kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сценарии "?ош бол, ??тты ?ліппем!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

           

 

                                               

«?ош бол, ??тты ?ліппем»

Ма?саты: білімні? бастауы бол?ан « ?ліппеден» ?йренгендерін тияна?тау, ?нерлерін тамашалау; білімдері? артып с?з байлы?ыны? молай?анын, саналарыны? ?скенін к?рсету; Отанын, мектебін, ?стаздарын, ата - аналарын ??рметтеуге т?рбиелеу.
К?рнекілігі: шарлар, ?ліппе, Ана тілі о?улы?ы.
Ерте?гілікті? барысы:
1 - ?йымдастыру кезе?і.
2 - Негізгі б?лім
М??алім: : ??рметті ?стаздар, ата-аналар, келген ?она?тар! Кеше ?ана мектеп табалдыры?ын аттап, б?лдіршіндер б?гін, міне, 4 ай ішінде ?ріп танып, о?уды, жазуды, есеп шы?аруды, сонымен ?атар, би билеп, ?н салуды ?йренді. Осындай жетістіктерге жету б?лдіршіндерді? е? ал?аш ?олдарына ?ста?ан о?улы?ы «?ліппені?» ар?асы. Ендеше, «?ош бол, ??тты ?ліппем!» атты ерте?гілігімізді бастау?а р??сат еті?іздер!

 Уа, халайы? орта?а,

Ша?ырамыз, ?ол со?а.

Дауысты ж?не дауыссыз

Дыбыстарды ?уана.

                                          (О?ушылар орта?а шы?ады)

?ліппені бітірді балаларым,

?ліппеден н?р ал?ан даналарым.

?зі о?ып, жазатын халге жетті

??тты болсын, білімі балаларды?!

?лшеулі ар - намысы хал?ымызды?
?ор?аны адамды?пен - салтымызды?
Армысыздар аяулы ?стаздарым.
Сенері сіздерсіздер хал?ымызды?.

?мір берер ерте?гі ба?аларын
?ліппемен ?оштаспа?шы балалары?,
Хал?ыма ?рпа? берген ?мір берген
?ош келді? ата - ?ке, ?желер мен аналарым.

??рметті ?стаздар мен ата - аналар
Кез келді сіздерден а? бата алар
?л - ?ыздарын к?рсетпекші ?нерлерін
Бар ?ауым та?дана та?дай ?а?ар.

Б?кіл ?аза? баласы д?ріптеген
?оштаспа?пыз с?йікті « ?ліппемен»
Ризамыз б?рімізді таныстыр?ан
С?з бен дыбыс ?р т?рлі ?ріптермен

Міне біз б?гін барлы? ?ылымны? атасы, бізді? болаша?ымызды? негізі - «?ліппені» бітіріп отырмыз.

Біз б?гін шексіз ?уаныштымыз.
?йткені ал?аш хат танытып,
Сауатымызды аш?ан с?йікті «?ліппемізді» бітірдік.

Біздер к?п н?рсе ?йрендік - кітап о?уды, ?ле? жаттауды, сурет салуды, есеп шы?аруды.

Мен енді ?зім – а? о?ып жаза аламын. Ертегі ??гімелерді ?з бетімен о?итын болдым.
М??алім: Балалар мен сендерге с?ра? ?оюдан бастаймын. Сендер о?ан жауап айты?даршы.
Іші толы ?ріпке,
Білімдегі жары? не?
Хормен: Болаша??а жол аш?ан,
Ол с?йікті ?ліппе!
М??алім: Олай болса орта?а, ?ліппені ша?ырайы?!
Хормен: ?ліппе! ?ліппе! ?ліппе!
?ліппе:
Армысыздар жас достар,
Болаша??а жол бастар
Армысыз, ата - аналар,
Болаша??а жол бастар
?ліппен келді орта?а,
Мені? атым ?ліппе
Мені анандай д?ріпте,
Мені о?ып ер жеткен,
А?а? сені? ?пке? де.

                                                                ?н «?ліппе, ?ліппе» хор

?ліппе - білім анасы
?ліппе - кітап данасы
?ліппе бетін ашпа?ан
Адамны? бар ма баласы

Бар кітап?а бас бол?ан
?ліппе ?ылым анасы
?ліппеден бастал?ан
Даналы?ты? данасы.

Жа?сы кітап ?ліппе
?йретеді ?ріпке
?уырша?пен ?оштасты?
?ліппемен достасты?
А - дан бастап ?ріпті
Т?гел ма?ан танытты.

Е? ал?аш ал?анымда «?ліппені» 

?ызы?ып ?арай бердім ?ріптерді.

Мен ?шін ж?мба? болып ?алар ма еді,

?стазым оны? кілтін алып берді.

Достастыр?ан ?зі?мен,

?стазыма мы? ал?ыс,

Иландыр?ан с?зіне.

?ам?оршыма мы? ал?ыс.

Арналады ?стаздар?а,

??рмет деген, т?р деген.

Бізді? елде адам бар ма,

?стаз алдын к?рмеген?

                                      ?н: «?стазым мені? ?стазым»

«?ліппем», мені? «?ліппем»

Сені ?ол?а алып мен.  

Есігін аштым мектепті?,

Ерте?гі с?уле жары?пен.

 Ашыла берді алдымнан

Ке? д?ние есігі.

Со?ыл?ан сандар алтыннан,

«?ліппе»-білім бесігі.

 «?ліппе»деген -алтын жол,

Апарар сені алыс?а.

Же?іл емес, ауыр жол,

Тырмысып ба? намыс?а.

О?уды к?п ойлады?,

?ызы?ына тоймады?.

?ріптерді ?йреніп,

Сауат ашты?, тойлады?.

?ош бол, ??тты «?ліппем»           

К?п н?рсені ?йретті?,

Таныстырып ?ріппен,                              

Та?ылдатып с?йлетті?.

Алфавитті?  А т?рады басында,

?р?ашан да ? т?рады ?асында.

Бай?ады? ба  Б т?рады ?шінші,

Ал,  осыны? сыры неде т?сінші?

А- деген ол  аналар ?ой арда?ты,

?- деген ол ?келер ?ой салма?ты,

Б- деген ол балалар ?ой ?демі.

                                   Бізді? елде ?шеуі де к?делі  (хор).

Алша? кетпей,

Сонды?тан да

Т?рады олар

Алфавитті? басында.

                                     ?н: «?ліппе» ?лдар

Балалар ?ліппеге рахмет айтып ?здері?ні? ?ліппеге арна?ан та?па?-?ле? жырлары?ды айты?дар.

?ліппеден жатта?ан жаттаулар айтамыз.

Би «?уырша?»

К?рініс «Бар маманды? ма?ызды»

А? халатты киемін

Д?рігермен мен деймін
Аппа? болып ж?ремін

 К?рі ?жемді емдеймін
Аппа? болып ж?ргенді

 К?п – к?п д?рі ішіп д?ріні
?зім жа?сы к?ремін

К?рілікті же? деймін
Дауыл?а ?арамай

Сазанны? д?мін – ай
Жауын?а ?арамай

Шаба?ыны? б?рі ма
Балы?шылар жа?ада

?ортпалары танадай
Ау тартады жа?алай

Шо?ырлары баладай
Мен тігінші боламын

?андай ?сем ?арашы
С?нді киім киемін

Мені? тіккен жейделер
Апам сал?ан жолменен

Киген кезде балалар
?андай ?сем ?арашы

Риза боп ж?реді

?йреткен талайды
Анадай аяулы

Есепке т?сілткен
М?пелеп ?сірген

 Білімге жол аш?ан
?ліппе о?у?а

М??алім болам мен
?йреткен талайды
С?т сатамын алы?дар

С?т дегені? к?ш ?уат
С?т емес- ау балым бар

Бал таты?ан бал ?айма?
?ане,?ане алы?дар

С?т дегені? денсаулы?
Алы?дар тез алы?дар

С?т сатамын алы?дар

Тап?ан жа?сы дос талай
Мен боламын Почтабай
?оры?пай ?ардан,жа?бырдан
?келемін «Балдыр?ан»
Ж?ртты аузына ?арат?ан
Жа?сы хабар тарат?ан
К?нде ж?з хат тарат?ан
 

Кітаптарды с?йемін                                       
Абай, М?хтар дананы?                                                     
Мен ?скенде сонды?тан
Кітапханашы боламын                                                     

 Шофер болып ?анба?а
Жеткіземін асты?ты
Апарамын уа?ытында
Ж?мысына басты?ты

Т?н демеймін т?нді де
К?н демеймін к?нді де
Шаршадым деп айтпаймын
Шофер болам білді? бе?

Т?ле би мен ?азыбек би

 ?йтеке би ізімен   

 ?діл шешім шешетін

 Сот боламын ерте? мен                                                         

Аламын да шашы?ды
М?рты? болса ?ырамын
 Шал?айта ?стап басы?ды
 Иіс су да шашамын

Шуа? шаш?ан ша?тардай,
Д?ние ?н сап жат?андай,
?нші бол?ым келеді,
Роза менен Ма?палдай

Алдымызда ?за? жол
Ізденуден талма?дар
?иынды??а мойымай
?р маманды? иесі болы?дар

Би «Вальс»

Би  ?лдар билейді

                                        О?ушылар сап?а т?рады

М??алім: Балалар ?ліппені? кететін уа?ыты болып ?алды, ?ліппеге  с?з берейік:

?ліппе:

?ліппені? бетін жары? ет,

?л-?ызды т?гел білімді ет.

Келесі о?у жылына,

Аман-есен т?гел жет.

«5» болсын алар ба?амыз,

Біліммен ба?ыт табамыз.

?нер-білім к?п то?ып,

?се берсін санамыз!

?умин!

Ана-тілі? ары? б?л,

?яты? боп т?р бетте.

?зге тілді? б?рін біл,

?з тілі?ді ??рметте.

-Ал, достар,  сендер енді мені? жолымды ?рі ?арай жал?астыратын ана тілі о?итын боласындар. Ана тілін де мені сия?ты жа?сы о?итын болындар. келешекте сауатты азамат болатындары?а сенемін. Ал, мен енді сендермен ?оштасамын. ?ош болы?дар, балалар! Саба?ты жа?сы о?ы?дар!

Б?рі: ?ош бол, ??тты ?ліппе!

?н: «?ош сау бол, ?ліппем» ?ыздар

М??алім: Б?гінгі к?н ?р ?йді? той басы боп саналар,
Балаларды? есімі ?улеттерге таралар.
Ырым етіп ерте?гілік со?ында
А? тілекпен барша?а
Тілек айтар ?она?тар.

Директор?а, ата-аналар?а с?з беру, о?ушыларды? сыйлы?ын беру.

??рметті, ата-аналар б?гінгі «?ош бол, ??тты ?ліппем» ерте?гілігіміз ая?талды.

                                              

Просмотр содержимого документа
«сценарии "?ош бол, ??тты ?ліппем!"»

22 Жалпы білім беретін негізгі мектепҚош бол, құтты Әліппем!

Утекина Бибигуль Ахметкалиевна
2015-2016 оқу жылы

Көкшетау қаласы «Қош бол, құтты Әліппем»

Мақсаты: білімнің бастауы болған « Әліппеден» үйренгендерін тиянақтау, өнерлерін тамашалау; білімдерің артып сөз байлығының молайғанын, саналарының өскенін көрсету; Отанын, мектебін, ұстаздарын, ата - аналарын құрметтеуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: шарлар, Әліппе, Ана тілі оқулығы.
Ертеңгіліктің барысы:
1 - Ұйымдастыру кезеңі.
2 - Негізгі бөлім
Мұғалім: : Құрметті ұстаздар, ата-аналар, келген қонақтар! Кеше ғана мектеп табалдырығын аттап, бүлдіршіндер бүгін, міне, 4 ай ішінде әріп танып, оқуды, жазуды, есеп шығаруды, сонымен қатар, би билеп, ән салуды үйренді. Осындай жетістіктерге жету бүлдіршіндердің ең алғаш қолдарына ұстаған оқулығы «Әліппенің» арқасы. Ендеше, «Қош бол, құтты Әліппем!» атты ертеңгілігімізді бастауға рұқсат етіңіздер!

Уа, халайық ортаға,

Шақырамыз, қол соға.

Дауысты және дауыссыз

Дыбыстарды қуана.

(Оқушылар ортаға шығады)

Әліппені бітірді балаларым,

Әліппеден нәр алған даналарым.

Өзі оқып, жазатын халге жетті

Құтты болсын, білімі балалардың!


Өлшеулі ар - намысы халқымыздың
Қорғаны адамдықпен - салтымыздың
Армысыздар аяулы ұстаздарым.
Сенері сіздерсіздер халқымыздың.

Өмір берер ертеңгі бағаларын
Әліппемен қоштаспақшы балаларың,
Халқыма ұрпақ берген өмір берген
Қош келдің ата - әке, әжелер мен аналарым.

Құрметті ұстаздар мен ата - аналар
Кез келді сіздерден ақ бата алар
Ұл - қыздарын көрсетпекші өнерлерін
Бар қауым таңдана таңдай қағар.


Бүкіл қазақ баласы дәріптеген
Қоштаспақпыз сүйікті « Әліппемен»
Ризамыз бәрімізді таныстырған
Сөз бен дыбыс әр түрлі әріптермен

Міне біз бүгін барлық ғылымның атасы, біздің болашағымыздың негізі - «Әліппені» бітіріп отырмыз.


Біз бүгін шексіз қуаныштымыз.
Өйткені алғаш хат танытып,
Сауатымызды ашқан сүйікті «Әліппемізді» бітірдік.

Біздер көп нәрсе үйрендік - кітап оқуды, өлең жаттауды, сурет салуды, есеп шығаруды.

Мен енді өзім – ақ оқып жаза аламын. Ертегі әңгімелерді өз бетімен оқитын болдым.
Мұғалім: Балалар мен сендерге сұрақ қоюдан бастаймын. Сендер оған жауап айтыңдаршы.
Іші толы әріпке,
Білімдегі жарық не?
Хормен: Болашаққа жол ашқан,
Ол сүйікті Әліппе!

Мұғалім: Олай болса ортаға, Әліппені шақырайық!
Хормен: Әліппе! Әліппе! Әліппе!
Әліппе:
Армысыздар жас достар,
Болашаққа жол бастар
Армысыз, ата - аналар,
Болашаққа жол бастар
Әліппен келді ортаға,
Менің атым Әліппе
Мені анандай дәріпте,
Мені оқып ер жеткен,
Ағаң сенің әпкең де.

Ән «Әліппе, Әліппе» хор

Әліппе - білім анасы
Әліппе - кітап данасы
Әліппе бетін ашпаған
Адамның бар ма баласы

Бар кітапқа бас болған
Әліппе ғылым анасы
Әліппеден басталған
Даналықтың данасы.

Жақсы кітап Әліппе
Үйретеді әріпке
Қуыршақпен қоштастық
Әліппемен достастық
А - дан бастап әріпті
Түгел маған танытты.


Ең алғаш алғанымда «Әліппені» 

Қызығып қарай бердім әріптерді.

Мен үшін жұмбақ болып қалар ма еді,

Ұстазым оның кілтін алып берді.


Достастырған өзіңмен,

Ұстазыма мың алғыс,

Иландырған сөзіне.

Қамқоршыма мың алғыс.


Арналады ұстаздарға,

Құрмет деген, төр деген.

Біздің елде адам бар ма,

Ұстаз алдын көрмеген?


Ән: «Ұстазым менің ұстазым»

«Әліппем», менің «Әліппем»

Сені қолға алып мен.  

Есігін аштым мектептің,

Ертеңгі сәуле жарықпен.


 Ашыла берді алдымнан

Кең дүние есігі.

Соғылған сандар алтыннан,

«Әліппе»-білім бесігі.


 «Әліппе»деген -алтын жол,

Апарар сені алысқа.

Жеңіл емес, ауыр жол,

Тырмысып бақ намысқа.


Оқуды көп ойладық,

Қызығына тоймадық.

Әріптерді үйреніп,

Сауат аштық, тойладық.


Қош бол, құтты «Әліппем»           

Көп нәрсені үйреттің,

Таныстырып әріппен,                              

Тақылдатып сөйлеттің.


Алфавиттің  А тұрады басында,

Әрқашан да Ә тұрады қасында.

Байқадың ба  Б тұрады үшінші,

Ал,  осының сыры неде түсінші?


А- деген ол  аналар ғой ардақты,

Ә- деген ол әкелер ғой салмақты,

Б- деген ол балалар ғой әдемі.

Біздің елде үшеуі де кәделі  (хор).Алшақ кетпей,

Сондықтан да

Тұрады олар

Алфавиттің басында.

Ән: «Әліппе» ұлдар


Балалар Әліппеге рахмет айтып өздеріңнің әліппеге арнаған тақпақ-өлең жырларыңды айтыңдар.

Әліппеден жаттаған жаттаулар айтамыз.


Би «Қуыршақ»


Көрініс «Бар мамандық маңызды»

Ақ халатты киемін

Дәрігермен мен деймін
Аппақ болып жүремін

Кәрі әжемді емдеймін
Аппақ болып жүргенді

Көп – көп дәрі ішіп дәріні
Өзім жақсы көремін

Кәрілікті жең деймін

Дауылға қарамай

Сазанның дәмін – ай
Жауынға қарамай

Шабағының бәрі ма
Балықшылар жағада

Қортпалары танадай
Ау тартады жағалай

Шоқырлары баладай

Мен тігінші боламын

Қандай әсем қарашы
Сәнді киім киемін

Менің тіккен жейделер
Апам салған жолменен

Киген кезде балалар
Қандай әсем қарашы

Риза боп жүреді

Үйреткен талайды
Анадай аяулы

Есепке төсілткен
Мәпелеп өсірген

Білімге жол ашқан
Әліппе оқуға

Мұғалім болам мен
Үйреткен талайды

Сүт сатамын алыңдар

Сүт дегенің күш қуат
Сүт емес- ау балым бар

Бал татыған бал қаймақ
Қане,қане алыңдар

Сүт дегенің денсаулық
Алыңдар тез алыңдар

Сүт сатамын алыңдар

Тапқан жақсы дос талай
Мен боламын Почтабай
Қорықпай қардан,жаңбырдан
Әкелемін «Балдырған»
Жұртты аузына қаратқан
Жақсы хабар таратқан
Күнде жүз хат таратқан

Кітаптарды сүйемін
Абай, Мұхтар дананың
Мен өскенде сондықтан
Кітапханашы боламын

Шофер болып қанбаға
Жеткіземін астықты
Апарамын уақытында
Жұмысына бастықты

Түн демеймін түнді де
Күн демеймін күнді де
Шаршадым деп айтпаймын
Шофер болам білдің бе?


Төле би мен Қазыбек би

Әйтеке би ізімен

Әділ шешім шешетін

Сот боламын ертең мен


Аламын да шашыңды
Мұртың болса қырамын
Шалқайта ұстап басыңды
Иіс су да шашамын

Шуақ шашқан шақтардай,
Дүние ән сап жатқандай,
Әнші болғым келеді,
Роза менен МақпалдайАлдымызда ұзақ жол
Ізденуден талмаңдар
Қиындыққа мойымай
Әр мамандық иесі болыңдар

Би «Вальс»

Би ұлдар билейді

Оқушылар сапқа тұрады

Мұғалім: Балалар әліппенің кететін уақыты болып қалды , әліппеге  сөз берейік:


Әліппе:

Әліппенің бетін жарық ет,

Ұл-қызды түгел білімді ет.

Келесі оқу жылына,

Аман-есен түгел жет.

«5» болсын алар бағамыз,

Біліммен бақыт табамыз.

Өнер-білім көп тоқып,

Өсе берсін санамыз!

Әумин!


Ана-тілің арың бұл,

Ұятың боп тұр бетте.

Өзге тілдің бәрін біл,

Өз тіліңді құрметте.

-Ал, достар, сендер енді менің жолымды әрі қарай жалғастыратын ана тілі оқитын боласындар. Ана тілін де мені сияқты жақсы оқитын болындар. келешекте сауатты азамат болатындарыңа сенемін. Ал, мен енді сендермен қоштасамын. Қош болыңдар, балалар! Сабақты жақсы оқыңдар!

Бәрі: қош бол, құтты Әліппе!


Ән: «Қош сау бол, Әліппем» қыздар


Мұғалім: Бүгінгі күн әр үйдің той басы боп саналар,
Балалардың есімі әулеттерге таралар.
Ырым етіп ертеңгілік соңында
Ақ тілекпен баршаға
Тілек айтар қонақтар.


Директорға, ата-аналарға сөз беру, оқушылардың сыйлығын беру.

Құрметті, ата-аналар бүгінгі «Қош бол, құтты Әліппем» ертеңгілігіміз аяқталды.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
сценарии "?ош бол, ??тты ?ліппем!"

Автор: Утекина Бибигуль Ахметкалиевна

Дата: 22.02.2016

Номер свидетельства: 297262

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(126) "«?ош бол, ??тты ?ліппем!» атты ?ліппемен ?оштасу ерте?гілігіні? сценариі"
  ["seo_title"] => string(82) "k-osh-bol-k-u-tty-lippiem-atty-lippiemien-k-oshtasu-iertien-ghilighinin-stsienarii"
  ["file_id"] => string(6) "275860"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1452623453"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства