kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Календарный план

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыпты? к?нтізбелік жоспары 5 класс,6 класс,7 класс, 8 класс, 9 класс,10а жаратылыстану ба?ыты, 10б класс ?о?амды? -гуманитарлы? ба?ыт бойынша барлы? кластарды? ба?дарламалары ?амтыл?ан.

Білім ж?не ?ылым министріні?

2013 жыл?ы 3 с?уірдегі

№ 115 б?йры?ына

34-?осымша

Негізгі орта білім беру де?гейіні? 5-9 сыныптары ?шін«Информатика»п?нінен типтік о?у ба?дарламасы

 1. Т?сінік хат
 1. О?у ба?дарламасы ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2012 жыл?ы23 тамызда?ы № 1080 ?аулысымен бекітілген Орта білім беруді? (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпы?а міндетті стандартынас?йкес ?зірленген.
 2. О?ытуды? ма?саты информатика ж?не ?азіргі заман?ы а?паратты? технологияларды? теориялы? негіздері бойынша базалы? білім ж?йесін ме?геру, ?р т?рлі а?параттарды ??деуді? ?арапайым ба?дарламаларымен ж?мыс істеу да?дылары, алгоритмдік ж?не операциялы? ойлау ?абілеттерін дамыту, программалау тілдеріні? бірімен, модельдеу ?а?идаларымен танысу болып табылады.
 3. О?ыту міндеттері:
 1. а?параттуралы т?сінікті?алыптастыру;
 2. есептеу техниканы? негізгі ??рыл?ылары ж?не телекоммуникацияны пайдалану да?дыларын ?алыптастыру;
 3. а?паратты? модельдеу, модельдеу ?дістерін ?олданатын негізгі салалар туралы ма?л?мат беру;
 4. программалау тілінде негізгі базалы? алгоритмдік ??рылымдарды пайдалана білуге ?йрету;
 5. а?параттарды ??деу бойынша а?паратты? технологиялармен ж?мыс істеуге да?дыландыру;
 6. жобалы? іс-?рекетте а?паратты? технологияларды пайдалану т?жірибесін алу;
 7. алгоритмдік ж?не операциялы? ойлау ?абілеттерін, а?паратты?-коммуникациялы? технологиялар ??ралдары ар?ылы о?ушыларды? логикалы?, математикалы?, зияткерлік ж?не шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту;
 8. ?ауіпсіздік техника ережелерін, а?паратты? этика ж?не ???ы? нормаларын са?тау;
 9. о?ушыларды а?паратты? м?дениеткеж?не техника?а ??ыпты болу?а т?рбиелеу.
 1. Информатикап?ні бойынша о?у ж?ктемесіні? к?лемі:
 1. 5 сыныпта – аптасына 1 са?ат, о?у жылында 34 са?ат;
 2. 6 сыныпта – аптасына 1 са?ат, о?у жылында 34 са?ат;
 3. 7 сыныпта – аптасына 1 са?ат, о?у жылында 34 са?ат;
 4. 8 сыныпта – аптасына 1 са?ат, о?у жылында 34 са?ат;
 5. 9 сыныпта – аптасына 1 са?ат, о?у жылында 34 са?ат.
 1. Информатика курсын о?ыту ?дерісінде бас?а о?у п?ндерімен п?наралы? байланыстар ж?зеге асады.
 2. Математика п?німен п?наралы? байланыс:
 1.  санды?, м?тіндік ж?не графикалы? а?параттарды кодтау жаса?анда санды? деректер типі туралы ма?л?матты пайдалану;
 2. калькулятор ар?ылы есептеулер ж?ргізу;
 3.  графикалы? редактор ж?не электронды? кесте ар?ылы функцияларды? графиктерін салу.
 1. Алгебра п?німен п?наралы? байланыс:
 1. ?дерістерді автоматтандыру ?шін функция, формулалар, салыстыру операцияларын пайдалану;
 2. электронды? кесте ар?ылы есептеулер орында?анда математикалы? білімдерін пайдалану;
 3. стандартты функциялармен амалдар орында?анда?рт?рлі есептеулер ережелерін пайдалану;
 4. кестелік процессорда графиктерді сал?анда координаталы? ж?йені пайдалану;
 5. есептер шы?ар?анда ?олданылатын амалдарды іске асыру ма?сатында негізгі кезе?дерді аны?тау ?шін математикалы? логика элементтерін пайдалану;
 6. математикалы? объектілерді зерттегенде а?паратты? к?з?арасты пайдалану;
 7. программалау тілінде суреттерді салу ?шін координаталы? ж?йені пайдалана отырып алгоритмдерді ?ндеу.
 1. Геометрия п?німен п?наралы? байланыс:
 1. векторлы? графика объектілерін ??руда геометриялы? фигуралармен ж?мыс істеу т?сілдерін ?олдану;
 2. ?рт?рлі ??рылымда?ы алгоритмдерді программалауда планиметрия формулаларын ?олдану;
 3. геометриялы? объектілерді модельдеу, геометриялы? композицияларды ??ру.
 1. Физика п?німен п?наралы? байланыс:
 1. компьютерді? архитектурасын, а?паратты кодтау, санау ж?йелерін, логика элементтерін ?арастыр?анда электр то? саласынан білімге тірек жасау;
 2. дыбысты?, бейнені? ж?не графикті? физикалы? м?ніне ба?дар жасау;
 3. физикалы? ?дерістерді модельдеу ?шін а?паратты? технологияларды ж?не программалау тілдерін пайдалану;
 4. алгоритмдерді ?ндеуде физикалы? есептерді ?арастыру;
 5. дербес компьютерді? ??рылымыны? ж?мыс істеуіні? физикалы? принципі.
 1. ?аза?, орыс ж?не шетел тілдерімен п?наралы? байланыс:
 1. информатика терминдерімен с?здік ?орды байыту;
 2. м?тіндік материалдарды р?сімдегендеорфография ж?не пунктуация ережелерін пайдалану;
 3. м?тіндік процессормен ж?мыс істегенде ?лтты? халы? ауыз ?дебиетімен байланысты м?тіндерді пайдалану;
 4. жоба ?ор?ау барысында, жарыс с?здер ж?не ауызша жауаптарда с?йлеу м?дениетін дамыту;
 5.  операциялы? ж?йелерді ж?не программалау тілін ме?геру барысында а?ылшын тілін пайдалану да?дыларын ?алыптастыру;
 6. программалау тіліні? синтаксисін т?сіну, компьютерлік технологияларды ме?геру, ке? тарал?ан ?дебиеттерге еркін ?ол жетімдік;
 7. телекоммуникациялы? ресурстара?ылшын тілін ме?геру ??ралы ретінде ?арастыру.
 1.  Биология п?німен п?наралы? байланыс:

биологиялы? ?дерістерді кестелік процессор ж?не программалау тілі ар?ылы модельдеу.

 1. Химия п?німен п?наралы? байланыс:

химиялы? ?дерістерді кестелік процессор ж?не программалау тілі ар?ылы модельдеу.

 1.  Тарих п?німен п?наралы? байланыс:

дербес компьютерді? ??ралдарыны? дамуы мен шы?уы ж?не а?параттарды ?ндеу ?дістері.

 1.  Бейнелеу ?нері п?німен п?наралы? байланыс:
 1. жалпы а?паратты? м?дениет элементі ретінде эстетикалы? к?з?арасты ?алыптастыру;
 2. м?тіндік ж?не графикалы? редакторларын о?у барысында ?аза? ж?не бас?а хал?ыны? бейнелеу ?неріні? элементтерін пайдалану.
 1.  Сызу п?німен п?наралы? байланыс:

м?тіндік ж?не графикалы? редакторларын о?ы?анда ?лтты? ж?не бас?а хал?ыны? бейнелеу ?неріні? элементтерін пайдалану.

 1. Технология п?німен п?наралы? байланыс:
 1. есептеулерде ж?не шамаларды ?лшегенде алгоритмдерді пайдалану;
 2. а?паратты? іс-?рекет технологиясын ме?геру.

Просмотр содержимого документа
«Календарный план»

ИНФОРМАТИКА

5-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)


Тақырыптар атауы

Сағат саны

Күні

Ескерту

І тоқсан

1

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру./1/

1Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат)

 

 

2

Информатика. Ақпарат./2/

13

Ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды өңдеудің тәсілдері. Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі/3,4/

14

Практикалық жұмыс

1Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (9 сағат)

 

 

5

Компьютер. Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері/5/

16

Компьютердің құрылымы. Пернетақта. Компьютердің қосымша құрылғылары./6,7/

17

Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі/8/

18

Операциялық жүйе ұғымы/9/

19

Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. Терезелер./10/

1ІІ тоқсан

10

Файлдар, бумалар және белгішелер. Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту/11/

111

Алмасу буфері. Объектілерді іздеу. Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою. Практикалық жұмыс /12/

112

Ақпаратты жазу және санау. Ақпаратты тасымалдаушылар./13/

113

Практикалық жұмыс

1Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (17 сағат)

 

 

14

Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау./14/

115

Тест жұмысы/15/

116

Графикалық редактордың сурет салу құралдары. Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс./16/

1ІІІ тоқсан

17

Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару./17/

118

Практикалық жұмыс/18/

119

Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі./19/

120

Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту./20/

121

Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу./21/

122

Мәтінді редакциялау және пішімдеу/22/

123

Мәтін үзінділерімен жұмыс. Абзац./23/

124

Практикалық жұмыс/24/

125

Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу./25/

126

Практикалық жұмыс. Аралас құжаттарды құру./26/

1IV тоқсан

27

Сандық ақпаратты өңдеу. Калькулятор. /27/

128

Калькулятордың жады/28/

129

Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Фонограф. Ойнатқыш. /29/

130

Практикалық жұмыс /30/

131

Жобалық іс-әрекет /31/

132

Жобалық іс-әрекет/32/

133

Тест жұмысы/33/

134

Жобалық іс-әрекет/34/

1 


ИНФОРМАТИКА


ИНФОРМАТИКА

6-сынып  (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)


Тақырыптар атауы

Сағат саны

Күні

Ескерту

І тоқсан

1

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру./1/

1

 

 


Ақпарат және ақпараттық үдерістер (4 сағат)

 

 

2

Ақпарат.  Әлемдегі ақпараттық көрініс. /2/

13

Ақпараттың қасиеттері/3/

14

Ақпаратты қорғау. Вирусқа қарсы программалар. /4/

15

Ақпаратты сығу. Мұрағаттау программалары/5/

1 

Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)

 

 

6

Есептеу техникасының даму тарихы. Компьютердің буыны./6/

17

ДК сәулетінің заманауи даму бағыттары./7/

1 

Алгоритмдеу және модельдеу (8 сағат)

 

 

8

Алгоритмдер және оны орындаушы./8/

19

Алгоритмнің жазылу формалары(сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер)./9/

1ІІ тоқсан

10

Алгоритм түрлері(сызықты, тармақталу). /10/

111

Циклдік  алгоритмдер./11/

112

Алгоритм құрудың тәжірибелік жұмысы./12/

113

Модель және модельдеу/13/

114

Модельдің түрлері/14/

115

Тест жұмысы

116

Модельдеуге тәжірибелік жұмыс/15/

1ІІІ тоқсан


Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (15 сағат)

 

 

17

Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. Программаның интерфейсі.  Құжаттарды құру және сақтау./16/

118

Мәтінді пішімдеудің негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп. Абзац. /17-18/

119

Нөмірленген және маркерлеген тізімдер. /19/

120

Бағандар. /20/

121

Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару. /21/

122

Практикалық жұмыс

123

Кестелер. Кестелер құру. /22/

124

Кестелерді редакциялау. Кесте ішіндегілерін енгізу./23/

125

Кестелерді пішімдеу./24/

1
IV тоқсан

26

Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру.Суреттер мен жазуларды пішімдеу/25/

127

Атау жазулар мен суреттерді пішімдеу./26/

128

Программа интерфейсімен танысу. Презентациялар. Мультимедиялық презентациялардың конструкторы. Презентацияларды құру. /27/

129

Тұсаукесерді безендіру. Нысандарды компьютерлік тұсаукесерге кірістіру. /28, 29/

130

Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету/30/

1
Телекоммуникация (2 сағат).

 

 

31

Компьютерлік байланыстың негізгі түрлері. Ауқымды ақпараттық желілер. /31/

132

Интернетте ақпаратты іздеу. Электрондық пошта./32/

1
Жобалық іс-әрекет (2 сағат)33

Тест жұмысы

134

Жобалық іс-әрекет

1 
ИНФОРМАТИКА

7-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

 

Тақырыптар атауы

Сағат саны

Күні

Ескерту

І тоқсан


1

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру./5/

1

 

 


І тарау. Компьютердегі ақпаратты ұсыну тәсілдері (3 сағат)

2

Сандық ақпаратты кодтау /2/

13

Мәтіндік  ақпаратты кодтау.  /3/

14

Графиктік ақпаратты кодтау /4/

1 

ІІ тарау. Компьютер (3 сағат)

5

Компьютердің аппараттық жабдықталуы. Жады /5/

16

Операциялық жүйелер /6/

17

Операциялық жүйелердің жіктелуі  /7/

1 

ІІІ тарау. Алгоритмдеу және программалау (9 сағат)

8

Программалау алгоритмді формальды жазу тәсілі /8/

19

Программалау тілінің синтаксисі  /9/

1ІІ тоқсан

10

Айнымалылар типтері  /10/

111

Арифметикалық өрнектерді жазу  /11/

112

Сызықтық алгоритмдерді программалау.    /12/

113

Енгізу және шығару операторлары  /13/

114

Тест жұмысы

115

Меншіктеу операторы/14/

1ІІІ тоқсан

16

Практикалық жұмыс

1
IV тарау. Ақпараттық модельдеу (2 сағат)

17

Модельдерді сипаттау әдістері. Модельдердің қасиеті. /17/

118

«Модельдерді зерттеу» практикумы /18/

1
V тарау. Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар (14 сағат)

19

Компьютерлік графика түрлері  /19/

120

Векторлық және растрлық графиктерді құру және өңдейтін программалар  /20/.

121

Графикалық файлдар пішімі. Векторлық графика /21/

122

Векторлық графиканы өңдеу бойынша программасының интерфейсі. Фигураларды салу  /22/

123

Векторлық объектілермен қарапайым амалдар. /23/

124

Контурды жасау және редакциялау.  /24/

125

Мәтін. Мәтіндік блоктар құру. /25/

1IV тоқсан

26

Векторлық суреттерді салу және редакциялау бойынша тәжірибелік жұмысқа арналған тапсырмалар  /26/

127

Растрлық  графиканы өңдеу редакторыі.  /27/

128

Растрлық кескіндермен жұмыс жасаудың жалпы тәсілдері  /28/

129

Аймақтарды ерекшелеу  /29/

130

Сурет салу құралдары  /30/

131

Қабаттар   /31/

132

Мәтінмен жұмыс.   /32/

1
VІ тарау.  Жобалық іс-әрекет (2 сағат)

33

Тест жұмысы

134

Жобамен жұмыс

1 ИНФОРМАТИКА

8-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)


Тақырыптар атауы

Сағат саны

Күні

Ескерту

І тоқсан

1

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру./1/

1

 

 

 

Ақпарат және ақпараттық үдерістер (7 сағат)

2

Сандардың тарихы және санау жүйелері/2/

13

Санау жүйелері (екілік, сегіздік, ондық, он алтылық). Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне аудару/3/

14

Практикалық жұмыс

15

Екілік арифметика/4/

16

Практикалық жұмыс

17

Логика және логикалық операциялар/5/

18

Ақиқат кестелері. Компьютердің логикалық негіздері./6/

1
Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)

9

Қазіргі заманғы ДК архитектурасының даму үрдісі./7,8/

1ІІ тоқсан

10

Компьютерлердің қосымша құрылғылары, қосымша құрылғыларды орнату, драйверлер.

1 

Алгоритмдеу және программалау (10 сағат)

11

Тармақталу операторы.

112

Күрделі шарт. Циклдік алгоритмдер

113

Практикалық жұмыс

114

Тест жұмысы

115

Циклдік  алгоритмдерді программалау, тура және кері есепшоты бар циклдер.

1ІІІ тоқсан

16

Циклдің алғы шарты

117

Практикалық жұмыс

118

Циклдің ілесу шарты

119

Практикалық жұмысы

120

Өзіндік жұмыс

1
Ақпараттық модельдеу (2 сағат)

21

Компьютерде модельдерді зерттеу.

122

Модель жасаудың негізгі кезеңдері.

1
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (8 сағат)

23

Электрондық кестелер. Кестелік процессордың терезе интерфейсі. Электрондық кестелердің негізгі ұғымдары.

124

Деректерді енгізу, редакциялау және пішімдеу, толтыру маркері, формулаларды енгізу.


125

Практикалық жұмыс.

126

Абсолюттік, салыстырмалы және аралас сілтемелер.

1IV тоқсан

27

Функциялар, стандартты функцияларды пайдалану.

128

Практикалық жұмыс.

129

Диаграммаларды салу.

130

Кестені баспаға дайындау

1
Телекоммуникация  (2 сағат)

31

Компьютерлік байланыстың міндеті, компьютерлік желілердің негізгі ұғымдары, жергілікті желі, ауқымды компьютерлік желі.

132

Интернет ресурстарына қол жетімдік, Интернет қызметтері.

1
Жобалық іс-әрекет (2 сағат)

33

Тест жұмысы

134

Қорытынды жобаларды әзірлеу

1 
ИНФОРМАТИКА

9-сынып  (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)


Тақырыптар атауы

Сағат саны

Күні

Ескерту

І тоқсан

Кіріспе (1 сағат)

 


1

 Техника қауіпсіздігі және жұмыс орынын ұйымдастыру

1Ақпарат және ақпараттық үрдістер (2 сағат)


2

 Компьютерлік желілерде ақпараттық қауіпсіздік

13

 Ақпаратты қорғау саласындағы ҚР заңнамасы

1Компьютер (1 сағат)


4

 Қазіргі заманғы программалық қамтамасыз етулер және оның даму үрдісі, қызметтік программалар

1Алгоритмдеу және программалау (16 сағат)


5

 Алгоритм ұғымы, алгоритмнің жазылуы

16

 Файл және оны баптау, құрылымдық мәліметтер

17

 Практикалық жұмыс

18

 Салынған циклдар

19

 Практикалық жұмыс

1ІІ тоқсан

10

 Өзіндік жұмыс

111

 Массив туралы түсінік, массивтерді өңдейтін стандартт алгоритмдер

112

 Практикалық жұмыс

113

 Символдық жолдар, символдар бойынша жолдарды өңдеу

114

 Практикалық жұмыс

115

 Тест жұмысы

116

Символдық жолдармен жұмыс істеуге арналған функция

1ІІІ тоқсан

17

 Мәліметтердің айнымалы және күрделі типтері

118

 Өзіндік жұмыс

119

 Жиымдар. Жиымдарға қолданылатын амалдар

120

 Практикалық жұмыс

1Ақпараттық модельдеу (3 сағат)21

 Компьютерлік модельдеу.

122

 Есептеу эксперименті

123

 Программалау тілі арқылы модельдер жасау

1Ақпараттық –коммуникациялық технологиялар (9 сағат)24

 Деректер қоры, деректер қорының құрылымы

125

 Деректер қорының кестесі: жазылу, жиектеу, деректер типі

126

 Кестелік процессор құралдарымен деректер қорының кестесі құру, іздеу амалдары, сұрыптау, қорытынды мәтінін шығару

1IV тоқсан

27

 Видео ақпаратты өңдеу, видео файлдардың пішімі

127

 Практикалық жұмыс

129

 Видео құру және өңдеу бойынша программалары, программа интерфейсі

130

 Жобаны құру, ашу, сақтау, фильмді көрсету

131

 Видео монтажы, анимациялар және визуалды әсерлер,дыбыстық  әсерлерді баптау, бейнені шығару

132

 Практикалық жұмыс

1Жобалық іс-әрекет(2 сағат)


33

 Тест жұмысы

134

 Қорытынды тестілеу

1 

ИНФОРМАТИКА

10а-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ) Жаратылыстану-математикалық бағыт


Тақырыптар атауы

Сағат саны

Күні

Ескерту

І тоқсанКіріспе (1 сағат)

 


1

 Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру

1Ақпарат және ақпараттық үрдістер (2 сағат)


2

 Әлемнің ақпараттық бейнесі, ақпараттық жүйелер және ресурстар

13

 Білім берудің ақпараттық ресурстары

1Компьютер – ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)


4

 Программалаудың даму тарихы. Программалық қамтамасыз етудің даму үрдісі

15

 Құрылымдық, модульдық, обьектілі –бағдарлы және визуальды программалау.

1Алгоритмдеу және программалау (17 сағат)

6

 Алгоритм және визуалды программалау технологиясы

17

 Қосымшаларды құрастырудың кірістірілген ортасы. Терезе

18

 Пішіндер және нысандар (обьектілер)

19

 Процедуралар және функциялар

1ІІ тоқсан

10

 Оқиға

111

 Типті типтен өзгертетін функциялар.

112

 Тұрақтылар, өрнектер және функциялар

113

 Тест жұмысы

114

 Жобаның интерфейсін құру

115

Қатені тексеру.  Қадамдап бөлу

116

 Тармақталу программасы. Циклді (қайталанған) программа

1ІІІ тоқсан

17

 Жиым (массив)

118

 Файл, файлдарды сақтау және ашу

119

 Графикалық әдістер мен процедуралар

120

 Пішінге Line (Түзу) және Shape (Фигура) графикалық нысандары арқылы фигураларды кірістіру

121

 Анимация

122

 Мультимедия

1Ақпараттық технологиялар (8 сағат)

23

 3D моделдеу және анимация. Виртуалдылық – шынайы әлемді танып-білу тәсілдерінің бірі.

124

3D кеңістігінің бағдарына кіріспе, орнын ауыстыру және өзгерту

125

 Программа интерфейсі, обьектілері

126

 Сығып шығару. Бөлімшелер (Subdivide). Программадағы бульдік оператор

1IV тоқсан

27

 Модификаторлар. Mirror – айналық бейнелеу

128

 Программада обьектілерді тестілеу

129

 Материалды қосу. Материалдың қасиеттері

130

Blender-дегі текстура. Blender -дегі материалдар

1Жобалық іс-әрекет (4 сағат)

31

 Жобалық іс-әрекет

132

Жобалық іс-әрекет

133

Тест жұмысы

134

Жобалық іс-әрекет

1 


ИНФОРМАТИКА

10б-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ) Қоғамдық-гуманитарлық бағыт

Тақырыптар атауы

Сағат саны

Күні

Ескерту

І тоқсан

Кіріспе (1 сағат)

1

 Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру

1Ақпарат және ақпараттық үрдістер (2 сағат)

2

 Әлемнің ақпараттық бейнесі, ақпараттық жүйелер және ресурстар

13

 Білім берудің ақпараттық ресурстары

1Компьютер – ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)

4

 Аппараттық және программалық қамтамасыз ету

15

 Компьютердің қосымша құрылғыларын баптау және орнату (веб-камера, сканер, принтер)

1Ақпараттық технологиялар (24 сағат)

6

 Мәтіндерді танып алу, сканерлеу

17

 Мәтінді танып алу технологиясы, мәтінді танып алу  программасы, сканерленген мәтінді редакциялау,  құжатттарды мәтіндік процессорға экспорттау

18

 Мәтіндік процессор, құжатты қарау тәртіптері, терезелерді бөлу, ретке  келтіру

19

 Стильдер, стильдерді өзгерту, жаңа стиль құру, кеңейтілген алмастыру буфері

1ІІ тоқсан

10

 Беттің белгіленуі, бет түсі, беттерді бір-бірінен бөлу, бөлу арқылы   мәтіндерді бірнеше бағандарға орналастыру

111

 Құжаттың құрылымы, беттердің нөмірленуі, құжатта сілтемені ұйымдастыру, иллюстрация тізімі, қиылысу сілтемелері

112

 Мазмұнды баптау, рецензиялау, емле ережесі, ескерту, құжатты  қорғау

113

 Құжатқа диаграммалар және математикалық формулалар кірістіру

114

 Макростар

115

 Сынақ жұмысы

116

 Анимация және мультиплекация, анимацияға кіріспе, программа және интерфейсімен танысу

1ІІІ тоқсан

17

 Анимациялық фильмдерді сақтау, геометриялық  арнайлықтарды салу,  өзгерту және орнын ауыстыру, фигураның түсін өзгерту

118

 Қарапайым анимация жасау, анимация реттері

119

 Бірнеше қабаттардан тұратын обьектілердің орнын ауыстыру

120

 Бірнеше обьектілер анимациясы, дыбыстық эффектілер

121

 Дыбыстық файлдар құру

122

 HTML-редакторы

123

 Web-беттер және сайттар

124

 Визуалды редактордың негізгі мүмкіндіктері және сыртқы түрі

125

 Сайттың қарапайым алғашқы бетін құру

1IV тоқсан

26

 Кестеде орналасқан ақпараттары бар беттерді құру

127

 Сайттың гиперсілтемелері мен навигациясы

128

 Бетке анимация және –банерлерді кірістіру

129

 Сайтты жариялау

1Жобалық іс-әрекет

30

 Жобалық іс-әрекет

131

Жобалық іс-әрекет

132

Тест жұмысы

134

 Қорытынды сынақ жұмысы

1 


ИНФОРМАТИКА

11а-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ) Жаратылыстану-математикалық бағыт


Тақырыптар атауы

Сағат саны

Күні

Ескерту

І тоқсан

1

 Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру

1І тарау. Ақпарат және ақпараттық үрдістер (3 сағат)

 


2

 Ақпаратты іздеу және іріктеу, іздеу әдісі, іріктеу критериясы

13

 Жасанды зият (интеллект), сараптама жүйелер

14

 Практикум.  ГАЖ-мен жұмыс істеу

1ІІ тарау. Программалық жабдықтама (2 сағат)

 


5

 Заманау программалық жабдықтамаға шолу

16

 Программаны орнату және оны жою. Операциялық жүйенің баптау және қалпына  келтіру

1ІІІ тарау. Мәліметтер қоры  (11 сағат)

 


7

 Мәліметтер қорының негізгі түсініктері

18

 Мәліметтер қорын басқару жүйесі  (МҚБЖ)

19

 Кестелер құру

1ІІ тоқсан

10

 Мәліметтерді сұрыптау, сүзгілеу (фильтрация)

111

 Көпкестелі мәліметтер қорында кестелерді байланыстыру

112

 Сұраныстарды ұйымдастыру

113

 Форма

114

 Қортытынды есептер құру

115

 Мәліметтер қорын ұйымдастыру. Көрсеткіш мәндер енгізу

116

 Жобалық іс-әрекет

1ІІІ тоқсан

17

Практикалық жұмыс

1IV тарау. Желілік технологиялар (5 сағат)


18

 Байланыс арналары. Хаттамалар

119

 Жергілікті желі

120

Қайталау сабағы

121

 Ғаламдық желі

122

 Жобалық іс-әрекет

1V тарау. HTML, Web- программалау (12 сағат)


23

 Интернетке  арналған үшін ақпараттық нысандарды жасау құралдары

124

 Web-сайтты жобалау, жариялау және алға жылжыту

125

 Жобалық іс-әрекет. Жекеменшік сайт жасау

126

 HTML негіздері

1IV тоқсан

27

 Мәтінді пішімдеу. Тізімдер

128

 Графикалық нысандардың Web-парақта орналасуы

129

 Кестелер

130

 Гиперсілтемелер

131

Қайталау сабағы

132

 Web-парақтардағы формалар

133

 Web-программалау

1Жобалық іс-әрекет (2 сағат)

 


34

 Жобалық іс-әрекет

1 ИНФОРМАТИКА

11б-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ) Қоғамдық-гуманитарлық бағыт


Тақырыптар атауы

Сағат саны

Күні

Ескерту

І тоқсан

Кіріспе (1 сағат)

1

 Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру

1І тарау. Ақпарат және ақпараттық үрдістер (2 сағат)

2

 Компьютерлік құқықбұзушылықтың түрлері

13

 Ақпаратты құқықты қорғау

1ІІ тарау. Компьютер – ақпаратты өңдеу құралы (4 сағат)

4

 Программалық жабдықтамалардың түрлері

15

 Ақпараттық қауіпсіздікті операциялық жүйе құралдарымен қамтамасыз ету

16

 Компьютерлік вирустар. Компьютерлік  вирустар түрлері

17

Вирустан сақтау шаралары

1ІІІ тарау. Ақпараттық технологиялар (20 сағат)

8

Суретпен сипаттауларды, яғни иллюстрацияларды қалыптастыру

19

Векторлық графиканы өңдеу редакторы

1ІІ тоқсан

10

Обьектілерді импорттау және экспорттпау

111

Дайын кітапханалардағы графикалық обьектілерді өңдеу

112

Қисықтармен жұмыс, әсерлер

113

Монтаждау және бейнелерді жақсарту

114

Растрлық графика редакторы. Сурет салу және бояу

115

Тест жұмысы

116

 Жобалық іс-әрекет  

1
ІІІ тоқсан
17

Фотомонтаж
18

Суреттерді өңдеу және баспаға даярлау

119

Коллаж. Әсерлерді пайдалану

120

Басылым жүйелерінің жіктелуі

221

Электронды басылымдар

122

Басылымның міндетті атрибуттары

123

Рәсімдеу ережелері (буклет, кітапша, кітап, журнал, жарнамалық бет)

124

Жобалық іс

125

Редакциялаудың техникалық ережелері

126

Терминология

1IV тоқсан

27

 Жобалық іс

128

 Беттің пішімі, мәтінді пішімдеу

1
Жобалық іс-әрекет (7 сағат)
29

Мәтінді дайындау. Иллюстрация дайындау. Макетті басып шығару

130

Жобалық іс

131

 Жобалық іс-әрекет

132

Қаріптермен жұмыс. Құжат стилі. Басылымды макеттеу (жобаны құру)

133

Тест жұмысы

134

Қорытынды қайталау сабағы

1

24Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Календарный план

Автор: Байлхан Мартгул

Дата: 23.01.2016

Номер свидетельства: 281395

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(114) "Календарный план работы секции: волейбол , баскетбол , футзал . "
  ["seo_title"] => string(61) "kaliendarnyi-plan-raboty-siektsii-volieibol-baskietbol-futzal"
  ["file_id"] => string(6) "147007"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1419292271"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "календарный план для 1 класса"
  ["seo_title"] => string(27) "kaliendarnyiplandlia1klassa"
  ["file_id"] => string(6) "273531"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452245031"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(132) "Календарный план воспитательной работы в 11 классе на 2014-2015 учебный год "
  ["seo_title"] => string(81) "kaliendarnyi-plan-vospitatiel-noi-raboty-v-11-klassie-na-2014-2015-uchiebnyi-ghod"
  ["file_id"] => string(6) "120248"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1413653035"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(69) "Календарный план русский язык 4 класс "
  ["seo_title"] => string(39) "kaliendarnyi-plan-russkii-iazyk-4-klass"
  ["file_id"] => string(6) "130298"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1415876673"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(120) "Календарный план по воспитательной работе на 2014 – 2015 учебный год "
  ["seo_title"] => string(72) "kaliendarnyi-plan-po-vospitatiel-noi-rabotie-na-2014-2015-uchiebnyi-ghod"
  ["file_id"] => string(6) "161353"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1422204680"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства