kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "Дені сау бала-болаша? жемісі"

Нажмите, чтобы узнать подробности

  «Дені сау бала-болаша? жемісі»

                                                                А?т?бе ?аласы. МК?К №39 «Досты?» МД?

                                                                   Дене шыны?тыру жетекшісі: Туребекова Ж.

       ХХІ-?асыр білімділер ?асыры бол?анды?тан б?гінгі та?да заманымыз?а сай зерделі, ой-?рісі жо?ары, жан-жа?ты дамы?ан ?рпа? ?алыптастыру мемлекетімізді? ал?а ?ой?ан аса ма?ызды міндеті болып т?р.Т?рбие мен білімні? ал?аш?ы д?ні-мектепке дейінгі т?рбие оша?ында беріледі. Отбасында ата-ананы? ы?ыласы мен мейірімінен н?р ал?ан бала балаба?шада т?рбиешілерді? ш??ылалы шуа?ына б?ленеді. Баланы? бойында?ы жа?сы ?асиеттер мен м?мкіндіктерді ашып, оларды? ?негелі де т?рбиелі болып т?рбиеленуіне балаба?шаны? ма?ызы зор. Баланы? ба?ытты болуы ?шін, деніні? сау болуы ?шін ?лкен ?ам?орлы? жасауымыз керек. Дені сау баланы? а?ыл-ойы ай?ын, ?з-?зіне сенімді, жан-жа?ына ?уанышпен шаттана ?арайтындай болу шарт.

         Дене т?рбиесі балаларды? а?ыл-ой, адамгершілік, е?бек ж?не эстетикалы? жа?ынан т?рбиелеу ж?мысын ж?зеге асыру?а, оларды? сергек, шат к??ілді ж?не белсенді болуларына м?мкіндік тудырады.Балалар мекемелерінде дене тірбиесіні? мазм?ны ж?ргізілуіне, дене жатты?улары, таби?атты? сауы?тырушы к?ші, гигиеналы? ж?не ?луметтік-т?рмысты? факторлар ?олданылады.Дене жатты?уы  еркінді сипатта?ан жан-жа?ты жетілуіне ы?пал етеді. Дене т?рбиесіні? негізгі мазм?ны дене жатты?уы болып табылады.Ол мынадай т?рлерге  б?лінеді. Сонды?тан, бала организіміні? ?ызметін жетілдіру, ?абілетін арттыру е? басты міндетіміз.Организмні? ?ор?аныс ?абілеті нашар ?алыптас?ан кішкентай балалар сырт?ы ортаны? ?олайсыз ?серлеріне тез ?шырайды. Сонды?тан да с?йекті?, буынны? д?рыс ?рі мерзімінде жетілуіне бел омырт?аны? физиологиялы? иіндеріні? ?алыптасуына табан д??естеріні? д?рыс жетілуіне айры?ша м?н беру керек. Баланы? ?оз?алысын жетілдіру, ?имыл- да?дыларын ж?не денені? икемділігін, шапша?ды?, к?штілік, т?зімділік сия?ты ?асиеттерін ?алыптастыру?а т?рмыста ж?не дене т?рбиесі о?у іс- ?рекеттерінде ?ажетті жеке ж?не ?о?амды? гигиена да?дыларын дамыту?а баса назар аударылады.Дене т?рбиесі балаларды? а?ыл- ой, адамгершілік, е?бек ж?не эстетикалы? жа?ынан т?рбиелеу ж?мысын ж?зеге асыру?а, оларды? сергек, шат к??ілді ж?не белсенді болуларына м?мкіндік тудырады. Балалар мекемелерінде дене т?рбиесіні? мазм?ны ж?ргізілуіне, дене жатты?улары, таби?атты? сауы?тырушы к?ші, гигиеналы? ж?не ?леуметтік – т?рмысты? факторлар ?олданылады. Дене жатты?уы- дене т?рбиесіні? негізгі ж?не ерекше ??ралы, ол педагогты? арнайы іріктеп ал?ан, ?дістемелік д?рыс ?йымдастырыл?ан ж?не бас?ару?а болатын ?оз?алыс пен ?оз?алыс ?ызметіні? к?рделі т?рлерін ?амтиды.Дене жатты?уы еркінді сипатта?ы белсенді ?имыл - ?рекеттеріне негізделген.

1.Та?ерте?гілік жатты?у

2.?имыл-?оз?алыс ойындары,спорт ойындары

3.Спортты? жатты?улар

  1.Та?ерте?гілік жатты?у

№39 «Досты?» МД?-да та?ерте?гілік жаты?уда  бірінші са?ат 08.00-де 2 кіші топтары  жатты?у?а шы?ады. Балаба?ша  алдында арнайы балаларды? ерте?гілік жатты?у жасайтын орындары бар. Сегіз ?атардан ?ыры? бала?а арнал?ан гулдермен безендірілген орындар бар. Ж?ріс барысында?ы жатты?уларды орындайды, содан сон орында т?рып жалпы дамыту жатты?уларын орындап бол?ан со? ?з балаба?шамызды? ерте?гілік «Жаса ?аза?стан» атты флешмобымызды билейміз. Са,ат 08.15- те ортан?ы топ, 08.25-те ересек тобтары, 08.30-да мектеп алды даярлы? тобы шы?ады. Ерте?гілік жатты?улар арасы 15мин.

    2. ?имыл-?оз?алыс ойындары,спорты? ойындар

№39 «Досты?» балаба?шасында дене шыны?тыру саба?ында ?имыл ?оз?алыс ойындары к?п ?олданылады. Бізді? балаба?шада «Шахмат» б?йірмесі бар.

      Дене шыны?тыру ж?гіру, ?рмелеу ж?не секіруде ал?аш?ы да?дыларды ме?гереді. ?мірлік ма?ызды ?имылдарды ?здігінен орындайды. Негізгі ?имылдарды орындауда шы?армашылы? т?сіл білдіреді.

?здігінен ?оз?алу белсенділігі Кейбір ?имылдарды ересектерді? к?рсетуімен орындайды. Сапты? ж?не спортты? жатты?уларды ме?гереді. Топта?ы балалармен бірге ?имыл-?оз?алыс ойын іс-?рекеттерін ?йымдастырады.
Салауатты ?мір салты ?ауіпті жа?дайда са?ты?, шыны?тыру шараларын ?ткізуде о? эмоция білдіреді. Салауатты ?мір салы ережелерін біледі.Ересектерді? к?рсетуімен шыны?тыру элементтерін орындайды. ?ауіпсіздік ережелерін саналы т?рде орындайды шыны?тыру шараларыны? ма?ыздылы?ы мен ?ажеттілігін т?сінеді.

    Бала денсаулы?ы жа?сы, шыны??ан, к??іл – к?йіні? жо?ары, ынталы болуы ?лкендерге, я?ни ата – ана, т?рбиешіге, ?орша?ан орта?а байланысты. Іс ?рекеті, технологияны ерте?гілі бойжазу. С?з со?ында Н.Назарбаевты? «?азіргі заман талабына сай, жан – жа?ты жетілген, бойында ?лтты? сана мен ?лтты? психология ?алыптас?ан, имандылы? ?дебі, парасаты бар ?рпа? т?рбиелеу, ?сіру, білім беру б?гінгі та?да отбасыны? балаба?шасыны?, барша елді?, халы?ты? міндеті» екенін еске саламын.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама "Дені сау бала-болаша? жемісі"»«Дені сау бала-болашақ жемісі»

Ақтөбе қаласы. МКҚК №39 «Достық» МДҰ

Дене шынықтыру жетекшісі: Туребекова Ж.Е


ХХІ-ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ой-өрісі жоғары, жан-жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті болып тұр.Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні-мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. Отбасында ата-ананың ықыласы мен мейірімінен нәр алған бала балабақшада тәрбиешілердің шұғылалы шуағына бөленеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып , олардың өнегелі де тәрбиелі болып тәрбиеленуіне балабақшаның маңызы зор.

Баланың бақытты болуы үшін, денінің сау болуы үшін үлкен қамқорлық жасауымыз керек. Дені сау баланық ақыл-ойы айқын, өз-өзіне сенімді, жан-жағына қуанышпен шаттана қарайтындай болу шарт.

Дене тәрбиесі балалардың ақыл-ой, адамгершілік, еңбек және эстетикалық жағынан тәрбиелеу жұмысын жүзеге асыруға, олардың сергек, шат көңілді және белсенді болуларына мүмкіндік тудырады.Балалар мекемелерінде дене тірбиесінің мазмұны жүргізілуіне, дене жаттығулары, табиғаттың сауықтырушы күші, гигиеналық және әлуметтік-тұрмыстық факторлар қолданылады.Дене жаттығуы еркінді сипаттаған жан-жақты жетілуіне ықпал етеді. Дене тәрбиесінің негізгі мазмұны дене жаттығуы болып табылады.Ол мынадай түрлерге бөлінеді. Сондықтан , бала организімінің қызметін жетілдіру, қабілетін арттыру ең басты міндетіміз.Организмнің қорғаныс қабілеті нашар қалыптасқан кішкентай балалар сыртқы ортаның қолайсыз әсерлеріне тез ұшырайды. Сондықтан да сүйектің, буынның дұрыс әрі мерзімінде жетілуіне бел омыртқаның физиологиялық иіндерінің қалыптасуына табан дөңестерінің дұрыс жетілуіне айрықша мән беру керек. Баланың қозғалысын жетілдіру, қимыл- дағдыларын және дененің икемділігін , шапшаңдық, күштілік, төзімділік сияқты қасиеттерін қалыптастыруға тұрмыста және дене тәрбиесі оқу іс- әрекеттерінде қажетті жеке және қоғамдық гигиена дағдыларын дамытуға баса назар аударылады.Дене тәрбиесі балалардың ақыл- ой, адамгершілік, еңбек және эстетикалық жағынан тәрбиелеу жұмысын жүзеге асыруға, олардың сергек, шат көңілді және белсенді болуларына мүмкіндік тудырады. Балалар мекемелерінде дене тәрбиесінің мазмұны жүргізілуіне , дене жаттығулары, табиғаттың сауықтырушы күші, гигиеналық және әлеуметтік – тұрмыстық факторлар қолданылады. Дене жаттығуы- дене тәрбиесінің негізгі және ерекше құралы, ол педагогтың арнайы іріктеп алған, әдістемелік дұрыс ұйымдастырылған және басқаруға болатын қозғалыс пен қозғалыс қызметінің күрделі түрлерін қамтиды.Дене жаттығуы еркінді сипаттағы белсенді қимыл - әрекеттеріне негізделген.

1.Таңертеңгілік жаттығу

2.Қимыл-қозғалыс ойындары,спорт ойындары

3.Спорттық жаттығулар


1.Таңертеңгілік жаттығу

№39 «Достық» МДҰ-да таңертеңгілік жатығуда бірінші сағат 08.00-де 2 кіші топтары жаттығуға шығады. Балабақша алдында арнайы балалардың ертеңгілік жаттығу жасайтын орындары бар. Сегіз қатардан қырық балаға арналған гулдермен безендірілген орындар бар. Жүріс барысындағы жаттығуларды орындайды, содан сон орында тұрып жалпы дамыту жаттығуларын орындап болған соң өз балабақшамыздың ертеңгілік «Жаса Қазақстан» атты флешмобымызды билейміз. Са,ат 08.15- те ортанғы топ, 08.25-те ересек тобтары, 08.30-да мектеп алды даярлық тобы шығады. Ертеңгілік жаттығулар арасы 15мин.

2. Қимыл-қозғалыс ойындары,спортық ойындар

№39 «Достық» балабақшасында дене шынықтыру сабағында қимыл қозғалыс ойындары көп қолданылады. Біздің балабақшада «Шахмат» бүйірмесі бар.

Дене шынықтыру жүгіру, өрмелеу және секіруде алғашқы дағдыларды меңгереді. Өмірлік маңызды қимылдарды өздігінен орындайды. Негізгі қимылдарды орындауда шығармашылық тәсіл білдіреді.

Өздігінен қозғалу белсенділігі Кейбір қимылдарды ересектердің көрсетуімен орындайды. Саптық және спорттық жаттығуларды меңгереді. Топтағы балалармен бірге қимыл-қозғалыс ойын іс-әрекеттерін ұйымдастырады.
Салауатты өмір салты қауіпті жағдайда сақтық, шынықтыру шараларын өткізуде оң эмоция білдіреді. Салауатты өмір салы ережелерін біледі.Ересектердің көрсетуімен шынықтыру элементтерін орындайды. Қауіпсіздік ережелерін саналы түрде орындайды шынықтыру шараларының маңыздылығы мен қажеттілігін түсінеді.

Бала денсаулығы жақсы, шыныққан, көңіл – күйінің жоғары, ынталы болуы үлкендерге, яғни ата – ана, тәрбиешіге, қоршаған ортаға байланысты. Іс әрекеті, технологияны ертеңгілі бойжазу. Сөз соңында Н.Назарбаевтың «Қазіргі заман талабына сай, жан – жақты жетілген, бойында ұлттық сана мен ұлттық психология қалыптасқан, имандылық әдебі, парасаты бар ұрпақ тәрбиелеу, өсіру, білім беру бүгінгі таңда отбасының балабақшасының, барша елдің, халықтың міндеті» екенін еске саламын.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Дошкольникам.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Баяндама "Дені сау бала-болаша? жемісі"

Автор: Туребекова Жадра Есеновна

Дата: 27.04.2016

Номер свидетельства: 323239


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства