kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Химия п?нінен тест тапсырмалары

Нажмите, чтобы узнать подробности

ХИМИЯ

1. Айырылу реакциясы:

A) CuO + 2HCl ® CuCl2 + H2O

B) 2Na + 2HCl ® 2Na Cl + H2

C) 2KClO3 ® 2KCl + 3O2

D) Fe + CuCl2 ® Fe Cl2 + Cu

E) 2H2 + O2 ® 2H2O

 2. ІІ периодта Li -ден F -?а дейін бейметалды? ?асиет

A) артады, т?мендейді

B) т?мендейді, артады

C) т?мендейді

D) артады

E) ?згермейді

 3. О? ж?не теріс зарядтал?ан б?лшек

A) протон

B) атомды? масса

C) ядро заряды

D) иондар

E) нейтрон

 4. Суда ерімейтін оксид

A) P2O5

B) K2O

C) CO2

D) NO2

E) SiO2

 5. Алкендер класыныњ сипаттамасына жатпайды

A) 1p байланыс

B) С=С байланыстыњ ±зындыѓы 0,134 нм

C) кењістікте молекуланыњ ?±рылысы жазы?ты?

D) валенттік б±рыш 1200

E) гибридтену т‰рі sp3

 6. ?ыш?ылды? оксидке жатпайтын оксид:

A) к?кіртті газ.

B) мыс оксиді.

C) азот (І) оксиді.

D) бор оксиді.

E) фосфор (ІІІ) оксиді.

 7. Fe3+-ті? электронды? конфигурациясы

A). 3d4

B). 3d5

C). 3d3

D). 3d64s2

E). 3d6

 8. Берілген к?мірсутекті? халы?аралы? номенклатура бойынша атауы

 

 

A) 2,3-диметилпентан

B) 3,4-диметилпентан

C) 2-этилпентан

D) 3,5-диметилпентан

E) метилэтил изопропилметан

 9. С2Н2+НОН®СН3СНО реакциясын ж?ргізу ?шін ?ажет жа?дай:

A) сынап (II) сульфатынын ерітіндісін ж?не ?ыш?ылды пайдалану

B) ацетиленні? концентрациясын арттыру

C) ацетальдегидті? концентрациясын арттыру

D) ацетиленні? концентрациясын т?мендету

E) сілтіні ?осу

10. Сірке ?ыш?ылына класаралы? изомер зат

A) пропилацетат

B) метилформиат

C) метилпропионат

D) этилформиат

E) метилацетат

11. К?мірсу емес зат:

A) анилин.

B) мальтоза.

C) глюкоза.

D) сахароза.

E) крахмал.

12. Анилинді алу реакциясын аш?ан ?алым

A) А.М. Бутлеров

B) М.В. Ломоносов

C) Н.Н.Семенов

D) Н.Н. Зинин

E) А. Кольбе

13. А?уыздар (белоктар)  -

A) атомдар

B) б?лшектер

C) мономерлер

D) иондар

E) полимерлер

14. Макромолекулаларда -СН2-НС=СН-СН2- ?арапайым буыны бар зат:

A) Бутадиен каучугі.

B) Полипропилен.

C) Хлоропренді каучук.

D) Полистирол.

E) Полиэтилен.

15. Температураны? артуы ?рдістегі тепе-те?дікті сол?а ы?ыстыратын ж?йе:

A)

B)

C)

D)

E)

16. Реакция сызбан?с?асында?ы:

 

²X² ж?не ²Y² заттары

A) CuOHCl2 ж?не HCl

B) CuCl ж?не HCl

C) CuOHCl ж?не HCl

D) CuCl2 ж?не HCl

E) Cu(OH)2 ж?не HCl

17. Массасы 3,65 г т?з ?ыш?ылымен ?рекеттесетін кальций оксидіні? моль саны:

A) 1 моль.

B) 0,75 моль.

C) 0,05 моль.

D) 0,5 моль.

E) 0,6 моль.

18. Иондарды? тоты?сыздану ?асиеттері ?су ретімен орналас?ан ?атар

A) J, Br, Cl 

B) Br, J, Cl 

C) Br, J, Br 

D) Cl, Br, J 

E) Cl, J, Br 

19. Аниондарды? тоты?сыздандыр?ыш ?асиеттеріні? арту ?атары

A) O2- ® S2- ® Se2-

B) Se2- ® Te2- ® Se2-

C) Se2- ® Te2- ® S2-

D) S2- ® O2- ® Te2-

E) Te2- ® Se2- ® S2-

20. Азотты? тоты?у д?режесі теріс болатын ?осылыс:

A) NO2.

B) NH4Cl.

C) N2O5.

D) HNO3.

E) NaNO3.

21. 96 г к?йені жандыр?анда т?зілген к?міртегі (ІV) оксидіні? (?.ж.) к?лемі (л)

A) 178.

B) 176.

C) 175.

D) 177.

E) 179,2.

22. Б?лме температурасында сутегін судан ы?ыстырып шы?аратын металл:

A) Mg.

B) Cr.

C) K.

D) Al.

E) Fe.

23. Толуолды? оттекте жану реакциясы те?деуіндегі коэффициенттерді? жалпы саны:

A) 17.

B) 20.

C) 11.

D) 10.

E) 21.

24. Тоты?тыру ар?ылы 1,5 моль ??мырс?а альдегидін алу?а ж?мсалатын метанолды? массасы

A) 38 г

B) 58 г

C) 78 г

D) 68 г

E) 48 г

25.

 

 

 

 

тізбегіндегі А, Д, Е заттары

A) мыс (ІІ) оксиді, к?кірт (ІV) оксиді, азот (V) оксиді

B) мыс, к?кірт (ІV) оксиді, азот (ІІ) оксиді

C) сутек, оттек, мыс (ІІ) оксиді

D) мыс, к?кірт (VІ) оксиді, азот (ІV) оксиді

E) сутек, к?кірт (ІV) оксиді, азот (ІІ) оксиді

Просмотр содержимого документа
«химия п?нінен тест тапсырмалары »

ХИМИЯ

1. Орынбасу реакциясына жатпайды.

A) 2Na + 2HCl  2Na Cl + H2

B) 2Al + 3Cl2  2AlCl3

C) Ca + H2SO4  CaSO4 + H2

D) Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu

E) 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

2. Галогендер тобы

A) J, Fe, Sb, Sn, Zn

B) F, O, N, C, B

C) F, Cl, Br, J, Ac

D) Mn, Br, J, Re

E) F, Cl, Mn, At

3. Терісэлектрлігі ең төмен элемент:

A) P

B) С

C) B

D) H

E) Na

4. Ерітіндісі электролит болатын зат

A) CO

B) H2SiO3

C) K2CO3

D) Cr2O3

E) Cr(OH)3

5. Массалық үлестіњ белгісі (тањбасы)

A) M

B) 

C) V

D) m

E) W

6. Күкірт атомының ядро заряды:

A) +17.

B) +32.

C) +16.

D) +15.

E) +6.

7. Жалпы формуласы CnH2n-6 болатын қатардың мүшесі

A) нафталин

B) бензин

C) фенол

D) бензол

E) тротил

8. 2, 4-диметилпентен-2-нің молекуласындағы біріншілік көміртектердің саны

A) 4

B) 5

C) 3

D) 1

E) 2

9. Мұнайдан алынбайтын зат

A) парафин

B) бензин

C) мазут

D) керосин

E) крахмал

10. М.Г.Кучеров реакциясы

A) 2CH3Br+2Na  CH3  CH3+2NaBr

B)

C) H2C = CH2+HOH  CH3  CH2OH

D)

E)

11. Құрамы C5H10O2 карбон қышқылының көмірсутектік қаңқа изомерлерінің санын көрсетіңіз.

A) 3.

B) 5.

C) 4.

D) 2.

E) 1.

12. Жалпы формуласы төмендегідей болатын заттың класы:

A) жай эфирлер.

B) күрделі эфирлер.

C) спирттер.

D) қышқылдар.

E) альдегидтер.

13. Глюкоза изомері

A) сахароза

B) фруктоза

C) мальтоза

D) целлобиоза

E) лактоза

14. Каучукты вулканизациялау кезінде алынатын эластикалық материал:

A) Полиэтилен.

B) Стирол.

C) Силикон.

D) Резеңке.

E) Каучук.

15. 6,021022 сутек атомдарын алу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін алюминийдің массасы

A) 1,8 г

B) 5,4 г

C) 2,7 г

D) 27 г

E) 18 г

16. 4,48 л фтор (қ. ж.) сумен әрекеттескенде, алынатын оттектің массасы

A) 1,2 г

B) 2 г

C) 3,2 г

D) 1,6 г

E) 2,4 г

17. Ерітіндісі сілтілік орта түзетін заттар жұбы:

A) FeSO4, Na2SO3

B) Na2S, K2SO3

C) AlCl3, Na2SO3

D) K2S, Na2SO4

E) CuSO, Lі2S

18. Қыздырған кезде екі тұз бірдей газ түзетін жағдай:

A) сынап нитраты және натрий нитраты.

B) барий нитраты және күміс нитраты.

C) калий нитраты және аммоний нитраты.

D) калий нитраты және натрий нитраты.

E) мыс нитраты және барий нитраты.

19. Көміртек  тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы

A) H2, Fe, Sі

B) O2, CaO, Br2

C) O2, Fe, Cl2

D) H2, Al, F2

E) О2, H2, CuO

20. 8 моль алюминий оттекте түгелдей жанғанда 3352 кДж жылу бөлінеді. Реакцияның жылу эффектісі:

A) 1424 кДж

B) 1672 кДж

C) 1822 кДж

D) 2107 кДж

E) 1676 кДж

21. Массасы 1,84 г толуолмен әрекеттесетін 2%-ті бром суының массасы:

A) 600 г.

B) 120 г.

C) 480 г.

D) 360 г.

E) 240 г.

22. 189 г хлорсірке қышқылынан аминсірке қышқылын алу үшін қажет аммиактың (қ.ж.) көлемі:

A) 44,8 л.

B) 67,2 л.

C) 56 л.

D) 22,4 л.

E) 11,2 л.

23. Макромолекуласы мононуклеотидтерден тұратын табиғи жоғары молекулалы қосылыстар

A) нуклеин қышқылдары

B) карбон қышқылдары

C) көмірсулар

D) белоктар

E) амин қышқылдары

24. Салыстырмалы молекулалық массасы - 100 болатын көмірсутек

A) алкин, C7H12

B) алкан, C6H14

C) алкен, C8H16

D) алкан, C7H16

E) алкен, C5H10

25.

үрдісінде тепе-теңдікті оңға жылжытатын факторлар

1) температураның төмендеуі

2) СО концентрациясының жоғарылауы

3) қысымның төмендеуі

4) қысымның жоғарылауы

5) катализаторды енгізу

6) температураны көтеру

жауапта рет нөмірлерінің артуымен көрсетіңіз

A) 1 4 5

B) 2 3 4

C) 2 4 6

D) 1 3 5

E) 1 2 4

26. Ag Ag2O AgNO3 Ag2O Ag

өзгерістер тізбегінде іске аспайтын стадиялар

A) 1,3

B) 2,3

C) 1,2

D) 1,4

E) 3,4

27. Mg MgO Mg(OH)2 MgSіO3 MgO

өзгерістер тізбегіндегі іске аспайтын реакциялар

A) 1,2

B) 2,4

C) 1,3

D) 3,4

E) 2,3

28. Fe2+ және Fe3+ иондарының реактивтері

A) K4Fe(CN)6 және KCNS

B) K4Fe(CN)6 және KCl

C) KCl және K3Fe(CN)6

D) K3Fe(CN)6 және K4Fe(CN)6

E) KFe(CN)6 және NaCl

29. Оттек бойынша тығыздығы 1,75 болатын циклоалканның 2,8 грамын жаққанда 4,48 л көмірқышқыл газы және 4,5 г су түзілген болса, оның формуласы

A) C5H10

B) C4H8

C) C7H14

D) C3H6

E) C6H12

30. 100 г 75-тік және 50 г 93-тік этил спирттерін араластырғанда түзілген ерітіндідегі этил спиртінің массалық үлесі

A) 61

B) 81

C) 41

D) 51

E) 71ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


A

B

A

B

A

D

C

E

B

C

E

A

D

E

D

A

B

B

E

C

D

E

C

E

B

D

C

D

A

CПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
химия п?нінен тест тапсырмалары

Автор: Кожахметова Рахилям Ибраимжановна

Дата: 15.03.2015

Номер свидетельства: 186867

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(153) "Жаратылыстану п?нін ?йретуде жа?а о?ыту технологиясын ?олдану мен келелі м?селелері "
  ["seo_title"] => string(100) "zharatylystanu-p-nin-uirietudie-zhan-a-ok-ytu-tiekhnologhiiasyn-k-oldanu-mien-kielieli-m-sielielieri"
  ["file_id"] => string(6) "163514"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1422506038"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства