kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кнтізбелік та?ырыпты? жоспар

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

 

                                ГЕОМЕТРИЯ    9-сынып   (барлы?ы 68 са?, аптасына 2 са?)

О?у материалыны? мазм?ны

Са?ат саны

мерзімі

?айталау

ресурстар

                                              8-сынып    геометрия    курсын    ?айталау    4

1-2

Т?ртб?рыштар

2

 

Т?ртб?рыштар. ?шб?рышты?, т?ртб?рышты? аудандары

Формулалар, фигуралар ,дидактикалы? материалдар

3

Аудан

1

 

4

Есептер шы?ару

1

 

2. Жазы?ты?та?ы векторлар

16

 

 

 

5

Вектор ??ымы. Коллинеар векторлар. Векторды? ?зынды?ы (модулі) ж?не ба?ыты. Векторларды? те?дігі.

1

 

Шамалар,кесіндівекторды? ба?ыты,бірлік,ба?ыттас,?арам?арсы векторлар?брыш, параллелограмм  ережесі,   координаталар

 

                                  Дидактикалы? материалдар кестелер , формулалар

 

6-7

Векторларды ?осу ж?не оны? ?асиеттері. Векторларды азайту.

2

 

8-9

Векторды сан?а к?бейту. Векторларды? коллинеарлы? критерийі. Векторды сан?а к?бейтуді? ?асиеттері.

2

 

10

Жазы?ты?та?ы векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу.

1

 

11

Б.ж№1 Вектор

1

 

12-13

Тікб?рышты координаталар ж?йесіндегі векторлар. Векторды? координаталары.

2

 

14

Векторларды? арасында?ы б?рыш. Векторды? координаталы? осьтердегі проекциялары.

1

 

15-16

Векторларды? скалярлы? к?бейтіндісі.

2

 

17-18

Есептерді шешуде векторларды ?олдану. Тікб?рышты координаталар ж?йесінде т?зуді? ?рт?рлі берілу т?сілдері.

2

 

 

 

19-20

Есептерді шешуде векторларды ?олдану.

2

 

3. Жазы?ты?та?ы т?рлендірулер

10

 

 

 

21

Жазы?ты?ты т?рлендіру. ?оз?алыс ж?не оны? ?асиеттері. Фигураларды? те?дігі ж?не оны? ?асиеттері.

1

 

             

 ?шб?рыш ты? белгілері,??сас фигуралар

 

   Интерактивті та?та. Дидактикалы? материалдар

22-23

Жазы?ты?та?ы ?оз?алыстар – осьтік ж?не центрлік симметриялар, параллель к?шіру, б?ру.

2

 

24

Б.ж №2Жазы?ты?ты т?рлендіру

1

 

25

Гомотетия.

1

 

26

??састы? т?рлендіру ж?не оны? ?асиеттері. ??сас фигуралар.

1

 

27-29

?шб?рыштар ??састы?ыны? белгілері.

3

 

 

30

Тікб?рышты ?шб?рыштарды? ??састы?ы.

1

 

31

Б.ж.№3 Жазы?ты?ты т?рлендіру

1

 

4. К?пб?рыштар

13

 

 

 

32

Сыны? сызы?. Д??ес к?пб?рыштар. Д??ес к?пб?рышты? б?рыштарыны? ?осындысы.

1

 

                             Д??ес  к?пб?рыштар .Ше?бер ,б?рыштар.

 

 

                 Интерактивті та?та. Дидактикалы? материалдар

33-34

Ше?берге іштей сызыл?ан б?рыштар ж?не оларды? ?асиеттері.

2

 

35-36

Ше?берді? хордалары мен ?июшы кесінділеріні? пропорционалды?ы туралы теорема.

2

 

37-38

Ше?берге іштей ж?не сырттай сызыл?ан т?ртб?рыштар.

2

 

39-41

Д?рыс к?пб?рыштар. Іштей ж?не сырттай сызыл?ан ше?берлерді? радиустарын, ?абыр?аларды, периметрді ж?не ауданды байланыстыратын формулалар.

3

 

42

Д?рыс к?пб?рыштарды салу.

1

 

43

Бізді ?орша?ан ?лемдегі к?пб?рыштар.

1

 

44

Ба?ылау  ж?мысы.№4 Д??ес к?пб?рыштар

1

 

5. ?шб?рыштарды шешу

7

 

 

 

45-46

Синустар ж?не косинустар теоремалары.

2

 

 

Sin, cos,  tq,  ctq

     

Интерактивті та?та. Дидактикалы? материалдар

47-48

?шб?рыштарды шешу.

2

 

49-50

Геометриялы? ж?не практикалы? мазм?нды есептерді шешуде тригонометрияны ?олдану.

2

 

51

Ба?ылау ж?мысы № 5 ?шб?рыштарды шешу

1

 

 

 

6. Ше?берді? ?зынды?ы ж?не д??гелекті? ауданы

6

 

 

 

52-53

Ше?берді? ?зынды?ы. π саны. Ше?берді? до?асыны? ?зынды?ы. Б?рышты? радианды? ?лшемі.

2

 

            

  Ше?бер ,д??гелек

     

Интерактивті та?та. Дидактикалы? материалдар

54-56

Д??гелекті? ж?не оны? б?ліктеріні? (сегментті? ж?не секторды?) ауданы.

3

 

57

Ба?ылау  ж?мысы.№6Ше?бер, д??гелек

1

 

7. Стереометрия элементтері

6

 

 

 

58

Стереометрия аксиомалары ж?не оларды? ?арапайым салдарлары.

1

 

 

     

Интерактивті та?та. Дидактикалы? материалдар

59

Ке?істіктегі екі т?зуді?, т?зу мен жазы?ты?ты?, екі жазы?ты?ты? ?зара орналасуы.

1

 

60

Т?зу мен жазы?ты?ты? арасында?ы б?рыш. Т?зулерді?, т?зу мен жазы?ты?ты? перпендикулярлы?ы.

1

 

61

Параллелепипед, тік ж?не к?лбеу призмалар, пирамида, оларды? ?ырларыны? ?зара орналасуы, биіктік.

1

 

62

Цилиндр, конус, шар ж?не оларды? кескіндері.

1

 

63

Бізді ?орша?ан ?лемдегі ке?істіктік геометриялы? фигуралар.

1

 

8. ?айталау. Есептер шы?ару

5

 

 

 

64

?орытынды ба?ылау ж?мысы.

1

 

 

 

Интерактивті та?та.

65

К?пб?рыштар

1

 

66-68

Стереометрия элементері

3

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Кнтізбелік та?ырыпты? жоспар »

ГЕОМЕТРИЯ 9-сынып (барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

Оқу материалының мазмұны

Сағат саны

мерзімі

қайталау

ресурстар

8-сынып геометрия курсын қайталау 4

1-2

Төртбұрыштар

2


Төртбұрыштар. Үшбұрыштың, төртбұрыштың аудандары

Формулалар, фигуралар ,дидактикалық материалдар

3

Аудан

1


4

Есептер шығару

1


2. Жазықтықтағы векторлар

16
5

Вектор ұғымы. Коллинеар векторлар. Вектордың ұзындығы (модулі) және бағыты. Векторлардың теңдігі.

1


Шамалар,кесіндівектордың бағыты,бірлік,бағыттас,қарамқарсы векторларүбрыш, параллелограмм ережесі, координаталарДидактикалық материалдар кестелер , формулалар


6-7

Векторларды қосу және оның қасиеттері. Векторларды азайту.

2


8-9

Векторды санға көбейту. Векторлардың коллинеарлық критерийі. Векторды санға көбейтудің қасиеттері.

2


10

Жазықтықтағы векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу.

1


11

Б.ж№1 Вектор

1


12-13

Тікбұрышты координаталар жүйесіндегі векторлар. Вектордың координаталары.

2


14

Векторлардың арасындағы бұрыш. Вектордың координаталық осьтердегі проекциялары.

1


15-16

Векторлардың скалярлық көбейтіндісі.

2


17-18

Есептерді шешуде векторларды қолдану. Тікбұрышты координаталар жүйесінде түзудің әртүрлі берілу тәсілдері.

2
19-20

Есептерді шешуде векторларды қолдану.

2


3. Жазықтықтағы түрлендірулер

10
21

Жазықтықты түрлендіру. Қозғалыс және оның қасиеттері. Фигуралардың теңдігі және оның қасиеттері.

1


Үшбұрыш тың белгілері,ұқсас фигураларИнтерактивті тақта. Дидактикалық материалдар

22-23

Жазықтықтағы қозғалыстар – осьтік және центрлік симметриялар, параллель көшіру, бұру.

2


24

Б.ж №2Жазықтықты түрлендіру

1


25

Гомотетия.

1


26

Ұқсастық түрлендіру және оның қасиеттері. Ұқсас фигуралар.

1


27-29

Үшбұрыштар ұқсастығының белгілері.

330

Тікбұрышты үшбұрыштардың ұқсастығы.

1


31

Б.ж.№3 Жазықтықты түрлендіру

1


4. Көпбұрыштар

13
32

Сынық сызық. Дөңес көпбұрыштар. Дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы.

1


Дөңес көпбұрыштар .Шеңбер ,бұрыштар.

Интерактивті тақта. Дидактикалық материалдар

33-34

Шеңберге іштей сызылған бұрыштар және олардың қасиеттері.

2


35-36

Шеңбердің хордалары мен қиюшы кесінділерінің пропорционалдығы туралы теорема.

2


37-38

Шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар.

2


39-41

Дұрыс көпбұрыштар. Іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын, қабырғаларды, периметрді және ауданды байланыстыратын формулалар.

3


42

Дұрыс көпбұрыштарды салу.

1


43

Бізді қоршаған әлемдегі көпбұрыштар.

1


44

Бақылау жұмысы.№4 Дөңес көпбұрыштар

1


5. Үшбұрыштарды шешу

7
45-46

Синустар және косинустар теоремалары.

2
Sin, cos, tq, ctq

Интерактивті тақта. Дидактикалық материалдар

47-48

Үшбұрыштарды шешу.

2


49-50

Геометриялық және практикалық мазмұнды есептерді шешуде тригонометрияны қолдану.

2


51

Бақылау жұмысы № 5 Үшбұрыштарды шешу

1
6. Шеңбердің ұзындығы және дөңгелектің ауданы

6
52-53

Шеңбердің ұзындығы. π саны. Шеңбердің доғасының ұзындығы. Бұрыштың радиандық өлшемі.

2


Шеңбер ,дөңгелек

Интерактивті тақта. Дидактикалық материалдар

54-56

Дөңгелектің және оның бөліктерінің (сегменттің және сектордың) ауданы.

3


57

Бақылау жұмысы.№6Шеңбер, дөңгелек

1


7. Стереометрия элементтері

6
58

Стереометрия аксиомалары және олардың қарапайым салдарлары.

1Интерактивті тақта. Дидактикалық материалдар

59

Кеңістіктегі екі түзудің, түзу мен жазықтықтың, екі жазықтықтың өзара орналасуы.

1


60

Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Түзулердің, түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы.

1


61

Параллелепипед, тік және көлбеу призмалар, пирамида, олардың қырларының өзара орналасуы, биіктік.

1


62

Цилиндр, конус, шар және олардың кескіндері.

1


63

Бізді қоршаған әлемдегі кеңістіктік геометриялық фигуралар.

1


8. Қайталау. Есептер шығару

5
64

Қорытынды бақылау жұмысы.

1

Интерактивті тақта.

65

Көпбұрыштар

1


66-68

Стереометрия элементері

3Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Кнтізбелік та?ырыпты? жоспар

Автор: Саттарова Лаззат Аманжоловна

Дата: 29.10.2014

Номер свидетельства: 123845

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства