kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Namangan shahar

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ushbu dars ishlanma 10- sinf darsligi asosida tayyorlangan.

Просмотр содержимого документа
«Namangan shahar»

10-sinf

Fan: Ona tili
Mavzu: Ritorik so’roq gaplar uslubiyati.Dars texnologik loyihasiMashg'ulotning mazmuni

Ta'lim texnologiyasi

Dars mashg’uloti bosqichlari

Vaqti


Metod

Shakl

Vosita

Kirish

2

- Tashkiliy qism. O'quvchilar davomatini aniqlash. Sinf jumalini rasmiylashtirish

Suhbat

Jamoa

Doska,bo'r

Mavzu

15

- O'tilgan mavzular bo'yicha o'quvchilar bilimini "Sirni top " metodi orqali so'rash.

Sirni top

Jamoa

Tezkor savollar

O'tilgan

3

- O'tilgan mavzuni xulosalash. O'qituvchi o'quvchilar bilan birgalikda o'tilgan mavzu yuzasidan xulosa chiqariladi.

Suhbat

Jamoa

O'tilgan mavzu bo'yicha ko'rgazma

Yangi mavzu

15

- Yangi mavzu ustida ishlash: Doska va proyektr yordamida slaydlar orqali mavzuni takrorlash va mashqlar bajarish

Mavzuni

bayon

etish

Klaster

Interfaol

Jamoa Induktiv Jamoa Induktiv

Doska,bo'r, proyektr,

mavzuga

doir

jadvallar,

tarqatmalar6

"Grafik test" metodi orqali yangi mavzu mustahkamlanadi .

Grafik test

Jamoa

Bosh qotirma

Yakuniy qism

4

- O'qituvchi bajarilgan ishlarni baholaydi. Faol o'quvchilar rag'batlantiriladi.

- Uy vazifasini izohlaydi.

Savol javob

Jamoa

Tezkor savollar Kundalik daftarlariTayanch kompetensiya elementlari:

Axborot bilan ishlash kompetentsiyasi:B1

mavjud axborot manbalari (kitob, ommaviy axborot vositalari, internet, lug’at, ma'lumotnomalar, (audio-video yozuv), kompyuter, elektron pochta va boshq.)dan o’quv maqsadlari doirasida foydalana olish va ulardagi materiallarga ongli munosabat bildirish, xulosa chiqarish, ibrat olish va o’z faoliyatida qo’llash;

B1+

media vositalardan adabiy ta’limga oid zarur axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta’minlash va foydalanishda media-madaniyatga rioya qilish.

O’z – o’zini rivojlantirish kompetentsiyasi:

B1

shaxs sifatida ma’naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilishni hayotiy-ma’naviy ehtiyojga aylantirish;

badiiy asarlarda tasvirlangan milliy va umuminsoniy qadriyatlarni e’zozlash va ularga amal qilish;

og’zaki va yozma matnlar mazmuniga to’g’ri baho bera bilish.

B1+

O’z xatti-harakati, fikr-mulohazalariga tanqidiy yondasha olish, og’zaki va yozma matnlar mazmuniga to’g’ri baho bera bilish.

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad:

- o’quvchilarga ritorik so’roq gaplar va ularning uslubiyati haqida bilim berish;

Tarbiyaviy maqsad:

-Ona Vatanga muhabbat va sadoqat, kamtarlik, xushmuomalalik, ona tabiatga ehtirom tuyg’ularini tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi maqsad:

-o’quvchilarni mantiqiy fikrlashga o’rgatish, og’zaki va yozma nutqini oshirish;

Darsning usuli:

Savol-javob, “Sirni top”, “Grafik test”, “Aqliy hujum”

Darsning jihozi:

darslik, slaydlar, rag’batlantirish uchun tilla tangachalar, “Grafik test” plakatiDarsning shiori:

G’ayrat va shijoat bilan hamma narsaga erishish mumkin. To’xtab qolmasang bas!

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:

Dars davomatni aniqlash bilan boshlanadi , (savol-javob).

O’quchilar uch guruhga bo’linadilar va guruhlar o’zlariga nom tanlaydilar.

1-guruh: “Iftixor”

2-guruh: “Shijoat”

3-guruh: “Yuksalish”

O’quvchilarning siyosiy bilimlarini tekshirish maqsadida siyosiy daqiqa o’tkaziladi:

 1. 2020-yilga qanday nom berildi?

 2. Ilm nima?

 3. Ma’rifatga ta’rif bering.

 4. Raqamli iqtisodiyot deganda nimani tushunasiz?

O’tgan mavzuni takrorlash:

O’tgan mavzu “Sirni top” metodi asosida savollar yordamida takrorlanadi.

 1. Ifoda maqsadiga ko’ra gaplar necha xil bo’ladi?

 2. Darak gap deb nimaga aytiladi?

 3. So’roq gap de nimaga aytiladi?

 4. Darak gaplar nutqda qanday qo’shimcha ma’nolar ifodalashi mumkin?

 5. So’roq gaplar qanday uslubiy ma’nolarni ifodalashi mumkin?

 6. Buyruq gap deb nimaga aytiladi?

 7. Buyruq gaplar qaysi uslublarda qo’llanadi?

 8. So’roq gap buyruq gapni ifodalashiga misol keltiring.

 9. Qaysi uslublarda gapda so’zlarning odatdagi tartibi saqlanadi?

 10. Qaysi uslublarda gapda so’zlarning odatdagi tartibi o’zgaradi?

 11. Inversiya nima?

 12. Inkor ifodalovchi morfologik vositalar qaysilar?

 13. -ma bo’lishsizlik qo’shimchasi qaysi uslublarda tasdiq ifodalaydi?

 14. -ma bo’lishsizlik qo’shimchasi ko’makchi fe’lli so’z qo’shilmalarining har ikki qismiga qo’shilganda qanday ma’no ifodalaydi?

 15. Buyruq gaplar qaysi uslublarda his-hayajonsix qo’llanadi?

 16. Istak gaplar deb nimaga aytiladi?

 17. So’roq gaplar necha xil bo’ladi?

 18. Sof so’roq gaplar deb nimaga aytiladi?

Yangi mavzu slaydlar orqali tushuntiriladi:

Topshiriq. Berilgan so’roq gaplarni javob talab qilish yoki qilmasligiga ko’ra farqlang.

T/r

So’roq talab qiladi

So’roq talab qilmaydi

1.

Bu kishi kimingiz bo’ladi, bek aka?

Bu gaplarni kim bilmaydi deysiz?

2.

Mehmonlar qanaqa kishilar ekan, tanidingmi?

Safar hayotini kim bilmaydi? Ayniqsa, betartib, to’palon jamoaviy safarlarni!

3.


Nega shoshilmasin? Butun ishlar chala. Sobirjonga issiq ovqat qilmasa bo’ladimi?

4.


Buni ko’rgan qaysi ota tinch yuradi?

5.


Endi yaxshi bo’lib qayerga borardim, jiyanim?

82-mashq. Ritorik so’roq gaplarning mazmunini izohlang.

1.Gunohlar kirini pushaymonlik va tavba yoshi yuva olishini kim bilmaydi? 2. Yelkasidagi tashvish yuki bilan qayerga sig’adi? 3. Kim bilmaydi buni?! Kimga kerak ayting? 4. Musulmonning qo’liga yaxshi beshotarni berib qo’yarmidi? 5. Balki bu sirlarni u ham bilmas? Bilsa, aravada aytmasmidi? 6. Bizni b’ri yermidi? Yosh narsalarga qarilarni aralashtirib nima bor? Siqilib o’lmaydimi odam? 7. Zaynab to’g’ri aytadi, deb o’yladi, agar uni yaxshi ko’rmaganda, Toshkandga kelishimni kutib o’lturarmidi? 8. Qaysi ona o’z nevarasini o’zi o’ldirtiribdi. 9. Hamma bir millat bo’lsa, nimasi yomon?

84-mashq. Ritorik so’roq gaplarni oddiy darak gaplarga aylantirib yozing, bundagi uslubiy farqni izohlang.

T/r

Ritorik so’roq gaplar

Darak gaplar

1.

Turli imon-u e’tiqodlarni teng ko’rishning eng yaxshi samarasi shu emasmi?

Turli imon-u e’tiqodlarni teng ko’rishning eng yaxshi samarasi shu.

2.

Yana nima kerak? Axir uning ham xuddi ota-onasidek orzusi shu emasmi?

Axir uning ham xuddi ota-onasidek orzusi shu.

3.

Deylik, sizga nasib etgani menda yo’q, menda bori sizda bo’lmas. Oliy adolat degani shu emasmi?

Deylik, sizga nasib etgani menda yo’q, menda bori sizda bo’lmas. Oliy adolat degani shu.

4.

Agar bu it, sultonlar istasa, allaqachon yetib kelmasmidi?

Agar bu it, sultonlar istasa, allaqachon yetib kelardi.

5.

Samad ko’rmasa bo’ladimi? Bu ikkalamizning rejamiz.

Samad ko’rmasa bo’lmaydi. Bu ikkalamizning rejamiz.

6.

Bunday honadonga o’g’lining kuyov bo’lishini qaysi ona istamaydi?

Bunday honadonga o’g’lining kuyov bo’lishini har bir ona istaydi

7.

O’zimizni o’zimiz qaritsak, qaysi qiz qaraydi bizga?

O’zimizni o’zimiz qaritsak, hech qaysi qiz qaramaydi bizga.

8.

Hozir qaysi qiz o’z tengdoshiga turmushga chiqadi, Matlubaxon?

Matlubaxon, hozir hech qaysi qiz o’z tengdoshiga turmushga chiqmaydiLug’atlar so’zlar ustida ishlash: A.Hojiyevning “O’zbek tili sinonimlarining izohli lug’ati”dan olingan boshliq so’zi sinonimlari tavsifi bilan tarnishing, ulardagi ma’no nozikliklarini eslab qoling. Bu so’zlar ishtirokida gaplar tuzing.

BOSHLIQ, rahbar, yolboshchi, ishboshi, boshchi, katta, kattakon, ulug’, rahnamo, sardor, peshvo, sarvar, sarkarda, xojayin, kallampo. Guruh, jamoa, xo’jalik va shu kabilarning ish-harakatida bosh bo’luvchi mas’ul shaxs.

Boshliq “katta jamoa, xo’jalikka rahbar shaxs” ma’nosida ham shuningdek, “uch-to’rt kishidan iborat kichik guruhning juda qisqa muddatli ishiga boshchi shaxs” ma’nosida ham qo’llana oladi. Lekin “katta xo’jalik ish faoliyatining rahbari” ma’nosida ko’proq oddiy so’zlashuv uslubiga xos bo’ladi.

Rahbar

Asosan davlat idoralarining boshchilari ma’nosida qo’llanadi.


Yo’lboshchi


Boshlovchilik, yetakchilik qilish bo’yog’i bor

Ishboshi


Nisbatan eskirgan

Boshchi


kam qo’llanadi

Katta, kattakon, ulug’

Oddiy so’zlashuvga xos

Rahnamo


Kitobiy uslubga uslubga xos, ma’no jihatidan yo’lboshchi so’ziga yaqin turadi

Peshvo, sarvar

Eskirgan, kitobiy

Sardor, sarkarda

Kam darajada,asosan, obrazli ifodalarda qo’llanadi

Xo’jayin


Oddiy so’zlashuvga xos, biroz salbiy bo’yoqqa ega

Kallampo


Oddiy so’zlashuvga xos, kam qo’llanadi, salbiy bo’yog’o kuchli

Mustahkamlash:

Grafik test” metodi asosida yangi mavzu mustahkamlanadi.

 1. Javob talab qilmaydigan so’roq gaplar deb nimaga aytiladi?

 2. Bu kishi kimingiz bo’ladi? Ushbu gap so’roq gapning qaysi turiga mansub?

  1. Biror narsa yoki voqea haqida xabar beruvchi gap qanday gap deyiladi?

 3. U orqali so’zlovchi o’zi bayon qilgan fikrga suhbatdoshini fikr bildirishga, tasdiq yoki inkor qilishga undaydi. Ushbu fikr qanday gap to’g’risida?

  1. Iltimos, buyruq, taklif, maslahat, hayratlanish, tashviq, gumon, tashvish, hayajon, g’azab, yalinish tarzida bo’la oladigan gap turi qaysi?

 4. Javob talab qiladigan so’roq gaplar qanday nomlanadi?

  1. Nutqda eng ko’p ishlatiladigan gap turi qaysi?

 5. Eng kuchli uslubiy vosita sanaladigan qaysi?Grafik test” javobi


So’roq gap

Sof so’roq gap

Ritorik so’roq gap

Darak gap

Buyruq gap

1.2.3.4.5.

O’quvchilar tomonidan to’plangan tilla tangachalar hisoblanadi va faol o’quvchilar baholanadi.

Uyga vazifa: 86-mashq. Berilgan ritorik so’roq gaplardagi mazmunni uslubiy ma’no va emotsional-ekspressivliksiz ifodalashga harakat qiling.Izohlar uchun

“Grafik test” savollari 1. Javob talab qilmaydigan so’roq gaplar deb nimaga aytiladi?

 2. Bu kishi kimingiz bo’ladi? Ushbu gap so’roq gapning qaysi turiga mansub?

  1. Biror narsa yoki voqea haqida xabar beruvchi gap qanday gap deyiladi?

 1. U orqali so’zlovchi o’zi bayon qilgan fikrga suhbatdoshini fikr bildirishga, tasdiq yoki inkor qilishga undaydi. Ushbu fikr qanday gap to’g’risida?

  1. Iltimos, buyruq, taklif, maslahat, hayratlanish, tashviq, gumon, tashvish, hayajon, g’azab, yalinish tarzida bo’la oladigan gap turi qaysi?

 1. Javob talab qiladigan so’roq gaplar qanday nomlanadi?

  1. Nutqda eng ko’p ishlatiladigan gap turi qaysi?

 1. Eng kuchli uslubiy vosita sanaladigan qaysi?
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Namangan shahar

Автор: Abdug‘aniyeva Maftuna Akmaljon qizi

Дата: 13.04.2020

Номер свидетельства: 546376

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(22) "Zulfiyaxonim she'rlari"
  ["seo_title"] => string(21) "zulfiyaxonim_sherlari"
  ["file_id"] => string(6) "548023"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1587894570"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) "Sifat so`z turkumini takrorlashh"
  ["seo_title"] => string(32) "sifat_so_z_turkumini_takrorlashh"
  ["file_id"] => string(6) "550457"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1589906390"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(15) "Namangan shahar"
  ["seo_title"] => string(15) "namangan_shahar"
  ["file_id"] => string(6) "546364"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1586723277"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства