kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: «Кеме?гер ?аламны? ??діреті»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «Кеме?гер ?аламны? ??діреті»

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: О?ушыларды? білімдерін ?штастыра отырып, ?аза? ?дебиеті мен ?аза?  хал?ыны? д?ст?рін ??ындыру.

Дамытушылы?: Басты кейіпкерлер ?мірде  бол?анды?ын, оны? тарихы типтік  образдарын о?у мен жазу ар?ылы ?з ара ке?есе отырып, жеке ж?не топты? ж?йеде тал?ылау ж?мысына ?йрету

Т?рбиелік: О?ушыларды ана тілін ?астерлеуге, с?з ?нерін д?ріптеуге,   ?йымшылды??а, е?бек?орлы??а, білімділікке т?рбиелеу.

Саба?ты? к?рнекілігі: интерактивті та?та,  та?ырып?а сай ?зірленген презентация, тарихи деректер, с?зж?мба?, карточка.

Саба?ты? ?дісі: топтастыру, із ?уалау, салыстыру сызбасы.

Саба?ты? т?рі: шы?армашылы? ізденіс саба?ы.

Саба?ты? типі: ?айталау саба?.

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру:

1. О?ушыларды? назарын саба??а аудару.

2. О?ушыларды ойын ар?ылы топ?а б?ліп отыр?ызу.

ІІ. Сайыс саба?ы:

“Хал?ымызды? ?ткен ?асырда бастан кешкен сан ?илы к?рделі та?дыры М?сіреповті? ??діретті ?аламы ар?ылы ?зіні? к?ркемдік бейнесін тапты. Оны? ?дебиеттегі зор е?бегі к?зі тірісінде ?зіні? жо?ар?ы ба?асын алды”

Н.?. Назарбаев

 “. ?лі де талай- талай заман ?теді. Талай- талай тол?ындар кезекпен ауысып, талай- талай ?рпа?тар келеді. Сол кезде хал?ымызды? осы бір т?ста?ы бел- белесіне ??ілер адам болса, М?сірепов шы?армаларына со?пай кете алмайтыны айдан аны?”

Сафуан Шаймерденов

        “Дала ?ызыны? наздан?ан еркелігінде м?? да бар, жалынышы мен жалыны да бар. Жан тазалы?ы, сауда?а салмас ар-?ят тазалы?ы да бар. Сондай ?олтума ?нерінен кіршіксіз л?ззат ала аласы?.”

Д?ниені? б?гінгісі ерте?гісі

Кеше мен ар?ы к?нні? жа?а елесі,

Бірк?ндік ?мірі бар к?белек те

Сол к?нні? айтып кетер ертегісін:

??дай-ау, ?андай ?за? ?мір еді,

Кеше жо?, келер к?н жо?, бір к?нгісі!

?ал?ан мен ?те шы??ан бір к?ндікті

?мытпас баласы мен немересі,

Олардан естімей ме, ш?бересі!

?абит М?сірепов

1-кезе?. Жазушыны еске алу

?рім- б?та?

1- тапсырма

І топ:

 1. ?абит М?сіреповті? “?лпан” романы? шы?у тарихы.

ІІ топ:

 1. ?абит М?сіреповті? ?ыс?аша ?мірбаяны.
 1.  

Жылдар с?йлейді

1902 жылы – С?О, Жамбыл ауданында д?ниеге келген.

1916 жылы – Оба?ан жеріне орыс мектебіне о?у?а т?скен.

1923- 1926 ж. ж. – Орынбор ?аласында?ы Ж?мысшы факультетіне о?у?а т?седі.

1928- 1938 ж. ж. – “?аза?стан” баспасында, “Социалистік ?аза?стан”, “?аза? ?дебиеті” газеттерінде редактор болды.

1934 жылы – “Талпа? танау”, “Ананы? анасы”, “Ашын?ан ана”  ??гімелері жары? к?рді.

1929 жылы – Т???ыш шы?армасы “?ос шал?ар”.

1953 жылы – “Оян?ан ?лке” романы.

1956- 1957 ж. ж. – “Ара-Шмель” атты сатиралы? журналыны? бас редакторы.

 1957- 1962 ж. ж. – ?аза?стан Жазушылар ода?ы бас?армасыны? 1- хатшысы.

1939 жылы – “?озы К?рпеш – Баян с?лу” пьесасы.

2-кезе?. К?ркем с?зді? шебері

Топ басшыларына тапсырма

І топ басшысы:

Романны? композициялы? ??рлысына жоспар ??ру.

І. Басталуы: Есенейді? к?шуі

ІІ. Байланысуы: Ескі доспен кездесуі

ІІІ. Дамуы: а) ??далы?

                        ?) ел ісіне аралас?ан ?лпан

                     б) ?лпан к?лі

                     в) Есенейді? ?азасы

IV. Шиеленісуі: ?лпанны? шешімі

V. Шары?тау шегі: Біжіке?ні? а?ыр?ы с?зі

VI. С?з со?ы: Жазушы естелігі

ІІ топ басшысы:

?лпанны? ?су жолын кестеге т?сіре отырып, ??гімелеу.

Балалы? ша?ы – Есенейге ?затылуы – Ел билеу ісіне араласуы – Ел анасы атануы – А?ыр?ы демі

1- тапсырма   С?ра? - жауап

І топ:

 1. Романда ?андай к?й аттарын кездестірді?? Оны кім тартады?
 2. ?ме?герлік дегеніміз не?
 3. ?лпан Есенейге ?осылу?а не себепті келісім берді?

ІІ топ:

 1. Есеней ?лпанды не себепті “А? нарым” деп ата?ан?
 2. ?лпанны? ?мірден ерте кетуіне не себеп болды?
 3. ?лпан кімді ?зіне а?а т?тты?

2- тапсырма  “?лпан” романында?ы кейіпкерлерді? ерекшеліктері мен орта? ?асиеттерін аны?тау:

а)

?)

б)

3- кезе?. С?з зергері (шы?армаларына то?талу)

??ГІМЕЛЕРІ

РОМАНДАРЫ

ПЬЕСАЛАРЫ

 1. тапсырма

?ЯШЫ?ТАРДА?Ы С?РА?ТАР:

20

 1. Жазушыны? е? ал?аш?ы романы ?алай аталады?

?аза? солдаты

 1. ?лпан романы ?ай жылы жары? к?рді?

1974 жылы

 1. Ал?аш 1925 жылы “Едіге” ??гімесі ?ай газетінде жарияланды?

“Е?бекші ?аза?” газеті

30

 1. ?аза? солдаты романыны? басталуында “Зытып келем” с?зі неше рет кездеседі?

___ рет

 1. ?. М?сіреповті? т???ыш шы?армасы ?ай жылы жары? к?рді, ?алай аталады?

1929 жылы, “?ос шал?ар”

 1. ?. М?сіреповті? ?алауымен бір ?н жазылды, ?нні? аты, ?нді жаз?ан а?ын ж?не композиторды? есімдерін ата.

?н  “?ыз ?ара?ай”

С?зі: Ма?с?т ?уб?кіров

?ні: Жоламан Т?рсынбаев

40

 1. ?. М?сірепов ?азССР-ді? Жо?ар?ы Ке?есіне ?ай жылы депутат болып сайланды?

1958 жылы

 1. 1974 жылы ?. М?сіреповке ке?ес ?дебиетін ?ркендетуде сі?ірген е?бегі? ?шін ?андай ата? берілді?

Соцалистік Е?бек Ері

 1. Жазушыны? 1932 жылы жаз?ан ??гімесін ата.

“Бір адым кейін, екі адым ілгері”

50

 1. Жазушыны? б?кіл аналарды? жиынты? бейнесі т?різдес кесек полотносы ?алай аталады?

“?лпан”

 1. ?. М?сіреповті отызыншы жылдарды? орта шенінде ?ай орыс жазушысыны? ана та?ырыбына жаз?ан романтикалы? ??гімелері ?ызы?тырады?

М. Горький

 1. ?. М?сіреповті? патриотты? та?ырыпта?ы т?л туындысы?

?аза? солдаты

 1. тапсырма. С?зж?мба?ты шеші?із «М?СІРЕПОВ»

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 1.   Барса? аппа? боласы?,

      Бармаса? сатпа? боласы?

монша

.2.   Ойды? ая?талуын к?тпейді,

      Оны ?ойса?, с?йлем бітпейді.

?тір

.  3.  Жолбарыстан аумайды,

      Пеш т?бінде аунайды.

мысы?

4.Жер астына т?седі,

     Сап – сары боп піседі.

с?біз

.  5. Тиіскенді т?йреген,

     Киімі бар инеден.

кірпі

6. Ешкімде жо? шата?ы,

     Жаздай тыныш жатады.

     ?ыста берер жылуын,

     Б?р?ыратып шылымын.

пеш

7. ?абат – ?абат киінген,

     Т?бе шашы т?йілген.

     Шешіндірген кезі?де,

     Жас т?рады к?зі?де.

пияз

8. Та?таны “досым” дейді,

     ?зін сол “досы” жейді.

бор

9. Шие с?зіні? орысша атауы.

Вишня

Осымен бізді? сайысымыз ?з м?ресіне жетті, ?діл- ?азылар ал?асы же?імпаздарды аны?та?анша «?аламгерді?»  портретін жасайы?.

 • М?сіре­повті? ?о?ам ?ай­рат­кері ретіндегі, ?ара­пайым адам ?ата­рын­да?ы адам­гершілік ?ста­ным­да­рын ай?а?тай­тын іс-?имыл­да­ры же­терлік. Со­ны? бірі 1937 жы­лы ?аза?стан Жа­зушы­лар ода?ын­да?ы жи­налыс­та та?ды­ры тал?ы?а т?сіп, ?ста­лып ба­ра жат?ан Б. Май­лин­ге ара­ша т?сіп, «Бейімбет жау бол­са, мен де жа­умын» де­ген с?зі б?гінгі к?ні а?ыз?а ай­нал?ан.

 Д?йек с?з: « ?.М?сірепов к?ркем ?дебиетте де,театрда да, кинода да – ?нерді? та?ы ?андай т?рі бар – б?рі-б?рінде де с?лулы?ты? гимн д?режесіне к?теріліп келе жат?ан классик ».

Ш.М?ртазаев

(Марапаттау, ба?алау)

?йге тапсырма: «?.М?сірепов ?лемі»

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: «Кеме?гер ?аламны? ??діреті» »

Сабақтың тақырыбы: «Кемеңгер қаламның құдіреті»

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушылардың білімдерін ұштастыра отырып, қазақ әдебиеті мен қазақ халқының дәстүрін ұғындыру.

Дамытушылық: Басты кейіпкерлер өмірде болғандығын, оның тарихы типтік образдарын оқу мен жазу арқылы өз ара кеңесе отырып, жеке және топтық жүйеде талқылау жұмысына үйрету

Тәрбиелік: Оқушыларды ана тілін қастерлеуге, сөз өнерін дәріптеуге, ұйымшылдыққа, еңбекқорлыққа, білімділікке тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, тақырыпқа сай әзірленген презентация, тарихи деректер, сөзжұмбақ, карточка.

Сабақтың әдісі: топтастыру, із қуалау, салыстыру сызбасы.

Сабақтың түрі: шығармашылық ізденіс сабағы.

Сабақтың типі: қайталау сабақ.

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру:

1. Оқушылардың назарын сабаққа аудару.

2. Оқушыларды ойын арқылы топқа бөліп отырғызу.

ІІ. Сайыс сабағы:

Халқымыздың өткен ғасырда бастан кешкен сан қилы күрделі тағдыры Мүсіреповтің құдіретті қаламы арқылы өзінің көркемдік бейнесін тапты. Оның әдебиеттегі зор еңбегі көзі тірісінде өзінің жоғарғы бағасын алды”

Н.Ә. Назарбаев

... Әлі де талай- талай заман өтеді. Талай- талай толқындар кезекпен ауысып, талай- талай ұрпақтар келеді. Сол кезде халқымыздың осы бір тұстағы бел- белесіне үңілер адам болса, Мүсірепов шығармаларына соқпай кете алмайтыны айдан анық”

Сафуан Шаймерденов

Дала қызының назданған еркелігінде мұң да бар, жалынышы мен жалыны да бар. Жан тазалығы, саудаға салмас ар-ұят тазалығы да бар. Сондай қолтума өнерінен кіршіксіз ләззат ала аласың ...”

Дүниенің бүгінгісі ертеңгісі

Кеше мен арғы күннің жаңа елесі,

Біркүндік өмірі бар көбелек те

Сол күннің айтып кетер ертегісін:

Құдай-ау, қандай ұзақ өмір еді,

Кеше жоқ, келер күн жоқ, бір күнгісі!

Қалған мен өте шыққан бір күндікті

Ұмытпас баласы мен немересі,

Олардан естімей ме, шөбересі!

Ғабит Мүсірепов

1-кезең. Жазушыны еске алу

Үрім- бұтақ


1- тапсырма

І топ:

1. Ғабит Мүсіреповтің “Ұлпан” романың шығу тарихы.


ІІ топ:

 1. Ғабит Мүсіреповтің қысқаша өмірбаяны.


2-тапсырма

Жылдар сөйлейді

1902 жылы – СҚО, Жамбыл ауданында дүниеге келген.

1916 жылы – Обаған жеріне орыс мектебіне оқуға түскен.

1923- 1926 ж. ж. – Орынбор қаласындағы Жұмысшы факультетіне оқуға түседі.

1928- 1938 ж. ж. – “Қазақстан” баспасында, “Социалистік Қазақстан”, “Қазақ әдебиеті” газеттерінде редактор болды.

1934 жылы – “Талпақ танау”, “Ананың анасы”, “Ашынған ана” әңгімелері жарық көрді.

1929 жылы – Тұңғыш шығармасы “Қос шалқар”.

1953 жылы – “Оянған өлке” романы.

1956- 1957 ж. ж. – “Ара-Шмель” атты сатиралық журналының бас редакторы.

1957- 1962 ж. ж. – Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 1- хатшысы.

1939 жылы – “Қозы Көрпеш – Баян сұлу” пьесасы.


2-кезең. Көркем сөздің шебері

Топ басшыларына тапсырма

І топ басшысы:

Романның композициялық құрлысына жоспар құру.

І. Басталуы: Есенейдің көшуі

ІІ. Байланысуы: Ескі доспен кездесуі

ІІІ. Дамуы: а) құдалық

ә) ел ісіне араласқан Ұлпан

б) Ұлпан көлі

в) Есенейдің қазасы

IV. Шиеленісуі: Ұлпанның шешімі

V. Шарықтау шегі: Біжікеңнің ақырғы сөзі

VI. Сөз соңы: Жазушы естелігі

ІІ топ басшысы:

Ұлпанның өсу жолын кестеге түсіре отырып, әңгімелеу.

Балалық шағы – Есенейге ұзатылуы – Ел билеу ісіне араласуы – Ел анасы атануы – Ақырғы демі


1- тапсырма Сұрақ - жауап

І топ:

 1. Романда қандай күй аттарын кездестірдің? Оны кім тартады?

 2. Әмеңгерлік дегеніміз не?

 3. Ұлпан Есенейге қосылуға не себепті келісім берді?

ІІ топ:

 1. Есеней Ұлпанды не себепті “Ақ нарым” деп атаған?

 2. Ұлпанның өмірден ерте кетуіне не себеп болды?

 3. Ұлпан кімді өзіне аға тұтты?


2- тапсырма “Ұлпан” романындағы кейіпкерлердің ерекшеліктері мен ортақ қасиеттерін анықтау:

а)

ә)

б)


3- кезең. Сөз зергері (шығармаларына тоқталу)

ӘҢГІМЕЛЕРІ

РОМАНДАРЫ

ПЬЕСАЛАРЫ


 1. тапсырма

ҰЯШЫҚТАРДАҒЫ СҰРАҚТАР:

20

 1. Жазушының ең алғашқы романы қалай аталады?

Қазақ солдаты

 1. Ұлпан романы қай жылы жарық көрді?

1974 жылы

 1. Алғаш 1925 жылы “Едіге” әңгімесі қай газетінде жарияланды?

Еңбекші қазақ” газеті

30

 1. Қазақ солдаты романының басталуында “Зытып келем” сөзі неше рет кездеседі?

___ рет

 1. Ғ. Мүсіреповтің тұңғыш шығармасы қай жылы жарық көрді, қалай аталады?

1929 жылы, “Қос шалқар”

 1. Ғ. Мүсіреповтің қалауымен бір ән жазылды, әннің аты, әнді жазған ақын және композитордың есімдерін ата.

Ән “Қыз қарағай”

Сөзі: Мақсұт Әубәкіров

Әні: Жоламан Тұрсынбаев

40

 1. Ғ. Мүсірепов ҚазССР-дің Жоғарғы Кеңесіне қай жылы депутат болып сайланды?

1958 жылы

 1. 1974 жылы Ғ. Мүсіреповке кеңес әдебиетін өркендетуде сіңірген еңбегің үшін қандай атақ берілді?

Соцалистік Еңбек Ері

 1. Жазушының 1932 жылы жазған әңгімесін ата.

Бір адым кейін, екі адым ілгері”

50

 1. Жазушының бүкіл аналардың жиынтық бейнесі тәріздес кесек полотносы қалай аталады?

Ұлпан”

 1. Ғ. Мүсіреповті отызыншы жылдардың орта шенінде қай орыс жазушысының ана тақырыбына жазған романтикалық әңгімелері қызықтырады?

М. Горький

 1. Ғ. Мүсіреповтің патриоттық тақырыптағы төл туындысы?

Қазақ солдаты


 1. тапсырма. Сөзжұмбақты шешіңіз «МҮСІРЕПОВ»
4
3


5


6


8


1

2

7

 

9. 1. Барсаң аппақ боласың,

Бармасаң сатпақ боласың

монша

.2. Ойдың аяқталуын күтпейді,

Оны қойсаң, сөйлем бітпейді.

үтір

. 3. Жолбарыстан аумайды,

Пеш түбінде аунайды.

мысық

4.Жер астына түседі,

Сап – сары боп піседі.

сәбіз

. 5. Тиіскенді түйреген,

Киімі бар инеден.

кірпі

6. Ешкімде жоқ шатағы,

Жаздай тыныш жатады.

Қыста берер жылуын,

Бұрқыратып шылымын.

пеш

7. Қабат – қабат киінген,

Төбе шашы түйілген.

Шешіндірген кезіңде,

Жас тұрады көзіңде.

пияз

8. Тақтаны “досым” дейді,

Өзін сол “досы” жейді.

бор

9. Шие сөзінің орысша атауы.

ВишняОсымен біздің сайысымыз өз мәресіне жетті, әділ- қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтағанша «Қаламгердің» портретін жасайық.Қортынды: Мүсіре­повтің қоғам қай­рат­кері ретіндегі, қара­пайым адам қата­рын­дағы адам­гершілік ұста­ным­да­рын айғақтай­тын іс-қимыл­да­ры же­терлік. Со­ның бірі 1937 жы­лы Қазақстан Жа­зушы­лар одағын­дағы жи­налыс­та тағды­ры талқыға түсіп, ұста­лып ба­ра жатқан Б. Май­лин­ге ара­ша түсіп, «Бейімбет жау бол­са, мен де жа­умын» де­ген сөзі бүгінгі күні аңызға ай­налған.

Дәйек сөз: « Ғ.Мүсірепов көркем әдебиетте де ,театрда да, кинода да – өнердің тағы қандай түрі бар – бәрі-бәрінде де сұлулықтың гимн дәрежесіне көтеріліп келе жатқан классик ».

Ш.Мұртазаев


(Марапаттау, бағалау)2- тапсырма “Ұлпан” романындағы кейіпкерлердің ерекшеліктері мен ортақ қасиеттерін анықтау:

А)Есеней

Ұқсастығы

Артықбай

Ә)


Ұлпан

Ұқсастығы

Шынар


Б)

Торсан

Ұқсастығы

Жәуке


Сөзжұмбақты шешіңіз

3


5


6


8


1

2

7

 

9


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: «Кеме?гер ?аламны? ??діреті»

Автор: Какен Алмас

Дата: 20.02.2015

Номер свидетельства: 176359

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства