kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баланы? танымын дамытатын дидактикалы? ойындар ?дістемелік ??рал

Нажмите, чтобы узнать подробности

Атырау облысы ?ызыл?о?а ауданы  Миялы селосы

МК?К «Жас?лан» балалар ба?шасы.

Баланы? танымын дамытатын дидактикалы? ойындар.

(?дістемелік ??рал)

Дайында?ан: Телманова ?сия ?иният?ызы

2015 жыл

Б?л ?дістемелік ??ралда мектеп жасына дейінгі балаларды?  таным ?абілетін дамытатын дидактикалы? ойындар, ?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекеттері, ата-анамен ?ткізілетін танымды? ойындар жина?тал?ан. Сонымен ?атар ?аза?стан Республикасыны? 2015 жыл?ы дейінгі білімді дамыту т?жырымдамасында «Мектепке дейінгі т?рбие-?здіксіз білім беруді? ал?аш?ы сатысы, баланы? жеке бас ерекшелігін ескере отырып, дамытатын орталы?»,- деп к?рсеткендей, т?рбие ?ызметімде жа?а технологияларды пайдаландым. Олар: Д?ст?рден тыс. Монтессори технологиясы. ?з ж?мыстарымды тиімді жа?тарын к?рсете отырып, т?рбиеші мамандар?а ?дістемелік к?мекші ??ралды ?сынуды ж?н к?рдім.

Аты- ж?ні: Телманова ?сия ?иният?ызы.

Ту?ан жылы, айы, к?ні: 11.05.1994.

Ж?мыс орны: «Жас?лан» балалар ба?шасы.

Білімі: Арнаулы орта

?ызметі: Т?рбиеші.

Е?бек ?тілімі: 1 жыл.

Шы?армашылы? ж?мысы: Баланы? танымын дамытатын дидактикалы? ойындар.

Шы?армашылы? ж?мысыны? ма?саты: Балаларды? бойында кіші жастан танымды? ?абілеттерін, ізденпазды?ын, тап?ырлы?ын, а?ыл-ойын, есте са?тау ?абілеттерін ?алыптастыру.

  Мазм?ны.

1. Т?сінік хат.

2.  3-4 жасар балаларды? танымын дамытатын дидактикалы? ойындар.

3. ?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекеттеріні? ?лгілері.

4.  Ата-анамен ?ткізілетін танымды? ойындар.

5. ?орытынды.

 Т?сінік хат.

«Ойын баланы? алдынан ?мір есігін ашып, оны? танымды? ?абілетін дамытады, ойынсыз а?ыл-ойды? ?алыпты дамуы жо? ж?не болуы м?мкін емес»,-деп В. А.Сухомлинский айт?андай, ойын д?ниеге ?арай ашыл?ан ?лкен жары? іспетті. Ойын ар?ылы баланы? ?зін-?зі бас?ару ?абілеті, т?рбиелігі, жауапкершілігі, о?у іс-?рекетіне деген ынтасы, ?йымшылды?ы артады.

Мені? шы?армашылы? ж?мысымны? та?ырыбы: Баланы? танымын дамытатын дидактикалы? ойындар.

Негізгі ма?сатым:балаларды? бойында кіші жастан танымды? ?абілеттерін, ізденпазды?ын, тап?ырлы?ын, а?ыл-ойын, есте са?тау ?абілеттерін ?алыптастыру. Біліктіліктерін, а??ар?ышты?ын, т?рбиелігін, ?здігінен е?бек етуін жетілдіру. Балаларлы сергіте, ?уанта отырып, белсенді ?рекетке  ж?мылдыру. Сабырлы ?рі ынталы ойнау?а машы?тандыру.

Дидактикалы? ойын- баланы? а?ыл-ойын дамытып, таным т?сініктерін ке?ейтеді. Ол балалар ?шін ойында, е?бекте, о?у іс-?рекетіде. Ойынды ойнатпас б?рын т?мендегідей талаптарды орында?ан ж?н:

 1. Ойыналатын ойынны? ма?саты на?ты, керекті-??рал жабды?тар алдын-ала дайын болуы тиіс.
 1. Ойынды бастамас б?рын оны? шарты д?рыс т?сіндірілуі керек.
 2. Ойын?а балаларды? т?гел ?атысуын ?амтамасыз ету керек.
 3. Ойын ?стінде баланы? ойлана білуіне, еркін с?йлей білуіне, шешім ?абылдай білуіне жетекші ету керек.
 4. Ойын ережесі ?ыс?а, балаларды? т?сінуне о?ай ?арапайым, ж?не де жас ерекшелігіне сай болуына баса назар аудару ?ажет.

Мектеп жасына дейінгі балаларды? а?ыл-ойын дамытуда математикалы? ойындарды жоспарлау.

Математика 5 ба?ытта ж?мыс ж?ргізіледі:

1. Сан ж?не санау.

2. Пішін.

3. К?лем.

4.Уа?ытты ба?дарлау.

5. Ке?естікті  ба?дарлау.

1.Сан ж?не санау?а арнал?ан дидактикалы? ойындар: «Біреу ж?не к?п». «Тиінді тама?тандырамыз».

2.К?лемге байланысты дидактикалы? ойындар: «Жапыра?тар жинаймыз».

3. Пішінге байланысты дидактикалы? ойындар: «?й есігін жабайы?», «??лыпты ашайы?».

4. Уа?ытты ба?дарлау?а арнал?ан дидактикалы? ойындар: «Б?л ?ай мезгіл?».

5. Ке?естікті ба?дарлау?а арнал?ан дидактикалы? ойындар:  «Жо?ары-т?менде», «О? ж?не сол ?олымда не бар?»

??растыру  ?йымдастырыл?ан о?у іс-?ркетінде ?олданылатын дидактикалы? ойындар.

1.«?оша?ан?а к?мектесеміз».

2.«Торсы?ты ??растыр».

3.«Ыдыстарды орнына ?ой».

3. «Не жо?».

?орша?ан ортамен таныстыру ?йымдастырыл?ан о?у іс-?ркетінде ?олданылатын дидактикалы? ойындар.

1. «?уырша?ты  тама?тандырайы?».

2. «Киімдерді? атын ата?».

3. «Т?лін тап».

Мен ?зімні? шы?армашылы? ж?мысыма орай осы дидактикалы? ойындар картотекасын жаса?тадым. Ойындарды балаларды? жас ерекшелігіне орай та?дап, ?йымдастырыл?ан о?у-іс ?рекетті? ма?сатына лайы?тап жоспарласа н?тижелі болары с?зсіз.

?арпайым математикалы? т?сініктерді ?алыптастыру ?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекетінде ?олданылатын дидактикалы? ойындар.

1.Сан ж?не санау?а арнал?ан дидактикалы? ойындар:

1.«Біреу ж?не к?п».

Ма?саты: «Біреу» ж?не «к?п» ??ымын ажырата алу?а ?йрету. Т?стерді айыра білуге да?дыландыру.

Керекті ??рал-жабды?тар: ?лкен себеттер, кішкене са?ырау??ла?тар ?атты кардоннан жасал?ан.

Шарты: Т?рбиеші ж?не ?р баланы? алдында 2 ?лкен себет пен са?ырау??ла?тар т?рады.  Бірінші себетті? т?сі ?ызыл, ал екінші себетті? т?сі к?к болады. Балалар ?ызыл т?сті себетке 1 ?ызыл т?сті са?ырау??ла?ты салады. Ал, к?к т?сті себетке к?п к?к т?сті са?ырау??ла?ты салады.

Просмотр содержимого документа
«Баланы? танымын дамытатын дидактикалы? ойындар ?дістемелік ??рал»

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы селосы

МКҚК «Жасұлан» балалар бақшасы.Баланың танымын дамытатын дидактикалық ойындар.

(әдістемелік құрал)Дайындаған: Телманова Әсия Ғиниятқызы2015 жыл

Бұл әдістемелік құралда мектеп жасына дейінгі балалардың таным қабілетін дамытатын дидактикалық ойындар, ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттері , ата-анамен өткізілетін танымдық ойындар жинақталған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының 2015 жылғы дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасында «Мектепке дейінгі тәрбие-үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы, баланың жеке бас ерекшелігін ескере отырып, дамытатын орталық»,- деп көрсеткендей, тәрбие қызметімде жаңа технологияларды пайдаландым. Олар: Дәстүрден тыс. Монтессори технологиясы. Өз жұмыстарымды тиімді жақтарын көрсете отырып, тәрбиеші мамандарға әдістемелік көмекші құралды ұсынуды жөн көрдім.Аты- жөні: Телманова Әсия Ғиниятқызы.

Туған жылы, айы, күні: 11.05.1994.

Жұмыс орны: «Жасұлан» балалар бақшасы.

Білімі: Арнаулы орта

Қызметі: Тәрбиеші.

Еңбек өтілімі: 1 жыл.

Шығармашылық жұмысы: Баланың танымын дамытатын дидактикалық ойындар.

Шығармашылық жұмысының мақсаты: Балалардың бойында кіші жастан танымдық қабілеттерін , ізденпаздығын, тапқырлығын, ақыл-ойын, есте сақтау қабілеттерін қалыптастыру.Мазмұны.

1. Түсінік хат.

2. 3-4 жасар балалардың танымын дамытатын дидактикалық ойындар.

3. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің үлгілері.

4. Ата-анамен өткізілетін танымдық ойындар.

5. Қорытынды.

Түсінік хат.

«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның танымдық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы жоқ және болуы мүмкін емес»,-деп В. А .Сухомлинский айтқандай, ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық іспетті. Ойын арқылы баланың өзін-өзі басқару қабілеті, тәрбиелігі, жауапкершілігі, оқу іс-әрекетіне деген ынтасы, ұйымшылдығы артады.

Менің шығармашылық жұмысымның тақырыбы: Баланың танымын дамытатын дидактикалық ойындар.

Негізгі мақсатым:балалардың бойында кіші жастан танымдық қабілеттерін , ізденпаздығын, тапқырлығын, ақыл-ойын, есте сақтау қабілеттерін қалыптастыру. Біліктіліктерін, аңғарғыштығын, тәрбиелігін, өздігінен еңбек етуін жетілдіру. Балаларлы сергіте, қуанта отырып, белсенді әрекетке жұмылдыру. Сабырлы әрі ынталы ойнауға машықтандыру.

Дидактикалық ойын- баланың ақыл-ойын дамытып, таным түсініктерін кеңейтеді. Ол балалар үшін ойында, еңбекте, оқу іс-әрекетіде. Ойынды ойнатпас бұрын төмендегідей талаптарды орындаған жөн:

 1. Ойыналатын ойынның мақсаты нақты, керекті-құрал жабдықтар алдын-ала дайын болуы тиіс.

 1. Ойынды бастамас бұрын оның шарты дұрыс түсіндірілуі керек.

 2. Ойынға балалардың түгел қатысуын қамтамасыз ету керек.

 3. Ойын үстінде баланың ойлана білуіне, еркін сөйлей білуіне, шешім қабылдай білуіне жетекші ету керек.

 4. Ойын ережесі қысқа, балалардың түсінуне оңай қарапайым, және де жас ерекшелігіне сай болуына баса назар аудару қажет.Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ойын дамытуда математикалық ойындарды жоспарлау.

Математика 5 бағытта жұмыс жүргізіледі:

1. Сан және санау.

2. Пішін.

3. Көлем.

4.Уақытты бағдарлау.

5. Кеңестікті бағдарлау.

1.Сан және санауға арналған дидактикалық ойындар: «Біреу және көп». «Тиінді тамақтандырамыз».

2.Көлемге байланысты дидактикалық ойындар: «Жапырақтар жинаймыз».

3. Пішінге байланысты дидактикалық ойындар: «Үй есігін жабайық», «Құлыпты ашайық».

4. Уақытты бағдарлауға арналған дидактикалық ойындар: «Бұл қай мезгіл?».

5. Кеңестікті бағдарлауға арналған дидактикалық ойындар: «Жоғары-төменде», «Оң және сол қолымда не бар?»

Құрастыру ұйымдастырылған оқу іс-әркетінде қолданылатын дидактикалық ойындар.

1.«Қошақанға көмектесеміз».

2.«Торсықты құрастыр».

3.«Ыдыстарды орнына қой».

3. «Не жоқ».

Қоршаған ортамен таныстыру ұйымдастырылған оқу іс-әркетінде қолданылатын дидактикалық ойындар.

1. «Қуыршақты тамақтандырайық».

2. «Киімдердің атын ата?».

3. «Төлін тап».

Мен өзімнің шығармашылық жұмысыма орай осы дидактикалық ойындар картотекасын жасақтадым. Ойындарды балалардың жас ерекшелігіне орай таңдап, ұйымдастырылған оқу-іс әрекеттің мақсатына лайықтап жоспарласа нәтижелі болары сөзсіз.

Қарпайым математикалық түсініктерді қалыптастыру ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде қолданылатын дидактикалық ойындар.

1.Сан және санауға арналған дидактикалық ойындар:

1.«Біреу және көп» .

Мақсаты: «Біреу» және «көп» ұғымын ажырата алуға үйрету. Түстерді айыра білуге дағдыландыру.

Керекті құрал-жабдықтар: үлкен себеттер, кішкене саңырауқұлақтар қатты кардоннан жасалған.

Шарты: Тәрбиеші және әр баланың алдында 2 үлкен себет пен саңырауқұлақтар тұрады. Бірінші себеттің түсі қызыл, ал екінші себеттің түсі көк болады. Балалар қызыл түсті себетке 1 қызыл түсті саңырауқұлақты салады. Ал, көк түсті себетке көп көк түсті саңырауқұлақты салады.2. «Тиінді тамақтандырамыз».

Мақсаты: бір зат қайда, көп зат қайда тұрғанын айыра білуге дағдыландыру. Ұқыптылыққа, қызығушылыққа, жануарларға қамқор болуға тәрбиелеу.

Керекті құрал-жабдықтар: қалбырдан жасалған тиіннің бейнесі, жаңғақтар.

Шарты: Барлық балалардың алдарына тиін бейнесі таратылып беріледі. Сұрақ-жауап әдісі арқылы ойынды бастау.

Тәрбиеші:Бұл қай аң?

Балалар: Тиін.

Тәрбиеші: Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше балалар біз тиінді тамақтандырайық. Ол үшін мына жаңғақты тиіннің аузына салайық.

Балалар: Қызығушылықпен тиіннің аузына жаңғақты салады.2.Көлемге байланысты дидактикалық ойындар:

1. «Жапырақты жинаймыз».

Мақсаты: заттардың көлемін ажырату, атау арқылы көру қабілетін дамыту. Танымдылық қызығушылығын ояту.

Керекті құрал жабдықтар: үлкен, кіші сары, жасыл, қоңыр, қызыл, қызғылтсары жапырақтар.

Шарты: Тәрбиеші жерге үлкен жапырақтарды шашып тастайды, балалар тез жинап, атын, түсін, көлемін айтуы тиіс.

3. Пішінге байланысты дидактикалық ойындар:

1. «Үйдің есігін жабайық».

Мақсаты : заттарды өлшемі бойынша салыстыруға жаттықттыру. Түстерді айыра білуге үйрету. Байқағыштыққа, шыдамдылыққа тәрбиелеу.

Керекті құрал-жабдықтар:қатты кардоннан жасалынған үй және үйшіктің есігі.

Шарты: қатты қағаздан қиылған, есігі жоқ үйдің суретін балаларға тарату. Балалар есікті үйдің өлшеміне сәйкес келтіріп салуы тиіс.2. «Құлыпты ашайық».

Мақсаты: геометриялық пішіндер жайлы білімдерін бекіту. Пішіндерді атауға, ажыратуға, салыстыруға дағдыландыру.

Керекті құрал-жабдықтар:бала саны бойынша құлыптың суреттері, геометриялық пішіндер.

Шарты: алдарындағы сиқырлы құлыпты ашуды ұсыну. Құлыптың кілттері де сиқырлы, геометриялық пішіндерден құралған екенін айту. Әр бала құлыпқа сай келетін кілтті алып, құлыпты ашады.

4. Уақытты бағдарлауға арналған дидактикалық ойындар: 1.«Бұл қай мезгіл?».

Мақсаты: жыл мезгілдері жайлы білімдерін бекіту. Жыл мезгілдерінің ерекшеліктерін жатқа айтуға үйрету.

Керекті құрал-жабдықтар: жыл мезгілдерінің суреттері, жіп, қыстырғыш.

Шарты: Тәрбиеші жыл мезгілдерінің суреттерін қыстырғышпен жіпке іліп суреттерді артқа қаратып қояды. Содан соң балаларға жұмбақ, көркем сөздер оқылады. Кім жұмбақтың шешімін, өлеңнің жылдың қай мезгілі екенін дұрыс тапса, сол сәтте жыл мезгілінің суреті ашылады.5. Кеңестікті бағдарлауға арналған дидактикалық ойындар:1.«Жоғары-төменде».

Мақсаты: жоғары-төмен ұғымдарын бекіту. Кеңестікте дұрыс орналасу бағытын ажыратып, атап көрсету қабілетін дамыту. Балаларды аңғарпаздыққа, өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландыру.

Керекті құрал-жабдықтар: дайын гүлдердің суреттері, қатты қағаздан жасалған көбелектер.

Шарты: балаларға дайын гүлдер салынған суреттер беріледі. Жоғарыға қызыл түсті көбелекті, төменге көк түсті көбелекті қондыруы керек екені түсіндіріледі.

2. «Оң және сол қолымда не бар?».

Мақсаты: оң және сол қолдарын айыра білуге жаттықтыру. Зейіндерін, қиялдарын дамыту.

Керекті құрал-жабдықтар: үлкен пирамида, кішкентай машина.

Шарты: бір баланы ортаға шақырып, үстелдің үстіндегі ойыншықтардан, оң қолына үлкен пирамида ойыншығын, ал сол қолына кішкентай машина ал деп тапсырма беріледі.Құрастыру ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде қолданылатын дидактикалық ойындар.

1. «Қошақанға көмектесеміз».

Мақсаты: балалардың саусақ бұлшық еттерін жетілдіру. Үй жануарларына қамқор болуға тәрбиелеу.

Керекті құрал-жабдықтар:дайын қошақан суреттері, мақта, желім.

Шарты: балаларға дайын қошақандар таратылады, қошақанның бұйра жүндерін мақтаны умаждау арқылы құрастырып жапсырады.2. «Торсықты құрастыр».

Мақсаты: Торсықпен таныстыру. Кеңестікті дұрыс бағдарлай білуге, ұлттық ыдыстар туралы қарпайым түсінік беру. Ыдысты ұқыпты ұстай білуге үйрету.

Керекті құрал-жабдықтар: қатты кардоннан жасалынған торсықтар.

Шарты: балаларға қиылған торсықтың 4 бөлігі беріледі. 4 бөліктерді қосып торсық құрастырады.

3. «Ыдыстарды орнына қой».

Мақсаты: ыдыстардың атауын, түрін, түсін, пішінін ажырата алады. Кесенің астына шайтабақты дұрыс орналасуын қадағалау.

Керекті құрал-жабдықтар: қатты кардон қағаздан жасалынған кесемен шайтабақтар.

Шарты: балалардың алдына қатты кардоннан жасалынған кесе мен шайтабақ қойылады. Балалар кесенің астына шайтабақты дұрыс орналастыруы керек.

3. «Не жоқ».

Мақсаты: мысықтың құйрығын жалғау арқылы саусақпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Балардың зейінін, есте сақтау қабілетін дамыту. Топпен бірігіп жұмыс жасау қызығушылығына тәрбиелеу.

Керекті құрал-жабдықтар: мысықтың баласы марғаудың суреті, қыстырғыш.

Шарты: сұрақ жауап арқылы дидиктикалық ойынды бастау. Балалар марғаудың қандай дене мүшесі жоқ?

Балалар: - Марғаудың құйрығы жоқ.

Тәрбиеші:- Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше, марғаудың құйрығын қыстырғыш арқылы жалғайық.

Балалар марғаудың құйрығын қыстырғышпен қуана жалғайды.

Қоршаған ортамен таныстыру ұйымдастырылған оқу іс-әркетінде қолданылатын дидактикалық ойындар.

1. «Қуыршақ Әйгерімді тамақтандырайық».

Мақсаты: балаларды қуыршақпен таныстыру. Берілген тапсырмаларды бар ынтасымен орындауға, ойынның атын атап, қуыршақты дұрыс тамақтануына ықпал жасау.

Керекті құрал-жабдықтар: қалбырдан жасалған қыздың басымен бейнесі, кәмпиттер.

Шарты: балалардың әрқайсысына қалбырдан жасалған қуыршақ Әйгерімнің бейнесі және де кәмпиттер таратылады. Бүлдіршіндер кәмпиттерді алып қуыршақ Әйгерімді тамақтандырады.2. «Киімдердің атын ата?».

Мақсаты: Киімдер туралы түсініктерін кеңейту, олардың атын атап ,не үшін керек екенін айтып тани білуге үйрету. Киімдердің түстері, пішіндері туралы түсініктерін қалыптастыру. Балалардың сөздік қорын толықтыру, сөйлеу тілін дамыту.
Танымдық қабілеттіліктерін жетілдіру, ойлауын, жалпы және ұсақ қол моторикасын дамыту. Киімді таза, әрі ұқыпты ұстауға тәрбиелеу.
Керекті құрал-жабдықтар: қатты кардоннан жасалынған киімдер .

Шарты: балалардың алдарына киімдер қойылады, киімдерді рет-ретімен орналастырып қоюы қажет. Қыздар : қалпақ, көйлекті, ал балдар : кепка, футболка, шалбарды иелерімен сәйкестіндіреді.

3. «Төлін тап»

Мақсаты: балалардың үй жануарлары туралы білімін жетілдіру.Олардың түрлерін бір-бірінен ажыратуға,төлдерін тануға үйрету. Шыдамдылыққа, іскерлікке тәрбиелеу.

Керекті құрал-жабдықтар: сіріңке қораптары, үй жануарлары мен оның төлдерінің суреттері.

Шарты: балаларға сіріңке қорабынның сыртында үй жануарларының суреттері таратылып береді. Үй жануарларының төлдерін дұрыс тапқан соң, сіріңкенің ішіне төлдерін салып, жауып қояды.

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің үлгілері.


Білім беру саласы:«Таным»

Ұйымдастырылған оқу іс- әрекеті:«Құрастыру»

Тақырыбы:«Қошақан»

Мақсаты:Қошақан жайлы білімдерін толықтыру. Мақтаны умаждау арқылы қошақандарды қалай жасауға болатынын түсіндіру.

Білімділігі:Балаларды мақтамен ұқыпты жұмыс істеуге үйрету.

Дамытушылығы:Балалардың ақыл-ой, іс- қимылын дамыту.

Тәрбиелігі:Қошақанға қамқорлық жасай білуге үйрету.

Кіріктірілген білім салалары:Қатынас.

Әдіс-тәсілдері:Түсіндіру, көрсету, әңгімелесу, умаждау, сұрақ- жауап.

Көрнекіліктер мен құралдар:Үй жануарлары ойыншығы, қошақан суреттері, желім, плакат, интерактивтті тақта.

Іс-әрекет кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті

Баланың іс- әрекеті

Балаларды тапсырманы орындауға қызықтыру

(талпындыру)
Іздену- ұйымдастырушы

Шаттықшеңбер

«Бізкөңілдібаламыз»

Жарқырапкүндеашылды,

Айналағагүлшашылды.

Қайырлы күн ! Біз еңбекқор баламыз!

Қайырлы күн! Біз көңілді баламыз!

 Балалар кәзір жылдың қай мезгілі

 Көктем мезгілінің ерекшеліктерін айтайықшы?

 Ендеше балалар мен сендерді жайлауға саяхатқа шақырамын.

 Балалар бұлар үй жануарлары деп аталады.

Үй жануарлары

адамдардың қамқорлығында болады.Үй жануарларына : түйе, ешкі, жылқы, сиыр, қой жатады.

Түйенің баласын- бота,

Ешкінің баласын- лақ.

Жылқының баласын- құлын,

Сиырдың баласын- бұзау.

Қойдың баласын- қошақан деп атаймыз.

 Кәнекей балалар қайталап айтайықшы?


Тосын сәт: Топқа қой келеді.

Қой: Сәлеметсіңдерме сүйкімді балалар?

 Балалар мен қошақандарымды жоғалтып алдым.

Маған менің қошақандарымды тауып беруге көмектесесіңдер ме?

 Балалар қойға көмектесемізбе?

 Балалар қошақан ол кішкентай болады. Оның 2 көзі, 2 құлағы, мұрны, ауызы, құйрығы,4 аяғы , жүні болады. Жүні- жұмсақ әрі бұйра болып келеді. Олардың бізге берер пайдасы мол. Жүніннен киімдер, төсеніштер жасалады, ал етін жейміз.

 Балалар қошақан қалай дыбыстайды?

 Ендеше балалар біз қошақанды үлгідегі сурет бойынша жапсырып көрейік.

 Ол үшін бізгі дайын қағаздан жасалып қиылған қошақан суреті, мақта, желім қажет.

1.Әр балаға қошақандардың суреті таратылып беріледі.

2.Мақтаны кішкене үзіп алып, қошақандардың бұйра жүндерін, умаждап желіммен жапсырамыз.

 Жарайсыңдар балалар өте әдемі етіп қошақанның бұйра жүндерін жапсырыпсыңдар.

 Балалар шаршап қалдыңдар ма?

 Ендеше сергіту сәтін жасап жіберейік.

Сергіту сәті.

Қошақаны қойдың,

Қайда қалып қойдың.

Бұлтиып тұр бүйірің,

Қай өрістен тойдың.


 Балалар ендеше жасаған қошақандарымызды қойға тарту етіп, тақтада ілініп тұрған жайлауға, қоймен оның қошақандарын жапсырайық.

Қой: Рахмет сендерге балалар!

Дидактикалық ойын:

«Дауысынан таны»

Мақсаты: Балалардың байқампаздық қасиеті, есте сақтау қабілеттерін дамыту, шапшаңдыққа баулу.

Шарты: үнтаспадан естілген дауыстың ненің дауысы екенін табу.

Шеңбер жасап тұрады.
Іс- қимылдармен көрсетеді.
 Көктем мезгілі.

 Күн жылынады, жаңбыр жауады, ағаштардан бүршік атады, жел соғады.

 Балалар таң қалады.
Балалар қайталап айтады.

 Сәлеметсіз бе Қой. иә Балалар дұрыс жауап береді

-мә-мә-мә-мә.

 иә.


Балалар қошақанның бұйра жүндерін жапсырады.
Қимыл әрекеттерін қайталап, серігіп дем алады. Балалар плакатка қоймен қошақандарды жапсырады.

Рефлексия

(орындаған тапсырмалар негізінде қорытынды шығарып, кемшіліктерді жою)

Сұрақ- жауап әдісі.

 Балалар, сендер не жапсырдыңдар?

 Қошақан ненің төлі?

 Қошақан үй жануары ма, дала жануары ма?

 Бәрекелді балалар! Сендер қошақанды әдемі етіп жапсырдыңдар!Балалар толық жауап береді.Күтілетін нәтиже:


Нені білу керек:қошақандардың бұйра жүндерін мақтадан жапсыра біледі.


Қандай түсініктерді игерді: мақтаны умаждау әдістерін


Меңгерген дағдылары мен іскерліктерді қолдана алады:қошақандарды жайлауға жапсыра алады.


Картаны толтырған тәрбиеші: Телманова Әсия Ғиниятқызы.Ата-анамен өткізілетін танымдық ойындар.

Мақсаты: мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық қаблеттеріндамыту жөнінде ата - аналардың ойларын кеңейту және нығайту.
Міндеттері:
● ата - аналарды балалардың заттардың қасиеттеріне зейіндерін аударатын, біркелкі нысаналардың көлемі, пішіні, түсі бойынша ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаудың қарапайым жолдарын қалыптастыратын, танымдық қабілеттерінің дамуына ықпал ететін дидактикалық ойындармен таныстыру;
● ойын – арқылы ата - аналардың педагогикалық тәжірибесін белсендіру.
● отбасы мен педагогикалық ұжымның қарым - қатынасын нығайту.
Баланың коммуникативтік тілдік қызметін қалыптастырудағы ата-ананың рөлі.

Бала-тілі бал.

(Іскерлік ойын)

Мақсаты:ата-ананы бір-бірімен таныстыру. Ата-аналарға балаға рухани тәрбие берудегі отбасының рөлі жайлы түсіндіру. Баланың тілінің дамуына үлес қосу. Жақсы көңіл-күй орнату.

Түрі: топтық.

Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, сұрақ-жауап, пікір алмасу, ойын.

Қажетті құралдар: күн, шар, гүл, интерактивті тақта, күлекеш.

Ойынның жүру барысы: Сәлеметсіздер ме ата-аналар! Бүгінгі біздің «Бала -тілі бал» атты іскерлік ойынға қош келдіңіздер. Ата-ананың тілегі баласының жақсы болып өсуі. Балаға білім, тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны жалғастырушы, демеуші ата-ана.

Ата-аналар шеңбер болып тұрайық. Үш топқа бөлінейік. Енді топтың атын қойып, оны қорғайық.

Ойын бағдарламасымен таныстырып өтейін׃

І.Топтың атын қорғау.

ІІ.Балаларына қойылған есімдерді қорғау.

ІІІ.« Ән айтайық» ( балаларыңыздың жақсы көретін әндерін айтасыздар).

IV.« Дауысын сал»

V.« Жаңылтпашты қайтала» ( жаңылтпашты жаңылмай қайталау).

V.I« Түйін сөз» ( бақыт, бала, тіл, ойын, тәрбие) осы сөздерді байланыстыра отырып, өз ойларыңызды немесе өлең жолдарымен

қорытындылау.


Ендеше ойынымызды бастайық.

Алдымен мына үрілген шарларды жарып, ішіндегі сұраққа жауап берсеңіздер.

Келесі алдарыңызда тұрған гүлдерге назар аударсаңыздар?

Енді гүлдің ішіндегі тапсырманы орындайық.


Ата- аналар бүгінгі біздің іскерлік ойынымыздың символы күн болып табылады. Күн әрқашан бізге күлімсіреп, жылуын береді. Ал, дәл кәзір күніміздің бетін бұлттар басып тұр. Күн бұлттармен бүркеніп жатыр. Оны біз ашу үшін, мына бұлттарды шеңбер бойынша жіберіп, әр бұлтты ашып, ішіндегі сұрақтарға жауап берсек күн оянып кетеді.


Ата-аналар мен сіздермен « Кім шапшаң» атты ойын ойнағым келіп тұр.Ата-аналар мен сіздермен « Кім шапшаң» атты ойын ойнағым келіп тұр.

Ойын шарты: Ең алдымен әуен жіберіліп, сіздерге мен неше сан айтсам сіздер сол сан бойынша қол ұстасып жұптасасыздар.

Ендіше ойынымызды бастайық. 2,1,4, 1,2, 6.
-Жарайсыздар өте әдемі ойын болды.

Мына әдемі конвертте не бар екен?

Жаңылтпаштарды жаңылмай қайталап айтайық.


Бәрекелді ата- аналар!

Топқа Күлегеш келеді.

Күлегеш : Сәлеметсіздерме ата-аналар, мен сіздерге өзімнің жақсы тілектерімді сыйға алып келдім. Кәнекей мына әдемі конверттен әдемі күлегештерімді таңдап алыңыздар.

Қорытынды׃ Бақыт, бала, тіл, тәрбие, ойын осы сөздерді байланыстыра өлең не өз ойларыңызды айту.Бала дегеніміз- болашақ. Келешегіміздің қожасы балаларымыздың білімді де мәдениетті, тәрбиеліде қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда. Осымен «Бала- тілі бал» атты іскерлік ойынымыз аяқталды. Қатынасқандарыңыз үшін көп-көп рахмет.

Ата-анамен балабақша бірлестігі

(топ жиналысы)

Мақсаты: Бала тәрбиесіндегі балабақша мен отбасы ынтымақтастығын нығайту. Балабақша өмірімен таныстыру. Балалардың мінез-құлқы, бейімі, қызығушылығы, мүмкіншілігін тереңірек зерттеу. Ата-ана, бала, тәрбиеші үштігі арасында өзара сенім мен сыйластық орнауына ықпал ету.

Әдіс-тәсілдері: шаттық шеңбері, тренинг, ойындар, әңгімелесу, түсіндіру, пікір талас, сұрақ-жауап.

Көрнекіліктер: слайд шоу, нақыл сөздер жазылған плакаттар, лента, бояулар, шар, лента, Алтын балық , жапсырма қағаздар, интерактивті тақта.

Жүру барысы: Құрметті ана-аналар, апайлар бүгінгі «Ата-анамен балабақша бірлестігі » атты жиналысқа қош келдіңіздер! Сіздерді жаңа оқу жылымын шын жүректен құттықтаймын! Бүгінгі күні алдымызда томпаңдап жүгіріп жүрген балаларымыздың ертеңгі күні жарқын болсын. Мен бүгінгі жиналысты ерекше түрде өткізгім келіп тұр.

Күн тәртібі:

1. «Достық» (танысу тренинг)

2. Ата-аналарды жаңа оқу жылымен құттықтау.

3. Ата-аналар комитетін және мүшелерін сайлап тағайындау.

4. Ата-аналарды балабақша өмірімен, күн тәртібі ,топ аты, ұйымдастырыған оқу іс-әрекетінің сабақ кестесі, тәрбиелік шаралар, ата-анамен жүргізілетін жұмыс жоспары , ата-ана міндеттері, пән жетекшілері, психологпен таныстыру.

5. «Мен қандаймын» тренинг ойыны

6. Балалардың оқу құрал-саймандарын тиянақы әкелу.

7. Балалардың киімінің талапқа сай болуы.

8. Портфолио үлгілерін көрсетіп, оны жинақтап алып келу.

9. Ата-аналар жиналысының шешімі.

10. «Алтын балыққа көмектесеміз ».

11. Ата-аналар жиналысының шешімі.

12. Қорытындылау.

«Достық» тренингі

Мақсаты: тәрбиешілер мен ата-аналар арасында өзара қарым-қатынасын жақсарту. Ұжымдыққа, достыққа, сыйластыққа баулу. Бір-біріне жылы лебіздерін білдіру.

Ата-аналар орты шығып шеңбер болып дөңгеленіп тұрайық. Мына лентаны мен ұстап: аты-жөнімізді, мамандығымызды, бір-бірімізге деген жылы лебіздерімізді білдіреміз. Мысалы: Менің атым: Әсия Телманова Ғиниятқызы. Мен «Жасұлан» балалар бақшасында тәрбиеші болып жұмыс жасаймын. Мен сізге әркез достықты болайық дегім келеді- деп лентаны қолымызға ұстап келесі ата-анамызға жалғаймыз. Жалғай-жалғай келе үлкен достық шеңбері шығады. Міне осындай үлкен достықта, лентадай берік, ажырамастай, тату, бірлікте болайық.Ендеше Ата-аналар комитетін және мүшелерін сайлап алайық.

Ата-аналарды балабақша өмірімен, күн тәртібі ,ұйымдастырыған оқу іс-әрекетінің сабақ кестесі, тәрбиелік шаралар, ата-анамен жүргізілетін жұмыс жоспары , ата-ана міндеттері, пән жетекшілері, психологпен таныстыру.

«Мен қандаймын?» тренинг ойыны

Мақсаты: әр адам өзін жеке тұлға ретінде сезіну. Өзінің жанұясында өзін қай деңгейде ұстайтыны екенін анықтау.

Жүру барысы: Ата-аналар гүл, үй, күн тобы болып 3 топқа бөлінеді. Әрқайсыныз сол суретің ішіне отбасы мүшелерін және өзіңіздің есімдеріңізді жазасыздар.

Нәтижесі: Егер өзіңіздің есімдеріңізді басына жазсаңыз. Сіз өзіңізді отбасы мүшелерінен биік санайсыз. Өзіңіздің жағдайын бірінші ретке қоясыз. Ал, егер өзіңіздің есіміңізді ортасына қойсаңыз, онда сіз отбасыңыздың ортасындасыз. Екі жақты бірге ойлайсыз. Егер есіміңізді соңына жазсаңыз. Онда сіз бауырмал жансыз. Ата-ана, бауырларыңыз бірінші ретте тұрады. Өзіңізді соңынан ойлайды екенсіз.

Ата-аналар ендеше атқарылатын мәселелерге кезек берелік.

1. Балалардың оқу құрал-саймандарын тиянақы әкелу.

2. Балалардың киімінің талапқа сай болуы.

3. Портфолио үлгілерін көрсетіп, оны жинақтап алып келу.

Ата-аналар жиналысының шешімі.

Ата-аналар енді көзімізді жұмайық, ендеше ашайық міне ғажайыптар әлеміне келдік. Енді көздерінізді ашыңыздар, көлге қармақ лақтырайық, қармақтарыңызға Алтын балық түсті . Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Мен қабыршақтарымды жоғалтып алдым. Ата-аналар көмектесесіздер ме?Ендеше мен сіздердің тек ең, ең маңызды жалғыз тілектеріңізді орындаймын, қандай тілек тілер едіңіз.

Ата-аналар: Сәлеметіз бе Алтын балық? Иә, біз сізге көмектесеміз.

«Алтын балыққа көмектесеміз» .

(дидактикалық ойын)

Мақсаты: ата-аналардың сөздік қорларын молайту, ойлау қабілеттерін дамыту. Алтын балыққа қамқорлық жасай білу іскерліктерін жетілдіру. Ұжымдыққа, ұйымшылдыққа, достыққа, бірлесіп жұмыс жасауға, танымдық қызығушылыққа тәрбиелеу.

Тәрбиеші: Ендеше тілектеріңізді мына қабыршақ қағаздарға жазып, оны Алтын балықтың денесіне жапсырайық. Ата-аналар тілектерін жазады.Алтын балық: Рахмет сіздерге ата-аналар!Мен сіздердің тілектерінізді міндетті түрде орындаймын! Алтын балықты көлге жіберейік.

Енді кезекте Ата-аналар сіздерге сөз кезегін берелік айтатын пікір, ойларыңызды айтсаңыздар.Қорытындылау.

Бүгінгі бас қосуымыз аяқталып келеді. Балаларымыз аман болсын. Еліміздің үлгілі азамат пен азаматшасы болсын! Келіп, көріп, қатынасқандарыңыз үшін көп-көп рахмет.Қорытынды.

Я. А. Коменский: «Ойын- айналадағы дүниені танудың тәсілі»,-деп атап көрсеткен болатын. Осы сөздің өзінен- ақ балалардың танымдық әрекетін қалыптастыруда ойынның маңызы зор екенін түсінуге болады.

Баланың жас ерекшелігіне, зейініне сай әдемілеп ұйымдастырылған ойындар, баланың ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, таным қабілетін ашылып, көңіл-күйлерін көтеріп, ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіне деген қызығушылығы арт-тырады. Ойын барысында өздерін еркін сезінеді, ойланады, жүйкелері тынығады, ойы сергиді, еліктейді, білімге деген ықыласы артады, сөздік қорлары молаяды,ізденпаздығы пайда болады.

Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Ол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Тәрбиешінің қолында әркез кілт жүру керек деп есептеймін. Балаларға жаңа технологиялар арқылы тәсілдерді қолдану, тәрбиелеу біздің басты мұратымыз. Балалардың танымын қаншалықты ерте ашып дамытсақ, соншалықты жемісті болмақпыз,-деп әдістемелік көмекші құралымды өлең жолдарымен тәмәмдаймын.

Еңбектене білуді,

Қиындықты жеңуді,

Ойын ойнай отырып,

Іс жүзінде асырдық.

Өзіңді өзің қолыңа ал,

Өзіңсің ақыл айнасы.

Пікір алып, бөлісіп,

Жақсылыққа шақырып,

Алға қойған мақсатты,

Міне, жүзеге асырдық.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Баланы? танымын дамытатын дидактикалы? ойындар ?дістемелік ??рал

Автор: Асия Телманова ?иният?ызы

Дата: 20.12.2015

Номер свидетельства: 268224

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(138) "Статья "ЖАНА АКПАРАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТАРИХ САБАГЫНДА ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ" "
  ["seo_title"] => string(77) "stat-ia-zhana-akparattyk-tiekhnologiialardy-tarikh-sabagynda-tiimdi-paidalanu"
  ["file_id"] => string(6) "113569"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1410468888"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства