kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Білімді ?рпа? ел болаша?ы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Білімді ?рпа? –ел болаша?ы»  Физикалы?  кеш.

Ма?саты: О?ушыларды? теориялы? білімдерін ?мірде ?олдана білуін да?дыландыру. П?нге ?ызы?ушылы?ы мен таным белсенділігін арттыру.

І ж?ргізуші:

?айырлы  к?н  ??рметті  к?рермен !

С?з бастайын термелейтін ?ле?мен

Т?рбиелі, білімді  боп  ?р?ашан

?с, ?ркенде, ?анат жайып  кемелден!

??рметті  ?стаздар мен о?ушылар!

Барша?ыз  да!  « Білімді  ?рпа?- ел  болаша?ы»  атты  физикалы?  кешке  хош

келді?іздер!  Біз  б?гінгі  кешімізді 8-9сыныптар арасында сайыс т?рінде

ж?ргізуді  ?й?арды?. Ендеше орта?а ойыншыларымызды ша?ырамыз.

Ал енді  ойын  шарттарымен  таныстырып ?тейін.

1.Таныстыру.Физика  тілінде топтарды? с?лемдесуі.( 5балды? ж?йе)

2.Жор?а  кезе?і. ?р топ?а 10 с?ра?тан  ?ойылады.(?р д?рыс жауап?а 1 ?пай)

3.Б?л фокус емес, б?л-Физика! (т?жірибе  алмасу.(10 балды? ж?йе)

4.Физика ?иын ашиды миы?. П?н туралы ?зіл с?ра?тар.(5балды? ж?йе)

5.Пантомимо.  Физикалы?  ??былысты  к?рсету. (5балды? ж?йе)

6.Топ басшылар  сайысы.  

( 10 балды? ж?йе)

ІІ ж?ргізуші:

Армысыздар  ??рметті т?решілер,

Сайысын  ?рбір топты?  к?ресіздер.

Таразыны?  екі  басын те? ?ойып,

Сіздер б?гін ?діл ба?а берерсіздер.

Ендеше  б?гінгі  сайысымызды?  ?діл-?азылар  ал?асымен 

таныстырып  ?тейік.

1. Мектеп директоры  Жайлаубай  Ба?лан  Малдыбай?лы

2.Математика п?ніні? м??алімі  Жандыбаева  Жанар ??сайын?ызы

3.?асымханова  Раушан

4.Бердібекова  Ба?ытг?л

Ба?алау  ?р кезе?ге  ?ойылады.

Кезек  келіп ?жеттеніп, с?з алыппын

Танысайы?,  ?ажап ойын,  ?ажап  к?н.

Тегіміз бір –батыра? та,  байда емес,

Емеспіз  бе,  азаматы  ?аза?ты? ! – демекші

І  кезе?імізді  бастайы?.

Топтарды?  с?лемдесуі:

1-топ

2-топ

3-топ

4-топ

С?з  кезегі  ?діл –?азыларда.

І ж?ргізуші:

Білім деген биік шы?,

Ба?ыт?а сені жеткізер.

Білім деген а?ылшы?,

?иынды?тан  ?ткізер.

Сайысымызды?  ІІ  ші  «Жор?а  кезе?і»

 Б?л кезе?де ?р топ?а 10 с?ра?тан  ?ойылады. ?р д?рыс жауап?а 1 ?пай беріледі.

І топты? с?ра?тары:

1.Затты?  с?йы?  к?йден  ?атты  к?йге ?туі - (кристалдану, ?атаю)

2.Ток  к?шін  ?лшейтін  ??рал - (амперметр)

3.Жылу берілуді? т?рлері - (жылу ?ткізгіштік, конвекция,с?уле шы?ару)

4.Орын  ауыстыру  дегеніміз-(денені? бастап?ы орнымен со??ы орнын ?осатын ба?ыттал?ан  кесінді)

5.Т?тас ал?анда атом заряды - (бейтарап)

6.Жылдамды?ты? ?лшем бірлігі-(м/с)

7.Меншікті  жылу сыйымдылы?ыны? ?лшем бірлігі - (Дж/кг )

8.Атмосфералы?  ?ысым - (760 мм.сын.ба?анасы немесе Паскаль)

9. Молекула –кинетикалы?  теорияны?  негізгі ?а?идалары –

1.Зат  б?лшектерден  т?рады

2.Б?лшектер бейберекет ?оз?алыста болады

3.Б?лшектер бір –бірімен ?рекеттеседі

10.Электр тогыны? ?уаты- (ток к?ші мен кернеуді? к?бейтіндісіне те?)

ІІ ж?ргізуші:

ІІ –топты?  с?ра?тары:

1.Затты? ?ш  к?йін  ата - (?атты с?йы? газ)

2.Кернеуді ?лшейтін ??рал - (вольтметр)

3.Ток  к?ші  кернеуге  тура  пропорционал, кедергіге  кері  пропорционал

кімні? за?ы-(Ом за?ы)

4.Электр тогы терминін енгізген ?алым  - (француз ?алымы  Андре  Ампер)

5.Электр  зарядыны? ?лшем  бірліг і- (Кулон)

Температура  дегеніміз не?-(денені? жылулы? к?йін сипаттайтын физикалы? шама)

6.Металдарда ток тасымалдайтын  б?лшек-(электрондар)

7.Жылу м?лшеріні? формуласы-  (Q=сm( - ))

8.?алыпты  атмосфералы?  ?ысымда?ы  суды?  ?айнау  температурасы- (100 )

9.Массаны ?лшейтін  ??рал-(таразы)

10.Конвекция дегеніміз- (жылуды? с?йы?  немесе газды? а?ыны ар?ылы

берілуі)

І ж?ргізуші:

ІІІ топты?  с?ра?тары:

 1. Жары?ты?  вакуумдегі  жылдамды?ы-(300000 км/са? немесе 3х м/с)
 2. Математикалы? маятник-(созылмайтын  жіпке ілінген дене)
 3. Ньютонны? І ші за?ы ?алай аталады?-(Инерция  за?ы)
 4. Циклдік жиілік  ?андай ?ріппен белгіленеді?-( омега)   
 5. Еркін т?су ?деуіні? сан м?ні (9,8м/ )
 6. М?лдір емес денеден ?тетін с?уле -(Рентген с?улесі)
 7. Материяны? ажырамас ?асиеті -(?оз?алыс)
 8. ?оз?алысты  сипаттайтын физикалы? шамаларды  ата- (жол, орын ауыстыру, жылдамды?, ?деу, дене координаталары)
 9. Планк т?ра?тысыны? сан  м?ні-(6,62х Дж*с
 10. Зарядты?,  ток  к?шіні?,  кернеуді? периодты ?згерістері не деп аталады?- (электромагниттік  тербелістер)

 

ІІ ж?ргізуші:

 

І? топты? с?ра?тары:

 

1.Тол?ын т?рлері-(бойлы?  ж?не  к?лдене?)

2.Катушкадан ж?не конденсатордан т?ратын ?арапайым ж?йе -(тербелмелі  контур)

3.?деу  дегеніміз  - (жылдамды?ты? уа?ыт бойынша ?згерісі)

4.Б?кіл ?лемдік тартылыс за?ы- (Екі дене бір- бірімен массаларыны? к?бейтіндісіне тура пропорционал ара?ашы?ты?ты? квадратына  кері пропорционал к?шпен ?рекеттеседі)

5.Энергияны? ?лшем бірлігі -(Джоуль)

6.Абсолют ?ара дене - (барлы?                                                                                                         жиіліктегі жары?ты толы? ж?тып алатын денелер)

7.К?шті ?лшейтін ??рал-(диномометр)

8.Дене импульсі - (масса мен жылдамды?ты? к?бейтіндісіне те? физикалы? шама)

9.Векторды ?осу ережелері-(?шб?рыш,параллелограмм)

10.Аспан  ке?істігіндегі шо?ж?лдыздар саны- (88шо?ж?лдыз)

 

С?з  кезегі ?діл- ?азыларда.

 

І ж?ргізуші:

«Асыл тастан, ?нер жастан

Шы?ады деп дарынды

Халы?  айтса ?алт айтпайды

?р?ашанда  нанымды» - дей  келе

Б?л  фокус емес, б?л  Физика!

ІІІ кезе?.  Б?л кезе?де ?р топ ?здері дайындап  келген  т?жірибелерімен

алмасады. К?рсеткен  т?жірибелерін  т?сіндіреді. /10балды?  ж?йе/

ІІ ж?ргізуші:

Физика ?ылым т??ыры

Таласы жо? б?л к?нде,

Физикасыз айтшы сен

Т?сіндіру м?мкін бе?!

Келесі  І?  кезе?  «Физика   ?иын,  ашиды  миы?»

П?н туралы ?зіл  с?ра?тар

І топ.           1.Нені  ж?шік ішіне ты?а  алмассы?? /жары?  с?улесін /

2.Электр энергиясыны? к?зі бола алатын балы?тар.    

         /жайын, шортан, скат/

ІІ ж?ргізуші:

ІІ топ.         1.Не орнынан ?оз?алмай  ж?реді?     /уа?ыт/

             2.Денем  жо?, тілсіз  с?йлеймін, мені ешкім к?рмейді, біра?         естиді./жа??ыры? /

І ж?ргізуші:

ІІІ топ.         1. Д?ние ж?зінде е? к?п тара?ан с?йы?? /су/

                      2.Елеуіш пен су ?келуге бола ма? /болады ?армен,м?з к?йінде /

ІІ ж?ргізуші:

І?топ. 1. Д?ниедегі е? ж?йрік  не? /Ой, ?иял /

             2.  Македонский  заманында?ы  уа?ытты?  к?рсеткіші

                 немесе  ?лшеуіші? / тауы? /

                                                    /5-балды?   ж?йе/

?діл –?азылар ал?асыны?  ?орытындысы.

І ж?ргізуші:

Жер ?йы?ы – білімні?,

Физика деген ?ылымны?,

Ж?ннат жеріне барайы?.

Б?л думанды кеште біз,

Н?р білімді,бар ?нерді,

К?рсетіп  бір  ?алайы?.

Келесі  ? кезе?  «Понтомимо»

Б?л  кезе?де  ?р топ  « Физикалы?  ??былысты»  к?рсетеді.

Бас?а  топтар  оны?  ?андай  ??былыс  екенін  табады.

С?з  кезегі ?діл – ?азыларда    /5балды?  ж?йе/

ІІ ж?ргізуші:

?лгілі т?ртіп,жа?сы о?у,

Ал?а  ?ой?ан ма?саты.

 ?р?ашанда  мектепте,

Шы?ып  ж?рген жа?сы аты.

  ?І  кезе?. Топ  басшылар сайысы.

І топты?  топ  басшысына  с?ра?.

  ?осарланып  жегілген  3  ат  бір  са?атты?  ішінде  14  км  жол ж?реді. Осы

Уа?ытты?  ішінде  бір ат  ?анша  жол  ж?реді?/14км/

І ж?ргізуші:

ІІ топты? топ басшысына  с?ра?

   Машина 3 са?ат ж?мыс істегенде 39 литр  бензин

 ж?мсайды.1са?ат ішінде неше литр бензин ж?мсайды?/13литр/

ІІ ж?ргізуші:

ІІІ  топты?  топ басшысына с?ра?

Бір кемпір:

«Сапырып  - сапырып  Сарман?а  бер»,

??йып – ??йып  ??рман?а  бер.

Есіктегі екеуге бер, т?рдегі  т?ртеуге  бер.

?зі?  іш те ма?ан бер», деген  екен. М?ны естіген ?рылар:- «?ой, м?нымыз

бекер  болар.  Б?л  ?й  толы  кісі, ?рі бізден  екі  есе арты? екен   деп  кетіп

?алады. Кемпір  тап?ырлы?ымен  ?рылардан  ??тылыпты. Сонда ?йдегі адам

нешеу, ?ры  нешеу?/10адам, 5?ры/

І ж?ргізуші:

І? топты?  топ басшысына  с?ра?.

Абайды?   «Желсіз  т?нде  жары?  Ай» ?ніні? бір шума?ын орындап, ?нні?

физикалы?  ма?ынасын  т?сіндірі?із. /Жары?ты?  ша?ылу ??былысы/

Жарыс за?ы ежелден,

Же?імпазды  аны?тау.

Же?імпаз болу шарты сол,

Е?бектену, жалы?пау.

Шеберлік пен  білімді,

Сарап?а сап к?рі?із.

?діл – ?азы  ал?асы,

?діл ба?а бері?із.

/Же?імпаз топ марапатталады/

ІІ ж?ргізуші:

?адірлі ?стаздар мен о?ушылар  б?гінгі сайысымыз ?з м?ресіне жетті. Келіп

 ?атыс?андары?ыз?а  к?п  рахмет айтамыз!

Просмотр содержимого документа
«"Білімді ?рпа? ел болаша?ы"»

«Білімді ұрпақ –ел болашағы» Физикалық кеш.


Мақсаты: Оқушылардың теориялық білімдерін өмірде қолдана білуін дағдыландыру. Пәнге қызығушылығы мен таным белсенділігін арттыру.


І жүргізуші:


Қайырлы күн құрметті көрермен !


Сөз бастайын термелейтін өлеңмен


Тәрбиелі, білімді боп әрқашан


Өс, өркенде, қанат жайып кемелден!


Құрметті ұстаздар мен оқушылар!


Баршаңыз да! « Білімді ұрпақ- ел болашағы» атты физикалық кешке хош


келдіңіздер! Біз бүгінгі кешімізді 8-9сыныптар арасында сайыс түрінде


жүргізуді ұйғардық. Ендеше ортаға ойыншыларымызды шақырамыз.Ал енді ойын шарттарымен таныстырып өтейін.


1.Таныстыру .Физика тілінде топтардың сәлемдесуі.( 5балдық жүйе)


2.Жорға кезеңі. Әр топқа 10 сұрақтан қойылады.(әр дұрыс жауапқа 1 ұпай)


3.Бұл фокус емес, бұл-Физика! (тәжірибе алмасу.(10 балдық жүйе)


4.Физика қиын ашиды миың. Пән туралы әзіл сұрақтар.(5балдық жүйе)


5.Пантомимо. Физикалық құбылысты көрсету. (5балдық жүйе)


6.Топ басшылар сайысы.


( 10 балдық жүйе)
ІІ жүргізуші:


Армысыздар құрметті төрешілер,


Сайысын әрбір топтың көресіздер.


Таразының екі басын тең қойып,


Сіздер бүгін әділ баға берерсіздер.


Ендеше бүгінгі сайысымыздың әділ-қазылар алқасымен


таныстырып өтейік.


1. Мектеп директоры Жайлаубай Бағлан Малдыбайұлы


2.Математика пәнінің мұғалімі Жандыбаева Жанар Құсайынқызы


3.Қасымханова Раушан


4.Бердібекова Бақытгүл


Бағалау әр кезеңге қойылады.


Кезек келіп өжеттеніп, сөз алыппын


Танысайық, ғажап ойын, ғажап күн.


Тегіміз бір –батырақ та, байда емес,


Емеспіз бе, азаматы қазақтың ! – демекші


І кезеңімізді бастайық.


Топтардың сәлемдесуі:


1-топ


2-топ


3-топ


4-топ


Сөз кезегі әділ –қазыларда .

І жүргізуші:


Білім деген биік шың,


Бақытқа сені жеткізер.


Білім деген ақылшың,


Қиындықтан өткізер.


Сайысымыздың ІІ ші «Жорға кезеңі»


Бұл кезеңде әр топқа 10 сұрақтан қойылады. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпай беріледі.


І топтың сұрақтары:


1.Заттың сұйық күйден қатты күйге өтуі - (кристалдану, қатаю)

2.Ток күшін өлшейтін құрал - (амперметр)

3.Жылу берілудің түрлері - (жылу өткізгіштік, конвекция,сәуле шығару)

4.Орын ауыстыру дегеніміз-(дененің бастапқы орнымен соңғы орнын қосатын бағытталған кесінді)

5.Тұтас алғанда атом заряды - (бейтарап)

6.Жылдамдықтың өлшем бірлігі-(м/с)

7.Меншікті жылу сыйымдылығының өлшем бірлігі - (Дж/кг)

8.Атмосфералық қысым - (760 мм.сын.бағанасы немесеПаскаль)

9. Молекула –кинетикалық теорияның негізгі қағидалары –

1.Зат бөлшектерден тұрады

2.Бөлшектер бейберекет қозғалыста болады

3.Бөлшектер бір –бірімен әрекеттеседі

10.Электр тогының қуаты- (ток күші мен кернеудің көбейтіндісіне тең)


ІІ жүргізуші:


ІІ –топтың сұрақтары:

1.Заттың үш күйін ата - (қатты сұйық газ)

2.Кернеуді өлшейтін құрал - (вольтметр)

3.Ток күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал

кімнің заңы-(Ом заңы)

4.Электр тогы терминін енгізген ғалым - (француз ғалымы Андре Ампер)

5.Электр зарядының өлшем бірліг і- (Кулон)

Температура дегеніміз не?-(дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама)

6.Металдарда ток тасымалдайтын бөлшек-(электрондар)

7.Жылу мөлшерінің формуласы- (Q=сm(-))

8.Қалыпты атмосфералық қысымдағы судың қайнау температурасы- (100)

9.Массаны өлшейтін құрал-(таразы)

10.Конвекция дегеніміз- (жылудың сұйық немесе газдың ағыны арқылы

берілуі)


І жүргізуші:


ІІІ топтың сұрақтары:


 1. Жарықтың вакуумдегі жылдамдығы-(300000 км/сағ немесе 3хм/с)

 2. Математикалық маятник-(созылмайтын жіпке ілінген дене)

 3. Ньютонның І ші заңы қалай аталады?-(Инерция заңы)

 4. Циклдік жиілік қандай әріппен белгіленеді?-( омега)

 5. Еркін түсу үдеуінің сан мәні (9,8м/)

 6. Мөлдір емес денеден өтетін сәуле -(Рентген сәулесі)

 7. Материяның ажырамас қасиеті -(қозғалыс)

 8. Қозғалысты сипаттайтын физикалық шамаларды ата- (жол, орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу, дене координаталары)

 9. Планк тұрақтысының сан мәні-(6,62хДж*с

 10. Зарядтың, ток күшінің, кернеудің периодты өзгерістері не деп аталады?- (электромагниттік тербелістер)


ІІ жүргізуші:


ІҮ топтың сұрақтары:


1.Толқын түрлері-(бойлық және көлденең)

2.Катушкадан және конденсатордан тұратын қарапайым жүйе -(тербелмелі контур)

3.Үдеу дегеніміз - (жылдамдықтың уақыт бойынша өзгерісі)

4.Бүкіл әлемдік тартылыс заңы- (Екі дене бір- бірімен массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал арақашықтықтың квадратына кері пропорционал күшпен әрекеттеседі)

5.Энергияның өлшем бірлігі -(Джоуль)

6.Абсолют қара дене - (барлық жиіліктегі жарықты толық жұтып алатын денелер)

7.Күшті өлшейтін құрал-(диномометр)

8.Дене импульсі - (масса мен жылдамдықтың көбейтіндісіне тең физикалық шама)

9.Векторды қосу ережелері-(үшбұрыш ,параллелограмм)

10.Аспан кеңістігіндегі шоқжұлдыздар саны- (88шоқжұлдыз)


Сөз кезегі әділ- қазыларда.


І жүргізуші:


«Асыл тастан, өнер жастан


Шығады деп дарынды


Халық айтса қалт айтпайды


Әрқашанда нанымды» - дей келе


Бұл фокус емес, бұл Физика!


ІІІ кезең. Бұл кезеңде әр топ өздері дайындап келген тәжірибелерімен


алмасады. Көрсеткен тәжірибелерін түсіндіреді. /10балдық жүйе/


ІІ жүргізуші:


Физика ғылым тұғыры


Таласы жоқ бұл күнде,


Физикасыз айтшы сен


Түсіндіру мүмкін бе?!Келесі ІҮ кезең «Физика қиын, ашиды миың»


Пән туралы әзіл сұрақтар


І топ. 1.Нені жәшік ішіне тыға алмассың? /жарық сәулесін /

2.Электр энергиясының көзі бола алатын балықтар.

/жайын, шортан, скат/


ІІ жүргізуші:


ІІ топ . 1.Не орнынан қозғалмай жүреді? /уақыт/

2.Денем жоқ, тілсіз сөйлеймін, мені ешкім көрмейді, бірақ естиді.../жаңғырық /

І жүргізуші:


ІІІ топ. 1. Дүние жүзінде ең көп тараған сұйық? /су/

2.Елеуіш пен су әкелуге бола ма? /болады қармен ,мұз күйінде /


ІІ жүргізуші:


ІҮтоп . 1. Дүниедегі ең жүйрік не? /Ой, қиял /

2. Македонский заманындағы уақыттың көрсеткіші

немесе өлшеуіші? / тауық /


/5-балдық жүйе/


Әділ –қазылар алқасының қорытындысы.


І жүргізуші:


Жер ұйығы – білімнің,


Физика деген ғылымның,


Жәннат жеріне барайық.


Бұл думанды кеште біз,


Нәр білімді ,бар өнерді,


Көрсетіп бір қалайық.Келесі Ү кезең «Понтомимо»


Бұл кезеңде әр топ « Физикалық құбылысты» көрсетеді.


Басқа топтар оның қандай құбылыс екенін табады.


Сөз кезегі әділ – қазыларда /5балдық жүйе/


ІІ жүргізуші:


Үлгілі тәртіп ,жақсы оқу,


Алға қойған мақсаты.


Әрқашанда мектепте,


Шығып жүрген жақсы аты.


ҮІ кезең. Топ басшылар сайысы.


І топтың топ басшысына сұрақ.


Қосарланып жегілген 3 ат бір сағаттың ішінде 14 км жол жүреді. Осы


Уақыттың ішінде бір ат қанша жол жүреді?/14км/


І жүргізуші:


ІІ топтың топ басшысына сұрақ


Машина 3 сағат жұмыс істегенде 39 литр бензин


жұмсайды.1сағат ішінде неше литр бензин жұмсайды?/13литр/


ІІ жүргізуші:


ІІІ топтың топ басшысына сұрақ


Бір кемпір:


«Сапырып - сапырып Сарманға бер»,


Құйып – құйып Құрманға бер.


Есіктегі екеуге бер, төрдегі төртеуге бер.


Өзің іш те маған бер», деген екен. Мұны естіген ұрылар:- «Қой, мұнымыз


бекер болар. Бұл үй толы кісі, әрі бізден екі есе артық екен деп кетіп


қалады. Кемпір тапқырлығымен ұрылардан құтылыпты. Сонда үйдегі адам


нешеу, ұры нешеу?/10адам, 5ұры/І жүргізуші:ІҮ топтың топ басшысына сұрақ.


Абайдың «Желсіз түнде жарық Ай» әнінің бір шумағын орындап, әннің


физикалық мағынасын түсіндіріңіз. /Жарықтың шағылу құбылысы/Жарыс заңы ежелден,


Жеңімпазды анықтау.


Жеңімпаз болу шарты сол,


Еңбектену, жалықпау.


Шеберлік пен білімді,


Сарапқа сап көріңіз.


Әділ – қазы алқасы,


Әділ баға беріңіз.


/Жеңімпаз топ марапатталады/ІІ жүргізуші:


Қадірлі ұстаздар мен оқушылар бүгінгі сайысымыз өз мәресіне жетті. Келіп


қатысқандарыңызға көп рахмет айтамыз!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Білімді ?рпа? ел болаша?ы"

Автор: Мукашова Карлыгаш Кимадиевна

Дата: 02.03.2016

Номер свидетельства: 301269

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(207) "ТЕХНОЛОГИЯ САБА?ЫНДА Т?Л?АНЫ? ?З БЕТІМЕН Ж?МЫС ІСТЕУ ДА?ДЫЛАРЫН 	ЖЕТІЛДІРЕ ОТЫРЫП, ІСКЕРЛІК ШЕБЕРЛІКТЕРІН АРТТЫРУ "
  ["seo_title"] => string(131) "tiekhnologiia-sabag-ynda-tu-lg-anyn-oz-bietimien-zhu-mys-istieu-dag-dylaryn-zhietildirie-otyryp-iskierlik-shiebierliktierin-arttyru"
  ["file_id"] => string(6) "159919"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1421961383"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства