kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?рт – тілсіз жау»

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?рт – тілсіз жау»

                                                                             

                                                                               Ма??ыстау облысы, ?ара?ия ауданы,

                                                                               Сенек селосында?ы «Ш??ыла»  

                                                                               балаба?шасыны?                                                                                                                                                          

                                                                               т?рбиешісі, тіл маманы                                                      

Ма?саты:  Балалар?а ?ртті? ?аншалы?ты ?ауіпті екендігі туралы т?сіндіру, отты? тілсіз жау екенін ??тыру. ?рттен, оттан са?тану жолдарын ?т ?шіретін ??ралды пайдалануды, адам ?міріне ?ртті? зиянды екенін біле отырып сірі?кені, т?рмысты?-техни?алы? заттарды пайдалану кауіпсіздік ережелерін айтып ?йрету. Балаларды ?ртті? алдын алу?а ынталандыру, ?орша?ан ортаны ?ор?ау?а т?рбиелеу.

?йымдастыру барысы:

Балалар ше?бер бойына т?рып, шатты? ше?берін орындайды.-«Арайлап б?гін та? атты!», «С?леметсізбе!».

Т?рбиеші: От ?мірімізге ?уат беріп, бойымызды жылытады. От-?мір с?ні. Отсыз тіршілік жо?. От жа?ылмаса, тама?ымызда піспейді, ?йімізде жылымайды. Ал тама? ішпесек бойымыз?а ?уат бітпейді. Сонымен от-?міріміз десек те, оны? ?лемі жайла?ан алапатты? бірі-?рт ?аупін шы?аратынын да естен шы?арма?анымыз ж?н. ?зімізді? ??ыпсызды?ымыздан кейде ?ртті? ?алай к?ш алып кеткенін де бай?амай ?аламыз.

Тосын с?т: Топ?а ?олына сірі?ке ?ста?ан Дымбілмес келеді.

Дымбілмес: ?алайсы?дар балалар, сендер не істеп отырсы?дар? К??іл-к?йлері? жо? ?ой. Ж?рі?дер, ойнаймыз, менде мынадай отты? пен сірі?ке бар.

-С?леметсі? бе Дымбілмес, ?ош келді?, сен балаларды? сірі?кемен ойнаймын деп, ойыннан ?рт шыгатынын білесі? бе?

Ж?мба? жасыру: К?зі жайнай ?арайды,

                                 ?азан т?бін жалайды. (От).

                                 Бір б?лмеде к?п тентек,

                                 ?р?айсысы отпен те?.

                                 Жатпайды олар біз-сіз деп,

                                 Шы?а келер шыж-быж деп. (Сірі?ке).

К?рініс: «Сірі?кеме ойнама, бала?ай!»

Та?па?тар:      ?ртенсе бір ?й б?лініп,

                           Жан?я ?алар ?ай?ы?а.

                           Орны толар біртіндеп,

                           Аманды? болсын ?ашан да.    ( А?б?бек).

                           ?рт пен т?тін айнала,

                           ?арап т?рма жай ?ана.

                           Тез хабар бер 101-ге,

                            Уа?ытты сен байлама.

Т?рбиеші: Олай болса, балалар мен сендермен «?ателеспе» деген ойын ойна?ым келеді.

Ойынны? шарты: отта жанатын заттарды айт?анда ?олды жо?ары к?тереміз, отта жанбайтын заттар айтыл?анда ?олымыз т?менде болуы шарт.

С?здер: ?а?аз, терезе, жап?ыш, д?птер, киімдер, жиhаздар, ш?птер, бензин, жапыра?тар, а?аштар, кітаптар, шеге, ?йнек, металл, м?з, ?ар, тас, су.

Т?рбиеші:  Балалар ?рт ?ауіпсіздігіне байланысты ма?ал-м?телдер де біледі.

                     От жа?па к?йерсі?,

                     Ор ?азба т?серсі?.     (Игис?т).

                     Ойын т?бі-от.            (Н?ртас).

                     Сумен ойнама батасы?,

                     Отпен ойнама к?йерсі?.   (Дидар).

                     Са? ж?рсе? сау ж?рерсі?.  (?алихан).

Дымбілмес: Жарайсы?дар, балалар! Мен отты?ты? ?ауіп тудыратынын ойламаппын, енді отты?пен, шырпымен ойнамаймын. Рахмет сендерге, келгенім ?андай жа?сы болды, енді мен кетейін, сау болы?дар!

?имылды ойын: «От пен су».

Ойынны? шарты: Балалар екі топ?а б?лінеді. Бірі ?ызыл лентаны та?ып, от болып ?ашады. Ал к?к лента та??ан балалар су болып ?уалайды. Ойын 2-3 рет ?айталанады.

Т?рбиеші: ?рт болдырмау ?шін мынаны есте са?та?дар:

1.?лектр приборларын уа?ытылы ?шіру, электр ж?йесінен

ажыратуды ?мытпау.

         2. ?ртті с?ндіруге арнайы заттарды даярлап ?ой?ан ж?н: ??м, су,  

         к?рек, киіз.

        3.  ?рт бол?ан жа?дайда 101-ге хабарла.

Осымен саба? ая?талды, сау-болы?!

Просмотр содержимого документа
««?рт – тілсіз жау» »«Өрт – тілсіз жау»Мақсаты: Балаларға өрттің қаншалықты қауіпті екендігі туралы түсіндіру, оттың тілсіз жау екенін ұқтыру. Өрттен, оттан сақтану жолдарын өт өшіретін құралды пайдалануды, адам өміріне өрттің зиянды екенін біле отырып сіріңкені, тұрмыстық-техниқалық заттарды пайдалану кауіпсіздік ережелерін айтып үйрету. Балаларды өрттің алдын алуға ынталандыру, қоршаған ортаны қорғауға тәрбиелеу.

Ұйымдастыру барысы:

Балалар шеңбер бойына тұрып, шаттық шеңберін орындайды.-«Арайлап бүгін таң атты!», «Сәлеметсізбе!».

Тәрбиеші: От өмірімізге қуат беріп, бойымызды жылытады. От-өмір сәні. Отсыз тіршілік жоқ. От жағылмаса, тамағымызда піспейді, ұйімізде жылымайды. Ал тамақ ішпесек бойымызға қуат бітпейді. Сонымен от-өміріміз десек те, оның әлемі жайлаған алапаттың бірі-өрт қаупін шығаратынын да естен шығармағанымыз жөн. Өзіміздің ұқыпсыздығымыздан кейде өрттің қалай күш алып кеткенін де байқамай қаламыз.

Тосын сәт: Топқа қолына сіріңке ұстаған Дымбілмес келеді.

Дымбілмес: Қалайсыңдар балалар, сендер не істеп отырсыңдар? Көңіл-күйлерің жоқ қой. Жүріңдер, ойнаймыз, менде мынадай оттық пен сіріңке бар.

-Сәлеметсің бе Дымбілмес, қош келдің, сен балалардың сіріңкемен ойнаймын деп, ойыннан өрт шыгатынын білесің бе?

Жұмбақ жасыру: Көзі жайнай қарайды,

Қазан түбін жалайды. (От).

Бір бөлмеде көп тентек,

Әрқайсысы отпен тең.

Жатпайды олар біз-сіз деп,

Шыға келер шыж-быж деп. (Сіріңке).


Көрініс: «Сіріңкеме ойнама, балақай!»


Тақпақтар: Өртенсе бір үй бүлініп,

Жанұя қалар қайғыға.

Орны толар біртіндеп,

Амандық болсын қашан да. ( Ақбөбек).


Өрт пен түтін айнала,

Қарап тұрма жай ғана.

Тез хабар бер 101-ге,

Уақытты сен байлама.

Тәрбиеші: Олай болса, балалар мен сендермен «Қателеспе» деген ойын ойнағым келеді.

Ойынның шарты: отта жанатын заттарды айтқанда қолды жоғары көтереміз, отта жанбайтын заттар айтылғанда қолымыз төменде болуы шарт.

Сөздер: қағаз, терезе, жапқыш, дәптер, киімдер, жиhаздар, шөптер, бензин, жапырақтар, ағаштар, кітаптар, шеге, әйнек, металл, мұз, қар, тас, су.

Тәрбиеші: Балалар өрт қауіпсіздігіне байланысты мақал-мәтелдер де біледі.

От жақпа күйерсің,

Ор қазба түсерсің. (Игисәт).

Ойын түбі-от. (Нұртас).


Сумен ойнама батасың,

Отпен ойнама күйерсің. (Дидар).


Сақ жүрсең сау жүрерсің. (Қалихан).


Дымбілмес: Жарайсыңдар, балалар! Мен оттықтың қауіп тудыратынын ойламаппын, енді оттықпен, шырпымен ойнамаймын. Рахмет сендерге, келгенім қандай жақсы болды, енді мен кетейін, сау болыңдар!


Қимылды ойын: «От пен су».

Ойынның шарты: Балалар екі топқа бөлінеді. Бірі қызыл лентаны тағып, от болып қашады. Ал көк лента таққан балалар су болып қуалайды. Ойын 2-3 рет қайталанады.

Тәрбиеші: Өрт болдырмау үшін мынаны есте сақтаңдар:

1.Әлектр приборларын уақытылы өшіру, электр жүйесінен

ажыратуды ұмытпау.

2. Өртті сөндіруге арнайы заттарды даярлап қойған жөн: құм, су,

күрек, киіз.

3. Өрт болған жағдайда 101-ге хабарла.

Осымен сабақ аяқталды, сау-болың!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
«?рт – тілсіз жау»

Автор: Канатбаева Пахатгуль Темрхановна.

Дата: 14.05.2015

Номер свидетельства: 211543

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(95) "Конспект внеклассного урока на тему: "?рт-тілсіз жау "
  ["seo_title"] => string(55) "konspiekt-vnieklassnogho-uroka-na-tiemu-ort-tilsiz-zhau"
  ["file_id"] => string(6) "120520"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1413730433"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(54) "Қоршаған орта "Өрт тілсіз жау""
  ["seo_title"] => string(30) "korshagan_orta_ort_tilsiz_zhau"
  ["file_id"] => string(6) "477460"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1536592106"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Ашық сабақ "Өрт- тілсіз жау""
  ["seo_title"] => string(27) "ashyk_sabak_ort_tilsiz_zhau"
  ["file_id"] => string(6) "410265"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1492589504"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(30) ""Өрт - тілсіз жау""
  ["seo_title"] => string(17) "ort_tilsiz_zhau_1"
  ["file_id"] => string(6) "503672"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1552967616"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(108) "О?у ба?дарламаларыны? жа?ашылды?ы мен ?зектілігі SWOT талдауы "
  ["seo_title"] => string(70) "ok-u-bag-darlamalarynyn-zhan-ashyldyg-y-mien-oziektilighi-swot-taldauy"
  ["file_id"] => string(6) "207874"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1430670617"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства