kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Н?рлы жол» тіл сайысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты?  та?ырыбы : «Н?рлы жол»  тіл сайысы

Саба?ты? ма?саты: а) о?ушыларды? білімге ??штарлы?ын арттыру, шы?армашылы??а баулу, ойлау ?абілеттерін арттыру,
?) ?з тілімізді жандандыру?а, ойларын толы? жеткізуге, есте са?тау ?абілеттерін ?алыптастыру;
б) адамгершілікке, имандылы??а, салт - д?ст?рді са?тау?а баулу.
К?рнекілік: слайдтар, кеспе ?а?аздар, шарлар мен ?анатты с?здер.
Саба? барысы:
??рметті ?стаздар мен о?ушылар б?гінгі «Н?рлы жол» тіл сайысына хош келді?іздер.
Ана тілі ?аза?ымны? ?айма?ы,
Тілі? сені? ?мірі?ні? ай?а?ы.
Б?гін міне, тіл туралы сайыс?а,
Білгірлері 7 В, 7 Г сыныптары шы?ады.
Сайысымызды бастамас б?рын ?діл?азылар ал?асымен таныс болайы?. (келген м??алімдермен таныстыру)
1слайд Екі топты? ішінен ?айсысы сайысты бірінші бастайтынды?ын аны?тау ?шін, берілген ма?ал - м?телдерді? жал?асын табу ар?ылы белгілеу.
1. Мектеп - білім ордасы,..... (?стаз - мектеп т?л?асы)
2. Ер жігітті? екі с?йлегені - ?лгені,...... ( Еменні? иілгені - сын?аны)
2 слайд
1 кезе?. Топты? ?здерін таныстыруы (с?лемдесу, ?ран, т?сбелгі, ?ле?)
3 слайд
2 кезе?. «?аза? тілі» деген жазуды? ?р ?рпін ?р топ та?дап алады. ?р ?ріпті? ар жа?ында та?ырыптар берілген. ?р та?ырып?а ?ш с?ра? берілген.
?. ?аза? тілі
1. Дауысты дыбыстар ?алай б?лінеді? (жуан, жі?ішке, ашы?, ?ыса?, еріндік, езулік)
2. « ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік тілі - ?аза? тілі» - деп Ата За?ны? нешінші бабында жазыл?ан?(4 бабында)
3. ?аза? тілінде неше жал?ау бар?( т?ртеу; к?птік, септік, т?уелдік, жіктік)
А. ?аза? ?дебиеті.
1. Абай ??нанбаевты? ?ле?ін жат?а айт.
2. «Тарланым» кімні? ?ле?і?
3. 5 дос пен 5 д?шпанды ата.
З. ?аза?стан тарихы.
1. Т?уелсіздік к?ні ?ашан тойланады? (16 желто?санда)
2. ?аза?станны? астаналарын ата ( Орынбор, ?ызылорда, Алматы, Астана)
3. ?н?ранны? авторларын ата.(Ж. Н?жмиденов, Н. Назарбаев)
А. География
1. ?аза?станны? е? биік тауы (Хан т??ірі 6646)
2. Е? ?лкен к?л ( Каспий к?лі)
3. ?аза?станда неше облыс бар?(14)
?. Халы? ауыз ?дебиеті
1. Ертегілер ?алай б?лінеді?( ?иял ?ажайып, жануарлар туралы, т?рмыс - салт)
2. Жа?ылтпаш айт.
3. Лиро - эпосты? жырларды ата.
Т. Салт - д?ст?р
1. Жеті ?азынаны ата.(Ер жігіт, ж?йрік ат, ??май тазы, берен мылты?, ?ыран б?ркіт, а?ыл, білім, с?лу ?йел)
2. Тыйым с?здер айт.
3. ?аза?ша жыл ?айыру кестесі(тыш?ан, сиыр, барыс, ?оян, ?лу, жылан, жыл?ы, ?ой, мешін, тауы?, ит, до?ыз)
І. ?асиетті сан.
1. ?аза? хал?ыны? ?асиетті сандары (3, 7, 9, 40)
2. «?ш б?йтеректі ата. ( Ілияс, Бейімбет, С?кен.)
3. «Бес арысты» ата. (Ахмет, Міржа?ып, Ма?жан, Ж?сіпбек, Ш?к?рім)
Л. Сен білесі? бе?
1. ?аза?ты? ата?ты палуаны кім? (?ажым??ан)
2. Абайды? м?ражайы ?айда орналас?ан? (Жидебайда)
3. Т???ыш ?арышкер кім? (То?тар ?уб?кіров)
3 слайд
4 кезе? С?з тап?ан?а ?ол?а жо?.
1. Ой
?уаныш сыймады.
Ж?баныш
Сезім
(?уанышы ?ойнына сыймады)
2. Д?нен
Жыл?ы бас?андай.
Тай
??нан
(Тай?а та?ба бас?андай)
3. Ар
Намыс бермеді
?ят
Ашу
(Намысты ?олдан бермеді)
4. Инелік
Маса к?рмеді.
Шыбын
Жылан
(Шыбын ша??ан ??рлы к?рмеді)
5. Кірпік
К?з ?а??анша
Ауыз
?ас
(?ас ?а??анша)
6. Ине
Тебен ?аз?андай.
??ды?
Су
(О?у инемен ??ды? ?аз?андай)
4 – слайд
5 - кезе?. Мы?ты болса? тауып к?р.
?аза? тілі 1 - с?ра?.(10) Морфология нені зерттейді? (С?з ??рамын)
2 - с?ра? (20) К?семшені? ж?рна?тарын ата.(а,- е,- й,- ып,- іп,- п,- ?алы,- гелі,- ?алы,- келі)
3 - с?ра? (30) Дауыссыз дыбысты? бір - біріне ы?пал етуі ?зара ?ндесіп айтылуын не
дейміз? (Дыбыс ?ндестігі)
4 - с?ра? (40) ?здік есімдігіні? т?рленуі (Септеледі, жіктеледі)

Салт - д?ст?р 1 - с?ра? (10) ?ш арсыз (?й?ы, тама?, к?лкі)
2 - с?ра? (20) Бес парыз (иман келтіру, намаз о?у, ораза ?стау, пітір - зекет беру, ?ажы?а бару)
3 – с?ра? (30) Т?рт м?шел ?ай жас?а тура келеді? ( 49 жас)
4 - с?ра? (40) «Талапай» ?андай ойын т?ріне жатады? (асы?пен ойналады)
5 - слайд
6 - кезе?. Ойлы болса? озып к?р. Топ басшылар сайысы.
І топ 1. «Ау, ?ыз?ыш ??с» кімні? ?ле?і? (Махамбет)
2. Абайды? неше ?ара с?зі бар? (45+1)
3. Жеті к?нді ата. (д?йсенбі, бейсенбі, с?рсенбі, бейсенбі, ж?ма, сенбі, жексенбі)
4. Т?рт т?лікті ата.(т?йе, жыл?ы, сиыр, ?ой)
5. ?аза?стан т?уелсіздігін ?ашан алды? (1991ж)
6 - слайд
ІІ топ
1. Фонетика ?ай саланы зерттейтін ?ылым? (тіл дыбыстарын)
2. Ат ізін салмау с?з тіркесіні? ма?ынасын аш. (хабарласпау)
3. Т?рт маусымды ата.(к?ктем, жаз, к?з, жаз)
4. «Ал?адай туралы ?рбір ой» кімні? ?ле?і? (Жамбыл)
5. ?ш ж?ртты ата.
Сайысты марапаттау

Саба?ты?  та?ырыбы : «Н?рлы жол»  тіл сайысы

Саба?ты? ма?саты: а) о?ушыларды? білімге ??штарлы?ын арттыру, шы?армашылы??а баулу, ойлау ?абілеттерін арттыру,
?) ?з тілімізді жандандыру?а, ойларын толы? жеткізуге, есте са?тау ?абілеттерін ?алыптастыру;
б) адамгершілікке, имандылы??а, салт - д?ст?рді са?тау?а баулу.
К?рнекілік: слайдтар, кеспе ?а?аздар, шарлар мен ?анатты с?здер.
Саба? барысы:
??рметті ?стаздар мен о?ушылар б?гінгі «Н?рлы жол» тіл сайысына хош келді?іздер.
Ана тілі ?аза?ымны? ?айма?ы,
Тілі? сені? ?мірі?ні? ай?а?ы.
Б?гін міне, тіл туралы сайыс?а,
Білгірлері 7 В, 7 Г сыныптары шы?ады.
Сайысымызды бастамас б?рын ?діл?азылар ал?асымен таныс болайы?. (келген м??алімдермен таныстыру)
1слайд Екі топты? ішінен ?айсысы сайысты бірінші бастайтынды?ын аны?тау ?шін, берілген ма?ал - м?телдерді? жал?асын табу ар?ылы белгілеу.
1. Мектеп - білім ордасы,..... (?стаз - мектеп т?л?асы)
2. Ер жігітті? екі с?йлегені - ?лгені,...... ( Еменні? иілгені - сын?аны)
2 слайд
1 кезе?. Топты? ?здерін таныстыруы (с?лемдесу, ?ран, т?сбелгі, ?ле?)
3 слайд
2 кезе?. «?аза? тілі» деген жазуды? ?р ?рпін ?р топ та?дап алады. ?р ?ріпті? ар жа?ында та?ырыптар берілген. ?р та?ырып?а ?ш с?ра? берілген.
?. ?аза? тілі
1. Дауысты дыбыстар ?алай б?лінеді? (жуан, жі?ішке, ашы?, ?ыса?, еріндік, езулік)
2. « ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік тілі - ?аза? тілі» - деп Ата За?ны? нешінші бабында жазыл?ан?(4 бабында)
3. ?аза? тілінде неше жал?ау бар?( т?ртеу; к?птік, септік, т?уелдік, жіктік)
А. ?аза? ?дебиеті.
1. Абай ??нанбаевты? ?ле?ін жат?а айт.
2. «Тарланым» кімні? ?ле?і?
3. 5 дос пен 5 д?шпанды ата.
З. ?аза?стан тарихы.
1. Т?уелсіздік к?ні ?ашан тойланады? (16 желто?санда)
2. ?аза?станны? астаналарын ата ( Орынбор, ?ызылорда, Алматы, Астана)
3. ?н?ранны? авторларын ата.(Ж. Н?жмиденов, Н. Назарбаев)
А. География
1. ?аза?станны? е? биік тауы (Хан т??ірі 6646)
2. Е? ?лкен к?л ( Каспий к?лі)
3. ?аза?станда неше облыс бар?(14)
?. Халы? ауыз ?дебиеті
1. Ертегілер ?алай б?лінеді?( ?иял ?ажайып, жануарлар туралы, т?рмыс - салт)
2. Жа?ылтпаш айт.
3. Лиро - эпосты? жырларды ата.
Т. Салт - д?ст?р
1. Жеті ?азынаны ата.(Ер жігіт, ж?йрік ат, ??май тазы, берен мылты?, ?ыран б?ркіт, а?ыл, білім, с?лу ?йел)
2. Тыйым с?здер айт.
3. ?аза?ша жыл ?айыру кестесі(тыш?ан, сиыр, барыс, ?оян, ?лу, жылан, жыл?ы, ?ой, мешін, тауы?, ит, до?ыз)
І. ?асиетті сан.
1. ?аза? хал?ыны? ?асиетті сандары (3, 7, 9, 40)
2. «?ш б?йтеректі ата. ( Ілияс, Бейімбет, С?кен.)
3. «Бес арысты» ата. (Ахмет, Міржа?ып, Ма?жан, Ж?сіпбек, Ш?к?рім)
Л. Сен білесі? бе?
1. ?аза?ты? ата?ты палуаны кім? (?ажым??ан)
2. Абайды? м?ражайы ?айда орналас?ан? (Жидебайда)
3. Т???ыш ?арышкер кім? (То?тар ?уб?кіров)
3 слайд
4 кезе? С?з тап?ан?а ?ол?а жо?.
1. Ой
?уаныш сыймады.
Ж?баныш
Сезім
(?уанышы ?ойнына сыймады)
2. Д?нен
Жыл?ы бас?андай.
Тай
??нан
(Тай?а та?ба бас?андай)
3. Ар
Намыс бермеді
?ят
Ашу
(Намысты ?олдан бермеді)
4. Инелік
Маса к?рмеді.
Шыбын
Жылан
(Шыбын ша??ан ??рлы к?рмеді)
5. Кірпік
К?з ?а??анша
Ауыз
?ас
(?ас ?а??анша)
6. Ине
Тебен ?аз?андай.
??ды?
Су
(О?у инемен ??ды? ?аз?андай)
4 – слайд
5 - кезе?. Мы?ты болса? тауып к?р.
?аза? тілі 1 - с?ра?.(10) Морфология нені зерттейді? (С?з ??рамын)
2 - с?ра? (20) К?семшені? ж?рна?тарын ата.(а,- е,- й,- ып,- іп,- п,- ?алы,- гелі,- ?алы,- келі)
3 - с?ра? (30) Дауыссыз дыбысты? бір - біріне ы?пал етуі ?зара ?ндесіп айтылуын не
дейміз? (Дыбыс ?ндестігі)
4 - с?ра? (40) ?здік есімдігіні? т?рленуі (Септеледі, жіктеледі)

Салт - д?ст?р 1 - с?ра? (10) ?ш арсыз (?й?ы, тама?, к?лкі)
2 - с?ра? (20) Бес парыз (иман келтіру, намаз о?у, ораза ?стау, пітір - зекет беру, ?ажы?а бару)
3 – с?ра? (30) Т?рт м?шел ?ай жас?а тура келеді? ( 49 жас)
4 - с?ра? (40) «Талапай» ?андай ойын т?ріне жатады? (асы?пен ойналады)
5 - слайд
6 - кезе?. Ойлы болса? озып к?р. Топ басшылар сайысы.
І топ 1. «Ау, ?ыз?ыш ??с» кімні? ?ле?і? (Махамбет)
2. Абайды? неше ?ара с?зі бар? (45+1)
3. Жеті к?нді ата. (д?йсенбі, бейсенбі, с?рсенбі, бейсенбі, ж?ма, сенбі, жексенбі)
4. Т?рт т?лікті ата.(т?йе, жыл?ы, сиыр, ?ой)
5. ?аза?стан т?уелсіздігін ?ашан алды? (1991ж)
6 - слайд
ІІ топ
1. Фонетика ?ай саланы зерттейтін ?ылым? (тіл дыбыстарын)
2. Ат ізін салмау с?з тіркесіні? ма?ынасын аш. (хабарласпау)
3. Т?рт маусымды ата.(к?ктем, жаз, к?з, жаз)
4. «Ал?адай туралы ?рбір ой» кімні? ?ле?і? (Жамбыл)
5. ?ш ж?ртты ата.
Сайысты марапаттау

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Н?рлы жол» тіл сайысы »

Сабақтың тақырыбы : «Нұрлы жол» тіл сайысы

Сабақтың мақсаты: а) оқушылардың білімге құштарлығын арттыру, шығармашылыққа баулу, ойлау қабілеттерін арттыру,
ә) өз тілімізді жандандыруға, ойларын толық жеткізуге, есте сақтау қабілеттерін қалыптастыру;
б) адамгершілікке, имандылыққа, салт - дәстүрді сақтауға баулу.
Көрнекілік: слайдтар, кеспе қағаздар, шарлар мен қанатты сөздер.
Сабақ барысы:
Құрметті ұстаздар мен оқушылар бүгінгі «Нұрлы жол» тіл сайысына хош келдіңіздер.
Ана тілі қазағымның қаймағы,
Тілің сенің өміріңнің айғағы.
Бүгін міне, тіл туралы сайысқа,
Білгірлері 7 В, 7 Г сыныптары шығады.
Сайысымызды бастамас бұрын әділқазылар алқасымен таныс болайық. (келген мұғалімдермен таныстыру)
1слайд Екі топтың ішінен қайсысы сайысты бірінші бастайтындығын анықтау үшін, берілген мақал - мәтелдердің жалғасын табу арқылы белгілеу.
1. Мектеп - білім ордасы,..... (Ұстаз - мектеп тұлғасы)
2. Ер жігіттің екі сөйлегені - өлгені,...... ( Еменнің иілгені - сынғаны)
2 слайд
1 кезең. Топтың өздерін таныстыруы (сәлемдесу, ұран, төсбелгі, өлең)
3 слайд
2 кезең. «Қазақ тілі» деген жазудың әр әрпін әр топ таңдап алады. Әр әріптің ар жағында тақырыптар берілген. Әр тақырыпқа үш сұрақ берілген.
Қ. Қазақ тілі
1. Дауысты дыбыстар қалай бөлінеді? (жуан, жіңішке, ашық, қысаң, еріндік, езулік)
2. « Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілі» - деп Ата Заңның нешінші бабында жазылған?(4 бабында)
3. Қазақ тілінде неше жалғау бар?( төртеу; көптік, септік, тәуелдік, жіктік)
А. Қазақ әдебиеті.
1. Абай Құнанбаевтың өлеңін жатқа айт.
2. «Тарланым» кімнің өлеңі?
3. 5 дос пен 5 дұшпанды ата.
З. Қазақстан тарихы.
1. Тәуелсіздік күні қашан тойланады? (16 желтоқсанда)
2. Қазақстанның астаналарын ата ( Орынбор, Қызылорда, Алматы, Астана)
3. Әнұранның авторларын ата.(Ж. Нәжмиденов, Н. Назарбаев)
А. География
1. Қазақстанның ең биік тауы (Хан тәңірі 6646)
2. Ең үлкен көл ( Каспий көлі)
3. Қазақстанда неше облыс бар?(14)
Қ. Халық ауыз әдебиеті
1. Ертегілер қалай бөлінеді?( қиял ғажайып, жануарлар туралы, тұрмыс - салт)
2. Жаңылтпаш айт.
3. Лиро - эпостық жырларды ата.
Т. Салт - дәстүр
1. Жеті қазынаны ата.(Ер жігіт, жүйрік ат, құмай тазы, берен мылтық, қыран бүркіт, ақыл, білім, сұлу әйел)
2. Тыйым сөздер айт.
3. Қазақша жыл қайыру кестесі(тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз)
І. Қасиетті сан.
1. Қазақ халқының қасиетті сандары (3, 7, 9, 40)
2. «Үш бәйтеректі ата. ( Ілияс, Бейімбет, Сәкен.)
3. «Бес арысты» ата. (Ахмет, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбек, Шәкәрім)
Л. Сен білесің бе?
1. Қазақтың атақты палуаны кім? (Қажымұқан)
2. Абайдың мұражайы қайда орналасқан? (Жидебайда)
3. Тұңғыш ғарышкер кім? (Тоқтар Әубәкіров)
3 слайд
4 кезең Сөз тапқанға қолқа жоқ.
1. Ой
Қуаныш сыймады.
Жұбаныш
Сезім
(Қуанышы қойнына сыймады)
2. Дөнен
Жылқы басқандай.
Тай
Құнан
(Тайға таңба басқандай)
3. Ар
Намыс бермеді
Ұят
Ашу
(Намысты қолдан бермеді)
4. Инелік
Маса көрмеді.
Шыбын
Жылан
(Шыбын шаққан құрлы көрмеді)
5. Кірпік
Көз қаққанша
Ауыз
Қас
(Қас қаққанша)
6. Ине
Тебен қазғандай.
Құдық
Су
(Оқу инемен құдық қазғандай)
4 – слайд
5 - кезең. Мықты болсаң тауып көр.
Қазақ тілі 1 - сұрақ.(10) Морфология нені зерттейді? (Сөз құрамын)
2 - сұрақ (20) Көсемшенің жұрнақтарын ата.(а,- е,- й,- ып,- іп,- п,- ғалы,- гелі,- қалы,- келі)
3 - сұрақ (30) Дауыссыз дыбыстың бір - біріне ықпал етуі өзара үндесіп айтылуын не
дейміз? (Дыбыс үндестігі)
4 - сұрақ (40) Өздік есімдігінің түрленуі (Септеледі, жіктеледі)

Салт - дәстүр 1 - сұрақ (10) Үш арсыз (ұйқы, тамақ, күлкі)
2 - сұрақ (20) Бес парыз (иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, пітір - зекет беру, қажыға бару)
3 – сұрақ (30) Төрт мүшел қай жасқа тура келеді? ( 49 жас)
4 - сұрақ (40) «Талапай» қандай ойын түріне жатады? (асықпен ойналады)
5 - слайд
6 - кезең. Ойлы болсаң озып көр. Топ басшылар сайысы.
І топ 1. «Ау, қызғыш құс» кімнің өлеңі? (Махамбет)
2. Абайдың неше қара сөзі бар? (45+1)
3. Жеті күнді ата. (дүйсенбі, бейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі)
4. Төрт түлікті ата.(түйе, жылқы, сиыр, қой)
5. Қазақстан тәуелсіздігін қашан алды? (1991ж)
6 - слайд
ІІ топ
1. Фонетика қай саланы зерттейтін ғылым? (тіл дыбыстарын)
2. Ат ізін салмау сөз тіркесінің мағынасын аш. (хабарласпау)
3. Төрт маусымды ата.(көктем, жаз, күз, жаз)
4. «Алғадай туралы әрбір ой» кімнің өлеңі? (Жамбыл)
5. Үш жұртты ата.
Сайысты марапаттау


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Завучу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
«Н?рлы жол» тіл сайысы

Автор: Аюбаева Рахат Куанышбаевна

Дата: 08.12.2014

Номер свидетельства: 141051


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства