kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?ркенде, ?рлей бер Т?уелсіз ?аза?стан»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:«?ркенде, ?рлей бер Т?уелсіз ?аза?стан»


Ма?саты:

  • Т?уелсіздік туралы тере? ма?л?мат беру.

- Ата - бабамызды? т?уелсіздік жолында?ы ерлігін ?лгі етіп, ?з Отанын с?юге, еліне, хал?ына ?ызмет етуге т?рбиелеу.

- Елімізді? т?уелсіздігін атап ?ту ?арса?ында ел тарихына шолу жасау.

- Т?уелсіз елімізді? жетістіктерімен таныстырып, білімдерін  тере?дету.

К?рнекілігі: шарлар, на?ыл с?здер

Барысы:

?н?ран орындалады.


1 - ж?ргізуші:
           ??рметті ?она?тар, ?ла?атты ?стаздар мен ш?кірттер!

Б?гін біз елімізді? сан мы? жылдар бойы арманда?ан, сол жолда ?асырлар бойы найзаны? ?шымен, ерлерімізді? ерен ісімен, кешегі д?ниені д?р сілкіндірген Желто?сан о?и?асымен келген, тарихымызда алтын ?ріптермен жазылып ?алатын Т?уелсіздік к?ні мерекесіне арнал?ан «?ркенде, ?рлей бер Т?уелсіз ?аза?стан» атты  м?нерлеп о?у сайысымыз бастаймыз.


2 - ж?ргізуші:
             Егемен елімізді? е? ?лы?, е? ?астерлі мерекесі – Т?уелсіздік к?ні. Т?уелсіздікті? тал бесігінде тербелген арда?ты а?айындар, мереке ??тты болсын!


1 - ж?ргізуші:
             Т?уелсіздікті? т?п – тамыры Желто?сан о?и?асына тікелей байланысты екеніне ешкім дау айта ?оймас. Десек те, 1986 жылды? ?ай?ылы желто?саны бір к?нгі немесе бір жыл?ы наразылы?ты? к?рінісі болмаса керек.


2 - ж?ргізуші:
             Осыдан 26 жыл б?рын, я?ни 1986 жылы Алматыны? бас ала?ында Желто?сан о?и?асы болды. Б?л о?и?а д?ниені д?р сілкіндірді. Б?л желто?сан к?терілісіне ?аза? ел аузында ж?рген, тарихта аты ?ал?ан ?айрат Рыс??лбеков, Ербол Сыпатаев, Л?ззат Асанова ж?не та?ы бас?а апаларымыз бен а?аларымыз ?атысты. 1986 жылы желто?санда?ы к?теріліске жастар ешбір жаман оймен бар?ан жо?. Олар бейбіт жолмен т?уелсіздікке ?ол жеткізу ?шін ?атыс?ан еді.
 

1 - ж?ргізуші:

           Т?уелсіздік к?ні мерекесіне арнал?ан «?ркенде, ?рлей бер Т?уелсіз ?аза?стан» атты  м?нерлеп о?у сайысымыз басталды, о?ушыларымызды? ?ле?дерін тындап,  м?нерлеп о?у ?нерлерін тамашалап отырайы?!

1 - о?ушы. Владислав
Т?уелсіздік, т?уелсіздік - жыр ?нім
Ел іргесі берік болсын - ?раным
Т?уелсіздік - ?зі?ді еркін сезіну.
Салт - д?ст?рім ?олдан т?спес ??ралым
Т?уелсіздік!
Не деп оны т?сіндік?
Т?уелсіздік – ар - ожданы? кісілік
Адам?а адам жолдас, бауыр, туыс боп
Ел ж?рты?ны? алма ??нын т?сіріп


2 - о?ушы. Алина
Т?уелсіздік – мені? байта? Отаным
Бір ?зі?сі? М?хтар, Абай, Шо?аным
Т?уелсіздік – с?билерді? шатты?ы
Т?уелсіздік, т?уелсіздік – жыр ?нім
К?к байра?ым, Елта?ба, ?н?раным
Аты?нан айналайын Т?уелсіздік
?олда елімді ?асиетті ??раным

3 - о?ушы. Денис
?аза? елі – ?ашаннан да жыр елі
Тарихында т?л?алар к?п киелі
?аза?стан аясында б?рыннан
Бірнеше ?лт бірге ?мір с?реді.

1 - ж?ргізуші.
             1991 жылы 1 желто?санда ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президенті Н?рс?лтан Назарбаев сайланды. 1991 жылы 16 желто?санда ?аза?стан Республикасы ?з т?уелсіздігін жариялады.


2 - ж?ргізуші.
          1992 жылы ?аза?стан Республикасы Біріккен ?лттар ?йымына м?ше болып ?абылданды.


1 - ж?ргізуші.
             1992 жылы 8 мамырда Республика ?ланы ??рылды.


2 - ж?ргізуші.
             1992 жылы 4 маусымда ?аза?стан Республикасы Жо?ар?ы ке?есі мемлекеттік р?міздері ?абылданды.

1 - ж?ргізуші.
                1993 жылы 15 ?азанда ?лтты? валюта – т?л те?геміз д?ниеге келді, ол ?мірдегі елеулі жа?алы?, айтулы о?и?а болды.


2 - ж?ргізуші.
                   ?аза?стан ?з т?уелсіздігін ал?аннан бері екі рет Ата за?ын ?абылдады. 1993 жылы ?абылдан?ан Конституцияда мемлекеттік ал?аш?ы ??рылым ж?йесі мен бас?ару ?лтты? - патриотты? дамуды? жолдары ай?ындалса, 1995 жылы 30 - тамызда б?кілхалы?ты? референдум н?тижесінде Ата за? ?айта ?абылданды. За? 2001 жылды? 5 ?ырк?йегінде к?шіне енді. С?йтіп, жа?а Конституциямен елімізді? жа?а тарихы бастау алды.

4 - о?ушы. Асанали
Т?уелсіздік – тірлігімні? ай?а?ы
Татулы?ым – бірлігімні? ай?а?ы
С?гілмесе елімізді? іргесі
?лде де бар ?рпа?ымны? арманы.
Бейбіт ?мір тілеймін мен хал?ыма
Ту?ан тілім ш?барланба, жар?ыра!
Тарихымда таланттылар к?бейсін
Бас иемін ата - баба рухына

5 - о?ушы. Максим
Т?уелсіз ел атанды?,
Биік да??ы?
Бар ?лемге ?йгілі м?лім аты?
Ата - баб ?анымен келген бізге
Т?уелсіздік ??т болып ?онды еліме
?ор?ап сені ?темін ?ле - ?лгенше
Ма?танамын ?лемге Мен азатпын.

6 - о?ушы. Вадим
Біз ?аза?пыз!
Есігі ашы? т?рі ке?
Жылап ?ттік жылдар ?мір ?рінен
Жетер енді, желпінейік, ?арайы?
Мына ?мірге иегерді? к?зімен

7 - о?ушы. Тамир
?зі?дікі елі? де
?зі?дікі жері? де
Жаса, ?аза?станым
 

8 - о?ушы: ?демі
?аза? десем ?аным ?ызып денемде
?айнап кетем ?ажап к?йге енем де
?аза? десем Абай болып елестеп
Абай мені ша?ырады ?ле?ге
?аза? десем айдарымнан жел есіп
Кетем ойша М??а?менен ке?есіп
?аза? ма?ан ?лиядай айбынды
М?нш?кпенен ж?ргендеймін те? ?сіп
?аза? десем ?аламымнан жыр тамып
?ткенді еске ап отырамын б?р?анып
?аза? десем Т?уелсіз ел б?гінгі
Т?п - тамыры жат?ан сонау тере?де.
 


9 - о?ушы. Артур
?аза? б?гін т?уелсіз ел, біл м?ны
А?и?ат?а айнал?андай шынды?ы
?рбір т?ні а? тілеумен жабылып
Атар та??а ай?ара ашы? т?ндігі.
 


10 - о?ушы. Милана
?ас?алда? ?шып к?лінен
Ш?регей келіп ?он?ан к?н
?ыранды ?уып к?гінен
?ар?алар билік ал?ан к?н
Наша?ор деп, ?лтшыл деп
?аза??а к?йе жа??ан к?н
Базары кетіп бір к?нде
?ай?ы?а халы? бат?ан к?н.


11 - о?ушы. Анель
?а?а?ан ?ысты? ыз?ары
С?йектен ?тіп кеткен к?н
?ара к?з ?аза? ?ыздарын
ОМОН - дар бастан тепкен к?н
?ариялар тіке байланып
Ер басын к?рке шап?ан к?н
Аппа? ?ар ?ан?а боянып
?ып - ?ызыл м?з боп жат?ан к?н.
 

12 - о?ушы. Азат
?ай?ы езіп елді? е?сесін
Жаншыдай жанын бат?ан к?н
Енді ?айтіп келмесін
Сол бір ?ар?ыс ат?ан к?н.

13 - о?ушы. Алиман
Шатты? н?ры шашылып зе?біректен
Шуа?ын к?н т?геді енді к?ктен
Шылбыр ?зді даланы? ар?ыма?ы
Т?уелсіздік жалауын желбіреткен
Д?бір ?осып ?зі?дей с?йг?лікке
А? боз атты? алдынан жанды ?міт те
Ту ?ып ?стап а?са?ан азатты?ты
?аза?стан бет алды м??гілікке.
 

14-о?ушы. Эдуард
?айрат деген атым бар
?аза? деген затым бар
Еркек то?ты ??рбанды?
Атам десе?, аты?дар!
 

15 - о?ушы. Наталья
?р д?уірді? еркіне сай, нар?ы ?згерген алтынны?
Айналайын, айналайын, жас ?ркені хал?ымны?
Желто?санда шынды? жырын жырлаймын деп шар? ?рды?
Желто?санда егеменді ел болсам деп талпынды?
Кеуде?де ?лі сызы жатыр сол кездегі сал?ынны?
Айналайын, айналайын жас ?ркені хал?ымны?

16 - о?ушы. Даниил
Т?уелсіздік о?айлы?пен келмеді,
Бізге б?ны ешкім аяп бермеді.
Т?уелсіздік – ?айрат, Л?ззат, Ерболды?
Тас к?шеде тас - тал?ан боп ?лгені

17 - о?ушы. Руслан
Ту тігілді хал?ымны? б?гін ба?ына
Жас ?рендер, желбіретіп ны? ?ста
?асырлар?а жал?астырып елдікті
Да? т?сірме ата - баба рухына
?лгі бізге – аталарды? ерлігі
?ла?атты, ?негелі, е?бегі

Т?уелсіздік туын ?стар жо?ары
Б?гінгі ?рпа? болар елді? ерте?і
 

18- о?ушы. Нурсултан

Ке? байта? к?з жетпейтін жерім мені?,

таулы орман, жасыл жайлау к?л?м мені?.

Б?гінде бар ?лемге жетті да??ы?,

Т?уелсіз ?аза?стан – елім мені?!

19- о?ышы. ?діл

Туды жасты? д?уірі?,

Ал?андайсы? ж?лдызы?ны? жары?ын.

Т?уелсіздік ??тты болсын, ?ымбаттым,

Ту?ан к?ні? ??тты болсын, алыбым.

20- о?ушы. Глеб

Бейбіт ?мір тілеімін мен хал?ыма,

Ту?ан тілім ш?барлана жар?ыра.

Тарихымызда таланттылар к?бейсін,

Бас иемін ата баба рухына.

 21- о?ушы. Александр

?асиетті ?аза?стан мекенім,

А?и?атты? алтын бесігі екенсі?.

Елім, жерім, Отаным –ба?-д?улетім,

Болаша?ым, ?нер- білім, ?ркенім.

22- о?ушы. Кириил

?аза? дейтін мені? бір елім,

Жатыр алып жарты д?ние ?лемін,

Б?л даланы анам жаспен суар?ан,

Б?л дала?а жылап келіп ?уан?ан.

23- о?ушы. Бауыржан

?аза?стан! Туды алтын д?уірі?,

Ал?андайсы? ж?лдыздарды? жары?ын.

?за? болсын г?лденген б?л ??мыры?,

Т?уелсіздік ??тты болсын айбыным!

1 - ж?ргізуші:
           2011 жылы Астана мен Алматы ?алаларында VІІ ?ыс?ы Азияда ойындары 30 ?а?тар мен 6 а?пан аралы?ында ?тті.
 

2 - ж?ргізуші:
          ?ткен жылда?ы елеулі о?и?аларды? бірі ретінде ?аза?стан Республикасы Е?Ы? - на басшылы? етуін, мемлекет басшыларыны? саммиті елімізде ?туі – ?аза?станды ?лемге паш етіп ?ана ?оймай, елімізді? ?ркендеп, ?арыштап дамып келе жат?аныны? ай?а?ы емес пе?

1 - ж?ргізуші:
             Ал?аш рет 1 - желто?сан Президент к?ні деп жарияланды.


2 - ж?ргізуші.
           Елбасымыз Н?рс?лтан Назарбаев «Т?уелсіздік ал?аннан кейін небір тар жол, тай?а? кешулерден с?рінбей ?тіп, ?аза?стан Б?кіл?лемдік ?ауымдасты?та ?з орны бар абыройлы мемлекетке айналды. ?з Отаны?ны? патриоты болу – б?л ?аза?станды ?з ж?регі?е ?ялату. Ол - ?з Отаны? мен жері?е деген с?йіспеншілік, оны? тарихы мен м?дениетіне деген зор ??рмет. Мен сіздерді осы?ан ша?ырамын!».

   
1 - ж?ргізуші.

      Міне, осы т?уелсіздікті? туын желбіреткен ?лтжанды а?а - ?пкелерімізді? ар?асында егеменді ел болу?а ?ол жеткіздік.

 
М??алімні? с?зі:

           Б?гінгі меркелік шарамызда, м?нерлеп о?удан жо?ар?ы д?режеде ?нер к?рсеткен ?здіктермізді ?пай саны бойынша ма?тау ?а?азымен марапаттайы?.

І –орын...........

ІІ –орын..........

ІІІ –орын...........

2 - ж?ргізуші.
         Осымен Т?уелсіздік мерекесіне арнал?ан «?ркенде, ?рлей бер Т?уелсіз ?аза?стан» атты м?нерлеп о?у сайысымыз ая?талды.

 К?ріп тамашала?андары?ыз?а рахмет.   Сау болы?ыздар!

Хор: «Атамекен» ?ні

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««?ркенде, ?рлей бер Т?уелсіз ?аза?стан»»

Тақырыбы:«Өркенде, өрлей бер Тәуелсіз Қазақстан»


Мақсаты:

  • Тәуелсіздік туралы терең мағлұмат беру.

- Ата - бабамыздың тәуелсіздік жолындағы ерлігін үлгі етіп, өз Отанын сүюге, еліне, халқына қызмет етуге тәрбиелеу.

- Еліміздің тәуелсіздігін атап өту қарсаңында ел тарихына шолу жасау.

- Тәуелсіз еліміздің жетістіктерімен таныстырып, білімдерін тереңдету.

Көрнекілігі: шарлар, нақыл сөздер

Барысы:

Әнұран орындалады.


1 - жүргізуші:
Құрметті қонақтар, ұлағатты ұстаздар мен шәкірттер!

Бүгін біз еліміздің сан мың жылдар бойы армандаған, сол жолда ғасырлар бойы найзаның ұшымен, ерлеріміздің ерен ісімен, кешегі дүниені дүр сілкіндірген Желтоқсан оқиғасымен келген, тарихымызда алтын әріптермен жазылып қалатын Тәуелсіздік күні мерекесіне арналған «Өркенде, өрлей бер Тәуелсіз Қазақстан» атты мәнерлеп оқу сайысымыз бастаймыз.


2 - жүргізуші:
Егемен еліміздің ең ұлық, ең қастерлі мерекесі – Тәуелсіздік күні. Тәуелсіздіктің тал бесігінде тербелген ардақты ағайындар, мереке құтты болсын!


1 - жүргізуші:
Тәуелсіздіктің түп – тамыры Желтоқсан оқиғасына тікелей байланысты екеніне ешкім дау айта қоймас. Десек те, 1986 жылдың қайғылы желтоқсаны бір күнгі немесе бір жылғы наразылықтың көрінісі болмаса керек.


2 - жүргізуші:
Осыдан 26 жыл бұрын, яғни 1986 жылы Алматының бас алаңында Желтоқсан оқиғасы болды. Бұл оқиға дүниені дүр сілкіндірді. Бұл желтоқсан көтерілісіне қазақ ел аузында жүрген, тарихта аты қалған Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова және тағы басқа апаларымыз бен ағаларымыз қатысты. 1986 жылы желтоқсандағы көтеріліске жастар ешбір жаман оймен барған жоқ. Олар бейбіт жолмен тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қатысқан еді.

1 - жүргізуші:

Тәуелсіздік күні мерекесіне арналған «Өркенде, өрлей бер Тәуелсіз Қазақстан» атты мәнерлеп оқу сайысымыз басталды, оқушыларымыздың өлеңдерін тындап, мәнерлеп оқу өнерлерін тамашалап отырайық!

1 - оқушы. Владислав
Тәуелсіздік, тәуелсіздік - жыр әнім
Ел іргесі берік болсын - ұраным
Тәуелсіздік - өзіңді еркін сезіну.
Салт - дәстүрім қолдан түспес құралым
Тәуелсіздік!
Не деп оны түсіндік?
Тәуелсіздік – ар - ожданың кісілік
Адамға адам жолдас, бауыр, туыс боп
Ел жұртыңның алма құнын түсіріп


2 - оқушы. Алина
Тәуелсіздік – менің байтақ Отаным
Бір өзіңсің Мұхтар, Абай, Шоқаным
Тәуелсіздік – сәбилердің шаттығы
Тәуелсіздік, тәуелсіздік – жыр әнім
Көк байрағым, Елтаңба, Әнұраным
Атыңнан айналайын Тәуелсіздік
Қолда елімді қасиетті Құраным

3 - оқушы. Денис
Қазақ елі – қашаннан да жыр елі
Тарихында тұлғалар көп киелі
Қазақстан аясында бұрыннан
Бірнеше ұлт бірге өмір сүреді.

1 - жүргізуші.
1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялады.


2 - жүргізуші.
1992 жылы Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып қабылданды.


1 - жүргізуші.
1992 жылы 8 мамырда Республика ұланы құрылды.


2 - жүргізуші.
1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі мемлекеттік рәміздері қабылданды.


1 - жүргізуші.
1993 жылы 15 қазанда ұлттық валюта – төл теңгеміз дүниеге келді, ол өмірдегі елеулі жаңалық, айтулы оқиға болды.


2 - жүргізуші.
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан бері екі рет Ата заңын қабылдады. 1993 жылы қабылданған Конституцияда мемлекеттік алғашқы құрылым жүйесі мен басқару ұлттық - патриоттық дамудың жолдары айқындалса, 1995 жылы 30 - тамызда бүкілхалықтық референдум нәтижесінде Ата заң қайта қабылданды. Заң 2001 жылдың 5 қыркүйегінде күшіне енді. Сөйтіп, жаңа Конституциямен еліміздің жаңа тарихы бастау алды.


4 - оқушы. Асанали
Тәуелсіздік – тірлігімнің айғағы
Татулығым – бірлігімнің айғағы
Сөгілмесе еліміздің іргесі
Әлде де бар ұрпағымның арманы.
Бейбіт өмір тілеймін мен халқыма
Туған тілім шұбарланба, жарқыра!
Тарихымда таланттылар көбейсін
Бас иемін ата - баба рухына

5 - оқушы. Максим
Тәуелсіз ел атандық,
Биік даңқың
Бар әлемге әйгілі мәлім атың
Ата - баб қанымен келген бізге
Тәуелсіздік құт болып қонды еліме
Қорғап сені өтемін өле - өлгенше
Мақтанамын әлемге Мен азатпын.

6 - оқушы. Вадим
Біз қазақпыз!
Есігі ашық төрі кең
Жылап өттік жылдар өмір өрінен
Жетер енді, желпінейік, қарайық
Мына өмірге иегердің көзімен

7 - оқушы. Тамир
Өзіңдікі елің де
Өзіңдікі жерің де
Жаса, Қазақстаным

8 - оқушы: Әдемі
Қазақ десем қаным қызып денемде
Қайнап кетем ғажап күйге енем де
Қазақ десем Абай болып елестеп
Абай мені шақырады өлеңге
Қазақ десем айдарымнан жел есіп
Кетем ойша Мұқаңменен кеңесіп
Қазақ маған Әлиядай айбынды
Мәншүкпенен жүргендеймін тең өсіп
Қазақ десем қаламымнан жыр тамып
Өткенді еске ап отырамын бұрқанып
Қазақ десем Тәуелсіз ел бүгінгі
Түп - тамыры жатқан сонау тереңде.


9 - оқушы. Артур
Қазақ бүгін тәуелсіз ел, біл мұны
Ақиқатқа айналғандай шындығы
Әрбір түні ақ тілеумен жабылып
Атар таңға айқара ашық түндігі.


10 - оқушы. Милана
Қасқалдақ ұшып көлінен
Шүрегей келіп қонған күн
Қыранды қуып көгінен
Қарғалар билік алған күн
Нашақор деп, ұлтшыл деп
Қазаққа күйе жаққан күн
Базары кетіп бір күнде
Қайғыға халық батқан күн.


11 - оқушы. Анель
Қақаған қыстың ызғары
Сүйектен өтіп кеткен күн
Қара көз қазақ қыздарын
ОМОН - дар бастан тепкен күн
Қариялар тіке байланып
Ер басын күрке шапқан күн
Аппақ қар қанға боянып
Қып - қызыл мұз боп жатқан күн.

12 - оқушы. Азат
Қайғы езіп елдің еңсесін
Жаншыдай жанын батқан күн
Енді қайтіп келмесін
Сол бір қарғыс атқан күн.

13 - оқушы. Алиман
Шаттық нұры шашылып зеңбіректен
Шуағын күн төгеді енді көктен
Шылбыр үзді даланың арғымағы
Тәуелсіздік жалауын желбіреткен
Дүбір қосып өзіңдей сәйгүлікке
Ақ боз аттың алдынан жанды үміт те
Ту ғып ұстап аңсаған азаттықты
Қазақстан бет алды мәңгілікке.

14-оқушы. Эдуард
Қайрат деген атым бар
Қазақ деген затым бар
Еркек тоқты құрбандық
Атам десең, атыңдар!

15 - оқушы. Наталья
Әр дәуірдің еркіне сай, нарқы өзгерген алтынның
Айналайын, айналайын, жас өркені халқымның
Желтоқсанда шындық жырын жырлаймын деп шарқ ұрдың
Желтоқсанда егеменді ел болсам деп талпындың
Кеудеңде әлі сызы жатыр сол кездегі салқынның
Айналайын, айналайын жас өркені халқымның

16 - оқушы. Даниил
Тәуелсіздік оңайлықпен келмеді,
Бізге бұны ешкім аяп бермеді.
Тәуелсіздік – Қайрат, Ләззат, Ерболдың
Тас көшеде тас - талқан боп өлгені

17 - оқушы. Руслан
Ту тігілді халқымның бүгін бағына
Жас өрендер, желбіретіп нық ұста
Ғасырларға жалғастырып елдікті
Дақ түсірме ата - баба рухына
Үлгі бізге – аталардың ерлігі
Ұлағатты, өнегелі, еңбегі

Тәуелсіздік туын ұстар жоғары
Бүгінгі ұрпақ болар елдің ертеңі

18- оқушы. Нурсултан

Кең байтақ көз жетпейтін жерім менің,

таулы орман, жасыл жайлау көлңм менің.

Бүгінде бар әлемге жетті даңқың,

Тәуелсіз Қазақстан – елім менің!


19- оқышы. Әділ

Туды жастық дәуірің,

Алғандайсың жұлдызыңның жарығын.

Тәуелсіздік құтты болсын, қымбаттым,

Туған күнің құтты болсын, алыбым.


20- оқушы. Глеб

Бейбіт өмір тілеімін мен халқыма,

Туған тілім шұбарлана жарқыра.

Тарихымызда таланттылар көбейсін,

Бас иемін ата баба рухына.


21- оқушы. Александр

Қасиетті Қазақстан мекенім,

Ақиқаттың алтын бесігі екенсің.

Елім, жерім, Отаным –бақ-дәулетім,

Болашағым, қнер- білім, өркенім.


22- оқушы. Кириил

Қазақ дейтін менің бір елім,

Жатыр алып жарты дүние әлемін,

Бұл даланы анам жаспен суарған,

Бұл далаға жылап келіп қуанған.


23- оқушы. Бауыржан

Қазақстан! Туды алтын дәуірің,

Алғандайсың жұлдыздардың жарығын.

Ұзақ болсын гүлденген бұл ғұмырың,

Тәуелсіздік құтты болсын айбыным!


1 - жүргізуші:
2011 жылы Астана мен Алматы қалаларында VІІ қысқы Азияда ойындары 30 қаңтар мен 6 ақпан аралығында өтті.

2 - жүргізуші:
Өткен жылдағы елеулі оқиғалардың бірі ретінде Қазақстан Республикасы ЕҚЫҰ - на басшылық етуін, мемлекет басшыларының саммиті елімізде өтуі – Қазақстанды әлемге паш етіп қана қоймай, еліміздің өркендеп, қарыштап дамып келе жатқанының айғағы емес пе?

1 - жүргізуші:
Алғаш рет 1 - желтоқсан Президент күні деп жарияланды.


2 - жүргізуші.
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Тәуелсіздік алғаннан кейін небір тар жол, тайғақ кешулерден сүрінбей өтіп, Қазақстан Бүкіләлемдік Қауымдастықта өз орны бар абыройлы мемлекетке айналды. Өз Отаныңның патриоты болу – бұл Қазақстанды өз жүрегіңе ұялату. Ол - өз Отаның мен жеріңе деген сүйіспеншілік, оның тарихы мен мәдениетіне деген зор құрмет. Мен сіздерді осыған шақырамын!».


1 - жүргізуші.

Міне, осы тәуелсіздіктің туын желбіреткен ұлтжанды аға - әпкелеріміздің арқасында егеменді ел болуға қол жеткіздік.


Мұғалімнің сөзі:


Бүгінгі меркелік шарамызда, мәнерлеп оқудан жоғарғы дәрежеде өнер көрсеткен үздіктермізді ұпай саны бойынша мақтау қағазымен марапаттайық.


І –орын..............................................................

ІІ –орын............................................................

ІІІ –орын...........................................................


2 - жүргізуші.
Осымен Тәуелсіздік мерекесіне арналған «Өркенде, өрлей бер Тәуелсіз Қазақстан» атты мәнерлеп оқу сайысымыз аяқталды.

Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар!

Хор: «Атамекен» әні


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
«?ркенде, ?рлей бер Т?уелсіз ?аза?стан»

Автор: Калиева Айжан Сейсенгазыевна

Дата: 26.05.2016

Номер свидетельства: 330468

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства