kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?ош бол, алтын ?я мектебім!

Нажмите, чтобы узнать подробности

11 сынып о?ушыларына арнал?ан со??ы ?о?ырау сценарийі

          -О?ушылар сап т?зе?дер!

         -?Р Мемлекеттік Туын кіргізі?іздер.


         1ж.  -Армысыздар, ?стаздар, о?ушылар! «?ош бол, алтын ?я мектебім!» атты салатанатты жиын?а жинал?ан ?ауым.

       2ж. ?айырлы к?н! ?адірменді ?она?тар, мектеп бітіруші т?лектер, мектеп ш?кірттері! «Со??ы ?о?ырау» мерекесін ?Р Мемлекеттік ?н?ранымен бастаймыз.

       1ж. – Міне, та?ы бір о?у жылы ая?талып, бізді? мектебімізді? 4 т?легі б?гінгі салтанатты жиында балалы?пен, мектеппен ?оштас?алы т?р.

2ж. Е?бегін ел мерейін асыру?а ж?мса?ан аяулы ?лдары мен ?ыздарыны?

да??ын асыр?ан тарихи кезе?дерді? айтулы мерекелеріні? бірі саналатын «Со??ы ?о?ырау» салтанаты да бізді? мектебімізге келіп жетті.

       1ж.Б?гінгі к?н! 11 жыл бойы т?лім т?рбие берген ?стаздар мен ата-аналарды? е?бегіні? жемісі саналатын жас т?лектерді? мектеп ?абыр?асынан шы?ып, ?лкен ?мірге ?адам басатын ?уанышты к?ні.

         2ж. -Салтанатты жиыныны? президиумына 
1Мектеп директоры

2 Зейнеткер ?стазымыз

3.

4. 11-сыныпты? т?легіні? ата-анасы

5.

       1ж. Б?л к?н – мектеп тарихында, мектеп бітіруші т?лектер есінде м??гі ?шпейтін к?н.

Жас ж?ректі? ?мірлік ??штары –г?л, 

?стаз баулы?ан ??стары б?л. 
?оштасып б?гінгі к?н ?ясынан 
Сол ??старды? бір тобы ?ш?алы т?р.

       2ж. Бітіруші т?лектерді ??рметпен орта?а ша?ырамыз. ?ошеметтеп ?арсы алы?ыздар!

Сынып жетекшісі

 Сыныпта           о?ушы.

 Олар:  

орта?а ша?ырамыз.

      1ж.Салтанатты жиын?а келген ??рметті ?она?тарымыз?а ??тты?тау с?з кезегі беріледі. 

1Мектеп директоры

2 Зейнеткер ?стазымыз

3.

4. 11-сыныпты? т?легіні? ата-анасы

5.


2ж. Білімді ш?кірттерін аяла?ан 
    Жа?сылы?ын ешкімнен аяма?ан, 
    Саялы ба?, жанашыры жас ?рпа?ты? 
    «?стаз» деген аяулы, арда?ты адам. 
?стаздарына ??тты?тау с?з кезегі беріледі.

1. 11сыныпты? ал?аш?ы ?стазы                       беріледі.

1ж.Т?уелсіздік г?л дестесін ?семдетіп та?айы?,

     Ж?ректерге маздатып жігер отын жа?айы?.

      Желбіретіп к?к байра?ын ?аза?стан еліні?

     Жа?а ?мірге ны? сезіммен барайы? – дей отырып, б?секеге ?абілетті 50 елді? ?атарына ену ?шін, біз білімді болуымыз керек.

2ж. «?аза?стан- 2050»- М??гілік Елге бастайтын е? абыройлы, е? м?ртебелі жол. Осы жолдан айнымай ал?а ?мтылуымыз керек. М??гілік Ел болу тек ?з ?олымызда. М??гілік Елді? іргетасын ?ала?ан ?рпа?пыз. Хал?ымызды? ?алаулы, елімізді? елеулі ?л-?ыздары болып ?сі?іздер.
 

1 ж.Жа?сы ш?кірт азамат атанады, 
Хал?ынан ата-анадан бата алады. 
?рпа?ына айтсын деп а? тілегін, 
Орта?а ша?ырайы? ата-ананы. 
С?з кезегі ??рметті де ?адірлі ата-аналарымыз атынан:----------------------береміз.

2ж. Тек ж?ректен арналар с?зіміз де, 
Жа?сылы??а жарал?ан ж?регі?із. 
С?з берейік ??рметпен ?зі?ізге 
Ш?кірттерге арналсын тілегі?із. 
С?з кезегін   орталау мектеп курсын а?та?алы отыр?ан 9-сыныпты? сынып жетекшісі                                          беріледі.

1ж. Абзал жандар биік т?л?а байсалды, 
        ??ша? жайып т?л мереке?ді ?арсы алды. 
       Т?лектерге жар?ын тілек білдіріп, 
        ??тты?тайды б?лдіршіндер барша?ды. 
??тты?тау кезегі 1-сынып о?ушыларына беріледі.

1 о?ушы

??рметті апаларым, а?аларым,

Сіздерге ?арап т?рып та? ?аламын.

Мектепке тарыдай боп кіріпсіздер,

С?т келді таудай болып шы?ат??ын.

2 о?ушы

Сапарлары? с?тті болсын а?алар!

Кез де келді ?мір жолын жа?алар,

?стаздардан білім ал?ан жас т?лек.

?лылы?ты ?алт жібермей ба?алар.

3 о?ушы

Сапаралары? с?тті болсын апайлар!

С?ттер туды барлы?ын да абайлар!

Сіздер жал?ыз емессіздер б?л жолда.

?стаздары? со?дары?нан ?арайлар.

4 о?ушы

Алтын ?я мектебі?ді

Т?лектерім ?мытпа?дар!

?стаздарды? е?бектерін

Табан асты ?алдырма?дар.

?Н: «Мектебім»

5 о?ушы

Бас?а мектеп к?тіп т?р ?ой сендерді

Алда ?ту керек сан белді.

Б?рі?е де тілейтінім с?ттілік

Тапсыруда біры??ай ?лтты? тестіні.

6 о?ушы.

Аспанымдай м?лдір бол!

Жайлауымдай жазы? бол!

?зенімдей ?ршіл бол!

Б?рінен де адам бол!

7 о?ушы

Бел асып барасы?дар ?ия?а,

Жетесіздер  алуан т?рлі арман?а,

Сіздерді? ісі?ізді жал?астырар,

Біз ?аламыз сенім артып ар?а?а.

8 о?ушы

Бірдей бізді? ойымыз да, сырымыз.

Бір мектепті? ?лы менен ?ызымыз.

Сіздердей ?лкен болып бойымыз,

А?ылды да білімді болып ?семіз.

         ?н: «?ош бол, мектеп»

 1ж.?рпа?сыз ш?кірттерге ба? келген бе? 
       Бапкерсіз т?лпарлар?а бап келген бе? 
       Он бір жыл сыныбы ?шін жанын сал?ан, 
       С?з кезегі - жетекші бапкері                              беріледі.

          Ж?ректері л?піл ?а??ан, ?имасты? пен ?уаныш,ансау мен арман сезімдері аралас?ан,осынау с?тте ш?кірттік с?тті? со??ы,?мір жолыны? ал?аш?ы ?адамында т?р?ан жас т?лек ендігі с?зді сіздерге береміз.

         1 о?ушы:  ?ымбатты ?стаздар! Осы жылдар бойы бізге білім мен т?рбие беріп, ?лкен ?мірге дайында?андары?ыз?а ал?ысымыз шексіз! Сіздерді? сенімдері?ізді а?таймыз деп серт береміз шын ж?ректен.  Кеше ?ана мектеп табалдыры?ын атта?ан сия?ты едік – б?гін, міне, он бір жылды? ?алай зулап ?ткенін бай?амай да ?алыппыз. Алдымызда т?р?ан ма?сат - ?БТ ны ойда?ыдай тапсырып о?у?а т?су

2 о?ушы:

 К?з салып ?ара?ызшы бойымыз?а
Орта? боп б?гінгі ?скен ойымыз?а
Хош келіппіз ?стаздар, ата - аналар,
«Со??ы ?о?ырау» мерекесі тойымыз?а.

3 о?ушы:

?лі есімде мектепке ал?аш бар?аным

Сумка асынып, д?птер, ?алам ал?аным

Жар?ын ж?зді бала мінез кісі еді

Е? ал?аш?ы ?стазым ?семг?л  апайым

4 о?ушы:

?лі есімде м??алімні? сол к?нгі

К?лімсіреп ?ара?аны к?зіме

?йренеміз ?лы ?аза? тілін-деп

Бір ?ліппе ?сын?аны ?зіме

Сол ?атарда отыр?аным парта?а

Тандана кеп ??ілгенім та?та?а

Жолдары ашы? м??алима ?р ?ашан

Т?зу отыр деп ?а??аны ар?а?а

 5 о?ушы:

Алда ?иын жол ?лі

Алда максат тілектер

?р кеудеде со?ады

?о?ырау  болып ж?ректер.

6 о?ушы:

 Мектебім, ысты?сы? алтын ?ям,
?шатын кез келді ?алай ?иям?!.
О? - солды танитын болды? б?гін,
Бала едік бір кезде, н?зік ?я?.
             ?н: «?оштас?ым келмейді»
7 о?ушы:

 Ба?ыт сілтеп арман?а,
?анат берді?, ?шырды?.
?мір сырын ?ажайып,
Сенде ал?аш т?сіндім.

8 о?ушы

Мектеп, мектеп!
Т??іректеп,
Ж?руші едік,
С?раушы едік,
?й ж?мысын бермесе!
Б?гін міне, ?лкен болды?,
Он сегізге биыл толды?

9 о?ушы:

Ма?ан ысты? мектебім

?ал?ан бейне ?йімдей

Биыл со??ы бір жылым

?зі?де ?тті білінбей

Басталады ?зі?нен

Болаша?ты? жол басы.

10 о?ушы:

Мектебім ?ия алмаймын

 К?п н?рсені ?иялдаймын

М??гілік о?ушы? боп

?алу?а мен ?ялмаймын

Мектебім айтар ?нім

?зі?нен ал?анымды ?зі?е ?айтарамын

            ?н «?стазым»
11 о?ушы:

?тіп кетті он бір жылда

?ол б?л?айды балала?

Балалы?тан арылып біз

?сіп ?аппыз таралып.

А?ыл білім к?п берді?

Анамдайсы? мектебім

Сенде ?сіп к?ктедім

Сенсі? ?мір мектебім

Ысты? мектеп партасы

О?улы?ы картасы

 М?нша ?ызы?  бол?аны

М??алімні? ар?асы

Ал?ыстарым к?п мені?

Асыл анам мектебім

12 о?ушы:

?шырды? талай - талай т?лектерді,
Толтырып ?уаныш?а ж?ректерді.
?стазым, бір ?зі?е арналады,
Таусылмас дастандай боп жыр беттері.
13 о?ушы:

Г?лдерге толы омырау,
?мірде жо? ?ой то?ырау.
?имасты? сезім оятып,
Со?ылсын со??ы ?о?ырау.
14 о?ушы:

Білімге бас?ан жастары?, 
?ылымды іздер ??іліп, 
?мірге сапар бастады?, 
Алдымда к?ліп т?р ?міт. 
Білімді ??йып сана?а 
Ш?кірт болы?дар білікті. 
Орнымызды ны? басар деп, 
  «Алтын кілтті»  даярлы? топ?а келетін балалар?а тапсырамыз.

2ж. ?ымбатты т?лектер! Жыл сайын бір белден асып, 11 к?ктем, 11 к?зді ?ткізген мектеп сендерге ?ыймасты?пен ?арайды. ?стаз ?ауымы мен мына жинал?ан халы? сендерге тек с?ттілік, а? жол тілейді., армандары?ны? биік шы?ына жете бері?дер.

1ж. Ал?ынып арман ?у?ан ж?ректері,

Б?л к?н да?ы ?мірді? бір ?ткелі.

Орындалып ойда?ы армандары?

?иял шы??а ?рле?дер т?лектерім.

Сарыб?ла?  мектебіні? б?гін міне.

?шыр?ан          т?лектері.

          1.Со??ы ?о?ырау со?у салтанаты ??рметпен 11 сынып о?ушысы 
                        мен 1 сынып о?ушысы               тапсырады. 
Б?гінгі к?н – жас т?лекті? жа?а ?мір баспалда?ына жолдама берілетін к?н.Тек биіктеп сам?ай бері?дер т?лектер. 

2ж.?Р Мемлекеттік Туын алып ?ті?іздер.

1ж.К?гершіндей сам?а?дар т?лектерім, 
Орындалсын ?мірде тілектері?. 
?німен со??ы естіген ?о?ырауды?. 
Дірілдеді-ау ерекше ж?ректері?. 

Б?л со??ы ?о?ырау ?ні.Балалы?пен ?оштасу, ?лкен ?мірмен ?ауышу 
?ні. Осыдан 11 жыл алдын ?здері?е жа?а ?ана а? жол тілеген б?лдіршіндер секілді еді?дер.
 

       2ж.?лкен ?мірге атта?ан ?адамдары?а н?р жаусын, талаптары? о? болсын! 
Жас т?лектер! 
 ?оштасады алтын ?я мектебі?, 
Ма?дайы?нан сипап ?тсін к?ктен к?н 
«С?т сапар!»-деп ?ол б?л?айы? б?ріміз, 
Тілейік біз армандар?а жеткенін. 
Ж?ргізуші: Ия, шынды?ында уа?ыт зымырап ?те шы?ты! Б?гінде алтын ?ямызбен ?оштас?алы т?рмыз. Со??ы рет «Мектеп вальсін» билеп, со??ы рет ?о?ырау ?нін ести отырып, жанарымыз?а еріксіз жас та келеді. Б?л бізді? балалы? ша?пен ?оштасуымызды? со??ы баспалда?ы.

                «Мектеп вальсі» ойналады/О?ушылар билейді/.
 

  1ж. ?лкен ?мірге ?адам баста?ан т?лектерді? орнына келесі о?у жылында?ы

11 сынып о?ушыларын ша?ырамыз. 


   2ж. Осымен салтанатты со??ы ?о?ырау жиынын жабы? деп жариялай отырып, жаз?ы демалысты жа?сы ?ткізіп, келесі о?у жылына аманды?пен жолы??анша сау-саламатта болы?ыздар.

Просмотр содержимого документа
«?ош бол, алтын ?я мектебім! »11 сынып оқушыларына арналған соңғы қоңырау сценарийі-Оқушылар сап түзеңдер!

-ҚР Мемлекеттік Туын кіргізіңіздер.


1ж. -Армысыздар, ұстаздар, оқушылар! «Қош бол, алтын ұя мектебім!» атты салатанатты жиынға жиналған қауым.

2ж. Қайырлы күн! Қадірменді қонақтар, мектеп бітіруші түлектер, мектеп шәкірттері! «Соңғы қоңырау» мерекесін ҚР Мемлекеттік Әнұранымен бастаймыз.

1ж. – Міне, тағы бір оқу жылы аяқталып, біздің мектебіміздің 4 түлегі бүгінгі салтанатты жиында балалықпен, мектеппен қоштасқалы тұр.

2ж. Еңбегін ел мерейін асыруға жұмсаған аяулы ұлдары мен қыздарының

даңқын асырған тарихи кезеңдердің айтулы мерекелерінің бірі саналатын «Соңғы қоңырау» салтанаты да біздің мектебімізге келіп жетті.

1ж.Бүгінгі күн! 11 жыл бойы тәлім тәрбие берген ұстаздар мен ата-аналардың еңбегінің жемісі саналатын жас түлектердің мектеп қабырғасынан шығып, үлкен өмірге қадам басатын қуанышты күні.

2ж. -Салтанатты жиынының президиумына 
1Мектеп директоры

2 Зейнеткер ұстазымыз

3.

4. 11-сыныптың түлегінің ата-анасы

5.

1ж. Бұл күн – мектеп тарихында , мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн.

Жас жүректің өмірлік құштары –гүл, 

Ұстаз баулыған құстары бұл. 
Қоштасып бүгінгі күн ұясынан 
Сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр.

2ж. Бітіруші түлектерді құрметпен ортаға шақырамыз. Қошеметтеп қарсы алыңыздар!

Сынып жетекшісі

Сыныпта оқушы.

Олар:
ортаға шақырамыз.


1ж.Салтанатты жиынға келген құрметті қонақтарымызға құттықтау сөз кезегі беріледі. 

1Мектеп директоры

2 Зейнеткер ұстазымыз

3 .

4. 11-сыныптың түлегінің ата-анасы

5.


2ж. Білімді шәкірттерін аялаған 
Жақсылығын ешкімнен аямаған, 
Саялы бақ, жанашыры жас ұрпақтың 
«Ұстаз» деген аяулы , ардақты адам. 
Ұстаздарына құттықтау сөз кезегі беріледі.

1. 11сыныптың алғашқы ұстазы беріледі.


1ж.Тәуелсіздік гүл дестесін әсемдетіп тағайық,

Жүректерге маздатып жігер отын жағайық.

Желбіретіп көк байрағын Қазақстан елінің

Жаңа өмірге нық сезіммен барайық – дей отырып, бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену үшін, біз білімді болуымыз керек.

2ж. «Қазақстан- 2050»- Мәңгілік Елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы жолдан айнымай алға ұмтылуымыз керек. Мәңгілік Ел болу тек өз қолымызда. Мәңгілік Елдің іргетасын қалаған ұрпақпыз. Халқымыздың қалаулы, еліміздің елеулі ұл-қыздары болып өсіңіздер.

1 ж.Жақсы шәкірт азамат атанады, 
Халқынан ата-анадан бата алады. 
Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін, 
Ортаға шақырайық ата-ананы. 
Сөз кезегі құрметті де қадірлі ата-аналарымыз атынан:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------береміз.

2ж. Тек жүректен арналар сөзіміз де, 
Жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. 
Сөз берейік құрметпен өзіңізге 
Шәкірттерге арналсын тілегіңіз. 
Сөз кезегін орталау мектеп курсын ақтағалы отырған 9-сыныптың сынып жетекшісі беріледі.


1ж. Абзал жандар биік тұлға байсалды, 
Құшақ жайып төл мерекеңді қарсы алды. 
Түлектерге жарқын тілек білдіріп, 
Құттықтайды бүлдіршіндер баршаңды. 
Құттықтау кезегі 1-сынып оқушыларына беріледі.

1 оқушы

Құрметті апаларым, ағаларым,

Сіздерге қарап тұрып таң қаламын.

Мектепке тарыдай боп кіріпсіздер,

Сәт келді таудай болып шығатұғын.

2 оқушы

Сапарларың сәтті болсын ағалар!

Кез де келді өмір жолын жағалар,

Ұстаздардан білім алған жас түлек.

Ұлылықты қалт жібермей бағалар.

3 оқушы

Сапараларың сәтті болсын апайлар!

Сәттер туды барлығын да абайлар!

Сіздер жалғыз емессіздер бұл жолда.

Ұстаздарың соңдарыңнан қарайлар.

4 оқушы

Алтын ұя мектебіңді

Түлектерім ұмытпаңдар!

Ұстаздардың еңбектерін

Табан асты қалдырмаңдар.

ӘН: «Мектебім»

5 оқушы

Басқа мектеп күтіп тұр ғой сендерді

Алда өту керек сан белді.

Бәріңе де тілейтінім сәттілік

Тапсыруда бірыңғай ұлттық тестіні.

6 оқушы.

Аспанымдай мөлдір бол!

Жайлауымдай жазық бол!

Өзенімдей өршіл бол!

Бәрінен де адам бол!

7 оқушы

Бел асып барасыңдар қияға,

Жетесіздер алуан түрлі арманға,

Сіздердің ісіңізді жалғастырар,

Біз қаламыз сенім артып арқаға.

8 оқушы

Бірдей біздің ойымыз да, сырымыз.

Бір мектептің ұлы менен қызымыз.

Сіздердей үлкен болып бойымыз,

Ақылды да білімді болып өсеміз.

Ән: «Қош бол, мектеп»

1ж.Ұрпақсыз шәкірттерге бақ келген бе? 
Бапкерсіз тұлпарларға бап келген бе? 
Он бір жыл сыныбы үшін жанын салған, 
Сөз кезегі - жетекші бапкері беріледі.

Жүректері лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш,ансау мен арман сезімдері араласқан,осынау сәтте шәкірттік сәттің соңғы ,өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлек ендігі сөзді сіздерге береміз.


1 оқушы: Қымбатты ұстаздар! Осы жылдар бойы бізге білім мен тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындағандарыңызға алғысымыз шексіз! Сіздердің сенімдеріңізді ақтаймыз деп серт береміз шын жүректен. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған сияқты едік – бүгін, міне, он бір жылдың қалай зулап өткенін байқамай да қалыппыз. Алдымызда тұрған мақсат - ҰБТ ны ойдағыдай тапсырып оқуға түсу

2 оқушы:

Көз салып қараңызшы бойымызға
Ортақ боп бүгінгі өскен ойымызға
Хош келіппіз ұстаздар, ата - аналар,
«Соңғы қоңырау» мерекесі тойымызға.


3 оқушы:

Әлі есімде мектепке алғаш барғаным

Сумка асынып, дәптер, қалам алғаным

Жарқын жүзді бала мінез кісі еді

Ең алғашқы ұстазым Әсемгүл апайым

4 оқушы:

Әлі есімде мұғалімнің сол күнгі

Күлімсіреп қарағаны көзіме

Үйренеміз ұлы қазақ тілін-деп

Бір әліппе ұсынғаны өзіме

Сол қатарда отырғаным партаға

Тандана кеп үңілгенім тақтаға

Жолдары ашық мұғалима әр қашан

Түзу отыр деп қаққаны арқаға

 5 оқушы:

Алда қиын жол әлі

Алда максат тілектер

Әр кеудеде соғады

Қоңырау болып жүректер.

6 оқушы:

 Мектебім, ыстықсың алтын ұям,
Ұшатын кез келді қалай қиям?!.
Оң - солды танитын болдық бүгін,
Бала едік бір кезде, нәзік ұяң.
Ән: «Қоштасқым келмейді»
7 оқушы:

 Бағыт сілтеп арманға,
Қанат бердің, ұшырдың.
Өмір сырын ғажайып,
Сенде алғаш түсіндім.

8 оқушы

Мектеп, мектеп!
Төңіректеп,
Жүруші едік,
Сұраушы едік,
Үй жұмысын бермесе!
Бүгін міне, үлкен болдық,
Он сегізге биыл толдық

9 оқушы:

Маған ыстық мектебім

Қалған бейне үйімдей

Биыл соңғы бір жылым

Өзіңде өтті білінбей

Басталады өзіңнен

Болашақтың жол басы.

10 оқушы:
Мектебім қия алмаймын

Көп нәрсені қиялдаймын

Мәңгілік оқушың боп

Қалуға мен ұялмаймын

Мектебім айтар әнім

Өзіңнен алғанымды өзіңе қайтарамын

Ән «Ұстазым»
11 оқушы:

Өтіп кетті он бір жылда

Қол бұлғайды балалақ

Балалықтан арылып біз

Өсіп қаппыз таралып.

Ақыл білім көп бердің

Анамдайсың мектебім

Сенде өсіп көктедім

Сенсің өмір мектебім

Ыстық мектеп партасы

Оқулығы картасы

Мұнша қызық болғаны

Мұғалімнің арқасы

Алғыстарым көп менің

Асыл анам мектебім

12 оқушы:

Ұшырдың талай - талай түлектерді,
Толтырып қуанышқа жүректерді.
Ұстазым, бір өзіңе арналады,
Таусылмас дастандай боп жыр беттері.
13 оқушы:

Гүлдерге толы омырау,
Өмірде жоқ қой тоқырау.
Қимастық сезім оятып,
Соғылсын соңғы қоңырау.
14 оқушы:

Білімге басқан жастарың, 
Ғылымды іздер үңіліп, 
Өмірге сапар бастадық, 
Алдымда күліп тұр үміт. 
Білімді құйып санаңа 
Шәкірт болыңдар білікті. 
Орнымызды нық басар деп, 
«Алтын кілтті» даярлық топқа келетін балаларға тапсырамыз.2ж. Қымбатты түлектер! Жыл сайын бір белден асып, 11 көктем, 11 күзді өткізген мектеп сендерге қыймастықпен қарайды. Ұстаз қауымы мен мына жиналған халық сендерге тек сәттілік, ақ жол тілейді., армандарыңның биік шыңына жете беріңдер.1ж. Алқынып арман қуған жүректері,

Бұл күн дағы өмірдің бір өткелі.

Орындалып ойдағы армандарың

Қиял шыңға өрлеңдер түлектерім.

Сарыбұлақ мектебінің бүгін міне.

Ұшырған түлектері.


1.Соңғы қоңырау соғу салтанаты құрметпен 11 сынып оқушысы 
мен 1 сынып оқушысы  тапсырады. 
Бүгінгі күн – жас түлектің жаңа өмір баспалдағына жолдама берілетін күн.Тек биіктеп самғай беріңдер түлектер. 2ж.ҚР Мемлекеттік Туын алып өтіңіздер.1ж.Көгершіндей самғаңдар түлектерім, 
Орындалсын өмірде тілектерің. 
Үнімен соңғы естіген қоңыраудың. 
Дірілдеді-ау ерекше жүректерің. 

Бұл соңғы қоңырау үні...Балалықпен қоштасу, үлкен өмірмен қауышу 
үні. Осыдан 11 жыл алдын өздеріңе жаңа ғана ақ жол тілеген бүлдіршіндер секілді едіңдер.


2ж.Үлкен өмірге аттаған қадамдарыңа нұр жаусын, талаптарың оң болсын! 
Жас түлектер!!! 
Қоштасады алтын ұя мектебің, 
Маңдайыңнан сипап өтсін көктен күн 
«Сәт сапар!»-деп қол бұлғайық бәріміз, 
Тілейік біз армандарға жеткенін. 
Жүргізуші: Ия, шындығында уақыт зымырап өте шықты! Бүгінде алтын ұямызбен қоштасқалы тұрмыз. Соңғы рет «Мектеп вальсін» билеп, соңғы рет қоңырау үнін ести отырып, жанарымызға еріксіз жас та келеді. Бұл біздің балалық шақпен қоштасуымыздың соңғы баспалдағы.

«Мектеп вальсі» ойналады/Оқушылар билейді/.

1ж. Үлкен өмірге қадам бастаған түлектердің орнына келесі оқу жылындағы

11 сынып оқушыларын шақырамыз. 


2ж. Осымен салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялай отырып, жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жылына амандықпен жолыққанша сау-саламатта болыңыздар.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Завучу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?ош бол, алтын ?я мектебім!

Автор: Абильтаева Самал Бекбасовна

Дата: 17.03.2015

Номер свидетельства: 188085

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "«Қош бол, алтын ұя мектебім»"
  ["seo_title"] => string(27) "kosh_bol_altyn_uia_mektebim"
  ["file_id"] => string(6) "499371"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1549898003"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(84) "На тему "Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы""
  ["seo_title"] => string(48) "na_tiemu_t_rbiienin_ien_tamasha_miektiebi_otbasy"
  ["file_id"] => string(6) "392071"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1487158095"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(35) "?ош бол,бастауышым! "
  ["seo_title"] => string(21) "k-osh-bol-bastauyshym"
  ["file_id"] => string(6) "220297"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1434568479"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "?ош бол, алтын ?я, мектебім!"
  ["seo_title"] => string(33) "k-osh-bol-altyn-u-ia-miektiebim-1"
  ["file_id"] => string(6) "313127"
  ["category_seo"] => string(7) "zavuchu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1459435160"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) "?ош бол, бастауыш."
  ["seo_title"] => string(19) "k-osh-bol-bastauysh"
  ["file_id"] => string(6) "312972"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1459422021"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства