kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Физика ж?не біз

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы облысы,?арасай ауданы, Жамбыл атында?ы орта мектеп

Аманжолов ?айрат Даулетбаевич

Аманжолова Зулфия Есиркеповна

Та?ырыбы: “ Физика ж?не біз ”    

?ткізілу  т?рі : Физикалы? олимпиада

      Білімділік: На?ты п?ндерден  ал?ан білімдерін тере?дету;

     Дамытушылы?: ?йымдастырушылы? ?абілетін дамыту;

     Т?рбиелік: О?ушыларды ?йымшылды??а т?рбиелеу, о?ушыларды    на?ты п?ндерге  ?ызы?тыру, о?ушыларды?  жеке басын т?рбиелеу.

ШАРАНЫ ЖАБДЫ?ТАУ

А. ОТ?, К?рнекі ??ралдар: ?лы физиктерді? портреттері, музыкалы? с?йемелдеу, шарлар, ?анатты с?здер, ?абыр?а газеттері.

Б. Пайдалан?ан ?дебиеттер:

 1. Математика ж?не физика. ?ылыми – ?дістемелік журнал 2005 №3
 2. Математика ж?не физика. ?ылыми – ?дістемелік журнал 2004 №1
 3. Физика ж?не астрономия о?улы?ы.

ШАРАНЫ? МАЗМ?НЫ

 1. ?йымдастыру кезе?і.  

М??алімні? кірспе с?зі

     Кешімізді? ма?саты о?ушыларды? ойлау ?абілетін, шапша?ды?ын арттыру, логикалы? ойлау ?абілетін тексере отырып лидер тобын  аны?тау

         Т?менде ?ріптестерімізді? назарына колледжімізде ?ткізілетін «Жаратылыстану ж?не математика » кафедрасыны? он к?ндігіндегі «Физика ж?не біз» атты кешімізді? дайын ?лгісін ?сынып отырмыз.(физикалы? олимпиада)

         Б?гінгі та?да о?ушыларды? на?ты п?ндер бойынша білімдеріні? сапасын арттыру, логикалы? ойлауын дамыту, п?нге ?ызы?ушылы?ын арттыру ?шін т?рлі сайыстар, ойындар ?ткізіп т?ру тиімді. I – курстар аралы?ында ?атысып, ?з білімдерін сынайды. О?ушыларды? ?ызы?ушылы?ы жо?ары болады, осындай кештерді апталы?тан тыс уа?ыттарда да ?йымдастырып т?руымыз?а болады. Кеш со?ында би кеші ?йымдастырылып, же?імпаздар ба?алы сыйлы?тармен марапатталады.

І – ж?ргізуші :

Армысыздар, б?гінгі кешке жинал?ан ?ауым! Б?гінгі бізді? “Физика ж?не біз ”  инттелектуалды? кешімізге ?ош келді?іздер!

ІІ – ж?ргізуші:

Армысыздар, а?айын,

А?айын тілін табайын.

І – ж?ргізуші :

Есенбісіз ?стаздар,

Шаршамайтын ?ыс – жаздар.

ІІ – ж?ргізуші :

??рметке ие ?лкендер,

Алда ж?зген желкендер.

І – ж?ргізуші :

Ізетке ие інілер,

Інілер еті тірілер.

ІІ – ж?ргізуші :

Кешке келген сайланып.

Отырам деп жайланып.

І – ж?ргізуші :

К?рермендер аман ба?

Отыр?ан анау ойланып.

ІІ – ж?ргізуші :

Б?рі?ізге бір с?лем

Онда кешті бастайы?.

Екеуіміз асып – саспайы?.

С?з кезегін келесі

?атысушылар?а тастайы?.

Кеште ?здеріне арнал?ан

Топтар шы?сын ?ас?айып.

І – ж?ргізуші :

?лгілі т?ртіп, жа?сы о?у

Ал?а ?ой?ан ма?саты.

?р ?ашанда колледжде

Шы?ып ж?рген жа?сы аты –   «Ж?лдыздар» тобын ?арсы алы?ыздар!

ІІ – ж?ргізуші :

О?у менен білімге,

Зейін ?ой?ан ?рден.

Физик, тілші, д?рігер,

Табылады б?рінен.

«Планета» тобын ?арсы алы?ыздар.  

ІІ – ж?ргізуші :

Шын ж?йрік шабысынан танылады,

На?ты білім, тере? ой саналады.

Ба?а берер ?діл?азы ортамызда,

Сіздерге ??рметпенен ?ол со?ылады.

І – ж?ргізуші :

?діл?азы м?шелерімен таныстыру.

ІІ.  Кезе?

1- Айналым

      ?р екі команда?а 10 с?ра?тан беріледі, с?ра? о?ыл?аннан кейін ?з жауабын д?рыс деп білген команда алдында?ы кнопканы басады да жауап беруге р??сат алады, бір команданы? біра? жауап беруге ???ылы. Егер жауап д?рыс болма?ан жа?ыдайда 2 команда жауап берсе болады. ( ?рбір с?ра??а 30 сек, 5 балл)

1.   Д?ниені? бірінші ?стазы кім?(Аристотел)

2.   Жер шарыны? серігі?(Ай)

3. Б?лмені? 4 б?рышы бар. ?р б?рышта бір мысы? отыр. ?р мысы?ты? ?арсысында ?ш мысы? отыр. Б?лмеде ?анша мысы? отыр?(4)

4. ?Р-да бірінші ?арышкер ?аза? азаматы кім? (То?тар Аубакиров)

5. к?н ж?йесіні? центріне не орналас?ан? (к?н)

6.Ж?мысты? ?лшем бірлігі? (Дж)

7. Жары? жылдамды?ы? (3*108 м/с).

8.Ауаны? ыл?алды?ын ?андай аспаппен ?лшейді?(Психрометр)

9. ?стелде 4 б?рыш бар. Бір б?рышын кесіп тастаса, неше б?рыш ?алады? (5)

2. Айналым.  Компьютер ар?ылы тест тапсырады.                       

?рбір команда?а 10 тест тапсырмасы беріледі бір д?рыс жауап?а  2 баллдан беріледі. ( 3 минут)   

1 н?с?а

1.  Тербеліс жиілігі 20 Гц. Тербеліс периодын тап.

А. 0,05 сек            

В. 5  сек

С. 2  сек

Д. 5  сек

Е. 2  сек

&&&2. Т?ра?ты то?ты? формуласын тап.

А. I=?q/t

В. I=IU?t

C. I=IU

Д. I=It

Е. I=gI

3. Реостат ?осыл?ан тізбектегі то? к?ші  I=3 А.  Реостатты?  клеммала-рыны? арасында?ы кернеу U=15В. Реостатты? то? ж?ріп т?р?ан б?лігіні? R кедергісі ?андай.

А. R=5 Oм

В. R=3 Oм

С. R=45 Oм

Д. R=0.5 Oм

Е. R=4  Oм

4. Тізбекті? кедергісі неге те?.

4 Ом                       

4 Ом                       

А. 8 Oм                    

В. 0,5 Oм

С. 2 Oм                    

Д. 4 Oм                               

Е. 3 Oм

5. То? к?ші  5А.  10  секунд  ішінде спираль кедергісі 20 Oм бол?анда ?анша жылу б?лінеді.

А. 5000дж

В. 2000дж

С. 2500дж

Д.500дж

Е. 200 дж

6. Т=257 Ктемпературасы цельсий шкаласы бойынша ?андай темпера-тура?а с?йкес келеді

А.-16 С 

  В.6 С  

 С. 32 С    

Д.  16 С  

Е. -6 С

7. ?атты дене мен газды? арасында?ы затты? агрегатты к?йін ата.

А. С?йы?

В. Бу

С. Кристалл

Д. Монокристалл

Е. Аморф

8. дене пішінні? ж?не к?лемні? ?згеруін.

А. Деформация

В. Платикалы?

С. Иілу

Д.  Созылу

Е. Сы?ылу

9. Сырт?ы к?штер ?сері то?татыл?аннан кейін кейн ?алпына келетін деформация ?андай деформация деп аталады.

А. Серпімді

В. Созылу

С. Пластикалы?

Д. Иілу

Е. Б?ралу

10. ?уатты? ?лшем бірлігі.

А. Вт

В. Вт*с

С. с/Дж

Д. Дж*с

Е. В

                                        2 н?с?а

 1. Тізбекті? кедергісі неге те?.

А. 9 Oм                           3 Ом      3 Ом       3 Ом

В. 2 Oм

С. 4 Oм                 

Д. 6 Oм

Е. 3 Oм

 1. Электр тізбегі  то?  к?зіні?  2 Oм  ішкі кедергісіне ж?не 1 Ом ?ткіз-гішті? кедергісінен ??рыл?ан.   Тізбектегі  то?  к?ші  6 А. То? к?зіні? э.?.к. нешеге те?.

А. 18В   

В. 6В 

 С. 12В  

 Д. 3В   

Е. 16В

 1.  ?ткізгішті? негізгі электрлік сипаттамасы.

А. Заряд   

 В. Кернеу  

 С. Кедергі 

 Д. То? к?ші  

 Е. Электр тізбегі

 1. .Ж?мысты? ?лшем бірлігі.

А. Дж

В. Н/м  

С. Дж/м  

Д. Н 

 Е. м/дж 

 1. Ауада?ы  су  буыны? берілген температурада ?аны?уынан айырма-шылы?ын к?рсететін шаманы не деп айтады?

А. Ыл?алдылы? 

В. Конденсация  

С. ?айнау   

Д. Булану 

 Е. ?аны??ан бу

 1. . Буды? су?а айналу ??былысы.

А. Конденсация

 В. Буды? ?атуы

  С. Булану 

 Д. ?айнау

 Е. Еш?айсысы емес

 1.  Термодинамиканы? 1-ші за?ын к?рсет

А Q=?U+A 

 В. Q=А 

 С.. А=-Q 

 Д. Q=1/A  

Е. Q=A-?U

 1. . дене пішінні? ж?не к?лемні? ?згеруін.

А.  Деформация

 В.   Платикалы?

С. Иілу   

Д.  Созылу  

Е. Сы?ылу

 1. . Кулон за?ы

А. F=

 В. F= 

  С. Q=A-?U 

  Д. F=  

 Е. F=  

 1.   ?алыпты жа?дайда сутегіні? 22,4 л к?лемінде ?анша молекула бар

А. 6*10²³  

 В. 12*10 

  С. 12*10²³  

 Д. 6*10  

  Е. 10²³

3- Айналым. ?яшы?тар?а ?ыйынды? де?гейі ?р т?рлі  с?ра?тар жасырлады, командалар кезекпен ?яшы? та?дап жауап береді. ( ?рбір с?ра??а 1 мин).

5

15

10

10

  5

15

  5

15

1, Не ?шін толтыра су ??йыл?ан шаугім пешке ?ойылса аз уа?ыт ?ткеннен кейін су ?айнамасада асып т?гіледі?  15

2. Жерде 100 гадуста ?айна?ан су тау ?стінде не ?шін100 гадуста ?айнамайды? 15

3. К?шті ?андай аспаппен ?лшейді? 5

4. ?ысымды ?лшейтін ??рал ?алай аталады? 5

5. Сынапты барометрді ойлап тап?ан кім? 10

6. К?н не ?шін т?тылады? 10

7 Жазды к?ні не ?шін к?бінде а? киім киеді? (а? киім жылуды нашар сіміреді) 15

8. Бір ?яшы?та сурет жасыралып т?рады. Сол сурет бойынша жауап бері?дер.

4- Айналы.  капитандар сайысы.

Б?л т?рда ?р команданы? капитандарына формула беріледі, д?рыс жауап?а 3 баллдан беріледі. ( 3 мин)

Атауы

  Формула (1,5)

?лшем бірлігі (1,5)

1

Архимент к?ші

2

Ом за?ы

3

 Кулон за?ы

3

Электр сиымдылы?ы

4

Электр ?ріс кернеулігі

5

Термодинамиканы 1-і за?ы

III. ?орытынды кезе?

О?ушыларды? білім  сапсыны? молая т?суіне, т?рбиелік  санасыны?  толыса т?суіне,  п?нге деген  ?ызы?ушылы?ын  де?гейін  арттыру ма?сатында  д?ст?рлі есем саба?ты,  тарауды ?айтала?ан  кезде  топ?а б?ліп ?ткізу, ?ткен  та?ырыптар?а  ?орытынды  жасау  о?ушыларды?  таным,  шы?армашылы? ойлау  ?абілеттерін дамытады.

   Топтау  ?дістеріні?  тиімділігі:

 1. О?ушыларды?  бірі-  біріне  жолдасты?, досты? ?арым-  ?атынасы арта т?седі;
 2. Бір – біріне бар ынта -  жігерімен  к?мектеседі, ?йретуге бейім болады, ?йрете  ж?ріп ?зі де  ?йренеді;
 3. О?ушыны?  ?йымдастырушылы? ?абілеті  арта т?седі ж?не  ба?алау  ж?мысын  салыстырмалы  т?рде  ж?йелі  ж?ргізуге  м?мкіндік  туады, ?з  беттерімен  ізденістері  туындайды,  ж?йелі т?рде  ж?мыс  ж?ргізуге     да?дыланады.
 4.  ?з білімі мен  жолдастарыны?  білімін саралап,  ба?алай білуіне  толы?ыра? м?мкіндік туады.

Просмотр содержимого документа
«Физика ж?не біз »

Алматы облысы,Қарасай ауданы, Жамбыл атындағы орта мектеп

Аманжолов Қайрат Даулетбаевич

Аманжолова Зулфия Есиркеповна

Тақырыбы: “ Физика және біз ”


Өткізілу түрі : Физикалық олимпиада
Шараның мақсаты


Білімділік: Нақты пәндерден алған білімдерін тереңдету;


Дамытушылық: Ұйымдастырушылық қабілетін дамыту;


Тәрбиелік: Оқушыларды ұйымшылдыққа тәрбиелеу, оқушыларды нақты пәндерге қызықтыру, оқушылардың жеке басын тәрбиелеу.
ШАРАНЫ ЖАБДЫҚТАУ

А. ОТҚ, Көрнекі құралдар: Ұлы физиктердің портреттері, музыкалық сүйемелдеу, шарлар, қанатты сөздер, қабырға газеттері.


Б. Пайдаланған әдебиеттер:

 1. Математика және физика. Ғылыми – әдістемелік журнал 2005 №3

 2. Математика және физика. Ғылыми – әдістемелік журнал 2004 №1

 3. Физика және астрономия оқулығы.


ШАРАНЫҢ МАЗМҰНЫ


 1. Ұйымдастыру кезеңі.

Мүғалімнің кірспе сөзі

Кешіміздің мақсаты оқушылардың ойлау қабілетін, шапшаңдығын арттыру, логикалық ойлау қабілетін тексере отырып лидер тобын анықтау

Төменде әріптестеріміздің назарына колледжімізде өткізілетін «Жаратылыстану және математика » кафедрасының он күндігіндегі «Физика және біз» атты кешіміздің дайын үлгісін ұсынып отырмыз.(физикалық олимпиада)

Бүгінгі таңда оқушылардың нақты пәндер бойынша білімдерінің сапасын арттыру, логикалық ойлауын дамыту, пәнге қызығушылығын арттыру үшін түрлі сайыстар, ойындар өткізіп тұру тиімді. I – курстар аралығында қатысып, өз білімдерін сынайды. Оқушылардың қызығушылығы жоғары болады, осындай кештерді апталықтан тыс уақыттарда да ұйымдастырып тұруымызға болады. Кеш соңында би кеші ұйымдастырылып, жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталады.

І – жүргізуші :

Армысыздар, бүгінгі кешке жиналған қауым! Бүгінгі біздің “Физика және біз ” инттелектуалдық кешімізге Қош келдіңіздер!

ІІ – жүргізуші:

Армысыздар, ағайын,

Ағайын тілін табайын.


І – жүргізуші :

Есенбісіз ұстаздар,

Шаршамайтын қыс – жаздар.


ІІ – жүргізуші :

Құрметке ие үлкендер,

Алда жүзген желкендер.


І – жүргізуші :

Ізетке ие інілер,

Інілер еті тірілер.


ІІ – жүргізуші :

Кешке келген сайланып.

Отырам деп жайланып.


І – жүргізуші :

Көрермендер аман ба?

Отырған анау ойланып.


ІІ – жүргізуші :

Бәріңізге бір сәлем

Онда кешті бастайық.

Екеуіміз асып – саспайық.

Сөз кезегін келесі

Қатысушыларға тастайық.

Кеште өздеріне арналған

Топтар шықсын қасқайып.

І – жүргізуші :

Үлгілі тәртіп, жақсы оқу

Алға қойған мақсаты.

Әр қашанда колледжде

Шығып жүрген жақсы аты – «Жұлдыздар» тобын қарсы алыңыздар!


ІІ – жүргізуші :

Оқу менен білімге,

Зейін қойған әрден.

Физик, тілші, дәрігер,

Табылады бәрінен.

- «Планета» тобын қарсы алыңыздар.


ІІ – жүргізуші :

Шын жүйрік шабысынан танылады,

Нақты білім, терең ой саналады.

Баға берер Әділқазы ортамызда,

Сіздерге құрметпенен қол соғылады.

І – жүргізуші :
Әділқазы мүшелерімен таныстыру..

ІІ. Кезең

1- Айналым

Әр екі командаға 10 сұрақтан беріледі, сұрақ оқылғаннан кейін өз жауабын дұрыс деп білген команда алдындағы кнопканы басады да жауап беруге рұқсат алады, бір команданың бірақ жауап беруге құқылы. Егер жауап дұрыс болмаған жағыдайда 2 команда жауап берсе болады. ( әрбір сұраққа 30 сек, 5 балл)

1. Дүниенің бірінші ұстазы кім?(Аристотел)

2. Жер шарының серігі?(Ай)

3. Бөлменің 4 бұрышы бар. Әр бұрышта бір мысық отыр. Әр мысықтың қарсысында үш мысық отыр. Бөлмеде қанша мысық отыр?(4)

4. ҚР-да бірінші ғарышкер қазақ азаматы кім? (Тоқтар Аубакиров)

5. күн жүйесінің центріне не орналасқан? (күн)

6.Жұмыстың өлшем бірлігі? (Дж)

7. Жарық жылдамдығы? (3*108 м/с).

8.Ауаның ылғалдығын қандай аспаппен өлшейді?(Психрометр)

9. Үстелде 4 бұрыш бар. Бір бұрышын кесіп тастаса, неше бұрыш қалады? (5)


2. Айналым. Компьютер арқылы тест тапсырады.

Әрбір командаға 10 тест тапсырмасы беріледі бір дұрыс жауапқа 2 баллдан беріледі. ( 3 минут)


1 нұсқа

1. Тербеліс жиілігі 20 Гц. Тербеліс периодын тап.

А. 0,05 сек

В. 5 сек

С. 2 сек

Д. 5 сек

Е. 2 сек

&&&2. Тұрақты тоқтың формуласын тап.

А. I=∆q/t

В. I=IU∆t

C. I=IU

Д. I=It

Е. I=gI


3. Реостат қосылған тізбектегі тоқ күші I=3 А. Реостаттың клеммала-рының арасындағы кернеу U=15В. Реостаттың тоқ жүріп тұрған бөлігінің R кедергісі қандай.

А. R=5 Oм

В. R=3 Oм

С. R=45 Oм

Д. R=0.5 Oм

Е. R=4 Oм


4. Тізбектің кедергісі неге тең.

А

4 Ом

4 Ом

. 8 Oм

В. 0,5 Oм

С. 2 Oм

Д. 4 Oм

Е. 3 Oм

5. Тоқ күші 5А. 10 секунд ішінде спираль кедергісі 20 Oм болғанда қанша жылу бөлінеді.

А. 5000дж

В. 2000дж

С. 2500дж

Д.500дж

Е. 200 дж

6. Т=257 Ктемпературасы цельсий шкаласы бойынша қандай темпера-тураға сәйкес келеді

А.-16 С

В.6 С

С. 32 С

Д. 16 С

Е. -6 С

7. Қатты дене мен газдың арасындағы заттың агрегатты күйін ата.

А. Сұйық

В. Бу

С. Кристалл

Д. Монокристалл

Е. Аморф

8. дене пішіннің және көлемнің өзгеруін...

А. Деформация

В. Платикалық

С. Иілу

Д. Созылу

Е. Сығылу

9. Сыртқы күштер әсері тоқтатылғаннан кейін кейн қалпына келетін деформация қандай деформация деп аталады.

А. Серпімді

В. Созылу

С. Пластикалық

Д. Иілу

Е. Бұралу

10. Қуаттың өлшем бірлігі.

А. Вт

В. Вт*с

С. с/Дж

Д. Дж*с

Е. В

2 нұсқа

 1. Тізбектің кедергісі неге тең.

А. 9 Oм 3 Ом 3 Ом 3 Ом

В. 2 Oм

С. 4 Oм

Д. 6 Oм

Е. 3 Oм 1. Электр тізбегі тоқ көзінің 2 Oм ішкі кедергісіне және 1 Ом өткіз-гіштің кедергісінен құрылған. Тізбектегі тоқ күші 6 А. Тоқ көзінің э.қ.к. нешеге тең.

А. 18В

В. 6В

С. 12В

Д. 3В

Е. 16В

 1. Өткізгіштің негізгі электрлік сипаттамасы.

А. Заряд

В. Кернеу

С. Кедергі

Д. Тоқ күші

Е. Электр тізбегі

 1. .Жұмыстың өлшем бірлігі.

А. Дж

В. Н/м

С. Дж/м

Д. Н

Е. м/дж

 1. Ауадағы су буының берілген температурада қанығуынан айырма-шылығын көрсететін шаманы не деп айтады?

А. Ылғалдылық

В. Конденсация

С. Қайнау

Д. Булану

Е. Қаныққан бу

 1. . Будың суға айналу құбылысы.

А. Конденсация

В. Будың қатуы

С. Булану

Д. Қайнау

Е. Ешқайсысы емес


 1. Термодинамиканың 1-ші заңын көрсет

А Q=∆U+A

В. Q=А

С. . А=-Q

Д. Q=1/A

Е. Q=A-∆U

 1. . дене пішіннің және көлемнің өзгеруін...

А. Деформация

В. Платикалық

С. Иілу

Д. Созылу

Е. Сығылу

 1. . Кулон заңы

А. F=

В. F=

С. Q=A-∆U

Д. F=

Е. F=

 1. Қалыпты жағдайда сутегінің 22,4 л көлемінде қанша молекула бар

А. 6*10²³

В. 12*10

С. 12*10²³

Д. 6*10

Е. 10²³


3- Айналым. Ұяшықтарға қыйындық деңгейі әр түрлі сұрақтар жасырлады, командалар кезекпен ұяшық таңдап жауап береді. ( әрбір сұраққа 1 мин).


5

15

10

10


5

15

5

15


1, Не үшін толтыра су құйылған шаугім пешке қойылса аз уақыт өткеннен кейін су қайнамасада асып түгіледі? 15

2. Жерде 100 гадуста қайнаған су тау үстінде не үшін100 гадуста қайнамайды? 15

3. Күшті қандай аспаппен өлшейді? 5

4. Қысымды өлшейтін құрал қалай аталады? 5

5. Сынапты барометрді ойлап тапқан кім? 10

6. Күн не үшін тұтылады? 10

7 Жазды күні не үшін көбінде ақ киім киеді? (ақ киім жылуды нашар сіміреді) 15

8. Бір ұяшықта сурет жасыралып тұрады. Сол сурет бойынша жауап беріңдер.


4- Айналы. капитандар сайысы.

Бұл тұрда әр команданың капитандарына формула беріледі, дұрыс жауапқа 3 баллдан беріледі. ( 3 мин)

Атауы

Формула (1,5)

Өлшем бірлігі (1,5)

1

Архимент күші2

Ом заңы3

Кулон заңы3

Электр сиымдылығы4

Электр өріс кернеулігі5

Термодинамиканы 1-і заңы

III. Қорытынды кезең

Оқушылардың білім сапсының молая түсуіне, тәрбиелік санасының толыса түсуіне, пәнге деген қызығушылығын деңгейін арттыру мақсатында дәстүрлі есем сабақты, тарауды қайталаған кезде топқа бөліп өткізу, өткен тақырыптарға қорытынды жасау оқушылардың таным, шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытады.

Топтау әдістерінің тиімділігі:

 1. Оқушылардың бірі- біріне жолдастық , достық қарым- қатынасы арта түседі;

 2. Бір – біріне бар ынта - жігерімен көмектеседі, үйретуге бейім болады, үйрете жүріп өзі де үйренеді;

 3. Оқушының ұйымдастырушылық қабілеті арта түседі және бағалау жұмысын салыстырмалы түрде жүйелі жүргізуге мүмкіндік туады, өз беттерімен ізденістері туындайды, жүйелі түрде жұмыс жүргізуге дағдыланады.

 4. Өз білімі мен жолдастарының білімін саралап, бағалай білуіне толығырақ мүмкіндік туады.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Физика ж?не біз

Автор: Аманжолов Кайрат Даулетбаевич ,Аманжолва Зулфия Есиркеповна

Дата: 06.03.2015

Номер свидетельства: 182981

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Ашы? саба? "Ф дыбысы ж?не ?рпі""
  ["seo_title"] => string(25) "ashyksabakfdybysyzhnierpi"
  ["file_id"] => string(6) "298116"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456295261"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства