kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Компьютерді? пайдасы мен зияны (пікірталас)

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Компьютерді?  пайдасы  ж?не  зияны»

Т?рі: Дебат  (пікірталас)

Ма?саты:

 • білім  алушыларды? компьютерді?  пайдасы  мен  зиянына   байланысты  ал?ан  білімдерін  ны?айту, тияна?тау, ?орытындылау.
 • білім  алушыларды  ?з ойларын  тияна?ты жеткізуге, ортада  ?здерін сабырлы ?рі т?ртіпті ?стау?а, ?арсыластарын ты?дай  білуге  т?рбиелеу.
 • білім  алушыларды?  санасында  компьютерді?  пайдасы  мен  зияны   туралы  толы?  ой  ж?не   тап?ырлы?, ізденімпазды?  ?асиеттерін  ?алыптастыру, шы?армашылы??а  баулу, п?нге  ?ызы?ушылы?ын  арттыру. Білім  алушыларды?  ой  ?рісін, тіл  байлы?ын, есте  са?тау  ?абілеттерін  дамыту.

?дісі: С?ра? – жауап (жа?даят  ту?ызу, шешу  жолын  іздестіру, айту, на?ты  д?лелдер  келтіру)
К?рнекілігі: Та?ырып?а  сай  дидактикалы?  материалдар  ( слайд, ?лестірмелі  карточкалар)

Барысы:

Сарт  Мария:  ??рметті, к?рермендер   мен  ?атысушылар! Б?гін  сіздер  «Компьютерді? пайдасы мен зияны» атты пікірталаста бас ?осып отырсыздар. Жа?а мы?жылды? – б?л к?нтізбедегі  жа?а  уа?ыт ?ткелі емес. Ол – ?ткенді таразылап, ?мірді?  м?нін  жа?аша т?сінуді, болаша??а  ны?  ?адам  жасауды  талап  ететін  уа?ыт.

Біріккен ?лттар ?йымыны? шешімімен «ХХІ ?асыр – а?параттандыру ?асыры» деп аталады. Адамзатты? ?олы жеткен е? ?лкен табыстарды? бірі – осы а?парат. Осы орайда келешек ?о?амымызды? м?шелері – жастарды? бойында а?паратты? м?дениетті ?алыптастыру  ?о?амны?  алдында  т?р?ан  е?  басты  міндет.

Компьютер – а?паратты  ??деу  ??ралы. Ол  м?тін  теру, ?р  т?рлі  есептер шы?ару, к?лемді м?ліметтер са?таумен ?атар к??іл к?теру ма?саттарында да ?олданыла береді. ?ажетті  ??рыл?ылармен  ж?не  солар?а  с?йкес  программалармен  жабды?тал?ан  компьютер музыкалы? орталы??а айналып, с?йікті саздары?ызды ты?дай отырып дем алуы?ызды  ?амтамасыз  ете  алады. Егер ?ызы?ты кино к?ргі?із келсе де, компьютер негізінде  ша?ын  кинотеатр  жасап  алу?а болады. Оны фильмдер, клиптер, тіпті  ?зі?із т?сіріп санды?   к?йге  т?рлендірген  бейнежазбаларды да к?ру ма?сатында пайдалана аласыз.

Б?гінгі  пікірталаста  осы  компьютерді?  пайдасы  мен  зияны  туралы  бізді?  студенттеріміз  ?з  ойларын  орта?а  салады.Таныс  болы?ыздар, компьютерді?  пайдасы  туралы  «Намыс»  тобы  с?з  ?оз?айды. Я?ни, жа?таушылар  ??рамында:

1-спикер -  ?ыдырбаев  ?уанды?,

2-спикер – Ж?мабаева  Мадина,

3-спикер  - Багдавлетов  Мукан. Ал, компьютерді?  зияны  туралы  «М?рагер»  тобы  ой  тол?айды. Даттаушылар  ??рамында: 1-спикер - ?алиева  Баян,

2-спикер - Жекенов  Бауыржан,

3- спикер – Ж?ма?азиев  Ра?ымжан.  

Екі  топты?  пікірталасын  сараптайтын  сарапшылармен  таныс  болайы?:

Информатика  п?ніні?  о?ытушысы, ж?йелік  администратор  – Умирзакова  Анар;

Информатика  п?ніні?  о?ытушысы, директорды?  т?рбие  ісі  ж?ніндегі  орынбасары – Байбатырова  Айг?л;

.

Пікірталасты?  шарты:

1. Пікірталасты?  негізгі  ма?саты - ?зі?із  ?станып  отыр?ан  ба?ытты?  д?рыс екенін д?лелдеп  шы?у.

2. Екі  ?арсы  топ (жа?таушы, даттаушы) берілген  ?арар бойынша  т?решілерді  ?з  ба?ыттарыны?  д?рыс  екеніне  к?ндіруі  тиіс.

Пікірталасты?  т?ртібі:

1. Пікірталасу

            Пікірталасты  жа?таушы  топты?  1-спикері  бастайды.Оны?  2  минут  уа?ыты  бар. С?зін  т?решілер, ?арсыластар, к?рермендер  ж?не  ?з  тобымен амандасудан  бастап, ?з  кейсіне  к?шеді.

2. С?ра?-жауап

            ?р  спикерге  ?арсылас  топты?  спикері  1-кестедегі  реттілікпен   с?ра?  ?ояды. Жауап  беруге  1 мин  уа?ыт  беріледі.

«Намыс»  тобы

С?ра?  ?ою  реті

«М?рагер»  тобы

1-спикер -  ?ыдырбаев  ?уанды?

1←3

3→1

1-спикер - ?алиева  Баян

2-спикер - Ж?мабаева   Мадина

2←2

1→2

2-спикер - Жекенов  Бауыржан

3-спикер  - Багдавлетов  Мукан

3- спикер – Ж?ма?азиев  Ра?ымжан

3. Ашы?  дауыс  беру. (К?рермендер  ?ызыл, к?к  карточкалар  ар?ылы  дауыс  беріп  же?імпаз  топты  аны?тайды. Сарапшылар  екі  топты?  е?  ?здік  спикерлерін  аны?тайды).

4. Сарапшыларды  ты?дау

            Пікір алысуды  бастайы?.

1. Ал?аш?ы  болып  с?з  кезегі  жа?таушы, я?ни  «Компьютерді?  пайдасы»  туралы  «Намыс»  тобыны?  1-спикері  ?ыдырбаев  ?уанды??а  беріледі. О?ан  даттаушы  жа?ты?  3-спикері  Ж?ма?азиев  Ра?ымжан  с?ра?  ?ояды. Уа?ыт  ж?нінде  ескертілді. Ал, с?ттілік, уа?ыт  кетті!  

?ыдырбаев  ?уанды?  с?йлейді.

Ж?ма?азиев  Ра?ымжан  с?ра?  ?ояды.

?ыдырбаев  ?уанды?  жауап  береді.

2. Ендігі  с?з  кезегі  даттаушы, я?ни  «Компьютерді?  зияны»  туралы  «М?рагер»  тобыны?  1-спикері  ?алиева  Баян?а  беріледі. О?ан  жа?таушы  жа?ты?  3-спикері  Багдавлетов  Мукан  с?ра?  ?ояды. Уа?ыт  ж?нінде  ескертілді. Ал, с?ттілік, уа?ыт  кетті!  

?алиева  Баян  с?йлейді.

Багдавлетов  Мукан  с?ра?  ?ояды.

?алиева  Баян  жауап  береді.

3. С?з  кезегі  жа?таушы, я?ни  «Компьютерді?  пайдасы»  туралы  «Намыс»  тобыны?  2-спикері  Ж?мабаева   Мадина?а  беріледі. О?ан  даттаушы  жа?ты?  2-спикері  Жекенов  Бауыржан  с?ра?  ?ояды. Уа?ыт  ж?нінде  ескертілді. Ал, с?ттілік, уа?ыт  кетті!  

Ж?мабаева   Мадина  с?йлейді.

Жекенов  Бауыржан  с?ра?  ?ояды.

Ж?мабаева   Мадина    жауап  береді.

4. С?з  кезегі  даттаушы, я?ни  «Компьютерді?  зияны»  туралы  «М?рагер»  тобыны?  2-спикері  Жекенов  Бауыржан?а  беріледі. О?ан  жа?таушы  жа?ты?  1-спикері  ?ыдырбаев  ?уанды?  с?ра?  ?ояды. Уа?ыт  ж?нінде  ескертілді. Ал, с?ттілік, уа?ыт  кетті!  

Жекенов  Бауыржан  с?йлейді.

?ыдырбаев  ?уанды?  с?ра?  ?ояды.

Жекенов  Бауыржан  жауап  береді.

5. Енді  ?орытынды  с?з  кезегі  жа?таушы, я?ни  «Компьютерді?  пайдасы»  туралы  «Намыс»  тобыны?  3-спикері  Багдавлетов   Мукан?а  беріледі. Уа?ыт  ж?нінде  ескертілді. Ал, с?ттілік, уа?ыт  кетті!  

6. Енді  ?орытынды  с?з  кезегі  жа?таушы, я?ни  «Компьютерді?  зияны»  туралы  «М?рагер»  тобыны?  3-спикері  Ж?ма?азиев  Ра?ымжан?а  беріледі. Уа?ыт  ж?нінде  ескертілді. Ал, с?ттілік, уа?ыт  кетті!  

Сарт  Мария: ??рметті, к?рермендер, «Компьютерді?   пайдасы  мен  зияны»  та?ырыбында  ?ткен  пікірталаста  ?здік  топты  аны?тайтын  с?т  те  келіп  жетті. ?олдары?ызда?ы  ?ызыл, к?к  т?сті  ?лестірмелі  карточкалар  ар?ылы  ашы?  дауыс  берулері?ізге  р??сат. Дауыс  беру  н?тижесі  дайын  бол?анша  с?з  кезегін  сарапшылар?а  береміз.

Сарапшылар  марапаттау  р?сімін  ?ткізеді.

Назарлары?ыз?а, ?атыс?ан студенттерді?  белсенділік  таныт?анына  рахмет! Пікірталас  1-курс  студенттеріні?  арасында  ?тетін  интеллектуалды?  сайыспен  жал?асады.

Ба?алау  пара?ы

Сарапшы      _____________________________________________________________________

                                                                                       (аты-ж?ні)

Пікірталасты?  та?ырыбы:  «Компьютерді?  пайдасы  мен  зияны» 

                                                                                                                  Уа?ыты _______________

Жа?таушы  «Намыс»   тобы.

Даттаушы  «М?рагер»  тобы

1Ж -  ?ыдырбаев  ?уанды?

1Д - ?алиева  Баян

2Ж - Ж?мабаева   Мадина

2Д - Жекенов  Бауыржан

3Ж - Багдавлетов  Мукан

3Д – Ж?ма?азиев  Ра?ымжан

Спикер

Мазм?ны

На?тылы?ы

М?дениеті

Барлы?ы

Спикер

Мазм?ны

На?тылы?ы

М?дениеті

Барлы?ы

?здік  спикерлер _______________________________________________________

?здік  топ  _______________________________________________________

Просмотр содержимого документа
«Компьютерді? пайдасы мен зияны (пікірталас)»

#user2##################################################u#s#e#r#2#######M#i#n#g#L#i#U###S#i#m#S#u#n###########################################�ԙ#���#`m�#########


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Компьютерді? пайдасы мен зияны (пікірталас)

Автор: Сарт Мария Те?ел?ызы

Дата: 14.11.2015

Номер свидетельства: 252939

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(58) ""Компьютерді? пайдасы мен зияны""
  ["seo_title"] => string(36) "komp-iutierdin-paidasy-mien-ziiany-1"
  ["file_id"] => string(6) "283569"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1453838683"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(55) "«Отбасы т?рбиесі-?лт болаша?ы» "
  ["seo_title"] => string(32) "otbasy-t-rbiiesi-u-lt-bolashag-y"
  ["file_id"] => string(6) "157065"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1421521690"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства