kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Электростатикалы? ?ріс тарауын ?айталау

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?ні    Физика

Сыныбы  

Саба?ты? та?ырыбы: Электростатикалы? ?ріс тарауын ?айталау.

Саба?ты? ма?саты: ?ткен тарау бойынша  ал?ан білімдерін ж?йелеп, жина?тау ж?не

                                   білімді игеру де?гейлерін  ба?алау.

Саба?ты?   н?тижесі:

 • денелерді? электрлену ??былысын т?сінеді;
 • денелермен материя  б?лшектеріні?  ерекше  ?асиеті ретінде  электр зарядына аны?тама бере отырып ?олдана алады;
 • электростатикалы? за?дарды ?олдана алады;

Саба?ты  ?ткізу ?дісі: Та?ырыпты топпен ж?мыста тапсырмалар орындау ар?ылы игерту.

?сыныл?ан ресурстар: проектор, слайдтар, топтар?а арнал?ан тапсырма пара?тары, флипчарт.

Саба?ты?  барысы:

Барысы

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыларды? іс-?рекеті

?олданыл?ан ??ралдар

 • С?лемдесу.

Тренинг ?ткізу

4-минут

 • Мені? ?мірімдегі с?ттіліктерім.
 • Топ?а б?лу.
 • ?атысушыларды? р?лдерін б?лу.
 • Ба?алау пара?ын беру.

?ш топ?а б?лініп т?ра ?алады. Бір – біріне с?ттіліктерін айтады. Сол бойынша топ?а отырады.

Топ басшысы, уа?ыт ба?ылаушы, баяндаушы

Ты?ыры?тан шы?у. 5 минут

Тарау?а байланысты тапсырма беру

Ауызша жауап береді.

1-топ?а:

1.Егер электр машинасыны? зарядтал?ан шарларыны? біріне жіпке ілінген ма?таны жа?ындатса, онда ма?та екі шарды? арасында тербеле бастайды. Неліктен тербелетінін т?сіндірі?дер.

/ма?та же?іл зат, ол машинаны? зарядтал?ан  шарына тартылады, оны? зарядымен зарядталып, одан тебіледі, екінші ?арама-?арсы зарядтал?ан шар?а тартылады, зарядтарды? алмасуы ж?реді де, б?рі ?айтадан ?айталанады/.

2.Атмосферасы жо? ауасыз ке?істікте, мысалы Айда, жа?ын орналас?ан зарядтар ?зара бір-біріне ?сер ете ала ма? /И?, электрлік ?зара ?рекет ауасыз ке?істікте де ж?зеге асады/.

2-топ?а:

1.Зарядтал?ан электроскопты? шарына сауса?ымызды жа?ындатса? (шар?а тигізбей-а?) оны? жапыра?шалары неліктен бір-біріне тартылады? /адамны? денесі жа?сы ?ткізгіш, заряд сауса??а ?теді/.

2. Жер мен б?лтты? арасында пайда бол?ан найза?ай электр тогына жата ма? Б?лттар арсында?ы найза?ай ше?

/жатады, себебі зарядтарды? ба?ыттал?ан ?оз?алысы бар/.

3-топ?а:

1.Электроскоп ?зекшесіне, ?стіне сауыттан жі?ішке ш?мек ар?ылы ??м т?гіліп т?ратындай етіп, ?уыс металл шар орнатыл?ан. Б?л жа?дайда неліктен электроскопты? жапыра?шалары бір-бірінен ажырайды? /??м т?йіршіктері ш?мекке ж?не бір-біріне ?йкелгенде электрленеді ж?не зарядты шар?а жеткізеді/.

2. ?олда бары: эарядтал?ан электроскоп пен металл тая?ша. Тая?шада электр тогы болу ?шін не істеу керек? / электроскоп ?зекшесін тая?шамен жал?астыру керек/.

Тапсырма  жазыл?ан пара?

Білу,

Т?сіну 1-минут

Саба?ты? та?ырыбы, ма?саты,н?тижесімен таныстырады.

А?параттарды ?абылдайды.

Слайд, а?параттар

?олдану.

Кім? Не? ?андай? ?алай?

Нені? ?ашан? Не істеді?

  6-минут

Топтар?а тапсырма беру.

Тапсырма бойынша

постер ??ру

Постер ??ру.

1-топ

Резерфорд

2-топ

Фарадей мен Максвелл

3-топ

Кулон

Маркер,Флипчарт

Музыка ?ою

Талдау. 2 минут

Топтарды? бір-біріні? постерлерін ба?алауын ?сынады.

Топтар  бір-біріні? постерін алмастыру ар?ылы толы?тырып ба?алайды.

постер, маркер, стикер

Сергіту с?ті

«К??ілді к?н»

 2-минут

?имыл ?оз?алысты к?рсету

Видеороликтегі іс-?имылды ?айталау

видеоролик

Жина?тау.

?р топ?а 3 минуттан

Постерлерін ?ор?ауды ?сынады.

Топпен орта?а шы?ады. Баяндамашы баяндайды.

Постер

?олдану.

/5 минут/

Есептер шы?ару?а беріледі.

1.Электр ?рісіні? ?айсыбір н?ктесіне

   енгізілген 0,33·10-7 Кл заряд?а 1·10-5 Н

    к?ш ?сер етеді. ?рісті? осы н?ктедегі

    кернеулігін табы?дар.

2. 3·10-8 Кл заряд кернеулігі 6·104 Н/Кл-

    ?а те? ?ріс н?ктесіне орналастырыл?ан.

    Заряд?а ?сер ететін к?ш ?андай?

3.Электр ?рісіні? кернеулігі 2·103 Н/Кл-

    ?а те? н?ктеде орналас?ан 12 нКл

    заряд?а ?андай к?ш ?сер етеді?

1.Берілгені             шешуі

   q=0,33·10-7 Кл    Е=

   F=1·10-5 Н         

                              E=1·10-5 Н/0,33·10-7 Кл=                                                  

т/к  Е=?                     ≈3·102 Н/Кл

                                    Жауабы: ≈3·102 Н/Кл

2. Берілгені        шешуі

q=3·10-8 Кл        Е=

  Е=6·104 Н/Кл   |F|=E·q=6·104 Н/Кл·3·10-8Кл=        

  т/к  F=?             =1,8·103 Н 

                            Жауабы: 1,8·103 Н 

3.Берілгені          шешуі

    q=12 нКл=         Е=

       2·10-9Кл        |F|=E·q=2·10-9Кл·2·103Н/Кл=      

 Е=  2·103 Н/Кл    =24·10-6 Н=24мкН

      т/к  F=?          Жауабы: 24·10-6 Н=24мкН

Кеспе пара?ы

?орытындылау.

/3-минут/

Логикалы? есеп

1.Бірдей 3 цифрмен жазыл?ан 3 та?балы сан 3-ке де, 37-ге де б?лінеді. Сол санды тап.

2.Екі б?лмеде 76 адам бар. Бір б?лмеден 30, ал екінші б?лмеден 40 адам шы??ан со?, б?лмелердегі адам саны бірдей болып ?алыпты.  Бастап?ыда ?р б?лмеде неше адам бол?ан?

3.?орада тауы?тар мен ?ояндар бар. Оларды? барлы?ы 15 бас, ал ая?тарыны? саны 50 болса, ?орада неше тауы?, неше ?оян бар?

Ба?алау

/4-минут/

Ба?алауды ?сынады.

Топта?ы ?атысушылар бірін-бірі ба?алайды.

Аты-ж?ні

тапсырма

Есеп шы?ару

Тапсырманы орындау барысында?ы белсенділігі

Постер ?ор?ауы

?пай жиынты?ы

Ба?алау шкаласы:

0-6 ?пай  - «2»       6-14 ?пай – «3» 

15-18 ?пай  - «4»   19-20 ?пай – «5»

Ба?алау пара?ы

Рефлексия /2-минут/

«Екі ж?лдыз, бір тілек».

Білгені, ?йренгені, ?зі істей алатыны, т?сінбегені туралы тілек жазады.

Кері байланыс пара?ы

?йге тапсырма /1 минут/

4-ші тарауды ?айталау

?й тапсырмасын жазып алады.

к?нделік

Просмотр содержимого документа
«электростатикалық өріс тарауын қайталау»


Пәні Физика

Сыныбы

Сабақтың тақырыбы: Электростатикалық өріс тарауын қайталау.

Сабақтың мақсаты: Өткен тарау бойынша алған білімдерін жүйелеп, жинақтау және

білімді игеру деңгейлерін бағалау.

Сабақтың нәтижесі:

 • денелердің электрлену құбылысын түсінеді;

 • денелермен материя бөлшектерінің ерекше қасиеті ретінде электр зарядына анықтама бере отырып қолдана алады;

 • электростатикалық заңдарды қолдана алады;

Сабақты өткізу әдісі: Тақырыпты топпен жұмыста тапсырмалар орындау арқылы игерту.

Ұсынылған ресурстар: проектор, слайдтар, топтарға арналған тапсырма парақтары, флипчарт.

Сабақтың барысы:

Барысы

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушылардың іс-әрекеті

Қолданылған құралдар


 • Сәлемдесу.
Тренинг өткізу

4-минут

 • Менің өмірімдегі сәттіліктерім...

 • Топқа бөлу.

 • Қатысушылардың рөлдерін бөлу.

 • Бағалау парағын беру.

Үш топқа бөлініп тұра қалады. Бір – біріне сәттіліктерін айтады. Сол бойынша топқа отырады.Топ басшысы, уақыт бақылаушы, баяндаушы


Тығырықтан шығу. 5 минут


Тарауға байланысты тапсырма беру

Ауызша жауап береді.

1-топқа:

1.Егер электр машинасының зарядталған шарларының біріне жіпке ілінген мақтаны жақындатса, онда мақта екі шардың арасында тербеле бастайды. Неліктен тербелетінін түсіндіріңдер.

/мақта жеңіл зат, ол машинаның зарядталған шарына тартылады, оның зарядымен зарядталып, одан тебіледі, екінші қарама-қарсы зарядталған шарға тартылады, зарядтардың алмасуы жүреді де, бәрі қайтадан қайталанады/.

2.Атмосферасы жоқ ауасыз кеңістікте, мысалы Айда, жақын орналасқан зарядтар өзара бір-біріне әсер ете ала ма? /Иә, электрлік өзара әрекет ауасыз кеңістікте де жүзеге асады/.

2-топқа:

1.Зарядталған электроскоптың шарына саусағымызды жақындатсақ (шарға тигізбей-ақ) оның жапырақшалары неліктен бір-біріне тартылады? /адамның денесі жақсы өткізгіш, заряд саусаққа өтеді/.

2. Жер мен бұлттың арасында пайда болған найзағай электр тогына жата ма? Бұлттар арсындағы найзағай ше?

/жатады, себебі зарядтардың бағытталған қозғалысы бар/.

3-топқа:

1.Электроскоп өзекшесіне, үстіне сауыттан жіңішке шүмек арқылы құм төгіліп тұратындай етіп, қуыс металл шар орнатылған. Бұл жағдайда неліктен электроскоптың жапырақшалары бір-бірінен ажырайды? /құм түйіршіктері шүмекке және бір-біріне үйкелгенде электрленеді және зарядты шарға жеткізеді/.

2. Қолда бары: эарядталған электроскоп пен металл таяқша. Таяқшада электр тогы болу үшін не істеу керек? / электроскоп өзекшесін таяқшамен жалғастыру керек/.


Тапсырма жазылған парақ

Білу,

Түсіну 1-минут

Сабақтың тақырыбы, мақсаты,нәтижесімен таныстырады.

Ақпараттарды қабылдайды.

Слайд, ақпараттар

Қолдану.

Кім? Не? Қандай? Қалай?

Нені? Қашан? Не істеді?

6-минут

Топтарға тапсырма беру.

Тапсырма бойынша

постер құру

Постер құру.

1-топ

Резерфорд

2-топ

Фарадей мен Максвелл

3-топ

Кулон

Маркер,Флипчарт

Музыка қою

Талдау. 2 минут

Топтардың бір-бірінің постерлерін бағалауын ұсынады.

Топтар бір-бірінің постерін алмастыру арқылы толықтырып бағалайды.

постер, маркер, стикер

Сергіту сәті

«Көңілді күн»

2-минут

Қимыл қозғалысты көрсету

Видеороликтегі іс-қимылды қайталау

видеоролик

Жинақтау.

Әр топқа 3 минуттан

Постерлерін қорғауды ұсынады.

Топпен ортаға шығады. Баяндамашы баяндайды.


Постер


Қолдану.

/5 минут/

Есептер шығаруға беріледі.

1.Электр өрісінің қайсыбір нүктесіне

енгізілген 0,33·10-7 Кл зарядқа 1·10-5 Н

күш әсер етеді. Өрістің осы нүктедегі

кернеулігін табыңдар.

2. 3·10-8 Кл заряд кернеулігі 6·104 Н/Кл-

ға тең өріс нүктесіне орналастырылған.

Зарядға әсер ететін күш қандай?

3.Электр өрісінің кернеулігі 2·103 Н/Кл-

ға тең нүктеде орналасқан 12 нКл

зарядқа қандай күш әсер етеді?

Прямая соединительная линия 31.Берілгені шешуі

q=0,33·10-7 Кл Е=

F=1·10-5 Н

Прямая соединительная линия 4 E=1·10-5 Н/0,33·10-7 Кл=

т/к Е=? ≈3·102 Н/Кл

Жауабы: ≈3·102 Н/Кл


Прямая соединительная линия 52. Берілгені шешуі

q=3·10-8 Кл Е=

Е=6·104 Н/Кл |F|=E·q=6·104 Н/Кл·3·10-8Кл=

Прямая соединительная линия 6

т/к F=? =1,8·103 Н

Жауабы: 1,8·103 Н

Прямая соединительная линия 7Прямая соединительная линия 83.Берілгені шешуі

q=12 нКл= Е=

2·10-9Кл |F|=E·q=2·10-9Кл·2·103Н/Кл=

Е= 2·103 Н/Кл =24·10-6 Н=24мкН

Прямая соединительная линия 9

т/к F=? Жауабы: 24·10-6 Н=24мкН

Кеспе парағы

Қорытындылау.

/3-минут/

Логикалық есеп

1.Бірдей 3 цифрмен жазылған 3 таңбалы сан 3-ке де, 37-ге де бөлінеді. Сол санды тап.

2.Екі бөлмеде 76 адам бар. Бір бөлмеден 30, ал екінші бөлмеден 40 адам шыққан соң, бөлмелердегі адам саны бірдей болып қалыпты. Бастапқыда әр бөлмеде неше адам болған?

3.Қорада тауықтар мен қояндар бар. Олардың барлығы 15 бас, ал аяқтарының саны 50 болса, қорада неше тауық, неше қоян бар?


Бағалау

/4-минут/

Бағалауды ұсынады.

Топтағы қатысушылар бірін-бірі бағалайды.Аты-жөні

тапсырма

Есеп шығару

Тапсырманы орындау барысындағы белсенділігі

Постер қорғауы

Ұпай жиынтығы
Бағалау шкаласы:

0-6 ұпай - «2» 6-14 ұпай – «3»

15-18 ұпай - «4» 19-20 ұпай – «5»Бағалау парағы

Рефлексия /2-минут/

«Екі жұлдыз, бір тілек».

Білгені, үйренгені, өзі істей алатыны, түсінбегені туралы тілек жазады.

Кері байланыс парағы

Үйге тапсырма /1 минут/

4-ші тарауды қайталау

Үй тапсырмасын жазып алады.

күнделік

Просмотр содержимого презентации
«электростатикалық өріс»

Тренинг Менің өмірімдегі сәттіліктерім...

Тренинг

Менің

өмірімдегі

сәттіліктерім...

1-топқа: 1.Егер электр машинасының зарядталған шарларының біріне жіпке ілінген мақтаны жақындатса, онда мақта екі шардың арасында тербеле бастайды. Неліктен тербелетінін түсіндіріңдер.   2.Атмосферасы жоқ ауасыз кеңістікте, мысалы Айда, жақын орналасқан зарядтар өзара бір-біріне әсер ете ала ма?

1-топқа:

1.Егер электр машинасының зарядталған шарларының біріне жіпке ілінген мақтаны жақындатса, онда мақта екі шардың арасында тербеле бастайды. Неліктен тербелетінін түсіндіріңдер.

 

2.Атмосферасы жоқ ауасыз кеңістікте, мысалы Айда, жақын орналасқан зарядтар өзара бір-біріне әсер ете ала ма?

2-топқа: 1.Зарядталған электроскоптың шарына саусағымызды жақындатсақ (шарға тигізбей-ақ) оның жапырақшалары неліктен бір-біріне тартылады?   2. Жер мен бұлттың арасында пайда болған найзағай электр тогына жата ма? Бұлттар арсындағы найзағай ше?  

2-топқа:

1.Зарядталған электроскоптың шарына саусағымызды жақындатсақ (шарға тигізбей-ақ) оның жапырақшалары неліктен бір-біріне тартылады?

 

2. Жер мен бұлттың арасында пайда болған найзағай электр тогына жата ма? Бұлттар арсындағы найзағай ше?

 

3-топқа: 1.Электроскоп өзекшесіне, үстіне сауыттан жіңішке шүмек арқылы құм төгіліп тұратындай етіп, қуыс металл шар орнатылған. Бұл жағдайда неліктен электроскоптың жапырақшалары бір-бірінен ажырайды?   2. Қолда бары: эарядталған электроскоп пен металл таяқша. Таяқшада электр тогы болу үшін не істеу керек?  

3-топқа:

1.Электроскоп өзекшесіне, үстіне сауыттан жіңішке шүмек арқылы құм төгіліп тұратындай етіп, қуыс металл шар орнатылған. Бұл жағдайда неліктен электроскоптың жапырақшалары бір-бірінен ажырайды?

 

2. Қолда бары: эарядталған электроскоп пен металл таяқша. Таяқшада электр тогы болу үшін не істеу керек?

 

Сабақтың тақырыбы:  Электростатикалық өріс тарауын қайталау.

Сабақтың тақырыбы:

Электростатикалық өріс

тарауын қайталау.

Сабақтың мақсаты: Өткен тарау бойынша алған білімдерін жүйелеп, жинақтау және білімді игеру деңгейлерін бағалау.

Сабақтың мақсаты:

Өткен тарау бойынша алған білімдерін жүйелеп, жинақтау және білімді игеру деңгейлерін бағалау.

Сабақтың нәтижесі:

Сабақтың нәтижесі:

 • денелердің электрлену құбылысын түсінеді;
 • денелермен материя бөлшектерінің ерекше қасиеті ретінде электр зарядына анықтама бере отырып қолдана алады;
 • электростатикалық заңдарды қолдана алады;
Постер құру . Кім? Не? Қандай? Қалай? Нені? Қашан? Не істеді?

Постер құру .

Кім?

Не?

Қандай?

Қалай?

Нені?

Қашан?

Не істеді?

1-топ Резерфорд 2-топ Фарадей мен Максвелл 3-топ Кулон

1-топ

Резерфорд

2-топ

Фарадей мен Максвелл

3-топ

Кулон

Сергіту сәті

Сергіту сәті

Есептер шығару 1.Электр өрісінің қайсыбір нүктесіне енгізілген 0,33·10 -7 Кл зарядқа 1·10 -5 Н күш әсер етеді. Өрістің осы нүктедегі кернеулігін табыңдар. 2. 3·10 -8 Кл заряд кернеулігі 6·10 4 Н/Кл- ға тең өріс нүктесіне орналастырылған. Зарядға әсер ететін күш қандай? 3.Электр өрісінің кернеулігі 2·10 3 Н/Кл- ға тең нүктеде орналасқан 12 нКл зарядқа қандай күш әсер етеді?

Есептер шығару

1.Электр өрісінің қайсыбір нүктесіне

енгізілген 0,33·10 -7 Кл зарядқа 1·10 -5 Н

күш әсер етеді. Өрістің осы нүктедегі

кернеулігін табыңдар.

2. 3·10 -8 Кл заряд кернеулігі 6·10 4 Н/Кл-

ға тең өріс нүктесіне орналастырылған.

Зарядға әсер ететін күш қандай?

3.Электр өрісінің кернеулігі 2·10 3 Н/Кл-

ға тең нүктеде орналасқан 12 нКл

зарядқа қандай күш әсер етеді?

Бірдей 3 цифрмен жазылған 3 таңбалы сан 3-ке де, 37-ге де бөлінеді. Сол санды тап. 2.Екі бөлмеде 76 адам бар. Бір бөлмеден 30, ал екінші бөлмеден 40 адам шыққан соң, бөлмелердегі адам саны бірдей болып қалыпты. Бастапқыда әр бөлмеде неше адам болған? 3.Қорада тауықтар мен қояндар бар. Олардың барлығы 15 бас, ал аяқтарының саны 50 болса, қорада неше тауық, неше қоян бар?

Бірдей 3 цифрмен жазылған 3 таңбалы сан 3-ке де, 37-ге де бөлінеді. Сол санды тап.

2.Екі бөлмеде 76 адам бар. Бір бөлмеден 30, ал екінші бөлмеден 40 адам шыққан соң, бөлмелердегі адам саны бірдей болып қалыпты. Бастапқыда әр бөлмеде неше адам болған?

3.Қорада тауықтар мен қояндар бар. Олардың барлығы 15 бас, ал аяқтарының саны 50 болса, қорада неше тауық, неше қоян бар?

«Екі жұлдыз, бір тілек».

«Екі жұлдыз, бір тілек».

Үйге тапсырма: 4-ші тарауды қайталау

Үйге тапсырма:

4-ші тарауды қайталау

Рахмет!!!

Рахмет!!!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Электростатикалы? ?ріс тарауын ?айталау

Автор: Сейтказиева Асыл Маратовна

Дата: 24.01.2016

Номер свидетельства: 282309

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(24) "Генераторлар"
  ["seo_title"] => string(14) "gienieratorlar"
  ["file_id"] => string(6) "257609"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1448365809"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства