kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

“Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň emele gelmeginiň taryhy we onuň esasy ýagdaýy”.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Türkmenistanyň konstitusiýasynyň bolümler boýunça emele  geliş taryhy we esasy ýagdaýy hakynda

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«“Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň emele gelmeginiň taryhy we onuň esasy ýagdaýy”.»

Okuw taslamasy: “ Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň emele gelmeginiň taryhy we onuň esasy ýagdaýy ”.  Mary welaýat_22.09.2017

Okuw taslamasy: “ Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň emele gelmeginiň taryhy we onuň esasy ýagdaýy ”.

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy Meýilnama Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy mazmuny. I bölüm. Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslary II bölüm. Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary, azatlyklary we borçlary (25- 65) 4. III bölüm. Türkmenistanda döwlet häkimiýet edaralarynyň ulgamy - Döwlet gurluşy (66-67) - Türkmenistanyň prezidenti (68-76) - Türkmenistanyň mejlisi (77-90) - Türkmenistanyň ministrler kabineti (91-95) - Kazyýet häkimiýeti (96-108) 5. Döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralary (109 -114) 6. IV bölüm. Ýerli öz-özüňi dolandyryşy (115 -118) 7. V bölüm. Saýlaw ulgamy, sala salşyk (119-128) 8. VI bölüm. Prokuratura (129 -133) 9. VII bölüm. Ykdysadyýet we maliýe-karz ulgamy (134 -139) 10. VIII bölüm. Jemleýji düzgünler (140-142) Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy

Meýilnama

 • Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy mazmuny.
 • I bölüm. Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslary
 • II bölüm. Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary, azatlyklary we borçlary (25- 65)

4. III bölüm. Türkmenistanda döwlet häkimiýet edaralarynyň ulgamy

- Döwlet gurluşy (66-67)

- Türkmenistanyň prezidenti (68-76)

- Türkmenistanyň mejlisi (77-90)

- Türkmenistanyň ministrler kabineti (91-95)

- Kazyýet häkimiýeti (96-108)

5. Döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralary (109 -114)

6. IV bölüm. Ýerli öz-özüňi dolandyryşy (115 -118)

7. V bölüm. Saýlaw ulgamy, sala salşyk (119-128)

8. VI bölüm. Prokuratura (129 -133)

9. VII bölüm. Ykdysadyýet we maliýe-karz ulgamy (134 -139)

10. VIII bölüm. Jemleýji düzgünler (140-142)

Mary welaýat_22.09.2017

Garaşsyz Türkmenistanyň Konstitusiýasy 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Ýokary Sowetiniň maslahatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasy ─ Baş Kanuny kabul edildi. ( VIII bölüm - 116 madda ) 2008-nji 26-njy sentabrynda Türkmenistanyň nobatdan daşary ХХI Halk maslahatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasy täze redaksiýasy kabul edildi. (VIII bölüm - 117 madda) 2016-njy 14 sentabrynda Türkmenistanyň Konstitusiýasy ( rejelenen görnüşi ) kabul edildi. (VIII bölüm - 142 madda) Mary welaýat_22.09.2017

Garaşsyz Türkmenistanyň Konstitusiýasy

1992-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Ýokary Sowetiniň maslahatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasy Baş Kanuny kabul edildi.

( VIII bölüm - 116 madda )

2008-nji 26-njy sentabrynda Türkmenistanyň nobatdan daşary ХХI Halk maslahatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasy täze redaksiýasy kabul edildi.

(VIII bölüm - 117 madda)

2016-njy 14 sentabrynda Türkmenistanyň Konstitusiýasy ( rejelenen görnüşi ) kabul edildi.

(VIII bölüm - 142 madda)

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy Biz, Türkmenistanyň halky, öz ykbalymyzy kesgitlemäge bolan mizemez hukugymyza esaslanyp, Watanymyzyň häzirki we geljekki ykbaly üçin jogapkärligimizden ugur alyp, ata-babalarymyzyň agzybir, parahat we oňşukly ýaşamagy ündän wesýetlerine wepalylygymyzy we umumadamzat gymmatlyklaryna ygrarlylygymyzy beýan edip, milli gymmatlyklarymyzy we bähbitlerimizi gorap saklamagy, Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny pugtalandyrmagy maksat edinip, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirip, jemgyýetde asudalygy we agzybirligi üpjün etmäge, halk häkimiýetiniň hem-de demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň esaslaryny berkarar etmäge çalşyp, Türkmenistanyň Esasy Kanunyny – şu Konstitusiýany kabul edýäris. Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy

Biz, Türkmenistanyň halky,

öz ykbalymyzy kesgitlemäge bolan mizemez hukugymyza esaslanyp,

Watanymyzyň häzirki we geljekki ykbaly üçin jogapkärligimizden ugur alyp,

ata-babalarymyzyň agzybir, parahat we oňşukly ýaşamagy ündän wesýetlerine wepalylygymyzy we umumadamzat gymmatlyklaryna ygrarlylygymyzy beýan edip,

milli gymmatlyklarymyzy we bähbitlerimizi gorap saklamagy, Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny pugtalandyrmagy maksat edinip,

adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirip,

jemgyýetde asudalygy we agzybirligi üpjün etmäge, halk häkimiýetiniň hem-de demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň esaslaryny berkarar etmäge çalşyp,

Türkmenistanyň Esasy Kanunyny – şu Konstitusiýany kabul edýäris.

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy  esasy ýagdaýy I bölüm. Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslary 1-nji madda. Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, onda döwlet dolandyryşy prezident respublikasy görnüşinde amala aşyrylýar. 3-nji madda . Türkmenistanyň özygtyýarlylygy halk tarapyndan amala aşyrylýar, halk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr . Adamyň hukugy. 4-nji madda . Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy

I bölüm. Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň

esaslary

1-nji madda. Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, onda döwlet dolandyryşy prezident respublikasy görnüşinde amala aşyrylýar.

3-nji madda . Türkmenistanyň özygtyýarlylygy halk tarapyndan amala aşyrylýar, halk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr .

Adamyň hukugy.

4-nji madda . Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr.

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy 2-nji madda. Birleşen Milletler Guramasy özüniň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyndaky «Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy» Rezolýusiýalarynda Türkmenistanyň yglan eden hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ykrar edýär we goldaýar. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy onuň içeri we daşary syýasatynyň esasy bolup durýar. 9-njy madda . Türkmenistan dünýä bileleşiginiň doly hukukly subýekti bolup, daşary syýasatda hemişelik bitaraplyk, beýleki ýurtlaryň içerki işlerine gatyşmazlyk, güýç ulanmakdan we harby bileleşiklere hem birleşmelere gatnaşmakdan ýüz döndermek, sebitiň ýurtlary we dünýäniň ähli döwletleri bilen parahatçylykly, dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etmek ýörelgelerine eýerýär . Türkmenistan halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalarynyň ileri tutulmagyny ykrar edýär. Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy

2-nji madda. Birleşen Milletler Guramasy özüniň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyndaky «Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy» Rezolýusiýalarynda Türkmenistanyň yglan eden hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ykrar edýär we goldaýar. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy onuň içeri we daşary syýasatynyň esasy bolup durýar.

9-njy madda . Türkmenistan dünýä bileleşiginiň doly hukukly subýekti bolup, daşary syýasatda hemişelik bitaraplyk, beýleki ýurtlaryň içerki işlerine gatyşmazlyk, güýç ulanmakdan we harby bileleşiklere hem birleşmelere gatnaşmakdan ýüz döndermek, sebitiň ýurtlary we dünýäniň ähli döwletleri bilen parahatçylykly, dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etmek ýörelgelerine eýerýär .

Türkmenistan halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalarynyň ileri tutulmagyny ykrar edýär.

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy  6-njy madda . Türkmenistanda döwlet häkimiýeti kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji we kazyýet häkimiýetlerine bölünýär, olar biri-birini deňagramlaşdyryp, özbaşdak hereket edýärler. Döwlet häkimiýeti: Kanun çykaryjy häkimiýet - Türkmenistanyň mejlisi (77-90) Ýerine ýetiriji häkimiýet - Türkmenistanyň ministrler kabineti (91-95) Kazyýet häkimiýeti - Kazyýet häkimiýeti (96-108) Hukuk döwleti 8-nji madda . Türkmenistanda kanunyň hökmürowanlygy bellenendir . Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy

6-njy madda . Türkmenistanda döwlet häkimiýeti kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji we kazyýet häkimiýetlerine bölünýär, olar biri-birini deňagramlaşdyryp, özbaşdak hereket edýärler.

Döwlet häkimiýeti:

 • Kanun çykaryjy häkimiýet - Türkmenistanyň mejlisi (77-90)

 • Ýerine ýetiriji häkimiýet - Türkmenistanyň ministrler kabineti (91-95)

 • Kazyýet häkimiýeti - Kazyýet häkimiýeti (96-108)

Hukuk döwleti

8-nji madda . Türkmenistanda kanunyň hökmürowanlygy bellenendir .

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy  Kanun çykaryjy häkimiýet Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr. 77-nji madda . Konstitusiýany we kanunlary kabul edýär, olara üýtgetmeler we goşmaçalar girizýär 81-nji madda Döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryna hem-de ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna garaýar 81-nji madda, 4)   Ýerine ýetiriji häkimiýet: Ministler kabineti (91-95) 91-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti (Hökümeti) ýerine ýetiriji we serenjam beriji edaradyr. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygydyr. 94-nji madda . Ministrler Kabineti: 94-nji madda ) Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň Mejlisiniň namalarynyň ýerine ýetirilmegini guraýar ; 94  Kazyýet häkimiýeti: Ýokary kazyýet we kazyýet edaralary (96-108) Kazyýet häkimiýeti raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun arkaly goralýan döwlet hem jemgyýetçilik bähbitlerini goramaga niýetlenendir.  Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy

Kanun çykaryjy häkimiýet

 • Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr. 77-nji madda .
 • Konstitusiýany we kanunlary kabul edýär, olara üýtgetmeler we goşmaçalar girizýär 81-nji madda
 • Döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryna hem-de ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna garaýar 81-nji madda, 4)

Ýerine ýetiriji häkimiýet:

 • Ministler kabineti (91-95)
 • 91-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti (Hökümeti) ýerine ýetiriji we serenjam beriji edaradyr. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygydyr.

94-nji madda . Ministrler Kabineti:

 • 94-nji madda ) Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň Mejlisiniň namalarynyň ýerine ýetirilmegini guraýar ;

94

Kazyýet häkimiýeti: Ýokary kazyýet we kazyýet edaralary

(96-108)

 • Kazyýet häkimiýeti raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun arkaly goralýan döwlet hem jemgyýetçilik bähbitlerini goramaga niýetlenendir.

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy  Demokratik döwlet: Demokratik döwlet – munda halk öz baştutanlaryny özi saýlaýar. Ýagny, saýlawlaryň üsti bilen prezident saýlanýar. Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny halk amala aşyrýar, kalk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr Tm-yň halky öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýar. Hukuk döwlet: 6-njy madda . Türkmenistanda döwlet häkimiýeti kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji we kazyýet häkimiýetlerine bölünýär, olar biri-birini deňagramlaşdyryp, özbaşdak hereket edýärler. 8-nji mada.Adamyň we raýatyň hukuklaryna we azatlyklaryna täsir edýän kadalaşdyryjy hukuk namalary hemmeleriň dykgatyna ýetirilmese, olar kabul edilen pursadyndan hereket etmeýärler.  Dünýewi döwlet: 18-nji madda . Döwlet dinleriň we dine uýmagyň erkinligini, olaryň kanunyň öňünde deňligini kepillendirýär. Dini guramalar döwletden aýrydyr, olaryň döwletiň işine gatyşmagyna we döwletiň wezipelerini ýerine ýetirmegine ýol berilmeýär. Döwletiň bilim ulgamy dini guramalardan aýrydyr we ol dünýewi häsiýete eýedir. Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy

Demokratik döwlet:

 • Demokratik döwlet – munda halk öz baştutanlaryny özi saýlaýar. Ýagny, saýlawlaryň üsti bilen prezident saýlanýar.
 • Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny halk amala aşyrýar, kalk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr
 • Tm-yň halky öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýar.

Hukuk döwlet:

6-njy madda . Türkmenistanda döwlet häkimiýeti kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji we kazyýet häkimiýetlerine bölünýär, olar biri-birini deňagramlaşdyryp, özbaşdak hereket edýärler.

8-nji mada.Adamyň we raýatyň hukuklaryna we azatlyklaryna täsir edýän kadalaşdyryjy hukuk namalary hemmeleriň dykgatyna ýetirilmese, olar kabul edilen pursadyndan hereket etmeýärler.

Dünýewi döwlet:

18-nji madda . Döwlet dinleriň we dine uýmagyň erkinligini, olaryň kanunyň öňünde deňligini kepillendirýär. Dini guramalar döwletden aýrydyr, olaryň döwletiň işine gatyşmagyna we döwletiň wezipelerini ýerine ýetirmegine ýol berilmeýär.

Döwletiň bilim ulgamy dini guramalardan aýrydyr we ol dünýewi häsiýete eýedir.

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy TÜRKMENISTANDA ADAMYŇ WE RAÝATYŇ HUKUKLARY, AZATLYKLARY WE BORÇLARY 25-nji madda . Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda ykrar edilýär hem-de şu Konstitusiýa we kanunlar bilen kepillendirilýär . 55-nji madda Her bir adamyň bilim almaga hukugy bardyr. Umumy orta bilim hökmanydyr, her bir adam ony döwlet bilim edaralarynda tölegsiz almaga haklydyr . Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy

TÜRKMENISTANDA ADAMYŇ WE RAÝATYŇ HUKUKLARY, AZATLYKLARY WE BORÇLARY

25-nji madda . Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda ykrar edilýär hem-de şu Konstitusiýa we kanunlar bilen kepillendirilýär .

55-nji madda Her bir adamyň bilim almaga hukugy bardyr. Umumy orta bilim hökmanydyr, her bir adam ony döwlet bilim edaralarynda tölegsiz almaga haklydyr .

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy 16-njy madda. Döwlet ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ösüşine ýardam edýär, şeýle hem bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyny goldaýar. Döwletiň ylmy-tehniki syýasaty jemgyýetiň we her bir adamyň bähbitlerine ýöredilýär. Döwlet ylmyň we tehnikanyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagyna ýardam edýär.   Raýat jemgyýetiniň ösmegi 17-nji madda . Türkmenistanda syýasy köpdürlülik we köp partiýalylyk ykrar edilýär. Döwlet raýat jemgyýetiniň ösmegi üçin zerur şertleri üpjün edýär. Jemgyýetçilik birleşikleri kanunyň öňünde deňdirler. 19-njy madda. Syýasy partiýalaryň, dini guramalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we gaýry gurluşlaryň taglym ulgamy raýatlar üçin hökmany häsiýete eýe bolup bilmez. Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy

16-njy madda. Döwlet ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ösüşine ýardam edýär, şeýle hem bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyny goldaýar.

Döwletiň ylmy-tehniki syýasaty jemgyýetiň we her bir adamyň bähbitlerine ýöredilýär.

Döwlet ylmyň we tehnikanyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagyna ýardam edýär.

 

Raýat jemgyýetiniň ösmegi

17-nji madda . Türkmenistanda syýasy köpdürlülik we köp partiýalylyk ykrar edilýär. Döwlet raýat jemgyýetiniň ösmegi üçin zerur şertleri üpjün edýär. Jemgyýetçilik birleşikleri kanunyň öňünde deňdirler.

19-njy madda. Syýasy partiýalaryň, dini guramalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we gaýry gurluşlaryň taglym ulgamy raýatlar üçin hökmany häsiýete eýe bolup bilmez.

Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy 12-nji madda . Eýeçilik eldegrilmesizdir. Türkmenistan ýere, önümçilik serişdelerine, gaýry maddy we intellektual gymmatlyklara hususy eýeçilik hukugyny ykrar edýär. Döwlet eýeçiligiň ähli görnüşleriniň deň goragyny kepillendirýär we olaryň ösmegi üçin deň şertleri döredýär . 13-nji madda. Döwlet adamyň we jemgyýetiň bähbitlerine ykdysady işi düzgünleşdirmegi amala aşyrýar , ähli halkyň abadanlygyna durnukly ösüşi üpjün edýär. 47-nji madda. Her bir adamyň telekeçilik we kanunda gadagan edilmedik gaýry ykdysady işi üçin öz ukyplaryny we emlägini erkin peýdalanmaga hukugy bardyr. 48-nji madda. Hususy eýeçilik hukugy kanun bilen goralýar . Her bir adam eýeçiliginde emläginiň bolmagyna, emlägine özbaşdak, şeýle-de beýleki şahslar bilen bilelikde eýelik etmäge, ondan peýdalanmaga we oňa ygtyýar etmäge haklydyr. Miras hukugy kepillendirilýär. 134-nji madda . ( 12-13, 40, 47,48, 4 madda ) Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklary ýörelgelerine esaslanýar . Döwlet telekeçiligi höweslendirýär we goldaýar, kiçi we orta işewürligiň ösmegine ýardam edýär . Mary welaýat_22.09.2017

Türkmenistanyň konstitusiýasy esasy ýagdaýy

12-nji madda . Eýeçilik eldegrilmesizdir. Türkmenistan ýere, önümçilik serişdelerine, gaýry maddy we intellektual gymmatlyklara hususy eýeçilik hukugyny ykrar edýär. Döwlet eýeçiligiň ähli görnüşleriniň deň goragyny kepillendirýär we olaryň ösmegi üçin deň şertleri döredýär .

13-nji madda. Döwlet adamyň we jemgyýetiň bähbitlerine ykdysady işi düzgünleşdirmegi amala aşyrýar , ähli halkyň abadanlygyna durnukly ösüşi üpjün edýär.

47-nji madda. Her bir adamyň telekeçilik we kanunda gadagan edilmedik gaýry ykdysady işi üçin öz ukyplaryny we emlägini erkin peýdalanmaga hukugy bardyr.

48-nji madda. Hususy eýeçilik hukugy kanun bilen goralýar .

Her bir adam eýeçiliginde emläginiň bolmagyna, emlägine özbaşdak, şeýle-de beýleki şahslar bilen bilelikde eýelik etmäge, ondan peýdalanmaga we oňa ygtyýar etmäge haklydyr.

Miras hukugy kepillendirilýär.

134-nji madda . ( 12-13, 40, 47,48, 4 madda ) Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklary ýörelgelerine esaslanýar . Döwlet telekeçiligi höweslendirýär we goldaýar, kiçi we orta işewürligiň ösmegine ýardam edýär .

Mary welaýat_22.09.2017

2011-nji ýylyň 18-nji maýynda Aşgabatda Konstitusiýa binasy açyldy Mary welaýat_22.09.2017

2011-nji ýylyň 18-nji maýynda Aşgabatda Konstitusiýa binasy açyldy

Mary welaýat_22.09.2017

Mary welaýat_22.09.2017

Mary welaýat_22.09.2017


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всемирная история

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
“Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň emele gelmeginiň taryhy we onuň esasy ýagdaýy”.

Автор: Atakowa Ejegül Aşyrdurdyýewna

Дата: 14.05.2019

Номер свидетельства: 510131


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства