kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

9- сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

Геометрия 9-сынып (68-са?ат)

Рет № 

Саба? № 

Саба? та?ырыбы

Са?ат 

Мерзімі

                  І то?сан.18 са?ат

1

1-4

8-сынып геометрия курсын ?айталау

4

I  б?лім. Жазы?ты?та?ы  векторлар.

16 са?ат.

 2

5

Вектор ??ымы. Коллинеар векторлар. Векторды? ?зынды?ы (модулі) ж?не ба?ыты. Векторларды? те?дігі.

1

3

6-7

Векторларды ?осу ж?не оны? ?асиеттері. Векторларды азайту.

2

4

8-9

Векторды сан?а к?бейту. Векторларды? коллинеарлы? критерийі. Векторды сан?а к?бейтуді? ?асиеттері.

2

5

10

Жазы?ты?та?ы векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу.

1

6

11-12

Тікб?рышты координаталар ж?йесіндегі векторлар. Векторды? координаталары.

2

7

13

Векторларды? арасында?ы б?рыш. Векторды? координаталы? осьтердегі проекциялары.

1

8

14-15

Векторларды? скалярлы? к?бейтіндісі.

2

9

16

1-ба?ылау ж?мысы

1

10

17-18

Тікб?рышты координаталар ж?йесінде т?зуді? ?рт?рлі берілу т?сілдері.

2

ІІ то?сан.  14 са?ат

11

19-20

Есептерді шешуде векторларды ?олдану

2

IІ  б?лім. Жазы?ты?та?ы т?рлендірулер

10 са?ат.

12

21

Жазы?ты?ты т?рлендіру. ?оз?алыс ж?не оны? ?асиеттері. Фигураларды? те?дігі ж?не оны? ?асиеттері.

1

13

22-23

Жазы?ты?та?ы ?оз?алыстар – осьтік ж?не центрлік симметриялар, параллель к?шіру, б?ру.

2

14

24

Гомотетия.

1

15

25

??састы? т?рлендіру ж?не оны? ?асиеттері. ??сас фигуралар.

1

16

26-28

?шб?рыштар ??састы?ыны? белгілері.

3

17

29

Тікб?рышты ?шб?рыштарды? ??састы?ы.

1

18

30

2-ба?ылау ж?мысы.

1

IІІ  б?лім. К?пб?рыштар

13 са?ат

19

31

Сыны? сызы?. Д??ес к?пб?рыштар. Д??ес к?пб?рышты? б?рыштарыны? ?осындысы.

1

20

32

Ше?берге іштей сызыл?ан б?рыштар ж?не оларды? ?асиеттері.

1

ІІІ то?сан.  20 са?ат

21

33

Ше?берге іштей сызыл?ан б?рыштар ж?не оларды? ?асиеттері

1

22

34-35

Ше?берді? хордалары мен ?июшы кесінділеріні? пропорционалды?ы туралы теорема.

2

23

36-37

Ше?берге іштей ж?не сырттай сызыл?ан т?ртб?рыштар.

2

24

38-40

Д?рыс к?пб?рыштар. Іштей ж?не сырттай сызыл?ан ше?берлерді? радиустарын, ?абыр?аларды, периметрді ж?не ауданды байланыстыратын формулалар.

3

25

41

Д?рыс к?пб?рыштарды салу.

1

26

42

Бізді ?орша?ан ?лемдегі к?пб?рыштар.

1

27

43

3-ба?ылау ж?мысы.

1

ІV б?лім.  ?шб?рыштарды шешу

7 са?ат

28

44-45

Синустар ж?не косинустар теоремалары.

2

29

46-47

?шб?рыштарды шешу.

2

30

48-49

Геометриялы? ж?не практикалы? мазм?нды есептерді шешуде тригонометрияны ?олдану.

2

31

50

4-ба?ылау ж?мысы.

1

V б?лім. Ше?берді? ?зынды?ы ж?не д??гелекті? ауданы

6 са?ат

32

51-52

Ше?берді? ?зынды?ы. π саны. Ше?берді? до?асыны? ?зынды?ы. Б?рышты? радианды? ?лшемі.

2

ІV то?сан 16 са?ат

33

53-55

Д??гелекті? ж?не оны? б?ліктеріні? (сегментті? ж?не секторды?) ауданы.

3

34

56

5-ба?ылау ж?мысы.

1

VІ б?лім.Стереометрия элементтері

6 са?ат

35

57

Стереометрия аксиомалары ж?не оларды? ?арапайым салдарлары.

1

36

58

Ке?істіктегі екі т?зуді?, т?зу мен жазы?ты?ты?, екі жазы?ты?ты? ?зара орналасуы.

1

37

59

Т?зу мен жазы?ты?ты? арасында?ы б?рыш. Т?зулерді?, т?зу мен жазы?ты?ты? перпендикулярлы?ы.

1

38

60

Параллелепипед, тік ж?не к?лбеу призмалар, пирамида, оларды? ?ырларыны? ?зара орналасуы, биіктік.

1

39

61

Цилиндр, конус, шар ж?не оларды? кескіндері.

1

40

62

Бізді ?орша?ан ?лемдегі ке?істіктік геометриялы? фигуралар.

1

41

63-66

?айталау

4

42

67-68

?орытынды ба?ылау  ж?мысы  № 6

2

Просмотр содержимого документа
«9- сынып»

Геометрия 9-сынып (68-сағат)

Рет № 


Сабақ № 


Сабақ тақырыбы

Сағат 


Мерзімі
І тоқсан.18 сағат1

1-4

8-сынып геометрия курсын қайталау

4


I  бөлім. Жазықтықтағы  векторлар.

16 сағат.

2

5

Вектор ұғымы. Коллинеар векторлар. Вектордың ұзындығы (модулі) және бағыты. Векторлардың теңдігі.

1


3

6-7

Векторларды қосу және оның қасиеттері. Векторларды азайту.

2


4

8-9

Векторды санға көбейту. Векторлардың коллинеарлық критерийі. Векторды санға көбейтудің қасиеттері.

2


5

10

Жазықтықтағы векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу.

1


6

11-12

Тікбұрышты координаталар жүйесіндегі векторлар. Вектордың координаталары.

2


7

13

Векторлардың арасындағы бұрыш. Вектордың координаталық осьтердегі проекциялары.

1


8

14-15

Векторлардың скалярлық көбейтіндісі.

2


9

16

1-бақылау жұмысы

1


10

17-18

Тікбұрышты координаталар жүйесінде түзудің әртүрлі берілу тәсілдері.

2


ІІ тоқсан. 14 сағат11

19-20

Есептерді шешуде векторларды қолдану

2


IІ  бөлім. Жазықтықтағы түрлендірулер

10 сағат.

12

21

Жазықтықты түрлендіру. Қозғалыс және оның қасиеттері. Фигуралардың теңдігі және оның қасиеттері.

1


13

22-23

Жазықтықтағы қозғалыстар – осьтік және центрлік симметриялар, параллель көшіру, бұру.

2


14

24

Гомотетия.

1


15

25

Ұқсастық түрлендіру және оның қасиеттері. Ұқсас фигуралар.

1


16

26-28

Үшбұрыштар ұқсастығының белгілері.

3


17

29

Тікбұрышты үшбұрыштардың ұқсастығы.

1


18

30

2-бақылау жұмысы.

1


IІІ  бөлім. Көпбұрыштар

13 сағат

19

31

Сынық сызық. Дөңес көпбұрыштар. Дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы.

1


20

32

Шеңберге іштей сызылған бұрыштар және олардың қасиеттері.

1


ІІІ тоқсан. 20 сағат21

33

Шеңберге іштей сызылған бұрыштар және олардың қасиеттері

1


22

34-35

Шеңбердің хордалары мен қиюшы кесінділерінің пропорционалдығы туралы теорема.

2


23

36-37

Шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар.

2


24

38-40

Дұрыс көпбұрыштар. Іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын, қабырғаларды, периметрді және ауданды байланыстыратын формулалар.

3


25

41

Дұрыс көпбұрыштарды салу.

1


26

42

Бізді қоршаған әлемдегі көпбұрыштар.

1


27

43

3-бақылау жұмысы.

1


ІV бөлім. Үшбұрыштарды шешу

7 сағат

28

44-45

Синустар және косинустар теоремалары.

2


29

46-47

Үшбұрыштарды шешу.

2


30

48-49

Геометриялық және практикалық мазмұнды есептерді шешуде тригонометрияны қолдану.

2


31

50

4-бақылау жұмысы.

1


V бөлім. Шеңбердің ұзындығы және дөңгелектің ауданы

6 сағат

32

51-52

Шеңбердің ұзындығы. π саны. Шеңбердің доғасының ұзындығы. Бұрыштың радиандық өлшемі.

2


ІV тоқсан 16 сағат33

53-55

Дөңгелектің және оның бөліктерінің (сегменттің және сектордың) ауданы.

3


34

56

5-бақылау жұмысы.

1


VІ бөлім.Стереометрия элементтері

6 сағат

35

57

Стереометрия аксиомалары және олардың қарапайым салдарлары.

1


36

58

Кеңістіктегі екі түзудің, түзу мен жазықтықтың, екі жазықтықтың өзара орналасуы.

1


37

59

Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Түзулердің, түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы.

1


38

60

Параллелепипед, тік және көлбеу призмалар, пирамида, олардың қырларының өзара орналасуы, биіктік.

1


39

61

Цилиндр, конус, шар және олардың кескіндері.

1


40

62

Бізді қоршаған әлемдегі кеңістіктік геометриялық фигуралар.

1


41

63-66

Қайталау

4


42

67-68

Қорытынды бақылау  жұмысы  № 6

2

АЛГЕБРА 9-сынып

(барлығы 102 сағ, аптасына 3 сағ)
Сабақ № 


Сабақ тақырыбы


Сағат 


Мерзімі 
І тоқсан.27 сағат
1

1-6

7-8сыныптардағы алгебра курсын қайталау

6 сағ


I  бөлім. Теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелері

25сағ

2

7-8

Екі  айнымалысы бар сызықтық теңдеулер.

2


3

9-10

Екі  айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер.

2


4

11-13

Екі  айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер  жүйесі.

3


5

14-17

Теңдеулер көмегімен есептер шешу. 

4


6

18

Бақылау жұмысы № 1.

1


7

19-21

Бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер  жүйесі.

3


8

22-23

Екі  айнымалысы бар теңсіздіктер.

2


9

24-26

Екі  айнымалысы бар теңсіздіктер  жүйесі.

3


10

27

Бақылау жұмысы № 2.

1


ІІ тоқсан. 21сағат11

28-29

Теңсіздіктерді дәлелдеу

2


12

30-31

Қайталау

2


II бөлім. Сандар  тізбегі

22 сағат

13

32-33

Сандық  тізбектер және оған амалдар қолдану.

2


14

34-36

Арифметикалық  прогрессия. Арифметикалық  прогрессияның  n-ші мүшесінің формуласы.

3


15

37-39


Арифметикалық  прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының  формуласы. 

3


16

40

Бақылау жұмысы № 3.

1


17

41-43

Геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессияның  n-ші мүшесінің формуласы.

3


18

44-46

Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының  формуласы.

3


19

47

Бақылау жұмысы № 4.

1


20

48

Қайталау

1


ІІІ тоқсан. 30 сағат21

49-50

Шексіз   кемімелі  геометриялық  прогрессияның қосындысының формуласы.

2


22

51-52

Математикалық  индукция  әдісі. 

2


23

53

Қайталау

1
III бөлім. Тригонометрия  элементтері. 

32 сағ

24

54

Бұрыштың  градустық  және радиандық  өлшемдері.

1


25

55-56

Кез келген бұрыштың тригонометриялық  функциялары

2


26

57-58

Тригонометриялық  функцияның  қасиеттері.

2


27

59-60

Негізгі  тригонометриялық тепе-теңдік.

2


28

61-63

Өрнектерді  түрлендіруде негізгі тригонометриялық тепе- теңдіктерді қолдану. 

3


29

64

Бақылау жұмысы № 5.

1


30

65-68

Келтіру  формуласы

4


31

69-71

Қосу  формуласы.

3


32

72-74

Тригонометриялық  функциялардың  жарты  мен қос бұрыштарының формуласы.

3


33

75-76

Тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айрымын көбейтіндіге түрлендіру формулалары

2


34

77

Бақылау жұмысы № 6

1


35

78

Қайталау

1


ІV тоқсан. 24 сағат
36

79-80

Тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындысы немесе айрымға түрлендіру формулалары

2


37

81-84

Құрамында тригонометриялық функциялары бар өрнектерді түрлендіру

4


38

85

Қайталау

1


ІV тарау. Ықтималдықтар теориясының элементтері және математикалық статистика

6 сағат

39

86

Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары және математикалық статистика

1


40

87-88

Ықтималдықтың түрлері. Ықтималдықтарды табудың тәсілдері

2


41

89-90

Статистикалық мәліметтерді кескіндеу

2


42

91

Статистикалық мәліметтердің сандық сипаттамалары

1


5-9-сыныптардағы математика курсын қайталау

11 сағ


43

92-93

Теңдеулер, теңсіздіктер

2


44

94-95

Теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелері

2


45

96-97

Сандар тізбегі

2


46

98-100

Тригонометрия элементтері.

3


47

101-102

Қорытынды  бақылау жұмысы № 7

2


 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
9- сынып

Автор: Бейсетаева Гульжан Тырсыновна

Дата: 04.01.2016

Номер свидетельства: 272135

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(33) "Жусан иісі 4 сынып "
  ["seo_title"] => string(19) "zhusan-iisi-4-synyp"
  ["file_id"] => string(6) "221233"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1435134811"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(259) "Ма?жан Ж?мабаевты? 120 жылды?ына байланысты « Мен жастар?а сенемін» атты айдарымен ?тетін 10-11 сынып о?ушыларыны? дайында?ан ?деби кешіні? жоспары. "
  ["seo_title"] => string(164) "mag-zhan-zhu-mabaievtyn-120-zhyldyg-yna-bailanysty-mien-zhastarg-a-sieniemin-atty-aidarymien-otietin-10-11-synyp-ok-ushylarynyn-daiyndag-an-diebi-kieshinin-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "154525"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421164950"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(152) ""Бастауыш сынып о?ушыларыны? шы?армашылы? ?абілетін ?алыптастыруда?ы тиімді ?дістер" "
  ["seo_title"] => string(92) "bastauysh-synyp-ok-ushylarynyn-shyg-armashylyk-k-abilietin-k-alyptastyrudag-y-tiimdi-distier"
  ["file_id"] => string(6) "154037"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1421087837"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(130) ""Бастауыш сынып о?ушыларыны? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту ?дістері" "
  ["seo_title"] => string(80) "bastauysh-synyp-ok-ushylarynyn-shyg-armashylyk-k-abiliettierin-damytu-distieri-1"
  ["file_id"] => string(6) "154039"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1421088002"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(109) "Бастауыш сынып м??алімдерімен ж?ргізілетін ж?мыс жоспары.docx "
  ["seo_title"] => string(72) "bastauysh-synyp-mu-g-alimdierimien-zhurghizilietin-zhu-mys-zhospary-docx"
  ["file_id"] => string(6) "138980"
  ["category_seo"] => string(7) "zavuchu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1417626178"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства