kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

К?нтізбелік

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бейнелеу ?нері

Бейнелеу ?нері курсы ?скеле? жеке т?л?аны? рухани ?ызметіні? ?алыптасу шарты болып табылатын эмоциялы?-бейнелі, к?ркем ойлау т?рін ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан.

О?ыту ма?саттары:

- эстетикалы? сезімдерді, бейнелеу ?неріне ?ызы?ушылы?ын т?рбиелеу; ?негелі т?жірибесін байыту, ізгілік пен з?лымды? туралы ойларын дамыту; адамгершілік сезімдерін т?рбиелеу, ?аза?стан ж?не бас?а елдердегі халы?тарды? м?дениетін ??рметтеу;

- ?иялын, кез келген іске шы?армашылы? т?р?ыдан ?арау ниеті мен икемділігін, ?нер мен ?орша?ан ?лемді ?абылдау ?абілетін, к?ркемдік ?ызметте бірлесіп ж?мыс істеу шеберліктері мен да?дыларын дамыту;

- халы? шы?армашылы?ына деген ?ызы?ушылы?ы мен с?йіспеншілігін т?рбиелеу;

- а??арымпазды?ы мен к?ріп есте са?тау ?абілетін дамыту.

О?ыту міндеттері:

- ?зіні? ?орша?ан ?лемге к?з?арасын шы?армашылы? ж?мыстарында к?рсете білу ?абілетін дамыту;

- сурет, кескіндеме, композиция бойынша бейнелеу сауаты негіздерімен таныстыру;

- жылы ж?не суы? т?стермен таныстыру ж?не оларды айыра білуге ?йрету;

- бейнелеу ?неріні? т?рлерімен (графика, кескіндеме, с?ндік-?олданбалы ?нер, м?сін, дизайн, с?улет ?нері) ж?не жанрларымен (пейзаж, портрет, натюрморт, анималистика ж?не т.б.) таныстыру;

- к?ркемдік да?дыларды ме?геру (?рт?рлі материалдармен ж?мыс істеу ж?не ?рт?рлі бейнелеу техникасын игеру);

- шынайы ?мірде к?ркем м?дениетті? к?рінісін бай?ай білу ?абілетін дамыту (м?ражайлар, с?улет, дизайн, м?сін ж?не т.б.);

-   балаларда сезімдік-эмоциялы? белгілерді дамыту: зейін, есте са?тау, ?иял, елестету;

- о?ушыларды? ?олдарыны? моторикасын, иілгіштігін, икемділігін ж?не к?збен шамалау д?лдігін жа?сарту.

П?нні? негізгі ерекшеліктері:

 • ы?палдастырыл?ан модельде пластикалы? ?нерді? алуан т?рлері (кескіндеме, графика, м?сін ?нері, к?ркемдік ??растыру, дизайн ж?не с?улет ?нері, с?ндік-?олданбалы ?нер) ?олданыл?ан;
 • ?аза?стан ж?не ?лем халы?тары ?неріні? ?лтты? ерекшеліктеріне ??рметпен ?арау ?зектілендірілген;
 • ?азіргі заман ?неріні? ж?не ?ткен заман туындыларыны? бейнелі ерекшелігіндегі саба?тасты? байланыстар ай?ындалады, м?дениетаралы? ?арым-?атынас?а ж?не т?зімділікке дайынды? ?алыптасады;
 • айма?ты? компонентті ?осу, бейнелеу ?нерін о?ытуды? шы?армашылы? т?сіл м?мкіндіктері ке?інен пайдаланыл?ан.

Ба?дарламада?ы о?у материалы к?ркемдік білімні? іскерлік сипаты мен адамгершілік болмысын к?рсететін блоктармен ?сыныл?ан: «К?ркемдік ?ызмет т?рлері», «К?ркемдік сауат негіздері», «?орша?ан ?лемді тану», «К?ркем-шы?армашылы? ?ызмет мазм?ны».

Осылайша блоктар?а б?лу ерекшелігі мынада, бірінші блок о?у материалыны? мазм?нын ашады, екінші блок оны іс ж?зінде іске асыруды? ??ралдарын береді, ?шінші тапсырма та?ырыбыны? рухани-адамгершілік, эмоциялы?-??ндылы? ба?ыттылы?ын болжамдайды, т?ртінші олардан бала к?ркемдік-шы?армашылы? т?жірибе алып шы?атын ?ызмет т?рлері мен шарттарынан т?рады. Барлы? блоктар ?нерді? ?рт?рлі: типологиялы?, тілдік, ??ндылы??а ба?дарлан?ан, ?ызметтік ?ырларын ашады. Олар (барлы?ы бірге) ?р саба?та ?рт?рлі шамада о?ытылады. Барлы? блоктар кешенді т?рде жалпы к?ркемдік білім мен т?рбие міндеттеріне ба?ыттал?ан.

Типтік о?у жоспарына сай бастауыш мектеп сыныптарында «Бейнелеу ?нері» п?нін о?ыту?а аптасына 1 са?аттан, барлы?ы 135 са?ат ?амтыл?ан.

Бейнелеу ?нері  - 4-сынып

Барлы?ы – 34 са?ат, аптасына 1 са?аттан

К?ркемдік іс-?рекет т?рлері

Та?ырыптар

Са?ат саны

Мерзімі

Ескерту

І то?сан

1

?нер шы?армаларын ?абылдау

«Бейнелеу ?нерлеріні? жанрлары». ?аза?станды? ж?не ?лемдік ?нерді? ?лгілі туындыларын ?абылдау ж?не ба?алау

1

 

 

2-3

Кескіндеме

«Серуен» Кескіндемелік образ жасау ?шін к?ркемдік-м?нерлілік ??ралдарын та?дау

2

 

 

4

Графика

«А?аш» Таби?и пішіндерді? ?семдігі мен алуан т?рлілігі.

1

 

 

5

М?сін

«Мысы?»

1

 

 

6

?олданбалы с?н ?нері

Ою-?рнек композициясы

1

 

 

7

Графика

К?з де ?айта оралды

1

 

 

8-9

К?ркемдік ??растыру, дизайн ж?не с?улет

Шы?ыршы?

2

 

 

ІІ то?сан

10

Графика

Сюжетті шы?арма

1

 

 

11-12

Кескіндеме

Натюрморт

2

 

 

13

М?сін

М?шел. Шы?ыс к?нтізбесіндегі жануарларды бейнелеу

1

 

 

14

Кескіндеме

?ар жауып т?р

1

 

 

15

?олданбалы с?н-?нері

Жа?а жылды? костюм

1

 

 

16

?олданбалы с?н-?нері

Ша?ыру билеті

1

 

 

ІІІ то?сан

17

Кескіндеме

Астана-?лемдік ?ала

1

 

 

18-19

Графика

Портрет

2

 

 

20-21

М?сін

Достар

2

 

 

22

?олданбалы с?н ?нері

М?тіндік композиция

1

 

 

23-24

К?ркемдік ??растыру, дизайн ж?не с?улет

Мектеп жобасы

2

 

 

25-26

Кескіндеме

Наурыз

2

 

 

IV то?сан

27-28

Кескіндеме

Мені? аулам

2

 

 

29-30

М?сін

Халы? ертегілері кейіпкері

2

 

 

31

Графика

Те?іздегі дауыл

1

 

 

32

?олданбалы с?н-?нері

Музыкалы? аспаптар натюрморты

1

 

 

33

К?ркемдік ??растыру, дизайн ж?не с?улет ?нері

Г?лдер

1

 

 

34

?нер шы?армаларын ?абылдау

?лемдік ?нер ж?не ?аза?станды? ?нер

1

 

 

 1. ?нер шы?армаларын ?абылдау -2 са?ат
 2. Кескіндеме-10 са?ат
 3. Графика-6 са?ат
 4. М?сін-6 са?ат
 5. К?ркемдік ??растыру, дизайн ж?не с?улет ?нері -6 са?ат
 6. ?олданбалы с?н-?нері-4 са?ат

Барлы?ы: 34 са?ат

Просмотр содержимого документа
«к?нтізбелік»


Бейнелеу өнері

Бейнелеу өнері курсы өскелең жеке тұлғаның рухани қызметінің қалыптасу шарты болып табылатын эмоциялық-бейнелі, көркем ойлау түрін қалыптастыруға бағытталған.

Оқыту мақсаттары:

- эстетикалық сезімдерді, бейнелеу өнеріне қызығушылығын тәрбиелеу; өнегелі тәжірибесін байыту, ізгілік пен зұлымдық туралы ойларын дамыту; адамгершілік сезімдерін тәрбиелеу, Қазақстан және басқа елдердегі халықтардың мәдениетін құрметтеу;

- қиялын, кез келген іске шығармашылық тұрғыдан қарау ниеті мен икемділігін, өнер мен қоршаған әлемді қабылдау қабілетін, көркемдік қызметте бірлесіп жұмыс істеу шеберліктері мен дағдыларын дамыту;

- халық шығармашылығына деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігін тәрбиелеу;

- аңғарымпаздығы мен көріп есте сақтау қабілетін дамыту.

Оқыту міндеттері:

- өзінің қоршаған әлемге көзқарасын шығармашылық жұмыстарында көрсете білу қабілетін дамыту;

- сурет, кескіндеме, композиция бойынша бейнелеу сауаты негіздерімен таныстыру;

- жылы және суық түстермен таныстыру және оларды айыра білуге үйрету;

- бейнелеу өнерінің түрлерімен (графика, кескіндеме, сәндік-қолданбалы өнер, мүсін, дизайн, сәулет өнері) және жанрларымен (пейзаж, портрет, натюрморт, анималистика және т.б.) таныстыру;

- көркемдік дағдыларды меңгеру (әртүрлі материалдармен жұмыс істеу және әртүрлі бейнелеу техникасын игеру);

- шынайы өмірде көркем мәдениеттің көрінісін байқай білу қабілетін дамыту (мұражайлар, сәулет, дизайн, мүсін және т.б.);

- балаларда сезімдік-эмоциялық белгілерді дамыту: зейін, есте сақтау, қиял, елестету;

- оқушылардың қолдарының моторикасын, иілгіштігін, икемділігін және көзбен шамалау дәлдігін жақсарту.

Пәннің негізгі ерекшеліктері:

 • ықпалдастырылған модельде пластикалық өнердің алуан түрлері (кескіндеме, графика, мүсін өнері, көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері, сәндік-қолданбалы өнер) қолданылған;

 • Қазақстан және әлем халықтары өнерінің ұлттық ерекшеліктеріне құрметпен қарау өзектілендірілген;

 • қазіргі заман өнерінің және өткен заман туындыларының бейнелі ерекшелігіндегі сабақтастық байланыстар айқындалады, мәдениетаралық қарым-қатынасқа және төзімділікке дайындық қалыптасады;

 • аймақтық компонентті қосу, бейнелеу өнерін оқытудың шығармашылық тәсіл мүмкіндіктері кеңінен пайдаланылған.

Бағдарламадағы оқу материалы көркемдік білімнің іскерлік сипаты мен адамгершілік болмысын көрсететін блоктармен ұсынылған: «Көркемдік қызмет түрлері», «Көркемдік сауат негіздері», «Қоршаған әлемді тану», «Көркем-шығармашылық қызмет мазмұны».

Осылайша блоктарға бөлу ерекшелігі мынада, бірінші блок оқу материалының мазмұнын ашады, екінші блок оны іс жүзінде іске асырудың құралдарын береді, үшінші тапсырма тақырыбының рухани-адамгершілік, эмоциялық-құндылық бағыттылығын болжамдайды, төртінші олардан бала көркемдік-шығармашылық тәжірибе алып шығатын қызмет түрлері мен шарттарынан тұрады. Барлық блоктар өнердің әртүрлі: типологиялық, тілдік, құндылыққа бағдарланған, қызметтік қырларын ашады. Олар (барлығы бірге) әр сабақта әртүрлі шамада оқытылады. Барлық блоктар кешенді түрде жалпы көркемдік білім мен тәрбие міндеттеріне бағытталған.

Типтік оқу жоспарына сай бастауыш мектеп сыныптарында «Бейнелеу өнері» пәнін оқытуға аптасына 1 сағаттан, барлығы 135 сағат қамтылған.Бейнелеу өнері - 4-сынып

Барлығы – 34 сағат, аптасына 1 сағаттан


Көркемдік іс-әрекет түрлері

Тақырыптар

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

І тоқсан

1

Өнер шығармаларын қабылдау

«Бейнелеу өнерлерінің жанрлары» . Қазақстандық және әлемдік өнердің үлгілі туындыларын қабылдау және бағалау

12-3

Кескіндеме

«Серуен» Кескіндемелік образ жасау үшін көркемдік-мәнерлілік құралдарын таңдау

24

Графика

«Ағаш» Табиғи пішіндердің әсемдігі мен алуан түрлілігі.

15

Мүсін

«Мысық»

16

Қолданбалы сән өнері

Ою-өрнек композициясы

17

Графика

Күз де қайта оралды

18-9

Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет

Шығыршық

2ІІ тоқсан

10

Графика

Сюжетті шығарма

111-12

Кескіндеме

Натюрморт

213

Мүсін

Мүшел. Шығыс күнтізбесіндегі жануарларды бейнелеу

114

Кескіндеме

Қар жауып тұр

115

Қолданбалы сән-өнері

Жаңа жылдық костюм

116

Қолданбалы сән-өнері

Шақыру билеті

1ІІІ тоқсан

17

Кескіндеме

Астана-әлемдік қала

118-19

Графика

Портрет

220-21

Мүсін

Достар

222

Қолданбалы сән өнері

Мәтіндік композиция

123-24

Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет

Мектеп жобасы

225-26

Кескіндеме

Наурыз

2IV тоқсан

27-28

Кескіндеме

Менің аулам

229-30

Мүсін

Халық ертегілері кейіпкері

231

Графика

Теңіздегі дауыл

132

Қолданбалы сән-өнері

Музыкалық аспаптар натюрморты

133

Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері

Гүлдер

134

Өнер шығармаларын қабылдау

Әлемдік өнер және Қазақстандық өнер

1 1. Өнер шығармаларын қабылдау -2 сағат

 2. Кескіндеме-10 сағат

 3. Графика-6 сағат

 4. Мүсін-6 сағат

 5. Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері -6 сағат

 6. Қолданбалы сән-өнері-4 сағат

Барлығы: 34 сағат
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
к?нтізбелік

Автор: Камбарова Кунсулу Ерболатовна

Дата: 18.01.2016

Номер свидетельства: 278869

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(55) "Кнтізбелік та?ырыпты? жоспар "
  ["seo_title"] => string(31) "kntizbielik-tak-yryptyk-zhospar"
  ["file_id"] => string(6) "123845"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1414586092"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства