kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«ХХІ ?асыр к?шбасшысы» интеллектуалды? ойыны

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Білімді ?рпа?-Ерте?гі болаша?»  интеллектуалды? ойыны

Сынып: 5-6 сыныптар

Сайысымызды? ма?саты: О?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру, же?імпаз болу?а ?мтылуын дамыту, білімді, дарынды, озы? болу?а т?рбиелеу.

Саба? к?рнекілігі: интерактивті та?та, на?ыл с?здер, слайд.

Мінекей залда тынышты?

Естілмейді дыбыс т?к

М?ны біз де ?оштаймыз

Кешіккендерді тоспаймыз

?ылымдарды? жа?асы

МИФ п?ндері  жайында

Ойынды біз бастаймыз!

??рметті ?стаздар ж?не о?ушылар, МИФ п?ндері бойынша «Білімді ?рпа?-Ерте?гі болаша? » атты   интеллектуалды? ойынына ?ош келді?іздер. Б?л ойында ал?ырлар білімдерімен к?ш сынаспа?.            

Ша?ырамыз келі?іздер жарысу?а,

К?ш, ?нер, білімменен сынасу?а.

?анеки, кім шы?ады сайысу?а. -

Енді сайыскерлерді таныстырып ?тейік: (аты-ж?ндері аталады, олар ?здеріні? ?мірлік ?станымы туралы айтып ?теді).

?діл?азы ал?асымен таныстыру.

Сайыс кезе?дері:

 1. «Б?йге»
 2. «Полиглот»
 3. «?ажайып ?штік»
 4.  «Дода»
 5. «Жор?а»
 6. ?орытынды

І КЕЗЕ?  «Б?ЙГЕ»

?арап т?рмай  б?йгеге  ері?із

Ш?кірттерге  ?діл  шешім  бері?із

Ж?зден  ж?йрік, мы?нан т?лпар  шы?арар

Б?йге, б?йге, б?йгелерді  к?рі?із

 • дей келе  біз  келесі  кезе? Б?ЙГЕ  кезе?ін бастайы?.  Сайыскерлерге с?ра? ?ойылады, бірінші белгі берген ойыншы жауап береді. ?р бір д?рыс жауап?а 10 ?пай.
 1. 1кг тас ауырма 1кг ма?та ауырма? (те?)
 2. 2 адам шахматты 2 са?ат ойнайды 1 адам? (2 са?ат)
 3. 1 ж?мырт?а 5 минутта піссе 5 ж?мырт?а неше минутта піседі? (5 мин)
 4. 4 ?ойды? неше ая?ы бар? (16)
 5. 0 ден ?лкен сандар? (о? сандар)
 6. ?андай санны? жазылуында ?анша ?ріп болса, сонша цифр бар?(100)
 7. Е? ?лкен екі та?балы сан?    ( 99 )
 8. Е? кіші екі та?балы сан? (10)      
 9. Дыбыс жазу?а арнал?ан ??рыл?ы? ( микрофон )
 10. та? сан деген не?  (2 ге б?лінбейтін сандар)
 11. ж?п сан деген не?  ( 2 ге б?лінетін сандар )
 12. Дыбыс шы?ару?а арнал?ан ??рыл?ы  ( колонка )
 13. ?ріпті ?рнек деген не?
 14. е? ?лкен бір та?балы сан? (9)

15)   е? кіші бір та?балы сан? (0)

ІІ КЕЗЕ? «Полиглот» (Тіл-?нер)

         «Ана тілі? – ары? б?л,

?яты? боп т?р бетте

?зге тілді? б?рін біл,

?з тілі?ді ??рметте» - дей келе, келесі «Полиглот» сайысымызды бастаймыз. Б?л б?лімде ойыншыларымыз?а ж?мба? немесе ма?ал-м?телдер ж?не ??ымдардан с?з жасырылады, оны? жауабы 3 тілде айтылу керек. Жауабы д?рыс 3 тілде айтылса 30 ?пай, 2 тілде болса 20 ?пай, ал аудармасы болмаса 10 ?пай?а ие болады. (Жауаптарын жазбаша т?рде ?діл?азылар?а тапсырады)

 1. .те?ге? бол?анша.досы? болсын (ж?з, сто, one handred)
 2. ?абат- ?абат ?аптама

А?ылы? болса аттама (Кітап, книга, book)

 1. . жылда жыл жа?а (елу, пятьдесят.fifty)
 2. Жігітке жеті ?нер де аз, неше ?нер к?п емес (жетпіс, семьдесят, seventy)
 3. Бірдей санды бірнеше рет к?бейтуден т?рады, егер оны ы?шамдаса? ?андай атау шы?ады? (д?реже, степень, degree)
 4. Екі ?ол?а. к?рек (бір, один, one)
 5. Отыз тістен шы??ан с?з неше рулы елге жайылады? (отыз, тридцать, thirty)
 6. Жо? ?зінде ?ас та,бас та, мойын да,?зынды?ы жазулы бойында (Сыз?ыш,линейка,)
 7. Аса ?ажет ?мірге халы? ?шін,

Пайдаланады к?н сайын жары? ?шін. (ток, ток, energy)

              10. Су?а салса? батпайы,

              От?а салса? жанбайды. (м?з, лед, ice)

?діл?азылар?а с?з кезегі беріледі.

?пайлары аз 2 ойыншы ойыннан шы?ады.

ІІІ КЕЗЕ? «?ажайып ?штік»

?р ойыншы?а 3 с?ра? ?ойылады. Жауап беру уа?ыты 1,5 минут.

1 ойыншы?а: 

1. 23 неше болады?

2.  Анасы балаларына 10 шоколодты б?ліп,?ыздарына ?ш - ?штен, ?лдарына екі - екіден берді. ?л неше??ыз неше? (2?ыз. 2 ?л)

3. 22222=28( +  та?басын ?олданып)

2 ойыншы?а: 

1  32 неше болады?

2   Мені? а?шама осы а?шаны? жартысын ?осса 150 тг болады. Менде неше а?ша бол?ан?

3.  55555=49 (4 та?баныда ?олдану керек)

3 ойыншы?а: 

1.199 неше болады?

2  Егер ?р ?айы??а 3 адамнан алса, жа?ада 6 адам ?алады.Ал 4 адамнан алса,жа?ада 3 ?алады. ?айы? неше?адам неше?(3 ?айы? 15 адам)

3.  12345=132 ( +  та?басын ?олданып)

4 ойыншы?а: 

1. 42 неше болады?

2. Бір санды 6 - ?а к?бейтуді? орнына 6 - ?а б?ліп ?ойды.Сонда 15 шы?ты.О?ушы ойла?ан санды тап?

3. 88888888=1000 ( +  та?басын ?олданып)

?діл?азылар?а с?з кезегі беріледі.

?пайлары аз 1 ойыншы ойыннан шы?ады.

IV КЕЗЕ? «ДОДА»

М??гі  ба?и  есте  ?алар

?ажайып  бір  сайыс  болсын

Білімдірек  ш?кірт  озар

?иыныра?  с?ра?  болсын  - деп біз  енді  сайысымызды?  келесі  кезе?іне  келдік. 

?діл?азылар?а с?з кезегі беріледі.

?пайлары аз 1 ойыншы ойыннан шы?ады.

Математика – 10  3 т?йе??с ?шып келе жатты.А?шы оларды? 1-уін атып алды.Оларды? нешесі ?алды?(Т?йе??с ?шпайды)

Математика – 20   Екі адам 5 метрлік б?ренені

?зынды?тары те? 5 б?лікке кесті.

Егер б?лікті кесуге 1,5 минут кетсе,

б?ренені кесуге ?анша минут кетеді?(6 минут)

Математика – 30  ?орада тауы?тар мен ?ояндар ж?р.Оларды? барлы?ы 15 бас.50 ая? болса. неше тауы??неше ?оян бар?

Информатика – 10  А?парат деген не?( Жа?а хабарламалар)

Информатика – 20 А?парат нешеге б?лінеді?(4 ке)

Информатика – 30 Ворт деген не?

?Р Т?РЛІ – 10  ?азіргі та?да б?л адам ата?ты Microsoft компаниясыны? президенті ? (Билл Гейтс)

?Р Т?РЛІ – 20 “Шы?ыс Аристотелі немесе екінші ?стаз” (?л-Фараби)

?Р Т?РЛІ – 30 Мысыр ?шб?рышыны? ?абыр?алары неге те?? (3, 4, 5)

?діл?азылар?а с?з кезегі беріледі.

?пайлары аз 1 ойыншы ойыннан шы?ады.

V КЕЗЕ? «Жор?а»

?ойыл?ан с?ра?, есепке

Ойланып жауап іздейік.

Уа?ытты текке ?ткізбей,

Лезде шешіп тастайы?.

 • деп сайымызды? е? шешуші кезе?і «Жор?а» б?ліміне к?шейік.

1 ойыншы?а: 2 ойыншы?а:

8

1

6

3

5

7

4

9

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 сандарын пайдаланып бір сан 2 рет ?айталанбайды.тігінен, к?лдене? ненде ж?не диагонал нанда 15 шы?уы тиіс

?діл?азылар?а с?з кезегі беріледі. Ойынны? же?імпазы аны?талады.

??рметті ойыншылар ж?не к?рермендер! Осымен «ХХІ ?асыр к?шбасшысы» атты  интеллектуалды? ойынымыз ?з м?ресіне жетті. Келіп к?ргендері?ізге, белсене ?атыс?андары?ыз?а рахмет!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««ХХІ ?асыр к?шбасшысы» интеллектуалды? ойыны»


Астана қаласы

№24 орта мектеп
«ХХІ ғасыр көшбасшысы» интеллектуалдық

ойыны


Өткізген:

Математика пәні мұғалімі

Бекен О

Изенбаев Б.О

2015-2016 оқу жылы


Тақырыбы: «Білімді ұрпақ-Ертеңгі болашақ» интеллектуалдық ойыны

Сынып: 5-6 сыныптар

Сайысымыздың мақсаты: Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, жеңімпаз болуға ұмтылуын дамыту, білімді, дарынды, озық болуға тәрбиелеу.


Сабақ көрнекілігі: интерактивті тақта, нақыл сөздер, слайд.


Мінекей залда тыныштық

Естілмейді дыбыс түк

Мұны біз де қоштаймыз

Кешіккендерді тоспаймыз

Ғылымдардың жаңасы

МИФ пәндері жайында

Ойынды біз бастаймыз!


Құрметті ұстаздар және оқушылар, МИФ пәндері бойынша «Білімді ұрпақ-Ертеңгі болашақ » атты интеллектуалдық ойынына қош келдіңіздер. Бұл ойында алғырлар білімдерімен күш сынаспақ.

Шақырамыз келіңіздер жарысуға,

Күш, өнер, білімменен сынасуға.

Қанеки, кім шығады сайысуға. -

Енді сайыскерлерді таныстырып өтейік: (аты-жөндері аталады, олар өздерінің өмірлік ұстанымы туралы айтып өтеді).

Әділқазы алқасымен таныстыру.


Сайыс кезеңдері:

 1. «Бәйге»

 2. «Полиглот»

 3. «Ғажайып үштік»

 4. «Дода»

 5. «Жорға»

 6. Қорытынды


І КЕЗЕҢ «БӘЙГЕ»

Қарап тұрмай бәйгеге еріңіз

Шәкірттерге әділ шешім беріңіз

Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығарар

Бәйге, бәйге, бәйгелерді көріңіз

 • дей келе біз келесі кезең БӘЙГЕ кезеңін бастайық. Сайыскерлерге сұрақ қойылады, бірінші белгі берген ойыншы жауап береді. Әр бір дұрыс жауапқа 10 ұпай.


 1. 1кг тас ауырма 1кг мақта ауырма? (тең)

 2. 2 адам шахматты 2 сағат ойнайды 1 адам? (2 сағат)

 3. 1 жұмыртқа 5 минутта піссе 5 жұмыртұа неше минутта піседі? (5 мин)

 4. 4 қойдың неше аяғы бар? (16)

 5. 0 ден ұлкен сандар? (оң сандар)

 6. Қандай санның жазылуында қанша әріп болса , сонша цифр бар?(100)

 7. Ең үлкен екі таңбалы сан? ( 99 )

 8. Ең кіші екі таңбалы сан? (10)

 9. Дыбыс жазуға арналған құрылғы? ( микрофон )

 10. тақ сан деген не? (2 ге бөлінбейтін сандар)

 11. жұп сан деген не? ( 2 ге бөлінетін сандар )

 12. Дыбыс шығаруға арналған құрылғы ( колонка )

 13. Әріпті өрнек деген не?

 14. ең ұлкен бір таңбалы сан? (9)

15) ең кіші бір таңбалы сан? (0)

ІІ КЕЗЕҢ «Полиглот» (Тіл-өнер)


«Ана тілің – арың бұл,

Ұятың боп тұр бетте

Өзге тілдің бәрін біл,

Өз тіліңді құрметте» - дей келе, келесі «Полиглот» сайысымызды бастаймыз. Бұл бөлімде ойыншыларымызға жұмбақ немесе мақал-мәтелдер және ұғымдардан сөз жасырылады, оның жауабы 3 тілде айтылу керек. Жауабы дұрыс 3 тілде айтылса 30 ұпай, 2 тілде болса 20 ұпай, ал аудармасы болмаса 10 ұпайға ие болады. (Жауаптарын жазбаша түрде әділқазыларға тапсырады)

 1. ....теңгең болғанша....досың болсын (жүз, сто, one handred)

 2. Қабат- қабат қаптама

Ақылың болса аттама (Кітап, книга, book)

 1. .... жылда жыл жаңа (елу, пятьдесят.fifty)

 2. Жігітке жеті өнер де аз, неше өнер көп емес (жетпіс, семьдесят, seventy)

 3. Бірдей санды бірнеше рет көбейтуден тұрады, егер оны ықшамдасаң қандай атау шығады? (дәреже, степень, degree)

 4. Екі қолға ... күрек (бір, один, one)

 5. Отыз тістен шыққан сөз неше рулы елге жайылады? (отыз, тридцать, thirty)

 6. Жоқ өзінде қас та,бас та, мойын да,үзындығы жазулы бойында (Сызғыш,линейка,)

 7. Аса қажет өмірге халық үшін,

Пайдаланады күн сайын жарық үшін. (ток, ток, energy)

10. Суға салсаң батпайы,

Отқа салсаң жанбайды. (мұз, лед, ice)


Әділқазыларға сөз кезегі беріледі.

Ұпайлары аз 2 ойыншы ойыннан шығады.


ІІІ КЕЗЕҢ «Ғажайып үштік»

Әр ойыншыға 3 сұрақ қойылады. Жауап беру уақыты 1,5 минут.


1 ойыншыға:

1. 23 неше болады?

2. Анасы балаларына 10 шоколодты бөліп ,қыздарына үш - үштен, ұлдарына екі - екіден берді. Ұл неше?қыз неше? (2қыз. 2 ұл)

3. 22222=28( + таңбасын қолданып)

2 ойыншыға:

1 32 неше болады?

2 Менің ақшама осы ақшаның жартысын қосса 150 тг болады. Менде неше ақша болған?

3. 55555=49 (4 таңбаныда қолдану керек)

3 ойыншыға:

1.199 неше болады?

2 Егер әр қайыққа 3 адамнан алса, жағада 6 адам қалады.Ал 4 адамнан алса ,жағада 3 қалады. Қайық неше?адам неше?(3 қайық 15 адам)

3. 12345=132 ( + таңбасын қолданып)

4 ойыншыға:

1. 42 неше болады?

2. Бір санды 6 - ға көбейтудің орнына 6 - ға бөліп қойды.Сонда 15 шықты.Оқушы ойлаған санды тап?

3. 88888888=1000 ( + таңбасын қолданып)


Әділқазыларға сөз кезегі беріледі.

Ұпайлары аз 1 ойыншы ойыннан шығады.


IV КЕЗЕҢ «ДОДА»


Мәңгі бақи есте қалар

Ғажайып бір сайыс болсын

Білімдірек шәкірт озар

Қиынырақ сұрақ болсын - деп біз енді сайысымыздың келесі кезеңіне келдік.

Әділқазыларға сөз кезегі беріледі.

Ұпайлары аз 1 ойыншы ойыннан шығады.


Математика – 10 3 түйеқұс ұшып келе жатты.Аңшы олардың 1-уін атып алды.Олардың нешесі қалды?(Түйеқұс ұшпайды)

Математика – 20 Екі адам 5 метрлік бөренені

ұзындықтары тең 5 бөлікке кесті.

Егер бөлікті кесуге 1,5 минут кетсе,

бөренені кесуге қанша минут кетеді?(6 минут)


Математика – 30 Қорада тауықтар мен қояндар жұр.Олардың барлығы 15 бас.50 аяқ болса. неше тауық?неше қоян бар?Информатика – 10 Ақпарат деген не?( Жаңа хабарламалар)

Информатика – 20 Ақпарат нешеге бөлінеді?(4 ке)

Информатика – 30 Ворт деген не?


ӘР ТҮРЛІ – 10 Қазіргі таңда бұл адам атақты Microsoft компаниясының президенті ? (Билл Гейтс)

ӘР ТҮРЛІ – 20 “Шығыс Аристотелі немесе екінші ұстаз” (Әл-Фараби)

ӘР ТҮРЛІ – 30 Мысыр үшбұрышының қабырғалары неге тең? (3, 4, 5)


Әділқазыларға сөз кезегі беріледі.

Ұпайлары аз 1 ойыншы ойыннан шығады.


V КЕЗЕҢ «Жорға»

Қойылған сұрақ, есепке

Ойланып жауап іздейік.

Уақытты текке өткізбей,

Лезде шешіп тастайық.

 • деп сайымыздың ең шешуші кезеңі «Жорға» бөліміне көшейік.

1 ойыншыға: 2 ойыншыға:

8

1

6

3

5

7

4

9

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 сандарын пайдаланып бір сан 2 рет қайталанбайды.тігінен, көлденең ненде және диагонал нанда 15 шығуы тиіс


Әділқазыларға сөз кезегі беріледі. Ойынның жеңімпазы анықталады.


Құрметті ойыншылар және көрермендер! Осымен «ХХІ ғасыр көшбасшысы» атты интеллектуалдық ойынымыз өз мәресіне жетті. Келіп көргендеріңізге, белсене қатысқандарыңызға рахмет!

Полиглот

Ойыншының аты-жөні:

Сыныбы:

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ұпай

Полиглот

Ойыншының аты-жөні:

Сыныбы:

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ұпай

Полиглот

Ойыншының аты-жөні:

Сыныбы:

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ұпай


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
«ХХІ ?асыр к?шбасшысы» интеллектуалды? ойыны

Автор: Бекен Омар

Дата: 29.03.2016

Номер свидетельства: 311702


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
1680 руб.
2400 руб.
1580 руб.
2260 руб.
1310 руб.
1870 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства