kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йретуді? жеке т?л?аны ?алыптастыруда?ы ма?ызы

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                                       Алматы облысы  Жамбыл ауданы

                        ?зына?аш ауылы   Абай атында?ы гимназия мектебі

Макашова Эльмира Абильбековна

 директорды? о?у-ісі ж?ніндегі орынбасары

Коучинг

Та?ырыбы

Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йретуді? жеке т?л?аны ?алыптастыруда?ы ма?ызы

Ма?саты

 1. Сын т?р?ысынан ойлауды? жолдарын к?рсету, т?сіну, дамыту, ?мірмен байланыстыра отырып н?тижеге жету.  Функционалды? сауаттылы? ж?нінде ма?л?маттар алады;
 2.  ?р п?нде о?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын ?алай дамыту жолдарын ?йренеді;
 3.  О?ушы?а ХХІ ?асыр да?дыларын ?йрету ?шін, е? ?уелі м??алім ?зі сол да?дыларды ме?геруі керек екенін ??ынады;
 4. ?р о?ушыны? бойында?ы дарынын, талантын ашу?а к?мектесу ж?не олар?а ?олдау к?рсетулері керек екенін т?сінеді;

М??алімдер ?шін о?у

н?тижелері

М??алімдер:

 • Сын т?р?ысынан ойлауды? т?рлі ?діс-т?сілдерін біліп ж?не оларды о?у ?рдісінде тиімді пайдалануыж?ніндегі жобаларды жоспарлау?а;
 • ?з жобасыны? ма?сатына с?йкес деректер жинауды? тиісті т?сілдерін та?дау?а да?дыланады; .

 

Коучингты? негізгі идеялары

 М??алімдерді?  о?ыту ?дерісінде  сын т?р?ысынан ойлау к?з?арастарын ?алыптастыру.Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамыту,білім сапасын ба?алау ж?не моиторинг ж?ргізу ж?йесін дамыту бойынша а?ымда?ы жа?дайды талдау

Дерекк?здер

Мектеп басшыларына арнал?ан н?с?аулы?, интернет ресурстар

Кезе?дері

Коучингке ?атысушылар ?рекеті

Амандасу (2 мин)

Коуч коучингті? та?ырыбы мен ма?сатын таныстырады

Топ?а б?ліну(2мин)

Сергіту с?ті(5 мин)

«К?з  кереметі»  т?рлі т?сті ?иындылар т?сіне ?арай топ?а б?лінеді

14 тілек музыкамен келген ?она?тарды?  к??іл-к?йн к?теру,психологиялы? ахуал  орнату

Проблеманы

аны?тау

кезе?і

«Ой ша?ыру» (7 мин)

1.Функционалды? сауаттылы? деген не?

2.О?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын ?алыптастыруда?ы мектеп ж?не отбасыны? арасында?ы ?зара  іс-?рекетіні? бір т?тас ж?йесі бар ма?

3.О?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын ?алыптастыруда?ы мектеп ж?ргізіп отыр?ан ж?мысты барлы? ата-ана ?олдйды ма?

4.?андай стратегияларды ?олдану?а болады?

?з идеяларын зерделеп,?зара ?рекеттестікті орнату.Ойлау іс-?рекетпен байланысты  т?йінді идеяларды атау

Та?ырыпты  ?рбіту

ма?сатында   презентация (7мин)

Білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасы мен о?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын дамыту ж?ніндегі 2012-2016 жылдар?а арнал?ан ?лтты? іс-?имыл жоспарында ?аза?станды? жалпы білім беретін мектептерді? PISA, TIMSS ж?не PIRLS халы?аралы? салыстырмалы зерттеулеріндегі н?тижесін жа?сарту ?ажеттілігі к?рсетілген. ?лтты? жоспарда функционалды? сауаттылы?ты? т?рт негізгі механизмін б?ліп ?арау?а болады: 1) о?ыту методологиясы мен мазм?нын т?бегейлі жа?арту. 2) о?у н?тижелерін ба?алау ж?йесін жа?арту. 3) балаларды о?ыту мен т?рбиелеуге ата-аналарды? белсенді ?атысуы. 4) ?осымша білім беру ж?йесін дамыту туралы теориялы? материалды  есте са?тау

Та?ырыпты ?рбіту ма?сатында?ы практикалы?  ж?мыс  (тренинг) (10-15 мин)

2015 жылы республиканы? жалпы білім беретін мектептері PISA (математикалы? ж?не жаратылыстану-?ылыми сауаттылы?ыны? салыстырмалы ба?асы, сондай-а? 15 жасар о?ушыларды? ?рт?рлі ?лгіде берілген м?тіндерді т?сінуі) мен TIMSS (4 ж?не 8-сынып о?ушыларыны? математикалы? ж?не жаратылыстану-?ылыми сауаттылы?ын салыстырмалы ба?асы) халы?аралы? зерттеулеріне ?атысады. Осы?ан орай, ?аза?станда?ы мектептегі білім беру ж?йесі балаларды? да?дыларын дамытуда ?рт?рлі о?у ж?не ?мірлік жа?даяттар, т?л?ааралы? ?арым-?атынас пен ?леуметтік ?атынастар білімін ?олдану?а ба?ытталуы тиіс. Функционалды? сауаттылы? ?ш сала – о?уда?ы ж?не жазуда?ы сауаттылы?, математикалы? сауаттылы?, жаратылыстану-?ылыми сауаттылы? бойынша ба?аланады  О?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын ?з п?ндері?ізде ?алай арттыру?а болады? Осы с?ра??а топпен  ж?мыс жасауды, топ ойларын постерге т?сіруді ?сыну.

   ?орытынды (7 мин)

    Рефлексия

 

Бес сауса? т?сірілген т?рлі –т?сті пара?тарды таратып кері байланыс алу.

Просмотр содержимого документа
«Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йретуді? жеке т?л?аны ?алыптастыруда?ы ма?ызы »

Алматы облысы Жамбыл ауданы

Ұзынағаш ауылы Абай атындағы гимназия мектебі

Макашова Эльмира Абильбековна

директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасарыКоучинг

Тақырыбы

Сыни тұрғыдан ойлауға үйретудің жеке тұлғаны қалыптастырудағы маңызы


Мақсаты

 1. Сын тұрғысынан ойлаудың жолдарын көрсету, түсіну, дамыту, өмірмен байланыстыра отырып нәтижеге жету.  Функционалдық сауаттылық жөнінде мағлұматтар алады;

 2.  Әр пәнде оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалай дамыту жолдарын үйренеді;

 3.  Оқушыға ХХІ ғасыр дағдыларын үйрету үшін, ең әуелі мұғалім өзі сол дағдыларды меңгеруі керек екенін ұғынады;

 4. Әр оқушының бойындағы дарынын, талантын ашуға көмектесу және оларға қолдау көрсетулері керек екенін түсінеді;

Мұғалімдер үшін оқу

нәтижелері

Мұғалімдер:

 • Сын тұрғысынан ойлаудың түрлі әдіс-тәсілдерін біліп және оларды оқу үрдісінде тиімді пайдалануыжөніндегі жобаларды жоспарлауға;

 • Өз жобасының мақсатына сәйкес деректер жинаудың тиісті тәсілдерін таңдауға дағдыланады; .


Коучингтың негізгі идеялары

Мұғалімдердің оқыту үдерісінде сын тұрғысынан ойлау көзқарастарын қалыптастыру.Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту,білім сапасын бағалау және моиторинг жүргізу жүйесін дамыту бойынша ағымдағы жағдайды талдау

Дереккөздер

Мектеп басшыларына арналған нұсқаулық , интернет ресурстар


Кезеңдері

Коучингке қатысушылар әрекеті


Амандасу (2 мин)

Коуч коучингтің тақырыбы мен мақсатын таныстырады

Топқа бөліну(2мин)

Сергіту сәті(5 мин)

«Күз кереметі» түрлі түсті қиындылар түсіне қарай топқа бөлінеді
14 тілек музыкамен келген қонақтардың көңіл-күйн көтеру,психологиялық ахуал орнату

Проблеманы

анықтау

кезеңі

«Ой шақыру» (7 мин)


1.Функционалдық сауаттылық деген не?

2.Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының арасындағы өзара іс-әрекетінің бір тұтас жүйесі бар ма?

3.Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп жүргізіп отырған жұмысты барлық ата-ана қолдйды ма?

4.Қандай стратегияларды қолдануға болады?Өз идеяларын зерделеп,өзара әрекеттестікті орнату.Ойлау іс-әрекетпен байланысты түйінді идеяларды атау
Тақырыпты өрбіту

мақсатында презентация (7мин)

Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы мен оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарында қазақстандық жалпы білім беретін мектептердің PISA, TIMSS және PIRLS халықаралық салыстырмалы зерттеулеріндегі нәтижесін жақсарту қажеттілігі көрсетілген. Ұлттық жоспарда функционалдық сауаттылықтың төрт негізгі механизмін бөліп қарауға болады: 1) оқыту методологиясы мен мазмұнын түбегейлі жаңарту. 2) оқу нәтижелерін бағалау жүйесін жаңарту. 3) балаларды оқыту мен тәрбиелеуге ата-аналардың белсенді қатысуы. 4) қосымша білім беру жүйесін дамыту туралы теориялық материалды есте сақтауТақырыпты өрбіту мақсатындағы практикалық жұмыс (тренинг) (10-15 мин)

2015 жылы республиканың жалпы білім беретін мектептері PISA (математикалық және жаратылыстану-ғылыми сауаттылығының салыстырмалы бағасы, сондай-ақ 15 жасар оқушылардың әртүрлі үлгіде берілген мәтіндерді түсінуі) мен TIMSS (4 және 8-сынып оқушыларының математикалық және жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын салыстырмалы бағасы) халықаралық зерттеулеріне қатысады. Осыған орай, Қазақстандағы мектептегі білім беру жүйесі балалардың дағдыларын дамытуда әртүрлі оқу және өмірлік жағдаяттар, тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастар білімін қолдануға бағытталуы тиіс. Функционалдық сауаттылық үш сала – оқудағы және жазудағы сауаттылық, математикалық сауаттылық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылық бойынша бағаланады Оқушылардың функционалдық сауаттылығын өз пәндеріңізде қалай арттыруға болады? Осы сұраққа топпен  жұмыс жасауды, топ ойларын постерге түсіруді ұсыну.

Қорытынды (7 мин)

Рефлексия


Бес саусақ түсірілген түрлі –түсті парақтарды таратып кері байланыс алу.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Завучу

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йретуді? жеке т?л?аны ?алыптастыруда?ы ма?ызы

Автор: Макашова Эльмира Абилбековна

Дата: 18.03.2015

Номер свидетельства: 188586

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства