kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Открытый урок "Т?рбие тал бесіктен басталады"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Т?рбие тал бесіктен басталады
Саба?ты? ма?саты:
Білімділік: ?аза? отбасыны? т?рбиесі туралы о?ушылар?а толы? ма?л?мат беру. Ал?ан білімдерін пысы?тап, теориялы? ал?ан ??ымдарын мысалдар ар?ылы тере? ме?герту.
Дамытушылы?: грамматикадан ал?ан білімдері жатты?у ж?мыстары ар?ылы дамыту ?з бетінше орындау да?дыларын ?алыптастыру, топпен ж?мыс, ж?ппен ж?мыс  ж?ргізу ар?ылы ?р о?ушыны? дербестігін жетілдіру, шы?армашылы? белсенділігін арттыру.
Т?рбиелік: Отбасын ??рметтеуге, ата - ана?а к?мек к?рсетуге баулу.
Саба?ты? т?рі: жа?а саба?
Саба?ты? ?діс - т?сілдері: с?ра? - жауап, салыстыру, топтастыру, ?зіндік ізденіс, талдау.
К?рнекі ??ралдар: о?улы?, слайд, кеспелер, суреттер, тірек сызбалар, Та?та?а ?ла?атты с?здер жаз?ан пара?шалар ілінеді: «Ел болам десе?, бесігі?ді т?зе», «Бала?ды ?з т?рбие?мен т?рбиелеме, ?з ?лты?ны? т?рбиесімен т?рбиеле», «?яда не к?рсе, ?ш?анда соны алады», «?л т?рбиелей отырып, жер иесін т?рбиелейміз, ?ыз т?рбиелей отырып, ?лтты т?рбиелейміз»
Техникалы? ??рал: интерактивті та?та

                                                               Саба?ты? барысы:
?йымдастыру кезе?і. О?ушыларды? к??іл - к?йін жа?сарту?а арнал?ан сергіту.
?айырлы к?н, ?лем!
?айырлы к?н, аспан!
?айырлы к?н, сен!
?айырлы к?н, мен!
?айырлы к?н, м??алім!
?айырлы к?н, ?она?тар!
 

?йге берілген тапсырманы тексеру. Т?рбие отбасы туралы ма?ал-м?телдер айту. Б?гінгі саба?ты? та?ырыбын ашу. (о?ушылар ма?алдарды негізге ала отырып саба?ты? та?ырыбын айтады)
М??алім: балалар, саба?ымызды бастамас б?рын біз ?ткенді еске т?сіре кетейік. Отбасы м?шелеріне кімдер жатады? Олай болса біз  «Идея себеті» ойынын ойнап, ?айталай т?сейік.        «  Отбасы м?шелері » деген с?зі бар плакат та?та?а ілінеді. Б?л ойын барысында ж?мыс ж?ппен ж?ргізіледі. Б?л ау?ымы ке?, ма?ызы зор та?ырыпты біз 8 сыныпта да ?ткен болатынбыз. Биыл?ы жылы да осы та?ырып жал?асын тауып отыр. Б?гінгі та?да бізді? осы та?ырып бойынша  саба?ымызды ?ткізіп жатырмыз. ?азір ?р ж?п отбасы м?шелері жайында атауларды жазып, т?сінік береді. Е? алдымен ?а?аз?а жазылып, кейіннен плакат?а бекітіледі. (3 - 5 минут)

Отбасы м?шелері
Аны?тама берілетін с?здер: ?ке - шеше, немере, ш?бере, же?ге, а?айын, на?ашы, жиен.
?ке - шеше, ата - ана - д?ниеге ?рпа? ?келген ерлі - зайыпты адамдар.
Немере - ?лды? баласы.
Ш?бере – немерені? баласы.
Же?ге – а?аны? ?йелі.
А?айын – бірге ту?ан туыстар.
На?ашы – баланы? анасыны? т?ркіні.
Жиен – ?ызды? немесе ?пке, ?арындастан ту?ан бала.
ІІ.«?атені тап» ойыны. Ж?пты? ж?мыс
Бірінші ж?п?а:
?ате м?ліметпен м?тін ?сынылады. Ол м?тіннен жіберілген ?ателерді табу керек. Талаптары: е? ?арапайым ?ате ж?не саба?ты? та?ырыбын аш?аннан кейін ?орытындылап табатын ?ате.
 

?аза? отбасында ?кені? орны ерекше емес. Шеше – отбасыны? тірегі. Отбасы м?шелері ?кені ты?дамайды.
?же – отбасыны? басшысы, асыраушысы, ?ам?оршысы. ?кені ана да, балалар да ??рметтейді, сыйлайды. Бала ?кені ренжіту ?шін т?ртіпті, е?бек?ор, білімді, ??ыпты болу?а тырысады. Ана ?кені сыйлау ар?ылы балалар?а ?лгі к?рсетеді. Ананы? осы ?лгісімен ?же ?кесін де, ?лкендерді де сыйлап, т?рбиелі болып ?седі.
Ана – отбасыны? беріктігін са?таушы. Ана – отбасы м?шелеріні? сыйласты?ын орнатады, а?айын мен ту?ан - туыстарды? ?арым - ?атынасын са?тамайды. Ана – отбасында?ы татулы? ?йыт?ысы. Ананы? орны да ерекше. ?ке де, балалар да ананы сыйлайды.
Отбасыны? е? ?лкен байлы?ы – бала. «Шешеге ?арап ?л ?сер, ?кеге ?арап ?ыз ?сер» дейді ?аза? хал?ы. ?ке мен шешені? жаман ?лгісі бала?а т?рбие болып табылады. ?аза? отбасында?ы т?рбиені? е? бірінші ережесі - ?кесін сыйлау, анасын ??рметтеу. Б?л – бала?а берілетін е? бірінші ба?а. Ата - анасын сыйлап ?ткен бала ?згелерді де ??рметтеуге ?йренеді. Сонды?тан орыс балаларын ?дептілікке, мейрімділікке, адалды??а, сыпайылы??а баулы?ан.

Екінші ж?п?а: жеке к?ртішке таратылады. К?ртішкедегі тапсырманы орындап, та?та?а шы?ып жазады. Д?лелдейді.

К?ртішке №1: с?йлемдерді салалас ??рмалас с?йлемдерге айналдырып, оны? т?рлерін аны?та. Ережесін айт.

  1. Тектілігі тере?ге тамырлан?ан ?аза? хал?ы бала т?рбиесіне баса назар аудар?ан. ?лтымыз ?ашан да баласыны? рухани жа?ынан бай болуына к??іл б?лген.
  2. С?би д?ниеге келгеннен бастап, оны? ойлы, дене бітіміні? д?рыс ?алыптасуына, а?ыл - ойыны? жетілуіне назар аудар?ан. Кішкентайынан бала бойына адалды?, ?ділдік, мейірімділік, адамгершілік сия?ты бар ізгі ?асиеттерді сі?ірген.
  3. ?рпа? т?рбиесі отбасынан басталады.  Мектепте жал?асады.
  4. Бала ертегі-??гімелерді ты?дайды. Есіне са?тап ?алады. 

а) Жа?а с?здермен ж?мыс. Та?тада?ы с?здерді о?ып, есте са?та?андарын ?а?аз?а жазады.
Тірек – опора
Сыйлау – уважать
Беріктік – сплоченность
А?айын – родня, сородичи
Орнату – установить
Баулу – воспитывать (5 мин)
Олармен с?з тіркесі мен с?йлем ??ра?дар.
ІІІ. «Ше?бер» ойыны. Д?рыс м?тін ?сынылады. Жа?а м?тінді о?ып шы?ып, есте ?ал?ан с?йлемдерді айтып, ма?ынасына ?арай жа?а с?здерді ?оса отырып толы?тыру. Тек айтыл?ан с?йлемді ?айталау?а болмайды.

                                                            ?ке – шеше - отбасы тірегі
?аза? отбасында ?кені? орны ерекше. ?ке – отбасыны? тірегі. Отбасы м?шелері ?кені ты?дайды.
?ке – отбасыны? басшысы, асыраушысы, ?ам?оршысы. ?кені ана да, балалар да ??рметтейді, сыйлайды. Бала ?кені ренжітпес ?шін т?ртіпті, е?бек?ор, білімді, ??ыпты болу?а тырысады. Ана ?кені сыйлау ар?ылы балалар?а ?лгі к?рсетеді. Ананы? осы ?лгісімен бала ?кесін де, ?лкендерді де сыйлап, т?рбиелі болып ?седі.
Ана – отбасыны? беріктігін са?таушы. Ана – отбасы м?шелеріні? сыйласты?ын орнатады, а?айын мен ту?ан - туыстарды? ?арым - ?атынасын са?тайды. Ана – отбасында?ы татулы? ?йыт?ысы. Ананы? орны да ерекше. ?ке де, балалар да ананы сыйлайды.
Отбасыны? е? ?лкен байлы?ы – бала. «?кеге ?арап ?л ?сер, шешеге ?арап ?ыз ?сер» дейді ?аза? хал?ы. ?ке мен шешені? жа?сы ?лгісі бала?а т?рбие болып табылады. ?аза? отбасында?ы т?рбиені? е? бірінші ережесі - ?кесін сыйлау, анасын ??рметтеу. Б?л – бала?а берілетін е? бірінші ба?а. Ата - анасын сыйлап ?ткен бала ?згелерді де ??рметтеуге ?йренеді. Сонды?тан ?аза? отбасы балаларын ?дептілікке, мейрімділікке, адалды??а, сыпайылы??а баулы?ан.(10минут)

Ал енді, балалар, мына екі м?тінді салыстырайы? Мана?ы ?атесі бар м?тіннен барлы? ?ателерді аны?тап таба алды? па? Мына д?рыс м?тінмен салыстырып, ?атесін табайы?.

?орытынды:
бірінші топ?а б?гінгі та?ырып бойынша класстер немесе сызба жасау

екінші топ?а б?гінгі та?ырыпты ?орытындау ?шін коллаж жасау

«Алтын санды?» ойыны
1. ?аза? ертегілеріні? т?рлерін ата (?иял – ?ажайып, т?рмы салт, хайуанаттар жайлы) 
2.Шо?анны? ?жесі? (Ай?аным). 
3.?аза?ты? билерін ата (?йсінТ?ле би. Ар?ын ?аздауысты ?азыбек би. Алшын ?йтеке би) 
4.?ш дананы ата?дар (Абай.Шо?ан. Ыбырай) 
5.?ш байлы?ты ата (1 – ші денсаулы?, 2 – ші а?жаулы?, 3 – ші он саулы?) 
6. ?Р ?ашан т?уелсіздік алады? (1991 ж. 16 желто?сан). 
7. Жеріні? аума?ы жа?ынан ?аза?стан б?кіл д?ние ж?зінде нешінші орында т?р? ( 9 ) 
8. ?аза? тілі ал?аш мемлекеттік м?ртебесін ?ай жылы алды? (1989). 
9. ?аза?станны? ?лтты? валютасы ?ай жылы айналым?а шы?ты? (1993 15 ?араша) 
10. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік ?н?раныны? авторларын ата. 
(Ш.?алдая?ов, Н.?. Назарбаев, Ж?мекен Н?жімеденов) 
11. ?аза?ты? т???ыш ?арышкері кім? 
(То?тар О??арбай?лы ?уб?кіров 1991 2 ?азан) 
12. «?аза? хрестоматиясын» жаз?ан кім? (Ы.Алтынсарин). 

Тест ж?мысы
1. ?аза? отбасыны? тірегі кім?
а) ана ?) ?ке б) жиен
2. ?ке – отбасыны? несі?
а) басшысы, асыраушысы, ?ам?оршысы ?) т?рбиешісі, таратушысы
б) б?зушысы, ?ам?оршысы, а?ыма?ы
3. Бала ?кені ренжітпеу ?шін ?андай болу?а тырысады?
а) б?за?ы, а?ыма?, а?ылсыз ?) т?ртіпті, білімді, е?бек?ор
б) ??ыпты, т?рбиесіз, ?депсіз
4. Ана – отбасыны? кімі?
а) тынышты?ын б?зушысы ?) беріктігін са?таушысы б) негізгі тірегі
5. Отбасыны? е? ?лкен байлы?ы....?
а) бала ?) а?ша б) байлы?
6. «.... ?арап ?л ?сер,.... ?арап ?ыз ?сер» деген ма?алды толы?тыры?ыз.
а) ?жеге, ата?а ?) а?а?а, ?пкеге б) ?кеге, шешеге
7. ?аза? отбасыны? т?рбиесіні? е? бірінші ережесі ?андай?
а) ?лкенді сыйламау, олар?а ?ам?орлы? к?рсету
?) ?кесін сыйлау, анасын ??рметтеу б) ата - ана?а мейрімділік к?рсетпеу
8. Ата - ананы сыйлау, ??рметтеу бала?а берілетін ?андай ба?а?
а) бірінші ?) а?ыр?ы б) со??ы
9. ?аза? отбасы балаларды неге баулы?ан?
а) ?дептілікке, мейрімділікке ?) б?за?ылы??а, а?ыма?ты??а
б) ?дептілікке, т?рбиесіздікке
10. А?айын мен ту?ан - туыстарды? ?арым - ?атынасын са?тайтын кім?
а) ана ?) бала б) немере
?йге тапсырма
Де?гейлік тапсырмалар:
ІІІ де?гей.
1. ?аза? отбасы жайлы айтып бері?дер.
2. М?тіндегі екі жай с?йлемнен себеп - салдар саба?тас ??рмалас с?йлем ??растыры?ыз. О?ан синтаксистік талдау жаса.
ІІ де?гей
1. М?тінге жоспар ??р.
2. М?тін ?анша с?йлемнен т?рады, жай с?йлем ?анша, оны? ?андай т?рі екен, ??рмалас с?йлем ?анша, ол с?йлемдер салалас па, саба?тас па, ?лде аралас ??рмалас па ажыратады.
І де?гей
«Айрандай ?йы?ан»(дружный) фразеологизмі бойынша ?з отбасы? туралы ша?ын шы?арма жаз.
8 с?йлемнен, 7 жай с?йлем. Хабарлы с?йлемдер. ??рмалас с?йлем 1. Ол саба?тас ??рмалас с?йлем.
 

Ба?алау

Просмотр содержимого документа
«открытый урок "Т?рбие тал бесіктен басталады" »


Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау ауданы

Антоновка орта мектебіАШЫҚ САБАҚ

Тәрбие тал бесіктен басталады

9 сыныпӨткізген қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Ибраева А.Т.2014 жыл


Сабақтың тақырыбы: Тәрбие тал бесіктен басталады
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Қазақ отбасының тәрбиесі туралы оқушыларға толық мағлұмат беру. Алған білімдерін пысықтап, теориялық алған ұғымдарын мысалдар арқылы терең меңгерту.
Дамытушылық: грамматикадан алған білімдері жаттығу жұмыстары арқылы дамыту өз бетінше орындау дағдыларын қалыптастыру, топпен жұмыс, жұппен жұмыс жүргізу арқылы әр оқушының дербестігін жетілдіру, шығармашылық белсенділігін арттыру.
Тәрбиелік: Отбасын құрметтеуге, ата - анаға көмек көрсетуге баулу.
Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Сабақтың әдіс - тәсілдері: сұрақ - жауап, салыстыру, топтастыру, өзіндік ізденіс, талдау.
Көрнекі құралдар: оқулық, слайд, кеспелер, суреттер, тірек сызбалар, Тақтаға ұлағатты сөздер жазған парақшалар ілінеді: «Ел болам десең, бесігіңді түзе», «Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле», «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны алады», «Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз»
Техникалық құрал: интерактивті тақта

Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылардың көңіл - күйін жақсартуға арналған сергіту.
Қайырлы күн, әлем!
Қайырлы күн, аспан!
Қайырлы күн, сен!
Қайырлы күн, мен!
Қайырлы күн, мұғалім!
Қайырлы күн, қонақтар!

Үйге берілген тапсырманы тексеру. Тәрбие отбасы туралы мақал-мәтелдер айту. Бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу. (оқушылар мақалдарды негізге ала отырып сабақтың тақырыбын айтады)
Мұғалім: балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз өткенді еске түсіре кетейік. Отбасы мүшелеріне кімдер жатады? Олай болса біз «Идея себеті» ойынын ойнап, қайталай түсейік. « Отбасы мүшелері » деген сөзі бар плакат тақтаға ілінеді. Бұл ойын барысында жұмыс жұппен жүргізіледі. Бұл ауқымы кең, маңызы зор тақырыпты біз 8 сыныпта да өткен болатынбыз. Биылғы жылы да осы тақырып жалғасын тауып отыр. Бүгінгі таңда біздің осы тақырып бойынша сабағымызды өткізіп жатырмыз. Қазір әр жұп отбасы мүшелері жайында атауларды жазып, түсінік береді. Ең алдымен қағазға жазылып, кейіннен плакатқа бекітіледі. (3 - 5 минут)

Отбасы мүшелері
Анықтама берілетін сөздер: әке - шеше, немере, шөбере, жеңге, ағайын, нағашы, жиен.
Әке - шеше, ата - ана - дүниеге ұрпақ әкелген ерлі - зайыпты адамдар.
Немере - ұлдың баласы.
Шөбере – немеренің баласы.
Жеңге – ағаның әйелі.
Ағайын – бірге туған туыстар.
Нағашы – баланың анасының төркіні.
Жиен – қыздың немесе әпке, қарындастан туған бала.
ІІ.«Қатені тап» ойыны. Жұптық жұмыс
Бірінші жұпқа: Қате мәліметпен мәтін ұсынылады. Ол мәтіннен жіберілген қателерді табу керек. Талаптары: ең қарапайым қате және сабақтың тақырыбын ашқаннан кейін қорытындылап табатын қате.


Қазақ отбасында әкенің орны ерекше емес. Шеше – отбасының тірегі. Отбасы мүшелері әкені тыңдамайды.
Әже – отбасының басшысы, асыраушысы, қамқоршысы. Әкені ана да, балалар да құрметтейді, сыйлайды. Бала әкені ренжіту үшін тәртіпті, еңбекқор, білімді, ұқыпты болуға тырысады. Ана әкені сыйлау арқылы балаларға үлгі көрсетеді. Ананың осы үлгісімен әже әкесін де, үлкендерді де сыйлап, тәрбиелі болып өседі.
Ана – отбасының беріктігін сақтаушы. Ана – отбасы мүшелерінің сыйластығын орнатады, ағайын мен туған - туыстардың қарым - қатынасын сақтамайды. Ана – отбасындағы татулық ұйытқысы. Ананың орны да ерекше. Әке де, балалар да ананы сыйлайды.
Отбасының ең үлкен байлығы – бала. «Шешеге қарап ұл өсер, әкеге қарап қыз өсер» дейді қазақ халқы. Әке мен шешенің жаман үлгісі балаға тәрбие болып табылады. Қазақ отбасындағы тәрбиенің ең бірінші ережесі - әкесін сыйлау, анасын құрметтеу. Бұл – балаға берілетін ең бірінші баға. Ата - анасын сыйлап өткен бала өзгелерді де құрметтеуге үйренеді. Сондықтан орыс балаларын әдептілікке, мейрімділікке, адалдыққа, сыпайылыққа баулыған.

Екінші жұпқа: жеке кәртішке таратылады. Кәртішкедегі тапсырманы орындап, тақтаға шығып жазады. Дәлелдейді.

Кәртішке №1: сөйлемдерді салалас құрмалас сөйлемдерге айналдырып, оның түрлерін анықта. Ережесін айт.

  1. Тектілігі тереңге тамырланған қазақ халқы бала тәрбиесіне баса назар аударған. Ұлтымыз қашан да баласының рухани жағынан бай болуына көңіл бөлген.

  2. Сәби дүниеге келгеннен бастап, оның ойлы, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына, ақыл - ойының жетілуіне назар аударған. Кішкентайынан бала бойына адалдық, әділдік, мейірімділік, адамгершілік сияқты бар ізгі қасиеттерді сіңірген.

  3. Ұрпақ тәрбиесі отбасынан басталады. Мектепте жалғасады.

  4. Бала ертегі-әңгімелерді тыңдайды. Есіне сақтап қалады.

а) Жаңа сөздермен жұмыс. Тақтадағы сөздерді оқып, есте сақтағандарын қағазға жазады.
Тірек – опора
Сыйлау – уважать
Беріктік – сплоченность
Ағайын – родня, сородичи
Орнату – установить
Баулу – воспитывать (5 мин)
Олармен сөз тіркесі мен сөйлем құраңдар.ІІІ. «Шеңбер» ойыны. Дұрыс мәтін ұсынылады. Жаңа мәтінді оқып шығып, есте қалған сөйлемдерді айтып, мағынасына қарай жаңа сөздерді қоса отырып толықтыру. Тек айтылған сөйлемді қайталауға болмайды.


Әке – шеше - отбасы тірегі
Қазақ отбасында әкенің орны ерекше. Әке – отбасының тірегі. Отбасы мүшелері әкені тыңдайды.
Әке – отбасының басшысы, асыраушысы, қамқоршысы. Әкені ана да, балалар да құрметтейді, сыйлайды. Бала әкені ренжітпес үшін тәртіпті, еңбекқор, білімді, ұқыпты болуға тырысады. Ана әкені сыйлау арқылы балаларға үлгі көрсетеді. Ананың осы үлгісімен бала әкесін де, үлкендерді де сыйлап, тәрбиелі болып өседі.
Ана – отбасының беріктігін сақтаушы. Ана – отбасы мүшелерінің сыйластығын орнатады, ағайын мен туған - туыстардың қарым - қатынасын сақтайды. Ана – отбасындағы татулық ұйытқысы. Ананың орны да ерекше. Әке де, балалар да ананы сыйлайды.
Отбасының ең үлкен байлығы – бала. «Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер» дейді қазақ халқы. Әке мен шешенің жақсы үлгісі балаға тәрбие болып табылады. Қазақ отбасындағы тәрбиенің ең бірінші ережесі - әкесін сыйлау, анасын құрметтеу. Бұл – балаға берілетін ең бірінші баға. Ата - анасын сыйлап өткен бала өзгелерді де құрметтеуге үйренеді. Сондықтан қазақ отбасы балаларын әдептілікке, мейрімділікке, адалдыққа, сыпайылыққа баулыған.(10минут)

Ал енді, балалар, мына екі мәтінді салыстырайық Манағы қатесі бар мәтіннен барлық қателерді анықтап таба алдық па? Мына дұрыс мәтінмен салыстырып, қатесін табайық.Қорытынды:
бірінші топқа бүгінгі тақырып бойынша класстер немесе сызба жасау

екінші топқа бүгінгі тақырыпты қорытындау үшін коллаж жасау

«Алтын сандық» ойыны
1. Қазақ ертегілерінің түрлерін ата (қиял – ғажайып, тұрмы салт, хайуанаттар жайлы) 
2.Шоқанның әжесі? (Айғаным). 
3.Қазақтың билерін ата (ҮйсінТөле би. Арғын Қаздауысты Қазыбек би. Алшын Әйтеке би) 
4.Үш дананы атаңдар (Абай.Шоқан. Ыбырай) 
5.Үш байлықты ата (1 – ші денсаулық, 2 – ші ақжаулық, 3 – ші он саулық) 
6. ҚР қашан тәуелсіздік алады? (1991 ж. 16 желтоқсан). 
7. Жерінің аумағы жағынан Қазақстан бүкіл дүние жүзінде нешінші орында тұр? ( 9 ) 
8. Қазақ тілі алғаш мемлекеттік мәртебесін қай жылы алды? (1989). 
9. Қазақстанның ұлттық валютасы қай жылы айналымға шықты? (1993 15 қараша) 
10. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының авторларын ата. 
(Ш.Қалдаяқов, Н.Ә. Назарбаев, Жұмекен Нәжімеденов) 
11. Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім? 
(Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 1991 2 қазан) 
12. «Қазақ хрестоматиясын» жазған кім? (Ы.Алтынсарин). Тест жұмысы
1. Қазақ отбасының тірегі кім?
а) ана ә) әке б) жиен
2. Әке – отбасының несі?
а) басшысы, асыраушысы, қамқоршысы ә) тәрбиешісі, таратушысы
б) бұзушысы, қамқоршысы, ақымағы
3. Бала әкені ренжітпеу үшін қандай болуға тырысады?
а) бұзақы, ақымақ, ақылсыз ә) тәртіпті, білімді, еңбекқор
б) ұқыпты, тәрбиесіз, әдепсіз
4. Ана – отбасының кімі?
а) тыныштығын бұзушысы ә) беріктігін сақтаушысы б) негізгі тірегі
5. Отбасының ең үлкен байлығы....?
а) бала ә) ақша б) байлық
6. «.... қарап ұл өсер,.... қарап қыз өсер» деген мақалды толықтырыңыз.
а) әжеге, атаға ә) ағаға, әпкеге б) әкеге, шешеге
7. Қазақ отбасының тәрбиесінің ең бірінші ережесі қандай?
а) үлкенді сыйламау, оларға қамқорлық көрсету
ә) әкесін сыйлау, анасын құрметтеу б) ата - анаға мейрімділік көрсетпеу
8. Ата - ананы сыйлау, құрметтеу балаға берілетін қандай баға?
а) бірінші ә) ақырғы б) соңғы
9. Қазақ отбасы балаларды неге баулыған?
а) әдептілікке, мейрімділікке ә) бұзақылыққа, ақымақтыққа
б) әдептілікке, тәрбиесіздікке
10. Ағайын мен туған - туыстардың қарым - қатынасын сақтайтын кім?
а) ана ә) бала б) немере

Үйге тапсырма
Деңгейлік тапсырмалар:
ІІІ деңгей.
1. Қазақ отбасы жайлы айтып беріңдер.
2. Мәтіндегі екі жай сөйлемнен себеп - салдар сабақтас құрмалас сөйлем құрастырыңыз. Оған синтаксистік талдау жаса.
ІІ деңгей
1. Мәтінге жоспар құр.
2. Мәтін қанша сөйлемнен тұрады, жай сөйлем қанша, оның қандай түрі екен, құрмалас сөйлем қанша, ол сөйлемдер салалас па, сабақтас па, әлде аралас құрмалас па ажыратады.
І деңгей
«Айрандай ұйыған»(дружный) фразеологизмі бойынша өз отбасың туралы шағын шығарма жаз.
8 сөйлемнен, 7 жай сөйлем. Хабарлы сөйлемдер. Құрмалас сөйлем 1. Ол сабақтас құрмалас сөйлем.


Бағалау

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
открытый урок "Т?рбие тал бесіктен басталады"

Автор: Ибраева Асем Темирхановна

Дата: 22.01.2015

Номер свидетельства: 159472

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства