kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Урок на тему: "Компьютерді? логикалы? негіздері"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? №7  Компьютерді? логикалы? негіздері

Мектеп «А.Розыбакиев атында?ы орта мектеп»  коммуналды? мемлекеттік мекемесі

К?ні 16.10.2015 ж

М??алім есімі Иманпеисова А.Ж.

Сынып  8а, 8?

Саба? негізделген о?у ма?саты

А?и?ат кестелеріні? негізгі ??ымдарымен таныстыру, логикалы? ?осу, к?бейту, терістеу операцияларын ?арастыру

О?у н?тижелері

Барлы? о?ушылар

*А?и?ат кестелері ??ымын т?сінеді;

*Логикалы? операциялармен ж?мыс істей алады

О?ушыларды? басым б?лігі

 • Логикалы? операциялары аны?тай алады;
 • Шешілу ?абілеттілігін белгілей алады

Кейбір о?ушылар

 • Ж?НЕ, НЕМЕСЕ байланыстарын ЕМЕС терістеуін пайдаланатын пікірлерге мысал келтіруді ме?гереді
 • О?ушыны? ойлау, есте са?тау да?дысы жетілдіріледі

Алды??ы о?у

Логикалы? операциялар

                                                                           Жоспар

Жоспарлан?ан уа?ыт

Жоспарлан?ан  жатты?улар

Басталуы 

Сыныпта ынтыма?тасты? ахуал орнату

 «Ойлану баспалда?ы»  бойынша

Дайынды?ы?ыз ?алай?  С?ра?-жауап

Пікір дегеніміз не?

Логика мен пікірді? байланысы ?андай?

Логикалы? пікірді? н?с?алары ?андай?

Логикалы? пікірді? н?с?аларыны? т?рлерін ата

Логикалы? пікірді? н?с?аларына ?андай ??рамды жал?ауыщты? т?рлері жатады.?

А?и?ат ж?не жал?ан пікірлерді аны?та

Астана — ?аза?станны? астанасы    — а

2 саны 9 санынын? б?лінгіші.  — ж

3+5=2х4       -а

2+5>11   — ж

Сканер – компьютер экранында берілгендерді ?а?аз?а басатын ??рыл?ы.  —  ж

2 ж?не 6 сандарыны? ?осындысы 8 санынан  арты?.  —  ж

Пернелік та?та а?паратты енгізу ??рыл?ысы.   — а

С?ра?тар жазыл?ан ?лестірме ?а?аздар

Кодтау кестесі

Ортасы

 «Адас?ан ?ріптер» Та?ырып ма?ынасын ажырату.

1-топ: Логикалы? к?бейту /Иолакы?лг буек?йт/

2-топ: Логикалы? ?осу /Оила?ыклг ос?у/

3-топ: Логикалы? терістеу. /Голкаы?ли  еуітсетр/

?ріптерді араластырып беру. О?ушылар та?ырыпты? ма?ынасын табуы керек.

Д?птерге та?ырыпты жазу.

Топты? ж?мыс. Джигсо ?дісі.

О?улы?пен ж?мыс.

1-топ: Логикалы? к?бейту /32-бет/

2-топ: Логикалы? ?осу /32-33 бет/

3-топ: Логикалы? терістеу. /33-34 бет/

?р топ ?здеріне берілген тапсырманы о?у, ?зара тал?ылау, пікір алмасу.

«Джигсо» ?дісі бойынша топ басшылары ауысып, келесі топтар?а т?сіндіру.

Постерге ?з ойларын т?сіру. Топ басшысы ?ор?ау.

1-топ: Логикалы? к?бейту. А?и?ат кестесі.

2-топ: Логикалы? ?осу. А?и?ат кестесі.

3-топ: Логикалы? терістеу. А?и?ат кестесі.

Математикада к?рделі айтылымдарды сипаттайтын логикалы? жал?аулы?тар логикалы? операциялар болып табылады.

Логикалы? айтылымдармен  ж?мыс істеу ?шін олар?а ат ?ояды. Мысалы: «Анар саба?тан со? би ?йірмесіне барады»  айтылымын А ар?ылы белгіленсін. Сондай — а?  «Анар саба?тан со? домбыра ?йірмесіне барады»   деген айтылымды В ар?ылы белгілейік. Сонда «Анар саба?тан со? би ?йірмесіне  ж?не домбыра ?йірмесіне де барады» деген ??рамды айтылымын А ж?не В т?рінде ?ыс?аша жазу?а болады.

М?нда?ы: ж?не – логикалы? жал?аулы?;

А,В  — логикалы? айнымалы;

Олар тек екі м?нді болады: «а?и?ат» ж?не  «жал?ан», с?йкесінше 0,1 белг.

 А?и?атты? кестесі –б?л логикалы? к?рделі пікірлерді? ?абылдайтын ма?ынасына ?атысты, оны? ??рамына кіретін жай пікірлерді? жиынты?ын  к?рсететін кестені айтады.

 Логикалы? к?бейту: Екі немесе одан да к?п пікірлерді? «ж?не»жал?аулы?ы к?мегімен біріктіру амалылогикалы? к?бейту немесе конъюнкция д.а.

Таби?и тілде — «ж?не» жал?аулы?ына с?йкес келеді.

Пікірлер алгебрасында  —   ^  белгісімен белгіленеді.

Конъюнкция –ол ?рбір ?арапайым екі пікірге, пікірлерді? екеуі де а?и?ат бол?анда ?ана а?и?ат  мін ?абылдайтын  к?рделі пікірді с?йкес ?оятын логикалы? амал.

Логикалы?  к?бейту функцияны? а?и?атты? кестесі мен графикалы? бейнеленуі

А?и?атты? кестесі

Логикалы? к?бейту амалымен ??рыл?ан б?л пікірде тек т?ртінші пікір а?и?ат, себебі ал?аш?ы ?ш ??рмала пікірді? ?р?айсысында е? болма?анда бір ?арапайым пікір жал?ан.

Логикалы? ?осу (дизъюнкция): Екі немесе оданда к?п пікірлерді «немесе» жал?аулы?ы к?мегімен біріктіру амалы логикалы? ?осу немесе дизъюнкция  д.а.

 — таби?и тілде «немесе» жал?аулы?ына с?йкес келеді;

— пікірлер алгебрасында v белгісімен белгіленеді;

Дизъюнкция – ол ?рбір ?арапайым екі пікірге, пікірлерді? екеуі де жал?ан бол?анда ?ана жал?ан м?н ?абылдайтын, пікірлерді? е? болма?анда біреуі а?и?ат бол?анда а?и?ат м?н ?абылдайтын к?рделі пікірді с?йкес ?оятын логикалы? амал.

Жиындар алгебрасында дизъюнкция?а жиындарды? бірігу амалы, я?ни АvВ жиындарын ?осу н?тижесінде алын?ан жиын?а не А, не В жиындарыны? бірінде жататын элементтерден т?ратын жиын с?йкес келеді.

Логикалы?  ?осу функцияны? а?и?атты? кестесі мен графикалы? бейнеленуі

Логикалы? ?осу амалыны? к?мегімен ??рыл?ан б?л пікірде тек бірінші  пікір жал?ан, себебі со??ы ?ш ??рмалас пікірлерді? ?р?айсысында е? болма?анда бір ?арапайым пікір а?и?ат.

Логикалы? теріске шы?ару (инверсия)

«Емес» жал?аулы?ыны? к?мегімен пікірді теріске шы?ару амалы логикалы? теріске шы?ару немесе инверсия д. а.

— таби?и тілде  «д?рыс емес», «теріске шы?ару» с?здеріне  ж?не «емес» жал?аулы?ына с?йкес келеді;

— пікірлер алгебрасында  А белгісімен белгіленеді;

Инверсия – ол ?рбір ?арапайым пікірлерге, негізгі пікірді? жал?ан екенін ?орытындылайтын  к?рделі пікірді  с?йкес ?ояты  логикалы? амал.

Жиындар алгебрасында логикалы? теріске шы?ару амалына  ?мбебп жиын?а дейін толы?тауыш амалы с?йкес келеді, я?ни А жиынын теріске шы?ару н?тижесінде о?ан А жиынынажатпайтын элементтерден ??рал?анА жиын?а с?йкес келеді.

 Логикалы?  теріске шы?ару функциясыны? а?и?атты? кестесі

Компьютермен   ж?мыс

Т?жірибелік ж?мыс.

Топтар?а тапсырмалар беріледі. Жауабын жазулары керек. Топ басшысы ?ор?ау.

1-топ:

 1. Егер достарымыз барса ж?не ауа райы жа?сы болса, біз к?лге демалу?а барамыз

А пікірі

В пікірі

А*В конъюнкция

Достарымыз бара ма?

Ауа райы жа?сы бола ма?

Демалу?а барамыз

 1. К?рделі пікірлердегі жай пікірлерді б?ліп алы?дар да, оларды ?ріптермен белгіле?дер.

«Мектептен келіп, мен т?скі тама?ты ішемін Ж?НЕ саба??а дайындаламын»

2-топ:

 1. Егер лотодан ?тып алсам НЕМЕСЕ а?ша жинасам, мен мына машинаны сатып аламын.

А пікірі

В пікірі

А+В дизъюнкция

Лотодан ?тып алды ма?

А?ша жинады ма?

Машина сатып алды ма?

 1. К?рделі пікірлердегі жай пікірлерді б?ліп алы?дар да, оларды ?ріптермен белгіле?дер.

«Ерте? ауа райы жа?сы болса, онда біз ?аланы? сыртына шы?амыз НЕМЕСЕ орман?а барамыз.»

3-топ:

1-тапсырма.

Пікір: Б?гін ?ар жауып т?р.

Терістеу:

Пікір: Біз кино?а барамыз.

Терістеу:

2-тапсырма.

А- Майра-к?рікті ?ыз.

В- Майра-жа?сы о?иды.

С- Майра-?лияны? досы.

С*А*В –

А*С –

В*С –

-В*(-С) -

О?ушылар а?и?ат кестелерін ?олдана отырып тапсырмаларды  орындайды.

Дайын ж?мысты топ басшысы ?ор?айды.

Келесі топ м?шелері ты?дап, бас барма? ар?ылы ба?алап отырады /орташа, жа?сы, ?те жа?сы/.

1. О?ушылар?а ?дебиет п?ні  бойынша  ??гіме о?у  ж?не сол бойынша жоспар ??ру тапсырылды. Егер о?ушы ??гімені тек о?ып ?ана ?ойса, д?рыс ба?а ала алама?

— Жо?. Жа?сы ба?а алу ?шін ??гімені о?ып шы?у да, оны? жоспарын ??ру да керек.

2.  Ба?ылау ж?мысында о?ушы 1-н?с?а немесе 2-н?с?а тапсырмаларын орындауы керек. Тапсырма орындалды деп есептелінетіндей жа?дайларды? б?рін атап шы?ы?дар.

— 1.  1 н?с?а  орындалды;

— 2.  2 –н?с?а орындалды;

— 3.  Екі н?с?а да орындалды.

3. Математикалы? логиканы? негізін салушы кімдер? Г.В.Лейбниц.,  Д.Буль

«?ш ?адамды? с?хбат» ?дісі

 С?ра? ?оюшы——Жауап беруші—-сараптамашы

Постер

О?улы?

 18-21-бет

?лестірме ?а?аздар

Ая?талуы

 «Бас барма?»  ??рыл?ан ша?ын топта кімдерді? с?хбаты с?тті ?ткеніне  бас барма?ты к?рсету ар?ылы ба?а береді

Ба?алау терезесі. О?ушылар стикерлерге саба??а кері байланысты жазып береді.  

?йге тапсырма. 3.2 та?ырып,  о?улы?та  №2 тапсырма  а?и?атты? кестесін ??ру. ??рамды логикалы? пікір ??растыру. 

Просмотр содержимого документа
«Урок на тему: "Компьютерді? логикалы? негіздері"»

Сабақ №7

Компьютердің логикалық негіздері

Мектеп

«А.Розыбакиев атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Күні

16.10.2015 ж

Мұғалім есімі

Иманпеисова А.Ж.

Сынып 8а, 8ә

Қатысқандар саны


қатыспағандар саны

Сабақ негізделген оқу мақсаты


Ақиқат кестелерінің негізгі ұғымдарымен таныстыру, логикалық қосу, көбейту, терістеу операцияларын қарастыру

Оқу нәтижелері

Барлық оқушылар

*Ақиқат кестелері ұғымын түсінеді;

*Логикалық операциялармен жұмыс істей алады

Оқушылардың басым бөлігі

 • Логикалық операциялары анықтай алады;

 • Шешілу қабілеттілігін белгілей алады

Кейбір оқушылар

 • ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ байланыстарын ЕМЕС терістеуін пайдаланатын пікірлерге мысал келтіруді меңгереді

 • Оқушының ойлау, есте сақтау дағдысы жетілдіріледі

Алдыңғы оқу

Логикалық операциялар

Жоспар

Жоспарланған уақыт


Жоспарланған жаттығулар

Ресурс

Басталуы

2 минут

1 минут5 минут

Сыныпта ынтымақтастық ахуал орнату

«Ойлану баспалдағы»  бойынша

Дайындығыңыз қалай?  Сұрақ-жауап

Пікір дегеніміз не?

Логика мен пікірдің байланысы қандай?

Логикалық пікірдің нұсқалары қандай?

Логикалық пікірдің нұсқаларының түрлерін ата

Логикалық пікірдің нұсқаларына қандай құрамды жалғауыщтың түрлері жатады.?

Ақиқат және жалған пікірлерді анықта

Астана — Қазақстанның астанасы    — а

2 саны 9 санынынң бөлінгіші .  — ж

3+5=2х4       -а

2+511   — ж

Сканер – компьютер экранында берілгендерді қағазға басатын құрылғы.  —  ж

2 және 6 сандарының қосындысы 8 санынан  артық.  —  ж

Пернелік тақта ақпаратты енгізу құрылғысы.   — аСұрақтар жазылған үлестірме қағаздарКодтау кестесі

Ортасы

10 минут5 минут


10 минут8 минут«Адасқан әріптер» Тақырып мағынасын ажырату.

1-топ: Логикалық көбейту /Иолакықлг буекөйт/

2-топ: Логикалық қосу /Оилақыклг осқу/

3-топ: Логикалық терістеу. /Голкаықли еуітсетр/

Әріптерді араластырып беру. Оқушылар тақырыптың мағынасын табуы керек.

Дәптерге тақырыпты жазу.

Топтық жұмыс. Джигсо әдісі.

Оқулықпен жұмыс.

1-топ: Логикалық көбейту /32-бет/

2-топ: Логикалық қосу /32-33 бет/

3-топ: Логикалық терістеу. /33-34 бет/

Әр топ өздеріне берілген тапсырманы оқу, өзара талқылау, пікір алмасу.

«Джигсо» әдісі бойынша топ басшылары ауысып, келесі топтарға түсіндіру.

Постерге өз ойларын түсіру. Топ басшысы қорғау.

1-топ: Логикалық көбейту. Ақиқат кестесі.

2-топ: Логикалық қосу. Ақиқат кестесі.

3-топ: Логикалық терістеу. Ақиқат кестесі.

Математикада күрделі айтылымдарды сипаттайтын логикалық жалғаулықтар логикалық операциялар болып табылады.

Логикалық айтылымдармен  жұмыс істеу үшін оларға ат қояды. Мысалы: «Анар сабақтан соң би үйірмесіне барады»  айтылымын А арқылы белгіленсін. Сондай — ақ  «Анар сабақтан соң домбыра үйірмесіне барады»   деген айтылымды В арқылы белгілейік. Сонда «Анар сабақтан соң би үйірмесіне  және домбыра үйірмесіне де барады» деген құрамды айтылымын А және В түрінде қысқаша жазуға болады.

Мұндағы: және – логикалық жалғаулық;

А,В  — логикалық айнымалы;

Олар тек екі мәнді болады: «ақиқат» және  «жалған», сәйкесінше 0,1 белг.

 Ақиқаттық кестесі –бұл логикалық күрделі пікірлердің қабылдайтын мағынасына қатысты, оның құрамына кіретін жай пікірлердің жиынтығын  көрсететін кестені айтады.

 Логикалық көбейту: Екі немесе одан да көп пікірлердің «және»жалғаулығы көмегімен біріктіру амалылогикалық көбейту немесе конъюнкция д.а.

Табиғи тілде — «және» жалғаулығына сәйкес келеді.

Пікірлер алгебрасында  —   ^  белгісімен белгіленеді.

Конъюнкция –ол әрбір қарапайым екі пікірге, пікірлердің екеуі де ақиқат болғанда ғана ақиқат  мін қабылдайтын  күрделі пікірді сәйкес қоятын логикалық амал.

Логикалық  көбейту функцияның ақиқаттық кестесі мен графикалық бейнеленуі

Ақиқаттық кестесі

А

В

А^В

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Логикалық көбейту амалымен құрылған бұл пікірде тек төртінші пікір ақиқат, себебі алғашқы үш құрмала пікірдің әрқайсысында ең болмағанда бір қарапайым пікір жалған.

Логикалық қосу (дизъюнкция): Екі немесе оданда көп пікірлерді «немесе» жалғаулығы көмегімен біріктіру амалы логикалық қосу немесе дизъюнкция  д.а.

 — табиғи тілде «немесе» жалғаулығына сәйкес келеді;

— пікірлер алгебрасында v белгісімен белгіленеді;

Дизъюнкция – ол әрбір қарапайым екі пікірге, пікірлердің екеуі де жалған болғанда ғана жалған мән қабылдайтын, пікірлердің ең болмағанда біреуі ақиқат болғанда ақиқат мән қабылдайтын күрделі пікірді сәйкес қоятын логикалық амал.

Жиындар алгебрасында дизъюнкцияға жиындардың бірігу амалы, яғни АvВ жиындарын қосу нәтижесінде алынған жиынға не А, не В жиындарының бірінде жататын элементтерден тұратын жиын сәйкес келеді.

Логикалық  қосу функцияның ақиқаттық кестесі мен графикалық бейнеленуі

Логикалық қосу амалының көмегімен құрылған бұл пікірде тек бірінші  пікір жалған, себебі соңғы үш құрмалас пікірлердің әрқайсысында ең болмағанда бір қарапайым пікір ақиқат.

Логикалық теріске шығару (инверсия)

«Емес» жалғаулығының көмегімен пікірді теріске шығару амалы логикалық теріске шығару немесе инверсия д. а.

— табиғи тілде  «дұрыс емес», «теріске шығару» сөздеріне  және «емес» жалғаулығына сәйкес келеді;

— пікірлер алгебрасында  А белгісімен белгіленеді;

Инверсия – ол әрбір қарапайым пікірлерге, негізгі пікірдің жалған екенін қорытындылайтын  күрделі пікірді  сәйкес қояты  логикалық амал.

Жиындар алгебрасында логикалық теріске шығару амалына  әмбебп жиынға дейін толықтауыш амалы сәйкес келеді, яғни А жиынын теріске шығару нәтижесінде оған А жиынынажатпайтын элементтерден құралғанА жиынға сәйкес келеді.

 Логикалық  теріске шығару функциясының ақиқаттық кестесі

Компьютермен жұмыс

Тәжірибелік жұмыс.

Топтарға тапсырмалар беріледі. Жауабын жазулары керек. Топ басшысы қорғау.

1-топ:

 1. Егер достарымыз барса және ауа райы жақсы болса, біз көлге демалуға барамыз

  А пікірі

  В пікірі

  А*В конъюнкция

  Достарымыз бара ма?

  Ауа райы жақсы бола ма?

  Демалуға барамыз

 2. Күрделі пікірлердегі жай пікірлерді бөліп алыңдар да, оларды әріптермен белгілеңдер.

«Мектептен келіп, мен түскі тамақты ішемін ЖӘНЕ сабаққа дайындаламын»

2-топ:

 1. Егер лотодан ұтып алсам НЕМЕСЕ ақша жинасам, мен мына машинаны сатып аламын.

  А пікірі

  В пікірі

  А+В дизъюнкция

  Лотодан ұтып алды ма?

  Ақша жинады ма?

  Машина сатып алды ма?

 2. Күрделі пікірлердегі жай пікірлерді бөліп алыңдар да, оларды әріптермен белгілеңдер.

«Ертең ауа райы жақсы болса, онда біз қаланың сыртына шығамыз НЕМЕСЕ орманға барамыз.»

3-топ:

1-тапсырма.

Пікір: Бүгін қар жауып тұр.

Терістеу:

Пікір: Біз киноға барамыз.

Терістеу:

2-тапсырма.

А- Майра-көрікті қыз.

В- Майра-жақсы оқиды.

С- Майра-Әлияның досы.

С*А*В –

А*С –

В*С –

-В*(-С) -

Оқушылар ақиқат кестелерін қолдана отырып тапсырмаларды орындайды.

Дайын жұмысты топ басшысы қорғайды.

Келесі топ мүшелері тыңдап, бас бармақ арқылы бағалап отырады /орташа, жақсы, өте жақсы/.

1. Оқушыларға әдебиет пәні  бойынша  әңгіме оқу  және сол бойынша жоспар құру тапсырылды. Егер оқушы әңгімені тек оқып қана қойса, дұрыс баға ала алама?

Жоқ. Жақсы баға алу үшін әңгімені оқып шығу да , оның жоспарын құру да керек.

2.  Бақылау жұмысында оқушы 1-нұсқа немесе 2-нұсқа тапсырмаларын орындауы керек. Тапсырма орындалды деп есептелінетіндей жағдайлардың бәрін атап шығыңдар.

1.  1 нұсқа  орындалды;

2.  2 –нұсқа орындалды;

3.  Екі нұсқа да орындалды.

3. Математикалық логиканың негізін салушы кімдер?

Г.В.Лейбниц.,  Д.Буль

«Үш қадамдық сұхбат» әдісі

 Сұрақ қоюшы——Жауап беруші—-сараптамашы


Постер
Оқулық

18-21-бетҮлестірме қағаздар

Аяқталуы

1 минут

2 минут

1 минут

«Бас бармақ» Құрылған шағын топта кімдердің сұхбаты сәтті өткеніне бас бармақты көрсету арқылы баға береді

Кері байланыс. Оқушылар кодтармен сабаққа кері байланысты жазып береді.

Үйге тапсырма. 3.2 тақырып,  оқулықта  №2 тапсырма  ақиқаттық кестесін құру.

Құрамды логикалық пікір құрастыру.

Компьютердің логикалық негіздері

Таратпа қағаздар

Қосымша ақпарат

Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау - оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайыз?


Пәнаралық байланыс

АКТ-мен байланыс құндылығы

Топтар бірін-бірі бағалау кезінде тосылса, жетелеу арқылы ой тастаймын, сабақтан сырт қалған оқушылар байқалса қасына барып себебін анықтап, жұптық жұмысқа тартамын.


қазақ тілі, орыс тілі

ағылшын тілі

математика

Рефлексия

Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?

Бүгін оқушылар не білді?

Сыныптағы ахуал қандай болды?

Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?

Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?

Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?


Төмендегі ұяшыққа сабақ туралы өз пікірлеріңізді жазыңыз. Сл ұяшықтағы Сіздің сабақтың тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға жауап беріңіз.


Қорытынды бағамдау

Қандай екі нәрсе табысты болды? (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)


1.


2.


Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды? (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)

1.

2.


Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім?

1.


2.
1.    Ақиқат кестесін құру керек.              Х ^ Y v X v Y v X

 

X

Y

-X

-X^Y

X v Y

-(X v Y)

-X^Yv-(X v Y)

-X^Y v-(X v Y)vX

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

Логикалық айнымалы саны- 2

Ақиқат кестесінде жол саны-  2= 4

Формуладағы логикалық операция саны – 6

Бағандар саны – 82.Динара пианинода немесе флейтада ойнағысы келеді. Серік домбырада  немесе гитарада ойнағысы келеді. Майра гитарада  немесе баянда ойнағысы келеді. Муса флейтада немесе домбырада ойнағысы келеді. Ал кішкентай Сәкен баянда ойнағысы келеді. Олрдың анасы үйде бар музыкалық аспаптарды (пианино, флейта, домбыра, гитара, баян) балаларының бәрі риза болатындай етп бөліп бере ала ма?

 

Пианино

Флейта

Домбыра

Гитара

Баян

Динара

 

 

 

 

 

Серік

 

 

 

 

 

Майра

 

 

 

 

 

Муса

 

 

 

 

 

Сәкен

 

 

 

 

 


1.    Ақиқат кестесін құру керек.              Х ^ Y v X v Y v X

 

X

Y

-X

-X^Y

X v Y

-(X v Y)

-X^Yv-(X v Y)

-X^Y v-(X v Y)vX

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

Логикалық айнымалы саны- 2

Ақиқат кестесінде жол саны-  2= 4

Формуладағы логикалық операция саны – 6

Бағандар саны – 8


2.Динара пианинода немесе флейтада ойнағысы келеді. Серік домбырада  немесе гитарада ойнағысы келеді. Майра гитарада  немесе баянда ойнағысы келеді. Муса флейтада немесе домбырада ойнағысы келеді. Ал кішкентай Сәкен баянда ойнағысы келеді. Олрдың анасы үйде бар музыкалық аспаптарды (пианино, флейта, домбыра, гитара, баян) балаларының бәрі риза болатындай етп бөліп бере ала ма?

 

Пианино

Флейта

Домбыра

Гитара

Баян

Динара

 

 

 

 

 

Серік

 

 

 

 

 

Майра

 

 

 

 

 

Муса

 

 

 

 

 

Сәкен

 

 

 

 

 Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Урок на тему: "Компьютерді? логикалы? негіздері"

Автор: Иманпеисова Асем Жолдыбаевна

Дата: 01.02.2016

Номер свидетельства: 286389

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(113) "Конспект урока на тему Программалау тілі. Файл ж?не оны баптау"
  ["seo_title"] => string(66) "konspiekt-uroka-na-tiemu-proghrammalau-tili-fail-zh-nie-ony-baptau"
  ["file_id"] => string(6) "255406"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1447930834"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(95) "презентация для урока информатики "Білгенге маржан""
  ["seo_title"] => string(54) "priezientatsiiadliaurokainformatikibilghienghiemarzhan"
  ["file_id"] => string(6) "259135"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1448646645"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства