kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Елімізді ерте?іне жетелеген елбасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:    Елімізді ертеніне жетелеген елбасы

Салеметсіндерме балалар! Армысыз ??рметті ?ауым! Сіздерді б?гінгі «Елімізді ертеніне жетелеген Елбасы!» - атты ашы? т?рбие са?атымызда к?руге ?уаныштымыз!

Ма?саты:а).Елбасыны? ?мірін,е?бек жолын ?лгі-?неге ете отырып,елжандылы??а,отанс?йгіштікке,азаматты??а баулу.

?).Жас ?рпа??а Н?рс?лтан Назарбаевты? сан ?ырлы талант иесі,??діретті т?л?а екенін таныту.
б).Елімізге е?се тіктетіп,мемілекетімізді мы?ымдап берген,хал?ымызды ?лемге танытып,алаш баласыны? абыройын а?са?татып Елбасыны? кісілік келбетін ме?геру.
в).Елін с?йген,елі с?йген Елбасынан ?лгі алу?а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: Елбасы суреттері, с?зж?мба?, слайд, ?н?ран, «Астана» фотомонтажы

?н?ран
 

Назерке.                        Ел болды?, ерік алды? астаналы

Енді кімнен ?аза?ым жас?анады?

Т?уелсіз мемлекетті?ш шежіресі,

Н?рс?лтаннын атымен басталады. –

Деп ашы? т?рбие са?атымызды басаймыз!


Назерке-?аза?стан Республикасыны? т???ыш президенті Н?рс?лтан ?біш?лы  Назарбаев сия?ты талантты т?л?аны?, хал?ын с?йетін ?лтжанды азаматты? т?р?анын к?рмеу, оны сезінбеу м?мкін емес еді.
Мемлекет басшысы б?л т?р?ыда?ы т?жырымдарын биік мінбелерден с?йлеген с?здерінде ?алы? елі ?аза?ына тебірене т?рып – «Мен ?шін елімді дамы?ан елдерді? сапына т?р?ызып, санатына ?осудан ?лкен ма?сат жо?» десе «?аза?ты? ?зіні? ?лтты? ?асиеттеріні? ?айта ?алыптасуына ?ам?орлы? жасау Президенттік те, перзенттік парызым» деген болатын.
Сухраб:

А?ылым ?сіп,азмат болып е?селі,

Адам да болам,артатын ма?ан ел сенім.

?лгісі бол?ан намысы ?лды?-елбасым,

?зі?нен алам ?лылы?ты? на?ыз ?лшемін.

Талай елге танытып ?аза?ы?ды,

Арайлым.?ркениет ?лкесіне ?ріс алды?.

Мойындатып туымды байта? елге,

Т?уелсіздік т?ріне сен апарды?.

Ата деп сені арда? т?тады ?рпа?ы?,

Тарихтан тартым бабалар жолын жал?ады?.

Данил.Ерлік пен елдік м?ратын ту ?ып т?бе?е,

Болаша? ?амын,хал?ы?ны? ?амын жырлады?.

Еліммен бірге,есейіп ?сіп толамын,

А?ылынты?дап,?лкенні? тілін аламын.

Еліні? ?амын ойлаймын деген елбасы,

?аза?ты? ?лы Назарбаевтай боламын!

Гулден. Мемлекет бас?ару ісі – маша?атты да, м?ртебелі міндет. Басшы бас?ар?ан ел – е? бай мемлекет, хал?ы е? ба?ытты халы?.
2 бастаушы:

Маржан.?азір т?уелсіздігімізді алды?, біз – ба?ытты елміз. Елбасымызды? «2030 ба?дарламасы » бойынша к?птеген істер ат?арылып келеді. ?алалар к?ркейіп келе жатыр.
?н: «К?к туды? желбірегені»
С?зж?мба?: «Т?уелсіздік»
1.Мемлекетімізді? аты?
2.Елбасыны? ?кесіні? аты?
Назерке.

Т?уелсіздік – рухы к?шті ?ажап к?н
Артта ?алды бодан бол?ан азап к?н
Елім, жерім ?аза?ым деп тебіренем
?йткені мен – т?уелсізбін, азатпын.

Маржан. Мемлекетті? жар?ырар к?ні алыс емес.
 

?аза? елі желбіреп к?к байра?ы?
Г?лге оранды ауылы? мен айма?ы?
Н?рс?лтаны? биіктерге бастады
Ол к?рсеткен н?рлы жолдан тайма?ын
Н?рс?лтанды тудыр?ан, заманалар
Желто?сан жел. ?л мен ?ыз
Ажал ??ш?ан сонда?ы
Т?уелсіздік байра?ын к?кке тікті ?аза?ы
Ер ?арасай, Райымбек бабалары ?олдады.
?ш?ын.

Н?рс?лтан?а рух берген к?рі тарих пара?ы
Дара шы?ы ?аза?ты?
Дана басып туды? халы? – алыптан
Топыра?ы ол ту?ан жерді? киелі

Хамражан. 1. Президентті? атын кім ?ой?ан?

Калбинур.1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауыны? баурайында?ы ?ш?о?ыр жайлауында ?біш пен ?лжан Назарбаевтарды? ша?ыра?ында к?птен к?ткен ?л ?мірге келді. О?ан ?ке-шешесі Н?рс?лтан деп ат ?ойды.С?биге ат та?дауды? ?зі жат?ан бір хикая?а айналды. Той?а жинал?ан а?айын-туыс т?рлі есімдерді т?с-т?стан айтып жатты. Е? а?ырында жа?а ту?ан ?лды? ?жесі Мырзабала мынадай ?сыныс білдірді: «Мені? с?йікті немерем екі бірдей есімді алып ж?рсін. Оны? аты Н?рс?лтан болсын».

Назерке.Н.?.Назарбаевты? ?мір ж?не е?бек жолын  атап ?ту:

Данил. 

1960—69 жж. — ?ара?анды металлургия зауытында ж?мыс істеді.

1969—73 жж. — ?ара?анды облысы Теміртау ?аласында?ы партия-комсомол ж?мыстарында жауапты ?ызметтер ат?арды.

?ш?ын.

1973—77 жж. — ?арметкомбинатты? партком хатшысы.

1977—79 жж. — ?ара?анды облысты? партия комитетiнi? хатшысы, 2-ші хатшысы.

1979—84 жж. — ?аза?стан КП Орталы? Комитетіні? хатшысы.

Хамражан

1984—89 жж. — ?аза? КСР Министрлер Ке?есiнi? т?ра?асы.

1989—91 жж. — ?аза?стан КП ОК бiрiншi хатшысы,

1990 ж. а?пан—с?уір аралы?ында ?аза? КСР Жо?ары Ке?есiнi? т?ра?асы болды.

Сухраб.

1990 ж. с?уірінен — ?аза? КСР президенті.

1991 ж. желто?санны? 1-інде т???ыш рет ?аза?стан Республикасы Президентіні? жалпыхалы?ты? сайлауы ?тті. Сайлау н?тижесінде Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев басым дауыспен (98,7 %) же?іске жетті.

1995 ж. с?уірді? 29-ында жалпыхалы?ты? референдум н?тижесінде ?аза?стан Республикасы Президенті Н.?.Назарбаевты? ?кілеттігі 2000 ж. дейін ?зартылды.

Абзал азаматтар?а балдыр?ан аттастары?ыз?а тілектері?із?
Та?тада?ы,стендтегі материалдармен ж?мыс
?олмен жазыл?ан хаттар
-Елбасыны? бас?а ел басшыларымен т?скен суреттері

Гулден.

Т?рат??ын болаша?ты? ?ні кеп
Тартылар к?й айтылатын жыры к?п
Ерекше бір еркіндиік, бауырлар
Басшымызды? б?гін ту?ан к?ні деп
 

Арайлым

?нге толсын барлы? ?ала ауыл бар
?а?ылсын бір барабандар, дабылдар
Елбасыны? ту?ан к?нін арда?тау
Б?рімізді? борышымыз, бауырлар

Маржан. Осы орайда ?ркендеп ?скен ?аза?станны? ?лемдегі б?гінгі орны мен беделін ма?танышпен атап айту?а болады. «Ел - Елбасына тірек, Елбасы – елге ?ал?ан». Б?л – б?гінгіні? шынды?ы. Н.Назарбаев десе – ?аза?стан, ал ?аза?стан десе Назарбаев ой?а оралады деп, халы?аралы? ?ауымдасты?ты? мойында?анынан толы? а??ару?а болады.

Сонымен ?атар, «?аза?стан – ба?ытты ел, Президенті танымды, хал?ы ?арымды, досы к?п ел екенін де ма?тан т?тамыз. Ел тарихын т?л?алар жасайды. Т?л?а – елді? т??ыры, Т?л?а – елді? т?т?асы. Бізді? Президентіміз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев осындай т?л?а!


    Калбинур.?аза?станны? ?леуметтік – экономикалы? ж?не ?о?амды? – саяси дамуыны? келешегіне ай?ын жол аш?ан 1990 жылы 25 ?азанда ?абылдан?ан Егемендік туралы Декларация екені баршамыз?а белгілі. Б?л мемлекет ретінде ?з алдына отау тіккен республикамызды? м?ртебесін ас?а?тат?ан б?кіл ?лем алдында « ?аза?стан  » деген ел бар екенін паш еткен тарихымызда?ы т???ыш ??жат.

Егеменді ел болып, Т?уелсіздікті? к?к байра?ын к?терген с?ті – ?аза?станны? ?р азаматы ?шін ?уаныш, к?л – к?сір зор о?и?а, тарихты? ?лкен бетб?рысы бол?аны аны?. ?асырлар бойы бостанды?ты а?са?ан ?аза? хал?ы ?шін б?л шынында да айтып жеткізілмейтін мол ба?ыт, асыл арманны? ж?зеге асуы еді.Осыны? б?рі елімізді? т???ыш Президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевті? ар?асында!

Назерке.?аза?стан – егеменді, т?уелсіз мемлекет, сонды?тан оны? ?з ?н?раны, туы, елта?басы бар.

?н?раным – жан ?раным.

Айтар ?нім, с?йлер с?зім.

Ту?ан жерім – са?ынарым,

Ж?рсем егер д?ние кезіп.

Ба?ыт, бірлік к?н талабы,

То?тамайды дабыр ?ні,

М??гі ба?и шыр?алады,

Республикам ?н?раны!

Ал енді балалар жарыс?а кезек берейік!

Ойын « к?н ш??ыласы ». ?ш топ?а тапсырма беріледі.

1 –топ. ?аза?станны? ?алалары.

2 – топ. ?аза?станны? байлы?ы.

3 – топ. ?аза?стан

1.        « Б?йге  » ойыны. ?р топ?а кезектесіп с?ра?тар ?ойылады.

1. ?аза?стан Республикасыны? р?міздері мен авторлары туралы не білесі?дер?

2. Н.?. Назарбаев ?ашан республикамызды? президенті болып сайланды?

3. Ал?аш?ы ?аза? ?арышкері кім ж?не ол ?арыш?а ?ашан сам?ады?

4. Т?л те?геміз д?ниеге ?ашан келді?

5. ?аза?стан Республикасыны? ал?аш?ы Конституциясы ?ашан ?абылданды?

6. ?аза?стан ?ай жылы т?уелсіздік алды?

7. ?аза?станны? б?рын?ы ж?не ?азіргі астаналарын ата?дар?

8. 1992 жылы 4 маусымда ?андай о?и?а болды?

9. Тал?ат М?сабаев кім, ол туралы не білесі?дер?

10. « Т?уелсіздік » монументі ?ашан ашылды?

11. ?аза?стан ?андай мемлекет?

12. ?аза?станда ?ай тіл мемлекеттік тіл?

13. ?аза?стан ?андай ?йым?а м?ше болды, ?ай жылы?

14. ?аза?станда неше облыс бар?

15. ?аза?станны? т?л мерекелерін ата?дар.

2.  Ойын « Тап?ырлар ». Отан, ел, жер туралы ма?ал – м?телдер жарысы.

 3. « ?нерлі ?рге ж?зер. » ?р топ ?з ?нерін к?рсетеді.

О?ушылар ?здері сал?ан суреттерін таныстырып ?ор?айды.

Жа?а ?ана ?аза?ымны? та?ы атты,

Алу ма?сат Ел деп ал?ыс, сауапты.

?р отбасы, ?рбір ?аза?, ?р адам,

Т?уелсіздік са?тау ?шін жауапты!

С?ра?тар:

1.     ?аза?стан Республикасыны?  ?н ?раныны? авторлары?  (                        )

2.     ?ай жылы А?мола ?аласы елді? жа?а ордасы Астана болып атанды? (1998 жылы маусымда)

3.      ?ай жылы Т?уелсіз ?аза?стан Республикасы Конституциясы ?абылданды? (1993 жылы 28 ?а?тар)

4.     1993 жылы 15 ?араша не енгізілді?  (?лтты? валюта – те?ге)

5.     1991 жылы 16 желто?сан  не ?абылданды? (?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздік туралы за?ы)

?осымша с?ра?.

М?тінді жал?астыр:

Орта ж?зді ?амшы беріп дау?а ?ой,

?лы ж?зді ?ау?а беріп мал?а ?ой,

Кіші ж?зді найза беріп (жау?а ?ой.)

Ма?ал – м?телдерді ая?та.

1.     Ту?ан жердей жер болмас,

Ту?ан елдей (ел болмас).

2.     ?з елім - (?ле? т?сегім)

3.     Са?ын?ан елін а?сайды,

Сарала ?аз (к?лін а?сайды)

4.     ?з елімні? басы болмасам да,

Сайыны? (тасы болайын).

5.     Ел ??ла?ы (елу)

6.     К?ш басшысы жо? ел о?байды,

??ралай баста?ан (киік о?байды)

7.     Ел жаусыз болмас,

Жер (таусыз болмас).

8.Жері байды? – (елі бай).

9.     Отты ?уза?ан ?шірер

?о?сыны ?уза?ан (к?шірер).

 Ал енді сыныбымызды? о?ушыларыны? елімізді? т???ыш Президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев ?зі жаз?ан «?ш ?о?ырым» ?ні? тындайы?

-«?ш ?о?ырым» ?ні орындалады

?орытынды: ?аза?стан Республикасында т?ратын ?рбір адам, ?сіресе жастар ерте?і ?шін ала?дамайды. Елбасыны? «?аза?стан -2030» жолдауында к?рсетілген:

   «?орытынды с?зімді жас ?рпа??а,  ?аза?стан жастарына арнасам деймін. Сіздер егемен ?аза?станда ?мір с?ріп жат?ан азаматтарды? бірінші ?рпа?ысыздар. Сонды?тан да сіздерді? алдары?ызда іске асыруды? біз ?ол жеткізбек бол?ан болаша?ты ?здері?із бен балалары?ыз ?шін ?з ?олдары?ызбен орнатуды? шексіз м?мкіндіктері ашылып т?р. Ендеше ?аза?станны? болаша?ы сіздерді? ?олдары?ызда».  ?аза?стан Республикасында т?ратын ?рбір адам, ?сіресе жастар ерте?і ?шін ала?дамайды. Елбасыны? «?аза?стан -2030» жолдауында к?рсетілген:

 К?рме материалдарымен ж?мыс

Н?ра?а! Дала?ыз егісті, Орда?ыз ке?есті болсын. Отыр?ан орны?ыз келісті болсын. Ж?мысы?ыз жемісті болсын. Халы?ты? ба?ы баянды болсын

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Елімізді ерте?іне жетелеген елбасы »

Тақырыбы: Елімізді ертеніне жетелеген елбасы

Салеметсіндерме балалар! Армысыз құрметті қауым! Сіздерді бүгінгі «Елімізді ертеніне жетелеген Елбасы!» - атты ашық тәрбие сағатымызда көруге қуаныштымыз!Мақсаты:а).Елбасының өмірін,еңбек жолын үлгі-өнеге ете отырып,елжандылыққа,отансүйгіштікке,азаматтыққа баулу.

ә).Жас ұрпаққа Нұрсұлтан Назарбаевтың сан қырлы талант иесі,құдіретті тұлға екенін таныту.
б).Елімізге еңсе тіктетіп,мемілекетімізді мығымдап берген,халқымызды әлемге танытып,алаш баласының абыройын ақсақтатып Елбасының кісілік келбетін меңгеру.
в).Елін сүйген,елі сүйген Елбасынан үлгі алуға тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Елбасы суреттері, сөзжұмбақ, слайд, әнұран, «Астана» фотомонтажы

Әнұран


Назерке. Ел болдық, ерік алдық астаналы

Енді кімнен қазағым жасқанады?

Тәуелсіз мемлекеттіңш шежіресі,

Нұрсұлтаннын атымен басталады. –

Деп ашық тәрбие сағатымызды басаймыз!


Назерке-Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев сияқты талантты тұлғаның, халқын сүйетін ұлтжанды азаматтың тұрғанын көрмеу, оны сезінбеу мүмкін емес еді.
Мемлекет басшысы бұл тұрғыдағы тұжырымдарын биік мінбелерден сөйлеген сөздерінде қалың елі қазағына тебірене тұрып – «Мен үшін елімді дамыған елдердің сапына тұрғызып, санатына қосудан үлкен мақсат жоқ» десе «Қазақтың өзінің ұлттық қасиеттерінің қайта қалыптасуына қамқорлық жасау Президенттік те, перзенттік парызым» деген болатын.
Сухраб:

Ақылым өсіп,азмат болып еңселі,

Адам да болам,артатын маған ел сенім.

Үлгісі болған намысы ұлдың-елбасым,

Өзіңнен алам ұлылықтың нағыз өлшемін.

Талай елге танытып қазағыңды,

Арайлым.Өркениет өлкесіне өріс алдың.

Мойындатып туымды байтақ елге,

Тәуелсіздік төріне сен апардың.

Ата деп сені ардақ тұтады ұрпағың,

Тарихтан тартым бабалар жолын жалғадың.

 

Данил.Ерлік пен елдік мұратын ту ғып төбеңе,

Болашақ қамын,халқыңның қамын жырладың.

Еліммен бірге,есейіп өсіп толамын,

Ақылынтыңдап,үлкеннің тілін аламын.

Елінің қамын ойлаймын деген елбасы,

Қазақтың ұлы Назарбаевтай боламын!

 

Гулден. Мемлекет басқару ісі – машақатты да, мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел – ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық.
2 бастаушы:

Маржан .Қазір тәуелсіздігімізді алдық, біз – бақытты елміз. Елбасымыздың «2030 бағдарламасы » бойынша көптеген істер атқарылып келеді. Қалалар көркейіп келе жатыр.
Ән: «Көк тудың желбірегені»
Сөзжұмбақ: «Тәуелсіздік»
1.Мемлекетіміздің аты?
2.Елбасының әкесінің аты?
Назерке.

Тәуелсіздік – рухы күшті ғажап күн
Артта қалды бодан болған азап күн
Елім, жерім қазағым деп тебіренем
Өйткені мен – тәуелсізбін, азатпын.

Маржан. Мемлекеттің жарқырар күні алыс емес.


Қазақ елі желбіреп көк байрағың
Гүлге оранды ауылың мен аймағың
Нұрсұлтаның биіктерге бастады
Ол көрсеткен нұрлы жолдан таймағын
Нұрсұлтанды тудырған, заманалар
Желтоқсан жел. Ұл мен қыз
Ажал құшқан сондағы
Тәуелсіздік байрағын көкке тікті қазағы
Ер Қарасай, Райымбек бабалары қолдады.
Ұшқын.

Нұрсұлтанға рух берген кәрі тарих парағы
Дара шыңы қазақтың
Дана басып тудың халық – алыптан
Топырағы ол туған жердің киелі

Хамражан. 1. Президенттің атын кім қойған?

 

Калбинур.

1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында көптен күткен ұл өмірге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды.Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын-туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынадай ұсыныс білдірді: «Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты Нұрсұлтан болсын».

Назерке .Н.Ә.Назарбаевтың өмір және еңбек жолын  атап өту:

Данил.

1960—69 жж. — Қарағанды металлургия зауытында жұмыс істеді.

1969—73 жж. — Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партия-комсомол жұмыстарында жауапты қызметтер атқарды.

Ұшқын.

1973—77 жж. — Қарметкомбинаттың партком хатшысы.

1977—79 жж. — Қарағанды облыстық партия комитетiнiң хатшысы, 2-ші хатшысы.

1979—84 жж. — Қазақстан КП Орталық Комитетінің хатшысы.

Хамражан

1984—89 жж. — Қазақ КСР Министрлер Кеңесiнiң төрағасы.

1989—91 жж. — Қазақстан КП ОК бiрiншi хатшысы,

1990 ж. ақпан—сәуір аралығында Қазақ КСР Жоғары Кеңесiнiң төрағасы болды.

Сухраб.

1990 ж. сәуірінен — Қазақ КСР президенті.

1991 ж. желтоқсанның 1-інде тұңғыш рет Қазақстан Республикасы Президентінің жалпыхалықтық сайлауы өтті. Сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басым дауыспен (98,7 %) жеңіске жетті.

1995 ж. сәуірдің 29-ында жалпыхалықтық референдум нәтижесінде Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өкілеттігі 2000 ж. дейін ұзартылды.

 

 

Абзал азаматтарға балдырған аттастарыңызға тілектеріңіз?
Тақтадағы,стендтегі материалдармен жұмыс
Қолмен жазылған хаттар
-Елбасының басқа ел басшыларымен түскен суреттері

Гулден.

Тұратұғын болашақтың үні кеп
Тартылар күй айтылатын жыры көп
Ерекше бір еркіндиік, бауырлар
Басшымыздың бүгін туған күні деп


Арайлым

Әнге толсын барлық қала ауыл бар
Қағылсын бір барабандар, дабылдар
Елбасының туған күнін ардақтау
Бәріміздің борышымыз, бауырлар

Маржан. Осы орайда өркендеп өскен Қазақстанның әлемдегі бүгінгі орны мен беделін мақтанышпен атап айтуға болады. «Ел - Елбасына тірек, Елбасы – елге қалқан». Бұл – бүгінгінің шындығы. Н.Назарбаев десе – Қазақстан, ал Қазақстан десе Назарбаев ойға оралады деп, халықаралық қауымдастықтың мойындағанынан толық аңғаруға болады.

Сонымен қатар, «Қазақстан – бақытты ел, Президенті танымды, халқы қарымды, досы көп ел екенін де мақтан тұтамыз. Ел тарихын тұлғалар жасайды. Тұлға – елдің тұғыры, Тұлға – елдің тұтқасы. Біздің Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осындай тұлға!


    Калбинур.Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық және қоғамдық – саяси дамуының келешегіне айқын жол ашқан 1990 жылы 25 қазанда қабылданған Егемендік туралы Декларация екені баршамызға белгілі. Бұл мемлекет ретінде өз алдына отау тіккен республикамыздың мәртебесін асқақтатқан бүкіл әлем алдында « Қазақстан  » деген ел бар екенін паш еткен тарихымыздағы тұңғыш құжат.

Егеменді ел болып, Тәуелсіздіктің көк байрағын көтерген сәті – Қазақстанның әр азаматы үшін қуаныш, көл – көсір зор оқиға, тарихтың үлкен бетбұрысы болғаны анық. Ғасырлар бойы бостандықты аңсаған қазақ халқы үшін бұл шынында да айтып жеткізілмейтін мол бақыт, асыл арманның жүзеге асуы еді.Осының бәрі еліміздің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтің арқасында!

 

Назерке.Қазақстан – егеменді, тәуелсіз мемлекет, сондықтан оның өз әнұраны, туы, елтаңбасы бар.

Әнұраным – жан ұраным.

Айтар әнім, сөйлер сөзім.

Туған жерім – сағынарым,

Жүрсем егер дүние кезіп.

Бақыт, бірлік күн талабы,

Тоқтамайды дабыр әні,

Мәңгі бақи шырқалады,

Республикам әнұраны!

 

Ал енді балалар жарысқа кезек берейік!

 

Ойын « күн шұғыласы ». Үш топқа тапсырма беріледі.

1 –топ. Қазақстанның қалалары.

2 – топ. Қазақстанның байлығы.

3 – топ. Қазақстан

1.        « Бәйге  » ойыны. Әр топқа кезектесіп сұрақтар қойылады.

1. Қазақстан Республикасының рәміздері мен авторлары туралы не білесіңдер?

2. Н.Ә. Назарбаев қашан республикамыздың президенті болып сайланды?

3. Алғашқы қазақ ғарышкері кім және ол ғарышқа қашан самғады?

4. Төл теңгеміз дүниеге қашан келді?

5. Қазақстан Республикасының алғашқы Конституциясы қашан қабылданды?

6. Қазақстан қай жылы тәуелсіздік алды?

7. Қазақстанның бұрынғы және қазіргі астаналарын атаңдар?

8. 1992 жылы 4 маусымда қандай оқиға болды?

9. Талғат Мұсабаев кім, ол туралы не білесіңдер?

10. « Тәуелсіздік » монументі қашан ашылды?

11. Қазақстан қандай мемлекет?

12. Қазақстанда қай тіл мемлекеттік тіл?

13. Қазақстан қандай ұйымға мүше болды, қай жылы?

14. Қазақстанда неше облыс бар?

15. Қазақстанның төл мерекелерін атаңдар.

 

2.  Ойын « Тапқырлар ». Отан, ел, жер туралы мақал – мәтелдер жарысы.

 

 3. « Өнерлі өрге жүзер. » Әр топ өз өнерін көрсетеді.

 

Оқушылар өздері салған суреттерін таныстырып қорғайды.

 

Жаңа ғана қазағымның таңы атты,

Алу мақсат Ел деп алғыс, сауапты.

Әр отбасы, әрбір қазақ, әр адам,

Тәуелсіздік сақтау үшін жауапты!

Сұрақтар:

1.     Қазақстан Республикасының  Ән Ұранының авторлары?  (                        )

2.     Қай жылы Ақмола қаласы елдің жаңа ордасы Астана болып атанды? (1998 жылы маусымда)

3.      Қай жылы Тәуелсіз Қазақстан Республикасы Конституциясы қабылданды? (1993 жылы 28 қаңтар)

4.     1993 жылы 15 қараша не енгізілді?  (Ұлттық валюта – теңге)

5.     1991 жылы 16 желтоқсан  не қабылданды? (Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік туралы заңы)

Қосымша сұрақ.

Мәтінді жалғастыр:

Орта жүзді қамшы беріп дауға қой,

Ұлы жүзді қауға беріп малға қой,

Кіші жүзді найза беріп (жауға қой.)

 

Мақал – мәтелдерді аяқта.

1.     Туған жердей жер болмас,

Туған елдей (ел болмас).

2.     Өз елім - (өлең төсегім)

3.     Сағынған елін аңсайды,

Сарала қаз (көлін аңсайды)

4.     Өз елімнің басы болмасам да,

Сайының (тасы болайын).

5.     Ел құлағы (елу)

6.     Көш басшысы жоқ ел оңбайды,

Құралай бастаған (киік оңбайды)

7.     Ел жаусыз болмас,

Жер (таусыз болмас).

8.Жері байдың – (елі бай).

9.     Отты қузаған өшірер

Қоңсыны қузаған (көшірер).

 Ал енді сыныбымыздың оқушыларының еліміздің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі жазған «Үш қоңырым» әнің тындайық

-«Үш қоңырым» әні орындалады

Қорытынды: Қазақстан Республикасында тұратын әрбір адам, әсіресе жастар ертеңі үшін алаңдамайды. Елбасының «Қазақстан -2030» жолдауында көрсетілген:

   «Қорытынды сөзімді жас ұрпаққа,  Қазақстан жастарына арнасам деймін. Сіздер егемен Қазақстанда өмір сүріп жатқан азаматтардың бірінші ұрпағысыздар. Сондықтан да сіздердің алдарыңызда іске асырудың біз қол жеткізбек болған болашақты өздеріңіз бен балаларыңыз үшін өз қолдарыңызбен орнатудың шексіз мүмкіндіктері ашылып тұр. Ендеше Қазақстанның болашағы сіздердің қолдарыңызда».  Қазақстан Республикасында тұратын әрбір адам, әсіресе жастар ертеңі үшін алаңдамайды. Елбасының «Қазақстан -2030» жолдауында көрсетілген:

 Көрме материалдарымен жұмыс

Нұраға! Далаңыз егісті, Ордаңыз кеңесті болсын. Отырған орныңыз келісті болсын. Жұмысыңыз жемісті болсын. Халықтың бағы баянды болсын.Қалжат орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесіАшық тәрбие сағат

 Елімізді ертеніне жетелеген елбасы 

  Өткізген: Савирдинова.Г.2014-2015 оқу жылы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Елімізді ерте?іне жетелеген елбасы

Автор: Савирдинова Гульнара Савирдиновна

Дата: 26.02.2015

Номер свидетельства: 179092

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(73) "«Елімізді ертеңіне жетелеген – Елбасы»"
  ["seo_title"] => string(46) "ielimizdi_iertien_inie_zhietielieghien_ielbasy"
  ["file_id"] => string(6) "439750"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1511173634"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства