kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Таби?атты ?ор?ау - кешенді м?селе" атты та?ырыпта ?аза? тілі п?нінен 8-сынып?а арнал?ан саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н: ?аза? тілі

Сынып: 8

К?ні:

Саба?ты? та?ырыбы:  Таби?атты ?ор?ау - кешенді м?селе

Ма?саты
Білімділік: Норма талабы бойынша о?ушылар таби?атты ?ор?ау м?тінін ?з бетімен о?ып, негізгі мазм?нын т?сініп бір-бірімен с?йлесе білу. ??рмалас с?йлем т?рлерін ?айталап, берілген тапсырмалар бойынша с?йлем ??рай білуге, т?рлерін ажырату?а синтаксистік талдау жасау?а ж?не сауатты жазу?а да?дыландыру. 
Дамытушылы?: С?здік ?орды молайту, ауыз екі с?йлеу тілін, а?паратты? ??зыреттілікті, жылдамды?ты, логикалы? ж?не сыни ойлауды дамыту. 
Т?рбиелік: П?нге деген ?ызы?ушылы?ты арттыру, таби?атты с?юге, ?ор?ау?а, аялай білуге т?рбиелеу. 
1.?йымдастыру кезе?і Амандасу, отыр?ызу, Сынып кезекшісіні? жауабы. Д?птерлері?ді ашып б?гінгі к?нді ж?не саба?ты? та?ырыбын жазы?дар. К?нделіктері?е ?й ж?мысын жазып алы?дар. Та?тада ?й тапсырмасы жазулы т?рады. 
1.М?тінді ??гімелеу. 
2.Диалог ??растыру. 
3.Тірек с?здерді жаттау 
1.?й ж?мысын с?ра?тар бойынша тексеремін ж?не таби?ат та?ырыбына білетін с?здерді 5 минут ішінде жазасы?дар. 
(норма - 55 с?з).Білім, білікті, жылдам жазуды, керекті а?паратты айтуды дамытады. 
1 ба?а (+) (ООМ) 

2.О?ушыларды? субъектілі т?жірибесіні? ма?ыздылы?ы 
о?ушылар таби?атты ?ор?ау м?тінін ?з бетімен о?ып, негізгі мазм?нын т?сініп бір-бірімен с?йлесе білу. С?здік ?орды молайту, ауыз екі с?йлеу тілін, а?паратты? ??зыреттілікті, жылдамды?ты, логикалы? ойлауды дамыту ж?не таби?атты с?юге, ?ор?ау?а, аялай білуге т?рбиелеу. 

3.Жа?а т?сілдерді ?йрену. (Бірінші ?абылдауды ?йымдастыру). 
Та?ырып бойынша берілген тірек с?здерді 1 минут ішінде о?ып, еске са?тайсы?дар. ?азына, негізгі міндеттер, ?ызыл кітап, таби?ат ?ор?ау ?о?амы, тіркеу, пара?тар, экологиялы? жа?дай, айма?, ?астерлеу. Осы 14 с?зді енді есте са?тау бойынша 1 минут уа?ыт ішінде д?птерлері?е жазы?дар.

Уа?ыт біткен со? д?птерлері?ді бір-бірі?е беріп тексересі?дер. Кім ?анша с?з еске са?та?анын білеміз. Норма 12-14 с?з.

 ?орытынды бойынша біз ба?а (+) аламыз. 
Кім ?андай с?зді жазбады, ма?ынасын т?сіндіру. Та?тада жазыл?ан тірек с?здерге то?талып ма?ыналарын, аудармаларын т?сіндіру. Д?птерге жазып алу. 
2 ба?а (+) (ООМ) 

4. Жа?а т?сілдерді ?йрену (еске са?тауды ?йымдастыру) 
М?тінді 5 минут т?сініп о?исы?дар, т?сінгендері? бойынша бір-бірлері?е с?ра? ?ойып жауап бересі?дер ж?не м?тін бойынша ?ткен ??рмалас с?йлем та?ырыбына, с?йлем м?шелеріне грамматикалы? жатты?улар орындайсы?дар. Барлы?тары?а т?сінікті. 
М?тінді 5 минут о?исы?дар. Уа?ыт ая?талды. 
Бір-бірлері?е т?сінгендері? бойынша с?ра? ?ойы?дар. 
М?тін бойынша с?ра?-жауап. 
3ба?а (+) (ООМ) 

5. Бірінші т?сінгенді тексеру ж?не білген білімді бекіту. (?йренген материалды т?сіну) 
Грамматикалы? тапсырмалар орындаймыз, ?р топ?а де?гейлері бойынша карточкалар беріледі. 
ІІІ. М?тіннен ??рмалас с?йлемдерді теріп жазып т?рлерін аны?та?дар. 
ІІ. Берілген с?йлемдерден салалас ??рмалас с?йлем ??растыры?дар. 
1.Таби?ат – халы? ?азынасы. Таби?атты ?ор?ау – елімізді? ?рбір азаматыны? негізгі міндеттеріні? бірі. 
2.Республикамызды? экологиялы? жа?дайы ?иын. Бізді ?орша?ан орта ластан?ан. 
І. Берілген с?йлемдерді с?йлем м?шелеріне талда?дар 
1.?ал?ан жерінде ерекше дыбыс шы?арып т?ратын ??м т?бе орналас?ан. 
2. Таби?атты ар- ?жданы таза, саналы адамдар ?ана ?ор?ай алады. 

Бірінші орында?ан о?ушыны? ж?мысын м??алім тексереді, ?рі ?арай бірінші орында?ан о?ушы топты? ж?мысын тексеріп ООМ ба?алайды. 
?те жа?сы орындады?. 
4ба?а (+) (ООМ) 

6. Білімдерін ж?йелеу ж?не жина?тау. (ал?ан білімдерін ?олдану). 
Тест 
1. «Халы?аралы? таби?ат ?ор?ау ?о?амы » ?ашан ??рылды? 
А) 1965ж. В)1966ж. С)1967ж. Д)1968ж. Е)1964ж. 
2. ?арсылы?ты салалас ??рмалас с?йлемні? жал?аулы?ын к?рсеті?іздер. 
А. бірде, біресе, кейде С. Не, немесе, ?лде, я, яки 
В. ж?не, ?рі, да, де, та, те Д. Сонды?тан, себебі, ?йткені Е. біра?, дегенмен, алайда 
3. Берілген с?йлемді толы?тырып жазы?ыздар 
«Адамдарды?.к?ні жо? – таби?атты? оны айтар тілі жо?» 
А.таби?атсыз С. ?ызыл кітапсыз 
В.?ор?аусыз Д. пара?сыз Е.экологиясыз 
4. ?ай салалас с?йлем екенін табы?ыз. Биыл ш?п ?алы? шы?ты, ?йткені жа?быр к?п жауды. 
А. ы??айлас С. себеп-салдар 
В. ?арсылы?ты Д. кезектес Е. тал?аулы 
5. ??рмалас с?йлем т?рлерін к?рсеті?іздер. 
А. аралас, салалас, атаулы 
В. Салалас, саба?тас, жайылма 
С. аралас, атаулы, жала? 
Д. салалас, саба?тас, аралас 
Е. саба?тас, аралас, толымды 
6. Саба?тас ??рмалас с?йлем неше т?рге б?лінеді 
А. 4 В. 3 С. 5 Д. 7 Е. 6 
7.?ызыл кітапты? пара?тарын к?рсеті?іздер. 
А) ?ызыл, а? В) ?ызыл, сары С) ?ызыл, ?ара 
Д) сары, к?к Е) сары, а? 
8.?ызыл кітапты? сары пара?ына не жазыл?анын к?рсеті?дер. 
А) саны аз а?, ??стар В) саны к?п а?, ??стар 
С) ??рып бара жат?ан а?, ??стар Д) барлы? а?, ??стар 
Е) ??рып бара жат?ан жануарлар 
9. Саба?тас с?йлемні? т?рін белгіле?іздер. Біз таби?атты? байлы?ын пайдалана отырып, ?ор?ай білуіміз ?ажет. 
А) ?арсылы?ты ба?ыны??ылы В) мезгіл ба?ыны??ылы 
С) ?имыл-сын ба?ыны??ылы Д) себеп ба?ыны??ылы 
Е) ма?сат ба?ыны??ылы 
10.Таби?атты ?ор?ау?а не зиян келтіреді 
А) таби?атты ластау В) а?аш отыр?ызу 
С) ?астерлеу, аялап Д) саяба?тарды тазалау 
Е) таза ауа 

Д?птерлері?мен алмасы?дар. Тест тапсырмасын тексереміз. 
Кімде 8 жауап д?рыс болса ?олдары?ды к?тері?дер ООМ толтырылады. 5 ба?а (+) (ООМ) 


7. Рефлексия. Саба?ты? барысы ж?не ?ажеттілігі туралы с?ра?тар ?ою. 
Б?гін саба?та не біз білдік? Саба? сендерге ?нады ма? 
Саба?ты ба?алау. Саба?ты ба?алау нормасы +++++ - 5 
++++ - 4 
+++ - 3 
++ - 2 
Б?гінгі саба? бойынша о?ушыларды? ба?алары айтылады. 
 

Просмотр содержимого документа
«"Таби?атты ?ор?ау - кешенді м?селе" атты та?ырыпта ?аза? тілі п?нінен 8-сынып?а арнал?ан саба? жоспары »

Пән: қазақ тілі

Сынып: 8

Күні:

Сабақтың тақырыбы: Табиғатты қорғау - кешенді мәселе

Мақсаты
Білімділік: Норма талабы бойынша оқушылар табиғатты қорғау мәтінін өз бетімен оқып, негізгі мазмұнын түсініп бір-бірімен сөйлесе білу. Құрмалас сөйлем түрлерін қайталап, берілген тапсырмалар бойынша сөйлем құрай білуге, түрлерін ажыратуға синтаксистік талдау жасауға және сауатты жазуға дағдыландыру. 
Дамытушылық: Сөздік қорды молайту, ауыз екі сөйлеу тілін, ақпараттық құзыреттілікті, жылдамдықты, логикалық және сыни ойлауды дамыту. 
Тәрбиелік: Пәнге деген қызығушылықты арттыру, табиғатты сүюге, қорғауға, аялай білуге тәрбиелеу. 
1.Ұйымдастыру кезеңі Амандасу, отырғызу, Сынып кезекшісінің жауабы. Дәптерлеріңді ашып бүгінгі күнді және сабақтың тақырыбын жазыңдар. Күнделіктеріңе үй жұмысын жазып алыңдар. Тақтада үй тапсырмасы жазулы тұрады. 
1.Мәтінді әңгімелеу. 
2.Диалог құрастыру. 
3.Тірек сөздерді жаттау 
1.Үй жұмысын сұрақтар бойынша тексеремін және табиғат тақырыбына білетін сөздерді 5 минут ішінде жазасыңдар. 
(норма - 55 сөз).Білім, білікті, жылдам жазуды, керекті ақпаратты айтуды дамытады. 
1 баға (+) (ООМ) 

2.Оқушылардың субъектілі тәжірибесінің маңыздылығы 
оқушылар табиғатты қорғау мәтінін өз бетімен оқып, негізгі мазмұнын түсініп бір-бірімен сөйлесе білу. Сөздік қорды молайту, ауыз екі сөйлеу тілін, ақпараттық құзыреттілікті, жылдамдықты, логикалық ойлауды дамыту және табиғатты сүюге, қорғауға, аялай білуге тәрбиелеу. 

3.Жаңа тәсілдерді үйрену. (Бірінші қабылдауды ұйымдастыру). 
Тақырып бойынша берілген тірек сөздерді 1 минут ішінде оқып, еске сақтайсыңдар. Қазына, негізгі міндеттер, қызыл кітап, табиғат қорғау қоғамы, тіркеу, парақтар, экологиялық жағдай, аймақ, қастерлеу. Осы 14 сөзді енді есте сақтау бойынша 1 минут уақыт ішінде дәптерлеріңе жазыңдар.

Уақыт біткен соң дәптерлеріңді бір-біріңе беріп тексересіңдер. Кім қанша сөз еске сақтағанын білеміз. Норма 12-14 сөз.

Қорытынды бойынша біз баға (+) аламыз. 
Кім қандай сөзді жазбады, мағынасын түсіндіру. Тақтада жазылған тірек сөздерге тоқталып мағыналарын, аудармаларын түсіндіру. Дәптерге жазып алу. 
2 баға (+) (ООМ) 

4. Жаңа тәсілдерді үйрену (еске сақтауды ұйымдастыру) 
Мәтінді 5 минут түсініп оқисыңдар, түсінгендерің бойынша бір-бірлеріңе сұрақ қойып жауап бересіңдер және мәтін бойынша өткен құрмалас сөйлем тақырыбына, сөйлем мүшелеріне грамматикалық жаттығулар орындайсыңдар. Барлықтарыңа түсінікті. 
Мәтінді 5 минут оқисыңдар. Уақыт аяқталды. 
Бір-бірлеріңе түсінгендерің бойынша сұрақ қойыңдар. 
Мәтін бойынша сұрақ-жауап. 
3баға (+) (ООМ) 

5. Бірінші түсінгенді тексеру және білген білімді бекіту. (Үйренген материалды түсіну) 
Грамматикалық тапсырмалар орындаймыз, әр топқа деңгейлері бойынша карточкалар беріледі. 
ІІІ. Мәтіннен құрмалас сөйлемдерді теріп жазып түрлерін анықтаңдар. 
ІІ. Берілген сөйлемдерден салалас құрмалас сөйлем құрастырыңдар. 
1.Табиғат – халық қазынасы. Табиғатты қорғау – еліміздің әрбір азаматының негізгі міндеттерінің бірі. 
2.Республикамыздың экологиялық жағдайы қиын. Бізді қоршаған орта ластанған. 
І. Берілген сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдаңдар 
1.Қалқан жерінде ерекше дыбыс шығарып тұратын құм төбе орналасқан. 
2. Табиғатты ар- ұжданы таза, саналы адамдар ғана қорғай алады. 

Бірінші орындаған оқушының жұмысын мұғалім тексереді, әрі қарай бірінші орындаған оқушы топтың жұмысын тексеріп ООМ бағалайды. 
Өте жақсы орындадық. 
4баға (+) (ООМ) 

6. Білімдерін жүйелеу және жинақтау. (алған білімдерін қолдану). 
Тест 
1. «Халықаралық табиғат қорғау қоғамы » қашан құрылды? 
А) 1965ж. В)1966ж. С)1967ж. Д)1968ж. Е)1964ж. 
2. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулығын көрсетіңіздер. 
А. бірде, біресе, кейде С. Не, немесе, әлде, я, яки 
В. және, әрі, да, де, та, те Д. Сондықтан, себебі, өйткені Е. бірақ, дегенмен, алайда 
3. Берілген сөйлемді толықтырып жазыңыздар 
«Адамдардың ......күні жоқ – табиғаттың оны айтар тілі жоқ» 
А.табиғатсыз С. қызыл кітапсыз 
В.қорғаусыз Д. парақсыз Е.экологиясыз 
4. Қай салалас сөйлем екенін табыңыз. Биыл шөп қалың шықты, өйткені жаңбыр көп жауды. 
А. ыңғайлас С. себеп-салдар 
В. қарсылықты Д. кезектес Е. талғаулы 
5. Құрмалас сөйлем түрлерін көрсетіңіздер. 
А. аралас, салалас, атаулы 
В. Салалас, сабақтас, жайылма 
С. аралас, атаулы, жалаң 
Д. салалас, сабақтас, аралас 
Е. сабақтас, аралас, толымды 
6. Сабақтас құрмалас сөйлем неше түрге бөлінеді 
А. 4 В. 3 С. 5 Д. 7 Е. 6 
7.Қызыл кітаптың парақтарын көрсетіңіздер. 
А) қызыл, ақ В) қызыл, сары С) қызыл, қара 
Д) сары, көк Е) сары, ақ 
8.Қызыл кітаптың сары парағына не жазылғанын көрсетіңдер. 
А) саны аз аң, құстар В) саны көп аң, құстар 
С) құрып бара жатқан аң, құстар Д) барлық аң, құстар 
Е) құрып бара жатқан жануарлар 
9. Сабақтас сөйлемнің түрін белгілеңіздер. Біз табиғаттың байлығын пайдалана отырып, қорғай білуіміз қажет. 
А) қарсылықты бағыныңқылы В) мезгіл бағыныңқылы 
С) қимыл-сын бағыныңқылы Д) себеп бағыныңқылы 
Е) мақсат бағыныңқылы 
10.Табиғатты қорғауға не зиян келтіреді 
А) табиғатты ластау В) ағаш отырғызу 
С) қастерлеу, аялап Д) саябақтарды тазалау 
Е) таза ауа 

Дәптерлеріңмен алмасыңдар. Тест тапсырмасын тексереміз. 
Кімде 8 жауап дұрыс болса қолдарыңды көтеріңдер ООМ толтырылады. 5 баға (+) (ООМ) 


7. Рефлексия. Сабақтың барысы және қажеттілігі туралы сұрақтар қою. 
Бүгін сабақта не біз білдік? Сабақ сендерге ұнады ма? 
Сабақты бағалау. Сабақты бағалау нормасы +++++ - 5 
++++ - 4 
+++ - 3 
++ - 2 
Бүгінгі сабақ бойынша оқушылардың бағалары айтылады. 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Каниева Гулден Умиртаевна

Дата: 24.03.2015

Номер свидетельства: 190439

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства