kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Дені сау бала – болаша? жемісі»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Дені сау бала – болаша? жемісі»

XXI- ?асыр білімділер ?асыры бол?анды?тан б?гінгі та?да заманымыз?а сай зерделі, ой- ?рісі жо?ары, жан- жа?ты дамы?ан ?рпа? ?алыптастыру мемлекетімізді? ал?а ?ой?ан аса ма?ызды міндеті болып т?р.Т?рбие мен білімні? ал?аш?ы д?ні – мектепке дейінгі т?рбие оша?ында беріледі. Отбасында ата-ананы? ы?ыласы мен мейірімінен н?р ал?ан бала балаба?шада т?рбиешілерді? ш??ылалы шуа?ына б?ленеді. Баланы? бойында?ы жа?сы ?асиеттер мен м?мкіндіктерді ашып, оларды? ?негелі де т?рбиелі болып т?рбиеленуіне балаба?шаны? ма?ызы зор. Баланы? ба?ытты болуы ?шін, деніні? сау болуы ?шін ?лкен ?ам?орлы? жасауымыз керек. Дені сау баланы? а?ыл- ойы ай?ын, ?з- ?зіне сенімді, жан- жа?ына ?уанышпен шаттана ?арайтындай болуы шарт. Бала денсаулы?ыны? мы?ты болып, ?оз?алыс, дене ??рылысыны? д?рыс жетілуі мектепке дейінгі кезе?де ?алыптасады. Сонды?тан, бала организіміні? ?ызметін жетілдіру, ?абілетін арттыру е? басты міндетіміз.Организмні? ?ор?аныс ?абілеті нашар ?алыптас?ан кішкентай балалар сырт?ы ортаны? ?олайсыз ?серлеріне тез ?шырайды.  .Сондай- а? баланы? ?оз?алысын жетілдіру, ?имыл- да?дыларын ж?не денені? икемділігін, шапша?ды?, к?штілік, т?зімділік сия?ты ?асиеттерін ?алыптастыру?а т?рмыста ж?не дене т?рбиесі о?у іс- ?рекеттерінде ?ажетті жеке ж?не ?о?амды? гигиена да?дыларын дамыту?а баса назар аударылады. Дене жатты?уы баланы? жан- жа?ты жетілуіне ы?пал етеді.Дене т?рбиесіні? негізгі мазм?ны денені жатты?тыру болып табылады. Ол мынадай т?рлерге б?лінеді.
— Та?ерте?гілік жатты?у
— ?имыл- ?оз?алыс ойындары, спорт ойындары.
— Спортты? жатты?улар. «Балаба?шада т?рбие беру ба?дарламасында» баланы? дене – бітіміні? жетілуі мен жеке басыны? дамуына  дене шыны?тыру саба?тары, шыны?тыру ?рекеттері  ?лкен ?лес ?осып отыр. Бала дене шыны?тыру саба?ында жалпы дамыту жатты?улары ар?ылы  к?ш – ж?герлері шындай т?седі. Денсаулы?тарын ны?айтып, ептілікке, жылдамды??а ?йретеді, дене бітімдерін жан – жа?ты дамытып, келбеттері ас?а?тай т?седі.

   Бізді? басты ма?сатымыз, баланы? ?мірі мен денсаулы?ын ?ор?ау, балалар?а т?рлі жатты?улар жасату ар?ылы, дене м?сінін ?алыпты, сау ?сіру.

     Дене т?рбиесі, сауы?тыру шаралары балаларды?  ?оз?алыстарын жетілдіреді, ?имылды? да?дыларын ж?не денені?  икемділігін, шапшанды?ын, т?зімділігін ?алыптастырады. Сонымен ?атар, балаларды? а?ыл – ойы, адамгершілігімен, е?бекке белсенді болуларына ы?пал етеді.

    Т?с ?айта ?й?ыдан т?р?асын: балаларды  біртіндеп ояту, жалпылама жатты?улар ?ткізіледі, содан со? ??р?а? ыс?ылау ж?ргізіледі, ая? – ?ол, дене м?шелерін ?ызар?анша ыс?ылау орындалады.

   Шыны?тыру «??р?а? ыс?ылау».

Ма?саты: Балаларды? денесін шыны?тыруды одан ?рі жал?астыру, денсаулы?ын са?тау, балаларды? денесіні? д?рыс ?алыптасуына жа?дай жасау.

Осы шыны?тыру?а керекті ??ралдар ?р бала?а (аты жазыл?ан) 1 ?ол?ап.

Алдын ала ж?мыс кезінде- ??р?а? ыс?ылау ж?ргізіледі. Б?л шыны?тыруды? ?арапайым т?рі. Б?л ыс?ылау кезінде балаларды? денесі, тері клеткалары сыртан бол?ан ?серге бейімделеді.Денені ?ызар?ан?а дейін ыс?ылайды. Содан со? ыл?алды ыс?ылау?а к?шеді.

Б?дан кейін  балалар бір сап?а т?рып, т?зды суда жала? ая?пен (массажерлардан) ж?реді. (10литр су?а 1 кг т?з, t + 35) 2 – 3 рет ж?ріп ?теді.

?азіргі  мектеп алды мекемелер  барлы?  жа?ынан жабды?тал?ан. Жыл бойы балалар?а сауы?тыру мен шыны?тыру ж?ргізіліп отырады. Мектеп жасына дейінгі балаларды? к?бі суы? тиген аурулармен жиі аурады, б?л бала а?засына теріс ы?палын тигізіп, кейде созылмалы сыр?ат?а айналуы да м?мкін. М?ндай ауруларды болдырмауды?, одан са?тануды? негізгі жолы таби?и сауы?тыру факторлары. Ауа, су, к?нні? к?зін ма?сатты т?рде пайдалану, бала бойында ?згерістегі жа?дайлар?а т?селген реакцияларды? ?алыптасуына к?мектеседі, я?ни оны? а?засын шыны?тырады.

Дені сау, рухы таза ?рпа? ?сіру е? ма?ызды м?селе дей отырып, бізді? балаба?шада?ы басты міндетіміз: баланы? денсаулы?ын ны?айту, шыны?тыру, т?рлі ауруларды? алдын-алу са?тану ж?мыстарын д?ст?рден тыс ?дістерді ?олдану ар?ылы ж?ргізілуі керек.

Ауа, су, к?н шуа?ын ?абылдау ы?шам киім, ерте?гілік жатты?у, аулада?ы дене шыны?тыру, серуендеу шаралары б?рі де баланы? шыны?ып, шымыр болуына ы?палын тигізеді.Балаба?шамызды? медбикесі А.С.Зубайренова балалар денесіні? ?сіп жетілуін ?ада?алап, ?рт?рлі ж??палы ауруларды? алдын –алу шараларын ?ткізеді.Осыны? бірі балаларды? ауызын йод тамшыларын ?осып сал?ын сумен шаю болып табылады.

  Мектепке дейінгі білім беру стандарты «негізгі ?штік» я?ни ата-ана, бала, т?рбиеші арасында?ы ты?ыз байланысты орнату?а м?мкіндік беріп отыр. Баланы? к?нделікті ?міріне  спорт ойындарыны? элементтерін, сауы?тар мен ойындар ?рт?рлі жатты?улар е?гізілуі тиіс.

   ?міріміз - ?з ?олымызда. Бізді? ба?ытымызды? оннан то?ызы денсаулы?ымыз?а байланысты. Б?л ретте баланы? денсаулы?ы мы?ты, рухы к?шті бол?аны абзал!

      Жа?а ?асыр азаматы – дені сау, рухани бай адам!   

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Дені сау бала – болаша? жемісі»»

Бекітемін________________

МҚКК «Ұқшын»бөбектер-бақшасының

директоры А.К. Кудабаева

Баяндама


Тақырыбы: Дені сау бала – болашақ жемісі


Өткізген тәрбиеші: Рахметова Н. Ж.


Майқайың кенті

2016 жыл


Тақырыбы: «Дені сау бала – болашақ жемісі»

XXI- ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ой- өрісі жоғары, жан- жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті болып тұр.Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні – мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. Отбасында ата-ананың ықыласы мен мейірімінен нәр алған бала балабақшада тәрбиешілердің шұғылалы шуағына бөленеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып , олардың өнегелі де тәрбиелі болып тәрбиеленуіне балабақшаның маңызы зор. Баланың бақытты болуы үшін, денінің сау болуы үшін үлкен қамқорлық жасауымыз керек. Дені сау баланың ақыл- ойы айқын, өз- өзіне сенімді, жан- жағына қуанышпен шаттана қарайтындай болуы шарт. Бала денсаулығының мықты болып, қозғалыс, дене құрылысының дұрыс жетілуі мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады. Сондықтан , бала организімінің қызметін жетілдіру, қабілетін арттыру ең басты міндетіміз.Организмнің қорғаныс қабілеті нашар қалыптасқан кішкентай балалар сыртқы ортаның қолайсыз әсерлеріне тез ұшырайды. .Сондай- ақ баланың қозғалысын жетілдіру, қимыл- дағдыларын және дененің икемділігін , шапшаңдық, күштілік, төзімділік сияқты қасиеттерін қалыптастыруға тұрмыста және дене тәрбиесі оқу іс- әрекеттерінде қажетті жеке және қоғамдық гигиена дағдыларын дамытуға баса назар аударылады. Дене жаттығуы баланың жан- жақты жетілуіне ықпал етеді.Дене тәрбиесінің негізгі мазмұны денені жаттықтыру болып табылады. Ол мынадай түрлерге бөлінеді.
— Таңертеңгілік жаттығу
— Қимыл- қозғалыс ойындары, спорт ойындары.
— Спорттық жаттығулар.


«Балабақшада тәрбие беру бағдарламасында» баланың дене – бітімінің жетілуі мен жеке басының дамуына дене шынықтыру сабақтары, шынықтыру әрекеттері үлкен үлес қосып отыр. Бала дене шынықтыру сабағында жалпы дамыту жаттығулары арқылы күш – жүгерлері шындай түседі. Денсаулықтарын нығайтып, ептілікке, жылдамдыққа үйретеді, дене бітімдерін жан – жақты дамытып, келбеттері асқақтай түседі.

Біздің басты мақсатымыз, баланың өмірі мен денсаулығын қорғау, балаларға түрлі жаттығулар жасату арқылы, дене мүсінін қалыпты, сау өсіру.

Дене тәрбиесі, сауықтыру шаралары балалардың қозғалыстарын жетілдіреді, қимылдық дағдыларын және дененің икемділігін, шапшандығын, төзімділігін қалыптастырады. Сонымен қатар, балалардың ақыл – ойы, адамгершілігімен, еңбекке белсенді болуларына ықпал етеді.

Түс қайта ұйқыдан тұрғасын: балаларды біртіндеп ояту, жалпылама жаттығулар өткізіледі, содан соң құрғақ ысқылау жүргізіледі, аяқ – қол, дене мүшелерін қызарғанша ысқылау орындалады.

Шынықтыру «Құрғақ ысқылау».

Мақсаты: Балалардың денесін шынықтыруды одан әрі жалғастыру, денсаулығын сақтау, балалардың денесінің дұрыс қалыптасуына жағдай жасау.

Осы шынықтыруға керекті құралдар әр балаға (аты жазылған) 1 қолғап.

Алдын ала жұмыс кезінде- құрғақ ысқылау жүргізіледі. Бұл шынықтырудың қарапайым түрі. Бұл ысқылау кезінде балалардың денесі, тері клеткалары сыртан болған әсерге бейімделеді.Денені қызарғанға дейін ысқылайды. Содан соң ылғалды ысқылауға көшеді.


Бұдан кейін балалар бір сапқа тұрып, тұзды суда жалаң аяқпен (массажерлардан) жүреді. (10литр суға 1 кг тұз, t + 35) 2 – 3 рет жүріп өтеді.
Қазіргі мектеп алды мекемелер барлық жағынан жабдықталған. Жыл бойы балаларға сауықтыру мен шынықтыру жүргізіліп отырады. Мектеп жасына дейінгі балалардың көбі суық тиген аурулармен жиі аурады, бұл бала ағзасына теріс ықпалын тигізіп, кейде созылмалы сырқатқа айналуы да мүмкін. Мұндай ауруларды болдырмаудың, одан сақтанудың негізгі жолы табиғи сауықтыру факторлары. Ауа, су, күннің көзін мақсатты түрде пайдалану, бала бойында өзгерістегі жағдайларға төселген реакциялардың қалыптасуына көмектеседі, яғни оның ағзасын шынықтырады.


Дені сау, рухы таза ұрпақ өсіру ең маңызды мәселе дей отырып, біздің балабақшадағы басты міндетіміз: баланың денсаулығын нығайту, шынықтыру, түрлі аурулардың алдын-алу сақтану жұмыстарын дәстүрден тыс әдістерді қолдану арқылы жүргізілуі керек.

Ауа, су, күн шуағын қабылдау ықшам киім, ертеңгілік жаттығу, ауладағы дене шынықтыру, серуендеу шаралары бәрі де баланың шынығып, шымыр болуына ықпалын тигізеді.Балабақшамыздың медбикесі А.С.Зубайренова балалар денесінің өсіп жетілуін қадағалап, әртүрлі жұқпалы аурулардың алдын –алу шараларын өткізеді.Осының бірі балалардың ауызын йод тамшыларын қосып салқын сумен шаю болып табылады.

Мектепке дейінгі білім беру стандарты «негізгі үштік» яғни ата-ана, бала, тәрбиеші арасындағы тығыз байланысты орнатуға мүмкіндік беріп отыр. Баланың күнделікті өміріне спорт ойындарының элементтерін, сауықтар мен ойындар әртүрлі жаттығулар еңгізілуі тиіс.

Өміріміз - өз қолымызда. Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулығымызға байланысты. Бұл ретте баланың денсаулығы мықты, рухы күшті болғаны абзал!

Жаңа ғасыр азаматы – дені сау, рухани бай адам!  

Қолданылған әдебиеттер


 1. Бала мен балабақша № 7- 2011

 2. Денсаулық № 4- 2009

 3. Ғаламтор желісінен алынған ақпарат
Балабақшадағы дене тәрбиесін ұйымдастырудың түрлері: күн әртібі бойынша сауықтыру шаралары ( таңертеңгілік жаттығу, қимыл- қозғалыс ойындары, серуен кезіндегі жаттығулар мен спорттық ойындар, сергіту сәттері , ауладан тыс жерге саяхат жасау, спорттық ойын сауықтар).
Дене шынықтыру балалардың денсаулығын сақтап, нығайтады. Дене мүсінінің сұлулығын қалыптастырып, қимыл- қозғалыс қабілетінің белсенділігін арттырады .Дені сау, рухы таза ұрпақ өсіру ең маңызды мәселе дей отырып, біздің балабақшадағы басты міндетіміз: баланың денсаулығын нығайту, шынықтыру, түрлі аурулардың алдын-алу сақтану жұмыстарын дәстүрден тыс әдістерді қолдану арқылы жүргізіледі. Бүлдіршіндердің денесін шынықтыруға көп көңіл бөлінеді.Дене шынықтырудың нұсқаушысы Н.Г.Хольнова мен бірлесіп әртүрлі массаждар жасатып, жалпақ табандылыққа қарсы алдын- алу жаттығуларын жасатамыз.Барлық топтарда оқу іс- әрекеттерінде және одан тыс кезде тәрбиешілеріміз балалардың қимыл белсенділігін арттырып отырады. Ауа, су, күн шуағын қабылдау ықшам киім, ертеңгілік жаттығу, ауладағы дене шынықтыру, серуендеу шаралары бәрі де баланың шынығып, шымыр болуына ықпалын тигізеді.Балабақшамыздың медбикесі С.Еңсепова балалар денесінің өсіп жетілуін қадағалап, әртүрлі жұқпалы аурулардың алдын –алу шараларын өткізеді. Түрлі емдік шөптерден, фито шәй дайындап балаларға бергізеді.Денсаулықты нығайту мақсатында түрлі спорттық сауықтыру жұмыстарын ұйымдастырады.

Дене жаттығуы еркінді сипаттағы белсенді қимыл - әрекеттеріне негізделген. Дене

жаттығуы баланың жан-жақты жетілуіне ықпал етеді. Дене шыңықтыру балалардың

денсаулығын сақтап, нығайтады. Дене мүсініңсұлылығын қалыптастырып,

қимыл-қозғалыс қабілетінің белсенділігін арттырады . Дені сау, рухы тазаұрпақ

өсіру ең маңызды мәселе дей отырып,біздің балабақшадағы басты міндетіміз:

баланың денсаулығын нығайту, шыңықтыру, түрлі аурулардың алдың-ала сақтану

жұмыстарын дәстүрден тыс әдістерді қолдану арқылы жүргізіледі. Бүлдіршіндердің

денесін шынықтыруға көп көңіл бөлінеді. Барлық топтарда оқу іс-әрекеттерінде

және одан тыс кезде тәрбиешілеріміз балалардың қимыл белсенділігін арттырып

отырады. Ауа, су, күн шуағын қабылдау ықшам киім, ертеңгілік жаттығу, ауладағы

дене шынықтыру, серуендеу шаралары бәрі де баланың шынығып, шымыр болуына

ықпалын тигізеді. Балабақшамыздың мейірбикесі  Стаценко Т.В. балалар

денесінің өсіп жетілуін қадағалап,  әр түрлі жұқпалы аурулардың

алдын-алу  шараларын өткізеді. Түрлі емдік шөптерден, итмұрын шәйін 

дайндап балаларға бергізеді. Денсаулықты нығайтуға мақсатында түрлі спорттық

сауықтыру жұмыстарын ұйымдастырады.

  

 

 

 

 

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Дошкольникам.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Дені сау бала – болаша? жемісі»

Автор: Рахметова Нургуль Жаксылыковна

Дата: 14.04.2016

Номер свидетельства: 318790

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(70) "Баяндама "Дені сау бала-болаша? жемісі""
  ["seo_title"] => string(37) "baiandamadienisaubalabolashakzhiemisi"
  ["file_id"] => string(6) "323239"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1461781839"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(77) "Баяндама «Дені сау бала – болашақ жемісі»"
  ["seo_title"] => string(40) "baiandama_deni_sau_bala_bolashak_zhemisi"
  ["file_id"] => string(6) "503839"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1553059786"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(78) "Баяндама: «Дені сау бала – болашақ жемісі»"
  ["seo_title"] => string(42) "baiandama_deni_sau_bala_bolashak_zhemisi_1"
  ["file_id"] => string(6) "503844"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1553060734"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(133) ""А?ылшын ж?не ?аза? тілдері фонетикасыны? ??састы?тары мен айырмашылы?тары" "
  ["seo_title"] => string(86) "ag-ylshyn-zh-nie-k-azak-tildieri-fonietikasynyn-u-k-sastyk-tary-mien-aiyrmashylyk-tary"
  ["file_id"] => string(6) "147959"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1419528869"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "Дені сау ұрпақ - ұлт болашағы"
  ["seo_title"] => string(34) "dieni_sau_u_rpak_u_lt_bolashag_y_1"
  ["file_id"] => string(6) "408047"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1491803537"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства