kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ытуда?ы кедергілер ж?не одан шы?у жолдары

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?ытуда?ы кедергілер ж?не одан шы?у жолдары

О?ытуда?ы б?гет болатын факторларды ай?ындау, теріс ?сер ететін факторларды аны?тау, оларды жою жолдарын ?арастыру.
Та?ырыпты?  ма?ыздылы?ымен танысады,  ойын жеткізе білуге ж?не  тияна?тау?а  да?дыланады.  О?ушы ?з тарапынан ?рекет етуге, сонымен ?атар м?селені ?здігінен шешуді ?йренеді.

Психологиялы? дайынды?

«Ж?ректен - ж?рекке» ше?бері

– ?рбір еркелетіп айтатын есім г?лге ??сайды. Г?лдерді? б?рі ?демі: раушан да, ?ыз?алда? та, б?йшешек те – б?рі де ?зінше керемет, б?рі де адам?а ?уаныш сыйлайды. Бізді? есіміміз де осындай керемет!

О?ушылар ше?берде жиналып,м??аліммен бірге б?гінгі саба??а с?ттілік тілейді.О?ушылар та?да?ан фигураларына сай топтар?а б?лініп отырады.

Ба?алау критерийі «О?ытуда?ы кедергілер» деген т?сінікті біліп, сол кедергілерді жою ?адамдарын жасай алады.О?ушыны? ?з пікірі ?алыптасады, ?з ойын д?лелдейді.Бір-бірін ?діл ба?алауды ?йренеді.

Дескриптор  «Табыс ?оржыны»  5 балл. «Ой тастау» 5 балл.«Ой ?орыту» 10 балл                                                 20 балл – «5»     16 балл – «4»    10 балл – «3»                                                                                     Тапсырмалар1."Табыс ?оржыны" жаты?уы (5 мин)    2. «Ой тастау» 5 мин   3.  «Ой ?орыту» (10 мин)
Дерек к?здер: Интернет, слайд, плакат стикерлер т.б.

?ызы?ушылы?ты ояту

 ?йымдастыру

?айырлы к?н! Мен б?гін сіздерді "Білім сапасын арттыруда?ы кедергілер мен одан шы?у жолдары" та?ырыбын ?здері?ізбен бірге талдап, к?з жеткізссек. ?азір сіздермен, о?ытуда?ы  б?гет болатын факторларды ай?ындап, оларды жою жолдары туралы ой б?лісетін боламыз.

«Табыс» ?оржыны
Табыс?а ?ол жеткізу у?ждемесін ?алыптастыру.

?р ма?сат?а жету о?ай болмайды, біра? жол табу ?ажет.  Егер сіз мына т?р?ан си?ырлы ?оржын?а жетсе?із - тілегі?із орындалады.
Топ бір - біріне ?арама - ?арсы екі ?атар?а т?рады. ?ырында?ы к?ршілерімен иы?таса, ?арсысында?ылармен - 15 см ара ?ашы?ты?та т?рады.

Тапсыманы? ма?саты:
- ?ол, дене ар?ылы кедергі тудыру;
- Біра?, адам ?алай да осы ты?ыры?тан ?те алатындай болу керек.
?атысушыны? міндеті:  ?атарда?ыларды? арасымен ?тіп кету;
Топ арасымен барлы?ы ?туі тиіс.Тапсыманы? ма?саты:
- ?ол, дене ар?ылы кедергі тудыру;
- Біра?, адам ?алай да осы ты?ыры?тан ?те алатындай болу керек.
?атысушыны? міндеті:  ?атарда?ыларды? арасымен ?тіп кету;
Топ арасымен барлы?ы ?туі тиіс

Ма?ынаны ашу                                                                                                                                      Жатты?уды талдау мына с?ра?тар бойынша ж?реді:
Ж?ру ?иын?а со?ты ма? Не к?мектесті, не кедергі жасады?
 Ма?сат?а бару жолында ?р?ашан кедергі бола ма? ?детте олармен не істейсіз?
 Не істеген ж?н?
 Ма?сат?а жету ?шін кедергілерді же?уге даярсыз ба?
 ?з ма?сатына жету ?шін баса - к?ктеген д?рыс па?
?ане ма?сат?а ?ойылатын талаптарды бірге т?жырымдалы?

Сергіту с?ті: «И?, Жо?» ойыны

Жа?а саба?

«Кедергі» деген с?зді естігенде сіздерді? ойлары?ыз?а бірден не келеді? (ассоциация)
Б?гінгі к?нге дейін ?здері?ізде кездескен кедергілер ж?не одан ?алай шы??андары?ыз туралы ой боліссе?іздер…

Ой тол?аныс: Постермен ж?мыс (10 мин)  1 топ. Білім сапасын арттыруда о?ушылар тарапынан кездесетін кедергілер мен олардан шы?у жолдарын постерге жазу. ?р кедергіге екі шы?у жолын жазу керек.
2 топ. Ата - аналар тарапынан ?андай кедергілер, бар оларды ?алай жоя аламыз?
3 топ. М??алім тарапынан кездесетін кедергілермен олардан шы?у жолдарын ?арастыру.

Кері байланыс: БББ кестесі "Білем.Білдім.Білгім келеді"

Рефлексия

“АНКЕТА” ?дісі

  1. Аты-ж?ні?із---------
  2. Ма?саты?ыз---------

         ?сынысы?ыз-------

  1. Пікірі?із-----------
  1. Ба?а?ыз- - - --------------

?йге тапсырма: Эссе «Кедергіден шы?у жолы»

Кездескенше: (Барлы? ?атысушылар ше?бер жасап т?ргеп т?рады)
- Мені? ?олымда кішкентай ?ана си?ырлы к?н бар. Ол сіздерге жылу, ?уаныш, табыс, ба?ыт, с?йіспеншілік сыйлады. Оны сіздер бір - бірі?ізге бере отырып, б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлері?із туралы  пікірлері?ізді білдіресіздер.

.

Просмотр содержимого документа
«О?ытуда?ы кедергілер ж?не одан шы?у жолдары»

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

СОЗАҚ АУДАНЫ ҚЫЗЕМШЕК КЕНТІ

ЛӘНДЕ БӨКЕНОВ АТЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ

ОРТА МЕКТЕБІ

ОДАНОВА ШАРИПА СЕЙІЛБЕКОВНА

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ МҰҒАЛІМ

Тақырыбы:

Оқытудағы кедергілер және одан шығу жолдары

Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Оқытудағы бөгет болатын факторларды айқындау, теріс әсер ететін факторларды анықтау, оларды жою жолдарын қарастыру.
Тақырыптың маңыздылығымен танысады, ойын жеткізе білуге және тиянақтауға дағдыланады. Оқушы өз тарапынан әрекет етуге, сонымен қатар мәселені өздігінен шешуді үйренеді.

Психологиялық ахуал

Психологиялық дайындық

«Жүректен - жүрекке» шеңбері

– Әрбір еркелетіп айтатын есім гүлге ұқсайды. Гүлдердің бәрі әдемі: раушан да, қызғалдақ та, бәйшешек те – бәрі де өзінше керемет, бәрі де адамға қуаныш сыйлайды. Біздің есіміміз де осындай керемет!

Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.

Топқа бөлу

Геометриялық фигуралар үлестіріледі


Оқушылар таңдаған фигураларына сай топтарға бөлініп отырады.

Бағалау критерийі

«Оқытудағы кедергілер» деген түсінікті біліп, сол кедергілерді жою қадамдарын жасай алады.
Оқушының өз пікірі қалыптасады, өз ойын дәлелдейді.
Бір-бірін әділ бағалауды үйренеді.

Дескриптор

«Табыс қоржыны» 5 балл

«Ой тастау» 5 балл

«Ой қорыту» 10 балл

20 балл – «5»

16 балл – «4»

10 балл – «3»

Тапсырмалар

1."Табыс қоржыны" жатығуы (5 мин)
2. «Ой тастау» 5 мин
3. «Ой қорыту» (10 мин)


Дерек көздер

Интернет, слайд, плакат стикерлер т.б.

Қызығушылықты ояту

Ұйымдастыру

Қайырлы күн! Мен бүгін сіздерді "Білім сапасын арттырудағы кедергілер мен одан шығу жолдары" тақырыбын өздеріңізбен бірге талдап, көз жеткізссек. Қазір сіздермен, оқытудағы бөгет болатын факторларды айқындап, оларды жою жолдары туралы ой бөлісетін боламыз.

«Табыс» қоржыны
Табысқа қол жеткізу уәждемесін қалыптастыру.

Әр мақсатқа жету оңай болмайды, бірақ жол табу қажет. Егер сіз мына тұрған сиқырлы қоржынға жетсеңіз - тілегіңіз орындалады.
Топ бір - біріне қарама - қарсы екі қатарға тұрады. Қырындағы көршілерімен иықтаса, қарсысындағылармен - 15 см ара қашықтықта тұрады..

Тапсыманың мақсаты:
- қол, дене арқылы кедергі тудыру;
- Бірақ, адам қалай да осы тығырықтан өте алатындай болу керек.
Қатысушының міндеті: қатардағылардың арасымен өтіп кету;
Топ арасымен барлығы өтуі тиіс.

Мағынаны ашу

Жаттығуды талдау мына сұрақтар бойынша жүреді:
Жүру қиынға соқты ма? Не көмектесті, не кедергі жасады?
Мақсатқа бару жолында әрқашан кедергі бола ма? Әдетте олармен не істейсіз?
Не істеген жөн?
Мақсатқа жету үшін кедергілерді жеңуге даярсыз ба?
Өз мақсатына жету үшін баса - көктеген дұрыс па?
Қане мақсатқа қойылатын талаптарды бірге тұжырымдалық

Сергіту сәті

«Иә, Жоқ» ойыны

Жаңа сабақ

«Кедергі» деген сөзді естігенде сіздердің ойларыңызға бірден не келеді? (ассоциация)
Бүгінгі күнге дейін өздеріңізде кездескен кедергілер және одан қалай шыққандарыңыз туралы ой боліссеңіздер…

Ой толғаныс

Постермен жұмыс (10 мин)

1 топ. Білім сапасын арттыруда оқушылар тарапынан кездесетін кедергілер мен олардан шығу жолдарын постерге жазу. Әр кедергіге екі шығу жолын жазу керек.
2 топ. Ата - аналар тарапынан қандай кедергілер, бар оларды қалай жоя аламыз?
3 топ. Мұғалім тарапынан кездесетін кедергілермен олардан шығу жолдарын қарастыру.

Кері байланыс

БББ кестесі

Білем

Білдім

Білгім келеді

Рефлексия

АНКЕТА” әдісі

  • Аты-жөніңіз--------------------------------------------------

  • Мақсатыңыз-------------------------------------------------

Ұсынысыңыз-----------------------------------

  • Пікіріңіз-------------------------------------------------------------

  • Бағаңыз------------------------------------------------------------------------------------------------

Үйге тапсырма

Эссе «Кедергіден шығу жолы»

Кездескенше

(Барлық қатысушылар шеңбер жасап түргеп тұрады)
- Менің қолымда кішкентай ғана сиқырлы күн бар. Ол сіздерге жылу, қуаныш, табыс, бақыт, сүйіспеншілік сыйлады. Оны сіздер бір - біріңізге бере отырып, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз туралы пікірлеріңізді білдіресіздер.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
О?ытуда?ы кедергілер ж?не одан шы?у жолдары

Автор: Оданова Шарипа Сейлбековна

Дата: 22.09.2016

Номер свидетельства: 345323

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства