kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Астана - Еуразия ж?регінде

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: 1. Астананы? б?рын?ы атауы мен ?азіргі ма?ызды  ма?таныштары туралы. Астана  ?аласыны? ?азіргі келбеті мен, жетістіктерімен таныстыру.  2.О?ушыларды? ал?ан білімдеріне с?йене отырып,оларды? осы м?селе ж?ніндегі  білімдерін арттыру,шы?армашылы??а, ?з ойын еркін жеткізуге баулу.                                                                                                                                    

3. Патриотты? сезімдерін оята отырып, Отанын с?юге, тарихын ??рметтеуге т?рбиелеу.             

Саба?ты? барысы:

?йымдастыру кезе?і:
І. Ой ?оз?ау.

О?ушылар?а Алтынай Жорабаеваны? орындауында?ы «Елімні? ж?регі – Астана» ?нін ты?дату.

-  Балалар, біз неліктен «Астана» туралы ?н ты?дады? деп ойлайсы?дар?

-  И?. Себебі, алдымыз?а елімізді? е? айтулы  мерекесі Т?уелсіздік мерекесі келе жатыр. Ал Астана – елімізді? бас ?аласы, елімізді? ж?регі.

-  И?, балалар, олай болса, бізді? б?гінгі саба?ымыз Астана ?аласы ??рметіне арналма?.

-  Балалар, Астана дегенде естері?е не т?седі?

-  Б?йтерек, А? Орда, Ханшатыр, «Н?р Астана» мешіті.    

ІІ. Ма?ынаны таныту. Астана тарихы туралы т?сінік.

- ?рине, б?л – Астана.

- Ендеше, Астана туралы б?гін жырлап, ??гімелеп, ма?тан етейік.

-  Астана шежіресіАл?а баста, Астана! – деп К?кімбек Салы?ов а?ын а?амыз жырла?андай Астана ?аласыны? ?аза?ты? ж?регімен тілдесіп, арман –?мітімен ?ндескен, Елбасы кіндігін кескен Елорданы? са?ым ?у?ан Сарыар?аны? т?сіне ?она?та?анына – 15 жыл!

          . Он бес  жыл –жеке адам ?мірі ?шін де аса к?п мерзім емес. Ал бір ?аланы? тарихы ?шін оны тіпті ?ас?а?ым с?т десе де болады. Біра?  тап  осы он бес жылды? ішінде б?рын елімізді? елеусіз к?п облыс орталы?тарыны? бірі болып келген А?мола ?аласы та??ажайып ?ар?ынмен т?леп, аты ?лемге танылып, Еуразия ке?істігіні? жа?а ?лгіде салын?ан ?сем ша?арларыны? біріне айналып ?лгерді.  Та??ажайып дейтіндей ж?німіз бар. ?йткені, тарихи деректер мен ??жаттар ?азіргі Астананы? аума?ын адамдар ?те ерте кезден- а? мекендеп келе жат?анды?ын а??артады. Археологтар б?гінгі «А?орда» резиденциясыны? ма?ынан ХІ ?асырды? Бозо? ?алашы?ыны? орнын тапты.

Бірнеше ?асыр бойы б?л жерде ?ара?ткел транзиттік ж?не сауда-айырбас орталы?ы орын  алды. Уа?ыт ?те келе ол А?мола елді мекеніне айналды. 1832 жылы б?л жерде А?мола приказы мен сырт?ы округі ашылып, 1862 жылы округтік ?ала м?ртебесіне ие болды. 1961 жылы А?мола ?аласыны? аты Целиноград болып ?згертілді ж?не ол республикамызды? бірнеше ірі облыстары кірген Ты? ?лкесіні? орталы?ына айналды.    Т?уелсіздік ал?аннан кейін, 1992 жылы  ?ала?а тарихи А?мола атауы ?айтарылып берілді. Бес жыл ?ткен со?, я?ни 1997 жыл 10-желто?санда б?рын?ы ты?ны? астанасы А?мола ?аласы к?ллі ?аза?станны? елордасы болып ресми жарияланды.    Біра? А?мола атауы  ?за? т?рмады, 1998 жылы 6- мамырда А?мола Астана болып ?айта аталды.

  М??алім с?зі:    Міне осындай ?демі, ?уезді ?рі ау?ымды атау-Астана атымен ?аза?стан Республикасыны? жа?а елордасы ?шінші мы?жылды??а енді.

  Осы кезде Сам?ры? бейнесіндегі о?ушы былай деп айтады:

-                     Армысыздар, ??рметті  ?она?тар,о?ушылар!Талапкер орта мектебіне ?ош келіпсіздер!Мен осы  кешенге  ?я салып,ж?мырт?а салып едім.Жа?ында т???ыш балам д?ние есігін ашпа?. Сіздермен бірге ?уанышымды  б?ліскім келеді.

-                     С?леметсі? бе, Сам?ры?  ??сым! ?уанышы?ыз?а орта? болайы?. Ала?дамай ?я?ыз?а жай?асып,балапаны?ызды  д?ниеге ?келі?із.

-                     Ия,балалар Сам?ры? ??сыны?  бізді? алтын ?я мектебімізге ?я салуы тектен- тек емес деп ойлаймын. Ендеше к?рініс тамашалайы?.                                                                                         

К?рініс: «Астана – Б?йтерек» монументі

Немересі Б?йтеректі? бейнесін ?стап отырып, атасына былай деп с?ра? ?ояды.

Немересі: Ата, Осы Б?йтерек ?андай ма?ына береді, о?ан неге Б?йтерек деп ат ?ой?ан?

Атасы: Ой, балам-ай, Б?йтеректі? шы?у тарихы, ма?ынасы ?те тере?де жатыр.

Немересі: Ата, ма?ан Б?йтерек туралы айтып бері?ізші. Мені? білгім келеді.

Атасы: Онда ты?да, балам.

Ол бірінші — “Астана — Б?йтерек” кешені болып табылады.  «Б?йтеректі» «?мір а?ашы» деп те атайды. Б?л с?улет туындысы халы? ертегісі «Ер Т?стікті?» о?и?асы желісімен ?рілген, балам. ?з ба?ытын іздеп шы??ан Ер Т?стік ?иын-?ыстау заманда з?улім б?йтерекке тап болады. ?шар басына к?з жетпейтін м??гілік ?мір а?ашына та?-тамаша ?алады. На? т?бесіне де ?я сал?ан сам?ра? ??сты? алтын ж?мырт?асына ие болады. С?йтіп, ба?ытты –баянды ??мыр кешеді. М??гілік ?мірді жер жа?ан?а жария етіп т?р?ан «Б?йтерек»- Бас ?аламызды? символы. «Астана-Б?йтерек» ?ш б?ліктен –тамыры, ді?і ж?не ?шар басынан т?рады. ?ш б?рышты к?міс т?мар даму ?рдісіндегі ?мірше?дікті білдіреді. Керемет ??рылылыс, балам. Астананы? ?асиетті белгісі болып табылатын 97 метр биіктікте орналас?ан к?рініс ала?ы, сол ??с ?шатын ?ядай жерден с?нді де, с?улетті Астананы? к?рінісін к?руге болады.

Немересі: Ата, барлы? н?рсе тарих?а байланысты ??рылады екен ?ой. Енді мені? есімде Б?йтеректі? шы?у тарихы ?р?ашан са?талып ?алады.

-                     К?ннен к?нге к?ркейіп, с?ні мен салтанаты жарас?ан Астана барша ?аза?станды?тарды? ж?рек л?пілін еселеп, с?улет ?неріні? ?айталанбас ?лгісін паш етуде. Ендеше, б?ріміз бірге Астана ?аласыны? к?рнекі жерлерін аралап, олармен таныс болайы?.

ІІІ. ?ызы?ушылы?ын ояту. (Ойларын орта?а салу). ?р топ ?з аттары туралы, Астана ?аласыны? айшы?ты жерлері туралы не біледі екен? Ойларын орта?а салсын.


«Б?йтерек» монументі.

Монумент ?зын темірлі ??рылымдардан, е? шы?ында шишадан т?зілген керемет ?лкен шардан т?рады. ??рылым биіктігі 105 метр, салма?ы 1000 тоннадан асады. Заманауи ?аланы? к?ркем бейнесін ашып отыр?ан к?рініс кешені 97 метрді ??райды. Ол ел ордасы Алматыдан Астана?а 1997 жылы ауысты дегенді білдіреді.

«Хан шатыры».

Астанада?ы «Хан шатыры» - Елбасыны? идеясы бойынша а?ылшын с?улетшісі Норман Фостерді? сыз?ан жобасы. Кешенні? т?бесінде ?лкен антенна бар. Б?л антенна - с?укелені? ?кі та?атын жері, эстетикалы? жа?ынан сымбаттылы? береді. Б?л-100 метрлік ?имараты «Sembol» деген т?рік фирмасы сал?ан.

«Н?р Астана» мешіті.

Есілді? сол жа?алауында?ы елімізді? бас мешітіні? алтынмен аптал?ан негізгі к?мбезіні? биіктігі-43 метр, одан ?зге 25 кіші к?мбездері бар, биіктігі 63 метрлік т?рт м?нарасы бар. Имандылы? ?йіні? с?улеті ?ызы?тыра к?з тартады. М?нда бір мезгілде 10 мы? адам намаз о?и алады.

«Т?уелсіздік Сарайы».

Т?уелсіздік Сарайы 3 ?абаттан т?рады. Бірінші ?абатта ескі мен жа?аны? ?йлесімділігі бойынша жасал?ан бірнеше зал бар. М?селен, 3082 адам?а арнал?ан Конгресс-залы, 268 орынды? Р?сімдеу залы, 220 орынды? Баспас?з орталы?ы мен 678 адам?а арнал?ан сахна мен мейрамхана орналас?ан.   Екінші ?абат ?ол?нер ж?не этнография, археология ж?не антропология галереясына арнал?ан. Оны? ішіндегі археология залында Алтын адам, Сармат батыр, Барел аттары, ??пия жазулары бар тастар сия?ты сирек кездесетін ежелгі ж?дігерлермен таныс боласыз. ?шінші ?абатта Астана ?аласы тарихыны? м?ражайы орналас?ан. «Астана-2030» макет залы елорданы? 2030 жыл?а дейінгі даму к?ріністерін к?ресіздер.

«Дыбыстар с?йлейді» стратегиясы бойынша о?ушылар 19-дыбыстан т?ратын «Ар?а т?сіндегі  – Астана» с?йлемді жаза отырып, Астана туралы м?лімет береді.

А – Астана - жастарды? ?аласы.
Р - Республиканы? орта т?сында орналас?ан.
? - ?ысы ?те аязды, суы? болатын ?ала.
А - Ал?аш?ы атауы – А?мола.

Т - Те?із, ?арасор, Балы?ты к?л, ?ыпша? к?лдері бар.
? - ?нерпаздарды? «Шабыт», «Евразия» фестивальдері ашылды.
С - с?улетті жапон с?улетшісі Кисе Куракова жоспарымен жасалды.
І - Іргесі 1830 жылы ?аланды.
Н - Н?ра ?зені а?ады.
Д - Даму ?ар?ыны бойынша 1-орында т?р.
Е- Елбасыны? игі бастамасымен з?улім ?имараттар салынды.
Г- Гумилев атында?ы Еуразия ?лтты? университеті - білікті жас мамандар болаша?ы.
І- Ірі ?зендері – Есіл, Н?ра.

А- Алтыншы шілде Елордамыз - Астананы? ту?ан к?ні.
С- Символы-Б?йтерек.
Т- Техникалы? алмасты? б?кіл ?оры Астанада бар.
А- Астанада?ы Б?йтерек монументін С?улетшілер ода?ыны? президенті А?мырза Р?стемов жобала?ан.
Н-«Н?р - Астана» з?улім к?мбезді мешіті бар.
А- Астана Боливияда ?ткен «?лемдік ?алалар» халы?аралы? конкурстарда «Бейбітшілік ?аласы» аталды.
Хормен: Астана – жа?аны? жаршысы, Т?уелсіздігімізді? табысы.

Поэзия минуты.

Ей, Астана!

Сен деген ту?ан елді?  ж?регісі?,

?зінен бастау алар ?релі  ісім.

Ша?арлар толып жатыр,

Біра? та сен,

Б?рінен бірегейі, б?легісі?.

Астанам- ас?арымдай к?рінесі?,

?ле? боп к?кірегімнен ?рілесі?.

Бойыма рух беріп т?р?аннан со?,

Аны? – ау?тылмасым, же?ілмесім

Домалап ?аза?ымны? ?рге тасы.

Думанмен  д?рілдесін аспан асты.

Биіктеп Б?йтеректей, з?улімденіп, Астанасы!

Келесі ж?мысымыз  «Шы?армашылы? орта» деп аталады.

Топ: астана жайлы бес жолды ?ле? ??растыру.

Топ:Астана жайлы ша?ын ойтол?ау жазу.

Топ: Мозаикадан  б?йтерек ??растыру

Топ: Суретті ая?та

М??алім с?зі:Ж?рт к??іліне жетсін ?рбір с?здері?,

К?пшілікті? жеткізі?дер к?здерін,- деген ма?сатпен пікірталас?а ша?ырамын.

Топ: Мені? болаша?ым білім бе,?лде а?ша ма?

Топ: Мен тек спортты  ?ана ?алаймын.

Топ:Астананы? г?лденуіне ?андай ?лесімді ?осар едім?

Топ:Астананы? ауасын ?алай тазартамын:

ІХ. ?орытындылау.

 - И?, балалар, саба?ымызды ?орытындылай келе, ?рине Астана туралы айтып тауысуымыз м?мкін емес, ?рине Астана туралы жырлан?ан жыр, сал?ан ?н, шерткен к?й ?аншама дерсіз? Астана – ?лкен армандар жетегіне еріп, жа?а ?ала, ?лкен ша?ар, ?лемдік орталы? жасалады деген биік ма?саттармен салын?ан ?ала. Бізде тек, Астана – бар ?аза?ты? алтын бесігі, ?лемні? ?ызы?а к?з тіккен бекзат ?аласы болса деген арман бар. Бізде тек, Астана дегенде бар ?аза? еле?деп, ?аза? дегенде Астананы? ашы? аспаны жар?ырай т?ссе екен деген та?ы бір тілек бар.Ендеше,  елордамыз мы?ты басшысымен, кемел ?рпа?ымен, жар?ын болаша?ымен ас?а?тай берсін!

?н: «?аза?тай ел ?айда»

Сам?ры? ??с: С?йінші!  Д?ние есігін ашты с?биім. Оны? атын - Атамекен деп ?ояйы?шы. Ия, бізді? алтын ?я мектебіміз де б?йтеректей тамырын тере?ге бойлатып  биік те м?уелі болуына тілектеспіз.
Осымен «Астана- Еуразия ж?регінде» атты т?рбие  са?аты  т?мам. К?ріп, тамашала?андары?ыз ?шін ал?ысымызды білдіреміз.

«?ара??м орта мектебі» мемлекеттік мекемесі

Просмотр содержимого документа
«Астана - Еуразия ж?регінде»

Жаратылыстану пәндері бірлестігінде 07.12-12.12.15ж өткен «Еліңді тану – жеріңді танудан басталады» атты география апталығы туралы хабарламаМектепте желтоқсан айының жетісі мен он екінші жұлдызында география апталығы өтті. Апталықтың алғашқы күні оқушыларды жоспармен таныстырдық. Сейсенбі күні «Қызықты әлем» атты дүниежүзі мемлекеттері туралы қызықты деректер жинақтап, әр сынып жеке – жеке оқып таныстырды. Сәрсенбі күні «Туған өлкемнің табиғаты» тақырыбында сурет көрмесі өтті, әр сынып өте жақсы суреттер салып, белсене атсалысты. Бейсенбі күні «География әлеміне саяхат» атты 5-7 сыныптар арасында географиялық сайыс өтті. Жұма күні 8-11 сыныптар арасында «Білгір географтар» интеллектуалды ойыны өтті. Сенбі күні апталықты қорытындылап, апталыққа белсене қатысқан сыныптарды марапатталды.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Астана - Еуразия ж?регінде

Автор: ЖАНГАЛИЕВА МАЙРА БАЗАРХАНОВНА

Дата: 04.05.2016

Номер свидетельства: 324252

Похожие файлы

object(ArrayObject)#912 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(36) "Географиядан саба? "
  ["seo_title"] => string(21) "gieoghrafiiadan-sabak"
  ["file_id"] => string(6) "177463"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1424664051"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства