kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыныптан тыс шара «XXI ?асыр к?шбасшысы»

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                Интеллектуалды? ойын   «XXI ?асыр к?шбасшысы»

Ма?саты:
О?ушыларды? ой-?рістерін дамыта отырып білімді, жан-жа?ты, озы? болу?а т?рбиелеуді ма?сат ету.

Міндеттері :
1. О?ушыларды? ?ткен та?ырыптар бойынша білімдерін ж?йелі ету, ?р салада білімдерін ке?ейту, білім де?гейін, шы?армашылы? ізденісін бай?ау.
2. С?ра?тар?а толы? жауап беру да?дысын ?алыптастыру, с?йлеу шеберлігін жетілдіру, есте са?тау ?абілетін, белсенділігін арттыру.
3. Математика?а деген  ?ызы?ушылы?тарын арттыру, білімдерін к?рсете білуге т?рбиелеу.

К?рнекі ??ралдар: с?ра?тар комьютерде электронды та?та ар?ылы к?рсетіледі.

?діс-т?сілдер: ойын, с?ра?-жауап.


Іс-шараны? барысы:
1. Ойын?а ?атысушылармен танысу. – С?леметсіздер ме, ??рметті м??алімдер, о?ушылар! 5-ші сынып  о?ушыларыны?  арасында  болатын  «XXI ?асыр к?шбасшысы» интеллектуалды? ойынына  ?ош келді?іздер!
- Е? алдымен сайыс?а ?атысушылармен танысып ?тейік.
1-ші ?атысушы – Мажитов М?хамедб?кір, 5 «А»
2-ші ?атысушы –  ?ойшегарин Диас, 5 «А»
3-ші ?атысушы – Болатова Сабина, 5 «А»  
4-ші ?атысушы – ?асым Айман, 5 «А»  
5-ші ?атысушы – Шырынхан Аяулым, 5 «А»  
6-шы ?атысушы – Аханова ?лболсын, 5 «?»
7-ші ?атысушы – М?хтар?али А?бота, 5 «?»
8-ші ?атысушы – Т?рсынбай Н?р?иса, 5 «?»
- ?діл?азылар ал?асымен таныстыру.
2. Кіріспе с?з.
Тіл- ?те ма?ызды ??рал. Тіл болмаса адам ?з ойын жеткізе алмас еді. ?ткен тарихымыз, хал?ымызды? ?дет ??рыптары, салт-д?ст?рлері, бізге ана тіліміз ар?ылы жетеді.?аза? тілі- ?те бай ?рі к?ркем тілдерді? бірі. Мемлекеттік тілді ме?геру – ?Р азаматыны? парызы.
- Б?гінгі интеллектуалды ойын бес асудан т?рады:
I асу – «Б?йге»
II асу – «Тіл – ?нер»
ІІІ асу – «?ажайып ?штік»

IV асу – «К?кпар»
V асу - «Жор?а»
3. Ойынны? барысы:
I асу – «Б?йге»
?р ойыншыны? ?олы?да карточка. ?ай ойыншы карточкасын б?рын к?терсе, сол жауап береді.
?р жауап 10 ?пай.
?аза? хал?ы 7 санын киелі деп санайды, сонды?тан е? к?п ?пай
жина?ан 7 ?атысушы ?алады.
С?ра?тар:
1.  ?андай ?рнекті ?ріпті ?рнек деп атайды? (??рамында ?ріпі бар ?рнекті)

2.  ?андай сандар 5-ке б?лінеді? (0-ге ж?не 5-ке ая?талатын сандар)

3.  ?андай сандар 9-?а б?лінеді? (цифрларыны? ?осындысы 9-?а б?лінетін сандар)

4.  Жай сан деп ?андай санды айтамыз? (1-ге ж?не ?зіне ?ана б?лінетін сандар)

5.  Е? кіші жай санды ата. (2 саны)

6.  ?зара кері сандар деп ?андай сандарды айтамыз? (к?бейтіндісі 1-ге те? болатын сандар)

7.  ?андай б?лшектер б?рыс б?лшектер деп аталады? (алымы б?лімінен ?лкен б?лшектер)

8.  Санны? б?лігін ?алай табамыз? (санды берілген б?лшекке к?бейтеміз)

9.  Координаталы? с?уледе кіші сан ?лкен санны? ?ай жа?ында орналасады? (сол жа?ында)

10.  Онды? б?лшекті 10; 100; 1000;. т.с.с. разряд бірліктеріне ?алай к?бейтеміз? (онды? б?лшекті? ?тірін разряд бірлігінде неше н?л болса, сонша цифр?а о??а ?арай жылжыту керек)

11.  Сандарды? арифметикалы? ортасын ?алай табамыз?  (берілген сандарды ?осып, ?осындыны ?осыл?ыштар санына б?лу керек)

12.  Б?лшекті (натурал санды) процентпен ?алай жазамыз? (оны 100-ге к?бейтіп, процент белгісін тіркеп жазу керек)

13.  Б?рышты? т?рлерін ата. (с?йір, до?ал, тік, жазы??ы)

14.  1 кг тас ауыр ма, ?лде 1 кг ма?та ауыр ма? (те?)

15.  Т?ртб?рышты? ?абыр?аларыны? ?осындысын не деп атаймыз? (периметр)

16.  ?андай ?ш натурал санны? к?бейтіндісі де, ?осындысы да 6-?а те??  (1,2,3)

II асу – «Тіл – ?нер»
Е? к?п ?пай жина?ан 5 ?атысушы ?алады.
Тиісті с?зді? ?ш тілде аудармасын айту. ?р д?рыс жауап?а 30 ?пай?а дейін беруге болады.

 1. Ж?т. а?айынды. (жеті – семь – sеvеn)
 2. ?зі с?йлей білмейді,

Сал?ан ізі с?йлейді. (?алам – ручка – реn)

 1. Ел ??ла?ы..  (елу – пятьдесят – fivty)
 2. Г?л ?ссе – жерді? к?ркі,
  ... ?ссе – елді? к?ркі.  (?ыз – девушка - girl)  
 3. Білімді ?лсе,
  ?а?азда. ?алар (есімі - имя - nаmе)
 4. ?абат-?абат ?аптама,

А?ылы? болса аттама. (кітап – книга – bооk )

 1. М?рты бар, са?алы жо?,
  Тоны бар, шапаны жо?. (мысы? – кот - саt)
 2. Екі ?ол?а. к?рек. (бір – один – оnе)
 3. Су?а салса? батпайды,

От?а салса? жанбайды. (м?з – лёд – ісе )

 1. Жо? ?зінде бас та, ?ас та, мойын да,

?зынды?ы жазулы т?р бойында. (сыз?ыш – линейка – rulеr)

ІІІ асу – «?ажайып ?штік»

Б?л кезе?де о?ушылар т?мендегі кестеден ?пай бойынша с?ра?тар та?дайды. С?ра?тар математика, ?аза? тілі ж?не ?аза?стан тарихы п?ндеріне байланысты ?ойылады. Е? к?п ?пай жина?ан 3 ?атысушы ?алады.
 

20

20

20

30

30

30

40

40

40

20-?пайлы? с?ра?ты та?да?ан о?ушылар?а берілетін с?ра?тар:

 1. Математика: тек ?ана 6 цифрын ?ш рет пайдаланып,  амалдар ?олдану ар?ылы      30 санын ?алай ?рнектеуге болады?    (6?6 – 6)
 2. Тарих: ?аза?стан Республикасы т?уелсіздігін ?ай жылы алды? (1991 жыл)
 3. ?аза? тілі: Фонетика деген не? (тіл дыбыстарын зерттеу)

30-?пайлы? с?ра?ты та?да?ан о?ушылар?а берілетін с?ра?тар:

 1. Математика: ?ш ат жегілген арба 30 км жол ж?рді. Сонда ?р ат неше километр жол ж?рді?      (30 км)
 2. Тарих: То?тар ?уб?кіров ?ай жылы ?арыш?а ?шты? (1991 жылы)
 3. ?аза? тілі: Буынны? т?рлерін ата. (ашы?, т?йы?, бітеу)

40-?пайлы? с?ра?ты та?да?ан о?ушылар?а берілетін с?ра?тар:

 1. Арнайы с?ра?:  Т?йе, бота ма? бас?ан.

                           Т?рт ая?ын те? бас?ан.

                            Ш?на? ??ла? бес ешкі

                            ?ос ла?ты ?ос ешкі.

                            Т?рт ?озылы екі ?ой      

                                        Б?рін бірге санап ?ой.     (15)

 1. Тарих: ?аныш Сатпаев кім? (геолог, академик)
 2. ?аза? тілі: «Табу с?з» деген не? (жанамалап атау).

IV асу – «К?кпар»
Б?л кезе?де о?ушылар кестеде берілген с?здерді? ішінен математикамен байланысты с?здерді 30 секунт ішінде есте са?тап, ?а?аз?а жазып беру керек. ?р д?рыс жауап?а 10 ?пайдан беріледі. Тапсырманы д?рыс орындай ал?ан екі ?атысушы ?алады.

ше?бер

доп

сыз?ыш

а?аш

т?рт

б?лшек

те?деу

ж?рна?

?а?аз

процент

санды?

сан

?осу

?алам

б?лу

он

б?рыш

к?к

метр

уа?ыт

V асу - «Жор?а»

?р сайыскер он с?ра?тан ?сынылады, ?р д?рыс жауап?а 10 ?пай жинайды.
1-ші ойыншы?а ?ойылатын с?ра?тар:

 1. Кесіндіні ?лшейтін ??рал. (сыз?ыш)
 2. Алымы б?лімінен кіші б?лшек. (д?рыс б?лшек)
 3. Тік б?рышты? градусты? ?лшемі нешеге те?? (90°)
 4. 9-?а кері сан. ( )
 5. 63 жай сан ба? (жо?, ??рама сан)
 6. Бір н?ктеден шы?атын екі с?уледен ??рал?ан фигура. (б?рыш)
 7. Н?л мен санны? к?бейтіндісі неге те?? (н?лге)
 8. Бір жылда неше ай бар? (12)
 9. Саннны? ж?зден бір б?лігі. (процент)
 10. Е? кіші ?ш та?балы сан. (100)

2-ші ойыншы?а ?ойылатын с?ра?тар:

 1. Б?рышты ?лшейтін ??рал. (транспортир)
 2. Б?тін б?ліктен ж?не б?лшек б?ліктен т?ратын сан. (аралас сан)
 3. Жазы??ы б?рышты? градусты? ?лшемі нешеге те?? (180°)
 4. 1-ге кері сан. (1-ді? ?зі)
 5. 27 ??рама сан ба? (и?)
 6. Т?рт ?абыр?асы те? тік т?ртб?рыш. (квадрат)
 7. Бір мен санны? к?бейтіндісі неге те?? (сол сан?а)
 8. Бір са?атта неше минут бар? (60 минут)
 9. ??рамында ?ріпі жо? ?рнек. (санды ?рнек)
 10. Е? ?лкен екі та?балы сан. (99).

?діл ?азылар же?імпазды аны?тайды.

3. ?орытынды с?з.

- ??рметті ?ауым! Miнe, "XXI ?асыр к?шбасшысы" интеллектуалдык ойынын ойнап же?імпазымызды аны?тады?. Ойын?а ат салыс?андары?ыз ?шін сіздерге ал?ысымды айтамын. Осы ойын сіздерді? білімдері?ізді молайтып, тілдері?ізді ?старта т?суіне тілектеспін.

Просмотр содержимого документа
«Сыныптан тыс шара «XXI ?асыр к?шбасшысы» »

Интеллектуалдық ойын «XXI ғасыр көшбасшысы»

Мақсаты:
Оқушылардың ой-өрістерін дамыта отырып білімді, жан-жақты, озық болуға тәрбиелеуді мақсат ету.

Міндеттері :
1. Оқушылардың өткен тақырыптар бойынша білімдерін жүйелі ету, әр салада білімдерін кеңейту, білім деңгейін, шығармашылық ізденісін байқау.
2. Сұрақтарға толық жауап беру дағдысын қалыптастыру, сөйлеу шеберлігін жетілдіру, есте сақтау қабілетін, белсенділігін арттыру.
3. Математикаға деген қызығушылықтарын арттыру, білімдерін көрсете білуге тәрбиелеу.

Көрнекі құралдар: сұрақтар комьютерде электронды тақта арқылы көрсетіледі.

Әдіс-тәсілдер: ойын, сұрақ-жауап.


Іс-шараның барысы:
1. Ойынға қатысушылармен танысу. – Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер, оқушылар! 5-ші сынып оқушыларының арасында болатын «XXI ғасыр көшбасшысы» интеллектуалдық ойынына қош келдіңіздер!
- Ең алдымен сайысқа қатысушылармен танысып өтейік.
1-ші қатысушы – Мажитов Мұхамедбәкір, 5 «А»
2-ші қатысушы – Қойшегарин Диас, 5 «А»
3-ші қатысушы – Болатова Сабина, 5 «А»
4-ші қатысушы – Қасым Айман, 5 «А»
5-ші қатысушы – Шырынхан Аяулым, 5 «А»
6-шы қатысушы – Аханова Ұлболсын, 5 «Ә»
7-ші қатысушы – Мұхтарғали Ақбота, 5 «Ә»
8-ші қатысушы – Тұрсынбай Нүрғиса, 5 «Ә»
- Әділқазылар алқасымен таныстыру.
2. Кіріспе сөз.
Тіл- өте маңызды құрал. Тіл болмаса адам өз ойын жеткізе алмас еді. Өткен тарихымыз, халқымыздың әдет ғұрыптары, салт-дәстүрлері, бізге ана тіліміз арқылы жетеді.Қазақ тілі- өте бай әрі көркем тілдердің бірі. Мемлекеттік тілді меңгеру – ҚР азаматының парызы.
- Бүгінгі интеллектуалды ойын бес асудан тұрады:
I асу – «Бәйге»
II асу – «Тіл – өнер»
ІІІ асу – «Ғажайып үштік»

IV асу – «Көкпар»
V асу - «Жорға»
3. Ойынның барысы:
I асу – «Бәйге»
Әр ойыншының қолыңда карточка. Қай ойыншы карточкасын бұрын көтерсе, сол жауап береді.
Әр жауап 10 ұпай.
Қазақ халқы 7 санын киелі деп санайды, сондықтан ең көп ұпай
жинаған 7 қатысушы қалады.
Сұрақтар:
1. Қандай өрнекті әріпті өрнек деп атайды? (құрамында әріпі бар өрнекті)

2. Қандай сандар 5-ке бөлінеді? (0-ге және 5-ке аяқталатын сандар)

3. Қандай сандар 9-ға бөлінеді? (цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін сандар)

4. Жай сан деп қандай санды айтамыз? (1-ге және өзіне ғана бөлінетін сандар)

5. Ең кіші жай санды ата. (2 саны)

6. Өзара кері сандар деп қандай сандарды айтамыз? (көбейтіндісі 1-ге тең болатын сандар)

7. Қандай бөлшектер бұрыс бөлшектер деп аталады? (алымы бөлімінен үлкен бөлшектер)

8. Санның бөлігін қалай табамыз? (санды берілген бөлшекке көбейтеміз)

9. Координаталық сәуледе кіші сан үлкен санның қай жағында орналасады? (сол жағында)

10. Ондық бөлшекті 10; 100; 1000; ... т.с.с. разряд бірліктеріне қалай көбейтеміз? (ондық бөлшектің үтірін разряд бірлігінде неше нөл болса, сонша цифрға оңға қарай жылжыту керек)

11. Сандардың арифметикалық ортасын қалай табамыз? (берілген сандарды қосып, қосындыны қосылғыштар санына бөлу керек)

12. Бөлшекті (натурал санды) процентпен қалай жазамыз? (оны 100-ге көбейтіп, процент белгісін тіркеп жазу керек)

13. Бұрыштың түрлерін ата. (сүйір, доғал, тік, жазыңқы)

14. 1 кг тас ауыр ма, әлде 1 кг мақта ауыр ма? (тең)

15. Төртбұрыштың қабырғаларының қосындысын не деп атаймыз? (периметр)

16. Қандай үш натурал санның көбейтіндісі де, қосындысы да 6-ға тең? (1,2,3)

II асу – «Тіл – өнер»
Ең көп ұпай жинаған 5 қатысушы қалады.
Тиісті сөздің үш тілде аудармасын айту. Әр дұрыс жауапқа 30 ұпайға дейін беруге болады.

 1. Жұт ... ағайынды. (жеті – семь – sеvеn)

 2. Өзі сөйлей білмейді,

Салған ізі сөйлейді. (қалам – ручка – реn)

 1. Ел құлағы ... . (елу – пятьдесят – fivty)

 2. Гүл өссе – жердің көркі,
  . . . өссе – елдің көркі. (қыз – девушка - girl)

 3. Білімді өлсе,
  Қағазда ... қалар (есімі - имя - nаmе)

 4. Қабат-қабат қаптама,

Ақылың болса аттама. (кітап – книга – bооk )

 1. Мұрты бар, сақалы жоқ,
  Тоны бар, шапаны жоқ. (мысық – кот - саt)

 2. Екі қолға ... күрек. (бір – один – оnе)

 3. Суға салсаң батпайды,

Отқа салсаң жанбайды. (мұз – лёд – ісе )

 1. Жоқ өзінде бас та, қас та, мойын да,

Ұзындығы жазулы тұр бойында. (сызғыш – линейка – rulеr)

ІІІ асу – «Ғажайып үштік»

Бұл кезеңде оқушылар төмендегі кестеден ұпай бойынша сұрақтар таңдайды. Сұрақтар математика, қазақ тілі және Қазақстан тарихы пәндеріне байланысты қойылады. Ең көп ұпай жинаған 3 қатысушы қалады.

20

20

20

30

30

30

40

40

40


20-ұпайлық сұрақты таңдаған оқушыларға берілетін сұрақтар:

 1. Математика: тек қана 6 цифрын үш рет пайдаланып, амалдар қолдану арқылы 30 санын қалай өрнектеуге болады? (6∙6 – 6)

 2. Тарих: Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін қай жылы алды? (1991 жыл)

 3. Қазақ тілі: Фонетика деген не? (тіл дыбыстарын зерттеу)

30-ұпайлық сұрақты таңдаған оқушыларға берілетін сұрақтар:

 1. Математика: Үш ат жегілген арба 30 км жол жүрді. Сонда әр ат неше километр жол жүрді? (30 км)

 2. Тарих: Тоқтар Әубәкіров қай жылы ғарышқа ұшты? (1991 жылы)

 3. Қазақ тілі: Буынның түрлерін ата. (ашық, тұйық, бітеу)

40-ұпайлық сұрақты таңдаған оқушыларға берілетін сұрақтар:

 1. Арнайы сұрақ: Түйе, бота маң басқан.

Төрт аяғын тең басқан.

Шұнақ құлақ бес ешкі

Қос лақты қос ешкі.

Төрт қозылы екі қой

Бәрін бірге санап қой. (15)

 1. Тарих: Қаныш Сатпаев кім? (геолог, академик)

 2. Қазақ тілі: «Табу сөз» деген не? (жанамалап атау).

IV асу – «Көкпар»
Бұл кезеңде оқушылар кестеде берілген сөздердің ішінен математикамен байланысты сөздерді 30 секунт ішінде есте сақтап, қағазға жазып беру керек. Әр дұрыс жауапқа 10 ұпайдан беріледі. Тапсырманы дұрыс орындай алған екі қатысушы қалады.

шеңбер

доп

сызғыш

ағаш

төрт

бөлшек

теңдеу

жұрнақ

қағаз

процент

сандық

сан

қосу

қалам

бөлу

он

бұрыш

көк

метр

уақыт


V асу - «Жорға»

Әр сайыскер он сұрақтан ұсынылады, әр дұрыс жауапқа 10 ұпай жинайды.
1-ші ойыншыға қойылатын сұрақтар:

 1. Кесіндіні өлшейтін құрал. (сызғыш)

 2. Алымы бөлімінен кіші бөлшек. (дұрыс бөлшек)

 3. Тік бұрыштың градустық өлшемі нешеге тең? (90°)

 4. 9-ға кері сан. ( )

 5. 63 жай сан ба? (жоқ, құрама сан)

 6. Бір нүктеден шығатын екі сәуледен құралған фигура. (бұрыш)

 7. Нөл мен санның көбейтіндісі неге тең? (нөлге)

 8. Бір жылда неше ай бар? (12)

 9. Саннның жүзден бір бөлігі. (процент)

 10. Ең кіші үш таңбалы сан. (100)


2-ші ойыншыға қойылатын сұрақтар:

 1. Бұрышты өлшейтін құрал. (транспортир)

 2. Бүтін бөліктен және бөлшек бөліктен тұратын сан. (аралас сан)

 3. Жазыңқы бұрыштың градустық өлшемі нешеге тең? (180°)

 4. 1-ге кері сан. (1-дің өзі)

 5. 27 құрама сан ба? (иә)

 6. Төрт қабырғасы тең тік төртбұрыш. (квадрат)

 7. Бір мен санның көбейтіндісі неге тең? (сол санға)

 8. Бір сағатта неше минут бар? (60 минут)

 9. Құрамында әріпі жоқ өрнек. (санды өрнек)

 10. Ең үлкен екі таңбалы сан. (99).


Әділ қазылар жеңімпазды анықтайды.

3. Қорытынды сөз.

- Құрметті қауым! Miнe, "XXI ғасыр көшбасшысы" интеллектуалдык ойынын ойнап жеңімпазымызды анықтадық. Ойынға ат салысқандарыңыз үшін сіздерге алғысымды айтамын. Осы ойын сіздердің білімдеріңізді молайтып, тілдеріңізді ұстарта түсуіне тілектеспін.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сыныптан тыс шара «XXI ?асыр к?шбасшысы»

Автор: Мукашова Сымбат Ахмедиевна

Дата: 20.04.2015

Номер свидетельства: 203547

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства