kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ырыбы: Астана. С?йлем м?шелерінен ?ткенді ?айталау (7-сынып)

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Саба?ты? та?ырыбы: Астана. С?йлем м?шелерін ?айталау

   Ма?саты:

1. Білімділік: Астана туралы жан – жа?ты білімдерін ке?ейту, ал?ан білімдерін тапсырмалар ар?ылы бекіту. С?ра?тар?а жауап беру, ?ткен та?ырыпты ?айталау, ойды ж?йелеп айту да?дыларын ?алыптастыру.

2. Дамытушылы?: С?здік ?орын байыту, ?з ойларын еркін жеткізе білуге да?дыландыру, о?ушыларды? тап?ырлы?, ізденімпазды? ?асиеттерін ?алыптастыру, д?рыс с?йлеуге ?йрету.

3.Т?рбиелік: Отан?а деген с?йіспеншілік рухында т?рбиелеу, ?аламызды с?юге, аялау?а т?рбиелеу. О?ушылар?а эстетикалы? т?рбие беру.

?дісі: баяндау, с?ра?-жауап, о?ыту, іздендіру, жатты?у, м?нерлеп о?у, т?сіндіру

К?рнекілігі: интерактивтік та?та, тест, м?тін, слайдтар, с?зж?мба?

П?наралы? байланыс: ?дебиет,тарих,география, музыка

Саба?ты? барысы:

1.?йымдастыру кезе?і

2. ?й тапсырмасын с?рау.

3 «Ой ша?ыру» С?зж?мба? шешу

1.?ке?ні? ?кесі

2.Т?ртінші септік

3.Астананы? символы

4.Е? жа?ын адам

5.»Ескі» с?зіні? синонимі

6.?аза?стан Республикасыны? ?шінші астанасы

-Балалар ?а?дай с?з шы?ты? - Астана

Б?гінгі бізді? саба?ымызды? та?ырыбы: Астана. С?йлем м?шелерін ?айталау.

Д?птерлерімізді ашып, б?гінгі к?нді жазамыз.

Ал,  саба?ымызды? ма?саты: Астана туралы толы? м?лімет аламыз ж?не с?йлем м?шелерін ?айталау ар?ылы тапсырмалар орындаймыз

Енді сендерге мынандай с?ра?тар ?оямын.

4.Жа?а саба?. «Ми?а шабуыл»

- Балалар,  Астана туралы не білесі?дер?

-Отаны? ?ай мемлекет?

-Астанасы ?ай ?ала?

-Астана ?аласы ?най ма?

-Астана ?а?дай ?ала?

Ал, енді Астана ?аласына сырттай саяхат жасаймыз!

5.Астана туралы фотоальбом к?ру

Ал, енді осы к?ргенімізді м?тінмен толы?тырайы?

6.М?тінмен ж?мыс.С?здік ж?мысы.

?те жа?сы, енді б?дан ?рі с?йлем м?шелері мен Астана та?ырыбын саба?тастырып тапсырмалар орындаймыз.

7.Тапсырмалар орындау

1)Берілген с?здерден с?йлем ??растырып,с?йлемні? т?рлаулы м?шелерін тап

1.Болаша?ы, зор, Астананы?.

2.Астанада, ?имараттар,?ажап, з?улім,жатыр, салынып.

3.Ескерткіштері, бар, билерді?, Астанада.

4.Астана, Ар?аны?, т?рінде, орналас?ан.

5.?ала, жас, с?лу, Астана, е?.

2) С?йлемні? баяндауыштарын тап

3) С?йлем м?шелеріні? орындарын са?тай отырып, с?йлем ??ра?дар. 

4) 126 бет, тапсырма орындау.

5) С?йлем м?шелеріні?  с?ра?тарын тап.

8. «Шын немесе жал?ан»

 • 1.Астана ?аласы о?т?стікте орналас?ан.
 • 2.Ел ордасы – Астана.
 • 4.Астанада з?улім ?имараттар к?п.
 • 5.?аза?станны? астанасы – Алматы ?аласы.
 • 6.Астанада Есіл ?зені а?ады.

9.Тестілеу

Тест с?ра?тары.

1.Астана ?аласыны? т?уелсіздік нышаны:

А) Ту  В) Елта?ба  С) ?н?ран  Д) Б?йтерек

2.Астанада ?андай ескерткіштер бар?

А) Абай  В) Шо?ан  С) Ш?к?рім  Д) Ма?жан

3.Астана Сарыар?а. орналас?ан.

А) сол жа?ында  В) жерінде  С) алда  Д) о? жа?ында

4.Астана. ?ала.

А) к?не   В) ескі   С) ежелгі   Д) ?сем

5.Астана ?аласыны? т?саукесер тойы:

А) 1998       В) 1991      С) 1997     Д) 1995

6.Астананы? б?рын?ы аты:

А) А?т?бе    В) Алматы   С) А?мола     Д) Орал

7.Астана ?ай ?зенні? бойында орналас?ан?

А) Еділ     В) ?арасу    С) Есіл   Д) Жайы?

8.Д?рыс жазыл?ан с?йлемді тап:

А) Астана ?аласы Есіл ?зеніні? екі жа?ында орналас?ан.

В) Астана ?аласы орналас?ан Есіл ?зеніні? екі жа?ында.

С) Мен бардым астана ?аласына.

Д) Астанада с?лу ?ала.

9.»Астана-столица Казахстана» аудармасын тап:

А) Астана к?шті ?ала.  В) Астана-?аза?станны? астанасы.

С) Астана-?аза?стан ?аласы   Д) Астана  - жас ?ала

10.Астананы? ту?ан к?ні:

А)  6 шілде   В) 10 шілде   С) 10 маусым   Д)  6 маусым

Ба?алау

?атемен ж?мыс

10. Ой ?орыту. Пікірлесейік

 • - Сен ?аза?станны? ірі ?алаларын білесі? бе?
 • - ?аза?станны? астанасы ?ай ?ала?
 • - Астана ?ай жылы Астана?а к?шірілді?
 • - А?мола ?аласыны? аты Астана болып ?ай жылы ?згертілді?
 • - Астана ?андай ?ала?
 • - Астана ?аласыны? символы не?
 • - Ол нені бейнелейді?
 • - Астанада кімні? ескерткіштер бар?

 Астананы? болаша?ы алда. Келешегі мол. Ол келешекте Еуразия ??рылы?ында?ы ?йгілі ?ала болма?. Бізді? астанамыз е? жас, е? с?лу ?ала.

11.Ба?алау. 

12. ?йге тапсырма беру «Эссе» жазып келу       

                                                                    Астана

              Т?уелсіз ?аза?станны? бас ?аласы – Астана. 1997 жылы астана А?мола ?аласына к?шірілді.1998жылы ?аза?стан Республикасы Президентіні? Жарлы?ымен  А?мола ?аласыны? аты Астана деп ?згертілді. Ол Есіл ?зеніні? бойында Сарыар?а жерінде орналас?ан. ?ала т?рінде орналас?ан алып «Б?йтерек» кешені -  т?уелсіздікті? символы. Б?йтерек- ?сем, биік ?имарат, сол жа?алауды? к?ркі. ?азіргі кезде Астана е? с?лу, жас ?ала. Астанада з?улім ?имараттар салынып жатыр. Астананы? сол жа?алауында Елбасыны? Резиденциясы, А?орда, Парламент ?йі, «Интерконтиненталь» ?она? ?йі, Жастар сарайы, к?п ?абатты т?р?ын ?йлер бой к?терді. Астанада к?птеген білім оша?тары: 50-ден астам орта білім беретін, арнаулы орта білім беретін мектептер ж?не жо?ары о?у орындары Л.Гумилев атында?ы Еуразиялы? ?лтты? университет, С.Сейфуллин атында?ы агротехникалы? университет, медициналы? академия, ?аза?стан - Ресей университеті т.б. о?у орындары бар. Астанада театрлар, Президент  м?ражайы,  Хан шатыры, цирк, «Думан»,  «Конгресс Холл» т.б. ойын-сауы? орындары к?птеп саналады. Бас ?алада бізді? елімізд? ата?ты,  ?лы адамдарыны?-Абайды?, С. Сейфуллинні?, Т?ле, ?азыбек, ?йтеке билерді? ескерткіштері бар. Астана к?ннен-к?нге г?лденуде. Астананы? болаша?ы зор.

С?здік ж?мысы:

орналас?ан-расположен

к?шірілді-переведен

жарлы?ы-указ

?згертілді-переименован

?имарат-здание

сол жа?алауында-на левом берегу

ескерткіштер-памятники

г?лденуде-цветет

з?улім-высотный

Саба?ты? та?ырыбы: Астана. С?йлем м?шелерін ?айталау

   Ма?саты:

1. Білімділік: Астана туралы жан – жа?ты білімдерін ке?ейту, ал?ан білімдерін тапсырмалар ар?ылы бекіту. С?ра?тар?а жауап беру, ?ткен та?ырыпты ?айталау, ойды ж?йелеп айту да?дыларын ?алыптастыру.

2. Дамытушылы?: С?здік ?орын байыту, ?з ойларын еркін жеткізе білуге да?дыландыру, о?ушыларды? тап?ырлы?, ізденімпазды? ?асиеттерін ?алыптастыру, д?рыс с?йлеуге ?йрету.

3.Т?рбиелік: Отан?а деген с?йіспеншілік рухында т?рбиелеу, ?аламызды с?юге, аялау?а т?рбиелеу. О?ушылар?а эстетикалы? т?рбие беру.

?дісі: баяндау, с?ра?-жауап, о?ыту, іздендіру, жатты?у, м?нерлеп о?у, т?сіндіру

К?рнекілігі: интерактивтік та?та, тест, м?тін, слайдтар, с?зж?мба?

П?наралы? байланыс: ?дебиет,тарих,география, музыка

Саба?ты? барысы:

1.?йымдастыру кезе?і

2. ?й тапсырмасын с?рау.

3 «Ой ша?ыру» С?зж?мба? шештік.

1.?ке?ні? ?кесі

2.Т?ртінші септік

3.Астананы? символы

4.Е? жа?ын адам

5.»Ескі» с?зіні? синонимі

6.?аза?стан Республикасыны? ?шінші астанасы

-Балалар ?а?дай с?з шы?ты? - Астана

Б?гінгі бізді? саба?ымызды? та?ырыбы: Астана. С?йлем м?шелерін ?айталау.

Д?птерлерімізді ашып, б?гінгі к?нді жазамыз.

Ал,  саба?ымызды? ма?саты: Астана туралы толы? м?лімет аламыз ж?не с?йлем м?шелерін ?айталау ар?ылы тапсырмалар орындаймыз

Енді сендерге мынандай с?ра?тар ?оямын.

4.Жа?а саба?. «Ми?а шабуыл» О?ушылар с?ра?тар?а жауап берді.

- Балалар,  Астана туралы не білесі?дер?

-Отаны? ?ай мемлекет?

-Астанасы ?ай ?ала?

-Астана ?аласы ?най ма?

-Астана ?а?дай ?ала?

Ал, енді Астана ?аласына сырттай саяхат жасаймыз!

5.Астана туралы фотоальбом к?рді.

Ал, енді осы к?ргенімізді м?тінмен толы?тырайы?

6.М?тінмен ж?мыс.С?здік ж?мыс жасады.

?те жа?сы, енді б?дан ?рі с?йлем м?шелері мен Астана та?ырыбын саба?тастырып тапсырмалар орындаймыз.

7.Тапсырмалар орындады.

1)Берілген с?здерден с?йлем ??растырып,с?йлемні? т?рлаулы м?шелерін тап

1.Болаша?ы, зор, Астананы?.

2.Астанада, ?имараттар,?ажап, з?улім,жатыр, салынып.

3.Ескерткіштері, бар, билерді?, Астанада.

4.Астана, Ар?аны?, т?рінде, орналас?ан.

5.?ала, жас, с?лу, Астана, е?.

2) С?йлемні? баяндауыштарын тап

3) С?йлем м?шелеріні? орындарын са?тай отырып, с?йлем ??ра?дар. 

4) 126 бет, тапсырма орындау.

5) С?йлем м?шелеріні?  с?ра?тарын тап.

8. «Шын немесе жал?ан»

 • 1.Астана ?аласы о?т?стікте орналас?ан.
 • 2.Ел ордасы – Астана.
 • 4.Астанада з?улім ?имараттар к?п.
 • 5.?аза?станны? астанасы – Алматы ?аласы.
 • 6.Астанада Есіл ?зені а?ады.

9.Тестілеу

Тест с?ра?тары.

1.Астана ?аласыны? т?уелсіздік нышаны:

А) Ту  В) Елта?ба  С) ?н?ран  Д) Б?йтерек

2.Астанада ?андай ескерткіштер бар?

А) Абай  В) Шо?ан  С) Ш?к?рім  Д) Ма?жан

3.Астана Сарыар?а. орналас?ан.

А) сол жа?ында  В) жерінде  С) алда  Д) о? жа?ында

4.Астана. ?ала.

А) к?не   В) ескі   С) ежелгі   Д) ?сем

5.Астана ?аласыны? т?саукесер тойы:

А) 1998       В) 1991      С) 1997     Д) 1995

6.Астананы? б?рын?ы аты:

А) А?т?бе    В) Алматы   С) А?мола     Д) Орал

7.Астана ?ай ?зенні? бойында орналас?ан?

А) Еділ     В) ?арасу    С) Есіл   Д) Жайы?

8.Д?рыс жазыл?ан с?йлемді тап:

А) Астана ?аласы Есіл ?зеніні? екі жа?ында орналас?ан.

В) Астана ?аласы орналас?ан Есіл ?зеніні? екі жа?ында.

С) Мен бардым астана ?аласына.

Д) Астанада с?лу ?ала.

9.»Астана-столица Казахстана» аудармасын тап:

А) Астана к?шті ?ала.  В) Астана-?аза?станны? астанасы.

С) Астана-?аза?стан ?аласы   Д) Астана  - жас ?ала

10.Астананы? ту?ан к?ні:

А)  6 шілде   В) 10 шілде   С) 10 маусым   Д)  6 маусым

Ба?алау

?атемен ж?мыс

10. Ой ?орыту. С?ра?тар?а жауап бере отырып пікірлесті.

 • - Сен ?аза?станны? ірі ?алаларын білесі? бе?
 • - ?аза?станны? астанасы ?ай ?ала?
 • - Астана ?ай жылы Астана?а к?шірілді?
 • - А?мола ?аласыны? аты Астана болып ?ай жылы ?згертілді?
 • - Астана ?андай ?ала?
 • - Астана ?аласыны? символы не?
 • - Ол нені бейнелейді?
 • - Астанада кімні? ескерткіштер бар?

 Астананы? болаша?ы алда. Келешегі мол. Ол келешекте Еуразия ??рылы?ында?ы ?йгілі ?ала болма?. Бізді? астанамыз е? жас, е? с?лу ?ала.

11.Ба?алау. 

12. ?йге тапсырма беру «Эссе» жазып келу       

Просмотр содержимого документа
«Та?ырыбы: Астана. С?йлем м?шелерінен ?ткенді ?айталау (7-сынып) »

Сабақтың тақырыбы: Астана. Сөйлем мүшелерін қайталау

Мақсаты:

1. Білімділік: Астана туралы жан – жақты білімдерін кеңейту, алған білімдерін тапсырмалар арқылы бекіту. Сұрақтарға жауап беру, өткен тақырыпты қайталау, ойды жүйелеп айту дағдыларын қалыптастыру.

2. Дамытушылық: Сөздік қорын байыту, өз ойларын еркін жеткізе білуге дағдыландыру, оқушылардың тапқырлық, ізденімпаздық қасиеттерін қалыптастыру, дұрыс сөйлеуге үйрету.

3.Тәрбиелік: Отанға деген сүйіспеншілік рухында тәрбиелеу, қаламызды сүюге, аялауға тәрбиелеу. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру.

Әдісі: баяндау, сұрақ-жауап, оқыту, іздендіру, жаттығу, мәнерлеп оқу, түсіндіру

Көрнекілігі: интерактивтік тақта, тест, мәтін, слайдтар, сөзжұмбақ

Пәнаралық байланыс: әдебиет,тарих,география, музыка

Сабақтың барысы:

1.Ұйымдастыру кезеңі

2. Үй тапсырмасын сұрау.

3 «Ой шақыру» Сөзжұмбақ шешу

1.Әкеңнің әкесі

2.Төртінші септік

3.Астананың символы

4.Ең жақын адам

5.»Ескі» сөзінің синонимі

6.Қазақстан Республикасының үшінші астанасы

-Балалар қаңдай сөз шықты? - Астана

Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы: Астана. Сөйлем мүшелерін қайталау.

Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз.

Ал, сабағымыздың мақсаты: Астана туралы толық мәлімет аламыз және сөйлем мүшелерін қайталау арқылы тапсырмалар орындаймыз

Енді сендерге мынандай сұрақтар қоямын.

4.Жаңа сабақ. «Миға шабуыл»

- Балалар, Астана туралы не білесіңдер?

-Отаның қай мемлекет?

-Астанасы қай қала?

-Астана қаласы ұнай ма?

-Астана қаңдай қала?


Ал, енді Астана қаласына сырттай саяхат жасаймыз!

5.Астана туралы фотоальбом көру

Ал, енді осы көргенімізді мәтінмен толықтырайық

6.Мәтінмен жұмыс.Сөздік жұмысы.

Өте жақсы, енді бұдан әрі сөйлем мүшелері мен Астана тақырыбын сабақтастырып тапсырмалар орындаймыз.

7.Тапсырмалар орындау

1)Берілген сөздерден сөйлем құрастырып,сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін тап


1.Болашағы, зор, Астананың.

2.Астанада, ғимараттар,ғажап, зәулім,жатыр, салынып.

3.Ескерткіштері, бар, билердің, Астанада.

4.Астана, Арқаның, төрінде, орналасқан.

5.Қала, жас, сұлу, Астана, ең.


2) Сөйлемнің баяндауыштарын тап

3) Сөйлем мүшелерінің орындарын сақтай отырып, сөйлем құраңдар.
4) 126 бет, тапсырма орындау.


5) Сөйлем мүшелерінің сұрақтарын тап.


8. «Шын немесе жалған»

 • 1.Астана қаласы оңтүстікте орналасқан.

 • 2.Ел ордасы – Астана.

 • 4.Астанада зәулім ғимараттар көп.

 • 5.Қазақстанның астанасы – Алматы қаласы.

 • 6.Астанада Есіл өзені ағады.9.Тестілеу


Тест сұрақтары.

1.Астана қаласының тәуелсіздік нышаны:

А) Ту В) Елтаңба С) Әнұран Д) Бәйтерек

2.Астанада қандай ескерткіштер бар?

А) Абай В) Шоқан С) Шәкәрім Д) Мағжан

3.Астана Сарыарқа .... орналасқан.

А) сол жағында В) жерінде С) алда Д) оң жағында

4.Астана .... қала.

А) көне В) ескі С) ежелгі Д) әсем

5.Астана қаласының тұсаукесер тойы:

А) 1998 В) 1991 С) 1997 Д) 1995

6.Астананың бұрынғы аты:

А) Ақтөбе В) Алматы С) Ақмола Д) Орал

7.Астана қай өзеннің бойында орналасқан?

А) Еділ В) Қарасу С) Есіл Д) Жайық

8.Дұрыс жазылған сөйлемді тап:

А) Астана қаласы Есіл өзенінің екі жағында орналасқан.

В) Астана қаласы орналасқан Есіл өзенінің екі жағында.

С) Мен бардым астана қаласына.

Д) Астанада сұлу қала.

9.»Астана-столица Казахстана» аудармасын тап:

А) Астана күшті қала . В) Астана-Қазақстанның астанасы.

С) Астана-Қазақстан қаласы Д) Астана - жас қала


10.Астананың туған күні:

А) 6 шілде В) 10 шілде С) 10 маусым Д) 6 маусым

Бағалау

Қатемен жұмыс

10. Ой қорыту. Пікірлесейік

 • - Сен Қазақстанның ірі қалаларын білесің бе?

 • - Қазақстанның астанасы қай қала?

 • - Астана қай жылы Астанаға көшірілді?

 • - Ақмола қаласының аты Астана болып қай жылы өзгертілді?

 • - Астана қандай қала?

 • - Астана қаласының символы не?

 • - Ол нені бейнелейді?

 • - Астанада кімнің ескерткіштер бар?Астананың болашағы алда. Келешегі мол. Ол келешекте Еуразия құрылығындағы әйгілі қала болмақ. Біздің астанамыз ең жас, ең сұлу қала.

11.Бағалау.

12. Үйге тапсырма беру «Эссе» жазып келу


Астана

Тәуелсіз Қазақстанның бас қаласы – Астана. 1997 жылы астана Ақмола қаласына көшірілді.1998жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Ақмола қаласының аты Астана деп өзгертілді. Ол Есіл өзенінің бойында Сарыарқа жерінде орналасқан. Қала төрінде орналасқан алып «Бәйтерек» кешені - тәуелсіздіктің символы. Бәйтерек- әсем, биік ғимарат, сол жағалаудың көркі. Қазіргі кезде Астана ең сұлу, жас қала. Астанада зәулім ғимараттар салынып жатыр. Астананың сол жағалауында Елбасының Резиденциясы, Ақорда, Парламент үйі, «Интерконтиненталь» қонақ үйі, Жастар сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер бой көтерді. Астанада көптеген білім ошақтары: 50-ден астам орта білім беретін, арнаулы орта білім беретін мектептер және жоғары оқу орындары Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық университет, С.Сейфуллин атындағы агротехникалық университет, медициналық академия, Қазақстан - Ресей университеті т.б. оқу орындары бар. Астанада театрлар, Президент мұражайы, Хан шатыры, цирк , «Думан», «Конгресс Холл» т.б. ойын-сауық орындары көптеп саналады. Бас қалада біздің еліміздң атақты, ұлы адамдарының-Абайдың, С. Сейфуллиннің, Төле , Қазыбек , Әйтеке билердің ескерткіштері бар. Астана күннен-күнге гүлденуде. Астананың болашағы зор.

Сөздік жұмысы:

орналасқан-расположен

көшірілді-переведен

жарлығы-указ

өзгертілді-переименован

ғимарат-здание

сол жағалауында-на левом берегу

ескерткіштер-памятники

гүлденуде-цветет

зәулім-высотныйСабақтың тақырыбы: Астана. Сөйлем мүшелерін қайталау

Мақсаты:

1. Білімділік: Астана туралы жан – жақты білімдерін кеңейту, алған білімдерін тапсырмалар арқылы бекіту. Сұрақтарға жауап беру, өткен тақырыпты қайталау, ойды жүйелеп айту дағдыларын қалыптастыру.

2. Дамытушылық: Сөздік қорын байыту, өз ойларын еркін жеткізе білуге дағдыландыру, оқушылардың тапқырлық, ізденімпаздық қасиеттерін қалыптастыру, дұрыс сөйлеуге үйрету.

3.Тәрбиелік: Отанға деген сүйіспеншілік рухында тәрбиелеу, қаламызды сүюге, аялауға тәрбиелеу. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру.

Әдісі: баяндау, сұрақ-жауап, оқыту, іздендіру, жаттығу, мәнерлеп оқу, түсіндіру

Көрнекілігі: интерактивтік тақта, тест, мәтін, слайдтар, сөзжұмбақ

Пәнаралық байланыс: әдебиет,тарих,география, музыка

Сабақтың барысы:

1.Ұйымдастыру кезеңі

2. Үй тапсырмасын сұрау.

3 «Ой шақыру» Сөзжұмбақ шештік.

1.Әкеңнің әкесі

2.Төртінші септік

3.Астананың символы

4.Ең жақын адам

5.»Ескі» сөзінің синонимі

6.Қазақстан Республикасының үшінші астанасы

-Балалар қаңдай сөз шықты? - Астана

Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы: Астана. Сөйлем мүшелерін қайталау.

Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз.

Ал, сабағымыздың мақсаты: Астана туралы толық мәлімет аламыз және сөйлем мүшелерін қайталау арқылы тапсырмалар орындаймыз

Енді сендерге мынандай сұрақтар қоямын.

4.Жаңа сабақ. «Миға шабуыл» Оқушылар сұрақтарға жауап берді.

- Балалар, Астана туралы не білесіңдер?

-Отаның қай мемлекет?

-Астанасы қай қала?

-Астана қаласы ұнай ма?

-Астана қаңдай қала?


Ал, енді Астана қаласына сырттай саяхат жасаймыз!

5.Астана туралы фотоальбом көрді.

Ал, енді осы көргенімізді мәтінмен толықтырайық

6.Мәтінмен жұмыс.Сөздік жұмыс жасады.

Өте жақсы, енді бұдан әрі сөйлем мүшелері мен Астана тақырыбын сабақтастырып тапсырмалар орындаймыз.

7.Тапсырмалар орындады.

1)Берілген сөздерден сөйлем құрастырып,сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін тап


1.Болашағы, зор, Астананың.

2.Астанада, ғимараттар,ғажап, зәулім,жатыр, салынып.

3.Ескерткіштері, бар, билердің, Астанада.

4.Астана, Арқаның, төрінде, орналасқан.

5.Қала, жас, сұлу, Астана, ең.


2) Сөйлемнің баяндауыштарын тап

3) Сөйлем мүшелерінің орындарын сақтай отырып, сөйлем құраңдар.
4) 126 бет, тапсырма орындау.


5) Сөйлем мүшелерінің сұрақтарын тап.


8. «Шын немесе жалған»

 • 1.Астана қаласы оңтүстікте орналасқан.

 • 2.Ел ордасы – Астана.

 • 4.Астанада зәулім ғимараттар көп.

 • 5.Қазақстанның астанасы – Алматы қаласы.

 • 6.Астанада Есіл өзені ағады.9.Тестілеу


Тест сұрақтары.

1.Астана қаласының тәуелсіздік нышаны:

А) Ту В) Елтаңба С) Әнұран Д) Бәйтерек

2.Астанада қандай ескерткіштер бар?

А) Абай В) Шоқан С) Шәкәрім Д) Мағжан

3.Астана Сарыарқа .... орналасқан.

А) сол жағында В) жерінде С) алда Д) оң жағында

4.Астана .... қала.

А) көне В) ескі С) ежелгі Д) әсем

5.Астана қаласының тұсаукесер тойы:

А) 1998 В) 1991 С) 1997 Д) 1995

6.Астананың бұрынғы аты:

А) Ақтөбе В) Алматы С) Ақмола Д) Орал

7.Астана қай өзеннің бойында орналасқан?

А) Еділ В) Қарасу С) Есіл Д) Жайық

8.Дұрыс жазылған сөйлемді тап:

А) Астана қаласы Есіл өзенінің екі жағында орналасқан.

В) Астана қаласы орналасқан Есіл өзенінің екі жағында.

С) Мен бардым астана қаласына.

Д) Астанада сұлу қала.

9.»Астана-столица Казахстана» аудармасын тап:

А) Астана күшті қала . В) Астана-Қазақстанның астанасы.

С) Астана-Қазақстан қаласы Д) Астана - жас қала


10.Астананың туған күні:

А) 6 шілде В) 10 шілде С) 10 маусым Д) 6 маусым

Бағалау

Қатемен жұмыс

10. Ой қорыту. Сұраұтарға жауап бере отырып пікірлесті.

 • - Сен Қазақстанның ірі қалаларын білесің бе?

 • - Қазақстанның астанасы қай қала?

 • - Астана қай жылы Астанаға көшірілді?

 • - Ақмола қаласының аты Астана болып қай жылы өзгертілді?

 • - Астана қандай қала?

 • - Астана қаласының символы не?

 • - Ол нені бейнелейді?

 • - Астанада кімнің ескерткіштер бар?Астананың болашағы алда. Келешегі мол. Ол келешекте Еуразия құрылығындағы әйгілі қала болмақ. Біздің астанамыз ең жас, ең сұлу қала.

11.Бағалау.

12. Үйге тапсырма беру «Эссе» жазып келу


Астана

Тәуелсіз Қазақстанның бас қаласы – Астана. 1997 жылы астана Ақмола қаласына көшірілді.1998жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Ақмола қаласының аты Астана деп өзгертілді. Ол Есіл өзенінің бойында Сарыарқа жерінде орналасқан. Қала төрінде орналасқан алып «Бәйтерек» кешені - тәуелсіздіктің символы. Бәйтерек- әсем, биік ғимарат, сол жағалаудың көркі. Қазіргі кезде Астана ең сұлу, жас қала. Астанада зәулім ғимараттар салынып жатыр. Астананың сол жағалауында Елбасының Резиденциясы, Ақорда, Парламент үйі, «Интерконтиненталь» қонақ үйі, Жастар сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер бой көтерді. Астанада көптеген білім ошақтары: 50-ден астам орта білім беретін, арнаулы орта білім беретін мектептер және жоғары оқу орындары Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық университет, С.Сейфуллин атындағы агротехникалық университет, медициналық академия, Қазақстан - Ресей университеті т.б. оқу орындары бар. Астанада театрлар, Президент мұражайы, Хан шатыры, цирк , «Думан», «Конгресс Холл» т.б. ойын-сауық орындары көптеп саналады. Бас қалада біздің еліміздң атақты, ұлы адамдарының-Абайдың, С. Сейфуллиннің, Төле , Қазыбек , Әйтеке билердің ескерткіштері бар. Астана күннен-күнге гүлденуде. Астананың болашағы зор.

Сөздік жұмысы:

орналасқан-расположен

көшірілді-переведен

жарлығы-указ

өзгертілді-переименован

ғимарат-здание

сол жағалауында-на левом берегу

ескерткіштер-памятники

гүлденуде-цветет

зәулім-высотный


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Та?ырыбы: Астана. С?йлем м?шелерінен ?ткенді ?айталау (7-сынып)

Автор: Тастанкулова Сайраш Серикболовна

Дата: 15.05.2015

Номер свидетельства: 211615

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства