kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Елімізді? еркіндігі – т?уелсіздік

Нажмите, чтобы узнать подробности


Т?рбие са?ат та?ырыбы: Елімізді? еркіндігі – т?уелсіздік

Т?рбие са?ат ма?саты:
а) о?ушылар?а елімізді? т?уелсіздік ал?алы 15 жыл ішіндегі жеткен жетістіктерімізбен таныстыру, білімдерін ке?ейту.
?) отанды с?юге, ел байлы?ын ?ор?ау?а, болаша? Отанымыз ?аза?станды ?ркендетуге білімді адамдар керек екенін??ындыру.
б) б?гінгі т?уелсіздікке ?алай ?ол жеткенін зерделеу, оларды Отаны ?шін от?а т?сетін ел жанды, ел Азаматы етіп т?рбиелеу.

Т?рбие са?ат ?дісі: ??гімелеу, с?ра?-жауап, к?рнекілігін, плакат, суреттер.

Пайдаланыл?ан к?рнекіліктер: ?анатты с?здер, ?аза?стан Республикасыны? ?н?раны, елта?ба, туы, ?аза?стан Республикасыны? президенті Н. Назарбаев суреті, буклет.
?ранымыз: «т?уелсіздікті? тура жолы-білімді»

Саба?ты? барысы:

1. ?йымдастыру
О?ушыларды саба??а дайындау.

1-ж?ргізуші:
- ??рметті ?она?тар
Бізді? сыныбымыз?а келген ?адамдары?ыз с?тті болсын. Сіздерді? жа?сы к??іл-к?йде болып, дем алып ?айтулары?ыз?а бізді? сынып ?жымы зор сенімде. Сіздерді? алдары?ызда 3-сынып о?ушылары ?з ?нерлерін к?рсетеді.

2-ж?ргізуші:
- ??рметті ?стаздар мен о?ушылар!
Сіздерді 16-Желто?сан т?уелсіз ?аза?станымыз?а 15 жыл толу мерекесімен ??тты?таймыз. Сіздерге зор денсаулы?, мол ба?ыт, е?бекте жеміс, о?уда озат болулары?ыз?а тілектеспіз.

1-ж?егізуші:
?н?раным – жан ?раным
Айтар ?нім – с?йлер с?зім
Ту?ан жерім – са?ынарым
М??гі-ба?и шыр?алады.
Республикам ?н?раным
Хор: «?н?ран»

2. Кіріспе (М??алім с?зі)

3. Негізгі б?лім.
Сахна?а ?аз дауысты ?азыбек би шы?ып с?йлейді.
?аз дауысты ?азыбек би: - біз ?аза? мал ба??ан елміз, ешкімге со?ты?пай жай жат?ан елміз. Басымыздан ??т-береке ?ашпасын деп, жерімізді? шетін жау баспасын деп, найза?а ?кі та??ан елміз. Ешбір д?шпан басынба?ан елміз, басымыздан с?з асырма?ан елміз. Досты?ты са?тай білген елміз, д?м-т?зды а?тай білген елміз.

2-ж?ргізуші:
Ата-бабамыз а?са?ан т?уелсіздікті? арнау ту?ан отанымыз?а ж?не ?р отбасына б?л 15 жыл тебіреністі.
15 жыл шы?ып с?йлейді: «Тарихы?ды таны»
(Бастарында жылдары жазыл?ан о?ушылар шы?ып ?з жылдарымен таныстырады. 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 жылдар)

1-ж?ргізуші:
К?рініс: «Егемендік деген не?»
(Атасы мен немересі А?ырын басып ?арт шы?ады. Орынды??а келіп дем алып отырады. Осы кезде ж?гіріп немересі келеді.)
Немересі: - Ата, не ойлап отырсыз?
Атасы: - ?, балам, ата? не ойлайды дейсі?! Сені? болаша?ы?ды ойлаймын, елімізді? болаша?ы жайлы, ?ткен ?мір жайлы ойлаймын.
Немересі: - Ата, ?ткен ?мір деген не?
Атасы: - ?, балам, «?ткен ?мір» сонау ежелгі ата-бабаларымызды? ерте кезден белгілі ?ткен ?мір жолы, тарихы емес пе?
Немересі: - Ал, ол ?андай бол?ан?
Атасы: - Ендеше, ты?да балам, ата? бір с?йлесін.
Болмаса да о?ы?ан тарихшы атам,
Жинады ескілерден тарих хатын.
Ма?сатым, кейінгі ?рпа? ?мытпаса,
Айтыл?ан аталарды? аманатын.
Сонды?тан балам, сен де ?з тарихы?ды білуге тиістісі?, сонау ерте кезде бізді? ата-бабаларымыз ?аза? руларыны? басын ?асып, халы? болып ?алыптасуынан ббасталады б?л тарих. Ал, балам, тарихты ты?дайы?.
Буклетпен ж?мыс:

2-ж?ргізуші: (Буклетте салын?ан жылдар бойынша, ?ткен ?мір туралы ??гімелейді.)
Атасы: - Б??ан да т?уб?. Егемендік алып, ?лем таныды ?ой елімізді.
Немересі: - Ата. «Егемендік» деген не?
Атасы: - Егемендік – «иес? мен» деген с?з,
К?птен бері естілмеген ерен с?з,
Екі тізгін, бір шылбырын ?зі ал?ан,
К?ркем жігіт болып ?ссе к?ген к?з.
Егемендік ел болуды? белгісі.
Бас?а ж?ртпен те? ж?лдызы,те? к?ні,
Егеменді деген с?зден естілер,
Ата ж?ртты? ар?ысы мен бергісі –
Міне «Егемендік» деген осы.
Енді міне, желбіреген к?к байра?ымыз, айбынды ?н ?ранымыз, жар?ыра?ан елта?бамыз т?рімізде ілулі т?р. Егемендік Елімізді? келешегін ?зі? сия?ты ?рпа?тарыма тарих етіп баяндап аталары? т?р. ?мытпа?дар айналайын ?рпа?тарым!

1-ж?ргізуші: - «Елімізді? еркіндігі – т?уелсіздік» та?ырыбына о?ушыларымыз ?з ойларын ?а?аз бетіне т?сіріп, жазып келіп отыр. Осы жаз?ан эсселерін ты?дайы?. (4-5 о?ушылар. Б?гінгі т?уелсіз елімізді? 15 жыл ішінде жеткен жа?алы?тарын, табыстарын ??гімелейді).
М??алім:
- Балалар, ойлары? ?те жа?сы, к??ілге ?онымды. К?пшілігі? 15 жыл ішінде жеткен жетістіктерге назар аудары?ыз. К?п-к?п рахмет!

2-ж?ргізуші:
- Енді «т?уелсіз-?аза?стан» атты ?деби музыкалы? концертімізді к?ріп тамашала?ыздар.
1. ?н. «Елім мені?» ?ліби
2. Би. «?аза? биі» Ба?н?р
3. ?н. «?аза?ым-елім» Г?лжан
4. Би. «?амажай» топ ?ыздар Арайлым, Г?лжамал
5. ?н. «Ту?ан елім» Ба?ытжамал, Н?рс?лтан

4. ?орытынды б?лім: (М??алім с?зі)
«Б?гінгі білім – ерте?гі байлы?ымыз!» (с?ра?-жауап)
- Біз б?гін, т?рбие са?атында не туралы білдік?
- т?уелсіз елімізді? 15 жыл ішінде табыстары туралы т.б. білдік.
- Біз г?лденген ?аза?стан?а ?андай ?лес ?осуымыз керек?
- Жа?сы о?у, ?лгілі т?ртіп, ?лкенді сыйлау, талмай іздену, талпыну.
- Я, ?лы Абай атамыз айт?андай «Сен де бір кірпіш д?ниеге, кетігін тап та, бар ?алан» - деп елімізде ?ркендетуге ?з ?лесімізді ?осайы?. XXI ?асыр.
- Білім ?асыры. Сонды?тан мені? ма?сатым білімді, сауатты, е?бек?ор балаларды т?рбиелеу, ойларын еркін айту?а да?дыландыру, ?алыптастыру. XXI ?асыр болаша? лидерін дайындау. Б?л балалар елімізді? болаша?ы.
Бізді? ?аз?астан Республикасы жылдан-жыл?а, к?ннен-к?нге ?ркендеп, ?сіп ке?ейіп, г?лденіп келеді. Олай болса, ?азыбек би атамыздан а? тілек тілейік!
?аз дауысты ?азыбек: «А? бата»
Басшыларымыз алысты к?рсін,
Жекешелеріміз табысты болсын!
?ыздарымыз саналы, с?лу болсын,
?лдарымыз ?амысты болсын!
?алада, мейлі ?ырда болсын!
Келген-кеткен ырза болсын!
Те?геміз те?дік са?тайтын болсын!
Ба?а с?мкемізге сыймайтын болсын!
Хал?ымыз ?асыр табалдыры?ын,
?аза?ша с?йлеп, аттайтын болсын!
Аумин!
Басшылар?а с?з беру
Саба? ая?талды. Хош сау, болы?ыздар!

Просмотр содержимого документа
«Елімізді? еркіндігі – т?уелсіздік»

Біздің ата-бабамыз түрлі қанқұйлы соғысты басынан өткерді. Олардың ең соңғысы – Ұлы Отан соғысы болды. Олардың соғысқа қатысқандағы мақсаты – ұрпақтарының, яғни, біздердің жақсы өмір сүруімізді, бейбітшілікте өмір сүруімізді қалады. Осылайша, аттың жалында, түйенің қомында жүріп, біздерге бейбіт өмірді орнатып берді.
Уақыт өткен сайын аталарымыз сыйлаған Жеңістің маңызы артып келеді. Олар көрсеткен ерліктері бүгінгі ұрпаққа өнеге. Отансүйгіштік қасиет әркезде де қастерлеуге тұратын қасиеттердің бірі. Осы ұғым біздің үлкен құндылығымыз болуы керек деп ойлаймын. Тек майданда ғана емес, тылда жұмыс істегендердің де еңбегін жоғары ілтипатқа лайық. Себебі олар соғыс кезінде майдан шебіндегі солдаттармен бірдей қиыншылық көрді, бірдей азап шекті. Ашаршылық пен ауыртпалықты бастан кешкен олар да Жеңісті жақындатуға көп үлес қосты. Таңның атысынан күннің батысына дейін тізе бүкпей жұмыс істеген сол бір қайратты да қайсар жандарға да бүгінгі ұрпақтың ризашылығы шексіз болса керек.Үлкен қауіп пен қатер, қайғы мен қасірет төнген сол бір ауыр уақытта біздің халқымыз сыннан сүрінбей өтті. Оттан да ыстық Отан үшін от кешкен майдангерлер өшпес ерлік көрсетті. Бұл тарихқа алтын әріптермен жазылды.
Олардың қаһармандық өнегесі бүгінгі жас ұрпақтың жадында мәңгі сақталуы тиіс.
Отаншыл болу – ең алдымен өткенді білу. Осынау қойнауы қазынаға толы байтақ даланың әр пұшпағын бабаларымыз ақ найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғағанын ұмытпау – парыз.. Отан сенің отбасыңнан, аядай ауылыңнан, сол жердің тасынан, суынан, топырағынан басталады. Қазақ жері – киелі, қасиетті. Оны малмен, ақшамен, алтын-күміс, асыл тастармен бағалауға келмейді.
Отаншыл болу – ұлтжанды болу. Ұлтсызда Отан жоқ. Болмақ емес. Ата салттың қадіріне жетпеген, ана тілін ардақтай алмаған бозөкпе отаншыл болып жарытпайды. Қай жерде «қарны тоқ, көйлегі көк» болса, сол жерді жайлы мекен санайды.
Отаншыл болу – бір-біріңе бауырмал болу. «Жақыныңды жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін» дейді дана халқымыз. «Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең, істің бәрі бос» дейді кемеңгер Абай.. Ынтымағы жарасқан елді көргенде, жаудың құты қашады. Бірлігіміз барда тас қамалдай берікпіз.
Қай кезде де азаматтың өз Отаны алдында парызы болады. Азаматтың қасиетті борышының бірі – Отан алдындағы парызын өтеу. Кез келген адам бейбіт заманда да Отанын қорғай алады. Ол дегеніңіз қолға қару алу емес, өз Отаныңның білімді, өркениетті, салауатты перзенті бола алу. ”Отан үшін отқа түс, күймейсің” деген екен батыр Бауыржан Момышұлы. Ол – Отан үшін еткен еңбектің ешқашан зая кетпейтіндігі.
Халқымызда «Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болады» деген мақал бар. Жастар өз Отанының нағыз патриоты бола алу үшін үлкендер де өз соңынан ерген ұрпақты дұрыс тәрбиелеуі керек. «Отаным маған не бересің деп емес, Отаным, мен саған не бере аламын?» деп өсу керек. Сонда елімізде әрқашан да бейбітшілік болады. Себебі, ертеңгі елдің тізгінін ұстар азаматттар білімді болса, олар барлық қиыншылықтарды ақылмен шеше алатын болады.
Соғыс кезінде қаншама жастар қыршынан қиылды. Олар Отан үшін жанын пида етті. Ал олардың әрқайсысының анасы, баласы, сүйген қыздары, үлкен-үлкен армандары бар еді. Бірақ олар елге қауіп төнген кезде барлығын да құрбан етті. Жап-жас болса да Отанын қорғап жатып жан тапсырды. Бұл – шынында да ерлік болатын.
Майдан шебінде жанын пида еткен жауынгерлер мәңгі есімізде қалады. Отан үшін отқа түсіп, Жеңіс сыйлаған ардагерлерге тағзым етеміз. Сұрапыл да жойқын соғыста қыршынынан қиылған жауынгерлер есімі ел есінде мәңгі сақталады.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Елімізді? еркіндігі – т?уелсіздік

Автор: Якудаева Кулсин Кенесовна

Дата: 25.11.2015

Номер свидетельства: 258324

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства