kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты Презентация

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: Білімділік: о?ушыларды ту?ан жерін с?юге, таби?атты аялай ж?не ?ор?ай білуге баулу;
Дамытушылы?: о?ушыларды? ?орша?ан ортаны ?ор?ау?а деген жо?ары адамгершілік сезімі мен жауапкершілігін арттыру;
Т?рбиелік: о?ушыларды? халы? ауыз ?дебиетінсн таби?ат туралы білімдерін ке?ейту.

К?рнекіліктер: суреттер, слайдтар, с?зж?мба?, ма?алдар, ж?мба?тар, а? ?а?аздар, маркерлер.

Саба?ты? ?діс-т?сілдер: С?ра?-жауап, талдау, т?сіндіру.

Саба? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і

Армысы?, шапа?атты к?німіз,
Армысы?, мейірімді жеріміз.
Армысы?, таби?ат анамыз,
Келді сізге ?зі?ізді? бала?ыз.

ІІ. Жа?а саба?

?ызы?ушылы?ты ояту. — Балалар, мына с?зж?мба?ты шешсек, б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы шы?ады екен.

С?зж?мба? с?ра?тары.

 1. А? патшасы
 2. ?аза?станны? ?сем ?аласы.

3. ?аза?ты? ?арт, а?ыны.
4. ?аза?ты? батыр ?ызы.

 5. ?аза?станда?ы к?мір ?ндіретін жер.
 6. Ай аты.
 7. «Медеу» спорт кешені ?ай тауды? беткейінде орналас?ан?

 

а

р

ы

с

т

а

н

а

л

м

а

т

ы

ж

а

м

б

ы

л

?

л

и

я

?

а

р

а

?

а

н

д

ы

н

а

у

р

ы

з

а

л

а

т

а

у

 

— Б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы «?аза?стан-ту?ан ?лкем, Таби?аты? ?андай к?ркем!» деп аталады.

 • Балалар, осынау ке? – байта? елімізді? шал?ар к?лдері мен ас?ар таулары, даласы мен алтын д?нді даласы, а? к?містей ?аласы, кенге толы ??ірі мен мал?а толы ?рісі б?рі болаша? ?рпа?, келешек азаматтары сендерге
  ?сиет болып ?алады. Ал сол болаша? иегерлері, сендер ?андай болулары? керек?

 

Бекназар: ?аза?стан – ту?ан ?лкем,
                   Таби?аты? ?андай к?ркем.
                    К?рсін деп к?ллі ?лемге,
                    Жалауы?ды желге желпем.
                    К?з алдымда к?гілдір тау м?нартып,
                    Аспанымда а??уды? ?ні ?ал?ып.

Данияр:  ??ша?тап бір ?зі?ді, ту?ан далам,

                Жатамын к?к шал?ында жаным бал?ып.

                Тасып жат?ан ?зендер жа?асынан,

                Тарайды д?н ж?пары бар ?лемге,

                ?аза?ты? ?асиетті даласынан.

Айшуа?: Адам мен таби?ат ?р?ашанда егіз. Таби?атты асыраушы?, ?ам?оршы? десе? де болады. Ата - бабамыз: «Жер - ?азына, су - алтын, мал - байлы?» деп ?сиет ?стіміздегі киіміміз, о?итын кітабымыз, жазатын ?а?азымыз, мінер к?лігіміз, ауыр?анда пайдаланатын д?ріміз, тыныс алар ауамыз, ішер суымыз - осыларды? б?рі жомарт таби?атты? тарт?ан сыйы.

Сандинур: Жерді? к?ркі жасыл саялы,
?ам?оршы бол ала?анмен аялы.
Таби?ат жерге ?андай к?рік берсе, адам да ?мірге сондай к?рік береді. Сондай к?рік пен с?лулы?тан, жылылы?тан т?ратын таби?атта?ы ?сімдіктер мен суларды, жан - жануарлар мен ??старды са?тау, ?асиетті жерімізді таза ?стау, аялау - бізді? адами борышымыз.
Таби?атты ?ор?ау - Жер ананы ?ор?ау, таби?атты ?ор?ау - ?зі?ді ?ор?ау.

Жанат: Таби?атты ?ор?ау ?шін б?ріміз к?ресейік,

Бір-бір а?аш егейік.

Текке отырмай б?ріміз,

Таза ауа ?шін к?ресейік.

Баным: ?аза? хал?ы суды ?адірлеумен ?атар, «Жер - ырысты? кіндігі,

Жер - байлы?ты? к?зі» деп жерді ?те жо?ары ба?ала?ан.
Адамдар е?бектен н?р ал?ан, ?йреніп ?р ??стан, ?р а?нан.
Ж?руге, ж?зуге, ж?йткуге, Ж?не де сам?ау?а жарал?ан.

Лаура: Адам таби?ат с?лулы?ынан ?демілікті, жарасымдылы?ты, ке?дікті, тал?амды ?з бойына сі?іреді. К?лдегі а??у тербелісінен би ?имылдарын, б?лб?лдан ?н салуды ?йрене алады, жан - жануарлардан ?ам?орлы? жасауды ?йренеміз. Жалпы таби?атты? адам?а сыйлар ?уанышын ?йренуге болады, сол ?йренгенімізді ?зімізді? бас?а адам?а ?уаныш сыйлау ?рекетімізден к?ре аламыз.

?мір: Ке? байта?, к?з жетпейтін жерім мені?.
Таулы орман, жасыл жайлау к?лім мені?.
Б?гінде бар ?лемге да??ын жетті.
Т?уелсіз ?аза?стан – елім мені?.
?ажап ?ой с?лу к?ктем, жазы? ?не,
Ты?дарсы? он ж?ректі? сазын ?лі.
Шіркін - ай жер жетпейді бір ?зіне,
?ойнауы? т?р?ан байлы? ?азыналы.

Сен неткен Отан – Анам ?ажап еді?
?спеттеп к?ркем тілмен жазар едім.
Болаша? ?рпа?ы?ны? ба?ыты ?шін.

Жібек: Сонды?тан, алдымен таби?ат?а с?лем берейік.

Айшуа?: Армысы?, алтын к?н!
Аяжан: К?гілдір к?к аспан!

Ба?ытбек: Бармысы?, ??старым!
Жанель: ?анатты достарым!
Ержан: Суларым таза ма?
Баян: Талдарым аман ба?
Лаура: Бас ием таулар?а

Баным: Жамыл?ан ?арлар?а,
Мадияр: Жай?ал?ан даланы,
?мір: Таби?ат - Ананы
Айбек: К?руге са?ынып
Б?рі: Келген біз бала?ыз!

Айбек: С?лу дала! Мені? с?йген еркемсі?,
Жаны? жайса? жаратыл?ан ?лкемсі?.
?андай жа?сы ?аза? болып ту?аным,
О, ту?ан жер, тамашасы?, к?ркемсі?!

Баян: Ке? дала к?ркемсі? сонау жат?ан,
?зен, су, б?ла?тары? м?лдір а??ан.
Ас?ар тау, айдын шал?ар к?л мен ?зен,
?не, сол анам еді мені тап?ан.

Мадияр:  Ойласа? таби?ат пен адам егіз,
Жылды? сол мезгілінен ?зге неміз?
Таби?атсыз ?о?ам жо?, бол?ан емес,
Ал ?о?амсыз таби?атты ?лі де?із.

Ж?лдыз: Пай, Пай, Пай! ?аза?стан арда?ым - ай!
?зі?де ?мір с?рген ?андай ба?ыт,
?лмейтін махаббатым, арда?ым - ай.
Ту?ан елім - сен ?андай ысты? еді?!

?н: А? г?лдер.

К?рініс:

А??айын:

Орман едік біз бір кезде жай?ал?ан,

А? мен ??сты? ?сем ?ні сайра?ан.

?ні кеткен, б?л ?лкені? с?ні кеткен,

А? мен ??сты? ісем ?ні сайра?ан.

?ні кеткен б?л ?лкені? с?ні кеткен.

Жал?ыз ?алдым, жал?ызды?ты? жыры к?п,

Анам, ?кем, бауырларым ?айдасы??

Кей адамдар жауызды?пен асырып ж?р айласын

Жал?ызды?ты? м??ы к?п.

Соны айту?а адамзат?а тілім жо?.

Екі дос орман?а келеді.
- А?ашта ?алмапты ?ой ?зі?
- Бар а?ашты ?зіміз ?ырып болды? ?ой.
- ?не жас ?айы? т?р екен, соны кесейік.
- Ол ?лі жас ?ой, ?лі ?ссінші. Обал емеспе, таби?атты? с?ні емеспе?
- Немене, таби?ат?а жаны? ашып ?алды.К?п с?йлеме, ?ста араны? ар?ы басын.
- Мына ??с ?айтеді ?зі ши?ылдап, таспен атып ?шыршы.
??с: Тимендерші б?л а? ?айы??а ?ямды б?збандаршы, ?ыры?пандаршы.
- ?з ?ясын ?ор?ап ж?р ?ой. Осы а?ашты ?ырыпай – а? ?ояйы?шы
- К?п с?йлеме, ?ста араны: Ай сенде н?зік ж?рек. М? са?ан!
??с:
Ей, адамзат, ойланшы сен бір с?т ?ана,
Жауызды?тан к??іреніп жылап т?р ?ой мына бала
Таби?атты? ысырапсыз пайдаланып бар байлы?ын не к?рінді?
Не ?алады артында?ы ?рпа?ына?
Мен к?рдім жас ?айы?ны? ??ла?анын бас ?рып ?ара жерге с?ла?анын
Сар?айып жапыра?ы ?лімсіреп, бай??сты? кім ты?дады жыла?анын.
Бейнетаспа: Таби?ат с?лу мекені!

Ойын: «Маржан с?з» (ма?ал-м?телдерді? жал?асын табу)

?ділет: - ?з елім деп, ?з жерім деп тебіренбейтін адам барма сір?! Жо?! Олай болуы м?мкін де емес. ?йткені сен «Ту?ан жер» деп со??ан ж?ректерде м??гі орын ал?ан ?асиетті даласы?.

?айнар: Таби?атты? ?зіндей,
Ерке н?зік сезімдей.
?лбіреген г?л - ару
К?зетейік к?з ілмей.

Н?зік г?лдер - ?німіз,
Жайнап ?ссін бауымыз.
Е?сесі биіктеп барады,

Г?лдерге оран?ан тауымыз.

Айшуа?: Г?лдер деген жыр – а?ыз
?ол?а ?стап шы?амыз.
Сол г?лдерден с?лулы?,
Тазалы?ты ??амыз.

Жібек: Кілемденіп ??лпырып,
Ж?здерінен н?р т?нып.
?се берсін, г?л - ?ыздар,
Биге ?осты? н?р ?ылып.

Би: Хуторянка:

?орытынды:

    Ту?ан елімізді? ?р тасы, ?р б?тасы, е? ая?ы ??былмалы аспаны мен к?шпелі б?лты да ата - бабамызды? бізге тастап кеткен ба?а жетпес аманаты. Сонды?тан ша?ыра?ы к?нні? шуа?ына б?ленген, іргесі інжу маржан?а толы, керегесі ке? жайлау, байта?, бай ?рі с?лу жерімізді аялап, елімізді арда?тап ?тейік. Атамекенімізді, Отанымызды ма?тан етейік!

О?ушыларды? орындауында «Атамекен» ?ні.

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты Презентация »

Мақсаты:  Білімділік: оқушыларды туған жерін сүюге, табиғатты аялай және қорғай білуге баулу; Дамытушылық: оқушылардың қоршаған ортаны қорғауға деген жоғары адамгершілік сезімі мен жауапкершілігін арттыру; Тәрбиелік: оқушылардың халық ауыз әдебиетінсн табиғат туралы білімдерін кеңейту.

Мақсаты:  Білімділік: оқушыларды туған жерін сүюге, табиғатты аялай және қорғай білуге баулу; Дамытушылық: оқушылардың қоршаған ортаны қорғауға деген жоғары адамгершілік сезімі мен жауапкершілігін арттыру; Тәрбиелік: оқушылардың халық ауыз әдебиетінсн табиғат туралы білімдерін кеңейту.

КӨРІНІС «Табиғатты аялай білейік»

КӨРІНІС

«Табиғатты аялай білейік»

Табиғат сұлу мекені! 2

Табиғат сұлу мекені!

2

«Маржан сөз» (мақал-мәтелдердің жалғасын табу)

«Маржан сөз» (мақал-мәтелдердің жалғасын табу)

«Жалғасын тап» 1. « Жері байдың ……» 2. « Күте білсең, …….» 3. «Жер – байлықтың …..» 4. Туған жердің …... 5. Қатты жерге қақ тұрар Қайратты жерге ……... 6. Сусыз жердің шөбі – ……. 7. Жалғыз ағаш үй болмас. Жалғыз жігіт ….. 8. Гүл өссе жердің көркі. Қыз өссе …………..  

«Жалғасын тап»

1. « Жері байдың ……» 2. « Күте білсең, …….» 3. «Жер – байлықтың …..» 4. Туған жердің …... 5. Қатты жерге қақ тұрар Қайратты жерге ……... 6. Сусыз жердің шөбі – ……. 7. Жалғыз ағаш үй болмас. Жалғыз жігіт ….. 8. Гүл өссе жердің көркі. Қыз өссе …………..  

9. Егін екпесең жерге ……. Еңбек етпесең елге …….. 10. Көлдің көркі – құрақ, Таудың көркі – …... 11. Ағаш ексең аялап, Басында болар ….. 12. Өрісіңе қарай …... Өзеніңе қарай …...

9. Егін екпесең жерге ……. Еңбек етпесең елге ……..

10. Көлдің көркі – құрақ, Таудың көркі – …... 11. Ағаш ексең аялап, Басында болар …..

12. Өрісіңе қарай …... Өзеніңе қарай …...

Қорытынды

Қорытынды


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Т?рбие са?аты Презентация

Автор: Серикболова Салтанат Серикболовна

Дата: 04.03.2015

Номер свидетельства: 181972

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства