?аза?стан"

Автор: ?ара??лова Л?ззат Итемген?ызы

Дата: 17.11.2015

Номер свидетельства: 254616

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(37) "«Менің Қазақстаным»"
  ["seo_title"] => string(17) "menin_kazakstanym"
  ["file_id"] => string(6) "492719"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1545745358"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "Отаным мені?, байта? ?лкем "
  ["seo_title"] => string(27) "otanym-mienin-baitak-olkiem"
  ["file_id"] => string(6) "140055"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1417868203"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(15) ""А? орда" "
  ["seo_title"] => string(9) "ak-orda-1"
  ["file_id"] => string(6) "179611"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1425038116"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(118) "Конспект мероприятия "День Независимости Республики Казахстан""
  ["seo_title"] => string(67) "konspiekt-mieropriiatiia-dien-niezavisimosti-riespubliki-kazakhstan"
  ["file_id"] => string(6) "316509"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1460104694"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(149) "Тәрбие сағатының тақырыбы: Ұрпаққа берген ұлағатты тәрбие-Мәңгілік елдің кепілі."
  ["seo_title"] => string(79) "t_rbie_sagatynyn_takyryby_urpakk_a_bergen_ulagatty_t_rbie_m_ngilik_eldin_kepili"
  ["file_id"] => string(6) "479508"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1538501496"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства